KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 246a = słynne procesy / . Znalezione 32

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 32

  Egz.
Dost./Ogl.

Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym / Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. Stan prawny na 1 czerwca 1998 r.
Kraków : Zakamycze, 1998.

Miejsce: BG BSA GW Książka
2/3

Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego / Bartłomiej Kurcz. Stan prawny na 18 czerwca 2004 r.
Kraków : Zakamycze ; 2004.

Miejsce: BG BSA Książka
0/2

Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie / pod red. Ewy Nowińskiej i Piotra Cybuli.
Kraków : "Zakamycze", 2005.

Miejsce: BG Książka
0/1

Konstytucja dla Europy - przyszły fundament Unii Europejskiej / pod red. Sławomira Dudzika.
Kraków : "Zakamycze", 2005.

Miejsce: BG BSA Książka
0/3

Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym / Tomasz Justyński. Stan prawny na 1 kwietnia 2000 r.
Kraków : Zakamycze, 2000.

Miejsce: BG BSA Książka
3/5

Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej / Bogusław Srebro.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004.

Miejsce: BG BSA GW Książka
0/2

Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko, rodzina, państwo) / Marek Andrzejewski.
Kraków : "Zakamycze", 2003.

Miejsce: BG BSA Książka
2/4

Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich : pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich / Adam Łazowski.
Kraków : Zakamycze, 2002.

Miejsce: BG BSA GW Książka
0/3

Odmowa uznania zagranicznego orzeczenia sądowego w świetle postanowień konwencji lugańskiej / Aleksandra Włosińska.
Kraków : Zakamycze, 2002.

Miejsce: BG BSA GW Książka
1/3

Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej / Agnieszka Liszewska.
Kraków : "Zakamycze", 1998.

Miejsce: BG BSA Książka
0/2

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich / Nina Półtorak. Stan prawny na 1 marca 2002 r.
Kraków : Zakamycze, 2002.

Miejsce: BG BSA GW Książka
0/2

Polska w Unii Europejskiej : XLVI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Wierzba, 3-5 czerwca 2004 r. / pod red. Marii Kruk i Jana Wawrzyniaka.
Kraków : "Zakamycze", 2005.

Miejsce: BG BSA Książka
0/2

Polskie problemy ustrojowe : (konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka) / Andrzej Bałaban.
Kraków : "Zakamycze", 2003.

Miejsce: BG BNS BSA GW Książka
4/8

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej : między neutralnością a zaangażowaniem / Sławomir Dudzik. Stan prawny na 21 stycznia 2002 r.
Kraków : Zakamycze, 2002.

Miejsce: BG BSA T Książka
0/3

Postępowania szczególne w Kodeksie Postępowania Karnego z 1997 r. / Andrzej Gaberle. Stan prawny na 20 kwietnia 1998 r.
Kraków : Zakamycze, 1998.

Miejsce: BG BSA Książka
5/6

Postępowanie w sprawach nieletnich w Polsce / Marianna Korcyl-Wolska. Stan prawny na 1 lutego 2001 r.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001.

Miejsce: BG BSA Książka
3/5

Prawnokarna analiza zjawiska satanizmu w Polsce / Rafał Paprzycki.
Kraków : Zakamycze, 2002.

Miejsce: BG BSA Książka
2/4

Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym / Andrzej Matlak.
Kraków : Zakamycze, 2004.

Miejsce: BE BG Książka
1/3

Promocja towarów w prawie wspólnotowym : studium artykułu 28 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską / Maciej Szpunar.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002.

Miejsce: BG BSA GW Książka
0/2
 

Rezultaty od 1 do 19 z 32

Spróbuj innego zapytania używając