KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 246a = : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań . Znalezione 170

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

[ więcej ]

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 170

  Egz.
Dost./Ogl.

Apelacja, zażalenie : art. 367-398 KPC (z wyjątkiem kasacji) : komentarz / Agnieszka Góra-Błaszczykowska. Stan prawny: listopad 2004 r.
Warszawa : C.H. Beck, 2005.

Miejsce: SA Książka
1/2

Apelacja, zażalenie, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia : komentarz / Agnieszka Góra-Błaszczykowska. Stan prawny: marzec 2006.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006.

Miejsce: SA Książka
0/1

Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz / Grzegorz Gozdór. [Stan prawny: październik 2007 r.].
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008.

Miejsce: SA Książka
0/1

Bezpodstawne wzbogacenie : art. 405 - 414 KC : komentarz / Paweł Księżak. [Stan prawny: sierpień 2007 r.].
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007.

Miejsce: SA Książka
0/1

Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego : komentarz / Rafał Adamus. Stan prawny: 1 stycznia 2010 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.

Miejsce: SA Książka
0/1

Czynności prawne : art. 56-81 KC : komentarz / Jarosław Grykiel, Marcin Lemkowski.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.

Miejsce: SA Książka
0/1

Dodatki mieszkaniowe : komentarz / Grażyna Manjura-Niśkiewicz. 4. wyd.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.

Miejsce: SA Książka
0/1

Dodatki mieszkaniowe : komentarz / Grażyna Manjura. Wyd. 2, [stan prawny: 1 grudzień 2006 r.].
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007.

Miejsce: SA Książka
0/1

Dodatki mieszkaniowe : komentarz / Grażyna Manjura-Niśkiewicz. 3. wyd., [uzup. i oprac. w oparciu o aktualny stan prawny].
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.

Miejsce: SA Książka
0/1

Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych : komentarz / Jakub Pawelec.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015.

Miejsce: SA Książka
0/1

Dyscyplina finansów publicznych : komentarz / Piotr Gryska, Tomasz Robaczyński. Stan prawny na dzień 1.10.2005 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006.

Miejsce: SA Książka
0/1

Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną : dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE : komentarz / Justyna Maliszewska-Nienartowicz.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.

Miejsce: CIDE GW SA Książka
0/2

Elektroniczne instrumenty płatnicze : komentarz / Jacek Masiota. Stan prawny: marzec 2003.
Warszawa : C.H. Beck, 2003.

Miejsce: E GW SA Książka
0/2

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej : [art. 400-421 Prawa ochrony środowiska] : komentarz / Dominik Gajewski, Andrzej Kulon. Stan prawny: 1 stycznia 2011 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011.

Miejsce: SA Książka
0/1

Gospodarka nieruchomościami : komentarz / Michał Horoszko, Dariusz Pęchorzewski (red.). 2. wyd., stan prawny: maj 2010 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.

Miejsce: SIL Książka
1/2

Gospodarka nieruchomościami : komentarz / Michał Horoszko, Dariusz Pęchorzewski (red.). 3. wyd.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.

Miejsce: SA Książka
0/1

Gospodarka nieruchomościami : komentarz / Michał Horoszko, Dariusz Pęchorzewski (red.). [Stan prawny: październik 2008 r.].
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009.

Miejsce: SA Książka
0/2

Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji : komentarz do ustawy / Anna Pabisiak, Marcin Wojewódka.
Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2007.

Miejsce: SA Książka
0/1

Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012 : komentarz / redaktor J. Gołaczyński ; autorzy Jacek Gołaczyński, Łukasz Goździaszek, Piotr Rodziewicz, Marek Świerczyński, Marek Zalisko. Stan prawny: kwiecień 2015 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015.

Miejsce: SA Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 170

Spróbuj innego zapytania używając