KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8322925956 . Znalezione 42

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

[ więcej ]

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 42

  Egz.
Dost./Ogl.

Ânka Bryl' / [aŭtar tèkstu A. S. Vâlûgìn ; per. na ruskuû movu V. Â. Tarasa].
Mìnsk : Belarus', 1987.

Miejsce: BM Książka
0/1

Antologia literatury białoruskiej od XIX do początku XX wieku / [wybór i oprac.] Telesfor Poźniak.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993.

Miejsce: BM Z Książka
0/3

Antologia poezji białoruskiej XX wieku / Telesfor Poźniak.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.

Miejsce: Z Książka
0/1

Belaruskaâ dumka XX stagoddzâ : fìlasofìâ, rèlìgìâ, kul'tura : (antalogìâ) / uklad., pradm. i aprac. Ûry Garbìnskì ; Pol'skaâ Akadèmìâ Navuk. Instytut Slavìstykì.
Varšava : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1998.

Miejsce: BM H Z Książka
0/3

Belaruskaâ knìžnaâ grafìka / [aŭt. ustupnaga art. i sklad. M. I. Gančaroŭ].
Mìnsk : "Belarus", 1987.

Miejsce: Z Książka
0/1

Belaruskaâ Literatura : dasledovanni i publikacyji / Akademiâ Navuk BSSR. Instytut Literatury imâ Ânki Kupaly.
Minsk : [s. n.] 1958-.

Miejsce: PC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Belaruskaâ mova : dapamožnik dlâ studentaŭ belaruskaj filalogii. Kurs 1 / Lûdmila Segen' ; Universitet u Belastoku. Instytut Ushodneslavânskaj Filalogii. Kafedra Belaruskaj Filalogii.
Belastok : Wydaw.Uniwersytetu w Białymstoku, 2007.

Miejsce: Z Książka
0/1

Belaruskaâ mova : dapamožnik dlâ studentaŭ belaruskaj filalogii. Kurs 2 / Alina Filinovič ; Universitet u Belastoku. Institut Ushodneslavânskaj Filologii. Kafedra Belaruskaj Filalogii.
Belastok : Wydaw.Uniw.w Białymstoku, 2007.

Miejsce: Z Książka
0/1

Belaruskaja Mova / Ministerstva vyšejšaj i sârèdnâj specyâl'naj adukacyì BSSR, Gomel'skì dzâržaŭny unìversìtèt.
Mìnsk : Vydavectva BDU ìmâ U. Ì. Lenìna, 1977-1996.

Miejsce: PC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Belaruskaja mova : sintaksis, punktuacyja / pad réd. Ja.M. Adamovica.
Minsk : "Vyssaâ skola", 1989.

Miejsce: BM Książka
0/1

Belaruskìâ mastakì pra Vâlìkuû Ajčynnuû vajnu = Belorusskie hudožniki o Velikoj Otečestvennoj vojne / [aŭt. i sklad. M. I. Gančaroŭ].
Mìnsk : "Belarus", 1985.

Miejsce: ZS Książka
0/1

Białoruskie Zeszyty Historyczne / Białoruskie Towarzystwo Historyczne.
Białystok : BTH, 1994-

Miejsce: CG HC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/2

Dèkaratyŭna - prykladnoe mastactva Belarusì XII-XVIII stagoddzâŭ : ûvelìrnae mastactva, mastackì metal, keramìka, faâns, šklo, salomka, skura, tkanìny vyšyŭka, karunkì, špalery / [aŭt. tèkstu i skladal'nìk N. F. Vysockaâ ; rèd. Aladava A. V. et al.].
Mìnsk : "Belarus'", 1984.

Miejsce: Z Książka
0/1

Fal'klornyâ ì antalagìčnyâ tradycyì ŭ belaruskaj paèzìì : gìstaryčna-tèarètyčny narys / A. K. Kabakovìč ; Akadèmìâ navuk Belaruskaj SSR. Ordèna Družby narodaŭ Ìnstytut lìtaratury ìmâ Ânkì Kupaly.
Mìnsk : "Navuka ì tèhnìka", 1989.

Miejsce: BM Książka
0/1

Francysk Skaryna : žyccë ì dzejnasc' : pokazal'nìk lìteratury / [sklad.: Â. L. Nemìroŭskì, L. A. Osìpčyk ; red. A. Ì. Mal'dzìs] ; Akadèmìâ navuk Belarus'kaj SSR. Ìnstitut lìtaratury ìmâ Ânkì Kupaly AN BSSR. Cèntral'naâ navukovaâ bìblìâtèka ìmâ Âkuba Kolasa AN BSSR. Knìžnaâ palata SSSR.
Mìnsk : "Navuka ì Tèhnìka", 1990.

Miejsce: BM Książka
0/1

Gìstoryâ belaruskaj lìtaratury : dakastryčnìckì peryâd : u 2 častkah. Č. 1 / A. A. Lojka. 2-e vyd., dapracavanae ì dap.
Mìnsk : Vyšèjšaâ škola, 1989.

Miejsce: BM Książka
0/1

Gìstoryâ belaruskaj lìtaratury : dakastryčnìckì peryâd : u 2 častkah. Č. 2 / A. A. Lojka. 2-e vyd., dapracavanae ì dap.
Mìnsk : Vyšèjšaâ škola, 1989.

Miejsce: BM Książka
0/1

Gramatyka historyczna języka białoruskiego / Teotyn Rott-Żebrowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych.
Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1992.

Miejsce: BM Książka
0/1

Gramatyka języka białoruskiego : minimum gramatyczne. Cz. 1 / Teotyn Rott-Żebrowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych.
Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1991.

Miejsce: BM Książka
0/2
 

Rezultaty od 1 do 19 z 42

Spróbuj innego zapytania używając