Szukałeś: 920a = 3324001382 . Znalezione 246

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 1 do 19 z 246

Apelacja, zażalenie : art. 367-398 KPC (z wyjątkiem kasacji) : komentarz / Agnieszka Góra-Błaszczykowska. Stan prawny: listopad 2004 r.
Warszawa : C.H. Beck, 2005.

Miejsce: BSA

1 /

2
Książka

Apelacja, zażalenie, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia : komentarz / Agnieszka Góra-Błaszczykowska. Stan prawny: marzec 2006.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Bezpieczeństwo i higiena pracy : komentarz / Wiktor Leszczyński, Krystyna Zakrzewska-Szczepańska. Stan prawny: 10 października 1998 r.
Warszawa : C. H. Beck, 1999.

Miejsce: BG BSA

1 /

2
Książka

Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz / Grzegorz Gozdór. Stan prawny: październik 2007 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Bezpodstawne wzbogacenie : art. 405-414 KC : komentarz / Paweł Księżak. Stan prawny: sierpień 2007 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego : komentarz / Rafał Adamus. Stan prawny: 1 stycznia 2010 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Czynności prawne : art. 56-81 KC : komentarz / Jarosław Grykiel, Marcin Lemkowski. Stan prawny: czerwiec 2010 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Dodatki mieszkaniowe : komentarz / Grażyna Manjura. 2. wyd., stan prawny: 1 grudnia 2006 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Dodatki mieszkaniowe : komentarz / Grażyna Manjura-Niśkiewicz. 3. wyd., [uzup. i oprac. w oparciu o aktualny stan prawny].
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Dodatki mieszkaniowe : komentarz / Grażyna Manjura-Niśkiewicz. 4. wyd.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych w państwach UE : komentarz / Jan Ciszewski. Stan prawny: luty 2005 r.
Warszawa : C. H. Beck, 2005.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych : komentarz / Jakub Pawelec.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Dyscyplina finansów publicznych : komentarz / Piotr Gryska, Tomasz Robaczyński. Stan prawny na dzień 1.10.2005 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną : dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE : komentarz / Justyna Maliszewska-Nienartowicz.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.

Miejsce: BG BSA GW

0 /

2
Książka

Elektroniczne instrumenty płatnicze : komentarz / Jacek Masiota. Stan prawny: marzec 2003.
Warszawa : C.H. Beck, 2003.

Miejsce: BE BSA GW

0 /

2
Książka

Europejskie prawo małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej : jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń : komentarz / Jan Ciszewski. Stan prawny: czerwiec 2004 r.
Warszawa : C. H. Beck, 2004.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej : [art. 400-421 Prawa ochrony środowiska] : komentarz / Dominik Gajewski, Andrzej Kulon. Stan prawny: 1 stycznia 2011 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Fundusze masy upadłości : postępowanie podziałowe : komentarz / Sławomir Cieslak. Stan prawny: marzec 2004.
Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2004.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Gospodarka nieruchomościami : komentarz / Michał Horoszko, Dariusz Pęchorzewski (red.). Stan prawny: październik 2008 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009.

Miejsce: BSA

0 /

2
Książka

Rezultaty od 1 do 19 z 246