KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 490a = Krótkie Komentarze Becka . Znalezione 6

Rezultaty od 1 do 6 z 6

  Egz.
Dost./Ogl.

Kultura i Społeczeństwo / Zakład Socjologii i Historii Kultury Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1957-.

Miejsce: CG FC PC PDC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/4

Nauki pedagogiczne a praktyka edukacyjna : materiały z polsko-niemieckiego sympozjum naukowego zorganizowanego przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 26-27 maja 1988 r. / pod red. Stanisława Palki.
Warszawa ; Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989.

Miejsce: CG PDC W Książka
0/1

Planowanie i Organizacja Badań Naukowych / Ministerstwo Nauki, Szkolonictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.
Warszawa ; PWN, 1980-.

Miejsce: Cg Pdc Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/7

Przegląd Humanistyczny.
Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1957-.

Miejsce: CG PC PDC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/3

Wielkie Programy Badawcze : organizacja i kierowanie : studia i materiały / Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.
Warszawa ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978-.

Miejsce: CG PDC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/2

Wielkie przedsięwzięcia naukowo-techniczne w europejskich krajach socjalistycznych / Tadeusz Skoczny ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.
Warszawa ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.

Miejsce: Pdc Książka
0/2
   

Rezultaty od 1 do 6 z 6

Spróbuj innego zapytania używając