KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8373182594 . Znalezione 7

Rezultaty od 1 do 7 z 7

  Egz.
Dost./Ogl.

Kodeks budowlany : tezy do projektu ustawy autorstwa zespołu profesora Zygmunta Niewiadomskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie / [oprac. Zygmunt Niewiadomski i in.].
Przemyśl ; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2010.

Miejsce: SAC Książka
0/1

Priorytety i konkluzje prezydencji Unii Europejskiej w latach 2002-2005 : wybór dokumentów / [oprac. red. Elżbieta Nowicka ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji].
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2006.

Miejsce: SAC Książka
0/1

Realizacja zasady "informed consent" w kontekście relacji lekarz - pacjent : wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce : materiały z seminarium ekspertów zorganizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dnia 12 marca 2011 / [red. nauk. Wojciech Bołoz, Romuald Krajewski].
Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ; 2012.

Miejsce: CG SAC Książka
0/2

Studia historycznoprawne / pod red. Alfreda Koniecznego i Mariana J. Ptaka.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.

Miejsce: CG SAC Książka
0/2

Studia historycznoprawne : tom dedykowany profesorowi Alfredowi Koniecznemu / pod red. Tomasza Kruszewskiego i Jacka Przygodzkiego.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.

Miejsce: CG SAC Książka
0/2

Wybór orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich. T. 3 / [red. nauk. Hanna Machińska].
Warszawa : Biuro Informacji Rady Europy : cop. 2007.

Miejsce: SAC Książka
0/1

Zatrudnienie w Europie 2006 : raport / Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans.
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007.

Miejsce: CG SAC Książka
0/2
   

Rezultaty od 1 do 7 z 7

Spróbuj innego zapytania używając