KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 773a = "Zbiór praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego / . Znalezione 352

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 352

  Egz.
Dost./Ogl.

11 International Conference on the Physics of Semiconductors : proceedings : Warszawa - Poland, July, 25-29, 1972. Vol. 2 / publication committee: M. Miąsek ; Polish Academy of Sciences, Institute of Physics. University of Warsaw.
Warszawa : PWN-Polish Scientific Publishers, 1972.

Miejsce: BG Książka
0/1

11 International Conference on the Physics of Semiconductors : proceedings : Warszawa - Poland, July, 25-29, 1972. Vol. 1 / publication committee: M. Miąsek ; Polish Academy of Sciences, Institute of Physics. University of Warsaw.
Warszawa : PWN-Polish Scientific Publishers, 1972.

Miejsce: BG Książka
0/1

Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Rolniczych i Leśnych.
Kraków : PWN, 1966-.

Miejsce: BG Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Acta Archaeologica Carpathica / Academia Scientiarum Polona. Collegium Cracoviense.
Cracoviae : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958-.

Miejsce: BNS Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/7

Acta Biochimica Polonica.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954-.

Miejsce: BG Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/39

Acta Geographica Lodziensia / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III.
Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962-.

Miejsce: BG Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/15

Acta Geophysica Polonica / Komitet Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : PWN, 1953-2005.

Miejsce: BG Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/28

Acta Hydrobiologica / Polska Akademia Nauk. Zakład Biologii Wód.
Kraków : Państ. Wydaw. Nauk., 1959-2000.

Miejsce: BG Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/22

Acta Microbiologica Polonica : microbiologia generalis, agrobiologica et technica / Polskie Towarzystwo Mikrobiologów. Sekcja Mikrobiologii Ogólnej, Rolniczej i Przemysłowej.
Warszawa : PWN, 1952-1968.

Miejsce: BG Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Acta Mycologica / Polskie Towarzystwo Botaniczne.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965-2014.

Miejsce: BG Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/30

Acta Palaeontologica Polonica / Polska Akademia Nauk. Komitet Geologiczny.
Warszawa : PWN, 1956-.

Miejsce: BG Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/31

Acta Physica Polonica : dawniej "Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego" = continuation des "Comptes Rendus des Séances de la Société Polonaise de Physique".
Warszawa : [brak wydawcy], 1932-1969.

Miejsce: BG Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/5

Acta Physica Polonica. B, Elementary Particle Physics, Nuclear Physics, Theory of Relativity, Field Theory / Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki i Polskie Towarzystwo Fizyczne.
Warszawa ; Państ. Wydaw. Nauk., 1970-2021.

Miejsce: BG Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/124

Acta Poloniae Historica / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959-.

Miejsce: BE BG BNS Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/146

Acta Protozoologica / Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-2016.

Miejsce: BG Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/30

Acta Theriologica / Polska Akademia Nauk. Instytut Zoologiczny.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955-2014.

Miejsce: BG Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/41

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne.
Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972-.

Miejsce: BG Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/51

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne.
Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964-2004.

Miejsce: BG Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/67

Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas.
Wrocław : Państ. Wydaw. Nauk., 1963-.

Miejsce: BG BNS Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/41
 

Rezultaty od 1 do 19 z 352

Spróbuj innego zapytania używając