KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 246a = : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań . Znalezione 166

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 166

  Egz.
Dost./Ogl.

Adamiecki, Hauswald, Rothert : w 100-lecie nauki organizacji i zarządzania w Polsce / Alojzy Czech.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004.

Miejsce: E Książka
0/1

Algorytmy genetyczne, ewolucyjne i metaheurystyki : wybrane zagadnienia [kom. red. Henryk Bieniok i in. ; aut. rozdz.: Andrzej Gluza i in.].
Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005. -

Miejsce: E Książka
0/1

Alianse jako gra strategiczna / Andrzej Borczuch, Halina Chwistecka-Dudek.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Miejsce: E S Książka
1/2

Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Gabrieli Łukasik.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: E Książka
0/1

Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2007.

Miejsce: E Książka
0/1

Badania operacyjne w planowaniu projektów / red. serii, wprow. Tadeusz Trzaskalik ; aut. Dorota Kuchta [i in.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: E Książka
0/1

Ceny transportu miejskiego w Europie : praca zbiorowa / pod red. Roberta Tomanka.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2007.

Miejsce: E Książka
0/1

Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw : praca zbiorowa / pod red. Danuty Kisperskiej-Moroń.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2009.

Miejsce: E Książka
0/1

Demograficzne aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych : uwarunkowania i analiza demoekonometryczna / Maria Balcerowicz-Szkutnik.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005.

Miejsce: Z Książka
0/1

Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia : praca zbiorowa / pod red. Doroty Kotlorz.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: E Książka
0/1

Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008.

Miejsce: E Książka
0/1

Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010.

Miejsce: E Książka
0/1

Dominacje w modelowaniu i analizie ryzyka na rynku finansowym Grażyna Trzpiot.
Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2006.

Miejsce: E Książka
0/1

Dylematy ekonometrii : księga pamiątkowa dla uczczenia siedemdziesiątych urodzin Profesora Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa : praca zbiorowa / pod red. Józefa Biolika.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: E S Książka
1/2

Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa / Wojciech Czakon.
Katowice : Wydaw. AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, 2007.

Miejsce: E Książka
0/1

Dynamika zarządzania organizacjami : paradygmaty - metody - zastosowania : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity / [kom. red.: Halina Henzel i in.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007.

Miejsce: E Książka
0/1

Działalność banków na rynku papierów wartościowych w Polsce / Irena Pyka, Joanna Cichorska.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005.

Miejsce: E T Książka
0/2

Działalność marketingowa w przedsiębiorstwach i organizacjach w Polsce w warunkach unijnych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krystyny Śliwińskiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006.

Miejsce: E Książka
0/1

E-negocjacje : modelowanie, analiza i wspomaganie / Tomasz Wachowicz.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006.

Miejsce: E Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 166

Spróbuj innego zapytania używając