KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Pankalla, Andrzej. . Znalezione 9

Rezultaty od 1 do 9 z 9

  Egz.
Dost./Ogl.

Leksykon rachunkowości / pod red. nauk. Edwarda Nowaka ; [aut. haseł Jolanta Bodzianny et al.].
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996.

Miejsce: BE BG GW T Książka
1/5

Metody ilościowe w analizie finansowej / pod redakcją Edwarda Nowaka.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.

Miejsce: BE BG T Książka
3/5

Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym / Edward Nowak.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.

Miejsce: BE BG Książka
3/5

Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego / Edward Nowak.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984.

Miejsce: BG BSA Książka
2/3

Rachunek wartości pieniądza w czasie / Edward Nowak, Mieczysław Sobczyk.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995.

Miejsce: BE BG T Książka
2/5

Statystyczne studium rozwoju rolnictwa województwa lubelskiego / red. Edward Nowak.
Lublin : Wydaw. UMCS, 1996.

Miejsce: BG Książka
1/1

Teoria kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Edward Nowak ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.

Miejsce: BE BG Książka
2/4

Zarys metod ekonometrii : zbiór zadań / Edward Nowak. Wyd. 2 popr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Miejsce: BE BG T Książka
2/5

Zarys metod ekonometrii : zbiór zadań / Edward Nowak.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990.

Miejsce: BE BG Książka
4/5
   

Rezultaty od 1 do 9 z 9

Spróbuj innego zapytania używając