Szukałeś: 920a = 8373182594 . Znalezione 219

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 1 do 19 z 219

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości / Tomasz Bąkowski. Stan prawny na 20 sierpnia 2007 r.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich / Monika Anna Ziniewicz.
Warszawa : LexisNexis, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Administracyjnoprawne ograniczenia wolności konstytucyjnych / red. nauk. Zbigniew Janku.
Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe - PASSAT Paweł Pietrzyk, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Adwokat z urzędu : podstawowe zagadnienia prawne / Robert Rynkun-Werner. Stan prawny na dzień 1 listopada 2011 r.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Aksjologiczne i terapeutyczne konteksty recepcji poezji dla dzieci : przykład modelowania matematycznego wierszy dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Sławomir Krzyśka.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2013.

Miejsce: BG

0 /

1
Książka

Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : studia przypadków / red. naukowa Izabela Koładkiewicz, Jerzy Cieślik ; [aut. Jerzy Cieślik et al.].
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BE T

1 /

3
Książka

Alimenty a prawo karne : praktyka wymiaru sprawiedliwości / Danuta Joanna Sosnowska.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Bezpośredniość czy pośredniość w polskim procesie karnym : analiza dogmatycznoprawna / Dariusz Świecki.
Warszawa : LexisNexis, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu testamentu / Jacek Wierciński.
Warszawa : LexisNexis, 2010.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu testamentu / Jacek Wierciński. Wyd. 2, poszerzone o najnowsze orzecznictwo sądowe i piśmiennictwo.
Warszawa : LexisNexis, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu / Grzegorz Jędrejek. Wyd. 2.
Warszawa : LexisNexis, 2010.

Miejsce: BE BSA

0 /

2
Książka

Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców / Józef Jan Skoczylas, Edyta Szlęzak. Wyd. 4.
Warszawa : LexisNexis, 2010.

Miejsce: BE BSA

1 /

2
Książka

Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego / Dobrosława Szumiło-Kulczycka.
Warszawa : LexisNexis, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym / Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. Stan prawny na 1 czerwca 1998 r.
Kraków : Zakamycze, 1998.

Miejsce: BG BSA GW

2 /

3
Książka

Dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych / Kazimierz J. Pawelec.
Warszawa : LexisNexis, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego : problematyka prawna / Sławomir Dudzik. Stan prawny na dzień 15 września 1997 r.
Kraków : "Zakamycze", 1998.

Miejsce: BE BSA

1 /

3
Książka

Działalność gospodarcza z udziałem małżonków / Anna Stępień-Sporek. [Stan prawny na dzień 15 maja 2009 r.].
Warszawa : LexisNexis Polska, 2009.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Elektroniczna księga wieczysta / Agnieszka Stefańska. Wyd. 5.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Elektroniczna księga wieczysta / Agnieszka Stefańska. Wydanie 4.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2010.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rezultaty od 1 do 19 z 219