KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 9788370598174 . Znalezione 20000

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

[ więcej ]

 

Język dok.:

[ więcej ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 20000

  Egz.
Dost./Ogl.

"Administratywizacja" prawa karnego czy "kryminalizacja" prawa administracyjnego / pod redakcją Mariusza Bogusza i Wojciecha Zalewskiego.
Gdańsk ; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021.

Miejsce: BSA Książka
0/1

"Adopcje zagraniczne" w praktyce polskich sądów / Elżbieta Holewińska-Łapińska ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998.

Miejsce: BG BSA Książka
0/2

"Aktywizacja społeczeństwa w walce z bezrobociem" : referaty i wystąpienia wygłoszone podczas konferencji w Rzeszowie, Gdańsku, Olsztynie i Warszawie / [oprac. Elżbieta Wichrowska-Janikowska] ; Rzecznik Praw Obywatelskich.
Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2006.

Miejsce: BG BSA Książka
0/2

"Alimentacyjny" obowiązek między małżonkami / Jan Gwiazdomorski.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970.

Miejsce: BSA Książka
0/1

"Mała konstytucja" w procesie przemian ustrojowych w Polsce / red. nauk. Maria Kruk.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1993.

Miejsce: BNS BSA Książka
0/2

"Mniejszości i kulturowe zróżnicowanie w zakładach karnych" : kolokwium poświęcone pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Polska, Popowo 13-17 czerwca 2007 = "Minorities and cultural diversity in prison" : colloquium in memory of Professor Andrzej Wąsek, Poland, Popowo 13th-17th June 2007 / Międzynarodowa Fundacja Prawa Karnego i Więziennictwa, Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej.
[S.l. : s.n.], [2007?].

Miejsce: BSA Książka
0/1

"Narodowo obcy" w Trzeciej Rzeszy : przyczynek do narodowo-socjalistycznego ustawodawstwa i praktyki prawniczej w administracji i wymiarze sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem ziem wcielonych do Rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa / Diemut Majer ; tł. Tadeusz Skoczny ; Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytut Pamięci Narodowej, Towarzystwo Naukowe Płockie.
Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1989.

Miejsce: BG BSA Książka
2/4

"Nie zabijaj" / Mikołaj Korenfeld.
[S.l. : s.n. , ca 1925]

Miejsce: BSA Książka
0/1

"Nowy model świadczenia usług publicznych - współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem : wyzwania, przeszkody, dobre praktyki" : jubileusz dziesięciolecia WSAP : międzynarodowa konferencja, Łódź, 20 maja 2005 / pod red. Tomasza Mordela.
Łódź : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2005.

Miejsce: BE BSA Książka
0/2

"Ochrona prywatności w nowych technologiach" : publikacja Studenckiego Koła Naukowego "Blok Prawa Komputerowego" / [redakcja Michalina Gdula ; Uniwersytet Wrocławski, Blok Prawa Komputerowego].
Wrocław : Studenckie Koło Naukowe "Blok Prawa Komputerowego" Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.

Miejsce: BSA Książka
0/1

"Odpowiednie dać rzeczy słowo" : 68. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, Jasna Góra, 1-2 lipca 2005 / [red. Eugeniusz Jankiewicz ; Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli].
Zielona Góra : Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli "Warsztaty w Drodze" : 2005.

Miejsce: BG BSA Książka
0/2

"Odpowiedzialność dyscyplinarna w Policji" : I seminarium prawnicze w Pile z cyklu "Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych" : [materiały / pod red. Piotra Jóźwiaka i Witolda St. Majchrowicza] ; Szkoła Policji w Pile.
Piła : Wydawnictwo Szkoły Policji, 2011.

Miejsce: BSA Książka
0/1

"Państwo dobrobytu" : doktryna i praktyka / Sylwester Zawadzki. Wyd. 2 popr.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970.

Miejsce: BE BG BSA Książka
1/3

"Pojęcie własnego ja" a plany życiowe nieletnich przestępców / Aleksander Bielawiec.
Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1988.

Miejsce: BG BNS BSA TH Książka
4/7

"Prawo powielaczowe" : studium z teorii państwa i prawa / Jolanta Jabłońska-Bonca.
Gdańsk : UG, 1987.

Miejsce: BG BSA Książka
1/3

"Przeciw bezradności społecznej" : materiały II Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej, Kraków, 25 stycznia 2003 r / [oprac. Piotr Sałustowicz].
Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich : 2003.

Miejsce: BG BSA Książka
0/2

"Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce Północnej - konieczność czy idealizm" : [materiały konferencyjne] : 15-16 marca 2001, Szczecin, Sala konferencyjna Międzynarodowych Targów Szczecińskich.
Szczecin : Hogben, 2001.

Miejsce: BSA Książka
0/1

"Satelici" : „satelickie” partie polityczne i organizacje społeczno-polityczne w Polsce (1944/1945–1989) / redakcja naukowa Radosław Ptaszyński, Tomasz Sikorski. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2021.

Miejsce: BSA Książka
0/1

"Trzy S" w przedsiębiorstwie / zespół autorski Agencji "Omnipress".
Warszawa : "Książka i Wiedza, 1983.

Miejsce: BE BG BSA Książka
3/5
 

Rezultaty od 1 do 19 z 20000

Spróbuj innego zapytania używając