KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 490a = Krótkie Komentarze Becka . Znalezione 23

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 23

  Egz.
Dost./Ogl.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie : przewodnik po zespołach. 1, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej / [red. Jadwiga Karwasińska] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
Warszawa ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958.

Miejsce: D INF Książka
0/2

Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny.
Warszawa : Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny, 1952-1971.

Miejsce: Cg INF Pc Pdc W Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/103

Bibliografia celniejszej współczesnej literatury zachodniej z zakresu nauk społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem literatury naukowej w języku angielskim i francuskim). Cz. 1, Ekonomia, nauka o państwie / oprac. Jan Ostaszewski.
Londyn : Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych, 1960.

Miejsce: H INF Z Książka
0/2

Bibliografia Historii Polskiej za Rok ... / [Polskie Towarzystwo Historyczne] ; oprac. Jan Baumgart.
Kraków : PTH, 1952-.

Miejsce: BMC Cg Fc Hc INF SAc W Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
1/44

Bibliografia ilustrująca życie i kult świętego Stanisława biskupa i męczennika / zebrał Jan Dominik.
Rzym : Hosianum, 1953.

Miejsce: INF Książka
0/1

Bibliografia k flóre ČSR do r. 1952 / J. Futák, K. Domin ; vedecký red. Ján Futák ; Slovenská akadémia vied. Sekcia biologických a lekárskich vied. +1 k. map.
Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1960.

Miejsce: INF Książka
0/1

Bibliografia retrospektywna polskiego piśmiennictwa technicznego za lata 1945-1949 : [praca zbiorowa / pod red. Heleny Handelsman] ; Centralny Instytut Dokumentacji Naukowo-Technicznej.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1954.

Miejsce: INF Książka
0/1

Bibliografia utworów Adama Mickiewicza : [do roku 1855] / Aleksander Semkowicz ; [oprac. i uzup. Piotr Grzegorczyk ; indeksy oprac. Ksenia Kostenicz i Zofia Makowiecka].
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.

Miejsce: INF Książka
0/1

Bibliografia wydawnictw spółdzielczych. Cz. 2, Za lata 1940-1957 roku / Jerzy Wójcik ; Centralny Związek Spółdzielczy, Spółdzielczy Instytut Badawczy.
Warszawa : Zakład Wydawnictw Spółdzielczych, 1960.

Miejsce: INF Książka
0/1

Julian Tuwim : bibliografia / Janusz Stradecki.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959.

Miejsce: INF W Książka
1/2

Maria Konopnicka (1842-1910) : poradnik bibliograficzny / Iwona Szczepańska ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny.
Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1960.

Miejsce: INF Książka
0/1

Materiały do bibliografii P. P. S. w latach 1892-1918 / na podstawie materiału zebranego przez zespół oprac. Hemryk J. Mościcki ; Zakład Historii Partii przy KC PZPR. Zespół PPS.
Warszawa : [s. n.], 1960.

Miejsce: INF Książka
0/1

Organizacja i metody pracy bibliotek szkolnych / Emilia Białkowska, Stefan Bzdęga.
Warszawa : Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, 1957.

Miejsce: INF Z Książka
0/2

Polish Ecological Bibliography for ... / Institute of Ecology of Polish Academy of Science.
Warsaw : Institute of Ecology of Polish Academy of Sciences, 1959-.

Miejsce: INF Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Polonica Zagraniczne : bibliografia / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny.
Warszawa : Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny, 1960-.

Miejsce: Cg INF Pc W Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/39

Polska Bibliografia Analityczna. Biologia / Polska Akademia Nauk. Ośrodek Bibliografii i Dokumentacji Naukowej.
Warszawa : Zakład im. Ossolińskich : 1955-1957.

Miejsce: INF Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Polska Bibliografia Literacka za Lata... / oprac. Zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN ; pod kierunkiem Stefana Vrtela-Wierczyńskiego.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1957-.

Miejsce: INF Pc Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/16

Polska bibliografia zielarstwa : za okres od początku XVI wieku do roku 1940 / Maria Chmielińska.
Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1954.

Miejsce: INF Książka
0/1

Rocznik Statystyczny Województwa Szczecińskiego / Wojewódzki Urząd Statystyczny w Szczecinie.
Szczecin : Wojewódzki Urząd Statystyczny, 1959-1998.

Miejsce: Blc Cg Fc Hc INF Pdc S SAc Tc W Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
2/19
 

Rezultaty od 1 do 19 z 23

Spróbuj innego zapytania używając