KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8389020327 . Znalezione 425

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 425

  Egz.
Dost./Ogl.

Accounting challenges in business processes / edited by Marzena Strojek-Filus, Aleksandra Sulik-Górecka.
Katowice : Publishing House of the University of Economics, 2019.

Miejsce: BE Książka
0/1

Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu / redakcja naukowa Maria Michałowska ; [autorzy rozdziałów Maria Michałowska, Janusz Figura, Teresa Gądek-Hawlena, Jerzy Mikulski, Ryszard Janecki].
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

Miejsce: BE Książka
0/1

Algebra liniowa z komputerem / praca pod red. Donaty Kopańskiej-Bródki ; [aut.:Renata Dudzińska-Baryła et al.].
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: BE Książka
0/1

Alienacja kultury jako zjawisko społeczne i kategoria opisowo-normatywna / Aleksander Lipski.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Miejsce: BE Książka
0/1

Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych / Dorota Adamek-Hyska, Tomasz Lis, Aleksandra Szewieczek, Marcin Tatoj, Katarzyna Tkocz-Wolny.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Miejsce: BE Książka
0/1

Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

Miejsce: BE Książka
0/1

Analiza wielokryterialna : wybrane zagadnienia / pod red. Tadeusza Trzaskalika.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Miejsce: BE Książka
0/1

Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Nizielskiej ; [aut. poszczeg. rozdz.: Ewa Michalik, Aleksandra Nizielska, Iwona Pawlas].
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: BE Książka
0/1

Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych / redakcja naukowa Tadeusz Sporek, Iwona Pawlas.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018.

Miejsce: BE Książka
0/1

Badania ekonometryczne w teorii i praktyce : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczngo, 2010.

Miejsce: BE Książka
0/1

Badania miejskie i regionalne : potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach / redakcja naukowa Andrzej Klasik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Miejsce: BE Książka
0/1

Biznes ekologiczny : ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm / redakcja naukowa Elżbieta Lorek ; [autorzy rozdziałów Beata Dubiel, Agnieszka Lorek, Elżbieta Lorek, Luiza Mańkowska-Wróbel, Sylwia Słupik, Agnieszka Sobol ; recenzent Leszek Preisner].
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Miejsce: BE Książka
0/1

Biznes w kulturze - kultura w biznesie : kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem / redakcja naukowa Beata Reformat, Anna Kwiecień.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018.

Miejsce: BE Książka
0/1

Biznes w kulturze - kultura w biznesie : funkcjonowanie sektora kultury w dobie pandemii koronawirusa / redakcja naukowa Anna Kwiecień, Aleksandra Nocoń.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021.

Miejsce: BE Książka
0/1

Biznes w kulturze - kultura w biznesie : wybrane problemy / redakcja naukowa Anna Kwiecień, Beata Reformat.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

Miejsce: BE Książka
0/1

Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne / redakcja naukowa Beata Reformat, Anna Kwiecień.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017.

Miejsce: BE Książka
0/1

Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowe trendy w otoczeniu jednostek kultury / redakcja naukowa Beata Reformat, Anna Kwiecień, Aleksandra Nocoń.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019.

Miejsce: BE Książka
0/1

Biznes w kulturze - kultura w biznesie w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju / redakcja naukowa Beata Reformat, Anna Kwiecień.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.

Miejsce: BE Książka
0/1

Bogactwo i ubóstwo w rozważaniach przedstawicieli nieliberalnej myśli ekonomicznej i społecznej przełomu XIX i XX wieku / Barbara Danowska-Prokop, Artur Grabowski, Mateusz Rolski.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.

Miejsce: BE Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 425

Spróbuj innego zapytania używając