KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 773a = "Zbiór praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego / . Znalezione 42

1 2 3 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 42

  Egz.
Dost./Ogl.

Człowiek, religia, kultura / Zygmunt Freud ; [tł. z niem. Jerzy Prokopiuk ; wstęp Bohdan Suchodolski].
Warszawa : Książka i Wiedza, 1967.

Miejsce: BE BG BM BNS Książka
0/5

Demokracja i wychowanie : wprowadzenie do filozofii wychowania / John Dewey ; przetł. Zofia Doroszowa ; wstępem opatrzył Bogdan Suchodolski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1972.

Miejsce: BE BG BNS Książka
4/8

Dzieje kultury polskiej / Bogdan Suchodolski ; [wybór il. i podpisy Maria Sucholska]. Wyd. 2 zm. i rozsz.
Warszawa : Interpress, 1987.

Miejsce: BE BG BM BNS Książka
4/8

Dziesięć lat rozwoju nauki w Polsce Ludowej / Polska Akademia Nauk. Komitet Historii Nauki ; komitet redakcyjny B. Suchodolski, W. Michajłow, E. Olszewski, L. Sosnowski, S. Żółkiewski. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.

Miejsce: BE BG BNS Książka
0/3

Edukacja narodu : 1918-1968 / Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1970.

Miejsce: BE BG BNS Książka
1/4

Esej o człowieku : wstęp do filozofii kultury / Ernst Cassirer ; przeł. Anna Staniewska ; przedm. poprzedził Bogdan Suchodolski. Wyd. 2.
Warszawa : Czytelnik, 1977.

Miejsce: BE BG BNS Książka
8/10

Esej o człowieku : wstęp do filozofii kultury / Ernst Cassirer ; przeł. Anna Staniewska ; przedm. poprzedził Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Czytelnik, 1971.

Miejsce: BE BG BM BNS Książka
7/11

Etapy wychowania / Maurice Debesse ; z upoważnienia aut. przeł. z jęz. fr. Irena Wojnar ; wstępem opatrzył Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.

Miejsce: BE BG BM BNS Książka
5/7

Ewolucje polskiego systemu pracy w latach 1981-2000 : konferencja w Jabłonnie, 10-11 grudnia 1981 r. / [rada red.: Jan Danecki (red. naukowy), Bogdan Suchodolski (przewodniczący) et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Bdań i Prognoz "Polska 2000".
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984.

Miejsce: BE BG BNS BSA Książka
0/3

Filozofowie i maszyny (1400-1700) / Paolo Rossi ; z języka włoskiego przełożyła Alina Kreisberg ; posłowiem opatrzył Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.

Miejsce: BE BG BNS Książka
6/8

Historia nauki polskiej. T. 2 / wstęp i red. Bogdan Suchodolski ; Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970.

Miejsce: BE BG BNS Książka
1/7

Historia nauki polskiej. T. 6, Dokumentacja bio-bibliograficzna, indeks biograficzny tomu I i II / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; oprac. Leszek Hajdukiewicz ; [indeks oprac. przy współpr. Zofii Steczowicz (Średniowiecze) et al.] ; Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki i Techniki.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1974.

Miejsce: BE BG BNS BSA Książka
3/7

Historia nauki polskiej. T. 7, Dokumentacja bio-bibliograficzna, bibliografia dotycząca treści tomów I i II / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; oprac. Wiesław Bieńkowski i Józef Paruch ; pod red. Leszka Hajdukiewicza ; Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki, Oświaty i Techniki.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1975.

Miejsce: BE BG BNS BSA Książka
2/6

Historia nauki polskiej. T. 3, 1795-1862 / pod redakcją Bogdana Suchodolskiego ; redaktor tomu Jerzy Michalski ; Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki, Oświaty i Techniki.
Wrocław [i pozostałe] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1977.

Miejsce: BE BG BNS BSA Książka
2/8

Historia nauki polskiej. T. 4, 1863-1918. pod red. Bogdana Suchodolskiego ; red. tomu Zofia Skubała-Tokarska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987.

Miejsce: BE BG BNS BSA Książka
2/6

Historia nauki polskiej. T. 4, 1863-1918. pod red. Bogdana Suchodolskiego ; red. tomu Zofia Skubała-Tokarska ; [napisali Andrzej Abramowicz et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987.

Miejsce: BE BG BNS BSA Książka
1/5

Inteligencja wobec nowych problemów socjalizmu : spotkanie Michaiła Gorbaczowa z przedstawicielami polskiej inteligencji / [tekst Bogdan Suchodolski et al.] ; Narodowa Rada Kultury. Wyd. 2.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1988.

Miejsce: BE BG BNS BSA Książka
5/7

Komisja Edukacji Narodowej na tle roli oświaty w dziejowym rozwoju Polski / Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972.

Miejsce: BE BG Książka
4/6

Labirynty współczesności : niewola i wolność człowieka / Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.

Miejsce: BE BG BNS Książka
6/8
 

Rezultaty od 1 do 19 z 42

Spróbuj innego zapytania używając