KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 246a = słynne procesy / . Znalezione 15

Rezultaty od 1 do 15 z 15

  Egz.
Dost./Ogl.

EWG : instrumenty prawne zewnętrznej polityki gospodarczej / Eugeniusz Piontek.
Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1979.

Miejsce: BE BG BNS BSA Książka
2/6

Konstytucja dla Unii Europejskiej / Eugeniusz Piontek. Stan prawny na dzień 1 marca 2003 r.
Warszawa : PSPE, 2003.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Nowe tendencje w prawie konkurencji UE / pod. red. Eugeniusza Piontka ; [aut.] Bożena Nowak-Chrząszczyk [et al.].
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008.

Miejsce: BG BSA GW Książka
0/2

Prawo konkurencji EWG / Eugeniusz Piontek ; Polska Izba Handlu Zagranicznego.
Warszawa : PIHZ, 1984.

Miejsce: BE Książka
1/2

Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej : Konferencja Wydziałowa Wydziału Prawa i Administracji UW, 28 luty [!] 2003 / red. nauk. Eugeniusz Piontek.
Warszawa : Liber, 2003.

Miejsce: BG BSA GW Książka
0/2

Quo vadis Europo III? : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 12-13 listopada 2008 / redakcja naukowa Eugeniusz Piontek, Katarzyna Karasiewicz ; tłumaczenie tekstów busy b translations.
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej , 2009.

Miejsce: BE BG BNS BSA Książka
1/5

Reforma wspólnotowego prawa konkurencji / Ewa Derkacz, Anna Jurkiewicz, Barbara Pęczalska ; pod red. Eugeniusza Piontka.
Kraków : "Zakamycze", 2005.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Reformowanie Unii Europejskiej : wybrane problemy prawne okresu przemian / pod red. Eugeniusza Piontka.
Kraków : Zakamycze, 2005.

Miejsce: BG BSA Książka
0/2

Siły zbrojne ONZ / Eugeniusz Piontek.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973.

Miejsce: BG Książka
2/3

Szkice z prawa Unii Europejskiej. T. 1, Prawo instytucjonalne / pod red. Eugeniusza Piontka i Anny Zawidzkiej.
Kraków : "Zakamycze", 2003.

Miejsce: BG BSA Książka
0/2

Szkice z prawa Unii Europejskiej. T. 3, Problemy konstytucyjne / pod red. Eugeniusza Piontka.
Kraków : Zakamycze, 2005.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Szkice z prawa Unii Europejskiej. T. 2, Prawo materialne / pod red. Eugeniusza Piontka i Anny Zawidzkiej.
Kraków : "Zakamycze", 2003.

Miejsce: BG BSA Książka
0/1

Udział państw socjalistycznych w GATT / Eugeniusz Piontek.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1975.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. Cezarego Banasińskiego i Eugeniusza Piontka. Stan prawny na 4 maja 2009 r.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2009.

Miejsce: BE BSA GW Książka
0/2

W drodze do zreformowanej Unii Europejskiej / Eugeniusz Piontek. Stan prawny na dzień 10 października 2002 r.
Warszawa : PSPE, 2002.

Miejsce: BSA Książka
0/1
   

Rezultaty od 1 do 15 z 15

Spróbuj innego zapytania używając