KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8371773943 . Znalezione 165

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 165

  Egz.
Dost./Ogl.

Aktualne zagadnienia oświaty i wychowania / Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Nasza Księgarnia, 1959.

Miejsce: BG BNS TH Książka
1/3

Anthropologie philosophique aux XVIIe et XVIIIe siècle / Bogdan Suchodolski ; trad. du polonais par Irena Wojnar et Stanisław Ledóchowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Anthropologie philosophique de la Renaissance / Bogdan Suchodolski ; trad. du polonais Irena Wojnar et Benoit Zawisza ; Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki, Oświaty i Techniki.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976.

Miejsce: BNS Książka
2/3

Antropologia strukturalna / Claude Lévi-Strauss ; wstępem poprzedził Bogdan Suchodolski ; przeł. oraz Słownik Pojęć Antropologii Strukturalnej oprac. Krzysztof Pomian.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.

Miejsce: BG BM BNS Książka
9/12

Być narodowi użytecznym / Stanisław Staszic ; wyboru dokonał i wstępem poprzedził Bogdan Suchodolski. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.

Miejsce: BG BM Książka
2/4

Colloquia Copernicana. 1, Études sur l'audience de la théorie héliocentrique : Conférences du Symposium de l'UIHPS, Toruń 1973 / comité de rédaction Jerzy Dobrzycki, Karol Górski, Bogusław Leśnodorski, Bogdan Suchodolski ; Union Internationale d'Histoire et de Philosophie des Sciences ; Comité Nicolas Copernic.
Wrocław ; Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972.

Miejsce: BG Książka
0/1

Człowiek i wartości - możliwości i granice przewidywania / redaktor tomu Bogdan Suchodolski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000".
Wrocław ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973.

Miejsce: BG Książka
0/1

Człowiek wobec śmierci / Arnold Toynbee [et al.] ; przeł. Danuta Petsch ; przedm. opatrzył Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.

Miejsce: BG BM BNS Książka
3/7

Człowiek, religia, kultura / Zygmunt Freud ; [tł. z niem. Jerzy Prokopiuk ; wstęp Bohdan Suchodolski].
Warszawa : Książka i Wiedza, 1967.

Miejsce: BE BG BM BNS Książka
0/5

Demokracja i wychowanie : wprowadzenie do filozofii wychowania / John Dewey ; przetł. Zofia Doroszowa ; wstępem opatrzył Bogdan Suchodolski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1972.

Miejsce: BE BG BNS Książka
4/8

Dusza niemiecka w świetle filozofii / Bogdan Suchodolski.
Poznań : Instytut Zachodni, 1947

Miejsce: BG BNS Książka
0/2

Dzieje kultury polskiej / Bogdan Suchodolski ; [wybór il. i podpisy Maria Sucholska]. Wyd. 2 zm. i rozsz.
Warszawa : Interpress, 1987.

Miejsce: BE BG BM BNS Książka
4/8

Dzieje kultury polskiej / Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1980.

Miejsce: BG BM BNS BSA Książka
3/5

Dzień powszedni szkoły podstawowej w klasach I-IV / Zofia Krzysztoszek, Jadwiga Walczyna, kierownicy i nauczyciele szkół podstawowych, pracownicy Katedry Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego ; pod red. Bogdana Suchodolskiego ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1967.

Miejsce: BG Książka
2/2

Dziesięć lat rozwoju nauki w Polsce Ludowej / Polska Akademia Nauk. Komitet Historii Nauki ; komitet redakcyjny B. Suchodolski, W. Michajłow, E. Olszewski, L. Sosnowski, S. Żółkiewski. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.

Miejsce: BE BG BNS Książka
0/3

Edukacja kulturalna a egzystencja człowieka : konferencja w Jabłonnie k. Warszawy w dniach 6-8 listopada 1982 r. : zbiór studiów / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; [Maria Gołaszewska et al.] ; Polska Akademia Nauk, Komitet Prognozowania Perspektywicznego Rozwoju Kraju "Polska 2000".
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1986.

Miejsce: BG BNS Książka
3/6

Edukacja narodu : 1918-1968 / Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1970.

Miejsce: BE BG BNS Książka
1/4

Edukacja przez pracę i dla pracy : konferencja w Jabłonnie, 15-17 grudnia 1986 : zbiór studiów / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000".
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1990.

Miejsce: BG BNS Książka
0/2

Ekspertyza dotycząca sytuacji i rozwoju oświaty w PRL / [oprac. przez Bogdana Suchodolskiego oraz zesp. w skł.: Jan Kluczyński et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000".
Warszawa : PAN, 1979.

Miejsce: BNS Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 165

Spróbuj innego zapytania używając