KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8373155163 . Znalezione 111

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

[ więcej ]

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 111

  Egz.
Dost./Ogl.

Ako sa krúti svet = How the world turns round / fot. Martin Martinček, zostav. a úvodná esej Marián Pauer ; transl. Mária Jakubičková.
Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 1995.

Miejsce: BM Książka
0/1

Ako sa rozmnožujú a rozširuju rastliny / Marie Lhotská ; [phot.] Terézia Krippelová ; [il.] Katarína Cigánová.
Bratislava : Obzor, 1987.

Miejsce: BG Książka
0/1

Aktuálne otázky práva v postmodernej spoločnosti = Aktualne problemy prawa w postmodernistycznej społeczności : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 19.-21.4.2006. 2 / [zost. Mariá Kiovská] ; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Právnická fakulta, Uniwersitet [!] Rzeszowski. Wydział Prawa Rzeszów.
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2006.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Aktuálne otázky práva v postmodernej spoločnosti = Aktualne problemy prawa w postmodernistycznej społeczności : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 19.-21.4.2006. 1 / [zost. Mariá Kiovská] ; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Právnická fakulta, Uniwersitet [!] Rzeszowski. Wydział Prawa Rzeszów.
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2006.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Aktuálne problémy epizootológie a infektológie : konferencia s medzinárodnou účast'ou : zborník : 21. - 24. novembra 2001 Košice, Slovenská Republika = Current problems of epizootology and infectology : international scientific conference : proceedings : 21st - 24t november, 2001 Slovak Republic / Edit: M. Trávniček, M. Levkutová, J. Süli, Z. Beníšek, A. Ondrejková, R. Ondrejka ; Univerzita Veterinárskeho Lekárstva v Košiciach, Štátna Veterinárna Správa SR v Bratislave, Komora Veterinárnych Lekárov v Bratislave, Inštitút Vzdelávania Veterinárnych Lekárov v Košiciach.
Košice : Univerzita Veterinárskeho Lekárstva, 2001.

Miejsce: BG Książka
1/1

Anatomická nomenklatúra v slovanskom kontexte / Marta Vojteková (ed.).
Prešov : Vydala Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2017.

Miejsce: BM Książka
1/1

Atlas rozšírenia cudzokrajných drevín na Slovensku a rajonizácia ich pestovania = Atlas rasprostranenija èkzotičeskich derev'ev i kustarnikov v Slovakii i rajonirovanie ich razvedenija = Atlas of the distribution of exotic woody plants in Slovakia and zoning of their cultivation / František Benčat' ; [vedecký red. Ján Futák ; Slovenská akadémia vied. Centrum biologicko-ekologických vied. Arborétum Mlyňany - Ústav dendrobiológie].
Bratislava : VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1982.

Miejsce: BG Książka
0/1

Bibliografia k flóre ČSR do r. 1952 / J. Futák, K. Domin ; vedecký red. Ján Futák ; Slovenská akadémia vied. Sekcia biologických a lekárskich vied. +1 k. map.
Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1960.

Miejsce: BG Książka
0/1

Bratislava - mesto naše / Karol Belický. +wkładka ([16] s. ; 26 cm.).
Martin : Osveta, 1971.

Miejsce: BG Książka
0/1

Cesare Borgia / Clemente Fusero ; z talianskeho originálu preložil Ján Prohácka. Prvé vydanie.
Bratislava : Obzor, 1971.

Miejsce: BM Książka
0/1

Československo a Juhoslávia : z dejín československo-juhoslavanských vztahov / [prebal Metod Sychra] ; Slovenská akadémia vied.
Bratislava : Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, 1968.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Chvála slovenčiny : dokumenty, svedectvá a vyznania / zost. Pavol Hudík ; red. Zuzana Reiselová.
Bratislava : Vydavatelstvo Spolku Slovenských Spisovatel'ov ; 1998.

Miejsce: BM Książka
0/1

Dávne slovanské kováčstvo / Darina Bialekova.
Bratislava : Tatran, 1981.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie) / Vladimirus de juxta Hornad [pseud.].
Košice : [Jozafat V. Timkovič], 2004.

Miejsce: BG Książka
0/1

Dejiny Slovenska. [T.] 1, Od najstarších čas do roku 1848 / red. Ľudovít Holotik, Ján Tibenský ; [Slovenská Akadémia Vied. Historický Ústav].
Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied, 1961.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Dejiny Slovenska. 1, Do roku 1526 / [aut. kol.] ; hl. red. Samuel Cambel.
Bratislava : Veda, 1986.

Miejsce: BM Książka
0/1

Dejiny Slovenska. 2, 1526-1848 / [aut. kol.] ; hl. red. Samuel Cambel.
Bratislava : Veda - vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1987.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Dejiny Slovenska. 6, (1945-1960) / [ved. red. Samuel Cambel ; ved. aut. kol. a zost. Michal Barnovský].
Bratislava : Veda, 1988.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Dejiny Slovenska. 2, Od roku 1848 do roku 1900) / vyprac. Július Mésároš a kol. ; red. Ľudovít Holotík, Július Mésároš ; Slovenská Akadémia Vied. Historický Ústav.
Bratislava : Vydavatel'stvo Slovenskej Akadémie Vied, 1968.

Miejsce: BNS Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 111

Spróbuj innego zapytania używając