KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 490a = Beck Info Biznes . Znalezione 117

Autorzy:

 

Oddziały:

[ więcej ]

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 7 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 117

  Egz.
Dost./Ogl.

"Dramat życia prawdę wyrabiający" : materiały Norwidowskiej Sesji Naukowej, zorganizowanej przez: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze, Teatr im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze - dla uczczenia 100 rocznicy śmierci Cypriana Kamila Norwida, Jelenia Góra, 6-7 maja 1983 r. / pod red. Mieczysława Inglota.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1985.

Miejsce: BM H W Z Książka
3/8

55 lat wśród książek / Jan Michalski ; redaktor tomu Jan Trzynadlowski.
Wrocław : Ossolineum, 1976.

Miejsce: W Z Książka
3/4

Afryka naszych czasów : problemy integracji państwowej, narodowej i panafrykańskiej : praca zbiorowa / pod redakcją Józefa Chałasińskiego ; Polska Akademia Nauk. Pracownia Zagadnień Społecznych i Kulturalnych Afryki Współczesnej.
Wrocław ; Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1976.

Miejsce: H W Z Książka
1/5

Algorytmy uzgadniania i uwiarygodniania danych pomiarowych na podstawie równań bilansów / Wojciech Gomółka ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Metrologii.
Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich. 1989.

Miejsce: W Z Książka
1/2

Archaeologia Polona / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1958-.

Miejsce: Cg Hc Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/8

Bibliografia Polskiej Archeologii Pradziejowej i Średniowiecznej za Lata... / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN, 1977-1987.

Miejsce: Cg Hc W Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/3

Bibliografia prac psychologicznych wydanych w Polsce w latach 1946-1968 : praca zbiorowa / pod red. Lidii Wołoszynowej ; oprac.: Irena Borzym [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Psychologicznych.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974.

Miejsce: H W Z Książka
3/7

Cechy subkategoryzacyjne polskich czasowników przechodnich / Ireneusz Bobrowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

Miejsce: P W Z Książka
4/5

Charakterystyka temporalna wypowiedzenia : materiały konferencji naukowej w Jadwisinie, 9-11 IX 1973 / redakcja naukowa Maciej Grochowski i Zuzanna Topolińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1975.

Miejsce: W Z Książka
1/2

Colloquia Copernicana. 1, Études sur l'audience de la théorie héliocentrique : Conférences du Symposium de l'UIHPS, Toruń 1973 / comité de rédaction Jerzy Dobrzycki, Karol Górski, Bogusław Leśnodorski, Bogdan Suchodolski ; Union Internationale d'Histoire et de Philosophie des Sciences ; Comité Nicolas Copernic.
Wrocław ; Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972.

Miejsce: Z Książka
0/1

Członkowie Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Umiejętności : 1872-1952 / opracowała Elżbieta Helena Nieciowa ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973.

Miejsce: H Z Książka
0/2

Człowiek i środowisko. Cz. 2 / Wszechnica Polskiej Akademii Nauk ; [Włodzimierz Michajłow et al.].
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979.

Miejsce: H W Z Książka
1/2

Człowiek i wartości - możliwości i granice przewidywania / redaktor tomu Bogdan Suchodolski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000".
Wrocław ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973.

Miejsce: Z Książka
0/1

Diminutive und augmentative Ausdrucksmöglichkeiten des Niederländischen Deutschen und Polnischen : eine konfrontative Darstellung / Zofia Klimaszewska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Neofilologiczny.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.

Miejsce: BM W Z Książka
1/3

Dokumenty terenowych władz wojskowych powstania styczniowego 1863-1864 = Dokumenty povstančeskih voenačal'nikov 1863-1864 / [red. tomu W. Djakow, S. Kieniewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii et al.].
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976.

Miejsce: W Z Książka
4/5

Drużyny Bartoszowe, 1908-1914 / [Komitet Redakcyjny Księgi Pamiątkowej Drużyn Bartoszowych].
Lwów : skł. gł. Wydaw. Zakładu Narodowego imienia Ossolinskich, 1939.

Miejsce: H Książka
0/1

Dzieje języka polskiego na Śląsku : wystawa urządzona staraniem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, sierpień-wrzesień 1948 : [katalog] / oprac. Stanisław Rospond.
Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1948.

Miejsce: BM Z Książka
0/2

Dzieje wychowania fizycznego i sportu : od końca XVIII wieku do roku 1918 / Ryszard Wroczyński ; Instytut Naukowy Kultury Fizycznej w Warszawie.
Wrocław ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.

Miejsce: BM MR W Z Książka
3/5

Dziejowe przemiany sieci wodnej i zagospodarowania przestrzennego Krakowa / Mieczysław Tobiasz ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Budownictwa i Gospodarki Wodnej w Rolnictwie.
Wrocław ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1977.

Miejsce: Z Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 117

Spróbuj innego zapytania używając