KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 246a = słynne procesy / . Znalezione 11

Rezultaty od 1 do 11 z 11

  Egz.
Dost./Ogl.

Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych / Dorota Adamek-Hyska, Tomasz Lis, Aleksandra Szewieczek, Marcin Tatoj, Katarzyna Tkocz-Wolny.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Miejsce: BE Książka
0/1

Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT / Dorota Adamek-Hyska [et al.].
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Miejsce: BE Książka
0/1

Modele i metody wyceny aktywów i pasywów : w świetle teorii i koncepcji rachunkowości / Dorota Adamek-Hyska, Iwona Kumor, Marzena Strojek-Filus, Aneta Wszelaki. Wydanie I.
Warszawa : CeDeWu, 2021.

Miejsce: BE Książka
1/2

Partnerstwo publiczno-prywatne w rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego / Dorota Adamek-Hyska.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Miejsce: BE Książka
0/1

Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji / redakcja naukowa Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwińska-Kania. Wydanie II poprawione i uzupełnione.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021.

Miejsce: BE Książka
0/1

Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ / redakcja naukowa Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwińska-Kania.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018.

Miejsce: BE Książka
0/1

Rachunkowość jednostek non profit : problemy i zadania / Dorota Adamek-Hyska, Aneta Wszelaki. Wydanie II.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.

Miejsce: BE Książka
0/1

Rachunkowość podmiotów leczniczych : zbiór zadań z rachunkowości finansowej i sprawozdawczości / Dorota Adamek-Hyska, Aleksandra Szewieczek.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019.

Miejsce: BE Książka
0/1

Rozliczenia publicznoprawne w rachunkowości jednostek gospodarczych : zbiór zadań / Dorota Adamek-Hyska, Magdalena Głębocka.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.

Miejsce: BE Książka
0/1

Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości / redakcja naukowa Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

Miejsce: BE Książka
0/1

Zmiany zakresu informacyjnego raportów finansowych i niefinansowych / Dorota Adamek-Hyska, Marzena Strojek-Filus, Katarzyna Tkocz-Wolny, Aneta Wszelaki.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019.

Miejsce: BE Książka
0/1
   

Rezultaty od 1 do 11 z 11

Spróbuj innego zapytania używając