KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8322613539 . Znalezione 17

Rezultaty od 1 do 17 z 17

  Egz.
Dost./Ogl.

Cilvēks kosmosa / Inta Beldava.
Riga : Izdevniecība "Zinātne", 1983.

Miejsce: BG Książka
0/1

Estetiska audzinasana sakumskola : zinatniskie raksti / [atb.red.J.Anspaks].
Riga : Latvijas Universitäte, 1991.

Miejsce: BG Książka
0/1

Gaita : glezniecība, grafika, tēlniecībā = živopisʹ, grafika, skulʹptura = painting, graphic, art sculpture : reprodukciju albums / sastādītāja un ievada autore Laima Reihmane ; Egona Spura fotoreprodukcijas ; no latviešu valodas tulkojušas: Ludmila Neimiševa (krievu val.), Zigrīda Belzēja (angļu. val.) ; redakcijas kolēgija: Lajmonis Blumbergs.
Rigā : Izdevnieciba Liesma, 1987.

Miejsce: BG Książka
0/1

Jelgavas pils / I. Lancmanis ; Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība. 2. papildināts izdevums.
Rīga : Izdevniecība "Zinātne", 1986.

Miejsce: BM Książka
0/1

Krievu-latviešu vārdnīca : ap 40 000 vārdu = Russko-latyšskij slovar' : okolo 40 000 slov / sastādījis autoru kolektīvs: A.Gūtmanis, O.Loginova, L.Žīgure, L.Žukovs, A.Darbiņa, A.Pavlovska. 2. izlabots un papildināts.
Riga : Avots, 1988.

Miejsce: BM Książka
0/1

Latviešu etimoloģijas vārdnīca : divos sējumos. 2, P-Ż / Konstantīns Karulis.
Rīga : Avots, 1992.

Miejsce: BM Książka
0/1

Latviešu etimoloģijas vārdnīca : divos sējumos. 1, A-O / Konstantīns Karulis.
Rīga : Avots, 1992.

Miejsce: BM Książka
0/1

Latviešu vārdnīcas : (Lidz 1900. gadam) / Daina Zemzare ; Latvijas PSR Zinātņu Akadēmija. Valodas un Literatūras Institūts.
Riga : Latvijas PSR Zinātņu akademijas izdevniecība, 1961.

Miejsce: BM Książka
0/1

Latviešu-krievu vārdnīca = Latyšsko-russkij slovar / sast. autoru kolektīvs [P. Dāle et al.]. 3 izd.
Rīga : Liesma, 1974.

Miejsce: BM Książka
0/1

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs / [sast. Ausma Nesterova un Maiga Guseva].
Riga : Liesma, 1974.

Miejsce: BG Książka
0/1

Latvijas PSR māksla = Iskusstvo Latvijskoj SSR = The art of Soviet Latvia / ievada teksta autore un sastāditāja R. Lāce ; zinātniskais redaktors V. Zimenko.
Ļeņingrada : Izdevnieciba "Aurora", 1972.

Miejsce: BM Książka
0/1

Latvijas PSR sarkanā grāmata : retās un iznīkstošās dzīvnieku un augu sugas / red. G. Andrušaitis ; Latvijas PSR Zināynu Akadēmija Biologijas Institūs.
Rīga : Zinātne, 1985.

Miejsce: BG BNS Książka
1/2

Projektu vadīšanas problēmas un tendences pārejas periodā uz tirgus ekonomiku : starptautiskā simpozija Internet’ 91 : referātu tēzes / A. Spilberga red. ; Latvijas Universitāte.
Rīga : Latvijas Universitāte, 1992.

Miejsce: BE Książka
0/1

Riga / sastādījis Z. Vanadziņš ; tulkojusi: V. Rugāja (krievu val.), Z. Belzēja (angļu val.), Ģ. Bļodnieks (vācu val.).
Rīgā : Izdevniecība "Liesma", 1971.

Miejsce: BG Książka
0/1

Rīga : deviņas dziesmas par Rīgu = devâtʹ pesen o Rige = nine songs to Riga = neun Lieder an Riga / teksta autors Māris Čaklais ; fotoattēlu autori: Vilnis Auziņš [i 27 pozostałych] ; no latviešu valodas tulkojus̆i: Ludmila Azarova (krievu val.), Jānis Silis (angļu val.), Silvija Brice (vācu val.).
Rīga : Avots, 1988.

Miejsce: BG Książka
0/1

Universitātes akadēmiskā darba problēmas : informatīvi metodisks rakstu krājums / sast. I. Ciemiņa.
Rīga : Latvijas Universitāte, 1992.

Miejsce: BE Książka
0/1

Vecriga / V. Upītis. +wkładka : 12 stron.
Rīga : Izdevnicība "Liesma", 1978.

Miejsce: BG Książka
0/1
   

Rezultaty od 1 do 17 z 17

Spróbuj innego zapytania używając