KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 246a = : prawidłowości i problemy rozwoju psychoseksualnego : poradnik metodyczny nr 4 (dla nauczycieli, wychowawców i rodziców) . Znalezione 227

Autorzy:

 

Oddziały:

[ więcej ]

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 227

  Egz.
Dost./Ogl.

20 lat kultury w Polsce Ludowej : dane statystyczne / [prace red. Gabriela Kowalska] ; Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1966.

Miejsce: H Książka
0/1

Aktualne problemy statystyki regionalnej w krajach europejskich : materiały z seminarium zorganizowanego przez Europejska Komisję Gospodarczą ONZ i Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 30 IX-8X 1969 / Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1970.

Miejsce: E Książka
0/1

Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski / Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1993-.

Miejsce: EC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Aktywność Zawodowa i Bezrobocie w Polsce : raport z pierwszego w Polsce badania aktywności ekonomicznej ludności, przeprowadzonego w ... roku / Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Dochodów Ludności ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN.
Warszawa : [b.wyd.], 1992-.

Miejsce: FC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/3

Alfabetyczny wykaz jednostek administracyjnych i ich symboli terytorialnych : (podział administracyjny z dnia 1. II. 1977 r.) / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów.
Warszawa : GUS, 1977.

Miejsce: H Książka
0/1

Alfabetyczny wykaz miast, osiedli i gromad / Główny Urząd Statystyczny. Departament Spisów i Statystyki Ludności. Stan z dn. 1.I.1958 r.
Warszawa : GUS, 1958.

Miejsce: H Książka
0/2

Analiza zróżnicowania gmin województwa wrocławskiego ze względu na efekty i warunki produkcji rolniczej / Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno- Ekonomicznych.
Warszawa : GUS, 1980.

Miejsce: H Książka
0/1

Ankieta rodzinna 1981 / Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych i Usług Niematerialnych.
Warszawa : GUS, 1983.

Miejsce: H Książka
0/1

Atlas statystyczny województwa zachodniopomorskiego = Statistical atlas of zachodniopomorskie voivodship / opracowanie merytoryczne Urząd Statystyczny w Szczecinie - Zachodniopomorski Ośrodek Badań Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny - Departament Badań Przestrzennych i Środowiska pod kierunkiem Magdalena Wegner, Dominiki Rogalińskiej ; zespół autorski Krzysztof Juszczak, Artur Kwit, Joanna Hausman-Czerwińska, Katarzyna Medolińska, Katarzyna Wróbel, Maciej Zych.
Szczecin : Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2018.

Miejsce: H Książka
0/1

Badania Koniunktury. Koniunktura w Przemyśle i Budownictwie / Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa : Wydział Opracowań Graficznych ZWS, 1995-1996.

Miejsce: EC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Badania Koniunktury. Koniunktura w Przemyśle, Budownictwie i Handlu / Główny Urząd Statystyczny. [Departament Przedsiębiorstw].
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1997-2004.

Miejsce: EC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Badania Koniunktury. Koniunktura Konsumencka : tendencje zmian / Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2001-.

Miejsce: EC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Badania statystyczne metodą reprezentacyjną w krajach socjalistycznych / Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1971.

Miejsce: H W Z Książka
1/3

Bezrobocie Rejestrowane w Polsce / Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa : GUS, 1993-.

Miejsce: EC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Bilans Przepływów Międzygałęziowych w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. [Departament Rachunków Narodowych i Finansów].
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1990-.

Miejsce: EC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Bilanse gospodarki narodowej : sympozjum 20-23 II 1968 / Główny Urząd Statystyczny Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny Zarząd Wydawnictw, 1968.

Miejsce: H Książka
0/1

Bilansowe Wyniki Banków w Latach ... / Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1997.

Miejsce: EC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Budżety Gmin w Latach... / Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa : GUS, 1993-.

Miejsce: EC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego w Latach ... / Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa : GUS, 2000-.

Miejsce: Ec Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 227

Spróbuj innego zapytania używając