KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 490a = Krótkie Komentarze Becka . Znalezione 24

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 24

  Egz.
Dost./Ogl.

Badania operacyjne : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Matematyki i Programowania Matematycznego Instytutu Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Bielsko-Biała 9 -11 maja 1988 / [red. nauk. Piotr Chrzan].
Katowice : AE, 1990.

Miejsce: E Książka
0/1

Człowiek i motywacje postępu w koncepcji reformy gospodarczej : (przesłanki ideowo-teoretyczne i analiza empiryczna w obszarze tzw. grup partnerskich) / Ewa Okoń-Horodyńska.
Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1990.

Miejsce: E Książka
0/1

Diagnoza zmian w strukturze konsumpcji : (na przykładzie gospodarstw domowych) / [red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. [Instytut Rynku i Konsumpcji].
Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1990.

Miejsce: E Z Książka
0/2

Efektywność ekonomiczna procesów reprodukcji środków trwałych w przemyśle / Halina Buk.
Katowice : AE, 1989.

Miejsce: H Książka
0/1

Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa / Andrzej Barczak, Józef Biolik, Regina Klama.
Katowice : AE, 1990.

Miejsce: E H Książka
0/2

Ekonometryczny model gospodarki Polski - MES 1 : praca zbiorowa / pod kier. Elżbiety Stolarskiej ; [aut.:] Józef Biolik [et al.].
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, 1987.

Miejsce: E S Książka
0/1

Inwestycje infrastrukturalne jako instrument polityki przestrzennej / Andrzej Barteczek ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1982.

Miejsce: H Książka
0/1

Karol Adamiecki twórcą podstaw nauk organizacji i zarządzania w Polsce / [red. Anna Lebda-Wyborny].
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1986.

Miejsce: H Książka
0/1

Kierunki racjonalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych : praca zbiorowa / pod redakcją Henryka Bienioka.
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 1990.

Miejsce: E Książka
0/1

Łańcuchy decyzyjne Markowa i ich zastosowania w ekonomii / Piotr Chrzan.
Katowice : AE, 1990.

Miejsce: E Książka
0/1

Mechanizm ekonomiczny zarządzania postępem naukowo-technicznym w ZSRR, NRD i PRL : praca zbiorowa / pod red. Longina Leśniewskiego.
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1990.

Miejsce: E Książka
0/1

Metodologiczne i organizacyjne aspekty planowania społecznego w przedsiębiorstwie przemysłowym / c Marek Ćwiakowski.
Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1980.

Miejsce: H Książka
0/2

Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego : materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Ustroń-Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986 / redakcja Barbara Cebo.
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1988.

Miejsce: E Książka
0/1

Nierównomierność rozwoju współczesnego kapitalizmu na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec / Tadeusz Sporek.
Katowice : AE, 1989.

Miejsce: E Książka
0/1

Podstawy i mechanizmy kształtowania konsumpcji usług turystycznych / Teresa Żabińska.
Katowice : AE, 1990.

Miejsce: E Książka
0/1

Podstawy modelowania zmian w strukturze konsumpcji / [red. naukowy: Zofia Kędzior, Ewa Kieżel].
Katowice : AE, 1990.

Miejsce: E Książka
0/1

Polityka budżetowa Polski w latach 1980-1989 / Romuald Norbert Hanisz.
Katowice : AE, 1990.

Miejsce: E Książka
0/1

Polski model konsumpcji w świetle badań Cz. 1, Polski model konsumpcji u progu 2000 roku (uwarunkowania, dylematy) / [red. naukowa: Józefa Kramer, Zofia Kędzior ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Instytut Rynku i Konsumpcji].
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1990.

Miejsce: Z Książka
0/1

Problemy tworzenia i funkcjonowania systemów informatycznych zarządzania w zreformowanym przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji Przetwarzania Danych Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wisła 1983 / [red. naukowy Bogumił Galica].
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1985.

Miejsce: E Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 24

Spróbuj innego zapytania używając