KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 246a = : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań . Znalezione 1345

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

[ więcej ]

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 1345

  Egz.
Dost./Ogl.

"Iurisdictio" w poglądach glosatorów / Edward Szymoszek.
Warszawa ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.

Miejsce: CG SAC W Książka
0/2

25 lat Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego : rozprawy pracowników Instytutu / pod red. Janusza Barty ; Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kraków : Wydawnictwo UJ, 1997.

Miejsce: Cg SAc Książka
0/2

25 lat samorządu terytorialnego w wolnej Polsce / pod redakcją Tomasza Bąkowskiego.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015.

Miejsce: SAC Książka
0/1

30-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego / pod red. Kazimierza Kruczalaka.
Gdańsk : Wydaw.UG, 2000.

Miejsce: SAc Książka
0/1

35-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego / pod red. Andrzeja Szmyta.
Gdańsk : Wydaw.UG, 2005.

Miejsce: SAc Książka
0/1

80-lecie [OSIEMDZIESIĘCIOLECIE] Odzyskania Niepodległości : sesja naukowa.
Warszawa : WSHiP, 1999.

Miejsce: Cg SAc Książka
0/1

A study of the peculium of a slave in pre-classical and classical Roman law / Ireneusz Żeber.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1981.

Miejsce: SAC Książka
0/1

ABSTRAKCYJNA i indywidualna kontrola normy prawnej - konf. Sądu Konst. Rep. Czes. i Tryb. Konstyt., Polana Zagorzelisko [...] : materiały.
Warszawa : Biuro TK, 1997.

Miejsce: SAc Książka
0/1

Acta Iuris Stetinensis / Acta Iuris Stetinensis / Uniwersytet Szczeciński.
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010-.

Miejsce: CG SAC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/2

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica.
Łódź : Wydaw.Uniw.Łódzkiego, 1980-.

Miejsce: EC SAC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/2

Acta Universitatis Lodziensis. Seria 1, Nauki Humanistyczno-Społeczne.
Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1975-1980.

Miejsce: SAC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/2

Acta Universitatis Wratislaviensis. Ius Inter Gentes /
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011-.

Miejsce: SAC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne.
Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział Wrocławski, 1964-1992.

Miejsce: Cg Fc SAc W Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/18

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.
Warszawa ; Państw.Wydaw.Nauk., 1962-.

Miejsce: Cg SAc Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/9

Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia.
Wrocław : Wydanictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994-.

Miejsce: SAC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972-.

Miejsce: SAc W Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/44

Adam Smith (1723-1790) / Jerzy Chodorowski.
Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1980.

Miejsce: H SAC Książka
0/2

Administracja : teoria , dydaktyka, praktyka / Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Zamiejscowy Wydział Administracyjno-Prawny w Rzeszowie.
Rzeszów : WSAIZ, 2005-.

Miejsce: SAC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Administracja : zeszyty naukowe / Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej.
Warszawa : CPKPAP, 1987-1990.

Miejsce: SAC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 1345

Spróbuj innego zapytania używając