KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 9788376412931 . Znalezione 28

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 28

  Egz.
Dost./Ogl.

Antropologia strukturalna / Claude Lévi-Strauss ; wstępem poprzedził Bogdan Suchodolski ; przeł. oraz Słownik Pojęć Antropologii Strukturalnej oprac. Krzysztof Pomian.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.

Miejsce: BM F MR W Z Książka
9/12

Być narodowi użytecznym / Stanisław Staszic ; wyboru dokonał i wstępem poprzedził Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976.

Miejsce: BM W Z Książka
2/4

Człowiek wobec śmierci / Arnold Toynbee [et al.] ; przeł. Danuta Petsch ; przedm. opatrzył Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.

Miejsce: BM H W Z Książka
2/8

Człowiek, religia, kultura / Zygmunt Freud ; [tł. z niem. Jerzy Prokopiuk ; wstęp Bohdan Suchodolski].
Warszawa : Książka i Wiedza, 1967.

Miejsce: BM Z Książka
0/2

Dzieje kultury polskiej / Bogdan Suchodolski. Wyd.2 zm. i rozsz.
Warszawa : "Interpress", 1986.

Miejsce: BM E F H S W Z Książka
2/8

Dzieje kultury polskiej / Bogdan Suchodolski.
Warszawa : "Interpress", 1980.

Miejsce: BM H SA W Z Książka
3/6

Esej o człowieku : wstęp do filozofii kultury / Ernst Cassirer ; przeł. Anna Staniewska ; przedm. poprzedził Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Czytelnik, 1971.

Miejsce: BM H W Z Książka
6/10

Etapy wychowania / Maurice Debesse ; z upoważnienia aut. przeł. z jęz. fr. Irena Wojnar ; wstępem opatrzył Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.

Miejsce: BM H W Z Książka
5/17

Główne kierunki rozwoju wychowania fizycznego od końca XVIII wieku do 1918 roku = Main developmental trends in physical education from the end of the 18th century until 1918 / wstęp napisał Ryszard Wroczyński ; wyboru dokonali i całość oprac. Kajetan Hądzelek i Ryszard Wroczyński ; Instytut Naukowy Kultury Fizycznej.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1968.

Miejsce: BM W Książka
4/6

Ideały kultury a prądy społeczne : wypisy z dzieł myslicieli polskich XIX i XX wieku / Bogdan Suchodolski.
Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1933.

Miejsce: BM Z Książka
0/2

Kultura i osobowość : wypisy z dzieł myślicieli polskich XIX i XX wieku / Bogdan Suchodolski.
Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1935.

Miejsce: BM Książka
0/1

O nauce, jej znaczeniu i organizacji : wybór pism / Stanisław Staszic ; opracował Bogdan Suchodolski. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1952.

Miejsce: BM W Z Książka
2/4

O poznawaniu : szkice na lewą rękę / Jerome S. Bruner ; przeł. Ewa Krasińska ; przedm. opatrzył Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.

Miejsce: BM H W Z Książka
4/7

Pedagogika : podręcznik dla kandydatów na nauczycieli. 1 / pod red. Bogdana Suchodolskiego. Wyd. 7.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.

Miejsce: BL BM H MR W Książka
7/55

Pedagogika : podręcznik dla kandydatów na nauczycieli. 2 / pod red. Bogdana Suchodolskiego. Wyd. 7.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.

Miejsce: BL BM H MR W Książka
7/57

Pedagogika : podręcznik dla kandydatów na nauczycieli / pod red. Bogdana Suchodolskiego. Wyd.5 zm..
Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.

Miejsce: BM MR W Z Książka
3/8

Polska myśl pedagogiczna w okresie renesansu / Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953.

Miejsce: BM Książka
0/1

Przyszłość jest w naszych rękach / Aurelio Peccei ; z upoważnienia aut. przeł. Irena Wojnar ; przedm. napisał Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.

Miejsce: BM E H S T W Z Książka
4/9

Ród ludzki : wersja brulionowa po raz pierwszy ogłoszona drukiem według zachowanego rękopisu. T. 1 / Stanisław Staszic ; oprac. Zbigniew Daszkowski ; przedm. napisał Bogdan Suchodolski.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.

Miejsce: BM TH W Z Książka
1/3
 

Rezultaty od 1 do 19 z 28

Spróbuj innego zapytania używając