KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 9788376412931 . Znalezione 36

Autorzy:

 

Oddziały:

[ więcej ]

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 36

  Egz.
Dost./Ogl.

Antropologia strukturalna / Claude Lévi-Strauss ; wstępem poprzedził Bogdan Suchodolski ; przeł. oraz Słownik Pojęć Antropologii Strukturalnej oprac. Krzysztof Pomian.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.

Miejsce: BM F MR W Z Książka
9/12

Człowiek, religia, kultura / Zygmunt Freud ; [tł. z niem. Jerzy Prokopiuk ; wstęp Bohdan Suchodolski].
Warszawa : Książka i Wiedza, 1967.

Miejsce: BM Z Książka
0/2

Dzień powszedni szkoły podstawowej w klasach I-IV / Zofia Krzysztoszek, Jadwiga Walczyna, kierownicy i nauczyciele szkół podstawowych, pracownicy Katedry Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego ; pod red. Bogdana Suchodolskiego ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1967.

Miejsce: W Z Książka
2/3

Edukacja narodu : 1918-1968 / Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1970.

Miejsce: H W Z Książka
1/4

Główne kierunki rozwoju wychowania fizycznego od końca XVIII wieku do 1918 roku = Main developmental trends in physical education from the end of the 18th century until 1918 / wstęp napisał Ryszard Wroczyński ; wyboru dokonali i całość oprac. Kajetan Hądzelek i Ryszard Wroczyński ; Instytut Naukowy Kultury Fizycznej.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1968.

Miejsce: BM W Książka
4/6

Historia nauki polskiej. T. 2 / wstęp i red. Bogdan Suchodolski ; Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970.

Miejsce: H W Z Książka
1/5

Historia nauki polskiej. T. 1 / wstęp i red. Bogdan Suchodolski ; Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970.

Miejsce: H W Z Książka
1/5

Materiały do ćwiczeń z przedmiotów pedagogicznych Michalina Popiołek, Jadwiga Walczyna ; pod red. B. Suchodolskiego.
Warszawa : PZWS, 1966.

Miejsce: H W Z Książka
0/4

Narodziny nowożytnej filozofii człowieka / Bogdan Suchodolski. Wyd. 2.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1968.

Miejsce: W Z Książka
1/2

Narodziny nowożytnej filozofii człowieka / Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Państw.Wydaw.Nauk., 1963.

Miejsce: H SA W Z Książka
2/6

Nauki przyrodnicze i społeczne współdziałające z pedagogiką : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Suchodolskiego.
Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1966.

Miejsce: W Z Książka
1/2

O powszechności kształcenia na poziomie średnim / Tadeusz J. Wiloch ; pod red. nauk. W. Okonia i B. Suchodolskiego.
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965.

Miejsce: H Książka
0/1

Osiągnięcia i problemy rozwoju oświaty i wychowania w XX-leciu Polski Ludowej : zbiór studiów / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.

Miejsce: W Książka
1/1

Oświata a gospodarka narodowa / Bogdan Suchodolski.
Warszawa : "Książka i Wiedza", 1966.

Miejsce: H Książka
0/1

Pisma wybrane / Jan Amos Komeński ; przeł. Krystyna Remerowa ; wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył Bogdan Suchodolski.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1964.

Miejsce: W Książka
2/2

Podstawy pedagogiki / pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wincentego Okonia, Wiktora Szczerby.
Warszawa : Państw. Zakłady Wydaw. Szkolnych, 1960.

Miejsce: H Książka
0/1

Podstawy wychowania socjalistycznego / Bogdan Suchodolski.
Warszawa : "Książka i Wiedza", 1967.

Miejsce: Z Książka
0/1

Problematyka pedagogiczna współczesnej cywilizacji / [red. Bogdan Suchodolski] ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1970.

Miejsce: Cg Pdc W Książka
2/4

Referat na Krajową Konferencję na temat Wychowania Moralnego organizowaną przez Towarzystwo Szkoły Świeckiej Cz.1, Genealogia świeckiego wychowania moralnego w dobie współczesnej / Bogdan Suchodolski ; Towarzystwo Szkoły Świeckie. Zarząd Główny.
[Warszawa] : Tow.Szkoły Świeckiej, [1961].

Miejsce: Z Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 36

Spróbuj innego zapytania używając