KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8373155163 . Znalezione 304

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 304

  Egz.
Dost./Ogl.

50 lat kodeksu cywilnego : perspektywy rekodyfikacji / redakcja naukowa Piotr Stec, Mariusz Załucki. Stan prawny na 1 listopada 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Piotr Przybysz. Stan prawny na 15 stycznia 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. Stan prawny na 1 marca 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Analiza kryminalna : aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe / Piotr Chlebowicz, Wojciech Filipkowski.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Autor i prawo do autorstwa / Marlena Jankowska.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BE BSA GW T Książka
0/3

Badanie świadka w aspekcie jego ochrony w procesie karnym / Radosław Koper. Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Bezrobocie i polityka zatrudnienia / red. naukowa Zbigniew Góral. Stan prawny na 31 października 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.

Miejsce: BE BSA T Książka
3/5

Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym / Ariadna H. Ochnio. Stan prawny na 31 grudnia 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Bójka i pobicie / Aleksandra Nowosad. Stan prawny na 1 lutego 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym : wpływ powiązania przedsiębiorstw na podstawę wymiaru podatków i ceł w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym / Krzysztof Lasiński-Sulecki. Stan prawny na 15 listopada 2013 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Choreografia i pantomima w świetle prawa autorskiego / Krzysztof Felchner.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym / Izabela Adrych-Brzezińska. Stan prawny na 2 stycznia 2015 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Cytat w świetle prawa autorskiego / Leszek Małek.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BSA GW Książka
0/1

Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa / Aleksandra Nowak-Gruca. Stan prawny na 1 października 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Joanna Banasiuk. Stan prawny na 31 grudnia 2013 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej / Juliusz Duda. Stan prawny na 1 lutego 2011 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Czynności podobne do czynności prawnych / Krzysztof Mularski.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym : materiały IV Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Toruń 24-25 czerwca 2011 r. / red. nauk. Mirosław Nesterowicz.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów / Paweł Dańczak. Stan prawny na 31 października 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 304

Spróbuj innego zapytania używając