KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 246a = jak pomóc dziecku przeżyć stratę i żałobę? / . Znalezione 158

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 158

  Egz.
Dost./Ogl.

Analiza ekonomiczno-przestrzenna / Krystian Heffner, Piotr Gibas.
Katowice : Wydaw. AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, 2007.

Miejsce: BE Książka
0/1

Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; [poszczególne rozdz. oprac. Dominika Bochańczyk-Kupka et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006.

Miejsce: BE Książka
0/1

Badania operacyjne : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Matematyki i Programowania Matematycznego Instytutu Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Bielsko-Biała 9 -11 maja 1988 / [red. nauk. Piotr Chrzan].
Katowice : AE, 1990.

Miejsce: BE Książka
0/1

Badanie zagrożenia życia na obszarze klęski ekologicznej : studium statystyczno-demograficzne na przykładzie województwa katowickiego / Leon J. Dziembała.
Katowice : AE, 1991.

Miejsce: BE Książka
0/1

Bariery wzrostu gospodarczego w zakresie infrastruktury ekologicznej w układzie przestrzennym Polski / Franciszek Piontek, Elżbieta Lorek, Dariusz Lorek.
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991.

Miejsce: BE Książka
0/1

Człowiek i motywacje postępu w koncepcji reformy gospodarczej : (przesłanki ideowo-teoretyczne i analiza empiryczna w obszarze tzw. grup partnerskich) / Ewa Okoń-Horodyńska.
Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1990.

Miejsce: BE Książka
0/1

Decyzje konsumentów i ich determinanty : praca zbiorowa / pod kier. Ewy Kieżel ; [poszcz. cz. oprac. Ewa Kieżel et al.].
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001.

Miejsce: BG Książka
0/1

Determinanty upowszechniania innowacji technicznych w przemyśle / Halina Henzel.
Katowice : AE, 1991.

Miejsce: BE Książka
0/1

Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Janusz Strużyna. Wyd. 2.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 1997.

Miejsce: BE Książka
0/1

Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Janusz Strużyna.
Katowice : AE, 1996.

Miejsce: BE Książka
0/1

Dylematy międzynarodowej integracji gospodarczej / Tadeusz Sporek.
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995.

Miejsce: BE Książka
0/1

Dynamika zarządzania organizacjami / Jerzy Rokita.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: BE Książka
0/1

Działalność jednostek samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne : praca zbiorowa / pod red. Jana Czempasa.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006.

Miejsce: BE Książka
0/1

Ekologiczne uwarunkowania struktury konsumpcji w regionie wielkoprzemysłowym (na przykładzie województwa katowickiego) / Franciszek Piontek, Elżbieta Lorek, Dariusz Lorek.
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991.

Miejsce: BE Książka
0/1

Ekonometria : materiały z XXVIII Konferencji Ekonometrycznej i X Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław / [red. Jadwiga Popławska-Mszyca].
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 1994.

Miejsce: BE Książka
0/1

Ekonometria : materiały z XXXI Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i XIII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego, Katowice - Kraków - Wrocław / pod red. Lesława Fornala.
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane AE, 1995.

Miejsce: BE Książka
0/1

Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław / [red. nauk. Andrzej Barczak, Krzysztof Zadora].
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991.

Miejsce: BE Książka
0/1

Ekonometryczne modele wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie / Józef Biolik.
Katowice : AE, 1993.

Miejsce: BE Książka
0/1

Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa / Andrzej Barczak, Józef Biolik, Regina Klama.
Katowice : AE, 1990.

Miejsce: BE BNS Książka
0/2
 

Rezultaty od 1 do 19 z 158

Spróbuj innego zapytania używając