KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8322613539 . Znalezione 633

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 633

  Egz.
Dost./Ogl.

Adamiecki, Hauswald, Rothert : at the Centenary of scientific organization and management in Poland / Alojzy Czech.
Katowice : The Publishing House of the Karol Adamiecki University of Economics, 2005.

Miejsce: BE Książka
0/1

Adamiecki, Hauswald, Rothert : w 100-lecie nauki organizacji i zarządzania w Polsce / Alojzy Czech.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004.

Miejsce: BE Książka
0/1

Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa / Barbara Woźniak-Sobczak ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001.

Miejsce: BE T Książka
0/2

Algorytmy genetyczne, ewolucyjne i metaheurystyki : wybrane zagadnienia / pod red. Tadeusza Trzaskalika ; [Andrzej Gluza et al.].
Katowice : Wydawnictwo AE, 2005.

Miejsce: BE Książka
0/1

Alianse jako gra strategiczna / Andrzej Borczuch, Halina Chwistecka-Dudek.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Miejsce: BE Książka
1/2

Analiza ekonomiczno-przestrzenna / Krystian Heffner, Piotr Gibas.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Miejsce: BE Książka
0/1

Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Gabrieli Łukasik.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: BE Książka
0/1

Analiza finansowa Zakładu Ubezpieczeń / Barbara Jonczyk [et al].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006.

Miejsce: BE Książka
0/1

Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym : praca zbiorowa / pod red. Eugeniusza Gatnara.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2003.

Miejsce: BG Książka
0/1

Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych / Monika Foltyn-Zarychta.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008.

Miejsce: BE Książka
0/1

Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; [poszczególne rozdz. oprac. Dominika Bochańczyk-Kupka et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006.

Miejsce: BE Książka
0/1

Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod redakcją Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007.

Miejsce: BE Książka
0/1

Analiza standardów rachunkowości / pod red. Zbigniewa Messnera.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006.

Miejsce: BE T Książka
0/2

Analiza zmian strukturalnych modeli autoregresyjnych dla wybranych zmiennych ekonomicznych / Ewa Kwiatkowska.
Katowice : Wydaw. AE, 2002.

Miejsce: BG Książka
0/1

Badania marketingowe w Internecie : praca zbiorowa / pod red. Kornelii Karcz i Andrzeja Bajdaka ; [poszczególne rozdz. oprac. Danuta Babińska et al.].
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005.

Miejsce: BE Książka
0/1

Badania operacyjne : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Matematyki i Programowania Matematycznego Instytutu Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Bielsko-Biała 9 -11 maja 1988 / [red. nauk. Piotr Chrzan].
Katowice : AE, 1990.

Miejsce: BE Książka
0/1

Badania operacyjne w planowaniu projektów / red. serii, wprow. Tadeusz Trzaskalik ; aut. Dorota Kuchta [i in.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: BE Książka
0/1

Badanie zagrożenia życia na obszarze klęski ekologicznej : studium statystyczno-demograficzne na przykładzie województwa katowickiego / Leon J. Dziembała.
Katowice : AE, 1991.

Miejsce: BE Książka
0/1

Bariery i stymulatory integracji europejskiej : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Henryka Przybylskiego.
Katowice : Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998.

Miejsce: BE Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 633

Spróbuj innego zapytania używając