KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 490a = Krótkie Komentarze Becka . Znalezione 24

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 24

  Egz.
Dost./Ogl.

Bractwa w wielkich miastach państwa krzyżackiego w średniowieczu / Ireneusz Czarciński.
Toruń : Wydaw. UMK, 1993.

Miejsce: H Książka
0/1

Człowiek szukający etyki : filozofia moralna Kazimierza Twardowskiego / Ryszard Jadczak.
Toruń : Wydaw. UMK, 1993.

Miejsce: H W Książka
2/3

Formalne cechy systemu wartości jako wskaźniki rozwoju osobowości : studium empiryczne / Henryk Gasiul.
Toruń : Wydaw. UMK, 1987.

Miejsce: H W Z Książka
1/3

Genealogia - kręgi zawodowe i grupy interesu w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym / pod red. Jana Wroniszewskiego.
Toruń : UMK, 1989.

Miejsce: H Książka
0/1

Genealogia : rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym / pod. red. Andrzeja Radzimińskiego i Jana Wroniszewskiego.
Toruń : Wydawnictwo UMK, 1996.

Miejsce: H Książka
0/1

Genealogia : studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym / pod red. Jacka Hertla i Jana Wroniszewskiego.
Toruń : UMK, 1987.

Miejsce: H W Z Książka
1/3

Genealogia : polska elita polityczna w wiekach średnich na tle porównawczym / pod red. Jana Wroniszewskiego.
Toruń : UMK, 1993.

Miejsce: H Książka
0/1

Grodzisko kultury łużyckiej w Gzinie : (źródła archeologiczne) / Jadwiga Chudziakowa.
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1992.

Miejsce: H Książka
0/1

Inny Makarenko : krytyczna analiza działalności, rozwój myśli pedagogicznej i zastosowanie w ZSRR / Marian Bybluk.
Toruń : UMK, 1990.

Miejsce: H Z Książka
0/2

Koncepcja pedagogiczna i system wychowawczy Wasyla Suchomlińskiego / Marian Bybluk.
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1982.

Miejsce: H Z Książka
0/2

Kształcenie dla innowacji pedagogicznych / pod red. Romana Schulza.
Toruń : Wydawnictwo UMK, 1992.

Miejsce: H Książka
0/1

Kształcenie i wychowanie w Republice Federalnej Niemiec = Bildung und Erziehung in der Bundesrepublik Deutschland / Adelheid Busch [et al. ; red. nauk. Roman Schulz].
Toruń ; Wydawnictwo UMK, 1993.

Miejsce: H Książka
0/1

Lokacje miast na prawie magdeburskim na ziemiach polskich do 1370 r. : (studium historycznoprawne) / Krystyna Kamińska.
Toruń : Wydaw. UMK, 1990.

Miejsce: H Książka
0/1

Metafizyka czasu i wieczności jako filozofia człowieka w idealizmie niemieckim : (od Kanta do Nietzschego) / Mirosław Żelazny.
Toruń : Wydaw. UMK, 1986.

Miejsce: H W Z Książka
1/3

Młodzież w perspektywie społeczeństwa przemysłowego : studia z socjologii wychowania / Andrzej Kaleta. Wyd. 2.
Toruń : Wydaw. UMK, 1993.

Miejsce: F H Z Książka
0/3

Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku : studium z dziejów kształtowania się i rozpowszechniania sarmackich stereotypów wiedzy i informacji o "Theatrum mundi" / Kazimierz Maliszewski.
Toruń : [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Dział Wydawnictw], 1990.

Miejsce: H Książka
0/1

Pojęcie arete w II połowie V wieku p.n.e. Protagoras - Gorgiasz - Demokryt / Witold Wróblewski.
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1979.

Miejsce: H W Z Książka
1/3

Powstanie i rozwój prawa międzynarodowego gospodarczego : studium z zakresu doktryny i źródeł / Jan Białocerkiewicz.
Toruń : UMK, 1987.

Miejsce: E H S SA W Z Książka
2/7

Prawno-polityczne konsekwencje wdrożenia APD w ramach aparatu państwa burżuazyjnego : (na przykładzie państw Europy Zachodniej) / Andrzej Mrózek.
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1978.

Miejsce: H SA Książka
0/2
 

Rezultaty od 1 do 19 z 24

Spróbuj innego zapytania używając