KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 9788376412931 . Znalezione 34

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 34

  Egz.
Dost./Ogl.

Dzieje kultury polskiej / Bogdan Suchodolski. Wyd.2 zm. i rozsz.
Warszawa : "Interpress", 1986.

Miejsce: BM E F H S W Z Książka
2/8

Dzieje kultury polskiej / Bogdan Suchodolski.
Warszawa : "Interpress", 1980.

Miejsce: BM H SA W Z Książka
3/6

Edukacja kulturalna a egzystencja człowieka : konferencja w Jabłonnie k. Warszawy w dniach 6-8 listopada 1982 r. : zbiór studiów / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; [Maria Gołaszewska et al.] ; Polska Akademia Nauk, Komitet Prognozowania Perspektywicznego Rozwoju Kraju "Polska 2000".
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1986.

Miejsce: H W Z Książka
3/6

Edukacja przez pracę i dla pracy : konferencja w Jabłonnie, 15-17 grudnia 1986 : zbiór studiów / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000".
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1990.

Miejsce: H Z Książka
0/2

Etapy wychowania / Maurice Debesse ; z upoważnienia aut. przeł. z jęz. fr. Irena Wojnar ; wstępem opatrzył Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.

Miejsce: BM H W Z Książka
5/17

Ewolucje polskiego systemu pracy w latach 1981-2000 : konferencja w Jabłonnie, 10-11 grudnia 1981 r. / [rada red.: Jan Danecki (red. naukowy), Bogdan Suchodolski (przewodniczący) et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Bdań i Prognoz "Polska 2000".
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984.

Miejsce: E H SA Z Książka
0/3

Historia nauki polskiej. T. 4, 1863-1918. pod red. Bogdana Suchodolskiego ; red. tomu Zofia Skubała-Tokarska ; [napisali Andrzej Abramowicz et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987.

Miejsce: E H SA W Z Książka
1/5

Historia nauki polskiej. T. 4, 1863-1918. pod red. Bogdana Suchodolskiego ; red. tomu Zofia Skubała-Tokarska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987.

Miejsce: E H SA W Z Książka
2/6

Historia nauki polskiej. T. 9, Bibliografia dotycząca treści tomów III i IV / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; oprac. Joanna Schiller ; pod red. Zofii Skubała-Tokarskiej ; Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki, Oświaty i Techniki.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN, 1986.

Miejsce: H SA W Z Książka
1/5

Humanizm i edukacja humanistyczna : wybór tekstów / Bogdan Suchodolski, Irena Wojnar.
Warszawa : Wydaw.Szkolne i Pedagog., 1988.

Miejsce: F MR W Z Książka
2/7

Inteligencja wobec nowych problemów socjalizmu : spotkanie Michaiła Gorbaczowa z przedstawicielami polskiej inteligencji / [tekst Bogdan Suchodolski et al.] ; Narodowa Rada Kultury. Wyd. 2.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1988.

Miejsce: E F H S SA W Książka
4/7

Kierunki i treści ogólnego kształcenia człowieka / Bogdan Suchodolski, Irena Wojnar.
Warszawa ; Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990.

Miejsce: Z Książka
0/1

Kim jest człowiek? / Bogdan Suchodolski. Wyd. 4 uzup.
Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985.

Miejsce: F H MR W Książka
5/9

Kim jest człowiek? / Bogdan Suchodolski. Wyd.3.
Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1980.

Miejsce: H MR W Z Książka
4/7

Kształt życia / Bogdan Suchodolski. Wyd.2 popr.
Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1982.

Miejsce: H W Z Książka
1/3

Moje badania nad udziałem natury w rozwoju rodzaju ludzkiego / Jan Henryk Pestalozzi ; przeł. Halina Białek ; wstępem opatrzył Bogdan Suchodolski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.

Miejsce: H W Z Książka
2/5

Nauczyciel i młodzież : tradycje - sytuacja - perspektywy : konferencja w Jabłonnie, 24-26 listopada 1981 r. / wybór mater. pod red. Bogdana Suchodolskiego ; [aut.: Bogusław Adamczyk i in.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz "Polska - 2000".
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.

Miejsce: H W Z Książka
3/5

Nauka w kulturze ogólnej. Cz. 2, Problemy programu upowszechniania nauki / Wszechnica Polskiej Akademii Nauk ; [red. t. Bogdan Suchodolski, Jerzy Kubin].
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1985.

Miejsce: W Z Książka
2/3

Nauka w kulturze ogólnej. Cz. 1, Problemy upowszechniania postawy naukowej / [red. tomu Bogdan Suchodolski, Jerzy Kubin] ; Wszechnica Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

Miejsce: H MR W Z Książka
2/9
 

Rezultaty od 1 do 19 z 34

Spróbuj innego zapytania używając