KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 246a = wprowadzenie. . Znalezione 58

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 4 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 58

  Egz.
Dost./Ogl.

Al'tèrnatyŭnaâ gìstoryâ : sustrèča nastaŭnìkaŭ ; Alternatyvi istorija : mokytojų susitikimas ; Historia alternatywna : spotkanie nauczycieli ; Al'ternativna ìstorìâ : zustrìč učitelìv, Kazimierz Dolny, 10-13 grudnia 2001 / [oprac. Bogusław Kubisz ; tł. Marta Bojaniwska et al. ; Fundacja im. Stefana Batorego, Magazyn Historyczny "Mówią Wieki"].
Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2002.

Miejsce: BG Książka
0/1

Ânka Bryl' / [aŭtar tèkstu A. S. Vâlûgìn ; per. na ruskuû movu V. Â. Tarasa].
Mìnsk : Belarus', 1987.

Miejsce: BM Książka
0/1

Ânka Kupala i romantyzm / Ì. È. Bagdanovič ; Akademiâ Navuk Belaruskaj SSR. Ìnstytut Litaratury ìm. Ânki Kupaly.
Mìnsk : Navuka i Tèhnika, 1989.

Miejsce: BM Książka
0/1

Antologia literatury białoruskiej od XIX do początku XX wieku / [wybór i oprac.] Telesfor Poźniak.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993.

Miejsce: BG BM Książka
0/3

Belaruska-ruskì sloŭnìk : dlâ pačatkovyh klasaŭ / nav. rèd. P. P. Šuba ; sklad. K. A. Kobyzeva, G. P. Hatkevìč, M. Â. Ščarbun.
Mìnsk : "Narodnaâ asveta", 1988.

Miejsce: BM Książka
0/1

Belaruskaâ antrapanìmìâ. 2 prozvìščy, utvoranyâ ad apelâtyŭnaj leksìkì / M. V. Bìryla ; [Akadèmìâ Navuk BSSR. Ìnstytut movaznaŭstva ìmâ Âkuba Kolasa].
Mìnsk : Navuka ì tèhnìka, 1969.

Miejsce: BM Książka
0/1

Belaruskaâ dumka XX stagoddzâ : fìlasofìâ, rèlìgìâ, kul'tura : (antalogìâ) / uklad., pradm. i aprac. Ûry Garbìnskì ; Pol'skaâ Akadèmìâ Navuk. Instytut Slavìstykì.
Varšava : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1998.

Miejsce: BG BM BNS Książka
0/2

Belaruskaâ dyâlektalogìâ / È. Blìnava, E. Mâcel'skaâ. Vyd. 2-e, dapracavanae ì dop.
Mìnsk : Vyšèjšaâ škola, 1980.

Miejsce: BM Książka
0/1

Belaruskaâ dyâlektalogìâ : hrèstamatyâ / E. S. Mâcel'skaâ, Â. M. Kamaroŭskì.
Mìnsk : Vydavectva BDU ìmâ U. Ì. Lenìna, 1979.

Miejsce: BM Książka
0/1

Belaruskaâ frazealogìâ / A. S. Aksamìtaŭ.
Mìnsk : Vyšèjšaâ škola, 1978.

Miejsce: BM Książka
0/1

Belaruskaâ knìžnaâ grafìka / [aŭt. ustupnaga art. i sklad. M. I. Gančaroŭ].
Mìnsk : "Belarus", 1987.

Miejsce: BG Książka
0/1

Belaruskaâ Literatura : dasledovanni i publikacyji / Akademiâ Navuk BSSR. Instytut Literatury imâ Ânki Kupaly.
Minsk : [s. n.] 1958-.

Miejsce: Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/0

Belaruskaâ mova : dapamožnìk dlâ studèntaŭ belaruskaŭ fìlalogìì. Kurs 2 / Alìna Fìlìnovìč ; Unìversìtèt u Belastoku. Ìnstytut ushodneslavânskaj fìlalogìì. Kafedra belaruskaj fìlalogìì.
Belastok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2007.

Miejsce: BG Książka
0/1

Belaruskaâ mova : sìntaksìs, punktuacyâ / pad agul'naj rèd. Â. M. Adamovìč. ; [aŭt.: Â. M. Adamovìč et al.].
Mìnsk : Vyšèjšaâ škola, 1989.

Miejsce: BM Książka
0/1

Belaruskaâ mova : dapamožnìk dlâ studèntaŭ belaruskaŭ fìlalogìì. Kurs 1 / Lûdmìla Segen' ; Unìversìtèt u Belastoku. Ìnstytut ushodneslavânskaj fìlalogìì. Kafedra belaruskaj fìlalogìì.
Belastok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2007.

Miejsce: BG Książka
0/1

Belaruskae narodnae slovaŭtvarènne : afìksal'nyâ nazoŭnìkì / P. U. Scâcko.
Mìnsk : Navuka ì tèhnìka", 1977.

Miejsce: BM Książka
0/1

Belaruskaja Mova / Ministerstva vyšejšaj i sârèdnâj specyâl'naj adukacyì BSSR, Gomel'skì dzâržaŭny unìversìtèt.
Mìnsk : Vydavectva BDU ìmâ U. Ì. Lenìna, 1977-1996.

Miejsce: Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/0

Belaruskìâ mastakì pra Vâlìkuû Ajčynnuû vajnu = Belorusskie hudožniki o Velikoj Otečestvennoj vojne / [aŭt. i sklad. M. I. Gančaroŭ].
Mìnsk : "Belarus", 1985.

Miejsce: BG Książka
0/1

Čistota zvučaniâ : kniga o belorusskoj poèzii i ee druz'âh / Âkov Helemskij.
Minsk : "Mastackaâ literatura", 1988.

Miejsce: BM Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 58

Spróbuj innego zapytania używając