KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 246a = wprowadzenie. . Znalezione 15

Rezultaty od 1 do 15 z 15

  Egz.
Dost./Ogl.

ABC Konstytucji Unii Europejskiej / redakcja Marta Grabowska. Wydanie sygnalne.
Warszawa : Fundacja Prawo Europejskie, 2004.

Miejsce: BSA CIDE Książka
0/2

Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce : red. nauk. Zbigniew Dziubiński, Marian Kowalewski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, 2008.

Miejsce: CIDE Książka
0/1

Cztery swobody, czyli jak funkcjonuje Jednolity Rynek Unii Europejskiej / [red. Małgorzata Bonikowska, Aleksander Szczygło] ; Centrum Informacji Europejskiej. [Wyd.2 uakt.].
Warszawa : Kom.Integracji Europ., 1999.

Miejsce: CIDE T Książka
0/2

Europejski fundusz rozwoju w kilku słowach.
Luksemburg : Biuro Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2004.

Miejsce: CIDE Książka
0/1

Inicjatywa Wspólnoty Unii Europejskiej INTERREG IIIC : podręcznik programu : druga tura aplikacji - lato 2003 : przekład roboczy .
[b.m.] : [b.w.], [2003].

Miejsce: CIDE Książka
0/1

Mathias i Amadou : podręcznik dla nauczycieli na temat polityki wspólnotowej Unii Europej skiej w zakresie współpracy na rzecz rozwoju / [teksty Valerie Michaux].
Bruksela : Biuro Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2004.

Miejsce: CIDE Książka
0/1

Miedzynarodowe organizacje gospodarcze i ich rola w Unii Europejskiej / [oprac. red. Anna Łabędzka, Lech Pilawski] ; Centrum Informacji Europejskiej.
Warszawa : Kom.Integracji Europ., [199..?].

Miejsce: CIDE Książka
0/1

Przekształcić obecność w siłę : doświadczenia sąsiedztwa wschodniego / Nicu Popescu, Andrew Wilson ; [tł. Sergiusz Kowalski].
Londyn : Europejska Rada Spraw Zagranicznych ; 2011.

Miejsce: CIDE H Książka
0/2

Unia Europejska : informator o Kościołach / Centrum Informacji Europejskiej. [Wyd.3, uzup.].
Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej. Centrum Informacji Europejskiej, 2000.

Miejsce: CIDE H T Książka
0/3

Unia Europejska : informator ogólny / [tekst: Zbigniew Czachór, Katarzyna Walczykowska ; red.: Małgorzata Bonikowska, Aleksander Szczygło ; oprac. Centrum Informacji Europejskiej]. Wyd. 4 uzup.
Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej. Centrum Informacji Europejskiej, 1999.

Miejsce: CIDE T Książka
0/2

Unia Europejska : Polska w procesie akcesyjnym : materiały referencyjne / materiał został przygotowany i napisany przez: Janusza Ruszkowskiego oraz Linę Löfmark.
[Szczecin] : [Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego], [2003?].

Miejsce: CIDE Książka
0/1

Wielki słownik polsko-angielski : z suplementem. A-Ó / Jan Stanisławski ; red. nauk. Wiktor Jassem. Wyd. 6, (supl. 4).
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1982.

Miejsce: BG CIDE Książka
1/2

Wielki słownik polsko-angielski : z suplementem. P-Ż / Jan Stanisławski ; red. nauk. Wiktor Jassem. Wyd. 6, (supl. 4).
Warszawa : Państwowe Wydaw. Wiedza Powszechna, 1982.

Miejsce: BG CIDE Książka
1/1

Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu : na przykładzie Arabskiej Wiosny / Zofia Sawicka.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; 2017.

Miejsce: BG CIDE Książka
2/3

Współpraca na rzecz rozwoju a rozszerzenie UE.
Bruksela : Komisja Europejska, [2000?].

Miejsce: CIDE Książka
0/1
   

Rezultaty od 1 do 15 z 15

Spróbuj innego zapytania używając