KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8322925956 . Znalezione 191

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

[ więcej ]

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 191

  Egz.
Dost./Ogl.

100 słynnych monologów / William Shakespeare ; wybór, przekł., wstęp i oprac. Stanisław Barańczak.
Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1996.

Miejsce: BM Książka
0/1

Antoniusz i Kleopatra / William Shakespeare ; przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzył Bohdan Drozdowski.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.

Miejsce: W Książka
1/1

Antoniusz i Kleopatra : tragedia w pięciu aktach / Wiliam Szekspir ; przeł. Roman Brandstaetter.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.

Miejsce: BM Książka
0/1

Burza / William Shakespeare ; spolszczył Jerzy S. Sito.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.

Miejsce: W Z Książka
2/3

Burza / William Szekspir ; przeł. Władysław Tarnawski ; oprac. Stanisław Helsztyński. Wyd. 3 zm.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1958.

Miejsce: W Z Książka
2/4

Burza / William Shakespeare ; [posł. Juliusz Kydryński].
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980.

Miejsce: W Z Książka
1/2

Burza : komedia w 5 aktach / William Szekspir ; przeł. Zofia Siwicka.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1956.

Miejsce: W Książka
1/1

Burza : komedja w pięciu aktach / William Szekspir ; w tł. Józefa Paszkowskiego ; oprac. Andrzej Tretiak. Wyd. 2, przejrz.
Kraków : nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1924.

Miejsce: BM W Z Książka
1/3

Burza : komedja w pięciu aktach / William Szekspir ; w tł. Józefa Paszkowskiego ; oprac. Andrzej Tretiak.
Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [1921].

Miejsce: W Z Książka
1/2

Burza ; Zimowa opowieść / William Shakespeare ; przeł. Stanisław Barańczak.
Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze", 1991.

Miejsce: BM Książka
1/1

Cymbelin / Wiliam Szekspir ; przeł. Zofia Siwicka.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1960.

Miejsce: BM W Książka
0/1

Cymbelin ; Tymon Ateńczyk ; Tytus Andronikus / William Shakespeare ; przekł. [z ang.] J. Ulricha ; z objaśnieniami J. I. Kraszewskiego. Wyd. nowe.
Warszawa : Gebethner i Wolff, 1895.

Miejsce: Z Książka
0/1

Cymbeline król Brytanii / William Shakespeare ; [posł. Juliusz Kydryński].
Kraków : Wydaw. Literackie, 1983.

Miejsce: Z Książka
0/1

Dramata / William Shakespeare ; przekł. St. Koźmiana, J. Paszkowskiego, L. Ulricha ; z dodaniem życiorysu poety i objaśnieniami J. I. Kraszewskiego.
Warszawa : nakł. Spółki Wydawniczej Księgarzy, 1875.

Miejsce: Z Książka
0/1

Dramaty / Juliusz Słowacki ; oprac. Zdzisław Libera. Wyd. 2.
Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1952.

Miejsce: BM Z Książka
1/3

Druga część dziejów króla Henryka IV / William Shakespeare.
Kraków : Wydaw. Literackie, 1987.

Miejsce: BM W Z Książka
1/3

Dwaj panowie z Werony / Wiliam Szekspir ; przeł. Zygmunt Kubiak.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1958.

Miejsce: BM Książka
0/1

Dwaj szlachcice z Werony / William Shakespeare ; [posł. Juliusz Kydryński].
Kraków : Wydaw. Literackie, 1979.

Miejsce: W Książka
1/1

Dwanaście dramatów. 2 / William Shakespeare ; przypisami i posłowiem opatrzyła Anna Staniewska.
Warszawa : Świat Książki, 1999.

Miejsce: Z Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 191

Spróbuj innego zapytania używając