KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 9788370598174 . Znalezione 17

Rezultaty od 1 do 17 z 17

  Egz.
Dost./Ogl.

Acta Biologica Iugoslavica. Serija E, Ichthyologia / Jugoslovensko Ihtiološko Društvo.
Sarajevo : Unija Bioloških Naučnih Društava Jugoslavije, 1969-.

Miejsce: BG Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/3

Balkanske zemlije i velike sile 1935-1937 : od italijanske agresije na Etiopiju do jugoslovensko-italijanskog pakta / Živko Avramovski.
Beograd : Prosveta, 1968.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Građa za rečnik stranih reči u predvukovskom periodu : (od vremena pre velike seobe do Vukovog rječnika 1818. godine. T.1, (A-L) / Velimir Mihajlović ; Institut za lingvistiku u Novom Sadu.
Novi Sad : Institut za lingvistiku, 1972.

Miejsce: BM Książka
0/1

Istorija arbanaškog jezika / Henrik Barić.
Sarajevo : Naučno Društvo NR Bosne i Hercegovine. Balkanološki Institut, 1959.

Miejsce: BM Książka
0/1

Istorija Jugoslavije / Ivan Božić [et al.]. 2 izd.
Beograd : Prosveta, 1973.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Istorija oblika srpskoga ili hrvatskoga jezika do svršetka XVII vijeka / napisao Đ. Daničić.
U Biogradu : Izd. i štampa Državne štamparije, 1874.

Miejsce: BM Książka
0/1

Jugoslavija i Poljska u XX veku : međunarodni tematski zbornik radova sa konferencije Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku / urednici Momčilo Pavlović, Andrzej Zaćmiński, Paweł Wawryszuk.
Beograd : Institut za savremenu istoriju : 2017.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Jugoslovenski savremenici : ko je ko u Jugoslaviji / [red. Radošin Rajović et al.].
Beograd : Hronometar, 1970.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku : zbornik radova / urednici Momčilo Pavlović, Andrzej Zaćmiński, Dragomir Bondžić ; [prevodi Miloš Zečević, Mateusz Sokulski, Irena Kolaj Ristanović].
Beograd : Institut za savremenu istoriju ; 2015.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Kontrastivno rječotvorje : imenička tvorba u tablicama. Kn. 1 / Neda Pintarić.
Zagreb : Filozofski fakultet ; 2010.

Miejsce: BM Książka
0/1

Politička teorija države / Radomir D. Lukić ; Univerzitet u Beogradu.
Beograd : Savez udruženja pravnika Jugoslavije, 1962.

Miejsce: BG Książka
0/1

Rat, revolucija i Jugoslovensko pitanje u politici socijaldemokratske stranke Bosne i Hercegovine / Nikola Babić.
Sarajevo : Veselin Masleša, 1974.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Słownik serbochorwacko-polski. T. 2, N-Ž / oprac. Vilim Frančić.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959.

Miejsce: BNS Książka
0/2

Słownik serbochorwacko-polski. T. 1, A-M / oprac. Vilim Frančić.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1956.

Miejsce: BE BNS Książka
0/1

Słownik serbsko-chorwacko-polski. T. 1, A - M / Vilim Frančić. Wydanie II.
Warszawa : PW "Wiedza Powszechna" : 1987.

Miejsce: BNS Książka
0/2

Słownik serbsko-chorwacko-polski. T. 2, N - Ž / Vilim Frančić. Wydanie II.
Warszawa : PW "Wiedza Powszechna" : 1987.

Miejsce: BNS Książka
0/2

Struktura sloga u balkanskim jezicima : (u poredenju sa susednim jezicima) / Irena Sawicka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Słowianoznawstwa.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987.

Miejsce: BG BM Książka
2/4
   

Rezultaty od 1 do 17 z 17

Spróbuj innego zapytania używając