KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Pankalla, Andrzej. . Znalezione 19

Rezultaty od 1 do 19 z 19

  Egz.
Dost./Ogl.

Antropologiczne badania zmiany kulturowej : społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce / pod red. Konrada Górnego i Mirosława Marczyka.
Wrocław : Katedra Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.

Miejsce: BG P Książka
0/2

Czynny do odwołania / Marcin Świetlicki.
Wołowiec : Wydaw. Czarne, 2001.

Miejsce: P Książka
0/1

Estetyka czterech żywiołów : ziemia, woda, ogień, powietrze / red. Krystyna Wilkoszewska.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2002.

Miejsce: P Książka
0/1

Historia literatury polskiej / pod red. Luigiego Marinellego ; tł. Monika Woźniak.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2009.

Miejsce: P Książka
0/1

Historia Stanów Zjednoczonych / Philip Jenkins ; tł. Anna Oksiuta.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

Miejsce: BG P Książka
3/5

Media i ludzie / Byron Reeves, Clifford Nass ; przeł. Hanna Szczerkowska.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000.

Miejsce: BG P Książka
2/4

Officina ferraria abo Huta y warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego (1612) / Walenty Roździeński ; z unikatu Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie wydał, wstępem i przypisami zaopatrzył Roman Pollak.
Katowice : Instytut Śląski, 1936.

Miejsce: P Książka
0/1

Poganka Narcyzy Żmichowskiej : geneza, źródła, artyzm i idea utworu / Maurycy Mann.
Warszawa : skład główny w Księgarni E. Wende i S-ka, 1916.

Miejsce: P Książka
0/1

Polemiki i dyskusje / Witold Gombrowicz.
Kraków : Wydaw. Literackie, 2004.

Miejsce: P Książka
0/1

Rozmowy polskie latem roku 1983 / Jarosław Marek.
Warszawa : Bellona : 2009.

Miejsce: P Książka
0/1

Słownik polskich błędów językowych / Stanisław Słoński.
Warszawa : Czytelnik, 1947.

Miejsce: BG BM P Książka
1/3

Stan po zapaści / Jacek Bocheński.
Warszawa : Bellona : cop. 2009.

Miejsce: P Książka
0/1

Technika i zwrot / Martin Heidegger ; przeł. Janusz Mizera.
Kraków : Wydaw. Baran i Suszczyński, 2002.

Miejsce: P Książka
0/1

W kręgu oświeconych : studia, szkice, recenzje, notatki / Tadeusz Mikulski.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960.

Miejsce: P Książka
0/1

Wiersze wybrane / Ryszard Krynicki.
Kraków : Wydawnictwo a5, 2009.

Miejsce: P Książka
0/1

Wprowadzenie do filozofii : dwanaście odczytów radiowych / Karl Jaspers ; przeł. Anna Wołkowicz.
Wrocław : Siedmioróg, 2000.

Miejsce: P Książka
0/1

Wykłady z filozofii religii. T. 1 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł., wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Światosław Florian Nowicki ; przekład przejrzał Adam Węgrzecki.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Miejsce: BG P Książka
3/5

Wykłady z filozofii religii. T. 2 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł. i przypisami opatrzył Światosław Florian Nowicki ; przekład przejrzał Adam Węgrzecki.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Miejsce: BNS P Książka
0/2

Wyzwolenie / Martin Heidegger ; przeł. Janusz Mizera.
Kraków : Baran i Suszczyński, 2002.

Miejsce: P Książka
0/1
   

Rezultaty od 1 do 19 z 19

Spróbuj innego zapytania używając