KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8322925956 . Znalezione 757

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

[ więcej ]

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 757

  Egz.
Dost./Ogl.

(Nie)bezpieczne światy masowej wyobraźni : studia o literaturze i kulturze popularnej / Piotr Kowalski.
Opole : Wydaw. UO, 1996.

Miejsce: BMC Cg Pdc Książka
0/2

60 lat polskich służb konserwatorskich na Pomorzu Zachodnim / [ red. Mirosław Opęchowski].
Szczecin : ZWKZ, 2006.

Miejsce: CG HC PDC W Książka
3/5

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica
Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1980-1996.

Miejsce: PDC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica.
Łódź : UŁ, 1998-2003.

Miejsce: CG PDC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/2

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne.
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1976-.

Miejsce: Cg Fc Pdc W Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/26

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne.
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1973-.

Miejsce: CG Cg Pdc W Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/9

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne.
Wrocław : Państ. Wydaw. Nauk., 1973-.

Miejsce: PDC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne.
Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972-.

Miejsce: PDC W Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Adult Education and Development / [Wyd.] German Adult Education Assotiation. Ed.Heribert Hinzen.
Bonn : Deutscher Volkshochschul-Verband

Miejsce: Pdc Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

AKTUELLE Entwicklungen und Tendenzen in der Heilpädagogik / red. Heinrich Greving.
Berlin : BHP-Verlag, 2004.

Miejsce: Pdc Książka
0/1

Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych / [Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna].
Warszawa : KIG-R, 2005-.

Miejsce: CG PDC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/2

Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej / Renata Michalak.
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004.

Miejsce: Cg Pdc Książka
0/1

Aktywność obronna dzieci / Alicja Senejko.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.

Miejsce: Pdc Książka
2/3

Aleksander Kamiński - pedagog społeczny / [red. nauk. Irena Lepalczyk, Ewa Marynowicz-Hetka].
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996.

Miejsce: Pdc Książka
0/1

Alkoholizm - małżeństwa w procesie zdrowienia / Lidia Cierpiałkowska.
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1997.

Miejsce: Fc Pdc Książka
0/2

Alkoholizm i Narkomania / Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Psychiatryczne : 1988-.

Miejsce: CG FC PDC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/3

Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych / Marzenna Zakrzewska.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1994.

Miejsce: PDC W Książka
2/3

Analiza procesów poznawczych jednostki w świetle idealizacyjnej teorii nauki / Tomasz Maruszewski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1983.

Miejsce: CG Pdc W Książka
2/5

Analiza związków między wybranymi cechami osobowości studentów a ryzykiem uzależnienia od alkoholu / Jadwiga Bałabuszko-Sławińska.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990.

Miejsce: Pdc Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 757

Spróbuj innego zapytania używając