Szukałeś: 246a = wprowadzenie. . Znalezione 211

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 1 do 19 z 211

Adamiecki, Hauswald, Rothert : w 100-lecie nauki organizacji i zarządzania w Polsce / Alojzy Czech.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004.

Miejsce: BE

0 /

1
Książka

Algorytmy genetyczne, ewolucyjne i metaheurystyki : wybrane zagadnienia / pod red. Tadeusza Trzaskalika ; [Andrzej Gluza et al.].
Katowice : Wydawnictwo AE, 2005.

Miejsce: BE

0 /

1
Książka

Alianse jako gra strategiczna / Andrzej Borczuch, Halina Chwistecka-Dudek.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Miejsce: BE

1 /

2
Książka

Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Gabrieli Łukasik.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: BE

0 /

1
Książka

Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod redakcją Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007.

Miejsce: BE

0 /

1
Książka

Badania operacyjne w planowaniu projektów / [kom. red. Krystyna Lisiecka et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: BE

0 /

1
Książka

Bezpieczeństwo socjalne : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz.
Katowice : Wydaw. AE im. Karola Adamieckiego, 2003.

Miejsce: BG GW

0 /

1
Książka

Ceny transportu miejskiego w Europie : praca zbiorowa / pod redakcją Roberta Tomanka ; autorzy rozdziałów Grzegorz Dydkowski, Jerzy Kusztal, Krzysztof Sobański, Robert Tomanek.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2007.

Miejsce: BE

0 /

1
Książka

Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw : praca zbiorowa / pod red. Danuty Kisperskiej-Moroń.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: BE

0 /

1
Książka

Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania w Polsce / Witold Gradoń.
Katowice : Wydaw. AE, 2004.

Miejsce: BE

0 /

1
Książka

Demograficzne aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych : uwarunkowania i analiza demoekonometryczna / Maria Balcerowicz-Szkutnik.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005.

Miejsce: BG

0 /

1
Książka

Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia : praca zbiorowa / pod red. Doroty Kotlorz.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: BE

0 /

1
Książka

Determinanty kształtowania cen usług transportowych / Joanna Hawlena.
Katowice : Wydaw. AE, 2004.

Miejsce: BE T

0 /

2
Książka

Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008.

Miejsce: BE

0 /

1
Książka

Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010.

Miejsce: BE

0 /

1
Książka

Dominacje w modelowaniu i analizie ryzyka : na rynku finansowym / Grażyna Trzpiot.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006.

Miejsce: BE

0 /

1
Książka

Dylematy ekonometrii : księga pamiątkowa dla uczczenia siedemdziesiątych urodzin Profesora Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa : praca zbiorowa / pod red. Józefa Biolika.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: BE

1 /

2
Książka

Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa / Wojciech Czakon.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007.

Miejsce: BE

0 /

1
Książka

Dynamika zarządzania organizacjami : paradygmaty - metody - zastosowania : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity / [kom. red.: Halina Henzel et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007.

Miejsce: BE

0 /

1
Książka

Rezultaty od 1 do 19 z 211