KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8373155163 . Znalezione 7

Rezultaty od 1 do 7 z 7

  Egz.
Dost./Ogl.

600. yilinda türkiye-polonya ilişkileri sempozyumu bildirileri, 5 mart 2014 Ankara, Türkiye = Proceedings of the symposium on the 600th year of Polish-Turkish relations, 5 March 2014 Ankara, Türkiye / ed. Hacer Topaktaş.
Ankara : T. C. Başbakanlik Basin - Yayin ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 2014.

Miejsce: BG Książka
0/1

Batman halk kültürü / editörler İdris Demir, Duran Gültekin.
Batman : Batman Üniversitesi Yayinevi, 2022.

Miejsce: BNS Książka
1/1

Kieszonkowy słownik turecko-polski, polsko-turecki / Barbara Podolak, Piotr Nykiel.
Kraków : Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, cop. 2008.

Miejsce: BM Książka
0/1

Şark, modernlik ve sanat = Orient, nowoczesność i sztuka = The Orient, modernity and art / [yazar Zeynep Yasa-Yaman ; tercüme Feyza Howell (İngilizce), Patryk Woszczek (Lehçe)].
İstanbul : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2014.

Miejsce: BG Książka
0/1

Słownik turecko-polski, polsko-turecki / Lucyna Antonowicz-Bauer, Aleksander Dubiński.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1983.

Miejsce: BG BM BNS Książka
4/8

Tarihî fotoğraflarla 600 yıllık Türkiye-Polonya dostluğu : Türkiye-Polonya diplomatik ilişkilerini tesisinin 600. yılı vesilesiyle düzlenen serginin kataloğu, Varşova, 23 Nisan-20 Mayıs 2014 : İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) arşivlerinden derlenen fotoğraflar = 600 years of Turkish-Polish friendship in historical photographs : catalogue of the exhibition organized on the occasion of the 600th year of the establishment of Turkish-Polish diplomatic relations, Warsaw, 23 April-20 May 2014 : photographs selected from the archives of the Research Centre for Islamic History, Art and Culture (IRCICA) = Dzieje przyjaźni turecko-polskiej w fotografii : Katalog wystawy zorganizowanej z okazji 600-lecia nawiązania turecko-polskich stosunków dyplomatycznych, 23 kwietnia-20 maja 2014 : zdjęcia wybrane z archiwum Ośrodka Badania Historii, Sztuki i Kultury Islamu (IRCICA) / [yayına haz.: Orhan Çolak ; İngilizce tercüme: Dilek Orbay ; Leh

Miejsce: BG Książka
0/1

Yoldaki Elçi : Osmanlı'dan günümüze Türk-Leh ilişkileri / [yayına hazırlayanlar: Numan Yekeler et al. ; tercüme Dariusz Cichocki ; fot. Osman Furkan Keskin, Karol Zgliński] ; T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ; Archiwum Główne Akt Dawnych. +DVD.
İstanbul : Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2014.

Miejsce: BNS Książka
0/1
   

Rezultaty od 1 do 7 z 7

Spróbuj innego zapytania używając