KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8373346511 . Znalezione 413

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

[ więcej ]

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 413

  Egz.
Dost./Ogl.

Adamiecki, Hauswald, Rothert : w 100-lecie nauki organizacji i zarządzania w Polsce / Alojzy Czech.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004.

Miejsce: E Książka
0/1

Alianse jako gra strategiczna / Andrzej Borczuch, Halina Chwistecka-Dudek.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Miejsce: E S Książka
1/2

Analiza ekonomiczno-przestrzenna / Krystian Heffner, Piotr Gibas.
Katowice : Wydaw. AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, 2007.

Miejsce: E Książka
0/1

Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Gabrieli Łukasik.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: E Książka
0/1

Analiza finansowa Zakładu Ubezpieczeń / Barbara Jonczyk [i in.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006.

Miejsce: E Książka
0/1

Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych / Monika Foltyn-Zarychta.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008.

Miejsce: E Książka
0/1

Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; [poszczególne rozdz. oprac. Dominika Bochańczyk-Kupka et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006.

Miejsce: E Książka
0/1

Analiza standardów rachunkowości / pod red. Zbigniewa Messnera.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006.

Miejsce: E T Książka
0/2

Badania marketingowe w Internecie : praca zbiorowa / pod red. Kornelii Karcz i Andrzeja Bajdaka ; [poszczególne rozdz. oprac. Danuta Babińska et al.].
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005.

Miejsce: E Książka
0/1

Badania operacyjne : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Matematyki i Programowania Matematycznego Instytutu Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Bielsko-Biała 9 -11 maja 1988 / [red. nauk. Piotr Chrzan].
Katowice : AE, 1990.

Miejsce: E Książka
0/1

Badania operacyjne w planowaniu projektów / red. serii, wprow. Tadeusz Trzaskalik ; aut. Dorota Kuchta [i in.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: E Książka
0/1

Badanie zagrożenia życia na obszarze klęski ekologicznej : studium statystyczno-demograficzne na przykładzie województwa katowickiego / Leon J. Dziembała.
Katowice : AE, 1991.

Miejsce: E Książka
0/1

Bariery wzrostu gospodarczego w zakresie infrastruktury ekologicznej w układzie przestrzennym Polski / Franciszek Piontek, Elżbieta Lorek, Dariusz Lorek.
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991.

Miejsce: E Książka
0/1

Business cycles : selected issues / ed. by Jacek Pietrucha.
Katowice : The Karol Adamiecki University of Economics, 2009.

Miejsce: E Książka
0/1

Ceny transportu miejskiego w Europie : praca zbiorowa / pod red. Roberta Tomanka.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2007.

Miejsce: E Książka
0/1

Cykle migracyjne : zatrudnianie cudzoziemców i polityka wobec nich na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec / Irmgard Maria Smandek.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 1993.

Miejsce: E Książka
0/1

Człowiek i motywacje postępu w koncepcji reformy gospodarczej : (przesłanki ideowo-teoretyczne i analiza empiryczna w obszarze tzw. grup partnerskich) / Ewa Okoń-Horodyńska.
Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1990.

Miejsce: E Książka
0/1

Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw : praca zbiorowa / pod red. Danuty Kisperskiej-Moroń.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2009.

Miejsce: E Książka
0/1

Decyzje konsumentów i ich determinanty : praca zbiorowa / pod kier. Ewy Kieżel ; [poszcz. cz. oprac. Ewa Kieżel et al.].
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001.

Miejsce: Z Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 413

Spróbuj innego zapytania używając