KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

BG - Podręczny księgozbiór-Pd


Zawartość półki


<
 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002200126304 Pd.12630 "Adopcje zagraniczne" w praktyce polskich sądów / Holewińska-Łapińska, Elżbieta.
2   2002200200738 Pd.20073 "By człowiek nie musiał cierpieć..." : księga jubileuszowa dedykowana pani Profesor Aleksandrze Maciarz /
3   2002200193580 Pd.19358 "Cyganeria" J. Pucciniego / Prószyński, Stanisław
4   2002200110440 Pd.11044 "Ja" i inni. LAING R.D.
5   2002200134071 Pd.13407 "Jabłko", "Noc". CHRZANOWSKA IRENA
6   2002200148399 Pd.14839 "Ku słonecznej przyszłości" : program edukacji zintegrowanej : I etap edukacji /
7   2002200112727 Pd.11272 "Leczenie głupoty" i ... czyli Salony Edukacji Ekologicznej NATURAmy. ŁUKASZEWICZ RYSZARD M.
8   2002200136815 Pd.13681 "Nowe wychowanie" w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) / SOBCZAK JĘDRZEJ
9   2002200190145 Pd.19014 "Odpowiednie dać rzeczy słowo" : 68. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, Jasna Góra, 1-2 lipca 2005 /
10   2002200185752 Pd.18575 "Ścieżki ku sobie i od siebie" : separacja i jej uwarunkowania w rodzinach osób z rozpoznaniem schizofrenii / Chrząstowski, Szymon
11   2002200138970 Pd.13897 (Żyć) na marginesie wielkiego miasta /
12   2002200129862 Pd.12986 [Technika klasa 1] : Irena Mężyńska zaprasza do zabawy i pracy / MĘŻYŃSKA IRENA
13   2002200129879 Pd.12987 [Technika klasa 2] : Ewa Misiorowska zaprasza do zabawy i pracy / MISIOROWSKA EWA
14   2002200129886 Pd.12988 [Technika klasa 3] : Irena Mężyńska i Ewa Misiorowska zapraszają do zabawy i pracy / MĘŻYŃSKA IRENA
15   2002200118712 Pd.11871 [Unowocześnianie kształcenia zawodowego]. T.1, Dobór treści kształcenia zawodowego.
16   2002200133685 Pd.13368 [Unowocześnianie kształcenia zawodowego]. T.2, Standaryzacja kształcenia zawodowego.
17   2002200057868 Pd.5786 100 technik plastycznych / Lewicka, Janina.
18   2002200092852 Pd.9285 120 lekcji muzyki w klasach 1-3 / Stasińska, Krystyna.
19   2002200076968 Pd.7696 17 nieseksualnych powodów, dla których ludzie uprawiają seks / Hajcak, Frank.
20   2002200039284 Pd.3928 20 lat z pedagogiką Celestyna Freineta : (z doświadczeń wrocławskich nauczycieli) / Kollek, Bogumiła
21   2002200135603 Pd.13560 50 [Pięćdziesiąt] sposobów, jak radzić sobie z dziećmi w trudnych sytuacjach / SHAPIRO STANLEY
22   2002200103497 Pd.10349 A jak będzie słońce... A jak będzie deszcz... : wiersze, opowiadania, teatrzyki, przysłowia i zagadki dla przedszkoli : wypisy / Dziurzyńska, Teresa.
23   2002200073653 Pd.7365 A jednak może być pokonany : ruch Anonimowych Alkoholików a człowiek uzależniony / Rak, Henryk
24   2002200113243 Pd.11324 A nam zawsze szumią spalskie lasy : wspomnienia wychowanków i pracowników o Domu Wychowawczym im. Michaliny Mościckiej zwanym "Bursą w Spale" /
25   2002200170499 Pd.17049 ABC Cz.3 / ŁADA-GRODZICKA, ANNA
26   2002200170536 Pd.17053 ABC Cz.1 / ŁADA-GRODZICKA, ANNA
27   2002200170659 Pd.17065 ABC Cz.2 / DATKUN-CZERNIAK, KRYSTYNA
28   2002200170666 Pd.17066 ABC Cz.3 / DATKUN-CZERNIAK, KRYSTYNA
29   2002200170673 Pd.17067 ABC Cz.4 / DATKUN-CZERNIAK, KRYSTYNA
30   2002200170710 Pd.17071 ABC Cz.2 / SOWIŃSKA, ANNA
31   2002200170819 Pd.17081 ABC Cz.2 / ŁADA-GRODZICKA, ANNA
32   2002200170505 Pd.17050 ABC : książka sześciolatka . Cz.4 / ŁADA-GRODZICKA, ANNA
33   2002200170642 Pd.17064 ABC : książka sześciolatka . Cz.1 / DATKUN-CZERNIAK, KRYSTYNA
34   2002200170703 Pd.17070 ABC : zeszyt sześciolatka . Cz.1 / SOWIŃSKA, ANNA
35   2002200170802 Pd.17080 ABC : książka sześciolatka . Cz.1 / ŁADA-GRODZICKA, ANNA
36   2002200170581 Pd.17058 ABC czterolatka Cz.1 / ŁADA-GRODZICKA, ANNA
37   2002200170598 Pd.17059 ABC czterolatka Cz.3 / ŁADA-GRODZICKA, ANNA
38   2002200170758 Pd.17075 ABC czterolatka Cz.2 / ŁADA-GRODZICKA, ANNA
39   2002200170765 Pd.17076 ABC czterolatka [Cz.4], Rozkład materiału / ŁADA-GRODZICKA, ANNA
40   2002200127868 Pd.12786 ABC form muzycznych / Wójcik, Danuta.
41   2002200168465 Pd.16846 Abc o sektach /
42   2002200098083 Pd.9808 ABC organizatora i wychowawcy placówki wypoczynku dzieci i młodzieży / Barłóg, Stefan.
43   2002200170413 Pd.17041 ABC pięciolatka Cz.2 / ŁADA-GRODZICKA, ANNA
44   2002200170420 Pd.17042 ABC pięciolatka Cz.3 / ŁADA-GRODZICKA, ANNA
45   2002200170437 Pd.17043 ABC pięciolatka [Cz.4], Rozkład materiału / ŁADA-GRODZICKA, ANNA
46   2002200170949 Pd.17094 ABC pięciolatka Cz.1 / ŁADA-GRODZICKA, ANNA
47   2002200202015 Pd.20201 ABC poradnictwa zawodowego w szkole : praca zbiorowa /
48   2002200096768 Pd.9676 ABC problemów alkoholowych / Falewicz, Jan Karol
49   2002200075848 Pd.7584 ABC psychologicznej pomocy : antologia /
50   2002200088817 Pd.8881 ABC sześciolatka : przygotowanie do pisania : klasa 0 / Łada-Grodzicka, Anna.
51   2002200131629 Pd.13162 ABC sześciolatka : przyroda, zdrowie, komunikacja : [klasa "0"] / PIOTROWSKA DANUTA
52   2002200120678 Pd.12067 ABC sześciolatka : przygotowanie do matematyki [klasa 0] / ŁADA-GRODZICKA ANNA
53   2002200137560 Pd.13756 ABC sześciolatka : przewodnik metodyczny / ŁADA-GRODZICKA ANNA
54   2002200127349 Pd.12734 ABC sześciolatka : przyroda, zdrowie, komunikacja : pomoce demonstracyjne dla nauczyciela / ŁADA-GRODZICKA ANNA
55   2002200127332 Pd.12733 ABC sześciolatka : przygotowanie do czytania : poznaję litery : pomoce demonstracyjne dla nauczyciela / ŁADA-GRODZICKA ANNA
56   2002200127363 Pd.12736 ABC sześciolatka : przygotowanie do matematyki : pomoce demonstracyjne dla nauczycieli / ŁADA-GRODZICKA ANNA
57   2002200127356 Pd.12735 ABC sześciolatka : przygotowanie do pisania : pomoce demonstracyjne dla nauczyciela / ŁADA-GRODZICKA ANNA
58   2002200128186 Pd.12818 ABC testów osiągnięć szkolnych /
59   2002200170383 Pd.17038 ABC trzylatka Cz.1 / ŁADA-GRODZICKA, ANNA
60   2002200062497 Pd.6249 ABC twoich emocji / Maultsby, Maxie C.
61   2002200170239 Pd.17023 ABC wiedzy o moralności / Pikus, Stefan
62   2002200092913 Pd.9291 ABC wiedzy o plastyce / Hohensee-Ciszewska, Helena
63   2002200071291 Pd.7129 Abecadło praktyczności / Kotarbiński, Tadeusz
64   2002200178242 Pd.17824 Absolwent pedagogiki dziś : perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej /
65   2002200091268 Pd.9126 Aby wybaczyć : poradnik dla rodzin alkoholików / Woydyłło, Ewa
66   2002200082587 Pd.8258 Ach, te kobiety...Ach, ci mężczyźni / Osborne, Cecil G.
67   2002200122214 Pd.12221 Adaptacja nauczycieli nauczania początkowego do pracy z dziećmi z odchyleniami od normy. BARŁÓG KRYSTYNA
68   2002200197434 Pd.19743 Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących : praca zbiorowa /
69   2002200155427 Pd.15542 Afazja : zagadnienia teorii i terapii / Maruszewski, Mariusz
70   2002200060905 Pd.6090 Afazja i mutyzm dziecięcy : wybrane zagadnienia diagnozy i terapii / Herzyk, Anna
71   2002200132954 Pd.13295 Afazja pierwotna postępująca. JODZIO KRZYSZTOF
72   2002200133869 Pd.13386 Afazjologia. PĄCHALSKA MARIA
73   2002200125581 Pd.12558 Agresja dzieci i młodzieży : przyczyny, objawy, terapia : (bibliografia selekcyjna za lata 1974-1994) /
74   2002200194426 Pd.19442 Agresja i autodestrukcja z perspektywy obronno-adaptacyjnych dążeń Ja / Kubacka-Jasiecka, Dorota
75   2002200127714 Pd.12771 Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich : [materiały z polsko-niemieckiej konferencji naukowej, Warszawa 28-29 p aździernika 1997] /
76   2002200074445 Pd.7444 Aha, tak trzeba się uczyć! / Kaiser, Lothar.
77   2002200067256 Pd.6725 AIDS - postawy wobec chorych i choroby : materiały z konferencji, Częstochowa, 09.10.1990 /
78   2002200067164 Pd.6716 AIDS : uniknij tego ciosu / Haykowski, Michał
79   2002200049597 Pd.4959 AIDS nowa choroba / Kuratowska, Zofia
80   2002200093620 Pd.9362 AIDS w świadomości społecznej /
81   2002200115797 Pd.11579 Aion : przyczynki do symboliki Jaźni / Jung, Carl Gustav
82   2002200176729 Pd.17672 Akademia on-line /
83   2002200121774 Pd.12177 Aksjodeontologiczne aspekty relacji osobowych w procesach edukacyjnych /
84   2002200065894 Pd.6589 Akty działania a akty mowy na materiałach wypowiedzi dziecięcych / Boniecka, Barbara.
85   2002200057288 Pd.5728 Aktywizacja procesu nauczania poprzez zespoły uczniowskie. BARTECKI JAN
86   2002200174855 Pd.17485 Aktywizacja zawodowa uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym : przewodnik dla nauczycieli /
87   2002200136853 Pd.13685 Aktywizująca rola technicznych środków dydaktycznych w procesie uczenia się matematyki w pierwszej klasie ponadpoczątkowej / Jaśkiewicz, Weronika.
88   2002200156677 Pd.15667 Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej Cz.1 / KRZYŻEWSKA, JADWIGA
89   2002200182218 Pd.18221 Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Cz. 2 / Krzyżewska, Jadwiga.
90   2002200182232 Pd.18223 Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Cz. 3, [Boże Narodzenie] / Krzyżewska, Jadwiga.
91   2002200182256 Pd.18225 Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Cz. 4, Wielkanoc / Krzyżewska, Jadwiga.
92   2002200201056 Pd.20105 Aktywne doskonalenie pisania i czytania : zbiór ćwiczeń i zadań / Marzano, Robert J.
93   2002200039277 Pd.3927 Aktywność dzieci i młodzieży w zróżnicowanych środowiskach wychowawczych / Bonder, Danuta.
94   2002200051415 Pd.5141 Aktywność i działalność dzieci i młodzieży / Tyszkowa, Maria
95   2002200101561 Pd.10156 Aktywność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Filipiak, Ewa.
96   2002200039987 Pd.3998 Aktywność kulturalna ludzi starszych / Zaorska, Zofia.
97   2002200102711 Pd.10271 Aktywność ruchowa osób starszych /
98   2002200131506 Pd.13150 Aktywność społeczna : warunki prawne i formy aktywności w społeczności świeckiej i kościelne j : materiały z konferencji naukowej Olsztyn 21-22 maja 1996 roku /
99   2002200174121 Pd.17412 Aktywność społeczna dziecka 12-14-letniego / Czarniewicz, Maria.
100   2002200115179 Pd.11517 Aktywność zawodowa matek a funkcje społeczne rodziny w cyklu jej rozwoju / Szuman, Alicja.
101   2002200140805 Pd.14080 Aktywność zdrowotna a świadomość potoczna : raport z badań / Puchalski, Krzysztof.
102   2002200154666 Pd.15466 Alienacja współczesnego człowieka : formy wsparcia i pomocy : III konferencja środowiskowa /
103   2002200154574 Pd.15457 Alkohol a polska młodzież : raport 1992 / GRUDZIAK-SOBCZYK, EWA
104   2002200101394 Pd.10139 Alkohol i układ odpornościowy /
105   2002200055901 Pd.5590 Alkohol w zakładzie pracy / Kulczycka, Barbara.
106   2002200168472 Pd.16847 Alkohol, alkoholizm i ja /
107   2002200154246 Pd.15424 Alkoholizm : przyczyny, leczenie, profilaktyka / CIERPIAŁKOWSKA, LIDIA
108   2002200175999 Pd.17599 Alkoholizm : mianownictwo, rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie / Skála, Jaroslav.
109   2002200180016 Pd.18001 Alkoholizm a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : (materiały z sesji popularnonaukowej) /
110   2002200157803 Pd.15780 Alkoholizm jako choroba / Woronowicz, Bohdan Tadeusz
111   2002200116374 Pd.11637 Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci. OCHMAŃSKI MARIAN
112   2002200162630 Pd.16263 Alkoholowe prawdy i mity / Marcinkowski, Włodzimierz
113   2002200149426 Pd.14942 Alternatywy myślenia o/dla edukacji : wybór tekstów /
114   2002200117401 Pd.11740 Amatorski ruch teatralny : zarys historii 1939-1975 / JAKUBOWSKI HENRYK TYMON
115   2002200185196 Pd.18519 Ameryka w mroku : powieść / Kozielecki, Józef
116   2002200194204 Pd.19420 An Introduction to Education in Modern America / Lee, Gordon C.
117   2002200060547 Pd.6054 Analiza charakterów w relacji pomagania /
118   2002200146227 Pd.14622 Analiza danych jakościowych / Miles, Matthew B.
119   2002200116428 Pd.11642 Analiza dyskursu narracyjnego u dzieci z dysleksją rozwojową. BORKOWSKA ANETA
120   2002200128667 Pd.12866 Analiza i ocena pracy nauczyciela i szkoły / KOZŁOWSKI JÓZEF
121   2002200081702 Pd.8170 Analiza pedagogiczna zaburzeń w zachowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym / Czeredrecka, Barbara
122   2002200113205 Pd.11320 Analiza psychologiczna systemów rodzinnych z chorobą alkoholową / Margasiński, Andrzej.
123   2002200123952 Pd.12395 Analiza środków dydaktycznych w wychowaniu muzycznym : przewodnik po literaturze metodycznej, repertuarowej i uzupełniającej / BŁASZCZAK-PYDZIŃSKA TERESA
124   2002200133128 Pd.13312 Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej /
125   2002200130066 Pd.13006 Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej : badania eksperymentalne / LIMONT WIESŁAWA
126   2002200118415 Pd.11841 Anatomia T.1 / LIPPERT HERBERT
127   2002200118422 Pd.11842 Anatomia T.2 / LIPPERT HERBERT
128   2002200137140 Pd.13714 Änderung der Lebensorientierungen der Jugend und ihre Bedingungen /
129   2002200066211 Pd.6621 Andragogika / Uziembło, Adam Olgierd
130   2002200145206 Pd.14520 Aniela Domino - toruński pedagog specjalny / Arentewicz, Żaneta.
131   2002200177481 Pd.17748 Animacja czytelnictwa dziecięcego : koncepcje, doświadczenia, postulaty /
132   2002200089685 Pd.8968 Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny : materiały konferencji naukowej /
133   2002200117432 Pd.11743 Animacja społeczno-kulturalna : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Kopczyńska, Małgorzata.
134   2002200186797 Pd.18679 Anoreksja : trudne pytania Starzomska, Małgorzata
135   2002200090773 Pd.9077 Anoreksja, bulimia, otyłość / Abraham, Suzanne.
136   2002200147033 Pd.14703 Antropologia codzienności / SULIMA, ROCH
137   2002200134101 Pd.13410 Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów /
138   2002200089616 Pd.8961 Antropologia wartości : kategoria standardu kulturowego w badaniach nad wartościami / Brozi, Krzysztof Jarosław
139   2002200050043 Pd.5004 Antropologia wartości : ujęcie metodologiczne / Brozi, Krzysztof Jarosław
140   2002200080743 Pd.8074 Antynomie i syntonia rozwoju /
141   2002200188623 Pd.18862 Apli-Papli : ćwiczenia dla sześciolatka. Zeszyt 1 / Lorek, Maria
142   2002200188616 Pd.18861 Apli-Papli : książka dla sześciolatka / Lorek, Maria
143   2002200188630 Pd.18863 Apli-Papli : ćwiczenia dla sześciolatka. Zeszyt 2 / Lorek, Maria
144   2002200133258 Pd.13325 Aporie sensu - emotywizm i racjonalizm /
145   2002200152334 Pd.15233 Approaches to teaching / FENSTERMACHER, GARY D.
146   2002200180191 Pd.18019 Arytmetyka nie jest trudna : eksperyment pedagogiczny w nauczaniu arytmetyki / Putkiewicz, Zygmunt.
147   2002200145831 Pd.14583 Asertywność /
148   2002200133838 Pd.13383 Asertywność doskonała : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / Ferguson, Jan.
149   2002200121576 Pd.12157 Aspiracje a rzeczywistość edukacyjno-wychowawcza w okresie przeobrażeń strukturalnych państwa /
150   2002200146111 Pd.14611 Aspiracje edukacyjne studentów / Wróblewska, Walentyna.
151   2002200081412 Pd.8141 Atlas kultury Polski 1946-1980 / Wallis, Aleksander
152   2002200098724 Pd.9872 Atrakcyjność wzajemna / Nęcki, Zbigniew
153   2002200129176 Pd.12917 Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku : a malarstwo włoskie XX wieku / SIENKIEWICZ JAN WIKTOR
154   2002200196451 Pd.19645 Autodestruktywność dziecięca w świetle teorii przywiązania / Stawicka, Magdalena
155   2002200091374 Pd.9137 Autohipnoza : psychoterapia dla każdego / Komorowska, Joanna
156   2002200140454 Pd.14045 Autonomia zespołów wychowawczych w celowych grupach dobrowolnych / SACK, BERNARD
157   2002200140355 Pd.14035 Autorytet nauczyciela / JAZUKIEWICZ, IWONA
158   2002200056120 Pd.5612 Autorytet osobowy : geneza i funkcje regulacyjne / Marcińczyk, Bożena.
159   2002200074971 Pd.7497 Autyzm / Konstantareas, M. Mary
160   2002200138659 Pd.13865 Autyzm czy nie autyzm ? : problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci / KRUK-LASOCKA JOANNA
161   2002200197632 Pd.19763 Autyzm od wewnątrz - przewodnik / De Clercq, Hilde
162   2002200118798 Pd.11879 Badania empiryczne : wybrane zagadnienia metodyczne / LESZEK WIESŁAW
163   2002200097857 Pd.9785 Badania empiryczne w teorii wychowania : przewodnik metodologiczny dla magistrantów i dyplomantów / Paszkiewicz, Angelika.
164   2002200166010 Pd.16601 Badania osobowości metodą T.A.T. [Test Apercepcji Tematycznej] Murraya /
165   2002200169592 Pd.16959 Badania pedagogiczne w zarysie : skrypt dla studentów pedagogiki /
166   2002200183529 Pd.18352 Badania w szkołach specjalnych : (praca zbiorowa) /
167   2002200150965 Pd.15096 Badanie neuropsychologiczne : procedura i ocena / Szepietowska, Ewa Małgorzata.
168   2002200044561 Pd.4456 Badanie twórczości plastycznej dzieci 3-4-letnich (na zajęciach zespołowych w przedszkolu) / Kwiatowska, Maria
169   2002200128537 Pd.12853 Badanie wyników nauczania w mojej szkole / BZDĘGA MARIAN
170   2002200182140 Pd.18214 Bajki terapeutyczne dla dzieci / Molicka, Maria
171   2002200182164 Pd.18216 Bajki terapeutyczne. Cz. 2 / Molicka, Maria
172   2002200182188 Pd.18218 Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Molicka, Maria
173   2002200135825 Pd.13582 Banach - geniusz ze Lwowa. KOZIELECKI JÓZEF
174   2002200060677 Pd.6067 Bariery nowatorstwa i postępu pedagogicznego / Kobyliński, Władysław
175   2002200051200 Pd.5120 Baśnie dla najmłodszych / Grimm, Jacob
176   2002200058834 Pd.5883 Baśń w literaturze i w życiu dziecka : co i jak opowiadać / Wortman, Stefania
177   2002200144421 Pd.14442 Bateria testowa do pomiaru zachowania i funkcjonowania poznawczego CBA-2.0 /
178   2002200112048 Pd.11204 Bawię się i uczę z Kasią i Jackiem : ćwiczenia dla dzieci od lat 4 / DURALSKA-MACHETA TERESA
179   2002200067805 Pd.6780 Bawimy się razem /
180   2002200165518 Pd.16551 Bazgrota i rysunek dziecka / PARNOWSKA-KWIATKOWSKA, MARIA
181   2002200123112 Pd.12311 Bądź asertywny : skuteczne sposoby komunikacji / Hare, Beverley.
182   2002200109277 Pd.10927 Bądź sobą : trening asertywności /
183   2002200120609 Pd.12060 Bądź swoim najlepszym przyjacielem. PROTO LOUIS
184   2002200177375 Pd.17737 Bergsona idea piękna i problemy heurystyki / Najder-Stefaniak, Krystyna.
185   2002200117524 Pd.11752 Beständigkeit und Wandel der sozialen Lage polnischer und deutscher Jugendlichen /
186   2002200149617 Pd.14961 Bez zgody na przemoc - w szkole i pracy / Kmiecik-Baran, Krystyna
187   2002200182805 Pd.18280 Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli / Klus-Stańska, Dorota.
188   2002200083119 Pd.8311 Bezpieczna droga : ruch drogowy : 7-8 lat.
189   2002200083133 Pd.8313 Bezpieczna droga : ruch drogowy : 6-7 lat.
190   2002200201612 Pd.20161 Bezpieczni w Europie : materiały pokonferencyjne /
191   2002200095693 Pd.9569 Bezradność intelektualna w szkole / Sędek, Grzegorz.
192   2002200072786 Pd.7278 Bezrobocie : podręcznik pomocy psychologicznej : praca zbiorowa /
193   2002200190404 Pd.19040 Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii / Sikorski, Wiesław.
194   2002200118835 Pd.11883 Będę matką : ciąża i poród : przewodnik dla przyszłych rodziców / MARTIUS GERHARD
195   2002200190633 Pd.19063 Będę mówić poprawnie : ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek: sz, ż, cz, dż. Z. 1 / Góral-Półrola, Jolanta.
196   2002200190640 Pd.19064 Będę mówić poprawnie : ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek: l, l', r. Z. 2 / Góral-Półrola, Jolanta.
197   2002200190664 Pd.19066 Będę mówić poprawnie : materiały do terapii logopedycznej głosek: ś, ź, ć, dź. Z. 4 / Góral-Półrola, Jolanta.
198   2002200177696 Pd.17769 Będę pierwszoklasistą : zbiór ćwiczeń dla dzieci sześcioletnich SOBECKA, URSZULA
199   2002200118767 Pd.11876 Biała księga kształcenia i doskonalenia : nauczanie i uczenie się : na drodze do uczącego się społeczeństwa /
200   2002200195928 Pd.19592 Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana / Czykwin, Elżbieta
201   2002200189309 Pd.18930 Biblia. Z. 1, Księga Rodzaju / Krzyżanowski, Józef.
202   2002200125604 Pd.12560 Bibliografia kształcenia zawodowego w wyborze (1990-1994) /
203   2002200185202 Pd.18520 Bibliografia prac Ryszarda Wroczyńskiego /
204   2002200199971 Pd.19997 Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów /
205   2002200150057 Pd.15005 Biblioterapia w środowisku współuzależnionych z grup rodzinnych Al-Anon : (od teorii do działań praktycznych) / Woźniczka-Paruzel, Bronisława
206   2002200185219 Pd.18521 Bici biją /
207   2002200074834 Pd.7483 Biografia ogólna : wstęp do nauki o życiu ludzkim / Pieter, Józef
208   2002200184403 Pd.18440 Biologia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. Cz. 1, Podstawy życia, tajemnice ludzkiego ciała / Pyłka-Gutowska, Ewa.
209   2002200184427 Pd.18442 Biologia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. Cz. 3, Podstawy dziedziczenia, różnorodność biologiczna / Pyłka-Gutowska, Ewa.
210   2002200054638 Pd.5463 Biologia / Chisholm, Jane.
211   2002200182799 Pd.18279 Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania : podręcznik dla studentów uczelni pedagogicznych : praca zbiorowa /
212   2002200113342 Pd.11334 Biomedyczne podstawy wychowania zdrowotnego / Janiszewski, Mirosław
213   2002200076937 Pd.7693 Bliski przyjaciel : jak budować trwałą i głęboką przyjaźń? / Chapian, Marie.
214   2002200126243 Pd.12624 Bliźnięta : geny, środowisko i tajemnica tożsamości / WRIGHT LAWRENCE
215   2002200194051 Pd.19405 Bliżej serca : zdrowie i emocje /
216   2002200194068 Pd.19406 Bliżej umysłu : preferencje poznawcze, percepcja, myślenie /
217   2002200134057 Pd.13405 Błąd Kartezjusza : emocje, rozum i ludzki mózg / Damasio, Antonio R.
218   2002200136808 Pd.13680 Bogdan Suchodolski : pedagog - humanista - uczony /
219   2002200091466 Pd.9146 Bohaterowie wyrastają w domu / Kimmel, Tim
220   2002200115780 Pd.11578 Bóg bestia : studium samobójstwa / Alvarez, Alfred
221   2002200169424 Pd.16942 Bóg bogaty w miłosierdzie : propozycje katechez na podstawie nauczania Jana Pawła II podczas pielg rzymki do Polski w 2002 roku /
222   2002200024358 Pd.2435 Braciszek / Sedlaczek, Joanna
223   2002200134330 Pd.13433 Budowa nowej cywilizacji : polityka trzeciej fali / Toffler, Alvin
224   2002200133951 Pd.13395 Bunt "nadnormalnych" / Paleczny, Tadeusz
225   2002200185233 Pd.18523 Bycie sobą jako ideał / Malicka, Małgorzata.
226   2002200200394 Pd.20039 Być doradcą ! : doświadczenia i refleksje /
227   2002200059220 Pd.5922 Być dzielnym i umieć się różnić : szkice o Aleksandrze Kamińskim / Janowski, Andrzej
228   2002200084239 Pd.8423 Być liderem czyli Jak przewodzić innym / Maxwell, John C.
229   2002200139465 Pd.13946 Być wychowawcą : wojewódzka konferencja dla nauczycieli, rodziców, uczniów, przedstawic ieli Kościoła, organizacji pozarządowych i instytucji /
230   2002200147781 Pd.14778 Cechy biologiczne wieku dojrzewania / Bogdanowicz, Jan
231   2002200116947 Pd.11694 Cechy trwałego małżeństwa : co wspólnego mają silne małżeństwa? / Conway, Jim.
232   2002200116534 Pd.11653 Cel podróży pedagogicznych / MITTER WOLFGANG
233   2002200046756 Pd.4675 Cele edukacyjne lekcji we współczesnej szkole / Denek, Kazimierz
234   2002200194099 Pd.19409 Centralne władze oświatowe na terenie b. Królestwa Kongresowego : (1807-1915) / Manteuffel, Tadeusz
235   2002200132701 Pd.13270 Charakter a erotyka / Freud, Sigmund
236   2002200137171 Pd.13717 Charakter narodowy i duchowość wspólnoty : szkice teoretyczne / SZMYD JAN
237   2002200136921 Pd.13692 Charakterystyka niektórych dysfunkcji intelektualnych i sensorycznch : wybrane zagadnienia / MARCHWICKA MARIA
238   2002200077835 Pd.7783 Charakterystyka składniowa wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym / Święcicka, Małgorzata
239   2002200113885 Pd.11388 Charisma 4.0 : próba edukacyjnych zastosowań / LEWANDOWSKI WOJCIECH
240   2002200082372 Pd.8237 Chcę być wolny! / Backus, William
241   2002200133593 Pd.13359 Chcę mówić poprawnie : materiały do ćwiczeń logopedycznych. Z. 1, sz, cz, ż, dż / Góral-Półrola, Jolanta.
242   2002200139984 Pd.13998 Chcę mówić wyraźnie Cz.1, Obrazki, wierszyki, krzyżówki, historyjki obrazkowe, opowiadania dladzieci słabo słyszących i z wadami wymowy / MIĘKUS, MAŁGORZATA
243   2002200054645 Pd.5464 Chemia / Chisholm, Jane.
244   2002200075985 Pd.7598 Chodzenie ze sobą / St. Clair, Barry.
245   2002200082747 Pd.8274 Chore dziecko / Hertl, Michael.
246   2002200133210 Pd.13321 Choroba Alzheimera : troska o dziś i jutro / FISH SHARON
247   2002200121101 Pd.12110 Choroba dziecka w twoim życiu : o dzieciach ciężko i przewlekle chorych i ich rodzicach / Góralczyk, Ewa.
248   2002200174473 Pd.17447 Choroby układu nerwowego : podręcznik dla studentów i lekarzy / Dowżenko, Anatol
249   2002200113083 Pd.11308 Chrześcijańskie znaczenie ludzkiej seksualności / Quay, Paul M.
250   2002200061339 Pd.6133 Ciało w procesie psychoterapii Gestalt / Kepner, James I.
251   2002200197663 Pd.19766 Ciągłość i zmiana w pomocy społecznej i pracy socjalnej : księga jubileuszowa z okazji XV - lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie /
252   2002200077811 Pd.7781 Ciągłość, zmiana i powrót : szkice z socjologii wychowania / Chłopecki, Jerzy
253   2002200133449 Pd.13344 Ciekawość i zachowania eksploracyjne : psychologia nie tylko zwierząt / Pisula, Wojciech.
254   2002200080552 Pd.8055 Ciemna strona miłości / Goldberg, Jane Gretzner
255   2002200166386 Pd.16638 Co Alicja odkrywa po własnej stronie lustra : życie codzienne, społeczenstwo, władza w podręcznikach dla najmłodszyc h 1785-2000 / LANDAU-CZAJKA, ANNA
256   2002200111676 Pd.11167 Co dzień mądrzejsze : 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka / Chapman Weston, Denise.
257   2002200199636 Pd.19963 Co i jak obserwować w klasie? / Wragg, Edward Conrad
258   2002200082112 Pd.8211 Co każdy mąż chciałby aby jego żona wiedziała o mężczyźnie / Dobson, James C.
259   2002200063395 Pd.6339 Co mi dał Janusz Korczak : pokłosie konkursu /
260   2002200201766 Pd.20176 Co nowego? : ogólnopolski przegląd projektów artystyczno-edukacyjnych /
261   2002200058766 Pd.5876 Co robić, żeby dzieci nie były nerwowe / Włodarski, Ziemowit
262   2002200082181 Pd.8218 Co się dzieje z moim ciałem : książka dla chłopców / Madaras, Lynda
263   2002200082198 Pd.8219 Co się dzieje z moim ciałem : książka dla dziewcząt / Madaras, Lynda
264   2002200126618 Pd.12661 Co to znaczy być sobą : filozoficzne aspekty pojęcia samorealizacji / Szymańska, Beata
265   2002200185240 Pd.18524 Co tydzień jest niedziela / Śnieciński, Józef Marek.
266   2002200201070 Pd.20107 Co wolno, a czego nie wolno terapeucie : [zagadnienia etyczne w pytaniach i odpowiedziach] /
267   2002200130264 Pd.13026 Cudze problemy : o ważności tego, co nieważne : analiza dyskursu publicznego w Polsce : praca zbiorowa /
268   2002200123075 Pd.12307 Cukrzyca : nauczanie samoopieki / TATOŃ JAN
269   2002200093491 Pd.9349 Cukrzyca u dzieci / Symonides-Ławecka, Alicja.
270   2002200130769 Pd.13076 Czarowny świat snu. LAVIE PERETZ
271   2002200186384 Pd.18638 Czas społeczeństwa obywatelskiego : między teorią a praktyką /
272   2002200112765 Pd.11276 Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Cermak, Timmen L.
273   2002200164528 Pd.16452 Czas wolny dzieci i młodzieży / Dąbrowski, Zygmunt
274   2002200041546 Pd.4154 Czas wolny młodzieży : materiały z seminarium /
275   2002200188166 Pd.18816 Czasy katedr - czasy uniwersytetów : źródła jedności narodów Europy /
276   2002200104371 Pd.10437 Czego szkoła oczekuje od rodziców / Rondthaler, Adolf
277   2002200134064 Pd.13406 Czerwona królowa : płeć a ewolucja natury ludzkiej / Ridley, Matt
278   2002200179621 Pd.17962 Czeska szkoła w protektoracie Czech i Moraw / Jasiński, Zenon
279   2002200076593 Pd.7659 Człowiek - wychowanie - kultura : wybór tekstów /
280   2002200194815 Pd.19481 Człowiek a środowisko życia : podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy / Wysocka, Ewa.
281   2002200068390 Pd.6839 Człowiek dobry : (rejestr niekompletny) / Hajduk, Edward
282   2002200105767 Pd.10576 Człowiek i świat przyrody : edukacja ekologiczna : (zbiór prac /
283   2002200147057 Pd.14705 Człowiek jako jednostka twórcza / POPEK, STANISŁAW
284   2002200091503 Pd.9150 Człowiek jako obywatel /
285   2002200178976 Pd.17897 Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych /
286   2002200137249 Pd.13724 Człowiek niepełnosprawny : zagrożenia i szanse rozwoju /
287   2002200134316 Pd.13431 Człowiek starszy w Polsce w latach 1994-1997 : w świetle analiz statystycznych i sondaży społecznych / TRAFIAŁEK ELŻBIETA
288   2002200190336 Pd.19033 Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 2 /
289   2002200192484 Pd.19248 Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych /
290   2002200150989 Pd.15098 Człowiek w organizacji : podręczny słownik psychologii zarządzania i dziedzin pokrewnych /
291   2002200093750 Pd.9375 Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych : praca zbiorowa /
292   2002200131933 Pd.13193 Człowiek w procesie gospodarowania : praca zbiorowa /
293   2002200174480 Pd.17448 Człowiek w relacjach socjopedagogicznych : szkice o współczesnym wychowaniu / KAWULA, STANISŁAW
294   2002200056137 Pd.5613 Człowiek w sytuacji pomocy : psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy / Popiołek, Katarzyna.
295   2002200073981 Pd.7398 Człowiek w sytuacji trudnej : praca zbiorowa /
296   2002200175586 Pd.17558 Człowiek w świetle psychologii : mozaika psychologiczna / Reykowski, Janusz
297   2002200193146 Pd.19314 Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Kozieleckiemu /
298   2002200077668 Pd.7766 Człowiek, depresja, terapia / Stach, Ryszard
299   2002200147064 Pd.14706 Człowiek, kultura, osobowość : wstęp do klasycznej antropologii kulturowej / Olszewska-Dyoniziak, Barbara.
300   2002200166164 Pd.16616 Człowiek, religia, kultura / Freud, Sigmund
301   2002200149938 Pd.14993 Człowiek, szkoła, wspólnota : w kręgu edukacji społecznej : praca zbiorowa /
302   2002200132268 Pd.13226 Cztery pory roku w przedszkolu : poradnik metodyczny dla nauczycieli i rodziców . Cz.1, Wiosna - śliczna panna /
303   2002200175975 Pd.17597 Czy dobrze i zdrowo wychowujesz swoje dziecko / POPIELARSKA, ANIELA
304   2002200094795 Pd.9479 Czy już wzywać lekarza : poradnik dla rodziców / Stern, Loraine M.
305   2002200068369 Pd.6836 Czy miłość Ci wszystko wybaczy? ... zdradę? przez dobrego męża? / Celmer, Zuzanna
306   2002200094382 Pd.9438 Czy moje dziecko urodzi się zdrowe? : poradnik dla rodziców oczekujących dziecka / Gosden, Christine.
307   2002200089173 Pd.8917 Czy powrót do introspekcji? : zbieranie i analiza danych słownych /
308   2002200176354 Pd.17635 Czy są dzieci nerwowe / SZYMAŃSKA, ZOFIA
309   2002200185288 Pd.18528 Czy warto być dorosłym? : społeczno-kulturowe uwarunkowania pojęcia dorosłości w świadomości młodzieży wielkomiejskiej / Frindt-Bajson, Anna.
310   2002200163187 Pd.16318 Czym jesteś? : myśli o życiu / BANACH, CZESŁAW
311   2002200175258 Pd.17525 Czynniki determinujące przebieg, jakość i efekty wychowania zdrowotnego dzieci 6-11 letnich w rodzinie / LEWICKI, CZESŁAW
312   2002200144254 Pd.14425 Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej : studium socjologiczne / Majkowski, Władysław
313   2002200146661 Pd.14666 Czynniki leczące w psychoterapii / Czabała, Jan Czesław.
314   2002200154055 Pd.15405 Czynniki warunkujące powodzenie i niepowodzenie na studiach wyższychoraz trudności w procesie adaptacji studentów do wymagań uczelni[...] : (materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego) /
315   2002200041393 Pd.4139 Czynniki warunkujące skuteczność pracy pedagogicznej nauczyciela wychowania muzycznego / Nyderek, Andrzej.
316   2002200061964 Pd.6196 Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych / Lévy-Bruhl, Lucien
317   2002200137553 Pd.13755 Czynnościowe nauczanie matematyki. SIWEK HELENA
318   2002200185301 Pd.18530 Czytające przedszkolaki : mit czy norma? / Arciszewska, Ewa.
319   2002200111645 Pd.11164 Czytanie - to radość!. ZAKRZEWSKA BARBARA
320   2002200183833 Pd.18383 Czytelnictwo dzieci i młodzieży w obliczu przemian / Parnowski, Tadeusz.
321   2002200057554 Pd.5755 Czytelnictwo i jego wpływ na wyniki nauczania / Goriszowski, Włodzimierz
322   2002200083126 Pd.8312 Ćwiczenia : nauka i zabawa /
323   2002200133241 Pd.13324 Ćwiczenia dykcyjne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych : jesień : [głoski szumiące] / BILLEWICZ GRAŻYNA
324   2002200175487 Pd.17548 Ćwiczenia fizyczne małych dzieci : kontrola lekarska, organizacja i metodyka /
325   2002200070256 Pd.7025 Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające technikę rysowania i pisania dzieci w wieku 5-8 lat : [przedszkole, klasy 0-1] / Bogdanowicz, Marta
326   2002200142298 Pd.14229 Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne i stylistyczne w klasach 1-3 / SKRZYPIEC, WANDA
327   2002200178402 Pd.17840 Ćwiczenia i obserwacje biologiczne w ogrodzie : opis 57 ćwiczeń oraz plany obserwacyj dla 183 gatunków drzew, krzewów i roślin zielonych / Antoniewicz, Janina
328   2002200091657 Pd.9165 Ćwiczenia i zabawy usprawniające mówienie, czytanie i pisanie / CHMIELEWSKA ELŻBIETA
329   2002200089241 Pd.8924 Ćwiczenia ortograficzne dla najmłodszych. PLESKOT MIROSŁAWA
330   2002200110907 Pd.11090 Ćwiczenia rewalidacyjne dla klasy drugiej / KOSIŃSKA ANNA
331   2002200110938 Pd.11093 Ćwiczenia rewalidacyjne dla klasy trzeciej / GACEK BARBARA
332   2002200190053 Pd.19005 Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki i koordynację wzrokowo-ruchową / Tymichová, Hana
333   2002200091718 Pd.9171 Ćwiczenia służące doskonaleniu percepcji słuchowej : zeszyt do pracy z uczniem / CHMIELEWSKA ELŻBIETA
334   2002200091770 Pd.9177 Ćwiczenia służące doskonaleniu percepcji wzrokowej : zeszyt do pracy z uczniem / CHMIELEWSKA ELŻBIETA
335   2002200091756 Pd.9175 Ćwiczenia służące doskonaleniu rozwoju ruchowego : zeszyt do pracy z uczniem / CHMIELEWSKA ELŻBIETA
336   2002200091671 Pd.9167 Ćwiczenia służące doskonaleniu wymowy : zeszyt do pracy z uczniem / Chmielewska, Elżbieta
337   2002200091695 Pd.9169 Ćwiczenia służące kształtowaniu orientacji przestrzennej : zeszyt do pracy z uczniem / CHMIELEWSKA ELŻBIETA
338   2002200091732 Pd.9173 Ćwiczenia służące kształtowaniu rozwoju emocjonalnego / CHMIELEWSKA ELŻBIETA
339   2002200174978 Pd.17497 Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania : dla uczniów klas młodszych. Z. 3 / MICKIEWICZ, JANINA
340   2002200174985 Pd.17498 Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania : dla uczniów klas młodszych. Z. 2 / MICKIEWICZ, JANINA
341   2002200133395 Pd.13339 Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych. Zesz. 1 / Mickiewicz, Janina.
342   2002200073363 Pd.7336 Ćwiczenia uzupełniające dla klas I-III : ó lub u, rz lub ż, ch lub h / Kaźmierczak, Agnieszka
343   2002200005029 Pd.502 Ćwiczenia z surdopsychologii / Zborucka, Anna.
344   2002200069199 Pd.6919 Daniel Ernest Jabłoński : rektor akademickiego gimnazjum w Lesznie 1686-1691 r : materiały sesji naukowej /
345   2002200181983 Pd.18198 Darowane kreski / Papuzińska, Joanna
346   2002200061896 Pd.6189 Dawcy i biorcy : tajemnice wzajemnej fascynacji : jak uczynić twój związek szczęśliwszym / Evatt, Cris.
347   2002200185332 Pd.18533 Dążenie ku tęczy : poszukiwanie standardów jakości edukacji / Woodhead, Martin.
348   2002200151856 Pd.15185 Decentralizacja funkcji społecznych państwa /
349   2002200139793 Pd.13979 Demencje / SZOSTAK, GRAŻYNA E.
350   2002200140287 Pd.14028 Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie : materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego /
351   2002200130073 Pd.13007 Demokracja a wychowanie : materiały przedzjazdowe /
352   2002200118279 Pd.11827 Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży : atlas / Laskowski, Andrzej.
353   2002200152105 Pd.15210 Deportacje nauczycieli do ZSSR [Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich] 1939 -1941 / GRZEŚ, BOLESŁAW
354   2002200105873 Pd.10587 Depresja a osobowość / Marmurowska-Michałowska, Halina.
355   2002200093507 Pd.9350 Depresja w praktyce lekarza rodzinnego / Wright, Alastair F.
356   2002200093118 Pd.9311 Determinanty spostrzegania dziecka przez rodziców w okresie poporodowym / Bielawska-Batorowicz, Eleonora.
357   2002200067591 Pd.6759 Deutsch für Kinder / Talik, Waldemar
358   2002200106160 Pd.10616 Dewiacje społeczne i ich kontrola w Polsce /
359   2002200168038 Pd.16803 Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia /
360   2002200089968 Pd.8996 Diagnostyka różnicowa w pediatrii / Walter, John.
361   2002200140195 Pd.14019 Diagnoza edukacyjna : oczekiwania, problemy, przykłady : materiały konferencji "Podstawowe problemy diagnozy edukacyjnej. St andardy i diagnoza a rozwój w edukacji", Legnica 8-10 listopada 1999 /
362   2002200130387 Pd.13038 Diagnoza i terapia osób jąkających się : Warsztaty Logopedyczne, Augustów, czerwiec 1997 /
363   2002200134354 Pd.13435 Diagnoza i terapia osób z afazją : holistyczne podejście do chorego : dla studentów medycyny, logopedii, pedagogiki, psychologii i rodzin osób z afazją /
364   2002200130370 Pd.13037 Diagnoza i terapia osób z różnymi zaburzeniami językowymi : Warsztaty Logopedyczne, Augustów, maj 1996 /
365   2002200076333 Pd.7633 Diagnoza i terapia zaburzeń mowy /
366   2002200151009 Pd.15100 Diagnoza neuropsychologiczna : metodologia i metodyka /
367   2002200175739 Pd.17573 Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych /
368   2002200178259 Pd.17825 Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Jarosz, Ewa.
369   2002200156950 Pd.15695 Diagnoza typów osobowości / STAWOWSKA, LIDIA
370   2002200179300 Pd.17930 Diagnoza, profilaktyka i terapia uzależnień / Zaworska-Nikoniuk, Dorota
371   2002200069472 Pd.6947 Diagnozowanie osobowości : testowanie - interpretacja - interwencja / Paluchowski, Władysław Jacek
372   2002200177290 Pd.17729 Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska / Kawula, Stanisław
373   2002200191524 Pd.19152 Diagnozowanie w polityce społecznej : materiały do studiowania / Szatur-Jaworska, Barbara
374   2002200194990 Pd.19499 Dialog pokoleń : studium interdyscyplinarne : praca zbiorowa /
375   2002200025799 Pd.2579 Dlaczego biały pudel ma czarny nos / Starikovič, Stanislav Francevič.
376   2002200110501 Pd.11050 Dlaczego ludzie boją się sukcesu. KWIATKOWSKI CEZARY
377   2002200085366 Pd.8536 Dlaczego mam czekać? : co powinieneś wiedzeć o kryzysie seksualnym nastolatków? : poradnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli / McDowell, Josh
378   2002200094368 Pd.9436 Dlaczego nie mamy dziecka / Winston, Robert M. L.
379   2002200082365 Pd.8236 Dlaczego robię to, czego nie chcę? : [jak pokonać w sobie złe skłonności?] / Backus, William
380   2002200139281 Pd.13928 Dlaczego rodzice? : udział rodziny w przygotowaniu dziecka do pierwszej Komunii św. / Filipczuk, Halina
381   2002200105286 Pd.10528 Dobre chwile z naszym dzieckiem : zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru / Olechnowicz, Hanna
382   2002200169332 Pd.16933 Dodać życia do lat : materiały metodyczne ułatwiajace organizację różnych form aktywności wśród osób starszych oraz w grupach wielopokoleniowych / Zaorska, Zofia.
383   2002200061322 Pd.6132 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 na poziomie klasy I-II : [ćwiczenia uzupełniające dla klas I-II / Postolska-Porodzińska, Bożena.
384   2002200061315 Pd.6131 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 na poziomie klasy III : ćwiczenia uzupełniające dla klasy III / Postolska-Porodzińska, Bożena.
385   2002200061308 Pd.6130 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 na poziomie klasy I-II : ćwiczenia uzupełniające dla klas I-II / Postolska-Porodzińska, Bożena.
386   2002200069175 Pd.6917 Dojrzałość : osobowość, sumienie, religijność / Chlewiński, Zdzisław
387   2002200094405 Pd.9440 Dojrzewanie : praktyczny podręcznik dla nastolatków i ich rodziców / Fenwick, Elizabeth
388   2002200199322 Pd.19932 Dojrzewanie do asertywności / Rajang, Joanna.
389   2002200145558 Pd.14555 Dokąd zmierza wychowanie techniczne? Cz.4, W poszukiwaniu nowoczesnej koncepcji kształcenia ogólnotechnicznego / FURMANEK, WALDEMAR
390   2002200177795 Pd.17779 Doktor Faustus versus Żywot rozpustnika : wybrane zagadnienia z filozofii nowej muzyki na podstawie opery Igora -Adorna / BYWALEC, DOROTA
391   2002200199469 Pd.19946 Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności / Krzychała, Sławomir.
392   2002200144087 Pd.14408 Dokumenty prawne w działalności opiekuńczo-wychowawczej : teksty pomocnicze dla studentów pedagogiki /
393   2002200078436 Pd.7843 Domowe zabawy logopedyczne / Dembińska, Małgorzata.
394   2002200195263 Pd.19526 Domowniczek : ja i moja szkoła : kształcenie zintegrowane : klasa 1. Cz. 1 / Faliszewska, Jolanta.
395   2002200195270 Pd.19527 Domowniczek : ja i moja szkoła : kształcenie zintegrowane : klasa 1. Cz. 2 / Faliszewska, Jolanta.
396   2002200195287 Pd.19528 Domowniczek : ja i moja szkoła : kształcenie zintegrowane : klasa 1. Cz. 3 / Faliszewska, Jolanta.
397   2002200195294 Pd.19529 Domowniczek : ja i moja szkoła : kształcenie zintegrowane : klasa 1. Cz. 4 / Faliszewska, Jolanta.
398   2002200195300 Pd.19530 Domowniczek : ja i moja szkoła : kształcenie zintegrowane : klasa 1. Cz. 5 / Faliszewska, Jolanta.
399   2002200195317 Pd.19531 Domowniczek : ja i moja szkoła : kształcenie zintegrowane : klasa 1. Cz. 6 / Faliszewska, Jolanta.
400   2002200195324 Pd.19532 Domowniczek : ja i moja szkoła : kształcenie zintegrowane : klasa 1. Cz. 7 / Faliszewska, Jolanta.
401   2002200195331 Pd.19533 Domowniczek : ja i moja szkoła : kształcenie zintegrowane : klasa 1. Cz. 8 / Faliszewska, Jolanta.
402   2002200195348 Pd.19534 Domowniczek : ja i moja szkoła : kształcenie zintegrowane : klasa 1. Cz. 9 / Faliszewska, Jolanta.
403   2002200195355 Pd.19535 Domowniczek : ja i moja szkoła : kształcenie zintegrowane : klasa 1. Cz. 10 / Faliszewska, Jolanta.
404   2002200171007 Pd.17100 Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo / ZBYRAD, TERESA
405   2002200139731 Pd.13973 Dookoła reformy szkolnej St.Konarskiego : (studia klasyczne pijarów polskich) / PLEZIA, MARIAN
406   2002200096850 Pd.9685 Dorosłe dzieci alkoholików / Woititz, Janet Geringer
407   2002200145664 Pd.14566 Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli / GAŚ, ZBIGNIEW B.
408   2002200122801 Pd.12280 Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej / Sołtys, Danuta.
409   2002200149051 Pd.14905 Doskonalenie kwalifikacji nauczycieli : materiały z Międzynarodowej Polsko-Litewskiej Konferencji Naukowej, Si edlce 23-25 września 1998 roku /
410   2002200137867 Pd.13786 Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych w Polsce i Czechosłowacji : materiały z polsko-słowackiego seminarium naukowego na temat:"Wybrane zagadnienia doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych" Warszawa 16-20 XI 1987 r. /
411   2002200085519 Pd.8551 Doskonalenie organizacji pracy dydaktycznej w szkole wyższej : szanse i dylematy : praca zbiorowa /
412   2002200032988 Pd.3298 Doskonalenie treści dydaktycznych w procesie nauczania i uczenia się /
413   2002200126373 Pd.12637 Doskonalenie umiejętności dyskutowania / Witek, Stefan
414   2002200134279 Pd.13427 Doskonała kontrola stresu : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / McKenzie, Carole.
415   2002200121729 Pd.12172 Doświadczanie wartości samego siebie w procesach edukacyjnych /
416   2002200067799 Pd.6779 Doświadczenia /
417   2002200200929 Pd.20092 Doświadczenia rodzinne w narracjach : interpretacje sensów i znaczeń / Nowak-Dziemianowicz, Mirosława
418   2002200200806 Pd.20080 Doświadczenie sztuki, sztuka życia : wymiary estetyki pragmatycznej / Koczanowicz, Dorota.
419   2002200127615 Pd.12761 Dotyk i komunikacja. KNILL CHRISTOPHER
420   2002200150750 Pd.15075 Drama jako metoda wspomagania rozwoju osobowości dziecka w wieku szkolnym / MAKSYMOWICZ, LUCYNA
421   2002200123877 Pd.12387 Drama na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII / Ogłoza, Ewa.
422   2002200155991 Pd.15599 Drama w kształceniu pedagogicznym / Lewandowska-Kidoń, Teresa.
423   2002200157377 Pd.15737 Drama w nauczaniu początkowym : przewodnik metodyczny dla nauczyciela / SZYMAŃSKA, MARIA ALICJA
424   2002200123884 Pd.12388 Drama w szkole podstawowej : propozycje lekcji dla klasy IV, V, VI wg podręczników M. Nagajowej: "Słowo za słowem", "Słowa zwykłe i niezwykłe", "Słowa i świat" / Dziedzic, Anna.
425   2002200092753 Pd.9275 Dramat udanego dziecka : studia nad powrotem do prawdziwego Ja / Miller, Alice
426   2002200050074 Pd.5007 Dramat wychowania w czasach pogardy : praca zbiorowa /
427   2002200081382 Pd.8138 Droga do siebie : o miłości, wartościach naturalnych i nowej psychologii rozwoju duchowego / Majewska-Opiełka, Iwona
428   2002200140096 Pd.14009 Droga do twórczości : wdrażanie technik Celestyna Freineta / Kłosińska, Tatiana.
429   2002200118651 Pd.11865 Drogi dorastania : psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców / OBUCHOWSKA IRENA
430   2002200148047 Pd.14804 Drogi i ścieżki polonistyki gimnazjalnej /
431   2002200181945 Pd.18194 Drukowaną ścieżką / Papuzińska, Joanna
432   2002200201902 Pd.20190 Duchy chęcińskiego zamku / Rogala, Stanisław
433   2002200131025 Pd.13102 Dwa wizerunki własnej osoby : studia nad sposobami rozumienia siebie / TRZEBIŃSKA EWA
434   2002200143851 Pd.14385 Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego / Witkowski, Lech
435   2002200089456 Pd.8945 Dwupodmiotowość i dwuzadaniowość sytuacji edukacyjnych : w świetle ogólnej teorii regulacyjnej Tadeusza Tomaszewskiego / Hajnicz, Wanda.
436   2002200125994 Pd.12599 Dydaktyczne problemy rozwijania myślenia technicznego. KAZIMIERSKI WACŁAW
437   2002200110679 Pd.11067 Dydaktyka w opracowaniach. Cz.3, Proces nauczania i uczenia się.
438   2002200138529 Pd.13852 Dydaktyka w opracowaniach. Cz.4.
439   2002200140256 Pd.14025 Dydaktyka wartości, faktów i sposobów działania / ANDRUKOWICZ, WIESŁAW
440   2002200112826 Pd.11282 Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku : materiały z ogólnopolskiego seminarium naukowego w Ciechocinku -w dnia ch-13-15 maja 1996 r. /
441   2002200199483 Pd.19948 Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość kształcenia w szkole wyższej : praca zbiorowa /
442   2002200062534 Pd.6253 Dylematy edukacyjne za granicą : Stany Zjednoczone, Republika Federalna Niemiec, Szwecja, Litwa, Chorwacja / Kawula, Stanisław
443   2002200170123 Pd.17012 Dylematy reformowanej szkoły w XXI wieku /
444   2002200146340 Pd.14634 Dylematy rynku dziecięcego / OLEJNICZUK-MERTA, ANNA
445   2002200080385 Pd.8038 Dylematy ucznia : z doświadczeń dorastającej młodzieży / Klimowicz, Grażyna.
446   2002200083164 Pd.8316 Dynamika postawy twórczej a typ kształcenia szkolnego młodzieży / Turska, Dorota.
447   2002200054362 Pd.5436 Dynamika rozwoju psychicznego dzieci chorych na astmę i mukowiscydozę / Pilecka, Władysława
448   2002200196154 Pd.19615 Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym / Kuszak, Kinga.
449   2002200183093 Pd.18309 Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : [wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji] / Sakowicz, Tadeusz
450   2002200109345 Pd.10934 Dyskurs edukacyjny : [materiały z konferencji, 10-11 VI 1995] : praca zbiorowa /
451   2002200141123 Pd.14112 Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej : między tradycjonalizmem a ponowoczesnością / MIZEREK, HENRYK
452   2002200134200 Pd.13420 Dysleksja i inne trudności w uczeniu się. SELIKOWITZ MARK
453   2002200179034 Pd.17903 Działalność edukacyjna amerykańskiego Korpusu Pokoju w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Pająk-Ważna, Ewa.
454   2002200015264 Pd.1526 Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce / Kurdybacha, Łukasz
455   2002200164184 Pd.16418 Działalność komitetów rodzicielskich / NALEPIŃSKI, WIESŁAW
456   2002200146890 Pd.14689 Działalność naukowa i pedagogiczna Stanisława Dobrzyckiego / PRAŻMOWSKI, MIECZYSŁAW
457   2002200164771 Pd.16477 Działalność pedagogiczna Anieli Szycówny / Michalski, Stanisław
458   2002200137478 Pd.13747 Działalność społeczna jako czynnik wychowania / Szczerba, Wiktor.
459   2002200065955 Pd.6595 Działalność społeczno-wychowawcza nauczycieli wychowania muzycznego w pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej / Gogol-Drożniakiewicz, Barbara.
460   2002200151016 Pd.15101 Działalność Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1921-1939 / Michalski, Grzegorz
461   2002200078948 Pd.7894 Działania : nauka i zabawa /
462   2002200073011 Pd.7301 Działanie biologiczne alkoholu etylowego : praca zbiorowa /
463   2002200158732 Pd.15873 Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku /
464   2002200197878 Pd.19787 Działanie w kształceniu i pracy socjalnej : analiza podejść / Barbier, Jean-Marie.
465   2002200194839 Pd.19483 Dzieci do trzeciego roku życia w instytucjach opiekuńczych w Europie : statystyka i cechy charakterystyczne /
466   2002200183123 Pd.18312 Dzieci i młodzież - bariery i szanse rozwojowe : materiały z konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. /
467   2002200044554 Pd.4455 Dzieci nerwowe i ich wychowanie / Pisareva, Lûdmila Viktorovna
468   2002200194259 Pd.19425 Dzieci nieposłuszne w środowisku domowem / Razwiłowska, S.
469   2002200118378 Pd.11837 Dzieci niewidome i słabowidzące. KUCZYŃSKA-KWAPISZ JADWIGA
470   2002200057455 Pd.5745 Dzieci trudne /
471   2002200140300 Pd.14030 Dzieci ulicy : problemy, profilaktyka, resocjalizacja /
472   2002200137188 Pd.13718 Dzieci urodzone w okularach / Marchwicka, Maria.
473   2002200121408 Pd.12140 Dzieci w prostytucji i pornografii : wybrane materiały ze Światowego Kongresu, Sztokholm 1996 /
474   2002200096737 Pd.9673 Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym /
475   2002200105538 Pd.10553 Dzieci w trudnych sytuacjach /
476   2002200078603 Pd.7860 Dzieci wobec cierpienia : jak rozmawiać z dziećmi o cierpieniu / Sauer, Ralph
477   2002200127530 Pd.12753 Dzieci z porażeniem mózgowym. BOGUCKA JADWIGA
478   2002200127639 Pd.12763 Dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. ŚWIĘCICKA MAŁGORZATA
479   2002200122481 Pd.12248 Dzieci z uszkodzonym słuchem. KOBOSKO JOANNA
480   2002200118347 Pd.11834 Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. ŚWIĘCICKA MAŁGORZATA
481   2002200174879 Pd.17487 Dzieci zdolne / PARTYKA, MIROSŁAWA
482   2002200092234 Pd.9223 Dzieciaki też mają uczucia! / Wright, H. Norman
483   2002200196291 Pd.19629 Dziecięca "teoria umysłu" w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze / Putko, Adam.
484   2002200111331 Pd.11133 Dziecięca matematyka : edukacja matematyczna w domu, w przedszkolu i w szkole : pomoce do zajęć / GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA EDYTA
485   2002200111379 Pd.11137 Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli / GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA EDYTA
486   2002200111386 Pd.11138 Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli / GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA EDYTA
487   2002200170352 Pd.17035 Dziecięca matematyka : program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych / GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, EDYTA
488   2002200189910 Pd.18991 Dziecięce spotkania z literaturą / Papuzińska, Joanna
489   2002200162913 Pd.16291 Dzieciństwo i sacrum : studia i szkice literackie : praca zbiorowa /
490   2002200194761 Pd.19476 Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Matyjas, Bożena.
491   2002200076449 Pd.7644 Dzieciństwo w małym mieście / Smolińska-Theiss, Barbara
492   2002200143066 Pd.14306 Dzieciom - rodzicom - nauczycielom : studia i szkice psychologiczne z lat 1937-1992 : (wybór) / Wołoszynowa, Lidia
493   2002200076913 Pd.7691 Dziecko - ofiara przemocy / Jundziłł, Irena
494   2002200110051 Pd.11005 Dziecko - społeczeństwo - edukacja : dylematy psychologiczne : materiały z jubileuszowej konferencji naukow ej, Kraków, 23-25 kwietnia 1996 /
495   2002200139878 Pd.13987 Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty / Grodzka-Gużkowska, Magdalena
496   2002200091817 Pd.9181 Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym / Gałkowski, Tadeusz
497   2002200200011 Pd.20001 Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Maciarz, Aleksandra
498   2002200176064 Pd.17606 Dziecko gruźlicze : studium psychologiczne i psychohigieniczne / BOBER, STEFANIA
499   2002200143394 Pd.14339 Dziecko i jego choroba / Pecyna, Maria Bogumiła.
500   2002200191234 Pd.19123 Dziecko i konteksty jego rozwoju / Karwowska-Struczyk, Małgorzata.
501   2002200114028 Pd.11402 Dziecko i szkoła : praktyczny poradnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli / TEJERA de MEER MANUEL
502   2002200196680 Pd.19668 Dziecko i teatr w przestrzeni kultury. praca zbiorowa / T. 1, Teatr w świecie :
503   2002200196697 Pd.19669 Dziecko i teatr w przestrzeni kultury. T. 2, Świat w teatrze : praca zbiorowa /
504   2002200178969 Pd.17896 Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie jego encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień / Bilicki, Tomasz.
505   2002200058537 Pd.5853 Dziecko leworęczne / Spionek-Pelc, Halina
506   2002200127653 Pd.12765 Dziecko nadpobudliwe : program korekcji zachowań / OPOLSKA TERESA
507   2002200106948 Pd.10694 Dziecko niepełnosprawne ruchowo. praca zbiorowa / Cz. 1, Wybrane zaburzenia neurorozwojowe i zespoły neurologiczne :
508   2002200106955 Pd.10695 Dziecko niepełnosprawne ruchowo. praca zbiorowa / Cz. 2, Usprawnianie ruchowe :
509   2002200120074 Pd.12007 Dziecko niepełnosprawne ruchowo. praca zbiorowa / Cz. 3, Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym :
510   2002200134552 Pd.13455 Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa /
511   2002200186834 Pd.18683 Dziecko niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu : [opis dysfunkcji, zasady leczenia, potrzeby dziecka, trudności wychowawcze, pomoc] / Arusztowicz, Barbara.
512   2002200188760 Pd.18876 Dziecko niesłyszące w rodzinie / Góralówna, Maria
513   2002200176385 Pd.17638 Dziecko nieznośne czy chore / SZYMAŃSKA, ZOFIA
514   2002200058391 Pd.5839 Dziecko o obniżonej sprawności umysłowej / Różycka, Jadwiga
515   2002200145312 Pd.14531 Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych /
516   2002200173704 Pd.17370 Dziecko otyłe / BLAIM, ALICJA
517   2002200185363 Pd.18536 Dziecko przewlekle chore : opieka i wsparcie / Maciarz, Aleksandra.
518   2002200122412 Pd.12241 Dziecko przewlekle chore w roli ucznia / Maciarz, Aleksandra
519   2002200187725 Pd.18772 Dziecko ryzyka a wychowanie : elementarz dla rodziców Minczakiewicz, Elżbieta Maria
520   2002200091442 Pd.9144 Dziecko seksualnie wykorzystywane / Glaser, Danya.
521   2002200092548 Pd.9254 Dziecko sześcioletnie uczy się czytać / Dudzińska, Irena
522   2002200158756 Pd.15875 Dziecko w lokalnym systemie pomocy społecznej /
523   2002200154154 Pd.15415 Dziecko w obliczu patologii społecznej dnia codziennego : rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych T.2 /
524   2002200135641 Pd.13564 Dziecko w relacjach ze światem zawodowym / Piorunek, Magdalena.
525   2002200146128 Pd.14612 Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje / IZDEBSKA, JADWIGA
526   2002200140041 Pd.14004 Dziecko w świecie muzyki : praca zbiorowa /
527   2002200057462 Pd.5746 Dziecko w zespole : praca zbiorowa /
528   2002200055642 Pd.5564 Dziecko we współczesnej Polsce : praca zbiorowa. T. 1 /
529   2002200055659 Pd.5565 Dziecko we współczesnej Polsce : praca zbiorowa. T. 2 /
530   2002200151771 Pd.15177 Dziecko własnym terapeutą : jak wspomagać strategie autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcjami więzi osobistych / Olechnowicz, Hanna
531   2002200200042 Pd.20004 Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / Winczura, Barbara
532   2002200187305 Pd.18730 Dziecko z chorobą nowotworową : problemy psychopedagogiczne / Antoszewska, Beata.
533   2002200105309 Pd.10530 Dziecko z niedokształceniem mowy : diagnoza, analiza, terapia / Parol, Urszula Zofia.
534   2002200143691 Pd.14369 Dziecko z regionu kujawsko-pomorskiego : rozwój fizyczny i motoryczny dzieci z klas początkowych / NAPIERAŁA, MAREK P.
535   2002200176149 Pd.17614 Dziecko z trwałym kalectwem słuchu : zagadnienia diagnostyki i postępowania leczniczo - rehabilitacyjnego / GÓRALÓWNA, MARIA
536   2002200154192 Pd.15419 Dziecko z wadą słuchu i jego problemy : materiały z VI Otikongresu, konferencji naukowej z okazji XXXV lat pracy Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie, Szczecin, 27-29.09.1998 r. /
537   2002200082167 Pd.8216 Dziecko z zespołem wad wrodzonych : diagnostyka dysmorfologiczna / Korniszewski, Lech.
538   2002200087094 Pd.8709 Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna / Brauner, Alfred
539   2002200069762 Pd.6976 Dziecko, jego rodzina i świat / Winnicott, Donald Woods
540   2002200146791 Pd.14679 Dziedziczność a natura człowieka / Dobzhansky, Theodosius Grigorievich
541   2002200056014 Pd.5601 Dzieje opieki nad dzieckiem / Fierek, Henryk.
542   2002200103848 Pd.10384 Dzieje opieki nad dzieckiem w Polsce : ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo / Balcerek, Marian
543   2002200185387 Pd.18538 Dzieje wychowania i szkolnictwa w Warszawie stanisławowskiej / Michalik, Bożena.
544   2002200120982 Pd.12098 Dzielne maluchy : poradnik dla prowadzących zajęcia ruchowe w przedszkolu z dziećmi 6-letnimi / Makris, Maria.
545   2002200155359 Pd.15535 Dzieła T.2, Marsz roku trzydziestego: powieść ; FD - 1: powieść ; W tonacji majorowej: sztuka w czterech aktach / MAKARENKO, ANTON SEMENOVIC
546   2002200155366 Pd.15536 Dzieła T.3, Chorągwie na wieżach / MAKARENKO, ANTON SEMENOVIC
547   2002200155373 Pd.15537 Dzieła T.4, Książka dla rodziców ; Odczyty o wychowaniu dzieci ; Przemówienia natemat wychowania w rodzinie / MAKARENKO, ANTON SEMENOVIC
548   2002200155380 Pd.15538 Dzieła T.6, Honor: powieść ; Prawdziwy charakter: scenariusz literacki ; Skierowanie: scenariusz literacki / MAKARENKO, ANTON SEMENOVIC
549   2002200164702 Pd.16470 Dzieła T.1, Poemat pedagogiczny / MAKARENKO, ANTON SEMENOVIC
550   2002200164719 Pd.16471 Dzieła T.5, Ogólne zagadnienia teorii pedagogiki ; Wychowanie w szkole radzieckiej / MAKARENKO, ANTON SEMENOVIC
551   2002200173001 Pd.17300 Dziennik zajęć zintegrowanych dla klas I-III szkoły podstawowej
552   2002200151023 Pd.15102 Dziesięć lat później : oświata i nauki o wychowaniu w Niemczech i w Polsce w perspektywie por ównawczej /
553   2002200092609 Pd.9260 Dziewczynka czy chłopiec : [masz szansę wybrać płeć swojego dziecka ! ] / Phillips, Hazel.
554   2002200038775 Pd.3877 Dzięcioł i sosna : piosenki dla dzieci / Rudziński, Witold
555   2002200190435 Pd.19043 Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji / Nalaskowski, Aleksander
556   2002200135931 Pd.13593 Dzisiaj się bawimy! : rewalidacja indywidualna prowadzona metodą dobrego startu : scenariusze zajęć klas I-IV szkoły specjalnej / Kosmowska, Barbara
557   2002200123914 Pd.12391 Dzisiejsza młodzież : stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku /
558   2002200097918 Pd.9791 Dźwięk i gest : ćwiczenia muzyczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży / Skowrońska-Lebecka, Ewa.
559   2002200189835 Pd.18983 Education, employment, Europe : conference, 21-22 September 2006, Jagiellonian University, Cracow : proceedings /
560   2002200199681 Pd.19968 Edukacja artystyczna a metafora /
561   2002200149709 Pd.14970 Edukacja artystyczna wobec przemian społeczno-oświatowych /
562   2002200110211 Pd.11021 Edukacja autorska / Śliwerski, Bogusław
563   2002200064286 Pd.6428 Edukacja bez granic : o środkach masowego przekazu / Gajda, Janusz
564   2002200114103 Pd.11410 Edukacja do pracy socjalnej : praca zbiorowa /
565   2002200141048 Pd.14104 Edukacja dorosłych w perspektywie integrowania się Europy /
566   2002200185394 Pd.18539 Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii / Matlakiewicz, Alina
567   2002200069212 Pd.6921 Edukacja ekologiczna : praca zbiorowa /
568   2002200105781 Pd.10578 Edukacja ekologiczna w Polsce : zbiór prac /
569   2002200199766 Pd.19976 Edukacja ekologiczna w przedszkolu / Parczewska, Teresa
570   2002200151030 Pd.15103 Edukacja ekologiczna wobec wyzwań XXI wieku : materiały VI Olsztyńskiego Sympozjum Ekologicznego, Olsztyn - Giżycko, 8-10 września 2000 r. /
571   2002200168397 Pd.16839 Edukacja filmowa w szkole / Szczepańska, Ewa
572   2002200148672 Pd.14867 Edukacja historyczna w klasach początkowych / GARBULA-ORZECHOWSKA, JOANNA
573   2002200140942 Pd.14094 Edukacja historyczna w reformowanej szkole : założenia metodyczne /
574   2002200140959 Pd.14095 Edukacja historyczna w reformowanej szkole : propozycje rozwiązań praktycznych /
575   2002200191470 Pd.19147 Edukacja i humanistyka : nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli / Witkowski, Lech
576   2002200168625 Pd.16862 Edukacja i innowacyjność w rozwoju regionów : praca zbiorowa /
577   2002200132596 Pd.13259 Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939-1945 / MATUSAK PIOTR
578   2002200109994 Pd.10999 Edukacja i poradnictwo zawodowe w wybranych krajach europejskich / PARZĘCKI RYSZARD
579   2002200066013 Pd.6601 Edukacja i wyzwolenie /
580   2002200061278 Pd.6127 Edukacja i wyzwolenie /
581   2002200152242 Pd.15224 Edukacja integralna / ANDRUKOWICZ, WIESŁAW
582   2002200133517 Pd.13351 Edukacja jaskiniowców. BENJAMIN HAROLD
583   2002200167321 Pd.16732 Edukacja kulturalna dorosłych : raporty z badań międzykulturowych : praca zbiorowa /
584   2002200178037 Pd.17803 Edukacja kulturalna dorosłych w Niemczech : studium przypadku: Berlin/Brandenburgia /
585   2002200139540 Pd.13954 Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Szczepańska, Mariola.
586   2002200113144 Pd.11314 Edukacja kulturalna w środowisku wsi i małego miasta /
587   2002200110006 Pd.11000 Edukacja matematyczna w klasach początkowych / SZPITER MARIANNA
588   2002200126007 Pd.12600 Edukacja metatechniczna : wprowadzenie do celów i treści kształcenia ogólnotechnicznego / GAWRYSIAK MAREK
589   2002200130691 Pd.13069 Edukacja młodego pokolenia Polaków i Ukraińców w kontekście integracji europejskiej : nadzieje i zagrożenia : materiały miedzynarodowej konferencji zorganizowanej 2-3 grudnia 19 96 roku /
590   2002200143400 Pd.14340 Edukacja moralna : logos, antropos, praxis, etos / Szczęsny, Wiesław Wojciech.
591   2002200150767 Pd.15076 Edukacja muzyczna w zintegrowanym systemie pracy w klasach 1-3 szkołypodstawowej : (poradnik metodyczny) / JANUSZEWSKA-WARYCH, MARIA
592   2002200103374 Pd.10337 Edukacja narodowa : orzecznictwo /
593   2002200084901 Pd.8490 Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej / Pachociński, Ryszard
594   2002200080682 Pd.8068 Edukacja nieszkolna (równoległa) w warunkach przemian w Polsce /
595   2002200140027 Pd.14002 Edukacja od źródeł : program autorski edukacji wczesnoszkolnej / Magda-Adamowicz, Marzenna.
596   2002200146005 Pd.14600 Edukacja ogólnotechniczna, dylematy teorii i praktyki : materiały z II międzynarodowej konferencji naukowej w Zaciszu k. Bydgoszczy, w dniach 26-27.09.1995 /
597   2002200163040 Pd.16304 Edukacja po drugiej stronie lustra / Nalaskowski, Aleksander
598   2002200141093 Pd.14109 Edukacja polonistyczna na rozdrożach : spotkania z językiem polskim w klasach I-III /
599   2002200140645 Pd.14064 Edukacja pozaszkolna a integracja europejska /
600   2002200135320 Pd.13532 Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6 : ścieżka edukacyjna : program nauczania : szkoła podstawowa / ADAMCZYK GABRIEL
601   2002200123983 Pd.12398 Edukacja przedszkolna : (przewodnik dla studentów) / KRÓLICA MARIA
602   2002200060226 Pd.6022 Edukacja przedszkolna : efektywność i uwarunkowania / Guz, Sabina.
603   2002200116497 Pd.11649 Edukacja przedszkolna /
604   2002200185400 Pd.18540 Edukacja przedszkolna a integracja społeczna / Al-Khamisy, Danuta.
605   2002200151047 Pd.15104 Edukacja przełomu wieków wobec kwestii aksjologicznych /
606   2002200170550 Pd.17055 Edukacja przez ruch : kropki, kreski, owale, wiązki / DZIAMSKA, DOROTA
607   2002200196475 Pd.19647 Edukacja przez sztukę : o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka / Krauze-Sikorska, Hanna.
608   2002200108072 Pd.10807 Edukacja refleksyjna / Woronowicz, Wanda.
609   2002200158787 Pd.15878 Edukacja regionalna : poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej /
610   2002200140133 Pd.14013 Edukacja regionalna : z historii, teorii i praktyki /
611   2002200144629 Pd.14462 Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej : studium historyczno-porównawcze / HALICKI, JERZY
612   2002200116510 Pd.11651 Edukacja środowiskowa /
613   2002200176767 Pd.17676 Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych : w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej : materiały z Warszawski ej Konferencji Nauczycieli zorganizowanej przez Wydział Biologii UW, W arszawa, 13 maja 2004 roku /
614   2002200140539 Pd.14053 Edukacja teatralna a rozwój kompetencji społecznych dziecka w wieku wczesnoszkolnym / SZCZEPAŃSKA, MARIOLA
615   2002200158800 Pd.15880 Edukacja terapeutyczna : Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń /
616   2002200174831 Pd.17483 Edukacja uczniów : przewodnik dla nauczycieli /
617   2002200191425 Pd.19142 Edukacja ustawiczna w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego /
618   2002200075299 Pd.7529 Edukacja w okresie transformacji : analiza porównawcza i propozycje modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce /
619   2002200140263 Pd.14026 Edukacja w ponowoczesności / ANDRUKOWICZ, WIESŁAW
620   2002200132374 Pd.13237 Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów . T.1 GUZ SABINA
621   2002200132381 Pd.13238 Edukacja w systemie Montessori. T.2 GUZ SABINA
622   2002200163323 Pd.16332 Edukacja w warunkach zagrożenia : podstawowe tezy raportu Komitetu Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej /
623   2002200061285 Pd.6128 Edukacja w wolności / Śliwerska, Wiesława
624   2002200121675 Pd.12167 Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie /
625   2002200116060 Pd.11606 Edukacja wczesnoszkolna : rzeczywistość i perspektywy /
626   2002200149266 Pd.14926 Edukacja wczesnoszkolna : klasy 1-3 /
627   2002200116503 Pd.11650 Edukacja wczesnoszkolna.
628   2002200191456 Pd.19145 Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność / Witkowski, Lech
629   2002200142106 Pd.14210 Edukacja wobec wyzwań pluralizmu ideologiczno-politycznego /
630   2002200140317 Pd.14031 Edukacja wobec zmiany społecznej /
631   2002200094573 Pd.9457 Edukacja z wyobraźnią, czyli jak podróżować bez map / Łukaszewicz, Ryszard
632   2002200149440 Pd.14944 Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej /
633   2002200128872 Pd.12887 Edukacja zdrowotna w rodzinie i w szkole. KULIK TERESA BERNADETTA
634   2002200135665 Pd.13566 Edukacja, demokracja i sumienie : (studium pedagogiczne) / FRĄCKOWIAK TADEUSZ
635   2002200199780 Pd.19978 Edukacja, moralność, sfera publiczna : materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP /
636   2002200149662 Pd.14966 Edukacja, wartość, szansa : wybór prac z lat 1995-2001 / Banach, Czesław
637   2002200194006 Pd.19400 Edukacja, wsparcie, praca w życiu osób niepełnosprawnych : wybrane aspekty /
638   2002200160872 Pd.16087 Edukacyjne konteksty kultury popularnej /
639   2002200192552 Pd.19255 Edukacyjne konteksty regionalizmu - stowarzyszenia społeczne / Petrykowski, Piotr Paweł
640   2002200148825 Pd.14882 Efekty procesu integracji dzieci pełnosprawnych oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym w młodszym wieku szkolnym / BARŁÓG, KRYSTYNA
641   2002200083409 Pd.8340 Efekty w czytaniu dzieci 9-10 letnich / Plenkiewicz, Maria.
642   2002200084772 Pd.8477 Efektywność zadań dydaktycznych. Cz. 2, Podstawy teoretyczne i rozwiązania praktyczne / Kazimierski, Wacław.
643   2002200097314 Pd.9731 Efektywność zadań dydaktycznych. Cz. 3, Podstawy teoretyczne i rozwiązania praktyczne / Kazimierski, Wacław.
644   2002200097321 Pd.9732 Efektywność zadań dydaktycznych. Cz. 4, Rozwijanie samodzielności przez zadania, podstawy teoretyczne / Kazimierski, Wacław.
645   2002200149112 Pd.14911 Egalitaryzm - kształcenie masowe czy przymus kształcenia w społeczeństwie demokratycznym /
646   2002200068758 Pd.6875 Egzamin bez odpytywania : (test rysunkowy z pedagogiki, opis dram, zdjęcia zajęć) / Adamczuk, Elżbieta.
647   2002200189002 Pd.18900 Ekologia : podręcznik dla uczniów gimnazjum / Umiński, Tomasz
648   2002200188999 Pd.18899 Ekologia naszych wód / Stańczykowska-Piotrowska, Anna
649   2002200133524 Pd.13352 Ekosmyk i zdrowie : naklejki animacje gry i dużo innych pomysłów : dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat / Tylikowska, Agnieszka.
650   2002200178181 Pd.17818 Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań /
651   2002200060929 Pd.6092 Eksperymentalna charakterystyka specyficznego oddziaływania czynników psychicznych wyznaczających stan świadomości ludzkiej / Gruca, Marian.
652   2002200178624 Pd.17862 Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne : flexicurity po polsku? /
653   2002200138338 Pd.13833 Elektrodermometria w psychologii i medycynie / Geras, Gościmierz
654   2002200188647 Pd.18864 Elementariusz ekologiczny w nauczaniu zintegrowanym dla klas 1-3 / Gut, Halina
655   2002200061230 Pd.6123 Elementarz / Falski, Marian
656   2002200084574 Pd.8457 Elementarz literacki / Leszczyński, Grzegorz
657   2002200077729 Pd.7772 Elementarz twórczego życia czyli O sposobach twórczego myślenia i działania / Szmidt, Krzysztof J.
658   2002200063890 Pd.6389 Elementarze polskie. 2, Materiały bibliograficzne / Pilarczyk, Franciszek
659   2002200077422 Pd.7742 Elementy filozofii rozwoju / Dąbrowski, Kazimierz
660   2002200162142 Pd.16214 Elementy filozofii. T. 1 / Hobbes, Thomas
661   2002200162159 Pd.16215 Elementy filozofii. T. 2 / Hobbes, Thomas
662   2002200134668 Pd.13466 Elementy informatyki dla pedagogów. JUSZCZYK STANISŁAW
663   2002200116022 Pd.11602 Elementy metodologii badań w pedagogice hermeneutycznej / Gnitecki, Janusz
664   2002200108904 Pd.10890 Elementy metodyki nauczania dzieci klas I-III szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim : praca zbiorowa /
665   2002200059695 Pd.5969 Elementy metodyki nauczania dzieci klas I-III szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim : praca zbiorowa /
666   2002200132909 Pd.13290 Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. MIKRUT ADAM
667   2002200138963 Pd.13896 Elementy metodyki wychowania / BIELAWSKA, DANUTA
668   2002200055789 Pd.5578 Elementy psychologii pracy / Ratajczak, Zofia
669   2002200102896 Pd.10289 Elementy psychologii zdrowia /
670   2002200146371 Pd.14637 Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej / Klimasiński, Krzysztof
671   2002200147088 Pd.14708 Elementy socjologii sztuki : program awangardy artystycznej XX wieku / LIPSKI, ALEKSANDER
672   2002200028790 Pd.2879 Elementy sozologii i ochrony środowiska w edukacji wczesnoszkolnej / Hemmerling, Wanda.
673   2002200141109 Pd.14110 Elementy statystyki dla pedagogów / ŁANIEC, JANINA DANUTA
674   2002200148733 Pd.14873 Elementy statystyki dla pedagogów / SOBIECKI, JANUSZ
675   2002200025300 Pd.2530 Elementy terapii pedagogicznej w pracy nauczyciela-wychowawcy : (skrypt przeznaczony dla studentów kierunków pedagogicznych) / Stankowski, Adam.
676   2002200149129 Pd.14912 Elitaryzm : mistrz w edukacji /
677   2002200092319 Pd.9231 Emil Jaques-Dalcroze i jego Rytmika / Brzozowska-Kuczkiewicz, Marzena
678   2002200108263 Pd.10826 Empatia dzieci i młodzieży : komponenty informacyjne, decyzyjne i emocjonalne / Gulin, Wojciech
679   2002200063760 Pd.6376 Encyklopedia chorego na cukrzycę / Czyżyk, Artur
680   2002200054607 Pd.5460 Encyklopedia nauki i techniki dla dzieci / Craig, Annabel.
681   2002200128841 Pd.12884 Encyklopedia pedagogiczna Z.2, Pedagogika ogólna i nauki z nią współdziałające /
682   2002200128858 Pd.12885 Encyklopedia pedagogiczna Z.3, Pedagogika rewalidacyjna /
683   2002200120807 Pd.12080 Encyklopedia prawa / Łopatka, Adam
684   2002200054577 Pd.5457 Encyklopedia Świat Dziecka. Ks. 1, O ziemi / Zanini, Giuseppe.
685   2002200054584 Pd.5458 Encyklopedia Świat Dziecka. Ks. 4, O odkryciach / Zanini, Giuseppe.
686   2002200126502 Pd.12650 Estetyka pragmatyczna : żywe piękno i refleksja nad sztuką / SHUSTERMAN RICHARD
687   2002200187299 Pd.18729 Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) : szkice metodologiczne Borowska-Beszta, Beata
688   2002200110273 Pd.11027 Etnografia i szkoła / Kawecki, Ireneusz.
689   2002200077712 Pd.7771 Etos pracy rolnika : modele społeczne a rzeczywistość / Fedyszak-Radziejowska, Barbara
690   2002200197892 Pd.19789 Etos zawodowy pracowników socjalnych : wartości, normy, dylematy etyczne / Olech, Anna.
691   2002200126748 Pd.12674 Etyczne problemy działalności badawczej i praktycznej psychologów /
692   2002200200066 Pd.20006 Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej /
693   2002200113823 Pd.11382 Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów. DUNN H.P.
694   2002200095556 Pd.9555 Etyka dla syna / Savater, Fernando
695   2002200185424 Pd.18542 Etyka i religie na przełomie tysiącleci : ciągłość i zmiana / Przecławski, Krzysztof
696   2002200143127 Pd.14312 Eurodelphi : przyszłe cele i strategie edukacji dorosłych w Europie 1995 /
697   2002200190732 Pd.19073 Euroekspres - Polska w zjednoczonej Europie : zeszyt ćwiczeń do edukacji europejskiej dla gimnazjalisty / Bednarska, Maria
698   2002200163200 Pd.16320 Europa wobec perspektywy zjednoczenia : problemy z traktatem z Maastricht /
699   2002200195935 Pd.19593 Europejski obszar szkolnictwa wyższego - konkurencja dla uczelni amerykańskich? : praca wydana / Frąckowiak, Anna
700   2002200125543 Pd.12554 Europejski Tezaurus Edukacyjny : wersja polska /
701   2002200078375 Pd.7837 Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich / Kalinowski, Marian
702   2002200173322 Pd.17332 Eurydice : sieć informacji o edukacji w Europie /
703   2002200138727 Pd.13872 Ewaluacja w edukacji /
704   2002200158817 Pd.15881 Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji /
705   2002200125628 Pd.12562 Ewolucja programów przedmiotów zawodowych. JERUSZKA URSZULA
706   2002200140324 Pd.14032 Ewolucja tożsamości pedagogiki /
707   2002200121446 Pd.12144 Ewolucja umysłu : o naturze i pochodzeniu świadomości / Cairns-Smith, A. G.
708   2002200175340 Pd.17534 Fale i ucho / Bergeijk, Willem André Maria van
709   2002200185431 Pd.18543 Fani-chuligani : rzecz o polskich kibolach : studium socjologiczne / Dudała, Jerzy.
710   2002200168670 Pd.16867 Fast food dla mózgu czyli Telewizja i okolice / Nowakowski, Piotr Tomasz
711   2002200156035 Pd.15603 Fenomen Henryka Jordana : naukowca, lekarza społecznika, propagatora prawa dziecka do ruchu i rekreacji / Łuczyńska, Barbara.
712   2002200091824 Pd.9182 Figury czyli Zadania i łamigłówki dla sprawnej rączki i mądrej główki /
713   2002200128681 Pd.12868 Film i dzieci. KOBLEWSKA-WRÓBLOWA JANINA
714   2002200059244 Pd.5924 Film i psychoanaliza : problem widza / Godzic, Wiesław
715   2002200059916 Pd.5991 Film w kulturze : wokół kategorii instytucji kinematograficznej /
716   2002200133999 Pd.13399 Film, wideo, multimedia : sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej / KLUSZCZYŃSKI RYSZARD W.
717   2002200118439 Pd.11843 Filozofia "końca filozofii" : dekonstrukcja Jacquesa Derridy / Banasiak, Bogdan.
718   2002200147095 Pd.14709 Filozofia a humanistyka / PAWLISZYN, ALEKSANDRA
719   2002200200707 Pd.20070 Filozofia a pedagogika : studia i szkice /
720   2002200151085 Pd.15108 Filozofia człowieka Antoniego Kępińskiego / Stawnicka, Elżbieta.
721   2002200201131 Pd.20113 Filozofia dla pedagogów / Gutek, Gerald Lee.
722   2002200163347 Pd.16334 Filozofia społeczna : praca zbiorowa /
723   2002200077651 Pd.7765 Filozofia sztuki : (w ujęciu egzystencjalizmu) / Mróz, Piotr.
724   2002200166836 Pd.16683 Filozofia wychowania : aksjocentryzm i pajdocentryzm / Zubelewicz, Jan
725   2002200202114 Pd.20211 Fizjologia i patologia układu nerwowego : zagadnienia wybrane / Sobolewski, Piotr
726   2002200054621 Pd.5462 Fizyka / Kent, Amanda.
727   2002200187244 Pd.18724 Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego Pawłowski, Zygmunt
728   2002200017749 Pd.1774 Fonogesty : gesty wspomagające odczytywanie wypowiedzi z ust : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców dzieci niesłyszacych / Krakowiak, Kazimiera
729   2002200157117 Pd.15711 Formowanie osobowości / Siek, Stanisław
730   2002200137065 Pd.13706 Formy i metody ćwiczeń z dydaktyk przedmiotowych /
731   2002200084413 Pd.8441 Freud / Rosińska, Zofia
732   2002200110396 Pd.11039 Fryderyk Chopin i jego muzyka. SMOLEŃSKA-ZIELIŃSKA BARBARA
733   2002200133135 Pd.13313 Fundacyjne szkolnictwo żydowskie w Galicji w latach 1881-1918 / RĘDZIŃSKI KAZIMIERZ
734   2002200124898 Pd.12489 Funkcja etniczno-kulturowa szkół mniejszości narodowych SOBECKI MIROSŁAW
735   2002200187947 Pd.18794 Funkcja prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej 1918-1939 /
736   2002200054171 Pd.5417 Funkcje edukacyjne rodziny : studium diagnostyczno-anagnostyczne / Tchorzewski, Andrzej Michał
737   2002200143479 Pd.14347 Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia u dzieci słabowidzących z niesprawnością złożoną / WALKIEWICZ, MAŁGORZATA
738   2002200151092 Pd.15109 Funkcjonalna teoria moralności Niklasa Luhmanna / KOSTRO, CEZARY
739   2002200196383 Pd.19638 Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne /
740   2002200175272 Pd.17527 Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla Dzieci "Nasza Chata" / GUMIENNY, BEATA
741   2002200042956 Pd.4295 Funkcjonowanie osobowości w warunkach stressu [!] psychologicznego / Reykowski, Janusz
742   2002200103442 Pd.10344 Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo / Kościelak, Ryszard
743   2002200131353 Pd.13135 Funkcjonowanie rodziny a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. CUDAK HENRYK
744   2002200200097 Pd.20009 Funkcjonowanie szkoły / Smołalski, Antoni
745   2002200130424 Pd.13042 Funkcjonowanie wychowawcze służby zdrowia / KROPIŃSKA IRENA
746   2002200131223 Pd.13122 Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860-1918 / Krawczyk, Jerzy
747   2002200200073 Pd.20007 Gawędziołki o profesorze Tischnerze / Fudala, Jan
748   2002200136365 Pd.13636 Gdy masz dziecko z wadą wymowy. BOCHNIARZ ANTONI
749   2002200167819 Pd.16781 Gdy przychodzi starość / DEEKEN, ALFONS
750   2002200177702 Pd.17770 Gdy rodzina potrzebuje pomocy / Chmieleńska, Irena
751   2002200140232 Pd.14023 Geistige Behinderung : Grundlagen, klinische Syndrome, Behandlung und Rehabilitation /
752   2002200140966 Pd.14096 Geografia w reformowanym systemie szkolnictwa /
753   2002200092494 Pd.9249 Geometria dla najmłodszych / ZITOMIRSKIJ VLADIMIR G.
754   2002200178808 Pd.17880 Gesty zamiast słów : psychologia i trening komunikacji niewerbalnej / Sikorski, Wiesław.
755   2002200173865 Pd.17386 Gimnastyka wyrównawcza w szkole / MALCZYK, CELINA
756   2002200028615 Pd.2861 Głos dziecka i jego kształcenie w grupach wczesnoszkolnych / BURZYŃSKA HALINA
757   2002200048033 Pd.4803 Głos przyrody. 2, Jesień, zima /
758   2002200048040 Pd.4804 Głos przyrody. 1, Wiosna, lato /
759   2002200082334 Pd.8233 Głoska a litera : ćwiczenia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Grzelachowska, Helena.
760   2002200110389 Pd.11038 Głoska a litera : kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych : ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki czytania i pisania /
761   2002200131186 Pd.13118 Głoski miękkie - też łatwe! / Zakrzewska, Barbara
762   2002200110365 Pd.11036 Głoski zaczynające i kończące słowa : kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych : ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki czytania i pisania /
763   2002200153980 Pd.15398 Główne tendencje w polskiej krytyce sztuki : (na podstawie wybranych czasopism literackich i artystycznych od połowy XIX wieku do współczesności) / Kruczkowska, Zofia.
764   2002200050753 Pd.5075 Główne zagadnienia psychopedagogiczne wychowania dzieci w przedszkolu : materiały z seminarium zorganizowanego przez Instytut Programów Szkolnych MEN i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Malmö, 29-30 V 1989 r. /
765   2002200083270 Pd.8327 Głuchota a język /
766   2002200100205 Pd.10020 Godne życie - godna śmierć : wybitny kardiolog o eutanazji i samobójstwie / Barnard, Christiaan Neethling
767   2002200146777 Pd.14677 Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy : zagadnienia programowe i materiały metodyczne / BOBER-PEŁZOWSKA, MARIA
768   2002200164313 Pd.16431 Godziny wychowawcze : [tematyka i metodyka] / KOWALEWSKA, HALINA
769   2002200130189 Pd.13018 Golgota Wschodu : materiały pomocnicze dla nauczycieli w 60 rocznicę zbrodni w Katyniu : konkurs szkolny /
770   2002200075701 Pd.7570 Gramatyka inaczej : ćwiczenia uzupełniające dla klas II-III / Postolska-Porodzińska, Bożena.
771   2002200146388 Pd.14638 Granice wolności i przymusu w edukacji szkolnej /
772   2002200147613 Pd.14761 Grupa artystów plastyków "Świt" : z dziejów kultury artystycznej międzywojennego Poznania / BRYL, MARIUSZ
773   2002200117470 Pd.11747 Grupa i ruch : metody relaksacyjne, taniec twórczy, sport zespołowy, gry i zabawy int egrujące / REICHEL GUSTI
774   2002200102490 Pd.10249 Grupy : zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej / Corey, Marianne Schneider
775   2002200176804 Pd.17680 Grupy : metody grupowej pomocy psychologicznej /
776   2002200072793 Pd.7279 Grupy i więzi społeczne w systemie monocentrycznym : praca zbiorowa /
777   2002200028783 Pd.2878 Gry dydaktyczne w nauczaniu początkowym / Gawrecki, Lechosław
778   2002200169349 Pd.16934 Gry dyskusyjne : materiały pomocnicze do pracy z grupą / BAER, ULRICH
779   2002200113137 Pd.11313 Gry i ludzie. CAILLOIS ROGER
780   2002200185448 Pd.18544 Gry i zabawy językowe : jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka / Słodownik-Rycaj, Ewa
781   2002200098335 Pd.9833 Gry i zabawy na kazdą pogodę / Bartl, Almuth
782   2002200156578 Pd.15657 Gry i zabawy na lekcji : propozycje do wykorzystania w kl.I-III /
783   2002200068543 Pd.6854 Gry i zabawy w domu : dla dzieci i całej rodziny / Geissler, Uli.
784   2002200068550 Pd.6855 Gry i zabawy w podróży : dla dzieci i całej rodziny / Geissler, Uli.
785   2002200110174 Pd.11017 Gry i zabawy z niemowlakami. SILBERG JACKIE
786   2002200068536 Pd.6853 Gry i zabawy... kiedy dziecko jest chore : dla dzieci i całej rodziny / Bücken, Hajo.
787   2002200186407 Pd.18640 Gry więzienne : tragikomiczny świat polskiego więzienia / Kamiński, Marek M.
788   2002200155656 Pd.15565 Grzech czy choroba? / Osiatyński, Wiktor
789   2002200198554 Pd.19855 Grzeczność w komunikacji językowej / Marcjanik, Małgorzata
790   2002200121330 Pd.12133 Harpie, piranie, anioły / Kofta, Krystyna
791   2002200188203 Pd.18820 Hazard / Niewiadomska, Iwona
792   2002200161749 Pd.16174 Heilpädagogik als Assistenz und Alwaltschaft : Erfahrung, Wissen, Kompetenz : Bericht der Fachtagung des Berufsverbandes der Heilpädagogen vom 20 . bis 23. November 2003 im Parkcenter Mühl/Kurhaus in Bad Lauterberg/H arz /
793   2002200177719 Pd.17771 Hej Mamo, hej Tato / Breinholst, Willy
794   2002200121989 Pd.12198 Hermeneutyka a psychologia /
795   2002200096492 Pd.9649 Hipnoza - sugestia : hipotezy, kontrowersje, zastosowania / Augustynek, Andrzej.
796   2002200114516 Pd.11451 Hipnoza i autosugestia. LEIBOLD GERHARD
797   2002200070065 Pd.7006 Hipnoza i pamięć : krytyczna analiza teorii i badań nad niepamięcią pohipnotyczną / Siuta, Jerzy
798   2002200119498 Pd.11949 Hipnoza. HADLEY JOSIE
799   2002200184410 Pd.18441 Historia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy : klasa 1. Cz. 1, Starożytność / Trzcionkowski, Lech
800   2002200062169 Pd.6216 Historia / Mazur, Elżbieta
801   2002200103350 Pd.10335 Historia epidemii : od dżumy do AIDS / Ruffié, Jacques
802   2002200184434 Pd.18443 Historia muzyki : podręcznik dla szkół muzycznych. Cz. 1, Starożytność, Średniowiecze, Renesans, Barok (opera) / Gwizdalanka, Danuta
803   2002200125710 Pd.12571 Historia myśli społecznej : wybór tekstów źródłowych / SOLECKI SŁAWOMIR
804   2002200115865 Pd.11586 Historia naturalna miłości / Ackerman, Diane
805   2002200145695 Pd.14569 Historia oświaty i wychowania w Polsce 1918-1939 : studium historiograficzne / Szulakiewicz, Władysława.
806   2002200127387 Pd.12738 Historia sztuki : malarstwo, rzeźba, architektura /
807   2002200083256 Pd.8325 Historia wychowania : słownik biograficzny /
808   2002200093361 Pd.9336 Historia wychowania : skrypt dla studentów studiów dziennych i zaocznych /
809   2002200137157 Pd.13715 Historia wychowania : program studiów na pedagogice wszystkich specjalności : przewodnik po literaturze i problematyce przedmiotu /
810   2002200176651 Pd.17665 Historia wychowania : [podręcznik akademicki]. T. 2, Wiek XIX i XX / Draus, Jan
811   2002200186414 Pd.18641 Historia wychowania : skrypt dla studentów pedagogiki /
812   2002200176637 Pd.17663 Historia wychowania. T.1, Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
813   2002200143455 Pd.14345 Homo communicus : szkice pedagogiczne /
814   2002200070928 Pd.7092 Homo patiens / Frankl, Viktor Emil
815   2002200142922 Pd.14292 Hospicjum w służbie umierających / GÓRECKI, MIROSŁAW
816   2002200143431 Pd.14343 Humanistyczne intencje edukacji / Wojnar, Irena
817   2002200136839 Pd.13683 Humanizm, prakseologia, pedagogika /
818   2002200068772 Pd.6877 Humor nieznaną metodą symulacyjną : (scenariusze humoresek, teksty wierszowane, opisy sytuacyjne) / Adamczuk, Elżbieta.
819   2002200140935 Pd.14093 I Liceum Ogólnokształcące im.Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie do 1939 roku / RUTA, ZYGMUNT
820   2002200156561 Pd.15656 I ty potrafisz : zestaw ćwiczeń do nauki pisania listów, życzeń, zaproszeń, zawiadomień i ogłoszeń dla klas II-III / CZYŻEWSKA, JADWIGA
821   2002200161756 Pd.16175 Ich und Du : Dokumentation der Fachtagung "Ich und Du",veranstaltet vom Rehabilit ionszentrum Bathildesheim e.V. in Kooperation mit der Europäischen Aka demie für Heilpädagogik im BHP e.V. am Samstang, den 13.September 2003 / FLOSDORF, PETER
822   2002200146104 Pd.14610 Idea samorządności : podmiotowość, autonomia, pluralizm / POPŁAWSKA, AGATA
823   2002200165730 Pd.16573 Idea wychowania społecznego w dziejach myśli pedagogicznej : szkice z historii wychowania / RUDNIAŃSKI, STEFAN
824   2002200081689 Pd.8168 Ideał wychowawczy Narodowej Demokracji i próby jego realizacji na przełomie XIX i XX wieku / Paruzel, Eugeniusz
825   2002200194792 Pd.19479 Idee edukacyjne na rozdrożach XX wieku / Wojnar, Irena
826   2002200177306 Pd.17730 Idee ekologii w świadomości społecznej
827   2002200141406 Pd.14140 Idee i strategie edukacji nauczycieli klas 1-3 i przedszkoli /
828   2002200041416 Pd.4141 Identyfikacja nauczycieli zawodu z pracą pedagogiczną / Turlej, Stefan.
829   2002200197540 Pd.19754 Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych - możliwości przełamywania barier zatrudnienia : materiały konferencyjne, 19 marca 2008 r.
830   2002200197533 Pd.19753 Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych : raport z badań przeprowadzonych w ramach realizacji Partnerskiego Projektu "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" /
831   2002200057585 Pd.5758 Ideologia i światopogląd w wychowaniu /
832   2002200036788 Pd.3678 Ideologia i wychowanie / Wiatr, Jerzy Józef
833   2002200053921 Pd.5392 Ilustrowana encyklopedia dla dzieci / Elliott, Jane.
834   2002200090483 Pd.9048 Ilustrowany słownik języka polskiego dla dzieci / Metera, Helena
835   2002200122849 Pd.12284 Ilustrowany słownik ortograficzno-gramatyczny dla klas 1-3 PRZYŁUBSKA EWA
836   2002200086295 Pd.8629 Ilustrowany słownik ortograficzny : dla klas 1-3 / Malczewski, Jan.
837   2002200135702 Pd.13570 Imponderabilia wielkiej zmiany : mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji /
838   2002200101325 Pd.10132 Indywidualizacja w praktyce dydaktycznej / Preuss-Kuchta, Lucyna.
839   2002200143097 Pd.14309 Indywidualne i społeczne czynniki determinujące aktywny udział dzieci chorych w procesie leczenia /
840   2002200132558 Pd.13255 Indywidualne teorie nauczycieli : geneza, badanie, kształtowanie / POLAK KRZYSZTOF
841   2002200131780 Pd.13178 Informator : sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową w 2002 roku /
842   2002200131797 Pd.13179 Informator o egzaminie gimnazjalnym w 2002 r.
843   2002200122450 Pd.12245 Informator o szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży z wadami narządów zmysłów i przewlekle chorej / BONDER DANUTA
844   2002200149457 Pd.14945 Infrastruktura medialna szkół / BOGAJ, ANDRZEJ
845   2002200178952 Pd.17895 Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym : aplikacja rozwiązań francuskich / Drabik-Podgórna, Violetta
846   2002200148634 Pd.14863 Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży /
847   2002200112420 Pd.11242 Innowacyjność a konserwatyzm : uczelnie polskie w procesie przemian społecznych / Wnuk-Lipińska, Elżbieta
848   2002200028592 Pd.2859 Inscenizacja jako atrakcyjna forma doskonalenia języka w klasach I-III / Sempioł, Janina.
849   2002200141239 Pd.14123 Inspiracje dla współczesnej edukacji w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej /
850   2002200149075 Pd.14907 Inspiracje katolickiej myśli wychowawczej w Polsce do połowy XX wieku / MOŻDŻEŃ, STEFAN I.
851   2002200076357 Pd.7635 Inspiracje korczakowskie w działalności domów dziecka : praca zbiorowa /
852   2002200135818 Pd.13581 Instrumentalizacja badań psychologicznych techniką CapScan EEG/EMG. PECYNA MARIA BOGUMIŁA
853   2002200036351 Pd.3635 Instynkt wychowawczy / Kaprocki, Bolesław.
854   2002200094948 Pd.9494 Instytucje oświaty dorosłych po obu stronach granicy polsko-niemieckiej = Weiterbildungseinrichtungen beiderseits der deutsch-polnischen grenze /
855   2002200153737 Pd.15373 Instytucje wychowania resocjalizującego / BOROWSKI, RYSZARD
856   2002200175029 Pd.17502 Integracja dzieci o specjalnych potrzebach : wybrane zagadnienia etyczne /
857   2002200157292 Pd.15729 Integracja nauczania początkowego / Walczyna, Jadwiga
858   2002200175173 Pd.17517 Integracja percepcyjno-motoryczna : teoria, diagnoza, terapia / BOGDANOWICZ, MARTA
859   2002200076890 Pd.7689 Integracja seksualna : przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności / Augustyn, Józef
860   2002200185462 Pd.18546 Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania /
861   2002200104890 Pd.10489 Integralne nauczanie początkowe / Potęga, Witold.
862   2002200188234 Pd.18823 Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II / Rynio, Alina
863   2002200127325 Pd.12732 Integralny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy 1 : scenariusze lekcji . [Cz.1], Semestr 1. CHŁOPECKA KAZIMIERA
864   2002200129282 Pd.12928 Integralny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy 1. [Cz.2], Semestr 2. CHŁOPECKA KAZIMIERA
865   2002200136778 Pd.13677 Integralny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy 2. [1], Semestr I. KONIECZNA ANNA
866   2002200129299 Pd.12929 Integralny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy 3. [Cz.1], Semestr 1. PIOTROWSKA MAŁGORZATA
867   2002200135979 Pd.13597 Integralny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy 3. [Cz.2], Semestr 2. PIOTROWSKA MAŁGORZATA
868   2002200173377 Pd.17337 Integrating immigrant children into schools in Europe /
869   2002200125529 Pd.12552 Integrujący model stanów psychicznych : podejście neojacksonowsko-psychodynamiczne / KOKOSZKA ANDRZEJ
870   2002200103978 Pd.10397 Intelektualizm a woluntaryzm na gruncie pedagogji / Horoch, Władysław.
871   2002200103381 Pd.10338 Intelektualna dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci z wadą słuchu : metody diagnozy : wersja werbalna i wersja w systemie językowo-migowym / Kupisiewicz, Małgorzata.
872   2002200104432 Pd.10443 Inteligencja dzieci i młodzieży / Stern, William
873   2002200151108 Pd.15110 Inteligencje wielorakie : teoria w praktyce / GARDNER, HOWARD
874   2002200186421 Pd.18642 Interkulturowa kompetencja / Bolten, Jürgen.
875   2002200140331 Pd.14033 Internat formą opieki wychowawczej : metodyczne refleksje i wspomaganie rozwoju wychowanków / GRĄDZKI, WŁADYSŁAW
876   2002200013062 Pd.1306 Internat jako środowisko wychowawcze / Węgierski, Zbigniew
877   2002200074988 Pd.7498 Interpretacja rysunku rodziny jako metoda pomocna w pracy nauczyciela / Martynowicz-Woźniak, Anna.
878   2002200092173 Pd.9217 Interwencja : jak pomóc komuś, kto nie chce pomocy : [poradnik dla rodzin i przyjaciół osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji chemicznych] / Johnson, Vernon E.
879   2002200201155 Pd.20115 Interwencja kryzysowa / Greenstone, James L.
880   2002200096874 Pd.9687 Interwencja wobec osoby uzależnionej / Trabert, Wanda
881   2002200050357 Pd.5035 Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (ISCL) : polska adaptacja STAI : podręcznik / Wrześniewski, Kazimierz
882   2002200148122 Pd.14812 Istota i cele wychowania / Sośnicki, Kazimierz
883   2002200089593 Pd.8959 Istota poczucia własnej wartości : proste i skuteczne koncepcje kształtujące poczucie własnej wartości u dorosłych i u dzieci / Sparks, Roger W.
884   2002200129091 Pd.12909 Ivan Illich : między romantyzmem a anarchizmem pedagogicznym / ZIELIŃSKA HANNA
885   2002200140348 Pd.14034 Ja - zdrowie - ruch : poradnik dla młodzieży, rodziców i nauczycieli /
886   2002200078382 Pd.7838 Ja i moja pamięć : o użytecznych strategiach uczenia się / Czerniawska, Ewa
887   2002200195102 Pd.19510 Ja i moja szkoła : podręcznik z ćwiczeniami : klasa 1 : Wielkanoc / Faliszewska, Jolanta.
888   2002200195119 Pd.19511 Ja i moja szkoła : podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego dla klasy pierwszej. Cz. 1 / Faliszewska, Jolanta.
889   2002200195126 Pd.19512 Ja i moja szkoła : podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego dla klasy pierwszej. Cz. 2 / Faliszewska, Jolanta.
890   2002200195133 Pd.19513 Ja i moja szkoła : podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego dla klasy pierwszej. Cz. 3 / Faliszewska, Jolanta.
891   2002200195140 Pd.19514 Ja i moja szkoła : podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego dla klasy pierwszej. Cz. 4 / Faliszewska, Jolanta.
892   2002200195157 Pd.19515 Ja i moja szkoła : podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego dla klasy pierwszej. Cz. 5 / Faliszewska, Jolanta.
893   2002200195164 Pd.19516 Ja i moja szkoła : podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego dla klasy pierwszej. Cz. 6 / Faliszewska, Jolanta.
894   2002200195188 Pd.19518 Ja i moja szkoła : podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego dla klasy pierwszej. Cz. 7 / Faliszewska, Jolanta.
895   2002200195171 Pd.19517 Ja i moja szkoła : podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego dla klasy pierwszej. Cz. 8 / Faliszewska, Jolanta.
896   2002200195195 Pd.19519 Ja i moja szkoła : podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego dla klasy pierwszej. Cz. 9 / Faliszewska, Jolanta.
897   2002200195201 Pd.19520 Ja i moja szkoła : podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego dla klasy pierwszej. Cz. 10 / Faliszewska, Jolanta.
898   2002200139977 Pd.13997 Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Brudnik, Edyta.
899   2002200175128 Pd.17512 Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie 2 : przewodnik po metodach aktywizujących / BRUDNIK, EDYTA
900   2002200096331 Pd.9633 Ja to umiem, ja to wiem / Duralska-Macheta, Teresa.
901   2002200194860 Pd.19486 Jacy jesteśmy ? : gimnazjaliści o sobie, rodzicach i nauczycielach / Kołodziejska, Elżbieta.
902   2002200168113 Pd.16811 Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły ? : poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujących sz koły / DURDA, MAREK
903   2002200067423 Pd.6742 Jak budować poczucie własnej wartości w swoim dziecku? / Dobson, James C.
904   2002200135184 Pd.13518 Jak być bardziej interesującym. DE BONO EDWARD
905   2002200063784 Pd.6378 Jak być bohaterem dla swoich dzieci / McDowell, Josh
906   2002200097024 Pd.9702 Jak być dorosłym : poradnik dla nastolatków / Celmer, Zuzanna
907   2002200069090 Pd.6909 Jak być egoistą, czyli Jak żyć szczęśliwie, nawet jeśli innym to się nie podoba / Kirschner, Josef
908   2002200081924 Pd.8192 Jak być kochaną babcią? / Rybczyńska, Irena.
909   2002200075916 Pd.7591 Jak być nieszczęśliwym / Watzlawick, Paul
910   2002200165495 Pd.16549 Jak Gertruda uczy swoje dzieci : próba podania matkom wskazówek w formie listów, jak mają uczyć swoje dzieci / Pestalozzi, Johann Heinrich
911   2002200084642 Pd.8464 Jak kochać trudnego mężczyznę / Good, Nancy.
912   2002200137591 Pd.13759 Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. EBY JUDY W.
913   2002200115766 Pd.11576 Jak lepiej rozumieć i wychowywać dziecko : praca zbiorowa /
914   2002200071062 Pd.7106 Jak ludzie porozumiewają się? / Grzesiuk, Lidia
915   2002200077323 Pd.7732 Jak malować : pierwsze kroki w malarstwie artystycznym / Sanmiguel, David.
916   2002200077316 Pd.7731 Jak malować akwarelą : historia akwareli, materiały, techniki oraz ćwiczenia praktyczne / Parramón, José Maria.
917   2002200081443 Pd.8144 Jak malować farbami olejnymi : krótka historia rozwoju malarstwa olejnego, materiały i przybory do posługiwania się techniką malarstwa olejnego, pierwsze ćwiczenia z trzema kolorami podstawowymi, teoria i harmonia kolorów, ćwiczenia w malarstwie olejnym z użyciem wszystkich kolorów / Parramón, José Maria.
918   2002200125161 Pd.12516 Jak martwić się mądrze : dwadzieścia jeden sposobów skutecznego rozwiązywania życiowych problem ów / POTTER BEVERLY
919   2002200137263 Pd.13726 Jak mądrze kierować szkołą ?. NOWACKI JERZY
920   2002200098038 Pd.9803 Jak mówić aby ludzie słuchali / Brown, Stephen W.
921   2002200076159 Pd.7615 Jak mówić nie i budować udane związki / Wills-Brandon, Carla
922   2002200094085 Pd.9408 Jak mówić nie i budować udane związki / Wills-Brandon, Carla
923   2002200081498 Pd.8149 Jak mówić, żeby nas słuchali : klucz do sukcesu zawodowego / Hamlin, Sonya.
924   2002200157698 Pd.15769 Jak napisać dobrą pracę magisterską / URBAN, STANISŁAW
925   2002200176811 Pd.17681 Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności /
926   2002200104807 Pd.10480 Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? : metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
927   2002200082006 Pd.8200 Jak nauczyć dziecko sztuki życia : [40 umiejętności, postaw, wartości] / Levis, Paul.
928   2002200062008 Pd.6200 Jak nauczyć małe dziecko czytać / Doman, Glenn.
929   2002200149792 Pd.14979 Jak nauczyć sie asertywności : nie mów "TAK" gdy chcesz powiedzieć "NIE" /
930   2002200129374 Pd.12937 Jak nie zwariować w szkole. GĘSICKI JANUSZ
931   2002200130349 Pd.13034 Jak oceniać? / Stróżyński, Klemens.
932   2002200095358 Pd.9535 Jak opanować stres : poradnik bez trików : skuteczne metody dla każdego / Neidhardt, E. Joseph.
933   2002200108874 Pd.10887 Jak opanować stres? : w stronę pełni / Nash, Wanda.
934   2002200132466 Pd.13246 Jak opanować złość zanim ona opanuje ciebie. ELLIS ALBERT
935   2002200108317 Pd.10831 Jak opracować plan rozwoju szkoły /
936   2002200149150 Pd.14915 Jak osiągnąć sukces w nauce : poradnik dla uczących się i podejmujących pracę / BATKO, ANNA
937   2002200158848 Pd.15884 Jak pobudzić kreatywność grupy? : propozycje ćwiczeń i zabaw / VOPEL, KLAUS W.
938   2002200121262 Pd.12126 Jak pogłębić inteligencję emocjonaln program treningu ujawniającego potęgę uczuć i intuicji / SEGAL JEANNE
939   2002200094665 Pd.9466 Jak pokochać siebie : podróż ku poczuciu własnej wartości / Wegscheider-Cruse, Sharon
940   2002200085489 Pd.8548 Jak pokonać lęk / Wright, H. Norman
941   2002200146258 Pd.14625 Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski c-cz : dyslalia -> dysleksja / BALEJKO, ANTONI
942   2002200146265 Pd.14626 Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski s-sz : dyslalia -> dysleksja / BALEJKO, ANTONI
943   2002200091022 Pd.9102 Jak pomagać sobie, rodzinie i innym / Grzesiuk, Lidia
944   2002200096942 Pd.9694 Jak pomóc dziecku nie pić / Pacewicz, Alicja.
945   2002200186810 Pd.18681 Jak pomóc dziecku z dysfunkcją narządu ruchu / Arusztowicz, Barbara.
946   2002200143844 Pd.14384 Jak pomóc dziecku z dysortografią : [terapia pedagogiczna] : poradnik metodyczny /
947   2002200114554 Pd.11455 Jak pomóc dziecku z trudnościami w komunikacji werbalnej w poznawaniumorfologii języka. PRZYBYSZ-PIWKOWA MARIA
948   2002200113311 Pd.11331 Jak pomóc dziecku z wadą wymowy. SPAŁEK EWA
949   2002200185486 Pd.18548 Jak pomóc rodzicom kochanego, ale nieznośnego dziecka? / Kozłowska, Anna.
950   2002200197397 Pd.19739 Jak pomóc? : dziecko z zespołem Downa - pierwsze dni /
951   2002200119412 Pd.11941 Jak poskromić małpi umys jak nie dać się złapać w pułapkę własnych pragnień / KRYSTAL PHYLLIS
952   2002200108652 Pd.10865 Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu czyli Opóźnionym umysłowo, upośledzonym umysłowo, z dziecięcym porażeniem mózgowym [...].
953   2002200187664 Pd.18766 Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć Szczygieł, Beata
954   2002200140065 Pd.14006 Jak pracować z obrazkiem / Węglińska, Maria
955   2002200050791 Pd.5079 Jak pracować z uczniem zdolnym w kl. I-III? : poradnik dla nauczycieli nauczania początkowego : praca zbiorowa /
956   2002200175357 Pd.17535 Jak pracuje mózg : nauka Pawłowa o wyższych czynnościach nerwowych / Bomski, Henryk.
957   2002200106627 Pd.10662 Jak przezwyciężyć stres : książka o sposobach odpoczynku i o pozytywnym podejściu do życia / Kirsta, Alix.
958   2002200073158 Pd.7315 Jak przeżyć utratę miłości / Colgrove, Melba.
959   2002200130363 Pd.13036 Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności / Wójcik, Elżbieta
960   2002200068260 Pd.6826 Jak rozmawiać z tymi, co stracili nadzieję / Jedliński, Krzysztof
961   2002200166225 Pd.16622 Jak rozumieć książkę z której się uczymy : wskazania logiki / Ptaszyński, Witold.
962   2002200091244 Pd.9124 Jak rozwiązywać swoje problemy / Rogers, Brenda.
963   2002200103244 Pd.10324 Jak rozwinąć skrzydła / Fijewski, Piotr.
964   2002200081436 Pd.8143 Jak rysować i malować kredkami / Parramón, José Maria.
965   2002200128247 Pd.12824 Jak samemu urządzić pracownię wychowania plastycznego. ZANIEWICKA JADWIGA
966   2002200150958 Pd.15095 Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych? / Węglińska, Maria
967   2002200099479 Pd.9947 Jak się uczyć : metodyka pracy umysłowej / Oraczewski, Czesław
968   2002200082846 Pd.8284 Jak się wzmocnić? : przewodnik autoterapii / Ray, Veronica.
969   2002200096355 Pd.9635 Jak skutecznie radzić sobie z lękiem i jak działać rozważnie mimo lęku / Jarosz, Marek
970   2002200101431 Pd.10143 Jak słuchać muzyki w klasach 1-3 : propozycje metodyczne dla studentów i nauczycieli /
971   2002200149198 Pd.14919 Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami : poradnik dla nauczycieli i wychowawców /
972   2002200030120 Pd.3012 Jak to ze lnem było / Konopnicka, Maria
973   2002200126366 Pd.12636 Jak tworzyć program? : praca zbiorowa /
974   2002200091039 Pd.9103 Jak tworzyć rozmawiając : skuteczność rozmowy / Bobryk, Jerzy
975   2002200131131 Pd.13113 Jak tworzyć warsztat pracy ?. KROPIWNICKI JAN
976   2002200095228 Pd.9522 Jak uatrakcyjnić kształcenie polonistyczne w szkole podstawowej : praca zbiorowa /
977   2002200147927 Pd.14792 Jak uczyć lepiej? czyli Refleksyjny praktyk w działaniu / Taraszkiewicz-Kotońska, Małgorzata.
978   2002200200110 Pd.20011 Jak uczyć uczenia się? : środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej / Oelszlaeger-Kosturek, Beata.
979   2002200073578 Pd.7357 Jak uczynić dziecko smakoszem / Chabrol, Veronique.
980   2002200102681 Pd.10268 Jak ustrzec swoje dziecko? : ...przed wypadkami w domu i na ulicy, porwaniem, gwałtem, molestowaniem seksualnym, utonięciem, pogryzieniem przez psa, niebezpiecznymi zabawkami / Mizell, Louis R.
981   2002200151115 Pd.15111 Jak uwolnić się od manipulacji psychicznej w sekcie / HASSAN, STEVEN
982   2002200082853 Pd.8285 Jak wspierać dziecko w rozwoju : podręcznik psychoanalizy dla rodziców / Furman, Erna
983   2002200081870 Pd.8187 Jak współżyć z trudnymi ludźmi / Littauer, Florence
984   2002200127035 Pd.12703 Jak wychować szczęśliwe dzieci /
985   2002200179003 Pd.17900 Jak wychowywać? : uczyć się od wychowanków (przyjaciół) / Tarnowski, Janusz
986   2002200090988 Pd.9098 Jak wydobyć się z depresji / Atkinson, Sue
987   2002200149778 Pd.14977 Jak wydobyć się z depresji / ATKINSON, SUE
988   2002200132121 Pd.13212 Jak wykonywać zadania metodą projektów : poradnik dla ucznia / Mikina, Agnieszka.
989   2002200089845 Pd.8984 Jak wykorzystać siłę autohipnozy / Hariman, Jusuf.
990   2002200201162 Pd.20116 Jak zachować porządek w klasie / Nolting, Hans-Peter
991   2002200081931 Pd.8193 Jak zacząć rozmowę i zdobyć przyjaciół / Gabor, Don.
992   2002200125345 Pd.12534 Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie. ROBERTSON JOHN
993   2002200197571 Pd.19757 Jak zatrudniać osoby niepełnosprawne? : poradnik dla pracodawców / Majewski, Tadeusz
994   2002200126489 Pd.12648 Jak zmieniać szkołę? : studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej / ŚLIWERSKI, BOGUSŁAW
995   2002200078443 Pd.7844 Jak zostać przywódcą? / Woyach, Robert B.
996   2002200123396 Pd.12339 Jak zrozumieć problemy emocjonalne dziecka. TURECKI STANLEY
997   2002200147101 Pd.14710 Jak żyć? : wybrane problemy jakości życia /
998   2002200078498 Pd.7849 Jakie to łatwe! czyli Nowy sposób uczenia śpiewu wielogłosowego / Marchwicka, Ewa
999   2002200187992 Pd.18799 Jakość kształcenia uniwersyteckiego : ujęcie pedagogiczne / Krajewska, Anna
1000   2002200055864 Pd.5586 Jakość kształcenia w szkołach wyższych : materiały z konferencji naukowej, Jadwisin k. Warszawy, 23-26 październik 1973 r. /
1001   2002200126670 Pd.12667 Jakość życia młodzieży z rodzin ubogich / RYBCZYŃSKA DOROTA
1002   2002200186261 Pd.18626 Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie /
1003   2002200188241 Pd.18824 Jakość życia w chorobie /
1004   2002200190848 Pd.19084 Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą : antologia IV /
1005   2002200062350 Pd.6235 Jan Amos Komeński - prekursor uniwersalizmu : praca zbiorowa /
1006   2002200116794 Pd.11679 Jan Sebastian Bach i jego muzyka. POCIEJ BOHDAN
1007   2002200101776 Pd.10177 Jan Śniadecki : jego życie i działalność naukowa : z portretem Jana Śniadeckiego / Świeżawski, Leon
1008   2002200139748 Pd.13974 Janusz Korczak : bibliografia publikacji Janusza Korczaka i o Januszu Korczaku w Polsce 1943-1987 / KOSTKA, MARZENA
1009   2002200176675 Pd.17667 Janusz Korczak : życie dla dzieci / DAUZENROTH, ERICH
1010   2002200101547 Pd.10154 Janusz Korczak i jego dokonania / Jakubowski, Marian
1011   2002200109000 Pd.10900 Janusz Korczak w getcie /
1012   2002200135955 Pd.13595 Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku : praca terapeutyczna z małymi dziećmi / OLECHNOWICZ HANNA
1013   2002200075824 Pd.7582 Jasnowidzenie w hipnozie czyli Eksperymentalny dowód widzenia pozazmysłowego / Rýzl, Milan
1014   2002200131858 Pd.13185 Jaś w Mądrym Lesie / Mossakowska, Zofia
1015   2002200111621 Pd.11162 Jąkanie wczesnodziecięce. TARKOWSKI ZBIGNIEW
1016   2002200065733 Pd.6573 Jednostka wobec środków masowego przekazu / Kordasiewicz, Bogudar.
1017   2002200092647 Pd.9264 Jedynacy / Pitkeathley, Jill
1018   2002200191609 Pd.19160 Jestem alkoholikiem : świadectwa AA /
1019   2002200131148 Pd.13114 Jesteśmy z jednej ziemi : wychowanie i edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży / BOŻEK GRZEGORZ
1020   2002200120418 Pd.12041 Jeszcze potrenujmy. ZAKRZEWSKA BARBARA
1021   2002200135153 Pd.13515 Język angielski dla klasy 1 / ZAJDEL ELŻBIETA
1022   2002200097215 Pd.9721 Język ciała : jak czytać myśli ludzi z ich gestów / Pease, Allan
1023   2002200110181 Pd.11018 Język ciała, gestów i zachowa psyche i soma / COLLINS ANDY
1024   2002200090476 Pd.9047 Język migowy dla pedagogów / Pietrzak, Włodzimierz
1025   2002200190749 Pd.19074 Język polski - wśród znaków kultury : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony : klasa 3. Część 2, Kształcenie literacko-kulturowe / Brandeburska, Elżbieta
1026   2002200084062 Pd.8406 Język polski : klasa 3 : streszczenia lektur, ćwiczenia lekturowe, zabawy dydaktyczne / Zaręba, Robert
1027   2002200084048 Pd.8404 Język polski : klasa 1 : streszczenia lektur, ćwiczenia lekturowe, zabawy dydaktyczne / Zaręba, Robert
1028   2002200084055 Pd.8405 Język polski : klasa 2 : streszczenia lektur, ćwiczenia lekturowe, zabawy dydaktyczne / Zaręba, Robert
1029   2002200189699 Pd.18969 Język polski : program nauczania w klasach IV-VI szkoły podstawowej : (II etap edukacyjny) /
1030   2002200087667 Pd.8766 Język polski 2-3 - zbiór dyktand : sprawdziany błyskawiczne / DROŚ TERESA
1031   2002200070188 Pd.7018 Język polski w klasie 3 : programy pracy indywidualnej / Jóźwicki, Tadeusz
1032   2002200082136 Pd.8213 Język przyjaźni / Griffin, Emory A.
1033   2002200139601 Pd.13960 Język public relations : jak promować firmę / Murdoch, Anna.
1034   2002200084437 Pd.8443 Język według Junga : o czytaniu intencji / Pisarkowa, Krystyna
1035   2002200190091 Pd.19009 Joanna Kulmowa - biobibliografia / Niedbał, Hanna
1036   2002200121682 Pd.12168 Julian Aleksander Smulikowski 1880-1934. JAROSZUK TERESA
1037   2002200124171 Pd.12417 Jungowska psychologia marzeń sennych : nocne wędrówki duszy / Dudek, Zenon Waldemar.
1038   2002200130271 Pd.13027 Jutro pójdę w świat : przewodnik dla nauczyciela do podręcznika i zeszytu ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej / DOBROWOLSKA HANNA
1039   2002200113557 Pd.11355 Już się nie boj jak pomóc dzieciom przezwyciężać naturalne lęki? / WARREN PAUL
1040   2002200140669 Pd.14066 Już teraz mogę zadbać o zdrowie swego przyszłego dziecka : program edukacyjny dla młodzieży w wieku 16-24 lat : materiały dla prowadzących zajęcia edukacyjne /
1041   2002200173872 Pd.17387 Kalectwo i co dalej? / NADOLSKI, ZBIGNIEW
1042   2002200150644 Pd.15064 Kalendarz metodyczny : refleksja teoretyczna i metodyczna / GAJEWSKA, GRAŻYNA
1043   2002200074612 Pd.7461 Kalendarz plastyczny w przedszkolu : poradnik praktyczny dla nauczycieli i rodziców / Misiurska, Anna.
1044   2002200131704 Pd.13170 Kanony /
1045   2002200079457 Pd.7945 Kara w wychowaniu / Chmieleńska, Irena
1046   2002200185783 Pd.18578 Karanie i nagradzanie dzieci w rodzinie miejskiej / Brańka, Zofia.
1047   2002200129039 Pd.12903 Kariery edukacyjne uczniów zdolnych i mniej zdolnych matematycznie / Kotlarski, Kazimierz
1048   2002200126335 Pd.12633 Karta nauczyciela : akty wykonawcze / BARAŃSKI ANDRZEJ
1049   2002200194235 Pd.19423 Karta Pracowników Służby Zdrowia /
1050   2002200169301 Pd.16930 Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność /
1051   2002200118255 Pd.11825 Katalog testów psychologicznych / SODOLSKA-URBAŃSKA JANINA
1052   2002200053334 Pd.5333 Katalogowanie książek : materiały pomocnicze / Kubisa, Atomira.
1053   2002200131063 Pd.13106 Katecheza w szkole - szansa czy wyzwanie?. IWAŃSKI ZBIGNIEW STANISŁAW
1054   2002200140881 Pd.14088 Katecheza wobec zadań nowej szkoły : materiały sympozjum zorganizowanego w dniach 22 maja i 18 września 199 9 r. /
1055   2002200148504 Pd.14850 Katolicka a liberalna myśl wychowawcza w Polsce w latach 1918-1939 /
1056   2002200085021 Pd.8502 Katolicka nauka społeczna wobec wybranych problemów współczesnego świata /
1057   2002200089531 Pd.8953 Kazimierz Antoni Jeżewski jako człowiek, pedagog i twórca Gniazd Sierocych / Wiśniewska, Wanda
1058   2002200160551 Pd.16055 Kazimierz Sośnicki : twórca dydaktyki polskiej : praca zbiorowa /
1059   2002200135368 Pd.13536 Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić : wczesna diagnoza i wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu / Löwe, Armin
1060   2002200083690 Pd.8369 Każde dziecko to potrafi / Barff, Ursula.
1061   2002200170727 Pd.17072 Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / ZAKRZEWSKA, BARBARA
1062   2002200090421 Pd.9042 Kącik przyrody w wychowaniu przedszkolnym / Frątczak, Emilia.
1063   2002200190954 Pd.19095 Key Data on Higher Education in Europe /
1064   2002200173360 Pd.17336 Key data on information and communication technology in schools in Europe /
1065   2002200148382 Pd.14838 Kiedy będę duża / SZCZĘSNA, ZOFIA EWA
1066   2002200201186 Pd.20118 Kiedy dziecko i jego rodzice potrzebują pomocy / Herbert, Martin.
1067   2002200069052 Pd.6905 Kiedy można umrzeć? : samobójstwo, eutanazja, cierpienie, litość / Tada, Joni Eareckson
1068   2002200201193 Pd.20119 Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie / Mac Kenzie, Robert J.
1069   2002200002899 Pd.289 Kiedy rodzina zawiedzie / Raczkowska, Jadwiga.
1070   2002200093033 Pd.9303 Kiedy życie boli : dyrektywy w leczeniu depresji, strategiczna terapia krótkoterminowa / Yapko, Michael D.
1071   2002200092364 Pd.9236 Kiermasz pomysłów : scenariusze lekcji i zajęć dla nauczycieli i rodziców /
1072   2002200130448 Pd.13044 Kierowanie ludźmi / Tokarski, Stefan
1073   2002200174428 Pd.17442 Kierowanie zabawą dziecka w przedszkolu a warunki jego aktywności / TOPIŃSKA, ZOFIA
1074   2002200124836 Pd.12483 Kierowanie zmianą : moduł 3 : suplement / Ekiert-Grabowska, Dorota.
1075   2002200110464 Pd.11046 Kieruj swoim życiem. DYER WAYNE W.
1076   2002200046626 Pd.4662 Kierunki i treści ogólnego kształcenia człowieka / Suchodolski, Bogdan
1077   2002200191364 Pd.19136 Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie / Pachociński, Ryszard
1078   2002200103664 Pd.10366 Kierunki rehabilitacji w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym : polsko-duńskie seminarium, Szczecin, 9-11 października 1995 roku /
1079   2002200179065 Pd.17906 Kim jestem? : tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo / Kumaniecka-Wiśniewska, Agnieszka.
1080   2002200191968 Pd.19196 Kim jesteś Kopciuszku czyli O problemach współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży : praca zbiorowa /
1081   2002200174947 Pd.17494 Kim są rodzice adopcyjni? : studium psychologiczne / MILEWSKA, EWA
1082   2002200105965 Pd.10596 Kim są studenci uczelni technicznej : (na przykładzie badań prowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1970-1993) / Bugiel, Julian
1083   2002200080293 Pd.8029 Klasa : nauka i zabawa /
1084   2002200168137 Pd.16813 Klasa chodzi po klasie i nie zwraca uwagi na moje uwagi... czyli Piękniejsza strona reformowania edukacji / PIELACHOWSKI, JÓZEF
1085   2002200034715 Pd.3471 Klasówka z pamięci / Paźniewski, Włodzimierz
1086   2002200123525 Pd.12352 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 [International Classification of Diseases] : opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne /
1087   2002200113946 Pd.11394 Klęska Grunwaldu na lekcji. PÓŁTURZYCKI JÓZEF
1088   2002200200134 Pd.20013 Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka /
1089   2002200198516 Pd.19851 Klucz do psychologii : najważniejsze teorie, pojęcia, postaci / Winstanley, Julie
1090   2002200083669 Pd.8366 Klucz do serca twojego dziecka / Smalley, Gary
1091   2002200057967 Pd.5796 Kłamstwo dzieci / Malewska-Peyre, Hanna
1092   2002200148023 Pd.14802 Kłopotliwy problem - badanie polonistycznych osiągnięć uczniów /
1093   2002200061902 Pd.6190 Know how : jak rozwiązać codzienne i niecodzienne problemy / Cameron-Bandler, Leslie.
1094   2002200081528 Pd.8152 Kobieta niepełnosprawna : socjopedagogiczne problemy postaw / Chodkowska, Maria.
1095   2002200077606 Pd.7760 Kobieta pozytywna / Lindenfield, Gael.
1096   2002200190268 Pd.19026 Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie : studia interdyscyplinarne /
1097   2002200141192 Pd.14119 Kobieta w rodzinie w II Rzeczypospolitej i współcześnie : zagadnienia filozoficzne, społeczno-edukacyjne i prawne / Nowak, Anna
1098   2002200131230 Pd.13123 Kobiety Freuda. APPIGNANESI LISA
1099   2002200126922 Pd.12692 Kobiety i alkohol.
1100   2002200082914 Pd.8291 Kobiety kochane, kobiety porzucane : co sprawia, że mężczyzna pragnie trwałego związku / Cowan, Connell.
1101   2002200135337 Pd.13533 Kocha, lubi, szanuje : wychowanie do życia w rodzinie / IZDEBSKI ZBIGNIEW
1102   2002200073844 Pd.7384 Kocham Cię, ale dlaczego jesteśmy tak różni? : jak sprawić, by różnice działały na naszą korzyść / LaHaye, Tim F.
1103   2002200189514 Pd.18951 Kodeks etyki nauczycielskiej /
1104   2002200024860 Pd.2486 Koledzy Wiesia / Salamon, Ewa
1105   2002200191012 Pd.19101 Koleżeńskie doradztwo, czyli O kulturze uczenia się od siebie nawzajem : doświadczenia niemieckich pedagogów i nauczycieli / Chmielewska-Długosz, Agnieszka.
1106   2002200048231 Pd.4823 Kolędy : na 3-głosowy chór żeński a cappella /
1107   2002200143004 Pd.14300 Kolorowe słowa : wiersze okolicznościowe dla klas 1-3 /
1108   2002200099769 Pd.9976 Kolory życia / Sun, Dorothy.
1109   2002200075206 Pd.7520 Koła samopomocy rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi : szkice monograficzne : praca zbiorowa /
1110   2002200105828 Pd.10582 Komitet Praw Człowieka : kompetencje, funkcjonowanie, orzecznictwo / Michalska, Anna
1111   2002200183536 Pd.18353 Kompendium chorób zakaźnych wieku dziecięcego / Bogdanowicz, Jan
1112   2002200097840 Pd.9784 Kompetencja narracyjna uczniów o różnym poziomie inteligencji : przejawy, uwarunkowania, tendencje rozwojowe / Nadolska, Hanna.
1113   2002200198851 Pd.19885 Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 1, Stan obecny / Szefler, Elżbieta.
1114   2002200198875 Pd.19887 Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 2, Szanse, możliwości / Szefler, Elżbieta.
1115   2002200148214 Pd.14821 Kompetencje dydaktyczne i opiekuńczo- wychowawcze nauczycieli w zreformowanej szkole : praca zespołowa /
1116   2002200178464 Pd.17846 Kompetencje edukacyjne nauczycieli : stan i perspektywy badań / Perzycka-Borowska, Elżbieta.
1117   2002200191265 Pd.19126 Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym / Kędzierska, Barbara.
1118   2002200168403 Pd.16840 Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy /
1119   2002200168410 Pd.16841 Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy : V [piąta] Międzynarodowa Konferencja "Media a edukacja", Poznań, 22-24 /
1120   2002200149716 Pd.14971 Kompetencje nauczyciela wychowawcy /
1121   2002200159753 Pd.15975 Kompetencje społeczne człowieka : Konferencja Jubileuszowa z okazji X-lecia Szczecińskiego Telefonu Zauf ania /
1122   2002200090049 Pd.9004 Kompetencje szkolnego polonisty : szkice i artykuły z metodyki /
1123   2002200151689 Pd.15168 Komputer i aplikacje użytkowe / JABŁOŃSKI, WŁODZIMIERZ
1124   2002200093460 Pd.9346 Komputer po raz pierwszy / Szurek, Michał
1125   2002200124331 Pd.12433 Komputer w kształceniu specjalnym : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa /
1126   2002200124744 Pd.12474 Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu / Juszczyk, Stanisław
1127   2002200192330 Pd.19233 Komunikacja alternatywna osób głuchoniewidomych /
1128   2002200181778 Pd.18177 Komunikacja codzienna w pedagogice / Retter, Hein.
1129   2002200124768 Pd.12476 Komunikacja człowieka z mediami / Juszczyk, Stanisław
1130   2002200135191 Pd.13519 Komunikacja doskonała : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / LEIGH, ANDREW
1131   2002200140089 Pd.14008 Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem : praca zbiorowa /
1132   2002200168205 Pd.16820 Komunikacja interpersonalna czyli Jak wspomagać swoją przesiębiorczość : podręcznik / JAMROŻEK, BOŻENA
1133   2002200130356 Pd.13035 Komunikacja niewerbalna : mowa ciała kluczem do sukcesu : zrozumienie, opis przypadków, skuteczność, ćwiczenia / BIERACH ALFRED J.
1134   2002200199858 Pd.19985 Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole /
1135   2002200198165 Pd.19816 Komunikacja w terapii / Knapp, Herschel.
1136   2002200149679 Pd.14967 Komunikacja, mowa, język w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej /
1137   2002200068741 Pd.6874 Komunikowanie się poprzez humor / Adamczuk, Elżbieta.
1138   2002200197328 Pd.19732 Koncepcja pedagogiki specjalnej Zofii Sękowskiej / Dycht, Marzena
1139   2002200085526 Pd.8552 Koncepcja procesu reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu : (w młodszym wieku szkolnym) / Zakrzewska, Barbara
1140   2002200176477 Pd.17647 Koncepcja tyflopedagogiki : w ujęciu Zofii Sękowskiej / DYCHT, MARZENA
1141   2002200056151 Pd.5615 Koncepcja własnej osobowości u osób uzależnionych od środkow odurzających / Pilecka, Barbara.
1142   2002200064675 Pd.6467 Koncepcje reform szkolnych w latach osiemdziesiątych / Kupisiewicz, Czesław
1143   2002200200141 Pd.20014 Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki /
1144   2002200196109 Pd.19610 Konflikty interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym w projekcjach i sądach dziecięcych / Cywińska, Małgorzata
1145   2002200127684 Pd.12768 Konflikty w rodzinie : niszczą czy budują ? / RYŚ MARIA
1146   2002200093453 Pd.9345 Konflikty współczesnej kultury : praca zbiorowa /
1147   2002200082068 Pd.8206 Koniec współuzależnienia : jak przestać kontrolować życie innych i zacząć troszczyć się o siebie / Beattie, Melody.
1148   2002200179010 Pd.17901 Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 5-6-latków na cały rok szkolny. Cz. 1 / Staniek, Marzena.
1149   2002200092111 Pd.9211 Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania / Komorowska, Hanna
1150   2002200089500 Pd.8950 Konstruowanie podręczników szkolnych do nauczania matematyki : materiały konferencyjne /
1151   2002200169431 Pd.16943 Konstruowanie scenariuszy katechetycznych z wykorzystaniem metod aktywizujących / BARCIŃSKI, ZBIGNIEW
1152   2002200183192 Pd.18319 Konstruowanie wiedzy w szkole / Klus-Stańska, Dorota.
1153   2002200130868 Pd.13086 Kontakty z dzieckiem : sądowe ustalenie, orzecznictwo, wzory / Grudzińska, Monika.
1154   2002200150583 Pd.15058 Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą /
1155   2002200075909 Pd.7590 Kontestacje pedagogiczne /
1156   2002200200158 Pd.20015 Kontrola w szkole : jak nie dać się zaskoczyć / Tołwińska-Królikowska, Elżbieta.
1157   2002200130660 Pd.13066 Kontrowersje wokół współczesnych problemów edukacji, ochrony zdrowia, kultury : studium ekonomiczne / Gruz, Maria.
1158   2002200106221 Pd.10622 Konwencja o prawach dziecka : wybrane zagadnienia prawne i socjalne /
1159   2002200135795 Pd.13579 Korczakowskie dialogi /
1160   2002200112673 Pd.11267 Korektywa w przedszkolu : konferencja metodyczna, 28-29 maja 1996 roku /
1161   2002200083393 Pd.8339 Korelacja merytoryczna dydaktyki chemii z pedagogiką i psychologią: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Kraków 12-14 listopada 1990 r. /
1162   2002200028776 Pd.2877 Korygowanie zaburzeń rozwoju społecznego w klasie szkolnej / Strzelecka, Adela.
1163   2002200025867 Pd.2586 Kram z literami / Chotomska, Wanda
1164   2002200188012 Pd.18801 Kreatorzy edukacyjnego dialogu /
1165   2002200190923 Pd.19092 Kreatywne rozwiązywanie problemów /
1166   2002200140119 Pd.14011 Kredą pisane : scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie / Kurnicka, Anna.
1167   2002200181792 Pd.18179 Kreowanie tożsamości dziecka : [wyzwania edukacji międzykulturowej] / Nikitorowicz, Jerzy
1168   2002200093019 Pd.9301 Kręgosłup w stresie : jak pokonać ból i jego przyczyny / Rakowski, Andrzej
1169   2002200106146 Pd.10614 Kryminalistyka : poradnik detektywa / HANAUSEK TADEUSZ
1170   2002200200165 Pd.20016 Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia /
1171   2002200186445 Pd.18644 Krytyka kultury jako krytyka komunikacji : pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskursem a kulturą masową / Stasiuk-Krajewska, Karina.
1172   2002200075275 Pd.7527 Krytyka rozumu pedagogicznego : praca zbiorowa /
1173   2002200190329 Pd.19032 Kryzys męskości w kulturze współczesnej / Melosik, Zbyszko
1174   2002200136938 Pd.13693 Kryzys poznawczy w edukacji : wybrane aspekty diagnozy i przeciwdziałania / PREUSS-KUCHTA LUCYNA
1175   2002200124799 Pd.12479 Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju / Domka, Lubomira
1176   2002200185851 Pd.18585 Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi / Cieślarczyk, Marian
1177   2002200164603 Pd.16460 Książka dla nauczyciela szkoły specjalnej dla dzieci umysłowo niedorozwiniętych /
1178   2002200166218 Pd.16621 Książka, młodzież i przeobrażenia kultury / PRZECŁAWSKA, ANNA
1179   2002200123198 Pd.12319 Księga geniuszu : jak wyzwolić geniusza w sobie / BUZAN TONY
1180   2002200143783 Pd.14378 Księga zagadek : 3880 zagadek dla młodszych i starszych dzieci /
1181   2002200147750 Pd.14775 Kształcenie charakteru : zagadnienia etyczno-pedagogiczne / Mac CUNN, JOHN
1182   2002200184465 Pd.18446 Kształcenie dla przyszłości / Borowska, Alina
1183   2002200164566 Pd.16456 Kształcenie dorosłych a środowisko rodzinne / Czerniawska, Olga
1184   2002200136372 Pd.13637 Kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo OPIAT JAN
1185   2002200110075 Pd.11007 Kształcenie języka dziecka w młodszym wieku szkolnym /
1186   2002200116138 Pd.11613 Kształcenie językowe w szkole podstawowej w świetle współczesnych teorii psychologicznych i lingwistycznych : projekt nowej metodyki / BAKUŁA KORDIAN
1187   2002200143134 Pd.14313 Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym : poradnik metodyczny dla nauczycieli klas początkowych / FRYCIE, STANISŁAW
1188   2002200184489 Pd.18448 Kształcenie mówcy : księgi I, II i X / Quintilianus, Marcus Fabius
1189   2002200188678 Pd.18867 Kształcenie nauczycieli języków obcych : scenariusze zajęć /
1190   2002200143172 Pd.14317 Kształcenie nauczycieli klas początkowych : materiały dydaktyczne /
1191   2002200151146 Pd.15114 Kształcenie nauczycieli muzyki w wyższych szkołach pedagogicznych i uniwersytetach : [raport z badań] / PRZYCHODZIŃSKA, MARIA
1192   2002200177580 Pd.17758 Kształcenie nauczycieli w systemie studiów uniwersyteckich /
1193   2002200126588 Pd.12658 Kształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego w Polsce. LEŻAŃSKA WIESŁAWA
1194   2002200075787 Pd.7578 Kształcenie nauczycieli za granicą / Pachociński, Ryszard
1195   2002200086516 Pd.8651 Kształcenie pamięci : nauka o obserwacji, pamięci i wywoływaniu wspomnień / Ramacharaka, Yogi
1196   2002200089562 Pd.8956 Kształcenie polonistyczne dzieci i młodzieży w szkołach polonijnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej / Sibiga, Zygmunt.
1197   2002200049757 Pd.4975 Kształcenie postępowania : studjum psychologiczne / Saxby, Ida Beata
1198   2002200099714 Pd.9971 Kształcenie postępowania : studjum psychologiczne / Saxby, Ida Beata
1199   2002200160575 Pd.16057 Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia : praca zbiorowa /
1200   2002200195614 Pd.19561 Kształcenie ustawiczne jako współczesna strategia edukacyjna : nowe tendencje w andragogice = Weiterbildung als gesellschaftliche Bildungsstrategie : neue Tendenzen in der Weiterbildung : materiały z konferencji, Szczecin 7-9 listopada 1995 r. /
1201   2002200065450 Pd.6545 Kształcenie woli i charakteru / Kornilov, Konstantin Nikolaevič
1202   2002200149471 Pd.14947 Kształcenie zawodowe - rynek pracy - pracodawcy /
1203   2002200149464 Pd.14946 Kształcenie zawodowe : dylematy teorii i praktyki / Kwiatkowski, Stefan Michał
1204   2002200136419 Pd.13641 Kształcenie zawodowe a zawody na rynku pracy. LELIŃSKA KRYSTYNA
1205   2002200166843 Pd.16684 Kształcenie zintegrowane : problemy teorii i praktyki /
1206   2002200124003 Pd.12400 Kształt dziecięcego słowa / Boniecka, Barbara.
1207   2002200114424 Pd.11442 Kształtowanie człowieka. BOSCO TERESIO
1208   2002200036689 Pd.3668 Kształtowanie ideału wychowawczego w PRL w latach 1944-1976 / Pomykało, Wojciech
1209   2002200123136 Pd.12313 Kształtowanie indywidualności - kluczowy paradygmat edukacji : (wybrane problemy w ujęciu historycznym i współczesnym) / TUROS LUCJAN
1210   2002200137430 Pd.13743 Kształtowanie kolektywu dziecięcego. SINAJEV V.
1211   2002200113434 Pd.11343 Kształtowanie kultury przedsiębiorstwa / Kłos, Zbigniew.
1212   2002200071437 Pd.7143 Kształtowanie motywacji i postaw : socjotechniczne problemy działalności ideowo-wychowawczej /
1213   2002200142212 Pd.14221 Kształtowanie percepcji wzrokowej jako stymulator działań plastycznych dziecka / SZUŚCIK, URSZULA
1214   2002200089739 Pd.8973 Kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym : materiały metodyczne / Szpiter, Marianna.
1215   2002200149730 Pd.14973 Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych / Paśko, Ingrid.
1216   2002200149013 Pd.14901 Kształtowanie postawy ekologicznej w edukacji wczesnej / SUCHORA-OLECH, APOLONIA
1217   2002200101288 Pd.10128 Kształtowanie samodzielności i aktywności poznawczej uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Stańczak, Irena.
1218   2002200110341 Pd.11034 Kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych : ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki czytania i pisania /
1219   2002200057530 Pd.5753 Kształtowanie uczuć dzieci i młodzieży / Gerstmann, Stanisław
1220   2002200137010 Pd.13701 Kształtowanie wiedzy uczniów z ekologii i ochrony środowiska : praca zbior. /
1221   2002200191616 Pd.19161 Kto nam zatruwa życie? / Townsend, John Sims
1222   2002200128049 Pd.12804 Ku dobru : aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego / GAŁKOWSKI STANISŁAW
1223   2002200174572 Pd.17457 Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych / Sadowska, Sławomira.
1224   2002200196895 Pd.19689 Ku przyszłości : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65. rocznicę urodzin /
1225   2002200134347 Pd.13434 Kubuś Puchatek i przepis na sukces czyli Książka,dzięki której razemz Puchatkiem i jego przyjaciółmi poznasz Najważniejszą Dziedzinę[...] / ALLEN ROGER E.
1226   2002200111980 Pd.11198 Kubuś Puchatek i rozwiązywanie problemów czyli Książka, w której Puchatek, Prosiaczek i przyjaciele uczą się rozwiązywania problemów [...] / ALLEN ROGER E.
1227   2002200135573 Pd.13557 Kultura - inspiracją kształcenia ogólnego : zbiór studiów /
1228   2002200184496 Pd.18449 Kultura / Czarnowski, Stefan
1229   2002200070041 Pd.7004 Kultura a życie codzienne Polaków /
1230   2002200147125 Pd.14712 Kultura audiowizualna : (w stulecie ekranu w kulturze) / CHYŁA, WOJCIECH
1231   2002200093125 Pd.9312 Kultura fizyczna jako sfera psychofizycznej aktywności człowieka : studia teoretyczno-metodologiczne / Bittner, Ireneusz
1232   2002200078009 Pd.7800 Kultura i kształcenie : próba kulturoznawczego odniesienia do koncepcji dydaktyki krytycznej Sergiusza Hessena / Pluta, Andrzej.
1233   2002200084215 Pd.8421 Kultura jako źródło cierpień / Freud, Sigmund
1234   2002200029698 Pd.2969 Kultura obszarem porozumienia : artykuły i wystąpienia 1982-1985 / Czajkowski, Zbigniew
1235   2002200202039 Pd.20203 Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości : praca zbiorowa /
1236   2002200140591 Pd.14059 Kultura religijna nauczycieli : studia socjologiczne / SROCZYŃSKA MARIA
1237   2002200037174 Pd.3717 Kulturalnie, przyjemnie, wesoło : poradnik pracy kulturalno-oświatowej na wsi : praca zbiorowa /
1238   2002200196642 Pd.19664 Kulturowe konteksty baśni. praca zbiorowa / T. 1, Rozigrana córa mitu :
1239   2002200196666 Pd.19666 Kulturowe konteksty baśni. T. 2, W poszukiwaniu straconego królestwa /
1240   2002200151184 Pd.15118 Kulturowe wyznaczniki biegu życia / HAJDUK, EDWARD
1241   2002200120913 Pd.12091 Kulturowe wzory życia polskich rodzin na Zaolziu a asymilacja : studium socjologiczne / Rusek, Halina.
1242   2002200146074 Pd.14607 Kultury tradycyjne a kultura globalna T.2 /
1243   2002200146067 Pd.14606 Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji międzykulturowej . T.1 /
1244   2002200148931 Pd.14893 Kuratorzy sądowi : komentarz do ustawy z 27 lipca 2001 r. / Gromek, Krystyna.
1245   2002200191319 Pd.19131 Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy /
1246   2002200187701 Pd.18770 Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej Tomczak, Joanna
1247   2002200050364 Pd.5036 Kwestionariusz do badania kryzysu w wartościowaniu (KKW) : podręcznik / Oleś, Piotr
1248   2002200193207 Pd.19320 Kwestionariusze osobowości : strategie i procedura konstruowania / Zawadzki, Bogdan.
1249   2002200144438 Pd.14443 Kwestionariusze wykorzystywane w poradnictwie zawodowym / SKŁODOWSKI, HENRYK
1250   2002200151191 Pd.15119 Lata tłuste, lata chude.... : spojrzenia na biedę w społecznościach lokalnych : praca zbiorowa /
1251   2002200032896 Pd.3289 Latająca ośmiornica : bajki malarskie / Stecewicz, Mirosław
1252   2002200114080 Pd.11408 Lato nad Narwią : zapiski w zeszycie z ekologicznego papieru / KALINOWSKA ANNA
1253   2002200175289 Pd.17528 Leczenie dzieci po urazach psychicznych : nowe spojrzenie i twórcze metody działania / James, Beverly
1254   2002200107976 Pd.10797 Leczenie zaburzeń seksualnych / Lew-Starowicz, Zbigniew
1255   2002200175623 Pd.17562 Leczenie zeza / STARKIEWICZ, WITOLD
1256   2002200077279 Pd.7727 Lekarz i pacjent : badania psychologiczne / Heszen-Niejodek, Irena
1257   2002200128902 Pd.12890 Lekcja o zdrowiu i środkach uzależniających /
1258   2002200128698 Pd.12869 Lekcje w klasach łączonych : praca zbiorowa /
1259   2002200102919 Pd.10291 Leki psychotropowe : podręczny poradnik terapii / Pużyński, Stanisław
1260   2002200137133 Pd.13713 Lektura i nauczanie zindywidualizowane : koncepcja podręcznika kartkowego na przykładzie epiki / ROSA ALICJA
1261   2002200131568 Pd.13156 Lektury : wybór dla klasy pierwszej /
1262   2002200131612 Pd.13161 Lektury : wybór dla klasy trzeciej /
1263   2002200131551 Pd.13155 Lektury : wybór dla klasy drugiej /
1264   2002200072946 Pd.7294 Lektury pierwszoklasisty : wybór tekstów według aktualnie obowiązującego programu z ilustracjami do kolorowania /
1265   2002200133043 Pd.13304 Lektury w klasie 2 : zeszyt ćwiczeń / ŁUKASIK STANISŁAWA
1266   2002200190701 Pd.19070 Leniwe literki : dla dzieci od 6 lat / Strękowska-Zaremba, Małgorzata
1267   2002200055772 Pd.5577 Lęk : w poszukiwaniu specyficzności /
1268   2002200149747 Pd.14974 Lęk / Kępiński, Antoni
1269   2002200201940 Pd.20194 Licea ogólnokształcące w województwie szczecińskim w latach 1948-1961 / Król, Joanna
1270   2002200113021 Pd.11302 Liceum techniczne /
1271   2002200137195 Pd.13719 Licnostnye determinanty social'noj kommunikacii / PODGÓRECKI JÓZEF
1272   2002200179072 Pd.17907 Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą : przewodnik po metodologii i statystyce : nie tylko dla psychologów / Francuz, Piotr
1273   2002200091626 Pd.9162 Liczenie : nauka i zabawa /
1274   2002200083973 Pd.8397 Liczę sam, jakie to proste : matematyka dla sześciolatka / Garbula-Orzechowska, Joanna.
1275   2002200141154 Pd.14115 Liderzy środowiska lokalnego wobec osób niepełnosprawnych / Ochonczenko, Helena.
1276   2002200106214 Pd.10621 Liderzy w społecznościach lokalnych / Dzieńdziura, Krzysztof.
1277   2002200188050 Pd.18805 Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku / Awramiuk, Elżbieta
1278   2002200148610 Pd.14861 Literatura i sztuka a wychowanie /
1279   2002200121620 Pd.12162 Literatura w kształceniu i wychowaniu : z teorii i praktyki /
1280   2002200163460 Pd.16346 Logika i psychologia : rozważania z pogranicza nauk / Macnamara, John
1281   2002200168830 Pd.16883 Logopedia T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych /
1282   2002200168809 Pd.16880 Logopedia : pytania i odpowiedzi . T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logopedii /
1283   2002200029896 Pd.2989 Logopedia : wybrane zagadnienia z materiałami do ćwiczeń / Minczakiewicz, Elżbieta Maria.
1284   2002200185509 Pd.18550 Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym / Grabias, Stanisław
1285   2002200080347 Pd.8034 Logopedyczny zbiór wyrazów / Wójtowicz, Janina
1286   2002200093248 Pd.9324 Look! : podstawy techniki : przewodnik nauczyciela / Gilbert, Cyril.
1287   2002200030564 Pd.3056 Losy młodzieży z rodzin alkoholiczych i jej charakterystyka psychospołeczna / Ochmański, Marian
1288   2002200075398 Pd.7539 Losy potomstwa rodzin objętych nadzorem społecznym / Nowaczyk, Czesław.
1289   2002200184199 Pd.18419 Lubię tworzyć : podręcznik do nauki plastyki dla klas 4-6 / Misior-Waś, Agnieszka.
1290   2002200184212 Pd.18421 Lubię tworzyć : zeszyt ćwiczeń do plastyki dla klas 4-6. Cz. 1 / Misior-Waś, Agnieszka.
1291   2002200185868 Pd.18586 Ludzie "systemu" i ludzie "problemu" : wieczna wojna w teatrze życia naukowego / Goćkowski, Janusz
1292   2002200193221 Pd.19322 Ludzie i ich zwierzęta : interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych / Konecki, Krzysztof.
1293   2002200197915 Pd.19791 Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej : problemy uczestnictwa społecznego / Niezabitowski, Marek.
1294   2002200116244 Pd.11624 Ludzkie zoo / Morris, Desmond
1295   2002200127875 Pd.12787 Lutosławski i jego styl muzyczny. PAJA-STACH JADWIGA
1296   2002200113267 Pd.11326 Lwów 1940-1944 : pejzaż psychologiczny / TOMASZEWSKI TADEUSZ
1297   2002200152112 Pd.15211 Lwów i Wilno : edukacja dzieci polskich w latach 1939-1945 / WALCZAK, MARIAN
1298   2002200092432 Pd.9243 Łamigłówki z Manchesteru. Cz. 1 /
1299   2002200092449 Pd.9244 Łamigłówki z Manchesteru. Cz. 2 /
1300   2002200096546 Pd.9654 Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej / Feldman, Larry B.
1301   2002200126571 Pd.12657 Łódzkie czasopisma szkolne w latach międzywojennych. JAŁMUŻNA TADEUSZ
1302   2002200127509 Pd.12750 M.Talmona koncepcja jednosesyjnej psychoterapii. LEŚNIAK FRANCISZEK L.
1303   2002200176835 Pd.17683 Macierzyństwo : zostajesz mamusią i wszystko się zmienia / BRATTON, HEIDI
1304   2002200184526 Pd.18452 Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych / Maciarz, Aleksandra
1305   2002200121347 Pd.12134 Magia wiary. MURPHY JOSEPH
1306   2002200076623 Pd.7662 Magia, ryty i terapia / Szafraniec, Jan
1307   2002200185875 Pd.18587 Magma uczuć /
1308   2002200047524 Pd.4752 Makarenko w Polsce : studium / Lewin, Aleksander
1309   2002200057844 Pd.5784 Malarstwo dzieci w świetle współczesnych poglądów / Lam, Władysław
1310   2002200119825 Pd.11982 Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla klas od 1-3 / ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK
1311   2002200117104 Pd.11710 Malowanie akwarelą. OSTROWSKI STANISŁAW
1312   2002200118675 Pd.11867 Mała historia sztuki / Zwolińska, Krystyna
1313   2002200147132 Pd.14713 Mała logika : podstawy logicznej analizy tekstów, wnioskowania i argumentacji / ŻARNECKA-BIAŁY, EWA
1314   2002200183277 Pd.18327 Małe dziecko w Polsce : raport o sytuacji edukacji elementarnej /
1315   2002200183284 Pd.18328 Małe dziecko w Polsce : doświadczenia organizacji pozarządowych /
1316   2002200178297 Pd.17829 Małe miasta w okresie transformacji : studium w regionie śląskim / Zuzańska-Żyśko, Elżbieta.
1317   2002200194143 Pd.19414 Mały informator muzyki XX wieku / Schaeffer, Bogusław
1318   2002200047999 Pd.4799 Mały pingwin Pik-Pok / Bahdaj, Adam
1319   2002200187213 Pd.18721 Małżeństwa mieszane : (osoba z uszkodzonym słuchem - osoba słysząca ) Bartnikowska, Urszula
1320   2002200147149 Pd.14714 Małżeństwo : męskość - kobiecość, miłość, konflikt /
1321   2002200086752 Pd.8675 Małżeństwo i seksualizm : pytania i odpowiedzi / Dobson, James C.
1322   2002200157766 Pd.15776 Małżeństwo na lodzie : jak nauczyć się żyć z alkoholikiem / Woititz, Janet Geringer
1323   2002200063999 Pd.6399 Małżeństwo, za jakim tęsknisz / Sproul, R. C.
1324   2002200169387 Pd.16938 Mamo tato bawmy się! : gry i zabawy dla rodziców i dzieci od 3 do 7 lat / KALINOWSKA, IRENA
1325   2002200086462 Pd.8646 Mamo! Chcę czytać i pisa dla 6 i 7 latków / STUCKA-BOGDAN EWA
1326   2002200150224 Pd.15022 Mamo! Tato! Chcę mówić! Możecie mi pomóc?! / Ostapiuk, Barbara.
1327   2002200121217 Pd.12121 Mamusiny syneczek / Wright, H. Norman
1328   2002200077040 Pd.7704 Mamusiu gdzie jesteś? [czyli O trudnych wyborach współczesnej kobiety] / Mills, Kathi
1329   2002200122009 Pd.12200 Manipulacja : mechanizmy psychologiczne / Grzywa, Anna.
1330   2002200090520 Pd.9052 Maria Grzegorzewska - pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych : praca zbiorowa /
1331   2002200151207 Pd.15120 Marzenia senne dzieci / SZMIGIELSKA, BARBARA
1332   2002200190671 Pd.19067 Matematyczna szkoła marzeń : ćwiczenia dodatkowe : klasa I /
1333   2002200190688 Pd.19068 Matematyczna szkoła marzeń : klasa II : ćwiczenia dodatkowe /
1334   2002200190695 Pd.19069 Matematyczna szkoła marzeń : klasa III : ćwiczenia dodatkowe /
1335   2002200070270 Pd.7027 Matematyczne malowanki rozwijające zdolności uczniów : klasa 0 i klasa 1 / Moroz, Henryk
1336   2002200033688 Pd.3368 Matematyka /
1337   2002200054614 Pd.5461 Matematyka / Langdon, Nigel.
1338   2002200082389 Pd.8238 Matematyka dla każdego dziecka : 101 ciekawych pomysłów / VanCleave, Janice Pratt.
1339   2002200131216 Pd.13121 Matematyka dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Z.2. JĘDRAS HALINA
1340   2002200083713 Pd.8371 Matematyka inaczej : ćwiczenia uzupełniające dla klas III : [dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 / Postolska-Porodzińska, Bożena.
1341   2002200173056 Pd.17305 Matematyka raz jeszcze : ćwiczenia do zajęć wyrównawczych / BRZÓZKA, JOLANTA
1342   2002200173070 Pd.17307 Matematyka raz jeszcze : ćwiczenia do zajęć wyrównawczych / BRZÓZKA, JOLANTA
1343   2002200173094 Pd.17309 Matematyka raz jeszcze : ćwiczenia do zajęć wyrównawczych / BRZÓZKA, JOLANTA
1344   2002200122894 Pd.12289 Matematyka z uśmiechem : ćwiczenia uzupełniające dla uczniów klasy pierwszej / BRZÓZKA JOLANTA
1345   2002200129367 Pd.12936 Matematyka z uśmiechem : ćwiczenia uzupełniające dla uczniów klasy trzeciej / BRZÓZKA JOLANTA
1346   2002200131193 Pd.13119 Matematyka z uśmiechem, klasa : ćwiczenia uzupełniające dla uczniów klasy drugiej / BRZÓZKA JOLANTA
1347   2002200137935 Pd.13793 Materialne warunki procesu kształcenia / PRACKI TADEUSZ
1348   2002200079518 Pd.7951 Materiały do działalności pedagogicznej Stanisława Staszica /
1349   2002200136990 Pd.13699 Materiały do kształcenia słuchu T.1, Wybrane fragmenty literatury wokalnej na 1-8 głosów / SUBEL JOANNA
1350   2002200161947 Pd.16194 Materiały do pracy z tekstem literackim w klasach początkowych / DŁUGOSZ, JANINA
1351   2002200139960 Pd.13996 Materiały edukacyjne programu Kreator : [scenariusze lekcji].
1352   2002200188692 Pd.18869 Materiały edukacyjne programu Kreator : program SMART komponent 03 : warsztaty - edukacja wczesnoszkolna /
1353   2002200138482 Pd.13848 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metod badania osobowości : (dla I i III roku studiów) /
1354   2002200033053 Pd.3305 Materiały pomocnicze do elementarnej nauki czytania i pisania /
1355   2002200027984 Pd.2798 Materiały pomocnicze do form muzycznych : dla studentów wychowania muzycznego / Kreft, Małgorzata.
1356   2002200104791 Pd.10479 Materiały pomocnicze do zajeć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi sześcioletnimi i siedmioletnimi /
1357   2002200026116 Pd.2611 Materiały pomocnicze do zajęć umuzykalniających. Cz. 2 / Gniazdowski, Marian.
1358   2002200123044 Pd.12304 Materiały pomocnicze z psychologii rozwojowej, wychowawczej i społecznej dla studentów pedagogiki /
1359   2002200104500 Pd.10450 Materiały z dziejów opieki nad społecznie niedostosowanymi /
1360   2002200083140 Pd.8314 Materiały z metodyki kształcenia upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole specjalnej / Pasternak, Edward.
1361   2002200104203 Pd.10420 Materjały do projektu realizacji powszechnego nauczania na obszarze 5 województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego i białostockiego oraz m. st. Warszawy /
1362   2002200147156 Pd.14715 Meandry podmiotowości /
1363   2002200138260 Pd.13826 Mechanizmy i funkcje grup młodzieżowych / Słomińska, Janina
1364   2002200023245 Pd.2324 Mechanizmy obronne osobowości / Grzegołowska-Klarkowska, Helena Janet.
1365   2002200077354 Pd.7735 Mechanizmy plastyczności mózgu : praca zbiorowa /
1366   2002200123976 Pd.12397 Mechanizmy samoregulacji w systemie kształcenia / WILSZ JOLANTA
1367   2002200168847 Pd.16884 Media /
1368   2002200124669 Pd.12466 Media a edukacja /
1369   2002200198479 Pd.19847 Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Goban-Klas, Tomasz
1370   2002200186469 Pd.18646 Media w procesie wychowania / Musioł, Marcin.
1371   2002200144230 Pd.14423 Mediolańska szkoła terapii rodzin : wybór prac / CECCHIN, GIANFRANCO
1372   2002200108706 Pd.10870 Medycyna psychosomatyczna i psychologia chorego somatycznie wobec zagrożenia i wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata /
1373   2002200074186 Pd.7418 Melancholia / Kępiński, Antoni
1374   2002200117395 Pd.11739 Menedżer kultury : podręcznik /
1375   2002200147170 Pd.14717 Menedżer w uczącej się organizacji / Penc, Józef
1376   2002200069991 Pd.6999 Menopauza : środek życia / Wells, Robert G.
1377   2002200098069 Pd.9806 Mensa : księga testów inteligencji : zagadki liczbowe / Gale, Harold.
1378   2002200090117 Pd.9011 Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu : referaty i komunikaty z konferencji nt. "Kształcenie Polaków ze Wschodu w aspekcie ich przygotowania merytorycznego" /
1379   2002200139410 Pd.13941 Metoda badań szkolnej wiedzy pojęciowej uczniów klas I-III : (testy słownikowe i ich zastosowanie) / CZARNECKI, KAZIMIERZ
1380   2002200129428 Pd.12942 Metoda Dobrego Startu BOGDANOWICZ MARTA
1381   2002200036917 Pd.3691 Metoda modelowania probabilistycznego w dydaktyce / Mazur, Barbara
1382   2002200091961 Pd.9196 Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych / Steczkowski, Jan
1383   2002200077484 Pd.7748 Metoda Rorschacha w psychodiagnozie schizofrenii / Szafraniec, Jan
1384   2002200125154 Pd.12515 Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka / Bogdanowicz, Marta
1385   2002200016063 Pd.1606 Metoda wychowania przedszkolnego : podręcznik dla wychowawców / Weryho, Maria
1386   2002200141901 Pd.14190 Metoda zadaniowa w edukacji szkolnej i równoległej / Kuchcińska, Maria
1387   2002200169745 Pd.16974 Metodologia badań psychologicznych : wybór tekstów /
1388   2002200183109 Pd.18310 Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie /
1389   2002200169394 Pd.16939 Metodologia uczenia się : materiały dla nauczycieli szkół średnich . Cz.1 / ŻMUDZIŃSKI, WOJCIECH
1390   2002200105729 Pd.10572 Metodologia w badaniach naukowych historii wychowania /
1391   2002200181808 Pd.18180 Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna / Palka, Stanisław
1392   2002200146173 Pd.14617 Metodologiczne konteksty orientacji życiowych współczesnych studentów / CUDOWSKA, AGATA
1393   2002200166829 Pd.16682 Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych / Maszke, Albert Wojciech
1394   2002200042888 Pd.4288 Metodologiczne problemy pedagogiki : praca zbiorowa /
1395   2002200142151 Pd.14215 Metodologiczne problemy pedagogiki opiekuńczej : materiały z trzech seminariów Toruńskich 1987/1989 /
1396   2002200041409 Pd.4140 Metody aktywizujące stosowane w doskonaleniu nauczycieli / Witkowski, Edward.
1397   2002200054898 Pd.5489 Metody dydaktyczne wykorzystywane przez nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w szkołach podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Pańczyk, Jan
1398   2002200046602 Pd.4660 Metody i środki kształcenia stosowane w szkole / Strykowski, Wacław
1399   2002200135436 Pd.13543 Metody i techniki badań socjologicznych : wybrane zagadnienia / Sołoma, Luba.
1400   2002200122474 Pd.12247 Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi : praca zbiorowa /
1401   2002200095112 Pd.9511 Metody opisu statystycznego / Makać, Wiesława
1402   2002200145374 Pd.14537 Metody pomocy i samopomocy w uzależnieniach / ZAWORSKA-NIKONIUK, DOROTA
1403   2002200133180 Pd.13318 Metody uczenia maszynowego w analizie danych psychometrycznych : zastosowanie do wielowymiarowego kwestionariusza osobowości MMPI-WISKA D /
1404   2002200140607 Pd.14060 Metodyczne opracowanie lektur dla uczniów klas początkowych / DYKA, FRANCISZKA
1405   2002200141819 Pd.14181 Metodyka nauczania gramatyki w klasach 1 - 3 / Baczyńska, Halina.
1406   2002200128483 Pd.12848 Metodyka nauczania historii w szkole średniej / SZYBKA CZESŁAW
1407   2002200147187 Pd.14718 Metodyka nauczania i wychowania początkowego w szkole specjalnej / TKACZYK, GRAŻYNA
1408   2002200104128 Pd.10412 Metodyka nauczania i wychowania społecznie niedostosowanych : (wybór tekstów) / Lipkowski, Otton
1409   2002200151702 Pd.15170 Metodyka nauczania informatyki w szkole : materiały metodyczne dla nauczycieli informatyki oraz słuchaczy nauczy ielskich studiów podyplomowych z informatyki /
1410   2002200141949 Pd.14194 Metodyka nauczania języka polskiego w klasach początkowych / Kulpa, Jan
1411   2002200133661 Pd.13366 Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych : podręcznik dla kandydatów na nauczycieli . Cz.1. PLEWKA CZESŁAW
1412   2002200133678 Pd.13367 Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych. Cz.2. PLEWKA CZESŁAW
1413   2002200166560 Pd.16656 Metodyka odczytu i dyskusji / Rudniański, Jarosław
1414   2002200193993 Pd.19399 Metodyka pierwszych lat nauczania / Jeleńska, Ludwika
1415   2002200008600 Pd.860 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej : (wybrane zagadnienia) / Maksymowicz, Alicja
1416   2002200097383 Pd.9738 Metodyka pracy umysłowej : (wypisy) /
1417   2002200061223 Pd.6122 Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym : wstęp do biblioterapii / Borecka, Irena
1418   2002200138642 Pd.13864 Metodyka stosowania technik komputerowych w edukacji szkolnej / Wenta, Kazimierz
1419   2002200168229 Pd.16822 Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole. Cz. 2 /
1420   2002200058728 Pd.5872 Metodyka wychowania muzycznego w szkole podstawowej / Wasiak, Stefan
1421   2002200104210 Pd.10421 Metodyka wychowania przedszkolnego /
1422   2002200141727 Pd.14172 Męskość, kobiecość : o różnicach wynikających z płci / Bem, Sandra Lipsitz
1423   2002200141741 Pd.14174 Mężczyźni są z Ziemi i kobiety są z Ziemi / WENNING, KENNETH
1424   2002200082761 Pd.8276 Mężowie, żony, rodzice, dzieci : fundamenty chrześcijańskiej rodziny / Martin, Ralph
1425   2002200070317 Pd.7031 Miasto - ekologia społeczna - patologia społeczna / Czekaj, Krzysztof
1426   2002200151658 Pd.15165 Micrografx : krok po kroku / SIEMIENIECKI, BRONISŁAW
1427   2002200074643 Pd.7464 Mieć dzieci i to przeżyć / Haslam, David
1428   2002200151887 Pd.15188 Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej : opinie, wiedza, poinformowanie /
1429   2002200095938 Pd.9593 Między dostosowaniem a zmianą : elementy emancypacyjnej teorii edukacji / Czerepaniak-Walczak, Maria
1430   2002200117449 Pd.11744 Między manipulacją a poznaniem : człowiek w świecie mass mediów / MROZOWSKI MACIEJ
1431   2002200151214 Pd.15121 Między mózgiem i świadomością : próba rozwiązania problemu psychofizycznego / Chmielecki, Andrzej.
1432   2002200082839 Pd.8283 Między nami mężatkami / Hardisty, Margaret.
1433   2002200200981 Pd.20098 Między nauczaniem a uczeniem się : edukacyjne światy andragogów-praktyków / Nizińska, Adrianna.
1434   2002200192378 Pd.19237 Między oczekiwaniami a rzeczywistością : postrzeganie nauczycieli przez gimnazjalistów / Guzy-Steinke, Halina Maria.
1435   2002200191494 Pd.19149 Między pedagogiką, filozofią i kulturą : studia, eseje, szkice / Witkowski, Lech
1436   2002200119429 Pd.11942 Między rodzicami a dziećmi / Ginott, Haim G.
1437   2002200131315 Pd.13131 Między wzruszeniem a śmiechem : [scenariusze przedstawień szkolnych] / Klus-Stańska, Dorota.
1438   2002200059756 Pd.5975 Międzynarodowe aspekty mass mediów / Dudek, Wiesław
1439   2002200090247 Pd.9024 Migrena i zaburzenia snu : naturalne metody leczenia / LEIBOLD GERHARD
1440   2002200079600 Pd.7960 Milczące dzieci / Podroužek, Jaroslav
1441   2002200091862 Pd.9186 Miłość : jak tworzyć pozytywne związki / Jampolsky, Gerald G.
1442   2002200092166 Pd.9216 Miłość bez marginesu : grupa Ojca Ryszarda w służbie uzależnionym /
1443   2002200135498 Pd.13549 Miłość i przetrwanie : uzdrawiająca moc intymności w świetle nauki / ORNISH DEAN
1444   2002200093040 Pd.9304 Miłość i strach : siedem zasad udanego partnerstwa / Lermer, Stephan.
1445   2002200100502 Pd.10050 Miłość nie wystarczy : jak rozwiązywać nieporozumienia i konflikty małżeńskie / Beck, Aaron Temkin
1446   2002200161046 Pd.16104 Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm : problemy wieku młodzieńczego (i nie tylko) : poradnik bibliograficzny : praca zbiorowa /
1447   2002200095150 Pd.9515 Mimo lęku : jak żyć szczęśliwie i aktywnie wbrew dręczącym nas obawom / Jeffers, Susan
1448   2002200125314 Pd.12531 Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. DEMEL GENOWEFA
1449   2002200175814 Pd.17581 Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie /
1450   2002200143820 Pd.14382 Misterium na Boże Narodzenie : sztuka w pięciu aktach / DANTON, JERZY
1451   2002200064583 Pd.6458 Mistycy i narkomani / Michalewski, Wojciech.
1452   2002200151238 Pd.15123 Mit homo creatora : rzecz o złudzeniach nowożytnego humanizmu / Bastek, Adam.
1453   2002200141079 Pd.14107 Mity i utopie pedagogiczne / DRÓŻDŻ, ANDRZEJ
1454   2002200129107 Pd.12910 Młode pokolenie nauczycieli : studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdzies iątych / DRÓŻKA WANDA
1455   2002200099844 Pd.9984 Młodociani przestępcy : ich wartości i orientacja wartościująca / Bielicki, Eugeniusz
1456   2002200071567 Pd.7156 Młodość, miłość, małżeństwo / Łobodzińska, Barbara.
1457   2002200189521 Pd.18952 Młodszy wiek szkolny / Roszkiewicz, Iwona.
1458   2002200077743 Pd.7774 Młodzi a miłość / Imberdis, Pierre
1459   2002200139809 Pd.13980 Młodzi Europejczycy o Polakach : opinie studentów uniwersytetów europejskich / BOKSZAŃSKI, ZBIGNIEW
1460   2002200146913 Pd.14691 Młodzi o roku 2000 : opinie, wyobrażenia, postawy / Siciński, Andrzej
1461   2002200108003 Pd.10800 Młodzież - miłość i seksualność / Perico, Giacomo.
1462   2002200164474 Pd.16447 Młodzież a przestępstwo : zarys resocjalizacji metodą indywidualnych przypadków. Cz. 1 / Czapów, Czesław
1463   2002200164481 Pd.16448 Młodzież a przestępstwo : zarys resocjalizacji metodą indywidualnych przypadków. Cz. 2 / Czapów, Czesław
1464   2002200141253 Pd.14125 Młodzież a religia : społeczny wymiar religijności młodzieży / WYSOCKA, EWA
1465   2002200140843 Pd.14084 Młodzież jako przedmiot badań naukowych : konteksty teoretyczne i metodologiczne : materiały z XII Ogólnopolskiej Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, Waplewo, 7-12 września 1998 /
1466   2002200154987 Pd.15498 Młodzież przestępcza w grupach półwolnościowych : (psychologiczne badania nad osobowością nieletnich w procesie resocjalizacji) / Korzewnikow, Izabella.
1467   2002200065009 Pd.6500 Młodzież szkolna i studencka wobec problemu tolerancji religijnej i etnicznej / Górniewicz, Józef Henryk
1468   2002200167512 Pd.16751 Młodzież w kontekście formowania się nowoczesnych społeczeństw /
1469   2002200200943 Pd.20094 Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości /
1470   2002200050883 Pd.5088 Młodzież wobec alkoholu : na podstawie danych empirycznych / Szymanowski, Teodor
1471   2002200068413 Pd.6841 Młodzież wobec nowych wyzwań : wartości, orientacje i cele życiowe zielonogórskich maturzystów / Olszak-Krzyżanowska, Bożena.
1472   2002200185554 Pd.18555 Młodzież wobec wartości : próba diagnozy / Szymański, Mirosław Józef
1473   2002200151894 Pd.15189 Młodzież z byłych PGR-ów [Państwowych Gospodarstw Rolnych] : raport z badań / TARKOWSKA, ELŻBIETA
1474   2002200179089 Pd.17908 Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki /
1475   2002200173728 Pd.17372 Młodzieżowa "podkultura" : studium socjologiczne / Dyoniziak, Ryszard
1476   2002200110129 Pd.11012 Mnemonika czyli Sztuka kształcenia i wzmacniania pamięci, tudzież sposoby ułatwiające naukę języków obcych, [...]. KALINA PAWEŁ
1477   2002200111669 Pd.11166 Mobbing - fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? / OLWEUS DAN
1478   2002200091169 Pd.9116 Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych /
1479   2002200070508 Pd.7050 Modele kształcenia i dokształcania nauczycieli geografii : materiały z konferencji, Warszawa, 7-8.11.1992 /
1480   2002200174923 Pd.17492 Modele opieki nad dzieckiem zdolnym : mat. z I i II Forum Wymiany Doświadczeń Osób Pracujacych z Dziećmi Zdo lnymi, Warszawa, maj 1998, maj 1999 /
1481   2002200135412 Pd.13541 Modernizacja lokalnych środowisk wychowawczych w mieście średnim - potrzeby, możliwości, postulaty pedagogiczne. MOŹDZIERZ ANDRZEJ
1482   2002200079525 Pd.7952 Moja praca w domu dziecka / Merżan, Irena.
1483   2002200143103 Pd.14310 Moja przygoda pedagogiczna : o szkole polskiej nieco inaczej / AMBROZIEWICZ, WIKTOR
1484   2002200150637 Pd.15063 Moja przyszła praca : materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych /
1485   2002200133364 Pd.13336 Moja rodzina, szkoła, ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstaw owej / ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK
1486   2002200078849 Pd.7884 Moje abecadło / RADZIKOWSKA MARIA
1487   2002200173995 Pd.17399 Moje cudze dzieci / Sokołowska, Alicja
1488   2002200175104 Pd.17510 Moje dziecko jest dyslektykiem : poradnik i informator dla rodziców i wychowawców / DĄBROWSKA, MAŁGORZATA
1489   2002200035729 Pd.3572 Moje dziecko jest niegrzeczne / Pielkowa, Józefa Anna.
1490   2002200184540 Pd.18454 Moje dziecko w żłobku : szansa czy konieczność? / Trawińska, Hanna
1491   2002200105255 Pd.10525 Moje dziecko źle czyta i pisze / Zakrzewska, Barbara
1492   2002200132435 Pd.13243 Moje harcerstwo / Lepalczyk, Irena
1493   2002200072939 Pd.7293 Moje lektury : klasa II /
1494   2002200184564 Pd.18456 Moje pedagogiczne credo / Dewey, John
1495   2002200151245 Pd.15124 Monitorowanie osiągnięć szkolnych jako metoda wspierania lokalnego środowiska edukacyjnego / Dolata, Roman.
1496   2002200170246 Pd.17024 Moralne aspekty pracy / Pikus, Stefan.
1497   2002200130035 Pd.13003 Moralne aspekty życia płciowego jednostki PIKUS STEFAN
1498   2002200114431 Pd.11443 Moralność społeczna : wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarczej i politycznej / Skorowski, Henryk
1499   2002200178501 Pd.17850 Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej /
1500   2002200074582 Pd.7458 Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów / Thiel, Erhard
1501   2002200116398 Pd.11639 Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu. KURKOWSKI ZDZISŁAW MAREK
1502   2002200096478 Pd.9647 Mowa dziecka : wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego / Bouvet, Danielle.
1503   2002200130028 Pd.13002 Mowa i język dzieci z autyzmem : wybrane zagadnienia / Błeszyński, Jacek
1504   2002200117135 Pd.11713 Mowa linii / Marcinkowska, Krystyna
1505   2002200194891 Pd.19489 Mozaika : wiersze z lat 1941-1950 / Sadkowska, Anna.
1506   2002200131988 Pd.13198 Możliwości i zagrożenia reform edukacyjnych : praca zbiorowa /
1507   2002200167529 Pd.16752 Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych / MARKIEWICZ, KATARZYNA
1508   2002200134408 Pd.13440 Możliwości matematyczne uczniów szkoły specjalnej : zarys teorii i propozycje rozwiązań metodycznych / SIWEK HELENA
1509   2002200093194 Pd.9319 Możliwości wzbogacania szkolnego systemu wychowania humanistycznego : raport z badań / Fudali, Jan.
1510   2002200084031 Pd.8403 Mój elementarz : przewodnik metodyczny dla nauczycieli / Bober, Elżbieta.
1511   2002200113816 Pd.11381 Mój głos podąży za tobą : terapeutyczne przypowieści Miltona H. Ericksona / ROSEN SIDNEY
1512   2002200086349 Pd.8634 Mój słowniczek ortograficzny : "ó" wymienne / SZCZEPAŃCZYK GRAŻYNA
1513   2002200086387 Pd.8638 Mój słowniczek ortograficzny : ch / SZCZEPAŃCZYK GRAŻYNA
1514   2002200086400 Pd.8640 Mój słowniczek ortograficzny : H / Szczepańczyk, Grażyna.
1515   2002200086424 Pd.8642 Mój słowniczek ortograficzny : rz / SZCZEPAŃCZYK GRAŻYNA
1516   2002200086448 Pd.8644 Mój słowniczek ortograficzny : ż / SZCZEPAŃCZYK GRAŻYNA
1517   2002200086363 Pd.8636 Mój słowniczek ortograficzny : "ó" niewymienne / SZCZEPAŃCZYK GRAŻYNA
1518   2002200076005 Pd.7600 Mówienie prawdy sobie nawzajem / Backus, William
1519   2002200095587 Pd.9558 Mówimy z fonogestami : przewodnik dla rodziców i przyjaciół dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem / Krakowiak, Kazimiera
1520   2002200139915 Pd.13991 Mózgowa organizacja czynności psychicznych : (skrypt dla studentów humanistycznych studiów uniwersyteckich) / WOLSKA, ANNA
1521   2002200094757 Pd.9475 Mózgowa organizacja mowy / Kaczmarek, Bożydar Leon Jan
1522   2002200117036 Pd.11703 Multimedia i rzeczywistość wirtualna. SCHMENK ANDREAS
1523   2002200163491 Pd.16349 Multimedia w gimnazjum : eduROM-y w nauczaniu przedmiotowym / PERZYCKA, ELŻBIETA
1524   2002200167352 Pd.16735 Multimedia w szkole podstawowej : eduROMy w nauczaniu przyrody eduromy w nauczaniu przyrody / PERZYCKA, ELŻBIETA
1525   2002200134880 Pd.13488 Muzeum - swoista instytucja edukacyjna : wybrane problemy w ujęciu historycznym i współczesnym / TUROS LUCJAN
1526   2002200169363 Pd.16936 Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą : poradnik metodyczny zawierający zbiór 150 zabaw z wykorzystaniem muzyk i, plastyki, śpiewu i tańca z płytą CD i grą planszową dla pedagogów i / BISSINGER-ĆWIERZ, URSZULA
1527   2002200184236 Pd.18423 Muzyczny świat : podręcznik do nauki muzyki dla klas 4-6. Cz. 1 / Wójcik, Teresa
1528   2002200184250 Pd.18425 Muzyczny świat : podręcznik do nauki muzyki dla klas 4-6. Cz. 2 / Wójcik, Teresa
1529   2002200184267 Pd.18426 Muzyczny świat : zeszyt ćwiczeń dla klas 4-6. Cz. 1 / Wójcik, Teresa
1530   2002200184366 Pd.18436 Muzyczny świat : plan wynikowy nauczania muzyki w szkole podstawowej / Wójcik, Teresa
1531   2002200169356 Pd.16935 Muzyka i ruch dla każdego / Bissinger-Ćwierz, Urszula.
1532   2002200140706 Pd.14070 Muzyka młodzieżowa w środowisku społecznym ludzi młodych / LASKOWSKA, HALINA
1533   2002200131254 Pd.13125 Muzyka programowa XIX wieku : idea i interpretacja / GOLIANEK RYSZARD DANIEL
1534   2002200140560 Pd.14056 Muzyka w edukacji i wychowaniu /
1535   2002200170109 Pd.17010 Muzyka w szkole XXI wieku : tradycja i współczesność ej , 12-14.03.2003 r. w Katowicach ch /
1536   2002200133982 Pd.13398 Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974-1999 : tradycje, działalność i dokumentacja /
1537   2002200148962 Pd.14896 Muzykoterapia dziecięca : zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii dziecięc ej / LEWANDOWSKA, KINGA
1538   2002200176842 Pd.17684 Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji / Szulc, Wita
1539   2002200130158 Pd.13015 Muzykoterapia. PIOTROWSKA BOŻENA
1540   2002200058872 Pd.5887 Myśl pedagogiczna i programy oświatowe w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. / Wroczyński, Ryszard
1541   2002200199452 Pd.19945 Myśl pedagogiczna Józefa Tischnera / Śmietana, Katarzyna.
1542   2002200015066 Pd.1506 Myśl pedagogiczna Władysława Spasowskiego : na tle analizy pism i działalności / Wojtyński, Wacław
1543   2002200146135 Pd.14613 Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. T. 2 /
1544   2002200173964 Pd.17396 Myślenie i drogi jego poznania / Rubinštejn, Sergej Leonidovič
1545   2002200017718 Pd.1771 Myślenie i działanie pedagogiczne rodziców : (próba diagnozy i typologii) / Szczodrak, Mieczysław.
1546   2002200182782 Pd.18278 Myśli i działania pedagogiczne : z okresu 50-letniej działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i filatelistycznej / Wiatrowski, Zygmunt
1547   2002200194075 Pd.19407 Na koloniach letnich / Korczak, Janusz
1548   2002200155588 Pd.15558 Na krawędzi : próby literackie młodzieży trudnej /
1549   2002200098625 Pd.9862 Na przełomie : antologia relacji nauczycieli i uczniów z lat 1944-1956. Cz. 2 /
1550   2002200163736 Pd.16373 Na przełomie : antologia relacji nauczycieli i uczniów z lat 1944-1956. Cz. 3 /
1551   2002200183390 Pd.18339 Na przełomie dzieciństwa i młodości / Przetacznik-Gierowska, Maria
1552   2002200140768 Pd.14076 Na równoważni : ścieżka /
1553   2002200029681 Pd.2968 Nad wodą / Zdzitowiecka, Hanna
1554   2002200081535 Pd.8153 Nadużywanie alkoholu przez ojców a sytuacja domowa i szkolna dzieci / Ochmański, Marian
1555   2002200081863 Pd.8186 Nadzieja spoza krat /
1556   2002200041423 Pd.4142 Nadzór i doradztwo pedagogiczne we wzajemnych relacjach Goriszowski, Włodzimierz
1557   2002200173551 Pd.17355 Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami oświatowymi : zadania, przepisy i procedury / Olejniczak, Tomasz.
1558   2002200199643 Pd.19964 Naga małpa przed telewizorem : popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej / Szlendak, Tomasz
1559   2002200033756 Pd.3375 Najmilsi / Szelburg-Zarembina, Ewa
1560   2002200092906 Pd.9290 Narcyzm : drogi i bezdroża miłości własnej / Pospiszyl, Kazimierz
1561   2002200132589 Pd.13258 Narkomani i Chrystus / Żmudziński, Wojciech
1562   2002200155618 Pd.15561 Narkomania - HIV/AIDS : zagrożenia społeczne, profilaktyka, terapia i resocjalizacja /
1563   2002200154536 Pd.15453 Narkomania : podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców / JUCZYŃSKI, ZYGFRYD
1564   2002200077439 Pd.7743 Narkomania a przestępczość / Hołyst, Brunon
1565   2002200077293 Pd.7729 Narkonauci : od uzależnienia do dobrego życia / Jerzy Siczek. Siczek, Jerzy.
1566   2002200168915 Pd.16891 Narkotyki / NIEWIADOMSKA, IWONA
1567   2002200076654 Pd.7665 Narodzić się, by wygrać : analiza transakcyjna na co dzień / James, Muriel.
1568   2002200149624 Pd.14962 Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole / Kmiecik-Baran, Krystyna
1569   2002200174695 Pd.17469 Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" / VOGLER, ROGER E.
1570   2002200074223 Pd.7422 Nastolatki i bon ton / Dańkowska, Maria
1571   2002200200226 Pd.20022 Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych /
1572   2002200181952 Pd.18195 Nasza mama czarodziejka / Papuzińska, Joanna
1573   2002200073219 Pd.7321 Nasza matematyka : zabawy i gry dydaktyczne / Moroz, Henryk
1574   2002200190169 Pd.19016 Nasze czasy wołają o świętych nauczycieli : 70. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców Jasna Góra, 30 czerwca - 1 lipca 2007 / [red. ks. Eugeniusz Jankiewicz].
1575   2002200109116 Pd.10911 Nasze dzieci i muzyka : poradnik dla rodziców i wychowawców / REGNER HERMANN
1576   2002200095686 Pd.9568 Nasze dziecko ma nowotwór : pokonać chorobę : poradnik dla rodziców dzieci chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe / Pichler, Eva.
1577   2002200133555 Pd.13355 Nasze lektury : zeszyt ćwiczeń dla klasy 2 / Kuca, Jadwiga.
1578   2002200133579 Pd.13357 Nasze lektury : zeszyt ćwiczeń dla klasy 3 / KUCA JADWIGA
1579   2002200150347 Pd.15034 Naśladownictwo w zachowaniu się ludzi i zwierząt / Wyrwicka, Wanda
1580   2002200194907 Pd.19490 Natura ludzka i problem przestępczości / Mościskier, Andrzej
1581   2002200089999 Pd.8999 Naucz się rozumieć płeć przeciwną / Gray, John
1582   2002200145305 Pd.14530 Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo /
1583   2002200149488 Pd.14948 Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole : praca zbiorowa /
1584   2002200104111 Pd.10411 Nauczanie łączne i nauczanie języka ojczystego w szkole powszechnej / LINKE KAROL
1585   2002200068154 Pd.6815 Nauczanie matematyki w klasach 1-3 szkoły specjalnej / Wyczesany, Janina
1586   2002200107013 Pd.10701 Nauczanie otwarte w 28 krokach / Badegruber, Bernd
1587   2002200156585 Pd.15658 Nauczanie początkowe /
1588   2002200141307 Pd.14130 Nauczanie początkowe w polskim systemie szkolnym 1976-1990 / CACKOWSKA, MARIA
1589   2002200062442 Pd.6244 Nauczanie społecznie niedostosowanych /
1590   2002200062190 Pd.6219 Nauczanie techniki w klasach początkowych / Furmanek, Waldemar.
1591   2002200126717 Pd.12671 Nauczanie w dawnych wiekach : edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej : Polska na tle Europy /
1592   2002200090766 Pd.9076 Nauczanie w klasach 4-8 szkoły dla głuchych : praca zbiorowa /
1593   2002200184571 Pd.18457 Nauczanie w pytaniach i odpowiedziach / Petlák, Erich
1594   2002200194112 Pd.19411 Nauczanie zasad muzyki i kształcenia słuchu : szkice metodyczne / Ostrovskij, Aron L'vovič
1595   2002200128032 Pd.12803 Nauczanie zintegrowane w klasach 1-3 : przewodnik metodyczny dla nauczyciela . [Cz.1], Klasa 1 - semestr I. CYWIŃSKA ELŻBIETA BARBARA
1596   2002200134187 Pd.13418 Nauczanie zintegrowane w klasach 1-3. [Cz.2], Klasa 1 - semestr II. CYWIŃSKA ELŻBIETA BARBARA
1597   2002200200714 Pd.20071 Nauczyciel - misja czy zawód? : społeczne i profesjonalne aspekty roli /
1598   2002200149495 Pd.14949 Nauczyciel 2000 - plus : modernizacja kształcenia nauczycieli przyrody, biologii i ochrony środowiska : materiały z konferencji naukowej w Wólce Milanowskiej 18-20 września 2000 roku : praca zbiorowa /
1599   2002200201230 Pd.20123 Nauczyciel akademicki : zajęcia dydaktyczne, jak je prowadzić, by... / Kostera, Monika
1600   2002200194785 Pd.19478 Nauczyciel akademicki w refleksji nad własną praktyką edukacyjną /
1601   2002200190152 Pd.19015 Nauczyciel człowiekiem dialogu : 69. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców Jasna Góra, 1-2 lipca 2006 /
1602   2002200144155 Pd.14415 Nauczyciel i jego program autorski /
1603   2002200121200 Pd.12120 Nauczyciel i jego warsztat pracy : poradnik organizacyjno-prawny nie tylko dla młodych nauczycieli / KRÓL, IRENEUSZ
1604   2002200184595 Pd.18459 Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania /
1605   2002200097345 Pd.9734 Nauczyciel i szkoła w procesach innowacji pedagogicznych : aspekty koncepcyjno-programowe : praca zbiorowa /
1606   2002200178990 Pd.17899 Nauczyciel i uczeń : interakcje a wartości w klasie szkolnej : analiza etnograficzna / Karkowska, Magda.
1607   2002200146159 Pd.14615 Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym : wybrane problemy do zajęć konwersatoryjnych z pedagogiki : praca zbiorowa /
1608   2002200049948 Pd.4994 Nauczyciel jako innowator / Schulz, Roman
1609   2002200182553 Pd.18255 Nauczyciel jutra /
1610   2002200077828 Pd.7782 Nauczyciel szkoły zawodowej w integrującej się Europie : materiały z seminarium naukowego w Ciechocinku, w dniach 7-9 września 1993 r. /
1611   2002200140379 Pd.14037 Nauczyciel u progu reformy edukacyjnej : wypisy /
1612   2002200185813 Pd.18581 Nauczyciel w sytuacji dialogu kultur / Parafieniuk, Irena.
1613   2002200201254 Pd.20125 Nauczyciel w szkole : jak przeżyć szkołę / Schaefer, Klaus
1614   2002200185882 Pd.18588 Nauczyciel wobec problemów współczesności : praca /
1615   2002200070546 Pd.7054 Nauczyciel wobec przemian społecznych i edukacyjnych : materiały z sesji naukowej, Olsztyn 26-27 kwietnia 1990 r. :
1616   2002200175821 Pd.17582 Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP w dniu 9 grudnia 2003 r. /
1617   2002200166393 Pd.16639 Nauczyciel wobec zaburzeń procesu socjalizacji u uczniów / ROSIŃSKI, DARIUSZ
1618   2002200201278 Pd.20127 Nauczyciel wychowawca /
1619   2002200201292 Pd.20129 Nauczyciel z pasją : jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy / Day, Christopher
1620   2002200134477 Pd.13447 Nauczyciele : wybór zawodu, selekcja, warunki życia : praca zbiorowa /
1621   2002200140621 Pd.14062 Nauczyciele historii i geografii państwowych szkół średnich w Galicjiw okresie autonomii (1868-1914) / PUSZKA, ALICJA
1622   2002200140577 Pd.14057 Nauczyciele historii szkół średnich i powszechnych w latach 1918-1939 : kształcenie, dokształcanie, doskonalenie / WÓJCIK-ŁAGAN, HANNA
1623   2002200070638 Pd.7063 Nauczyciele i młodzież w procesie polskich przemian / Żeleźny, Eugeniusz.
1624   2002200138758 Pd.13875 Nauczyciele przyszłej szkoły / KUŹMA, JÓZEF
1625   2002200137508 Pd.13750 Nauczyciele zasadniczych szkół zawodowych : charakterystyka społeczno-zawodowa / Woskowski, Jan
1626   2002200177153 Pd.17715 Nauczycielska dojrzałość : pamiętniki średniego pokolenia nauczycieli 2004 /
1627   2002200148900 Pd.14890 Nauczycielskie kryteria oceniania uczniów / LISZKA, KRYSTYNA
1628   2002200068093 Pd.6809 Nauczyłem się w przedszkolu... : wiersze i inscenizacje dla dzieci /
1629   2002200094580 Pd.9458 Nauka : tożsamość i tradycja /
1630   2002200135528 Pd.13552 Nauka i nauczanie /
1631   2002200104340 Pd.10434 Nauka i życie religijne : studjum psycho-fizjologiczne / Rahn, Carl Leo
1632   2002200147200 Pd.14720 Nauka o komunikowaniu : podstawowe orientacje teoretyczne /
1633   2002200062183 Pd.6218 Nauka o pięknie : rozprawy z pogranicza estetyki, aksjologii ogólnej i antropologii filozoficznej /
1634   2002200164504 Pd.16450 Nauka o rzeczach : rys jej historycznego rozwoju, podstawy psychologiczne, metoda oraz wzory lekcji / Dawid, Jan Władysław
1635   2002200173926 Pd.17392 Nauka Pawłowa a psychologia : (zarys elementarny) / NOWOGRODZKI, TADEUSZ
1636   2002200126663 Pd.12666 Nauki o wychowaniu a promocja zdrowia /
1637   2002200083508 Pd.8350 Nauki pedagogiczne w Polsce : tradycje - współczesność - przyszłość : (materiały z konferencji /
1638   2002200175296 Pd.17529 Nawroty w uzależnieniach /
1639   2002200155441 Pd.15544 Nawyk alkoholizowania się i ulegania narkomanii w okresie obecnych przemian społecznych /
1640   2002200059954 Pd.5995 Negatywizm szkolny młodzieży niedostosowanej społecznie : przyczyny, profilaktyka / Stankowski, Adam.
1641   2002200113236 Pd.11323 Negocjując racjonalnie. BAZERMAN MAX H.
1642   2002200093774 Pd.9377 Neopozytywizm i hermeneutyka : ku nowej episteme pedagogiki : kilka uwag pomniejszych / Dziemidowicz, Czesław
1643   2002200056632 Pd.5663 Nerwice : kwestionariusz motywacji do leczenia : podręcznik / Wysokińska-Gąsior, Teresa
1644   2002200171069 Pd.17106 Nerwice i ich leczenie /
1645   2002200109437 Pd.10943 Nerwowość dzieci i młodzieży / Dąbrowski, Kazimierz
1646   2002200066891 Pd.6689 Nerwowość dziecięca : zapobieganie jej i leczenie / Simson, Tatʹâna Pavlovna
1647   2002200199742 Pd.19974 Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Cz. 1 /
1648   2002200123204 Pd.12320 Neurolingwistyczne programowanie czyli Sztuka osiągania celów : podręcznik do pracy samodzielnej / ALDER HARRY
1649   2002200197649 Pd.19764 Neuropsychologia intencjonalnego działania : koncepcje funkcji wykonawczych /
1650   2002200198400 Pd.19840 Neuropsychologia kliniczna : urazy mózgu. 1, Procesy poznawcze i emocjonalne / Pąchalska, Maria.
1651   2002200198424 Pd.19842 Neuropsychologia kliniczna : urazy mózgu. 2, Procesy komunikacyjne i powrót do społeczeństwa / Pąchalska, Maria.
1652   2002200147217 Pd.14721 New Age - nowe oświecenie? /
1653   2002200076883 Pd.7688 Nie jesteś już dzieckiem : droga ku pełni dojrzałości wewnętrznej / Pytches, Mary.
1654   2002200078542 Pd.7854 Nie ma rzeczy niemożliwych : praktyka pozytywnego myślenia / Kummer, Peter
1655   2002200096935 Pd.9693 Nie piję : poradnik dla alkoholików, ich rodzin, przyjaciół i bliskich / Selvig, Dick.
1656   2002200113762 Pd.11376 Nie pozwól sobą manipulować. GREEN GEORGE H.
1657   2002200082174 Pd.8217 Nie przestawaj mnie kochać : poradnik dla matek dorastających córek / Caron, Ann F.
1658   2002200194747 Pd.19474 Nie przydeptuj małych skrzydeł : o niezamierzonych zranieniach / Wnęk-Joniec, Katarzyna.
1659   2002200178693 Pd.17869 Nie tylko jedna ustawa : prawo o organizacjach pozarządowych / Arczewska, Magdalena.
1660   2002200025034 Pd.2503 Nie tylko szkoła : materiały z pedagogiki dla uczniów szkół średnich / Półturzycki, Józef
1661   2002200077286 Pd.7728 Nie, niee, nieee chcęę!!! : problemy krnąbrnych dzieci i ich rodziców / Sichtermann, Barbara
1662   2002200151917 Pd.15191 Niedostatki wymiaru sprawiedliwości / Wilamowski, Krzysztof.
1663   2002200154024 Pd.15402 Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy / CICHOWICZ, JAN
1664   2002200199896 Pd.19989 Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym : problemy, diagnoza, profilaktyka / Strykowska, Justyna.
1665   2002200200264 Pd.20026 Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego /
1666   2002200140904 Pd.14090 Niektóre problemy pomiaru czynności i zjawisk dydaktycznych : materiały z konferencji "Pomiar w kształceniu i samokształceniu" /
1667   2002200119450 Pd.11945 Niemożliwe jest możliwe. ANTHONY ROBERT
1668   2002200054867 Pd.5486 Nieobecne dyskursy. Cz. 1 /
1669   2002200064774 Pd.6477 Nieobecne dyskursy. Cz. 2 /
1670   2002200081634 Pd.8163 Nieobecne dyskursy. Cz. 3 /
1671   2002200081672 Pd.8167 Nieobecne dyskursy. Cz. 4 /
1672   2002200112949 Pd.11294 Nieobecne dyskursy. Cz. 5 /
1673   2002200149419 Pd.14941 Nieobecne dyskursy. Cz. 6 /
1674   2002200192088 Pd.19208 Niepełnosprawni w środkach społecznego przekazu / Szpurek, Bartosz Andrzej
1675   2002200194921 Pd.19492 Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie / Wojciechowski, Franciszek
1676   2002200094610 Pd.9461 Niepodzielone : wschodnie i zachodnie teorie rozwoju osobowości / Wilber, Ken
1677   2002200127141 Pd.12714 Niepowodzenia szkolne : praca zespołowa /
1678   2002200039291 Pd.3929 Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży /
1679   2002200167239 Pd.16723 Nieruchome światło / Fijewski, Piotr.
1680   2002200110488 Pd.11048 Niespokojne dzieci : poradnik dla zaniepokojonych rodziców / PREKOP JIRINA
1681   2002200090179 Pd.9017 Nieśmiałość dorosłych : geneza, diagnostyka, terapia / Harwas-Napierała, Barbara.
1682   2002200117623 Pd.11762 Nietzscheańska koncepcja wychowania Pietrzak, Józef
1683   2002200142137 Pd.14213 Niewidomi i słabowidzący seniorzy / MAJEWSKI, TADEUSZ
1684   2002200157261 Pd.15726 Niezmienne prawdy pedagogiczne / FREINET, CELESTYN
1685   2002200164405 Pd.16440 Nieznośni chłopcy : typy plastyczności psychicznej w diagnostyce szkolnej / Han-Ilgiewicz, Natalia
1686   2002200081375 Pd.8137 Niezwykła terapia : techniki terapeutyczne Miltona H. Ericksona / Haley, Jay
1687   2002200147224 Pd.14722 Nikt nie rodzi się telewidzem : człowiek, kultura, audiowizualność / BANASZKIEWICZ, KARINA
1688   2002200185561 Pd.18556 Nisze ekologiczne a rozwój dziecka / Karwowska-Struczyk, Małgorzata.
1689   2002200043304 Pd.4330 Nitka, wdzięki i rubinowa kropka : powieść dla dzieci / Wyrwa-Krzyżański, Tadeusz
1690   2002200095143 Pd.9514 NLP - wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego / O'Connor, Joseph
1691   2002200125420 Pd.12542 NLP : szkolenie menedżerów i trenerów metodą programowania neurolingwistyczn ego / O'CONNOR JOSEPH
1692   2002200135290 Pd.13529 NLP [Neuro Linguistic Programming] w działaniu. KNIGHT SUE
1693   2002200197731 Pd.19773 Nocne pejzaże w liryce dla dzieci / Ożóg-Winiarska, Zofia.
1694   2002200151252 Pd.15125 Normalność i normalka : próba zasosowania pojęcia normalności do badań młodzieży /
1695   2002200045803 Pd.4580 Normy moralne : próba systematyzacji / Ossowska, Maria
1696   2002200103084 Pd.10308 Normy w pediatrii : biologiczne układy odniesienia /
1697   2002200147231 Pd.14723 Notatnik psychologa : refleksje, wspomnienia, publicystyka / ZABOROWSKI, ZBIGNIEW
1698   2002200179096 Pd.17909 Nowa definicja samopomocy : polityka i praktyka / Riessman, Frank
1699   2002200107891 Pd.10789 Nowa psychologia kobiety : [podejście feministyczne] / Kaschak, Ellyn
1700   2002200078801 Pd.7880 Nowa Summerhill / Neill, Alexander Sutherland
1701   2002200168687 Pd.16868 Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa /
1702   2002200112789 Pd.11278 Nowatorskie rozwiązania w zakresie programów nauczania biologii i ich dydaktycznej obudowy /
1703   2002200127899 Pd.12789 Nowatorskie tendencje w edukacji wczesnoszkolnej /
1704   2002200076272 Pd.7627 Nowatorstwo pedagogiczne w nauczaniu początkowym : materiały z konferencji naukowej /
1705   2002200163248 Pd.16324 Nowe drogi w psychoanalizie / Horney, Karen
1706   2002200093651 Pd.9365 Nowe koncepcje psychologiczno-pedagogicznego kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych /
1707   2002200151269 Pd.15126 Nowe piosenki dla dzieci dużych i małych : praca zbiorowa /
1708   2002200168250 Pd.16825 Nowe polskie gimnazjum : poradnik dla dyrektorów i rad pedagogicznych gimnazjów oraz organów je / KOMOROWSKI, TADEUSZ
1709   2002200090056 Pd.9005 Nowe ruchy społeczne : niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw / Ulicka, Grażyna.
1710   2002200147248 Pd.14724 Nowe style zachowań /
1711   2002200140638 Pd.14063 Nowe technologie informacyjne w edukacji / OSMAŃSKA-FURMANEK, WIELISŁAWA
1712   2002200133265 Pd.13326 Nowoczesne media w kulturze, nauce i oświacie : materiały Konferencji Naukowej /
1713   2002200136662 Pd.13666 Nowoczesne tendencje w kształceniu oświatowych kadr kierowniczych w Polsce i Wielkiej Brytanii /
1714   2002200094306 Pd.9430 Nowoczesne wychowanie seksualne : podręcznik dla młodzieży szkolnej / Lew-Starowicz, Zbigniew
1715   2002200090698 Pd.9069 Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu /
1716   2002200017596 Pd.1759 Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu /
1717   2002200194679 Pd.19467 Nowy słownik pedagogiczny / Okoń, Wincenty
1718   2002200128063 Pd.12806 Nowy wymiar edukacji zawodowej i ustawicznej 1, Tom pierwszy - okolicznościowy /
1719   2002200128070 Pd.12807 Nowy wymiar edukacji zawodowej i ustawicznej 2, Tom drugi - problemowy /
1720   2002200164443 Pd.16444 O aktywizacji nauczania w szkole podstawowej /
1721   2002200139588 Pd.13958 O człowieku w człowieku - epokowa rola nauki, sztuki, techniki i kultury w urzeczywistnieniu tego wyzwania /
1722   2002200141369 Pd.14136 O duszy nauczycielstwa /
1723   2002200137928 Pd.13792 O dydaktycznej teorii wartości / Pasterniak, Wojciech
1724   2002200073806 Pd.7380 O dziecięcej wyobraźni plastycznej czyli Jak inspirować dziecko do twórczości / Michejda-Kowalska, Krystyna.
1725   2002200151276 Pd.15127 O fizycznym wychowaniu dzieci / ŚNIADECKI, JĘDRZEJ
1726   2002200154659 Pd.15465 O Florianie Znanieckim / Dulczewski, Zygmunt
1727   2002200071390 Pd.7139 O godności człowieka / Kozielecki, Józef
1728   2002200182874 Pd.18287 O ideale wychowania i celach kształcenia : studium z pedagogiki porównawczej / Nalaskowski, Stanisław
1729   2002200147255 Pd.14725 O języku audycji radiowych / BONIECKA, BARBARA
1730   2002200139656 Pd.13965 O kłamstwie i kłamaniu : studium semantyczno-pragmatyczne / ANTAS, JOLANTA
1731   2002200158688 Pd.15868 O komunikowaniu się w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym /
1732   2002200058421 Pd.5842 O kształtowaniu upodobań artystycznych młodzieży / Rżewska, Irena.
1733   2002200142946 Pd.14294 O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / SZYMAŃSKI, MIROSŁAW S.
1734   2002200161688 Pd.16168 O międzyludzkiej komunikacji / Parafiniuk-Soińska, Janina
1735   2002200142939 Pd.14293 O mowie dziecka czyli Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju / SŁODOWNIK-RYCAJ, EWA
1736   2002200047036 Pd.4703 O myśleniu skutecznym / Rudniański, Jarosław
1737   2002200032889 Pd.3288 O naszym hymnie narodowym / Kopczewski, Jan Stanisław
1738   2002200093842 Pd.9384 O naturze przekonań jako reprezentacji umysłowych / Putko, Adam.
1739   2002200157728 Pd.15772 O nauce szkolnej uczniów zdolnych : (przyczyny niechęci do nauki i niepowodzenia w nauce) / Wasyluk-Kuś, Halina
1740   2002200164238 Pd.16423 O nauczaniu mowy i rozwijaniu resztek słuchu u dzieci głuchoniemych /
1741   2002200039741 Pd.3974 O niektórych aspektach specyfiki nadzoru i doradztwa pedagogicznego w szkołach dla pracujących / Kania, Julian.
1742   2002200200271 Pd.20027 O nową integrację wychowania : ekologicznie zorientowana antropologia filozoficzna a wychowanie / Francuz, Grzegorz
1743   2002200188685 Pd.18868 O nowe podejście w kształceniu nauczycieli języka polskiego /
1744   2002200185820 Pd.18582 O osobowości praktycznie wszystko : ćwiczenia z psychologii osobowości /
1745   2002200133920 Pd.13392 O pedagogice / KANT, IMMANUEL
1746   2002200118187 Pd.11818 O pedagogice twórczości /
1747   2002200124461 Pd.12446 O podstawach kreowania racjonalności hermeneutycznej w pedagogice. ŁYSEK JAN
1748   2002200176866 Pd.17686 O pomaganiu i psychoterapeutach : kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej / SZCZUKIEWICZ, PIOTR
1749   2002200173971 Pd.17397 O postępowaniu z dzieckiem kalekim / SZELOŻYŃSKA, KATARZYNA
1750   2002200142915 Pd.14291 O potrzebie dialogu kultur i ludzi /
1751   2002200104487 Pd.10448 O powinnościach nauczyciela i jego kształceniu / Szyc, Aniela
1752   2002200158138 Pd.15813 O przezwyciężaniu niepełnosprawności : współżycie z ludźmi / PACEK, STEFAN
1753   2002200161091 Pd.16109 O przysposobieniu (adopcji) dzieci : mówią: lekarz, działacz społeczny, prawnik / Bielicka, Izabela.
1754   2002200135139 Pd.13513 O reformach szkolnych : wybór rozpraw i artykułów z lat 1977-1999 /
1755   2002200173841 Pd.17384 O rozwoju psychiki /
1756   2002200154550 Pd.15455 O samowychowywaniu : podręcznik dla młodzieży / Jundziłł, Irena
1757   2002200094504 Pd.9450 O społecznych uwarunkowaniach postrzegania moralnego / Augustyniak-Kopka, Jolanta
1758   2002200199346 Pd.19934 O świadomości : wybrane zagadnienia /
1759   2002200058544 Pd.5854 O temperamencie i jego poznawaniu / Strelau, Jan
1760   2002200155342 Pd.15534 O teorii i praktyce badań naukowych : (z myślą o nauczycielu akademickim) / MAJKUT, JAN
1761   2002200078320 Pd.7832 O uniwersalności i jedności nauki : zbiór rozpraw /
1762   2002200066242 Pd.6624 O wielkim uczonym Iwanie Pawłowie / Węgrzyn, M.
1763   2002200188258 Pd.18825 O wsparcie studentów niesłyszących w społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / Krakowiak, Kazimiera
1764   2002200161251 Pd.16125 O współdziałaniu między szkołą a domem / RADZIWIŁŁ, ANNA
1765   2002200164245 Pd.16424 O wychowaniu estetycznym w szkole podstawowej : praca zbiorowa /
1766   2002200118446 Pd.11844 O wychowaniu językowym : (zbiór artykułów dla rodziców i nauczycieli) / Wójtowicz, Janina
1767   2002200182065 Pd.18206 O wyższą jakość egzaminów szkolnych : XII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Lublin, 9-11 października 2006 r. Cz. 1, Etyka egzaminacyjna i zagadnienia ogólne /
1768   2002200148757 Pd.14875 O zmianach w edukacji : konteksty, zagrożenia i możliwości / Hejnicka-Bezwińska, Teresa
1769   2002200175203 Pd.17520 Obecność : zebrane teksty / WOJCIECHOWSKI, ANDRZEJ
1770   2002200074506 Pd.7450 Oblicza "ja" w świetle wybranych koncepcji psychologicznych : pojęcie, rozwój, patologia / Gasiul, Henryk
1771   2002200186476 Pd.18647 Oblicza Internetu : Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku /
1772   2002200185899 Pd.18589 Oblicza internetu /
1773   2002200131827 Pd.13182 Oblicza kultury : wstęp do antropologii międzykulturowej komunikacji / OLSZEWSKA-DYONIZIAK BARBARA
1774   2002200089074 Pd.8907 Oblicza miłości / Gajda, Janusz
1775   2002200150125 Pd.15012 Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły / Nowak-Dziemianowicz, Mirosława
1776   2002200184625 Pd.18462 Oblicza wad wymowy / Skorek, Ewa Małgorzata
1777   2002200196192 Pd.19619 Oblicza współczesnych uzależnień /
1778   2002200078931 Pd.7893 Obliczenia : nauka i zabawa /
1779   2002200034845 Pd.3484 Obraz własnej osoby młodzieży niewidomej / Palak, Zofia
1780   2002200179935 Pd.17993 Obserwacja dziecka w przedszkolu : arkusze obserwacji, omówienia obszarów, komputerowy program do analizy wyników /
1781   2002200127042 Pd.12704 Obserwacja w poznawaniu dziecka. KARWOWSKA-STRUCZYK MAŁGORZATA
1782   2002200136969 Pd.13696 Obszary dyskusji o edukacji /
1783   2002200138222 Pd.13822 Ocal życie bezbronnemu : opracowanie zespołowe /
1784   2002200129268 Pd.12926 Ocenianie opisowe a rozwój dziecka. RAU KRYSTYNA
1785   2002200145503 Pd.14550 Ocenianie osiągnięć uczniowskich na lekcjach plastyki / KAWECKI, IRENEUSZ
1786   2002200144988 Pd.14498 Ochotnicy miłości bliźniego : przewodnik po wolontariacie / GAWROŃSKI, STAŚ
1787   2002200125239 Pd.12523 Ochrona praw człowieka. HOŁDA ZBIGNIEW
1788   2002200158442 Pd.15844 Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko, rodzina, państwo) / Andrzejewski, Marek
1789   2002200161206 Pd.16120 Ochrona własności intelektualnej : seminarium, Warszawa, 7 marca 1997 /
1790   2002200150743 Pd.15074 Oczekiwania a doświadczenia dzieci w pierwszym roku nauki / NYCZAJ-DRĄG, MIROSŁAWA
1791   2002200050722 Pd.5072 Oczekiwania studentów I roku wobec nauczycieli akademickich : komunikat z badań / Ślęczkowska, Jolanta.
1792   2002200173834 Pd.17383 Oczy i widzenie Le Grand, Yves
1793   2002200161596 Pd.16159 Od A do Z : wybrane zagadnienia do pracy z dziećmi sześcioletnimi / FIUTOWSKA, TERESA
1794   2002200078047 Pd.7804 Od alfabetyzacji do popularyzacji wiedzy : ruch oświatowy dorosłych w Galicji (1867-1918) / Potoczny, Jerzy.
1795   2002200102674 Pd.10267 Od narodzin do pierwszego roku życia : poradnik dla rodziców : pytania i odpowiedzi / Laughin, Andrew.
1796   2002200202121 Pd.20212 Od Natury do... Kultury : sztuka i edukacja drogą rozwoju osób niepełnosprawnych /
1797   2002200082594 Pd.8259 Od obrazka do słowa : poradnik dla pedagogów, logopedów i rodziców dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się / Rodak, Hanna
1798   2002200179317 Pd.17931 Od poczęcia do dojrzewania : prawidłowości i problemy rozwoju psychoseksualnego : poradnik metodyczny nr 4 (dla nauczycieli, wychowawców, rodziców) / Komorowska-Pudło, Marta.
1799   2002200148627 Pd.14862 Od prawa szkolnego do etyki pedagogicznej : Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Januszowi Homplewiczowi z o kazji czterdziestolecia Jego pracy naukowej /
1800   2002200148764 Pd.14876 Od przedmiotu do podmiotu / OBUCHOWSKI, KAZIMIERZ
1801   2002200057851 Pd.5785 Od samouctwa do samokształcenia : na podstawie 300 pamiętników samouków / Landy-Tołwińska, Joanna
1802   2002200196130 Pd.19613 Od systemu terapeutycznego do interwencji /
1803   2002200119504 Pd.11950 Od sześciolatka do ośmiolatka. STEINER DEBORAH
1804   2002200201322 Pd.20132 Od teorii do praktyki : rozwój zawodowy nauczyciela / Day, Christopher
1805   2002200132671 Pd.13267 Od zawiści do zemsty : społeczna psychologia kłopotliwych emocji / ZALESKI ZBIGNIEW
1806   2002200079624 Pd.7962 Oddziaływanie wychowawcze na młodzież w wieku szkolnym : wytyczne postępowania i rady dla rodziców oraz nauczycieli / Śliwiński, Ferdynand Józef.
1807   2002200101769 Pd.10176 Oddziaływanie wychowawcze na młodzież w wieku szkolnym : wytyczne postępowania i rady dla rodziców oraz nauczycieli / Śliwiński, Ferdynand Józef.
1808   2002200119962 Pd.11996 Odlot donikąd. WANAT WOJCIECH
1809   2002200091237 Pd.9123 Odmiany grupowego życia młodzieży miejskiej : socjologiczne studium nad stowarzyszeniowymi, zrzeszeniowymi i instytucjonalnymi formami skupienia młodzieży w lokalnej zbiorowości / Stankiewicz, Janina
1810   2002200049955 Pd.4995 Odnaleźć drogę do dziecka / Śliwińska, Teresa
1811   2002200103367 Pd.10336 Odnaleźć siebie : drogi do niezależności / Kirschner, Josef
1812   2002200134484 Pd.13448 Odpowiedzialność jako wartość i problem edukacyjny /
1813   2002200084222 Pd.8422 Odwaga bycia sobą / Vallés, Carlos G.
1814   2002200201346 Pd.20134 Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Dambach, Karl E.
1815   2002200187015 Pd.18701 Odzyskane domy rodzinne : czwarte podsumowanie doświadczeń rodzinnych domów dziecka w Polsce
1816   2002200133784 Pd.13378 Offenbach.
1817   2002200186483 Pd.18648 Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL / Kosiński, Krzysztof
1818   2002200074742 Pd.7474 Ogród Jordanowski : [praca zbiorowa /
1819   2002200092401 Pd.9240 Ogród szkolny w nauczaniu środowiska społeczno-przyrodniczego / Sawiński, Julian Piotr.
1820   2002200194952 Pd.19495 Ojciec a wychowanie dziecka / Pospiszyl, Kazimierz.
1821   2002200109093 Pd.10909 Oki i jego mistrz. ROGALA GRZEGORZ
1822   2002200081399 Pd.8139 Oko nigdy nie śpi /
1823   2002200179508 Pd.17950 Określenie efektywności metod dydaktycznych DENEK, KAZIMIERZ
1824   2002200191289 Pd.19128 Okruchy wspomnień : lata wojny i pracy przymusowej / Kupisiewicz, Czesław
1825   2002200122382 Pd.12238 Oligofrenopedagogika : wybrane zagadnienia pedagogiki upośledzonych umysłowo / WYCZESANY JANINA
1826   2002200116732 Pd.11673 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 1987-1992 / WYSOCKI JÓZEF
1827   2002200189873 Pd.18987 Olśnienie i odwaga : piękno jako kategoria pedagogiczna / Kochanek, Marta.
1828   2002200102810 Pd.10281 On : być mężczyzną we współczesnym świecie / Johnson, Robert A.
1829   2002200133340 Pd.13334 Oni już dorastają : psychologiczny poradnik dla rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu życ iowych problemów dorastającej młodzieży /
1830   2002200101608 Pd.10160 Operacyjność myślenia konkretnego i jej uwarnkowania / Gomółka-Walaszek, Izabela.
1831   2002200144216 Pd.14421 Opętanie : próba psychopatologicznego ujęcia problemu / Dębiec, Jacek.
1832   2002200113175 Pd.11317 Opieka i wychowanie w okresie transformacji systemowej /
1833   2002200099189 Pd.9918 Opieka rodziny nad mową dziecka / Klemensiewicz, Zenon
1834   2002200084314 Pd.8431 Opieka zdrowotna nad rodziną /
1835   2002200140980 Pd.14098 Opieka, wychowanie, terapia w domach dziecka / SIERANKIEWICZ, EWA
1836   2002200063678 Pd.6367 Opiekuńcza funkcja szkoły wiejskiej / Materne, Jerzy
1837   2002200113458 Pd.11345 Opiniowanie pracowników / Sztumski, Janusz
1838   2002200128988 Pd.12898 Opisywanie siebie w warunkach autoprezentacji oraz prywatnie : style autoprezentacji / STOJANOWSKA ELŻBIETA
1839   2002200123594 Pd.12359 Opowiadania dla twojego (nieco starszego) dziecka. Cz. 2 / Brett, Doris.
1840   2002200123389 Pd.12338 Opowiadania dla twojego dziecka. Cz. 1 / Brett, Doris.
1841   2002200105323 Pd.10532 Opowieści terapeutów /
1842   2002200076418 Pd.7641 Opozycja polityczna w Polsce - wyzwania dla edukacji : pomiędzy oporem, emancypacją i transformacją / Przyszczypkowski, Kazimierz
1843   2002200103282 Pd.10328 Optyka i korekcja wad wzroku / Bartkowska, Janina
1844   2002200054355 Pd.5435 Optymalizacja kształcenia pedagogicznego : przygotowanie do rozwiązywania sytuacji dydaktycznych trudnych / Lachowicz, Ewa.
1845   2002200054331 Pd.5433 Optymalizacja procesu kształcenia nauczycieli klas początkowych /
1846   2002200115193 Pd.11519 Optymistyczne dziecko / SELIGMAN MARTIN E.P.
1847   2002200079181 Pd.7918 Organizacja i funkcjonowanie współczesnych systemów edukacyjnych : antologia dokumentów i materiałów. Cz. 1, Współpraca międzynarodowa w dziedzinie oświaty /
1848   2002200079198 Pd.7919 Organizacja i funkcjonowanie współczesnych systemów edukacyjnych : antologia dokumentów i materiałów. Cz. 2, Organizacja systemu edukacyjnego w Polsce w latach 1932-1993 /
1849   2002200079204 Pd.7920 Organizacja i funkcjonowanie współczesnych systemów edukacyjnych : antologia dokumentów i materiałów. Cz. 3, Wybrane problemy organizacji systemów edukacyjnych na świecie /
1850   2002200158350 Pd.15835 Organizacja pracy i metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej / Grochociński, Marian
1851   2002200056052 Pd.5605 Organizacja pracy rady pedagogicznej / Waligórski, Kazimierz.
1852   2002200124850 Pd.12485 Organizacja procesu doskonalenia : suplement / SZABO ALICJA
1853   2002200124843 Pd.12484 Organizacja procesu doskonalenia : Moduł 3B / Szabo, Alicja.
1854   2002200148795 Pd.14879 Organizacja turystyki młodzieży szkolnej / Wojtycza, Janusz
1855   2002200178815 Pd.17881 Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych, rekreacyjne gry ruchowe / Gołaszewski, Jerzy.
1856   2002200096775 Pd.9677 Organizm w niebezpieczeństwie : zasady postępowania u osób z problemami alkoholowymi / Habrat, Bogusław.
1857   2002200090100 Pd.9010 Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą / Łobocki, Mieczysław
1858   2002200078290 Pd.7829 Orientacja defensywna / Doliński, Dariusz
1859   2002200141215 Pd.14121 Orientacja ekologiczna, globalna i podmiotowa w edukacji wczesnej / SUCHORA-OLECH, APOLONIA
1860   2002200109895 Pd.10989 Orientacja i poradnictwo zawodowe : materiały informacyjno-metodyczne / Parzęcki, Ryszard
1861   2002200125598 Pd.12559 Orientacja i przygotowanie do zawodu nauczycielskiego : bibliografia selekcyjna za lata 1972-1994 /
1862   2002200059152 Pd.5915 Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących : poradnik metodyczny / Kuczyńska-Kwapisz, Jadwiga.
1863   2002200150552 Pd.15055 Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych /
1864   2002200129312 Pd.12931 Orientacja zawodowa : przewodnik nauczyciela gimnazjum i szkoły podstawowej / KRAWCZYK LUDMIŁA
1865   2002200123310 Pd.12331 Orientacje - koncepcje edukacji nauczycielskiej : (wybór cytatów) / BANACH, CZESŁAW
1866   2002200094818 Pd.9481 Orientacje młodzieży w warunkach gospodarki rynkowej /
1867   2002200131834 Pd.13183 Orientacje życiowe młodzieży szkolnej miasta przygranicznego : badania panelowe / IDZIKOWSKI BOGDAN
1868   2002200086981 Pd.8698 Ortografek w pierwszej klasie : zeszyt ćwiczeń do ortografii dla kl. pierwszej szkoły podstawowej / Gajewska, Gabriela.
1869   2002200073370 Pd.7337 Ortografia inaczej 2, Teka [48 k.] /
1870   2002200074605 Pd.7460 Ortograficzny słownik ucznia / Saloni, Zygmunt
1871   2002200098717 Pd.9871 Osaczanie, czyli jak doprowadzić wrogów do szaleństwa. SANTORO VICTOR
1872   2002200129060 Pd.12906 Osiągnięcia absolwentów szkół polskich w latach 1985-1989. PÓŁTURZYCKI JÓZEF
1873   2002200141222 Pd.14122 Osiągnięcia uczniów zdolnych / SĘKOWSKI, ANDRZEJ E.
1874   2002200076128 Pd.7612 Osiołek Łukaszka : z zagadnień pedagogiki rodzinnej / Święcicka, Hanna
1875   2002200175098 Pd.17509 Osoba i wychowanie : pedagogika personalistyczna w praktyce / DZIEWIECKI, MAREK
1876   2002200187138 Pd.18713 Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej
1877   2002200149204 Pd.14920 Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej : I Ogólnopolski Konkurs dla Samorządów Powiatowych /
1878   2002200099646 Pd.9964 Osobowości rodzinne : zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych / FIELD DAVID
1879   2002200019859 Pd.1985 Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia /
1880   2002200140614 Pd.14061 Osobowościowe uwarunkowania nasilenia problemów psychospołecznych u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego / BLOCK, BOGUSŁAW LESZEK
1881   2002200065887 Pd.6588 Osobowościowe uwarunkowania postaw wobec ludzi niepełnosprawnych / Sękowski, Andrzej Edward
1882   2002200188098 Pd.18809 Osobowościowe uwarunkowania postawy twórczej studentów / Wróblewska, Monika
1883   2002200106245 Pd.10624 Osobowość a higiena psychiczna : struktura dojrzałej, dobrze przystosowanej oraz niedojrzałej, źle przystosowanej osobowości, wybrane metody badania potrzeb psychicznych, lęku oraz całych struktur osobowości. / Siek, Stanisław
1884   2002200140836 Pd.14083 Osobowość antyspołeczna : geneza, rozwój i obraz kliniczny / Radochoński, Mieczysław.
1885   2002200138208 Pd.13820 Osobowość duszpasterza młodzieży. KACZMAREK MARIAN LECH
1886   2002200101172 Pd.10117 Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji / Korporowicz, Leszek.
1887   2002200103862 Pd.10386 Osobowość nauczyciela w świadomości młodzieży / Bohucki, Jan
1888   2002200164634 Pd.16463 Osobowość nauczyciela-wychowawcy / KREUTZ, MIECZYSŁAW
1889   2002200151924 Pd.15192 Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / OSTROWSKA, ANTONINA
1890   2002200140072 Pd.14007 Ostatni bastion czyli Jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola / SIARKIEWICZ, ELŻBIETA
1891   2002200174282 Pd.17428 Ostre choroby wirusowe zakaźne u dzieci : odra, różyczka, gorączka trzydniowa, mononukleoza zakaźna / Marczyńska-Robowska, Maria.
1892   2002200046596 Pd.4659 Oświata dorosłych : stan i kierunki przebudowy / Wujek, Tadeusz
1893   2002200046589 Pd.4658 Oświata dorosłych w Polsce : stan i kierunki przebudowy / Półturzycki, Józef
1894   2002200137904 Pd.13790 Oświata i nauczyciel : (materiały i ekspertyzy) : praca zbiorowa /
1895   2002200179119 Pd.17911 Oświata i praca w erze globalizacji / Pachociński, Ryszard
1896   2002200162845 Pd.16284 Oświata i proces zmian społecznych w Czarnej Afryce : awans młodej generacji kobiet w Zairze / WRZESIŃSKA, ALICJA
1897   2002200042901 Pd.4290 Oświata ludowa 1863-1905 w Królestwie Polskim i Galicji / Wojciechowski, Kazimierz
1898   2002200170857 Pd.17085 Ozdoby i upominki na różne okazje / DANKOWSKA, IZABELLA
1899   2002200141130 Pd.14113 Pacjent HIV/AIDS pozytywny w procesie psychoterapeutycznym / NAWROCKI, ANDRZEJ
1900   2002200135559 Pd.13555 Pacjent jako partner. GORDON THOMAS
1901   2002200109314 Pd.10931 Pacjent w swojej rodzinie. BARBARO BOGDAN de
1902   2002200183840 Pd.18384 Padaczka : praca zbiorowa /
1903   2002200108027 Pd.10802 Padaczka : poradnik / Buchanan, Neil
1904   2002200113014 Pd.11301 Pakiety edukacyjne w kształceniu zawodowym / Kramek, Zbigniew.
1905   2002200140683 Pd.14068 Palenie tytoniu / Mazur, Joanna.
1906   2002200146234 Pd.14623 Pamięć i więź /
1907   2002200145893 Pd.14589 Pamięć na zawołanie / BUZAN, TONY
1908   2002200147279 Pd.14727 Pamięć, miejsce, obecność : współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne /
1909   2002200075732 Pd.7573 Pan Jezus wśród dzieci : materiały pomocnicze do nauki religii w klasach pierwszych / BUKOWSKI KAZIMIERZ
1910   2002200139991 Pd.13999 Pani na opak : miniatury sceniczne / Kwietniewska-Talarczyk, Marzena
1911   2002200200752 Pd.20075 Państwo a edukacja /
1912   2002200184649 Pd.18464 Paradygmaty i przeobrażenia edukacji specjalnej w świetle dorobku profesora Aleksandra Hulka : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Warszawa 24-25 maja 1999 r. /
1913   2002200094399 Pd.9439 Parapsychologia : zdolności człowieka / Rýzl, Milan
1914   2002200161718 Pd.16171 Pasowanie na czytelnika : scenariusze zajęć / PODLASIŃSKA, IWONA
1915   2002200165006 Pd.16500 Patologia myślenia / Zejgarnik, Blûma Vul'fovna
1916   2002200185134 Pd.18513 Patologia społeczna : wybrane zagadnienia / Mausch, Karol
1917   2002200070119 Pd.7011 Patologia społeczna / Gaberle, Andrzej
1918   2002200083515 Pd.8351 Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski : materiały ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w dniach 25-26 maja 1993 r. /
1919   2002200156257 Pd.15625 Patologia społeczna wśród dzieci i młodzieży Cz. 1 /
1920   2002200154147 Pd.15414 Patologia społeczna wśród dzieci i młodzieży : rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych. T.1 / DYMEK-BALCEREK, KRYSTYNA
1921   2002200153676 Pd.15367 Patologie społeczne objęte ingerencją sądu rodzinnego i ich uregulowania prawne / Górecka, Halina
1922   2002200191135 Pd.19113 Pedagodzy o sobie i o pedagogice /
1923   2002200120890 Pd.12089 Pedagogia Celestyna Freineta a edukacja regionalna /
1924   2002200191142 Pd.19114 Pedagogia ograniczeń ludzkiej egzystencji / Borowska, Teresa.
1925   2002200139014 Pd.13901 Pedagogiczne aspekty Paktów Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka : założenia i rzeczywistość /
1926   2002200141116 Pd.14111 Pedagogiczne i teoretyczne aspekty kształcenia nauczycieli wychowaniamuzycznego / MIKOLON, MARIA
1927   2002200135634 Pd.13563 Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce. SZEMPRUCH JOLANTA
1928   2002200039697 Pd.3969 Pedagogiczne problemy krajoznawstwa szkolnego / Safiullin, Anvar Zakirovič.
1929   2002200077521 Pd.7752 Pedagogiczne problemy słuchu fonematycznego u uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Nowak, Jadwiga
1930   2002200076234 Pd.7623 Pedagogiczne Studium Techniczne w systemie kształcenia nauczycieli / Podoska-Filipowicz, Elżbieta.
1931   2002200110310 Pd.11031 Pedagogika - poszukiwanie pewności : studenckie wyobrażenia o pedagogice jako dyscyplinie naukowej i kierunku studiów / Leppert, Roman.
1932   2002200164252 Pd.16425 Pedagogika Antoniego Makarenki / KAMIŃSKI, ALEKSANDER
1933   2002200141024 Pd.14102 Pedagogika czasu przemian : [materiały międzynarodowej konferencji "Młoda inteligencja w Europie rzemian", cz.2: "Pedagogika przemian cywilizacyjnych" Warszawa 14-1 aździernika 1999 roku] : praca zbiorowa /
1934   2002200182386 Pd.18238 Pedagogika emancypacyjna : [rozwój świadomości krytycznej człowieka] / Czerepaniak-Walczak, Maria
1935   2002200117548 Pd.11754 Pedagogika fortepianowa : materiały pokonferencyjne /
1936   2002200156516 Pd.15651 Pedagogika Freineta na dziś : materiały pokonferencyjne III Ogólnopolskiego Seminarium Animatorów i Sympatyków Pedagogiki Freineta we Wrocławiu 26-27 maja 1989 roku /
1937   2002200116749 Pd.11674 Pedagogika i dydaktyka w ujęciu Kazimierza Sośnickiego / Nalaskowski, Stanisław
1938   2002200149846 Pd.14984 Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie : materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego /
1939   2002200089548 Pd.8954 Pedagogika i technologia kształcenia postrzegane na nowo /
1940   2002200199834 Pd.19983 Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu = Ignatian pedagogy for the challenges of humanism today /
1941   2002200126250 Pd.12625 Pedagogika kultury : historyczne osiągnięcia, współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturalnej, perspektywy rozwoju /
1942   2002200112192 Pd.11219 Pedagogika kultury a edukacja kulturalna : rozwój historyczny, aktualność, perspektywy : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji "O powrót do pedagogiki ku ltury" /
1943   2002200184663 Pd.18466 Pedagogika lecznicza i jej przemiany : wybrane problemy / Maciarz, Aleksandra
1944   2002200191258 Pd.19125 Pedagogika małego dziecka : wybrane zagadnienia /
1945   2002200148597 Pd.14859 Pedagogika mediów : materiały konferencji naukowej Kielce, 14 kwietnia 2000 roku /
1946   2002200185912 Pd.18591 Pedagogika miejsca /
1947   2002200093682 Pd.9368 Pedagogika ogólna : tradycja-teraźniejszość-nowe wyzwania : (materiały pokonferencyjne) /
1948   2002200137447 Pd.13744 Pedagogika ogólna : podręcznik dla użytku zakładów kształcenia nauczycieli / SOŚNICKI KAZIMIERZ
1949   2002200138116 Pd.13811 Pedagogika ogólna / Sośnicki, Kazimierz
1950   2002200132527 Pd.13252 Pedagogika ogólna a filozofia nauki : wybrane problemy poznawcze i konteksty dydaktyczne : III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pedagogów Ogólnych, Kokotek 21-23 maja 1997 /
1951   2002200164344 Pd.16434 Pedagogika opiekuńcza a związki zawodowe / KUBERSKI, JERZY
1952   2002200142199 Pd.14219 Pedagogika opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian /
1953   2002200183017 Pd.18301 Pedagogika opiekuńcza w zarysie. 2 / Dąbrowski, Zdzisław
1954   2002200182997 Pd.18299 Pedagogika opiekuńcza w zarysie. 1 / Dąbrowski, Zdzisław
1955   2002200136891 Pd.13689 Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 13-14 października 1997 r., Czudec k. Rzeszowa. T.2 /
1956   2002200136884 Pd.13688 Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 13-14 października 1997 r., Czudec k. Rzeszowa. T.1 /
1957   2002200104265 Pd.10426 Pedagogika podwórkowa : praca zbiorowa /
1958   2002200183185 Pd.18318 Pedagogika porównawcza : podstawy międzynarodowych badań oświatowych : podręcznik akademicki / Průcha, Jan
1959   2002200069557 Pd.6955 Pedagogika porównawcza systemów oświatowych / Snoch, Bogdan
1960   2002200150774 Pd.15077 Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / PYTKA, LESŁAW
1961   2002200182478 Pd.18247 Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Kawula, Stanisław
1962   2002200188111 Pd.18811 Pedagogika rodziny : przewodnik do ćwiczeń / Krzesińska-Żach, Beata
1963   2002200174503 Pd.17450 Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań /
1964   2002200143363 Pd.14336 Pedagogika specjalna : praca zbiorowa /
1965   2002200145626 Pd.14562 Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kazimierz Dolny, 25-2 6 maja 2000 /
1966   2002200130141 Pd.13014 Pedagogika specjalna wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku : materiały z obrad XVI sekcji III Zjazdu Pedagogicznego w Poznaniu (21-23 wrzesień 1998) /
1967   2002200089470 Pd.8947 Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie : praca zbiorowa /
1968   2002200132824 Pd.13282 Pedagogika społeczna w Polsce - między stagnacją a zaangażowaniem T.1 /
1969   2002200132831 Pd.13283 Pedagogika społeczna w Polsce - między stagnacją a zaangażowaniem T.2 /
1970   2002200178310 Pd.17831 Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945-2005 : rozwój, obszary refleksji i badań, koncepcje / Cichosz, Mariusz
1971   2002200179706 Pd.17970 Pedagogika środowiskowa : kategoria środowiska w teorii polskiej pedagogiki społecznej / Sroczyński, Wojciech
1972   2002200137027 Pd.13702 Pedagogika twórczości w pracy nauczycielskiej / Giza, Teresa.
1973   2002200133371 Pd.13337 Pedagogika waldorfska w praktyce / Wasiukiewicz, Jadwiga.
1974   2002200139021 Pd.13902 Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku /
1975   2002200143615 Pd.14361 Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych /
1976   2002200184724 Pd.18472 Pedagogika z technologią kształcenia : słownik angielsko-polski / Siemak-Tylikowska, Alicja
1977   2002200201384 Pd.20138 Pedagogika zaburzeń zachowania / Hillenbrand, Clemens.
1978   2002200076173 Pd.7617 Pedeutologia : badania i koncepcje metodologiczne /
1979   2002200082211 Pd.8221 Pediatria : pytania i odpowiedzi / Lissauer, Tom.
1980   2002200160094 Pd.16009 Pedofilia : zarys zagadnienia / Podgajna-Kuśmierek, Magdalena.
1981   2002200071123 Pd.7112 Percepcja / Hochberg, Julian E.
1982   2002200140911 Pd.14091 Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ichdorosłych dzieci / GAŁKOWSKA, AGNIESZKA
1983   2002200145510 Pd.14551 Percepcja zadań dydaktycznych przez studentów i nauczycieli akdemickich (na przykładzie zajęć z przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych) / SITARSKA, BARBARA
1984   2002200039963 Pd.3996 Percepcyjne uwarunkowania osiągnięć w nauce czytania dzieci sześcioletnich / Cybulska, Halina.
1985   2002200119054 Pd.11905 Perspektywy edukacji narodowej : prognoza rozwoju oświaty i wychowania /
1986   2002200130400 Pd.13040 Perspektywy rehabilitacji osób głuchoniewidomych /
1987   2002200191340 Pd.19134 Perspektywy rozwoju szkoły : szkice z teorii szkoły / Nowosad, Inetta.
1988   2002200147767 Pd.14776 Pestalozzi w Polsce na początku XIX stulecia : sprawozdania, rozbiory i sądy współczesne /
1989   2002200179126 Pd.17912 Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Lowe, Geoff
1990   2002200133500 Pd.13350 Pielęgnacja niemowląt i małych dzieci w placówkach opiekuńczych /
1991   2002200135115 Pd.13511 Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka / CHAUVEL DENISE
1992   2002200094009 Pd.9400 Pierwsze dziecko zmienia wszystko / Teusen, Gertrud.
1993   2002200090001 Pd.9000 Pierwsze konflikty dziecka / Tejera de Meer, Manuel.
1994   2002200177412 Pd.17741 Pierwszy rok życia dziecka / Eisenberg, Arlene.
1995   2002200170116 Pd.17011 Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej / WALUGA, ANNA
1996   2002200081771 Pd.8177 Pieśń szkolna : jej teoria, historia oraz miejsce w repertuarze edukacyjnym szkolnictwa polskiego XIX i XX wieku / Chyła-Szypułowa, Irena
1997   2002200068796 Pd.6879 Pięć tekstów o społeczeństwie obywatelskim / Ogrodziński, Piotr
1998   2002200163149 Pd.16314 Piękno i sacrum : u podstaw pedagogiki teonomicznej / Pasterniak, Wojciech
1999   2002200134934 Pd.13493 Piękno w sieci : estetyka a nowe media /
2000   2002200181969 Pd.18196 Pims, którego nie ma / Papuzińska, Joanna
2001   2002200148207 Pd.14820 Pionierzy, współtwórcy i twórcy polskiej psychologii naukowej : (sylwetki uczonych) / CZARNECKI, KAZIMIERZ MARIAN
2002   2002200065962 Pd.6596 Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się / Nowak, Jadwiga
2003   2002200080316 Pd.8031 Pisanie - liczenie : nauka i zabawa : ćwiczenia przygotowawcze /
2004   2002200080309 Pd.8030 Pisanie : nauka i zabawa /
2005   2002200142014 Pd.14201 Pisanie nie jest trudne : materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego kl.3-8 /
2006   2002200165624 Pd.16562 Pisma pedagogiczne / Śniadecki, Jan
2007   2002200164511 Pd.16451 Pisma pedagogiczne / Dawid, Jan Władysław
2008   2002200199506 Pd.19950 Pisma pedagogiczne / Jurgielewiczowa, Irena
2009   2002200057448 Pd.5744 Pisma pedagogiczne / Dygasiński, Adolf
2010   2002200137423 Pd.13742 Pisma pedagogiczne i oświatowe / Sempołowska, Stefania
2011   2002200162593 Pd.16259 Pisma sokratyczne / XENOPHON
2012   2002200037785 Pd.3778 Pisma wybrane / Mysłakowski, Zygmunt
2013   2002200039604 Pd.3960 Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej / Misiejuk, Janina.
2014   2002200184373 Pd.18437 Plan wynikowy nauczania fizyki w gimnazjum : Eureka 2000 /
2015   2002200080866 Pd.8086 Planowanie edukacyjne : problemy i dylematy / Przybyszewski, Roman
2016   2002200135269 Pd.13526 Plastyka dla klas 4-6 : program nauczania : szkoła podstawowa /
2017   2002200132244 Pd.13224 Plastyka dla klasy pierwszej : podręcznik : gimnazjum / STOPCZYK STANISŁAW KRZYSZTOF
2018   2002200148054 Pd.14805 Plastyka nowoczesna i współczesna : od romantyzmu do naszych dni / GLIŃSKA, MARIA
2019   2002200028509 Pd.2850 Plastyka w klasach I-III : materiały metodyczne /
2020   2002200133906 Pd.13390 Pluralizm i tolerancja /
2021   2002200073813 Pd.7381 Płeć mózgu : o prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą / Moir, Anne.
2022   2002200146210 Pd.14621 Płeć psychiczna a poziom samoaktualizacji / DAKOWICZ, ANDRZEJ
2023   2002200084857 Pd.8485 Po co gminom szkoły? / Gęsicki, Janusz
2024   2002200131957 Pd.13195 Po co i jak tworzyć radę szkoły? : praca zbiorowa /
2025   2002200098410 Pd.9841 Po deszczu jest słońce : poradnik terapeutyczny dla dorosłych dzieci alkoholików / McConnell, Patty.
2026   2002200140751 Pd.14075 Po drugiej stronie lustra : ścieżka /
2027   2002200173117 Pd.17311 Po europejsku, to znaczy wspólnie : przewodnik dla nauczyciela klas 0-3 / ZARZYCKA, IRENA
2028   2002200105149 Pd.10514 Pobaw się ze mną : nasi ulubieńcy w zagadkach, rebusach i innych grach / CHOMKA FELICJA
2029   2002200091275 Pd.9127 Początek drogi : wykłady psychologa na oddziale odwykowym / Woydyłło, Ewa
2030   2002200125369 Pd.12536 Początki i rozwój polskiej logopedii. MINCZAKIEWICZ ELŻBIETA MARIA
2031   2002200201407 Pd.20140 Początkujący nauczyciel : studium przypadku / Bullough, Robert V.
2032   2002200143417 Pd.14341 Poczucie odpowiedzialności moralnej jako aspekt podmiotowy /
2033   2002200069335 Pd.6933 Poczucie podmiotowości-alienacji politycznej : uwarunkowania psychospołeczne / Korzeniowski, Krzysztof.
2034   2002200151627 Pd.15162 Poczucie powinności i odpowiedzialności u młodzieży katolickiej / PIERZCHAŁA, KAZIMIERZ
2035   2002200095457 Pd.9545 Poczucie własnej wartości / Lindenfield, Gael.
2036   2002200147309 Pd.14730 Poczucie zagrożeń i wyzwań cywilizacyjnych / GOLKA, MARIAN
2037   2002200045520 Pd.4552 Podajmy sobie ręce! : piosenki dziecięce różnych narodów z zabawami / Smoczyńska, Urszula.
2038   2002200082051 Pd.8205 Podbrzusze mężczyzny : przewodnik / Purvis, Kenneth.
2039   2002200059848 Pd.5984 Podkultury młodzieżowe lat osiemdziesiątych : (wybrane problemy) / Wójcik, Jerzy Wojciech
2040   2002200178730 Pd.17873 Podmiot i pedagogika : od oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji / Męczkowska-Christiansen, Astrid.
2041   2002200068420 Pd.6842 Podmiotowa rola rodziców w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych : materiały z międzynarodowego polsko-holenderskiego sympozjum, (18-19 lutego 1992) /
2042   2002200147316 Pd.14731 Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania anoreksji : wybrane zagadnienia /
2043   2002200113212 Pd.11321 Podmiotowość społeczności lokalnych : praktyczne programy wspomagania rozwoju : praca /
2044   2002200117098 Pd.11709 Podręczna technologia malarstwa / Zwolińska, Krystyna
2045   2002200147804 Pd.14780 Podręcznik do egzaminu kwalifikacyjnego dla nauczycieli szkól ludowych pospolitych / DOLEŻAN, WIKTOR
2046   2002200179133 Pd.17913 Podręcznik pomagania /
2047   2002200135856 Pd.13585 Podręcznik przedszkolanki : grupa młodsza i średnia /
2048   2002200135849 Pd.13584 Podręcznik przedszkolanki : grupa starsza / Chauvel, Denise.
2049   2002200171137 Pd.17113 Podręcznik psychologii / Guillaume, Paul
2050   2002200168298 Pd.16829 Podręcznik szkolny : wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania / SKRZYPCZAK, JÓZEF
2051   2002200145916 Pd.14591 Podręcznik szybkiego czytania / BUZAN, TONY
2052   2002200114561 Pd.11456 Podręcznik terapii psychoanalitycznej. T.1, Podstawy. THOMÄ HELMUT
2053   2002200114578 Pd.11457 Podręcznik terapii psychoanalitycznej. T.2, Dialog psychoanalityczny. THOMÄ HELMUT
2054   2002200114585 Pd.11458 Podręcznik terapii psychoanalitycznej. T.3, Przypadek Amalie X. THOMÄ HELMUT
2055   2002200118248 Pd.11824 Podręczny leksykon muzyczny. BALL PETER BROOKE
2056   2002200115728 Pd.11572 Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego. GOŹLIŃSKA ELŻBIETA
2057   2002200150675 Pd.15067 Podróż w nieznane : o miłości, seksie i rodzinie : scenariusze zajęć / Chomczyńska-Rubacha, Mariola
2058   2002200164023 Pd.16402 Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice / Guilford, J. P.
2059   2002200145763 Pd.14576 Podstawowe zbiory liczbowe w reformowanym kształceniu zawodowym uczniów o niższych umiejętnościach matematycznych / KARWOT IZYDOR
2060   2002200167246 Pd.16724 Podstawy badań naukowych i procesu dydaktyczno-wychowawczego /
2061   2002200168748 Pd.16874 Podstawy edukacji dorosłych : zarys problematyki / Jankowski, Dzierżymir
2062   2002200196499 Pd.19649 Podstawy edukacji dorosłych : zarys problematyki / Jankowski, Dzierżymir
2063   2002200149723 Pd.14972 Podstawy edukacji ogólnotechnicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym / KRASZEWSKI, KRZYSZTOF
2064   2002200136952 Pd.13695 Podstawy emisji głosu w procesie kształcenia nauczycieli muzyki / CHACIŃSKI JAROSŁAW
2065   2002200138178 Pd.13817 Podstawy etyki płciowej. KOZUBSKI ZYGMUNT
2066   2002200140973 Pd.14097 Podstawy geografii w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej / ZIOŁO, IRMINA
2067   2002200191548 Pd.19154 Podstawy gerontologii społecznej / Szatur-Jaworska, Barbara
2068   2002200080514 Pd.8051 Podstawy języka migowego / Szczepankowski, Bogdan
2069   2002200191562 Pd.19156 Podstawy kierowania organizacją / Zawadzak, Tadeusz.
2070   2002200183116 Pd.18311 Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych / Goriszowski, Włodzimierz
2071   2002200168960 Pd.16896 Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki / DUTKIEWICZ, WALDEMAR
2072   2002200144780 Pd.14478 Podstawy multimedialnych technologii informacyjnych / Osmańska-Furmanek, Wielisława.
2073   2002200065771 Pd.6577 Podstawy nauczania początkowego /
2074   2002200065788 Pd.6578 Podstawy nauczania początkowego. [Cz. 2], Nauczanie języka polskiego /
2075   2002200080842 Pd.8084 Podstawy nauczania środowiska przyrodniczego /
2076   2002200039574 Pd.3957 Podstawy procesu resocjalizacji : praca zbiorowa /
2077   2002200162333 Pd.16233 Podstawy psychologii ogólnej /
2078   2002200149068 Pd.14906 Podstawy psychopatologii dla pedagogów / RADOCHOŃSKI, MIECZYSŁAW
2079   2002200136914 Pd.13691 Podstawy refleksyjnej edukacji opiekuńczo-wychowawczej / WORONOWICZ WANDA
2080   2002200112437 Pd.11243 Podstawy rehabilitacji i medycyny fizykalnej /
2081   2002200150781 Pd.15078 Podstawy rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej / Pichalski, Ryszard
2082   2002200200356 Pd.20035 Podstawy statystyki dla studentów i nauczycieli / Maszorek-Szymala, Anna.
2083   2002200030076 Pd.3007 Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych / Konarzewski, Krzysztof
2084   2002200134842 Pd.13484 Podstawy teorii uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona /
2085   2002200078016 Pd.7801 Podstawy warsztatu historyka oświaty : (przewodnik metodyczny do prac magisterskich) / Grzywna, Józef
2086   2002200054287 Pd.5428 Podstawy zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego / Podoska-Filipowicz, Elżbieta.
2087   2002200134095 Pd.13409 Podzielone "ja" : egzystencjalistyczne studium zdrowia i choroby psychicznej / Laing, Ronald David
2088   2002200162616 Pd.16261 Poemat pedagogiczny / MAKARENKO, ANTONI
2089   2002200117654 Pd.11765 Poglądy nauczycieli na wybrane dziedziny życia seksualnego oraz ich przygotowanie do prowadzenia wychowania seksualnego / KULTYS JULIAN ANDRZEJ
2090   2002200114141 Pd.11414 Pojedynek z podzielności wybór zadań / GAŁĄZKA KINGA
2091   2002200084475 Pd.8447 Pojęcie pokrewieństwa i inne szkice o metodzie i wyjaśnianiu antropologicznym / Gellner, Ernest
2092   2002200196253 Pd.19625 Pojęcie zmiany w teorii i praktyce psychologicznej /
2093   2002200127288 Pd.12728 Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? / RYLKE HANNA
2094   2002200085373 Pd.8537 Pokonać samotność / Wolf, Doris.
2095   2002200121279 Pd.12127 Pokonać stres. WRIGHT JANET
2096   2002200127578 Pd.12757 Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu : przegląd metod pracy korekcyjno-kompensacyjnej / OPOLSKA TERESA
2097   2002200135788 Pd.13578 Pokój z dziećmi : pedagogika chrześcijańska wobec zagrożeń rozwoju dziecka /
2098   2002200098779 Pd.9877 Polacy a nowa rzeczywistość ekonomiczna : procesy przystosowywania się w mikroskali / Beskid, Lidia.
2099   2002200163507 Pd.16350 Polacy w Rosji : studium psychosocjologiczne Polaków z Sankt-Petersburga / Rzepa, Teresa
2100   2002200084826 Pd.8482 Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich / Rabczuk, Wiktor
2101   2002200095891 Pd.9589 Polityka społeczna : stan i perspektywy /
2102   2002200126939 Pd.12693 Polityka społeczna wobec alkoholu w Polsce w latach 1944-1982 / Moskalewicz, Jacek.
2103   2002200130912 Pd.13091 Polska edukacja muzyczna wobec przemian systemowych : materiały przedstawione na ogólnopolskim forum w Poznaniu 4-6 czerwca 1997 r /
2104   2002200148726 Pd.14872 Polska myśl pedagogiczna po 1918 roku : praca zbiorowa /
2105   2002200076180 Pd.7618 Polska myśl resocjalizacyjna : wybór tekstów /
2106   2002200185929 Pd.18592 Polska myśl społeczna o wychowaniu w latach 1900-1950 / Kojkoł, Jerzy
2107   2002200159081 Pd.15908 Polska starość w dobie przemian / TRAFIAŁEK, ELŻBIETA
2108   2002200151559 Pd.15155 Polska szkoła i system edukacji : przemiany i perspektywy / BANACH, CZESŁAW
2109   2002200092418 Pd.9241 Polski język migowy : opis lingwistyczny / Perlin, Jacek
2110   2002200176958 Pd.17695 Polski rynek pracy : niedopasowania strukturalne /
2111   2002200181846 Pd.18184 Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939 : Parerga /
2112   2002200143653 Pd.14365 Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego (1922-1939) /
2113   2002200150101 Pd.15010 Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy : międzynarodowa konferencja, Wrocław, 16-17 listopada 2001 r. /
2114   2002200130011 Pd.13001 Polskie życie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej. ANKUDOWICZ-BIEŃKOWSKA MARIA
2115   2002200177504 Pd.17750 Polsko-szwedzkie kontakty literackie : studia o literaturze dla dzieci i młodzieży / TEODOROWICZ-HELLMAN, EWA
2116   2002200143226 Pd.14322 Polubić czytanie : utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach I-III : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Ziółkowska-Sobecka, Marta
2117   2002200142878 Pd.14287 Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej / Fengler, Jörg
2118   2002200138864 Pd.13886 Pomiar edukacyjny jako kompetencje pedagogiczne : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki US 29-30 maja 2000 r. /
2119   2002200095433 Pd.9543 Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych /
2120   2002200069274 Pd.6927 Pomiar i przetwarzanie wyników badań w pedagogice empirycznej / Gnitecki, Janusz
2121   2002200193269 Pd.19326 Pomiar ilościowy w psychologii : od klasycznej teorii testów do podstaw teorii testów dla pojęć rozmytych / Aranowska, Elżbieta.
2122   2002200117661 Pd.11766 Pomiar osiągnięć muzycznych na przykładzie akompaniamentu fortepianowego do piosenki / CHACIŃSKI JAROSŁAW
2123   2002200071079 Pd.7107 Pomiar w psychologii / Guilford, J. P.
2124   2002200143165 Pd.14316 Pomiar wyników a jakość kształcenia zawodowego / JERUSZKA, URSZULA
2125   2002200121668 Pd.12166 Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego i lokalnego /
2126   2002200147323 Pd.14732 Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym : materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych / DANILEWICZ, WIOLETTA TERESA
2127   2002200126892 Pd.12689 Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / ROBINSON, BRYAN E.
2128   2002200174619 Pd.17461 Pomoc psychologiczna dziecku z zaburzeniami rozwoju i jego rodzinie : mat. z symp. nauk. ,Warszawa 30 września 2000 /
2129   2002200090735 Pd.9073 Pomoc psychologiczna młodzieży / Gaś, Zbigniew Bronisław
2130   2002200095006 Pd.9500 Pomoc psychopedagogiczna dzieciom niepełnosprawnym /
2131   2002200089142 Pd.8914 Pomoce do nauki pisania, czytania i mówienia także dla dzieci dyslektycznych 2, Rozsypanki literowe, loteryjki obrazkowe sylabowo-wyrazowe / Pietrzak-Stępkowska, Zofia
2132   2002200089159 Pd.8915 Pomoce do nauki pisania, czytania i mówienia także dla dzieci dyslektycznych 1, Układanka okrazkowo-literowa / Pietrzak-Stępkowska, Zofia
2133   2002200112147 Pd.11214 Pomoce do nauki pisania, czytania i mówienia, także dla dzieci dyslektycznych. [Cz.2a], Poradnik do części 1 i 2. STĘPKOWSKA ZOFIA
2134   2002200134828 Pd.13482 Pomóż dziecku z upośledzeniem umysłowym doświadczać przestrzeni : orientacja przestrzenna w teorii, diagnozie i rozwoju dziecka / GŁODKOWSKA JOANNA
2135   2002200187749 Pd.18774 Pomóż mi być : komunikacja i stymulacja zmysłowa osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością umysłową Miosga, Lucyna
2136   2002200122429 Pd.12242 Pomóż mi zrobić to samemu : jak wykorzystać idee Marii Montessori we współczesności / Badura-Strzelczyk, Gabriela.
2137   2002200084802 Pd.8480 Pomóż młodzieży znaleźć wartości - drogowskazy / Hiszpańska, Bogumiła.
2138   2002200201438 Pd.20143 Pomyśl siebie... : minieseje dla wychowawcy klasy / Dudzikowa, Maria
2139   2002200200387 Pd.20038 Pomyśl, Piotrek! : rozwijanie myślenia metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa / Smereka, Tomasz.
2140   2002200086486 Pd.8648 Pomyśl! Policz! Pomaluj! : ćwiczenia z liczbami do 20 dla 6 i 7 latków / STUCKA HELENA
2141   2002200132107 Pd.13210 Popatrz, dotknij, powiedz : uczymy się czytać i mówić przez dotyk /
2142   2002200169325 Pd.16932 Poprzez lekturę i zabawę ku wartościom : lekcje języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum /
2143   2002200199865 Pd.19986 Poradnictwo krótkoterminowe : narracje i rozwiązania / Milner, Judith
2144   2002200093095 Pd.9309 Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej : materiały VI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Wrocław, 20-22 września 1993 r. /
2145   2002200084116 Pd.8411 Poradnik dla leworęcznych / Meyer, Rolf W.
2146   2002200094351 Pd.9435 Poradnik dla matek dorastających córek : nie przestawaj mnie kochać / CARON ANN F.
2147   2002200169370 Pd.16937 Poradnik dla prowadzących grupy : teoria i praktyka zabaw interakcyjnych / VOPEL, KLAUS W.
2148   2002200137911 Pd.13791 Poradnik dyrektora instytucji oświatowo-wychowawczej : wybrane zagadnienia administracyjno-gospodarcze / PORTALSKA HALINA
2149   2002200108485 Pd.10848 Poradnik lidera : jak działać, gdy znajdziemy się na szczycie / Ziglar, Zig
2150   2002200190756 Pd.19075 Poradnik maturzysty : biologia : [zakres podstawowy i rozszerzony] / Jancarz-Łanczkowska, Beata.
2151   2002200138376 Pd.13837 Poradnik pracownika nadzoru pedagogicznego. KOTARSKI KAZIMIERZ
2152   2002200080545 Pd.8054 Poradnik rozwoju duchowego / Żądło, Leszek.
2153   2002200111485 Pd.11148 Poradnik społecznego inspektora pracy dla Zakł. Społecznych Inspektorów Pracy wykonujących zadania w szkołach i innych placówkach [...]. Z.3. JUCHA, FERDYNAND
2154   2002200133296 Pd.13329 Poradnik społecznego inspektora pracy dla Zakł. Społecznych Inspektorów Pracy wykonujących zadania w szkołach i innych placówkach [...]. Z.1. JUCHA, FERDYNAND
2155   2002200122498 Pd.12249 Porozmawiajmy o jąkaniu si odpowiedzi na listy / BALEJKO ANTONI
2156   2002200134361 Pd.13436 Porozmawiajmy o jąkaniu si odpowiedzi na listy / BALEJKO ANTONI
2157   2002200161107 Pd.16110 Porozmawiajmy o uparciuchach / BIELICKA, IZABELLA
2158   2002200076067 Pd.7606 Poród w domu / Chołuj, Irena.
2159   2002200149686 Pd.14968 Portret rodziny : antologia prac literackich dzieci z Dolnego Śląska /
2160   2002200117128 Pd.11712 Portret w malarstwie /
2161   2002200187435 Pd.18743 Portrety dzieci w wybranych programach telewizyjnych Izdebska, Jadwiga
2162   2002200162548 Pd.16254 Portrety Polaków z Petersburga /
2163   2002200094702 Pd.9470 Portrety psychologiczne /
2164   2002200121910 Pd.12191 Porządek i przygoda : lekcje twórczości : przewodnik metodyczny dla nauczycieli / Szmidt, Krzysztof J.
2165   2002200103565 Pd.10356 Porządek i przygoda : lekcje twórczości : przewodnik metodyczny dla nauczycieli / Szmidt, Krzysztof J.
2166   2002200197946 Pd.19794 Porzuceni i powierzeni trosce : Dom Małych Dzieci / Kolankiewicz, Maria.
2167   2002200098052 Pd.9805 Postawa, mimika, gest / Tkaczyk, Lech
2168   2002200069670 Pd.6967 Postawy dzieci 8-9 letnich wobec najbliższego otoczenia społecznego / Winiarska, Aniela.
2169   2002200044271 Pd.4427 Postawy moralno-społeczne wychowanków domów dziecka : (na przykładzie Warszawy) / Matyjas, Bożena.
2170   2002200173827 Pd.17382 Postawy otoczenia wobec inwalidów / LARKOWA, HELENA
2171   2002200059367 Pd.5936 Postawy społeczne i świat wartości młodzieży w Polsce międzywojennej / Hurwic-Nowakowska, Irena
2172   2002200175371 Pd.17537 Postępowanie lekarza praktyka w chorobach nosa, gardła, krtani i uszuu dzieci / GÓRALÓWNA, MARIA
2173   2002200049412 Pd.4941 Postępowanie opiekuńczo-wychowawcze / Zedler, Feliks
2174   2002200089364 Pd.8936 Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych : podstawy psychiatrii interwencyjnej dla lekarza praktyka / Golec, Stanisław.
2175   2002200092807 Pd.9280 Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym / Brauner, Alfred
2176   2002200125758 Pd.12575 Postrzegam świat całościowo Cz.1 /
2177   2002200125772 Pd.12577 Postrzegam świat całościowo Cz.2 /
2178   2002200130721 Pd.13072 Postrzegam świat całościowo Cz.3 /
2179   2002200132657 Pd.13265 Postrzegam świat całościowo Cz.4 /
2180   2002200136587 Pd.13658 Postrzegam świat całościowo. Cz.2.
2181   2002200136594 Pd.13659 Postrzegam świat całościowo. Cz.3.
2182   2002200136600 Pd.13660 Postrzegam świat całościowo. Cz.4.
2183   2002200136624 Pd.13662 Postrzegam świat całościowo. Cz.2.
2184   2002200136631 Pd.13663 Postrzegam świat całościowo. Cz.3.
2185   2002200136648 Pd.13664 Postrzegam świat całościowo. Cz.4.
2186   2002200138994 Pd.13899 Postrzeganie nauczyciela w wybranych koncepcjach jego kształcenia / PITUŁA, BEATA
2187   2002200147699 Pd.14769 Postulaty w sprawie ustroju szkolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej / RADWAN, WŁADYSŁAW
2188   2002200110013 Pd.11001 Poszukiwania bibliograficzne studenta pedagogiki / STOLNICKA MARIA
2189   2002200094474 Pd.9447 Poszukiwanie alternatywy w edukacji przedszkolnej / Suchora-Olech, Apolonia.
2190   2002200076647 Pd.7664 Potęga ciała / Coleman, Vernon
2191   2002200112376 Pd.11237 Potęga osobowości : żyj wśród ludzi /
2192   2002200108171 Pd.10817 Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki / Leppert, Roman.
2193   2002200023825 Pd.2382 Potrzeba uczuć / Putkiewicz, Zygmunt.
2194   2002200187084 Pd.18708 Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian spoełeczno-gospodarczych
2195   2002200133432 Pd.13343 Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży : diagnoza - zaspokojenie / JUNDZIŁŁ ELŻBIETA
2196   2002200175401 Pd.17540 Potrzeby psychiczne dziecka : refleksje charakterologiczne / HAN-ILGIEWICZ, NATALIA
2197   2002200107532 Pd.10753 Potrzeby rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych na przykładzie populacji województwa poznańskiego : praca zbiorowa /
2198   2002200147682 Pd.14768 Potrzeby szkolnictwa powszechnego : obecne i przyszłe / TYNELSKI, STANISŁAW
2199   2002200126397 Pd.12639 Powinności dyrektora.
2200   2002200112895 Pd.11289 Powinności nauczycieli akademickich a gotowość zawodowa studentów / WOŁOSZYN WIESŁAWA M.
2201   2002200126236 Pd.12623 Powinności w nauce T.1, Określenie i poznawalność powinności / KOJ, LEON
2202   2002200143752 Pd.14375 Powitanie wiosny / Śliwerski, Wojciech.
2203   2002200118910 Pd.11891 Powodzenia i niepowodzenia szkolne / Konopnicki, Jan
2204   2002200037716 Pd.3771 Powodzenie szkolne a inteligencja / Grzywak-Kaczyńska, Maria
2205   2002200137232 Pd.13723 Powszechne wychowanie muzyczne wobec przemian edukacyjnych w Europie : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Bydgoszczy w dniach 28-29.05.1998 r /
2206   2002200128421 Pd.12842 Powtarzanie, kontrola i ocena na lekcjach historii / Zwolska, Wanda.
2207   2002200063128 Pd.6312 Poza miłością i wolnością : syndrom uzależnienia psychologicznego / Kobierzycki, Tadeusz
2208   2002200147330 Pd.14733 Poziomy świadomości : poznaj potencjał swojego umysłu / VEDFELT, OLE
2209   2002200089098 Pd.8909 Poznaj z nami przyrodę ojczystą : wiosna - lato / KOŁACZ TERESA
2210   2002200089111 Pd.8911 Poznaj z nami przyrodę ojczystą : jesień - zima / KOŁACZ TERESA
2211   2002200133616 Pd.13361 Poznajemy język plastyki. LEWANDOWSKA APOLONIA
2212   2002200144186 Pd.14418 Poznajemy tajemnice przyrody : poradnik dla nauczycieli przyrody /
2213   2002200159098 Pd.15909 Poznajmy język ciała : techniki animacji oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży / MONTANARI, LARA
2214   2002200048514 Pd.4851 Poznanie chorego / Kępiński, Antoni
2215   2002200067027 Pd.6702 Poznanie, afekt, zachowanie : praca zbiorowa /
2216   2002200130042 Pd.13004 Poznanie, pamięć, przewidywanie. LEBIEDZIŃSKI WŁODZIMIERZ
2217   2002200196215 Pd.19621 Poznańska pedagogika specjalna : tradycje - osiągnięcia - perspektywy rozwoju /
2218   2002200050685 Pd.5068 Poznańska szkoła badań nad rodziną : (metodologia i jej zastosowania) : praca zbiorowa /
2219   2002200169615 Pd.16961 Poznawanie uczniów : zdobywanie informacji w pracy wychowawczej / Janowski, Andrzej
2220   2002200039666 Pd.3966 Poznawcze i wychowawcze aspekty krajoznawstwa i turystyki w szkole : praca zbiorowa /
2221   2002200080774 Pd.8077 Pozycja społeczna "ucznia przeciętnego" w klasie szkolnej / Bilińska-Suchanek, Ewa
2222   2002200108461 Pd.10846 Pozytywne myślenie. BEIER WOLFGANG
2223   2002200110150 Pd.11015 Pozytywne myślenie...i co dalej ?. WILKINS RICH
2224   2002200093903 Pd.9390 Pozytywnie do życia / Friebel, Volker
2225   2002200201896 Pd.20189 Pożegnanie lalek / Rogala, Stanisław
2226   2002200081962 Pd.8196 Pożegnanie miłości : jak przetrwać stratę ukochanej osoby / O'Connor, Nancy.
2227   2002200162371 Pd.16237 Praca a alkohol i inne zagadnienia sądowo-lekarskie /
2228   2002200133623 Pd.13362 Praca dydaktyczno-wychowawcza z lekturą szkolną I-III Cz.1 /
2229   2002200106153 Pd.10615 Praca i jej społeczny kontekst w postawach młodzieży / Walczak-Duraj, Danuta
2230   2002200185943 Pd.18594 Praca i organizacja w procesie zmian /
2231   2002200065078 Pd.6507 Praca i wczasy nauczycielskie / Bednarz, Jan
2232   2002200194013 Pd.19401 Praca magisterska w pedagogice / Kubielski, Wiesław.
2233   2002200201452 Pd.20145 Praca nad rodziną : metoda Berta Hellingera / Hellinger, Bert
2234   2002200135207 Pd.13520 Praca nad źródłami : konspekty i scenariusze lekcji dla nauczycieli /
2235   2002200053136 Pd.5313 Praca nauczyciela w uspołecznianiu uczniów klas początkowych / Galant, Józef
2236   2002200108744 Pd.10874 Praca pozalekcyjna nauczyciela : poradnik metodyczny / Mazur, Sławomir.
2237   2002200113427 Pd.11342 Praca promotora z doktorantem : materiały konwersatorium /
2238   2002200176415 Pd.17641 Praca ręczna w szkole dla dzieci głuchych / TUŁODZIECKI, WACŁAW
2239   2002200174534 Pd.17453 Praca socjalna : aspekty humanistyczne i pedagogiczne / OLUBIŃSKI, ANDRZEJ
2240   2002200142977 Pd.14297 Praca socjalna : w poszukiwaniu metod i narzędzi : materiały z konferencji naukowej, 4 grudnia 1998 /
2241   2002200198028 Pd.19802 Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym a obywatelskością / Kaźmierczak, Tomasz
2242   2002200198936 Pd.19893 Praca socjalna i polityka społeczna : obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego /
2243   2002200179140 Pd.17914 Praca socjalna w Europie : inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia / Kantowicz, Ewa.
2244   2002200173261 Pd.17326 Praca socjalna w organizacjach pozarządowych : z problemów działania i kształcenia /
2245   2002200177177 Pd.17717 Praca socjalna w środowisku lokalnym : praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności /
2246   2002200160353 Pd.16035 Praca socjalno-opiekuńcza : wybrane zagadnienia /
2247   2002200174633 Pd.17463 Praca w przedszkolu z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo : program autorski realizowany w Samorządowym Przedszkolu nr 163 w Krako wie / WÓJCIK, MARIA
2248   2002200090674 Pd.9067 Praca w wychowaniu dzieci i młodzieży / Raczkowska, Jadwiga.
2249   2002200105262 Pd.10526 Praca wychowawcza z dziećmi upośledzonymi umysłowo w internacie / Ploch, Leszek.
2250   2002200163859 Pd.16385 Praca wychowawczo-dydaktyczna w klasach IV-V / Ziółkowska, Elżbieta.
2251   2002200041263 Pd.4126 Praca z dzieckiem upośledzonym umysłowo : propozycje metodyczne dla nauczycieli /
2252   2002200161350 Pd.16135 Praca z młodzieżą uzdolnioną : mat. z konf. poświęconej problemom pracy z młodzieżą uzdolnioną, 7 cze rwiec 1973 r. /
2253   2002200157278 Pd.15727 Praca z uczniem uzdolnionym : materiały z XI Sesji postępu pedagogicznego 9-11 czerwca 1989 r. [1] /
2254   2002200033275 Pd.3327 Praca z uczniem zdolnym : materiały z Sesji Postępu Pedagogicznego, Gdańsk 1987 : praca zbiorowa /
2255   2002200080651 Pd.8065 Praca zawodowa absolwentów a model kształcenia uniwersyteckiego : (z badań nad pedagogiem kulturalno-oświatowym w makroregionie lubelskim) / Saran, Jan
2256   2002200124041 Pd.12404 Praca zawodowa po przejściu na emeryturę : społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego : praca habilitacyjna / Urbaniak, Bogusława.
2257   2002200199803 Pd.19980 Pracownik socjalny wobec AIDS / Majer, Ryszard
2258   2002200104982 Pd.10498 Pracuję z sześciolatkiem : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Waszkiewicz, Elżbieta.
2259   2002200173933 Pd.17393 Praktyczna psychologia pracy : zagadnienia wybrane / PIETRASIŃSKI, ZBIGNIEW
2260   2002200123235 Pd.12323 Praktyczne metody pracy zespołowej. LEIGH DAVID
2261   2002200075800 Pd.7580 Pranie mózgu / Siek, Stanisław
2262   2002200181860 Pd.18186 Prawa dzieci w edukacji /
2263   2002200139243 Pd.13924 Prawa narodzin, życia i śmierci : etyczne problemy współczesności / Tokarczyk, Roman Andrzej
2264   2002200152099 Pd.15209 Prawa rodziców w szkole /
2265   2002200138543 Pd.13854 Prawa wychowanków domów dziecka : raport z monitoringu / Czyż, Elżbieta.
2266   2002200147354 Pd.14735 Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych / KARWATOWSKA, MAŁGORZATA
2267   2002200134286 Pd.13428 Prawda i piękno : estetyka i motywacja w nauce / Chandrasekhar, Subrahmanyan
2268   2002200085496 Pd.8549 Prawda o kobietach / Beer, Pierre.
2269   2002200176491 Pd.17649 Prawda podstawą wspólnoty : wychowawcza rola prawdy według Karola Wojtyły / STARNAWSKI, WITOLD
2270   2002200150132 Pd.15013 Prawie wszystko o zielonej szkole : przewodnik / DYBSKA, HANNA
2271   2002200200400 Pd.20040 Prawne problemy ludzkiej prokreacji /
2272   2002200157285 Pd.15728 Prawo do nauki dziecka z dysleksją rozwojową w świadomości nauczycieli / TOMASZEWSKA, ALINA
2273   2002200093101 Pd.9310 Prawo do wolności myśli, sumienia i religii / Łopatka, Adam
2274   2002200116220 Pd.11622 Prawo kultury i sztuki : zbiór przepisów z komentarzem /
2275   2002200147644 Pd.14764 Prawo nauczyciela polskiego : zbiór przepisów normujących stosunki służbowe nauczycieli szkół państw owych i publicznych ze szczególnem [!] uwzględnieniem postanowień usta wy o stosunkach służbowych nauczycieli /
2276   2002200122771 Pd.12277 Prawo oświatowe w praktyce : poradnik dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty / KOMOROWSKI TADEUSZ
2277   2002200139625 Pd.13962 Prawo prasowe : [podręcznik akademicki] / SOBCZAK, JACEK
2278   2002200139618 Pd.13961 Prawo prasowe.
2279   2002200200776 Pd.20077 Prawo socjalne dla pedagogów / Sierpowska, Iwona.
2280   2002200118477 Pd.11847 Prawo w pigułce. GRUSZKA JERZY
2281   2002200168311 Pd.16831 Prawo w praktyce oświatowej : poradnik dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty / Komorowski, Tadeusz
2282   2002200126328 Pd.12632 Prawo wewnątrzszkolne [T.]3, Druki szkolne /
2283   2002200109024 Pd.10902 Prawo wewnątrzszkolne. 4, Stosunek pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych /
2284   2002200143141 Pd.14314 Prekursorzy idei Komisji Edukacji Narodowej / GRABSKI, WŁADYSŁAW MARIA
2285   2002200081764 Pd.8176 Prelekcja muzyczna : skrypt dla studentów wychowania muzycznego / Niziurski, Mirosław
2286   2002200102827 Pd.10282 Problem przeniesienia, nauczyciel duchowy i uczeń /
2287   2002200141147 Pd.14114 Problem wczesnej wykrywalności zespołu Ushera - podstawą postępowania rewalidacyjnego / SIEDLECKA, HANNA
2288   2002200081177 Pd.8117 Problematyka organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży : podstawy teoretyczne i wskazówki praktyczne / Matias, Stanisław.
2289   2002200102834 Pd.10283 Problematyka praw człowieka : studium z nauki społecznej Kościoła / Skorowski, Henryk
2290   2002200130455 Pd.13045 Problematyka wychowania w twórczości polskich socjologów : (materiały źródłowe do nauczania socjologii wychowania) . T.1, Wybór tekstów /
2291   2002200112918 Pd.11291 Problemy edukacji dziecka wiejskiego : (IV Konferencja Naukowa "Problemy rozwoju i wychowania dziecka wiejsk ego", Rzeszów 23-24 kwietnia 1996 r.) /
2292   2002200076241 Pd.7624 Problemy etyczno-deontologiczne zawodu nauczycielskiego w okresie przemian ustrojowych w Polsce : materiały z konferencji naukowej w Zaciszu k. Tucholi w dniach 3-4 grudnia 1992 roku /
2293   2002200081450 Pd.8145 Problemy i dylematy andragogiki : praca zbiorowa /
2294   2002200112901 Pd.11290 Problemy kształcenia literackiego w edukacji wczesnoszkolnej /
2295   2002200165570 Pd.16557 Problemy kultury i wychowania : zbiór studiów /
2296   2002200071895 Pd.7189 Problemy ludzi starych w Polsce /
2297   2002200017534 Pd.1753 Problemy młodzieży : normy społeczne w środowisku młodzieży : praca zbiorowa /
2298   2002200121828 Pd.12182 Problemy naszych dzieci : porady psychologa / Santanchè, Egidio.
2299   2002200156370 Pd.15637 Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej /
2300   2002200075770 Pd.7577 Problemy oświaty : tezy dotyczące stanu oświaty, dylematów rozwoju, możliwych rozwiązń /
2301   2002200077897 Pd.7789 Problemy oświaty i kultury dorosłych /
2302   2002200113441 Pd.11344 Problemy pedagogiki dorosłych w Polsce i w Niemczech /
2303   2002200117746 Pd.11774 Problemy profilaktyki społecznej i resocjalizacji.
2304   2002200081092 Pd.8109 Problemy psychologiczne i psychopatologiczne w ciężkich uszkodzeniach narządu ruchu / Heflich-Piątkowska, Halina.
2305   2002200143684 Pd.14368 Problemy psychologii wychowania : teoria i praktyka / Kaja, Barbara
2306   2002200184731 Pd.18473 Problemy psychologii życia / Zaborowski, Zbigniew
2307   2002200157971 Pd.15797 Problemy resocjalizacji w świetle badań psychologicznych / Sikora, Jadwiga.
2308   2002200039581 Pd.3958 Problemy samoświadomości, samowiedzy i interakcje między nauczycielem a uczniami : praca zbiorowa /
2309   2002200058957 Pd.5895 Problemy społeczne wolnego czasu / Ćwiakowski, Marek.
2310   2002200182911 Pd.18291 Problemy teoretyczno-metodologiczne pedagogiki społecznej i pracy socjalnej : z warsztatów badawczych polsko-słowackich /
2311   2002200092272 Pd.9227 Problemy teorii i praktyki kształcenia nauczycieli przedmiotów technicznych /
2312   2002200157506 Pd.15750 Problemy weryfikacji wiedzy : studium metodologiczne / Such, Jan
2313   2002200043359 Pd.4335 Problemy współczesnego wychowania /
2314   2002200177832 Pd.17783 Problemy współczesnej edukacji muzycznej /
2315   2002200078559 Pd.7855 Problemy współczesnej psychoanalizy : wybór zagadnień /
2316   2002200147774 Pd.14777 Problemy wychowania współczesnego / Ziemnowicz, Mieczysław
2317   2002200110020 Pd.11002 Problemy zarządzania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce /
2318   2002200062145 Pd.6214 Problemy życiowe młodzieży dorastającej / Szuman, Stefan
2319   2002200123297 Pd.12329 Procedura modelowania systemowego w dydaktyce / Duraj-Nowakowa, Krystyna
2320   2002200056656 Pd.5665 Proces wychowania fizycznego w klasach początkowych / Gniewkowski, Wacław
2321   2002200121491 Pd.12149 Proces wychowania tanecznego w środowisku wiejskim KUBINOWSKI DARIUSZ
2322   2002200143660 Pd.14366 Procesy komunikacyjne w szkole : wyznaczniki, tendencje, problemy /
2323   2002200055260 Pd.5526 Procesy oceniania ludzi / Wojciszke, Bogdan
2324   2002200175920 Pd.17592 Procesy poznawcze i orientacja w otoczeniu / Lewicki, Andrzej
2325   2002200132848 Pd.13284 Procesy poznawcze w planowaniu własnego życia u młodzieży : badania rozwojowe osób w wieku od 12 do 25 lat / Mac-Czarnik, Lucyna.
2326   2002200159128 Pd.15912 Profesje społeczne w Europie : z problemów kształcenia i działania /
2327   2002200109871 Pd.10987 Profesjologia w zarysie : (rozwój zawodowy człowieka) / Czarnecki, Kazimierz
2328   2002200148979 Pd.14897 Profesjonalna tożsamość logopedów w Polsce w świetle przeprowadzonychbadań / DRAMSKA, DANUTA
2329   2002200197960 Pd.19796 Profesjonalny wymiar pracy socjalnej / Granosik, Mariusz.
2330   2002200187466 Pd.18746 Profilaktyka i readaptacja społeczna : od teorii do doświadczeń praktyków /
2331   2002200094429 Pd.9442 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 1993 roku / Prajsner, Bogusław.
2332   2002200149594 Pd.14959 Profilaktyka i wspomaganie pedagogiczne rodziny : (wybrane zagadnienia) /
2333   2002200179171 Pd.17917 Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / Karasowska, Aleksandra.
2334   2002200159135 Pd.15913 Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole : scenariusze zajęć z uczniami / KOSIŃSKA, EWA
2335   2002200201926 Pd.20192 Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży : aktualny stan badań na świecie i w Polsce / Grzelak, Szymon.
2336   2002200151344 Pd.15134 Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka : mat. konferencji nt."Profilaktyka uzależnień fundamentem zdrowia w tr ecim tysiącleciu" Lublin, 18-21 V 1999 r. /
2337   2002200167017 Pd.16701 Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podsta wowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / MOCZYDŁOWSKA, JOANNA
2338   2002200145749 Pd.14574 Profilaktyka zaburzeń mowy : przewodnik dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i lekarzy / DIENER, KRYSTYNA ELŻBIETA
2339   2002200149501 Pd.14950 Progi szkolne : praca zbiorowa /
2340   2002200134972 Pd.13497 Prognostyczna wartość osiągnięć szkolnych / KOZŁOWSKA ANNA
2341   2002200147019 Pd.14701 Program edukacji przedszkolnej dla dzieci od 3 do 6 lat : świat przedszkolaka / BEDNARCZYK, HALINA
2342   2002200137522 Pd.13752 Program kształcenia zintegrowanego abc I etap edukacji / KORZAŃSKA, JANINA
2343   2002200070454 Pd.7045 Program lekcji wychowawczych dla uczniów wyższych klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów i techników / Hamer, Hanna.
2344   2002200168427 Pd.16842 Program nauczania edukacji czytelniczej i medialnej : szkoła podstawowa kl.IV-VI i gimnazjum kl.I-III /
2345   2002200143387 Pd.14338 Program nauczania historii, kultury i tradycji oraz wychowania obywatelskiego w gimnazjum / KRÓL, DOROTA
2346   2002200138796 Pd.13879 Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum w klasach 1-3 / Ptak, Magdalena.
2347   2002200184342 Pd.18434 Program nauczania przyrody - spotkania z przyrodą : klasy 4-6 /
2348   2002200173032 Pd.17303 Program nauczania szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim : etapy edukacyjne I i II /
2349   2002200189682 Pd.18968 Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum / Kuczałek, Irena.
2350   2002200187602 Pd.18760 Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Walczowska-Dutka, Maria
2351   2002200104319 Pd.10431 Program nauki w publicznych szkołach powszechnych pierwszego stopnia z polskim językiem nauczania /
2352   2002200182829 Pd.18282 Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Zajączkowski, Krzysztof
2353   2002200186773 Pd.18677 Program psychoedukacyjny dla dzieci 7-10-letnich doskonalący sprawność językową Iwanowska, Alicja
2354   2002200134675 Pd.13467 Program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem Cz.1, Procedura diagnostyczno-oceniająca (DAP) /
2355   2002200134682 Pd.13468 Program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem Cz.2, Zestaw ćwiczeń usprawniających /
2356   2002200134699 Pd.13469 Program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem Cz.3, Materiały źródłowe na temat słabowidzących /
2357   2002200184755 Pd.18475 Program w edukacji dzieci : geneza, istota, kryteria / Waloszek, Danuta
2358   2002200173216 Pd.17321 Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku : klasy 1-3 / HANISZ, JADWIGA
2359   2002200136037 Pd.13603 Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku klasy 1-3 : nauczanie początkowe / HANISZ, JADWIGA
2360   2002200139212 Pd.13921 Program wychowania : praca zbiorowa : refleksje, problemy, dylematy : [materiały pokonferencyjne z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego " Program wychowania w szkołach katolickich" Trzęsacz, wrzesień 1999 r. /
2361   2002200150507 Pd.15050 Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-6-letnich / CZERNIAWSKA, HENRYKA
2362   2002200195065 Pd.19506 Program wychowawczy instytucji edukacyjnej : tworzenie, struktura, przykłady /
2363   2002200156653 Pd.15665 Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej : z ekoludkiem w szkole /
2364   2002200160322 Pd.16032 Programowanie muzyki terapeutycznej : zarys podstaw teoretycznych / NATANSON, TADEUSZ
2365   2002200127592 Pd.12759 Programy aktywności : świadomość ciała, kontakt i komunikacja / KNILL MARIANNE
2366   2002200176507 Pd.17650 Programy nauczania w kształceniu ogólnym i kształceniu językowym / KOMOROWSKA, HANNA
2367   2002200159142 Pd.15914 Programy profilaktyki uzależnień : z doświadczeń autorów /
2368   2002200061506 Pd.6150 Projektowanie szkoły podstawowej i przedszkola / Włodarczyk, Janusz
2369   2002200200967 Pd.20096 Projekty życia : młodzież w perspektywie badań rekonstrukcyjnych / Krzychała, Sławomir.
2370   2002200078337 Pd.7833 Promocja zdrowia : wprowadzenie do zagadnień krzewienia zdrowia /
2371   2002200140799 Pd.14079 Promocja zdrowia w miejscu pracy : wybrane programy : praca zbiorowa /
2372   2002200137119 Pd.13711 Promuzyczne zachowania młodzieży w okresie dorastania i ich uwarunkowania. UCHYŁA-ZROSKI JADWIGA
2373   2002200141246 Pd.14124 Protektoraty lwowskie : początki i rozwój praktyki opiekuńczo-wychowawczej we Lwowie i na ziem i lwowskiej od końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej / BALUKIEWICZ, MAŁGORZATA
2374   2002200149235 Pd.14923 Prototypowy obraz świata w rysunku dziecka / STASIAKIEWICZ, MARIA P.
2375   2002200084291 Pd.8429 Przebacz i pokochaj na nowo / Nieder, John.
2376   2002200121309 Pd.12130 Przebudzenia SACKS OLIVER
2377   2002200071987 Pd.7198 Przechadzki samotnego marzyciela / Rousseau, Jean Jacques
2378   2002200112741 Pd.11274 Przeciw bezradności : nurty, opcje, kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie / KARGULOWA ALICJA
2379   2002200196178 Pd.19617 Przeciw samotności /
2380   2002200118507 Pd.11850 Przeciwdziałanie narkomanii : przepisy, orzecznictwo, piśmiennictwo / Kurzępa, Bolesław.
2381   2002200163057 Pd.16305 Przeciwko edukacji sentymentalnej / Nalaskowski, Aleksander
2382   2002200166003 Pd.16600 Przed decyzją / RUDNIAŃSKI, JAROSŁAW
2383   2002200114417 Pd.11441 Przed przejściem /
2384   2002200098090 Pd.9809 Przedmiot dyrygowanie w kształceniu nauczycieli wychowania muzycznego / Stankowiak, Bogusław
2385   2002200186933 Pd.18693 Przedsiębiorczość w szkole : praca zbiorowa : materiał ze szkolenia "Kurs dla koordynatorów przedsiębiorczości w szkole" współfinansowany przez NBP
2386   2002200191302 Pd.19130 Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników /
2387   2002200145213 Pd.14521 Przedszkole przyjazne dzieciom : (scenariusze zajęć przedszkolnych) /
2388   2002200028813 Pd.2881 Przedszkolne wycieczki przyrodnicze : (materiały pomocnicze dla nauczycieli) / Witek, Stefan
2389   2002200106795 Pd.10679 Przedzałożeniowość myślenia i postępowania pedagogicznego / Kaczyńska, Wanda
2390   2002200190558 Pd.19055 Przegrani i wygrani transformacji wobec rzeczywistości społeczno-politycznej : raport z badań warszawskich bezrobotnych i przedsiębiorców / Załęski, Piotr
2391   2002200069656 Pd.6965 Przekraczanie granic wychowania od "pedagogiki dziecka" do antypedagogiki / Śliwerski, Bogusław
2392   2002200138895 Pd.13889 Przemiany dydaktyki na progu XXI wieku /
2393   2002200134132 Pd.13413 Przemiany edukacji w Rosji u schyłku XX wieku. BYBLUK MARIAN
2394   2002200143202 Pd.14320 Przemiany edukacyjne we współczesnej szkole /
2395   2002200188524 Pd.18852 Przemiany intymności : seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach / Giddens, Anthony
2396   2002200093798 Pd.9379 Przemiany w polskim szkolnictwie /
2397   2002200175302 Pd.17530 Przemoc domowa : perspektywa psychologii społecznej / Herzberger, Sharon D.
2398   2002200184779 Pd.18477 Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu /
2399   2002200201469 Pd.20146 Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Guerin, Suzanne.
2400   2002200078528 Pd.7852 Przemoc w szkole / Karkowska, Magda.
2401   2002200131919 Pd.13191 Przemoc wobec dzieci : reakcje środowisk szkolnych / JAROSZ EWA
2402   2002200126915 Pd.12691 Przemoc wobec dzieci : zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych / PACEWICZ ALICJA
2403   2002200150590 Pd.15059 Przemoc wobec dzieci : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne /
2404   2002200189293 Pd.18929 Przemoc wobec dzieci : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Lisowska, Elżbieta.
2405   2002200056601 Pd.5660 Przeobrażenia społeczne i kulturowe w Polsce powojennej /
2406   2002200117418 Pd.11741 Przepisy prawne. 1, Działalność kulturalna, ubezpieczenie społeczne twórców.
2407   2002200113779 Pd.11377 Przepływ : jak poprawić jakość życia / CSIKSZENTMIHALYI MIHALY
2408   2002200157957 Pd.15795 Przestępczość dzieci : etiologia i rozwój / Żabczyńska, Ewa
2409   2002200188791 Pd.18879 Przestępczość grup nieletnich / Pawełczyńska, Anna
2410   2002200179164 Pd.17916 Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej / Wieczorek, Leszek
2411   2002200177528 Pd.17752 Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością / Pospiszyl, Kazimierz
2412   2002200151351 Pd.15135 Przestrzenie i miejsca szkoły / Nalaskowski, Aleksander
2413   2002200102247 Pd.10224 Przestrzeń edukacyjna / Pasterniak, Wojciech
2414   2002200112864 Pd.11286 Przeszkody w procesie twórczym : analiza empiryczna dotycząca wykonawców muzyki / DYMON MIROSŁAW
2415   2002200113045 Pd.11304 Przeszłość w szkole przyszłości : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Podręczniki historii dla szkoły XXI wieku", Częstochowa 20-22 V 1997 /
2416   2002200182577 Pd.18257 Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania /
2417   2002200077224 Pd.7722 Przewidywania i wybory a przekonanie o własnej kontroli / Sokołowska, Joanna
2418   2002200174749 Pd.17474 Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym Cz.1 /
2419   2002200174756 Pd.17475 Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym Cz.2 /
2420   2002200129138 Pd.12913 Przewodnik do ćwiczeń z genetyki / Bulsiewicz-Wikieł, Henryka.
2421   2002200118194 Pd.11819 Przewodnik do nauczania matematyki z udziałem kalkulatora dzieci szczególnej troski w klasie ósmej / KARWOT IZYDOR
2422   2002200103091 Pd.10309 Przewodnik encyklopedyczny dla pielęgniarek /
2423   2002200084741 Pd.8474 Przewodnik metodyczny 1,2 : O nauczaniu i uczeniu się matematyki w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej / Siwek, Helena
2424   2002200150514 Pd.15051 Przewodnik metodyczny dla nauczyciela : scenariusze zajęć dziennych . Cz.1.
2425   2002200143530 Pd.14353 Przewodnik metodyczny dla nauczyciela do podręcznika "Język polski - klasa I. Elementarz." / Malczewski, Jan.
2426   2002200143509 Pd.14350 Przewodnik metodyczny dla nauczyciela do podręcznika "Moje środowisko", środowisko społeczno-przyrodnicze, klasa 1 / Cichy, Danuta
2427   2002200143516 Pd.14351 Przewodnik metodyczny dla nauczyciela do podręcznika "Świat wokół ciebie" : środowisko społeczno-przyrodnicze : klasa 2 / Cichy, Danuta
2428   2002200143547 Pd.14354 Przewodnik metodyczny dla nauczyciela do podręcznika języka polskiego dla klasy 1 "Świat literek" / Laskowska, Regina.
2429   2002200143561 Pd.14356 Przewodnik metodyczny dla nauczyciela do podręcznika matematyki dla klasy 1 "Myślę i liczę" / Frindt, Maria.
2430   2002200143523 Pd.14352 Przewodnik metodyczny dla nauczyciela do podręcznika środowiska społeczno-przyrodniczego dla klasy 3 "Środowisko wokół ciebie" / Cichy, Danuta
2431   2002200143554 Pd.14355 Przewodnik metodyczny dla nauczyciela do zeszytów " Chcę dobrze czytać" klasy 0-1, "Chcemy dobrze czytać i pisać" klasa 2, "Chcemy dobrze czytać i pisać" klasa 3 / Bieleń, Barbara.
2432   2002200150521 Pd.15052 Przewodnik metodyczny dla nauczyciela. Cz.2.
2433   2002200138512 Pd.13851 Przewodnik metodyczny do książki" Learn with us! " : język angielski dla klasy 1 / ZAJDEL, ELŻBIETA
2434   2002200114530 Pd.11453 Przewodnik metodyczny do Słownika ortograficzno- ortofonicznego dla klas 0-IV. ROCŁAWSKI BRONISŁAW
2435   2002200130479 Pd.13047 Przewodnik na studia uzupełniające magisterskie z zakresu współczesnych teorii psychologicznych / STACHOWSKI RYSZARD
2436   2002200132732 Pd.13273 Przewodnik po życiu. ROWE DOROTHY
2437   2002200124256 Pd.12425 Przewodzenie małym grupom : działanie grupowe / SZMAGALSKI JERZY
2438   2002200113601 Pd.11360 Przez zabawę do nauki : obserwacje i doświadczenia / PRESS HANS JÜRGEN
2439   2002200178846 Pd.17884 Przeżywanie młodości : obraz fenomenu w badaniach biograficznych / Oleniacz, Małgorzata
2440   2002200136723 Pd.13672 Przybliżanie przeszłości : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Czesławowi Głombikowi z okazji czterdziestolecia pracy nauczycielskiej /
2441   2002200041782 Pd.4178 Przyczyny i rozmiar alkoholizmu w środowisku wiejskim / Gutkowska, Krystyna.
2442   2002200131940 Pd.13194 Przydatność analizy akustycznej w diagnostyce zaburzeń głosu : rozprawa habilitacyjna / ŚWIDZIŃSKI PIOTR
2443   2002200184328 Pd.18432 Przygoda z czytaniem : podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy 4 / Boksa, Ewa.
2444   2002200184380 Pd.18438 Przygoda z czytaniem : podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy 1 gimnazjum / Detka, Janusz
2445   2002200190619 Pd.19061 Przygoda z czytaniem : podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy 6 / Boksa, Ewa.
2446   2002200190626 Pd.19062 Przygoda z czytaniem : podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy 5 / Boksa, Ewa.
2447   2002200173230 Pd.17323 Przygoda z klasą : program nauczania zintegrowanego dla I etapu kształcenia w szkole pods tawowej "Przygoda z klasą" /
2448   2002200171359 Pd.17135 Przygoda z klasą 1 : książka ucznia 1 /
2449   2002200171373 Pd.17137 Przygoda z klasą 1 : książka ucznia 2 /
2450   2002200171397 Pd.17139 Przygoda z klasą 1 : książka ucznia 3 /
2451   2002200171410 Pd.17141 Przygoda z klasą 1 : książka ucznia 4 /
2452   2002200171434 Pd.17143 Przygoda z klasą 1 : książka ucznia 5 /
2453   2002200171458 Pd.17145 Przygoda z klasą 1 : książka ucznia 6 /
2454   2002200171243 Pd.17124 Przygoda z klasą 1 : książka ucznia 1 /
2455   2002200171250 Pd.17125 Przygoda z klasą 1 : książka ucznia 2 /
2456   2002200171267 Pd.17126 Przygoda z klasą 1 : książka ucznia 3 /
2457   2002200171274 Pd.17127 Przygoda z klasą 1 : książka ucznia 4 /
2458   2002200171281 Pd.17128 Przygoda z klasą 1 : książka ucznia 5 /
2459   2002200171298 Pd.17129 Przygoda z klasą 1 : książka ucznia 6 /
2460   2002200171304 Pd.17130 Przygoda z klasą 1 : czytanka /
2461   2002200171342 Pd.17134 Przygoda z klasą 1 : wprawki 2 /
2462   2002200171816 Pd.17181 Przygoda z klasą 2 : książka ucznia 6 /
2463   2002200171793 Pd.17179 Przygoda z klasą 2 : książka ucznia 5 /
2464   2002200171779 Pd.17177 Przygoda z klasą 2 : książka ucznia 4 /
2465   2002200171755 Pd.17175 Przygoda z klasą 2 : książka ucznia 3 /
2466   2002200171731 Pd.17173 Przygoda z klasą 2 : książka ucznia 2 /
2467   2002200171717 Pd.17171 Przygoda z klasą 2 : książka ucznia 1 /
2468   2002200171571 Pd.17157 Przygoda z klasą 2 : książka ucznia 1 /
2469   2002200171588 Pd.17158 Przygoda z klasą 2 : książka ucznia 2 /
2470   2002200171595 Pd.17159 Przygoda z klasą 2 : książka ucznia 3 /
2471   2002200171601 Pd.17160 Przygoda z klasą 2 : książka ucznia 4 /
2472   2002200171618 Pd.17161 Przygoda z klasą 2 : książka ucznia 5 /
2473   2002200171625 Pd.17162 Przygoda z klasą 2 : książka ucznia 6 /
2474   2002200171632 Pd.17163 Przygoda z klasą 2 : wprawki 1 /
2475   2002200171649 Pd.17164 Przygoda z klasą 2 : wprawki 2 /
2476   2002200171915 Pd.17191 Przygoda z klasą 3 : podręcznik 1 /
2477   2002200172233 Pd.17223 Przygoda z klasą 3 : podręcznik 1 /
2478   2002200172240 Pd.17224 Przygoda z klasą 3 : podręcznik 2 /
2479   2002200172257 Pd.17225 Przygoda z klasą 3 : podręcznik 3 /
2480   2002200172264 Pd.17226 Przygoda z klasą 3 : zeszyt ćwiczeń 1 /
2481   2002200172271 Pd.17227 Przygoda z klasą 3 : zeszyt ćwiczeń 2 /
2482   2002200172288 Pd.17228 Przygoda z klasą 3 : zeszyt ćwiczeń 3 /
2483   2002200172295 Pd.17229 Przygoda z klasą 3 : czytanka 1 /
2484   2002200172301 Pd.17230 Przygoda z klasą 3 : czytanka 2 /
2485   2002200172332 Pd.17233 Przygoda z klasą 3 : język polski /
2486   2002200172349 Pd.17234 Przygoda z klasą 3 : język polski /
2487   2002200172356 Pd.17235 Przygoda z klasą 3 : matematyka /
2488   2002200172363 Pd.17236 Przygoda z klasą 3 : matematyka /
2489   2002200172370 Pd.17237 Przygoda z klasą 3 : środowisko /
2490   2002200172387 Pd.17238 Przygoda z klasą 3 : środowisko /
2491   2002200171939 Pd.17193 Przygoda z klasą 3 : podręcznik 2 /
2492   2002200171953 Pd.17195 Przygoda z klasą 3 : podręcznik 3 /
2493   2002200171977 Pd.17197 Przygoda z klasą 3 : zeszyt ćwiczeń 1 /
2494   2002200171991 Pd.17199 Przygoda z klasą 3 : zeszyt ćwiczeń 2 /
2495   2002200172011 Pd.17201 Przygoda z klasą 3 : zeszyt ćwiczeń 3 /
2496   2002200172035 Pd.17203 Przygoda z klasą 3 : język polski /
2497   2002200172059 Pd.17205 Przygoda z klasą 3 : język polski /
2498   2002200172073 Pd.17207 Przygoda z klasą 3 : matematyka /
2499   2002200172097 Pd.17209 Przygoda z klasą 3 : matematyka /
2500   2002200172110 Pd.17211 Przygoda z klasą 3 : środowisko /
2501   2002200172134 Pd.17213 Przygoda z klasą 3 : środowisko /
2502   2002200184281 Pd.18428 Przygoda z komputerem : podręcznik z ćwiczeniami do nauki informatyki dla klas 4-6 / Kopieniak, Leszek.
2503   2002200184304 Pd.18430 Przygoda z komputerem : przewodnik metodyczny dla nauczycieli informatyki : klasy 4-6 / Kopieniak, Leszek.
2504   2002200184335 Pd.18433 Przygoda z nauczaniem - uczeniem się : przewodnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego : klasa 4. Cz. 1 / Jas, Małgorzata.
2505   2002200190602 Pd.19060 Przygoda z pisaniem : podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego : klasa 6 : podręcznik do nauki języka polskiego w szkole podstawowej / Zbróg, Piotr.
2506   2002200032865 Pd.3286 Przygody Filonka Bezogonka ; Nowe przygody Filonka Bezogonka / Knutsson, Gösta
2507   2002200072700 Pd.7270 Przygotowanie do dojrzałości / Dobson, James C.
2508   2002200132428 Pd.13242 Przygotowanie do życia na emeryturze : kształcenie wykładowców w ramach współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i U niwersytetu Lumiére /
2509   2002200114622 Pd.11462 Przygotowanie do życia w rodzinie Cz.1, Materiały pomocnicze dla nauczycieli, wychowawców i rodziców /
2510   2002200114639 Pd.11463 Przygotowanie do życia w rodzinie Cz.2, Materiały pomocnicze dla nauczycieli i wychowawców /
2511   2002200137072 Pd.13707 Przygotowanie dzieci do szkoły w warunkach rozwijającego się wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich : (druga połowa XIX wieku - 1918 roku) / ADAMEK IRENA
2512   2002200106313 Pd.10631 Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników administracji publicznej / Potoczek, Andrzej.
2513   2002200101356 Pd.10135 Przygotowanie nauczycieli biologii i ochrony środowiska do samodzielnego rozwiązywania zadań dydaktycznych : komunikaty przedstawione w czasie IX Krajowej Konferencji Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych, Lublin 14-17 września 1994 roku /
2514   2002200028547 Pd.2854 Przygotowanie nauczycieli klas początkowych do nauczania przedmiotu praca-technika / Szajek, Stanisław
2515   2002200074964 Pd.7496 Przygotowanie pedagogów do pracy opiekuńczo-wychowawczej : praca zbiorowa /
2516   2002200101363 Pd.10136 Przygotowanie pedagogów specjalnych do nowych form kształcenia dzieci niepełnosprawnych : pamiętnik z ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 3-4 czerwca 1992 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS /
2517   2002200126694 Pd.12669 Przygotowanie studentów do praktycznej realizacji funkcji dydaktycznej i wychowawczej we współczesnej szkole /
2518   2002200137218 Pd.13721 Przygotowanie studentów do twórczej pracy pedagogicznej : teoria i praktyka / GIZA TERESA
2519   2002200184793 Pd.18479 Przyjaźń małżeńska : studium doświadczeń życiowych warszawskich inteligentów / Bieńko, Mariola
2520   2002200107945 Pd.10794 Przyjemnej starości! : poradnik praktyczny / SKINNER BURRHUS F.
2521   2002200200424 Pd.20042 Przykłady modeli uczenia się i nauczania / Joyce, Bruce R.
2522   2002200073349 Pd.7334 Przypisywanie moralnej odpowiedzialności / Doliński, Dariusz
2523   2002200028523 Pd.2852 Przysposobienie czytelnicze i informacyjne dzieci w młodszym wieku szkolnym : Opracowania - materiały /
2524   2002200092944 Pd.9294 Przysposobienie do życia w rodzinie : książka przedmiotowo-metodyczna / Bober-Pełzowska, Maria.
2525   2002200039413 Pd.3941 Przystosowanie do pracy osób niepełnosprawnych - uwarunkowania osobowościowe i społeczno-zawodowe / Szamburski, Krzysztof.
2526   2002200154376 Pd.15437 Przystosowanie młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu do życia społecznego / Gorczycka, Ewa
2527   2002200170925 Pd.17092 Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola / LUBOWIECKA, JADWIGA
2528   2002200083263 Pd.8326 Przystosowanie społeczne uczniów lekko upośledzonych umysłowo w wieku 14-15 lat / Pelc, Zofia.
2529   2002200080668 Pd.8066 Przystosowanie szkolne uczniów z zaburzeniami mowy / Nowak-Starz, Grażyna.
2530   2002200176316 Pd.17631 Przyswajanie przez dziecko podstaw systemu językowego / Smoczyński, Paweł
2531   2002200094450 Pd.9445 Przyszłość - szkoła - twórczość - ekologia /
2532   2002200201735 Pd.20173 Przywracanie nadziei : oblicza pomocy telefonicznej / Murawska, Anna
2533   2002200135566 Pd.13556 Psyche i symbol : teoria symbolu Carla Gustava Junga na tle ujęć porównawczych rzeczywis tości symbolicznej / PIRÓG MIROSŁAW
2534   2002200176552 Pd.17655 Psychiatria : podręcznik dla studentów medycyny /
2535   2002200176132 Pd.17613 Psychiatria /
2536   2002200144247 Pd.14424 Psychiatria amerykańska lat dziewięćdziesiątych : [materiały z Amerykańsko-Polskiego Seminarium Psychiatrycznego, Kraków , 26-28 marca 1992] /
2537   2002200170956 Pd.17095 Psychiatria dzieci i młodzieży / GOODMAN, ROBERT
2538   2002200089296 Pd.8929 Psychiatria kliniczna / Kaplan, Harold I.
2539   2002200175609 Pd.17560 Psychiatria wieku dziecięcego i młodzieńczego / SZYMAŃSKA, ZOFIA
2540   2002200049009 Pd.4900 Psychiczne mechanizmy zachowania się / Skorny, Zbigniew
2541   2002200121415 Pd.12141 Psychika i ciało / SMITH LINDA WASMER
2542   2002200086790 Pd.8679 Psychoanalityczna metoda leczenia : zasady i pojęcia / Killingmo, Bjorn.
2543   2002200068727 Pd.6872 Psychoanaliza i neopsychoanaliza /
2544   2002200124188 Pd.12418 Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych. MACIARZ ALEKSANDRA
2545   2002200097796 Pd.9779 Psychoenergetyka : metoda samopoznania i leczenia / Weiss, Jordan P.
2546   2002200098748 Pd.9874 Psychohigiena pracy : poradnik zachowania zdrowia psychicznego w okresie aktywności zawodowej człowieka / Kaliciuk, Stanisław
2547   2002200191685 Pd.19168 Psychologia : między teorią, metodą i praktyką : prace dedykowane profesorowi Ryszardowi Stachowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin /
2548   2002200138475 Pd.13847 Psychologia / WAIS, KAZIMIERZ
2549   2002200062305 Pd.6230 Psychologia / Teplov, Boris Mihajlovič
2550   2002200082891 Pd.8289 Psychologia a religia / Jung, Carl Gustav
2551   2002200169967 Pd.16996 Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / Schultz, Duane P.
2552   2002200079761 Pd.7976 Psychologia aktywności : zaangażowanie, sprawstwo, bezradność /
2553   2002200069939 Pd.6993 Psychologia błękitnego dymka / Dahlke, Rüdiger
2554   2002200193061 Pd.19306 Psychologia czynności : nowe perspektywy /
2555   2002200165204 Pd.16520 Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym : (rozprawy z lat 1930-1939) /
2556   2002200079853 Pd.7985 Psychologia ekologiczna / Eliasz, Andrzej
2557   2002200060943 Pd.6094 Psychologia i bezpieczeństwo pracy /
2558   2002200182423 Pd.18242 Psychologia i psychoterapia chrześcijańska w teorii i praktyce : materiały wybrane z X Konferencji Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Konstancin, 12-14 marca 2004 roku /
2559   2002200188531 Pd.18853 Psychologia i życie / Zimbardo, Philip G.
2560   2002200097758 Pd.9775 Psychologia integralna Junga : człowiek archetypowy / Dudek, Zenon Waldemar.
2561   2002200151375 Pd.15137 Psychologia jako nauka empiryczna uprawiana z ludzkiej perspektywy : podejście fenomenologiczne / GIORGI, AMADEO
2562   2002200077736 Pd.7773 Psychologia małżeństwa : zafascynowanie partnerem, otwartość, empatia, miłość, seks / Janicka, Iwona
2563   2002200174732 Pd.17473 Psychologia małżeństwa w zarysie / RYŚ, MARIA
2564   2002200184809 Pd.18480 Psychologia nadziei / Kozielecki, Józef
2565   2002200134576 Pd.13457 Psychologia ogólna : (w zarysie) / Kozłowski, Waldemar
2566   2002200101455 Pd.10145 Psychologia pomocy : wybrane zagadnienia /
2567   2002200147361 Pd.14736 Psychologia poznawania twarzy i ich ekspresji / DOLATA, EMILIA
2568   2002200151511 Pd.15151 Psychologia poznawcza / Sternberg, Robert J.
2569   2002200116367 Pd.11636 Psychologia przekazu reklamowego : dla twórców i odbiorców komunikatów reklamowych / Laszczak, Mirosław.
2570   2002200084970 Pd.8497 Psychologia raka : jak zapobiegać, jak przeżyć / Lambley, Peter.
2571   2002200071727 Pd.7172 Psychologia rozwojowa / Nowogrodzki, Tadeusz.
2572   2002200167406 Pd.16740 Psychologia rozwoju człowieka T.3, Rozwój funkcji psychicznych /
2573   2002200169783 Pd.16978 Psychologia rozwoju człowieka. T.1, Zagadnienia ogólne.
2574   2002200142175 Pd.14217 Psychologia społeczna : studium interakcji ludzkich / Newcomb, Theodore M.
2575   2002200190237 Pd.19023 Psychologia społeczna : teoria i praktyka / Hamer, Hanna.
2576   2002200125147 Pd.12514 Psychologia sukcesu czyli Przyjaźń w interesach : jak radzić sobie z problemami, opis najciekawszych przypadków, przykłady z życia / Arndt, Roland.
2577   2002200024518 Pd.2451 Psychologia uzdolnienia muzycznego / Shuter-Dyson, Rosamund.
2578   2002200194723 Pd.19472 Psychologia w wielkim świecie : szkice o sprawach ludzkich / Kozielecki, Józef.
2579   2002200167956 Pd.16795 Psychologia wieku dorastania : lata 12-18 /
2580   2002200184823 Pd.18482 Psychologia własności i prywatności / Zaleski, Zbigniew
2581   2002200155199 Pd.15519 Psychologia wychowawcza dla klasy IV liceum pedagogicznego / KONOPNICKI, JAN
2582   2002200176323 Pd.17632 Psychologia wychowawcza dla rodziców : (lata 0-7) / SPIONEK, HALINA
2583   2002200098144 Pd.9814 Psychologia wychowawcza i społeczna : wybrane zagadnienia / Niebrzydowski, Leon
2584   2002200196086 Pd.19608 Psychologia zaburzeń osobowości : wybrane zagadnienia /
2585   2002200184847 Pd.18484 Psychologia zachowań ryzykownych : koncepcje, badania, praktyka /
2586   2002200169721 Pd.16972 Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań /
2587   2002200062152 Pd.6215 Psychologia zdolności muzycznych / Teplov, Boris Mihajlovič
2588   2002200198325 Pd.19832 Psychologia zdrowia / Heszen-Niejodek, Irena
2589   2002200165242 Pd.16524 Psychologia. T. 1 / Witwicki, Władysław
2590   2002200165259 Pd.16525 Psychologia. T. 2 / Witwicki, Władysław
2591   2002200099684 Pd.9968 Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu : przewodnik do treningu konstruktywnych zachowań /
2592   2002200190398 Pd.19039 Psychologiczne aspekty niepłodności / Bidzan, Mariola.
2593   2002200034234 Pd.3423 Psychologiczne aspekty oceniania osiągnięć szkolnych / Noizet, Georges
2594   2002200198004 Pd.19800 Psychologiczne aspekty prokreacji / Bielawska-Batorowicz, Eleonora.
2595   2002200061179 Pd.6117 Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe /
2596   2002200119177 Pd.11917 Psychologiczne i pedagogiczne wyznaczniki procesu kształcenia zawodowego / SZLOSEK FRANCISZEK
2597   2002200176484 Pd.17648 Psychologiczne i pedagogiczne zastosowanie Testu Strategii Uczenia się / FRANCZAK, KAZIMIERZ
2598   2002200107747 Pd.10774 Psychologiczne i socjologiczne zagadnienia szkolnictwa wyższego /
2599   2002200135542 Pd.13554 Psychologiczne podstawy kierowania zespołem. KOZAK STANISŁAW
2600   2002200017466 Pd.1746 Psychologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych na dziecko w wieku przedszkolnym / Brzezińska, Anna
2601   2002200040006 Pd.4000 Psychologiczne podstawy orientacji przestrzennej niewidomych / Jaśko, Marek Paweł.
2602   2002200198301 Pd.19830 Psychologiczne podstawy podmiotowości : szkice teoretyczne, studia empiryczne / Jarymowicz, Maria
2603   2002200181877 Pd.18187 Psychologiczne portrety człowieka : [praktyczna psychologia rozwojowa] /
2604   2002200173780 Pd.17378 Psychologiczne problemy afazji dziecięcej / KORDYL, ZOFIA
2605   2002200040808 Pd.4080 Psychologiczne problemy niepowodzeń szkolnych /
2606   2002200037167 Pd.3716 Psychologiczne problemy recepcji filmu / Kulik, Adam.
2607   2002200133425 Pd.13342 Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. PISULA EWA
2608   2002200104289 Pd.10428 Psychologiczne problemy samokształcenia / Pieter, Józef
2609   2002200138345 Pd.13834 Psychologiczne problemy wyboru zawodu. CZERWIŃSKA-JASIEWICZ MARIA
2610   2002200178822 Pd.17882 Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych /
2611   2002200156417 Pd.15641 Psychologiczno-społeczne podstawy propagandy : problemy teorii, metod i praktyki propagandy : [praca zbiorowa] /
2612   2002200133654 Pd.13365 Psychologiczny kontekst problemów społecznych /
2613   2002200194082 Pd.19408 Psychologie der Intelligenz / Piaget, Jean
2614   2002200099028 Pd.9902 Psychologja dziecka i pedagogika eksperymentalna / Claparède, Édouard
2615   2002200139120 Pd.13912 Psychologja wieku dojrzewania / Baley, Stefan
2616   2002200200813 Pd.20081 Psychomotoryka : ruch pełen znaczeń /
2617   2002200143424 Pd.14342 Psychopatia / Pospiszyl, Kazimierz
2618   2002200074254 Pd.7425 Psychopatie / Kępiński, Antoni
2619   2002200179263 Pd.17926 Psychopatologia / Seligman, Martin E. P.
2620   2002200139939 Pd.13993 Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w ro dzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej prze z Instytut Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
2621   2002200113502 Pd.11350 Psychopatologia pracy / Bańka, Augustyn
2622   2002200075312 Pd.7531 Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej / Brzezińska, Anna
2623   2002200184861 Pd.18486 Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy / Karney, Janina Elżbieta
2624   2002200108409 Pd.10840 Psychosomatyczne aspekty białaczki u dzieci: charakterystyka psychologiczna / Januszewska, Elżbieta.
2625   2002200120975 Pd.12097 Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów Rozwojowych, Łódź 9-12.05.1996 /
2626   2002200117609 Pd.11760 Psychospołeczne i edukacyjne funkcjonowanie uczniów z inwalidztwem wzroku kształcących się w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych / Palak, Zofia
2627   2002200179386 Pd.17938 Psychospołeczne i neurobiologiczne aspekty agresji /
2628   2002200055376 Pd.5537 Psychospołeczne mechanizmy zachowań przestępczych z uwzględnieniem poczucia nierówności jako czynnika kryminogennego / Sołtysiak, Teresa
2629   2002200070430 Pd.7043 Psychospołeczne problemy niedostosowania społecznego / Szczutowska, Krystyna.
2630   2002200183048 Pd.18304 Psychospołeczne uwarunkowania wyboru wartości przez młodzież / Kluz, Tadeusz.
2631   2002200108034 Pd.10803 Psychostomatologia dziecięca : poradnik dla lekarzy i rodziców / Gorczyński, Marian.
2632   2002200114547 Pd.11454 Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy i myślenia dzieci z wadą słuchu : z możliwością zastosowania w terapii dzieci z zaburzeniami mowy / MŁYNARSKA MAŁGORZATA
2633   2002200199919 Pd.19991 Psychoterapia : podręcznik akademicki. [2], Praktyka /
2634   2002200199933 Pd.19993 Psychoterapia : podręcznik akademicki. [3], Badania i szkolenie /
2635   2002200184885 Pd.18488 Psychoterapia grupowa różnych pokoleń / Sikorski, Wiesław
2636   2002200096348 Pd.9634 Psychoterapia medyczna : teoria i praktyka / Aleksandrowicz, Jerzy W.
2637   2002200184892 Pd.18489 Psychotransgresjonizm : nowy kierunek psychologii / Kozielecki, Józef
2638   2002200096904 Pd.9690 Pułapka współuzależnienia / Trabert, Wanda
2639   2002200080767 Pd.8076 Pytania i polecenia w kształceniu systematycznym : analiza operatorów / Kojs, Wojciech
2640   2002200200783 Pd.20078 Pytanie o szkołę wyższą : w trosce o człowieczeństwo /
2641   2002200077392 Pd.7739 Rachunek pamięciowy w młodszych klasach szkoły podstawowej /
2642   2002200062503 Pd.6250 Racjonalna terapia zachowania : podręcznik psychoterapii / Maultsby, Maxie C.
2643   2002200151382 Pd.15138 Radość i cierpienie : fenomenologia rozwoju człowieka /
2644   2002200085038 Pd.8503 Radość z sukcesu : strategie kariery dla kobiet / Echter, Dorothee.
2645   2002200124812 Pd.12481 Raport - mierzenie jakości pracy szkoły : liceum ogólnokształcące / DZIERZGOWSKA IRENA
2646   2002200078450 Pd.7845 Raport o reformie szkolnej 1991-1993 / Sławiński, Stanisław
2647   2002200189262 Pd.18926 Raport o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989-2003 /
2648   2002200157179 Pd.15717 Raport o stanie zagrożenia dzieci i młodzieży patologią społeczną /
2649   2002200177429 Pd.17742 Raport roczny 2005 : sprawozdanie z działalności pożytku publicznego Terenowego Komitetu Oc hrony Praw Dziecka w Szczecinie /
2650   2002200073097 Pd.7309 Ratowanie dzieci z uszkodzeniem mózgu / Pennock, Keith
2651   2002200111874 Pd.11187 Razem czytamy. GOLIŃSKA AGNIESZKA
2652   2002200107020 Pd.10702 Razem piszemy / Golińska, Agnieszka.
2653   2002200101592 Pd.10159 Reakcje instytucjonalne wobec sieroctwa społecznego i adopcji / Wagner, Iwona.
2654   2002200096812 Pd.9681 Reakcje społeczne na skutki używania alkoholu i innych substancji uzależniających : podręcznik dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej ze wskazówkami dla szkolących /
2655   2002200149518 Pd.14951 Realia i perspektywy reform oświatowych /
2656   2002200145336 Pd.14533 Realizacja funkcji opiekuńczej w rodzinach toruńskich (w aspekcie sytuacji zdrowotnej 15-latków) / OLUBIŃSKI, ANDRZEJ
2657   2002200087728 Pd.8772 Rebusy sylabowe : pomoc dydaktyczna do nauki czytania dla dzieci klas 0 i 1 / BRAŃSKA EWA
2658   2002200077675 Pd.7767 Reedukacja dzieci społecznie zahamowanych / Danilewska, Joanna.
2659   2002200120098 Pd.12009 Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : : struktura 1, 2 . [Z.1], Struktura 1, 2. KUJAWA EWA
2660   2002200104920 Pd.10492 Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. KUJAWA EWA
2661   2002200120111 Pd.12011 Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. [Z.2], Struktura 3, 4. KUJAWA EWA
2662   2002200120142 Pd.12014 Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. [Z.4], Struktura 7, 8. KUJAWA EWA
2663   2002200120166 Pd.12016 Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. [Z.5], Struktura 9, 10. KUJAWA EWA
2664   2002200120180 Pd.12018 Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. [Z.6], Struktura 11, 12. KUJAWA EWA
2665   2002200120203 Pd.12020 Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. [Z.7], Struktura 13, 14. KUJAWA EWA
2666   2002200120227 Pd.12022 Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. [Z.8], Struktura 15, 16. KUJAWA EWA
2667   2002200120241 Pd.12024 Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. [Z.9], Struktura 17, 18. KUJAWA EWA
2668   2002200120135 Pd.12013 Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. [Z.3], Struktura 5, 6. KUJAWA EWA
2669   2002200105835 Pd.10583 Refleksje nad etyką lekarską /
2670   2002200131445 Pd.13144 Reforma systemu edukacji : szkolnictwo ponadgimnazjalne : projekt, materiały do dyskusji /
2671   2002200109130 Pd.10913 Reforma szkolna w III Rzeczypospolitej / Sławiński, Stanisław
2672   2002200138918 Pd.13891 Reformy oświaty w Niemczech i w Polsce : piąte niemiecko-polskie sympozjum Uniwersytetu Technicznego w Berlinie i Uniwersytetu Szczecińskiego /
2673   2002200187473 Pd.18747 Region, tożsamość, edukacja
2674   2002200121514 Pd.12151 Regulaminy w szkole - placówce oświatowej. SKROBISZ JOANNA
2675   2002200067096 Pd.6709 Rehabilitacja chorych z uszkodzeniami wielonarządowymi : materiały z Sesji Naukowej Poznań, 8-9 XI 1990 /
2676   2002200094375 Pd.9437 Rehabilitacja psychiatryczna : praktyczny przewodnik / Ekdawi, Mounir Y.
2677   2002200147743 Pd.14774 Rehabilitacja zawodowa inwalidów wzroku w Polsce / Sękowska, Zofia
2678   2002200142144 Pd.14214 Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych / Majewski, Tadeusz
2679   2002200157209 Pd.15720 Rekreacja psychomotoryczna w resocjalizacji nieletnich / Rejzner, Andrzej.
2680   2002200138437 Pd.13843 Rekreacja ruchowa osób starszych : praca zbiorowa / Szwarc, Halina
2681   2002200135764 Pd.13576 Relacja dorosły - dziecko w opiece zastępczej /
2682   2002200201506 Pd.20150 Relacja terapeutyczna / Gelso, Charles J.
2683   2002200109888 Pd.10988 Relacje edukacyjne człowiek-maszyna / Bednarczyk, Henryk
2684   2002200031660 Pd.3166 Relacje między doświadczeniem językowym a doświadczeniem indywidualnym / Rzepa, Teresa
2685   2002200075176 Pd.7517 Relacje między ludźmi jako przedmiot badań pedagogicznych : studia z pedagogiki społecznej : praca zbiorowa /
2686   2002200077903 Pd.7790 Resocjalizacja nieletnich w warunkach wolności dozorowanej oraz izolacji zakładowej / Węgliński, Andrzej
2687   2002200198295 Pd.19829 Rewizja psychoanalizy / Fromm, Erich
2688   2002200169400 Pd.16940 Rewolucja w uczeniu / DRYDEN, GORDON
2689   2002200137225 Pd.13722 Risk, intervention and change : HIV [Human Immunodeficeny Virus] prevention and drug use / RHODES TIM
2690   2002200092661 Pd.9266 Rodzi się dziecko / Nilsson, Lennart
2691   2002200150149 Pd.15014 Rodzice a szkoła : krótki poradnik psychologiczny / KOSIŃSKA, EWA
2692   2002200174725 Pd.17472 Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych / MILEWSKA, EWA
2693   2002200092159 Pd.9215 Rodzice o przyszłości edukacyjnej swoich dzieci /
2694   2002200199513 Pd.19951 Rodzice w szkole : poradnik dla rad rodziców / Poraj, Anna.
2695   2002200199148 Pd.19914 Rodzicielstwo zastępcze : idea, problemy, analizy, kompetencje / Joachimowska, Magdalena
2696   2002200125741 Pd.12574 Rodzicom o dzieciach / Spock, Benjamin
2697   2002200113687 Pd.11368 Rodzina - biologiczne i psychiczne podstawy jej funkcjonowania. GŁAZ STANISŁAW
2698   2002200200455 Pd.20045 Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa /
2699   2002200184915 Pd.18491 Rodzina : tak, ale jaka? / Gębuś, Dorota
2700   2002200186629 Pd.18662 Rodzina : bezcenny dar i zadanie : praca zbiorowa /
2701   2002200135610 Pd.13561 Rodzina a jednostka. GŁAZ STANISŁAW
2702   2002200056038 Pd.5603 Rodzina a stymulacja zdolności intelektualnych dziecka / Makarska, Teresa Matylda.
2703   2002200091046 Pd.9104 Rodzina a wychowanie : ciągłość i zmienność na przestrzeni wieków /
2704   2002200147705 Pd.14770 Rodzina a wychowanie państwowe / Ziemnowicz, Mieczysław
2705   2002200076531 Pd.7653 Rodzina dziecka przedszkolnego / Pielka, Henryk
2706   2002200162975 Pd.16297 Rodzina i instytucje socjalno-wychowawcze / Marynowicz-Hetka, Ewa
2707   2002200083287 Pd.8328 Rodzina i śmierć / Ogryzko-Wiewiórowska, Mirona
2708   2002200182683 Pd.18268 Rodzina jako realizator potrzeb rehabilitacyjnych dzieci niepełnosprawnych / Sakowicz-Boboryko, Agnieszka.
2709   2002200093699 Pd.9369 Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych /
2710   2002200187497 Pd.18749 Rodzina podlaska wobec różnych wyzwań egzystencjalych
2711   2002200106412 Pd.10641 Rodzina w sądzie / Fuszara, Małgorzata
2712   2002200194570 Pd.19457 Rodzina w środowisku wiejskim : studium wsi podkrakowskiej / Markowska, Danuta.
2713   2002200144117 Pd.14411 Rodzina wielkiego miasta : przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń / DONIEC, RENATA
2714   2002200132206 Pd.13220 Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej /
2715   2002200123068 Pd.12306 Rodzina wychowuje : wybrane zagadnienia / KUKOŁOWICZ TERESA
2716   2002200136754 Pd.13675 Rodzina z dzieckiem chorym na białaczkę / Buczyński, Filip Leszek
2717   2002200137829 Pd.13782 Rodzina z dzieckiem upośledzonym umysłowo : socjologiczne studium realizacji funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej / Leszkowicz-Baczyńska, Żywia.
2718   2002200149525 Pd.14952 Rodzina, szkoła, środowisko lokalne : problemy edukacji środowiskowej / Winiarski, Mikołaj
2719   2002200099981 Pd.9998 Rodzina, wychowanie, nauczanie : praca zbiorowa. T. 2 /
2720   2002200129114 Pd.12911 Rodzina. HARDYMENT CHRISTINA
2721   2002200132176 Pd.13217 Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej. PECYNA MARIA BOGUMIŁA
2722   2002200148559 Pd.14855 Rodzinne wartości wychowawcze podkarpackiej wsi : (na przykładzie badań rodzin Bukowska) / Kutiak-Zakrzewska, Krystyna.
2723   2002200127677 Pd.12767 Rodziny dzieci niepełnosprawnych / KOŚCIELSKA, MAŁGORZATA
2724   2002200107723 Pd.10772 Rodziny w Polsce : ewolucja, zróżnicowanie, okres transformacji : praca zbiorowa /
2725   2002200156752 Pd.15675 Rodziny więźniów długoterminowych : (z badań nad społecznymi skutkami skazania) / Rzepliński, Andrzej
2726   2002200186506 Pd.18650 Rodziny zastępcze : problematyka prawna /
2727   2002200064255 Pd.6425 Rola archetypu w analitycznej psychologii C. G. Junga / Pajor, Kazimierz
2728   2002200140409 Pd.14040 Rola dyrektora w autonomicznej szkole : wypisy / SACK, BERNARD
2729   2002200164955 Pd.16495 Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka / Szuman, Stefan
2730   2002200069441 Pd.6944 Rola elementów metodologii nauk w treściach nauczania / Morszczyńska, Urszula.
2731   2002200126700 Pd.12670 Rola ośrodków nieszkolnych w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców / CUDAK HENRYK
2732   2002200146517 Pd.14651 Rola sztuki w wychowaniu : polska tradycja pedagogiczna / ZALEWSKA-PAWLAK, MIROSŁAWA
2733   2002200161886 Pd.16188 Rola telewizji w nauczaniu / Burdowicz-Nowicka, Maria
2734   2002200089487 Pd.8948 Rola wartości i powinności moralnych w kształtowaniu świadomości profesjonalnej nauczycieli /
2735   2002200156882 Pd.15688 Rola wyższej uczelni w rozwoju społecznym i ekonomicznym regionu : materiały konferencyjne, Łódź, 8-9 czerwca 2003 r. /
2736   2002200085335 Pd.8533 Rola zawodowa wychowawcy klasy w świadomości nauczycieli szkół podstawowych / Kozioł, Edward
2737   2002200047852 Pd.4785 Rośliny lasu liściastego : [atlas] / Traczyk, Tadeusz
2738   2002200179478 Pd.17947 Rozbiór gramatyczny w kl. V-VII / Dańcewiczowa, Jadwiga
2739   2002200147408 Pd.14740 Rozdroża i ścieżki wrażliwości /
2740   2002200125727 Pd.12572 Rozmowy o śmierci i umieraniu / Kübler-Ross, Elisabeth
2741   2002200059886 Pd.5988 Rozmowy o wychowaniu : kontrowersje, spory, dyskusje : praca zbiorowa /
2742   2002200123433 Pd.12343 Rozrywki matematyczne : dla uczniów klasy 1 / STUCKI EDMUND
2743   2002200123457 Pd.12345 Rozrywki matematyczne : dla uczniów klasy 2 / STUCKI EDMUND
2744   2002200123471 Pd.12347 Rozrywki matematyczne : dla uczniów klasy 3 / STUCKI EDMUND
2745   2002200055987 Pd.5598 Rozrywki umysłowe z geometrii dla klas I-III / Talarczyk, Elżbieta.
2746   2002200140997 Pd.14099 Rozum czy serce? : postawy wobec zawodu nauczycielskiego studentów uczelni pedagogicznych / KWIECIŃSKA, ROMA
2747   2002200200851 Pd.20085 Rozum populistyczny / Laclau, Ernesto
2748   2002200028554 Pd.2855 Rozumienie przez uczniów tekstów a budowa podręcznika szkolnego / Woronowicz, Wanda.
2749   2002200044257 Pd.4425 Rozumowanie w okresie wczesnej dorosłości / Trempała, Janusz
2750   2002200072779 Pd.7277 Rozwiązywanie konfliktów / Dana, Daniel.
2751   2002200093705 Pd.9370 Rozwijający się człowiek w zmieniającym się świecie : materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów Rozwojowych [11-14 maja 1995 r. Prądocin k. Bydgoszczy] /
2752   2002200186872 Pd.18687 Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej : [scenariusze zajęć] Dawid, Dorota.
2753   2002200105880 Pd.10588 Rozwijanie mowy i myślenia dziecka sześcioletniego : ćwiczenia ortofoniczne słownikowe i gramatyczne /
2754   2002200103060 Pd.10306 Rozwijanie pojęć przyrody nieożywionej u dzieci sześcioletnich / Al-Khamisy, Danuta.
2755   2002200148535 Pd.14853 Rozwijanie przedmiotowo-zabawowej działalności dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim / KULESZA, EWA MARIA
2756   2002200091343 Pd.9134 Rozwijanie samodzielności młodzieży poprzez zadania i ćwiczenia / Kazimierski, Wacław.
2757   2002200028530 Pd.2853 Rozwijanie twórczej aktywności dziecka w przedszkolu : praca zbiorowa /
2758   2002200115803 Pd.11580 Rozwijanie zdolności psychometrycznych / Andrews, Ted
2759   2002200198714 Pd.19871 Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy : [praca zbiorowa] /
2760   2002200189729 Pd.18972 Rozwinąć skrzydła : program nauczania języka polskiego dla klas 1-3 gimnazjum : (literatura, nauka o języku, sztuka, edukacja filozoficzna, kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej, edukacja czytelnicza i medialna) / Michałkiewicz, Teresa.
2761   2002200189750 Pd.18975 Rozwinąć skrzydła : język polski : kształcenie kulturowe : podręcznik dla gimnazjum : klasa 1. Cz.1 / Michałkiewicz, Teresa.
2762   2002200189767 Pd.18976 Rozwinąć skrzydła : język polski : kształcenie kulturowe : podręcznik dla gimnazjum : klasa 1. Cz. 2 / Michałkiewicz, Teresa.
2763   2002200116923 Pd.11692 Rozwiń swój genialny umys zanim zaczniesz uczyć się trzy razy szybciej / GOZDEK-MICHAELIS KATARZYNA
2764   2002200055796 Pd.5579 Rozwojowe i sytuacyjne przesłanki dynamiki grup dziecięcych i młodzieżowych /
2765   2002200147415 Pd.14741 Rozwód : proces radzenia sobie z kryzysem / BEISERT, MARIA
2766   2002200138215 Pd.13821 Rozwód a zdrowie narodu : studjum [!] moralno-społczne / PODOLEŃSKI STANISŁAW
2767   2002200092180 Pd.9218 Rozwód? : czy się rozwodzić, jak się rozwodzić, co po rozwodzie /
2768   2002200178662 Pd.17866 Rozwój biologiczny człowieka : podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia / Wolański, Napoleon
2769   2002200130172 Pd.13017 Rozwój człowieka i jego zagrożenia w świetle współczesnej psychologii /
2770   2002200142960 Pd.14296 Rozwój dzieci z guzami mózgu / Maryniak, Agnieszka.
2771   2002200134439 Pd.13443 Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna : problemy edukacyjne /
2772   2002200174794 Pd.17479 Rozwój empatii i kompetencji społecznych : program wychowawczo-terapeutyczny / POTEMPSKA, ELŻBIETA
2773   2002200165303 Pd.16530 Rozwój fizyczny dziecka / BOGDANOWICZ, JAN
2774   2002200137201 Pd.13720 Rozwój fizyczny i społeczny dzieci z przejawami zaburzeń emocjonalnych / Nowak-Starz, Grażyna.
2775   2002200168328 Pd.16832 Rozwój i awans zawodowy nauczyciela czyli Jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego / PIELACHOWSKI, JÓZEF
2776   2002200182942 Pd.18294 Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia /
2777   2002200143257 Pd.14325 Rozwój i tożsamość w cyklu życia : studium koncepcji Erika H. Eriksona / Witkowski, Lech
2778   2002200137034 Pd.13703 Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich. KRASOWICZ-KUPIS GRAŻYNA
2779   2002200104609 Pd.10460 Rozwój metody eksperymentalnej i jej zastosowanie w dydaktyce / Zaczyński, Władysław Piotr
2780   2002200171168 Pd.17116 Rozwój młodzieży / Hurlock, Elizabeth Bergner
2781   2002200049931 Pd.4993 Rozwój myślenia dzieci głuchych : rozumowanie przez analogię a oddziaływania wychowawcze / Panasiuk, Maria
2782   2002200132305 Pd.13230 Rozwój nauczyciela w okresie transformacji : białostockie seminarium pedeutologiczne : praca zbiorowa /
2783   2002200129022 Pd.12902 Rozwój osoby w Kazimierza Dąbrowskiego teorii dezintegracji pozytywnej : materiały z konferencji /
2784   2002200149082 Pd.14908 Rozwój pedagogiki ogólnej : inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze : praca zbiorowa /
2785   2002200183055 Pd.18305 Rozwój poznawczy dzieci w młodszym wieku szkolnym / Radziwiłłowicz, Wioletta.
2786   2002200113717 Pd.11371 Rozwój poznawczy i rozwój językowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej : diagnozowanie i postępowanie usprawniające : materiały z konferencji zorganozowanej [...] w Warszawie, w dniach 1-3 czerwca 1996 /
2787   2002200140416 Pd.14041 Rozwój pracy socjalno-opiekuńczej /
2788   2002200198707 Pd.19870 Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego : monografia naukowa / Kowalczyk-Anioł, Joanna.
2789   2002200104081 Pd.10408 Rozwój psychiczny dziecka wiejskiego / Kuchta, Jan
2790   2002200104050 Pd.10405 Rozwój psychiczny młodzieży a praca szkolna / Kuchta, Jan
2791   2002200043670 Pd.4367 Rozwój psychiczny młodzieży a praca szkolna / Kuchta, Jan
2792   2002200124676 Pd.12467 Rozwój psychospołeczny a tożsamość / Szczukiewicz, Piotr.
2793   2002200148511 Pd.14851 Rozwój słownictwa nazywającego uczucia w języku dzieci i młodzieży / KOPEĆ, URSZULA
2794   2002200093132 Pd.9313 Rozwój somatyczny i sprawność motoryczna uczniów zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym / Skoczylas, Wiesław
2795   2002200039314 Pd.3931 Rozwój szkolnictwa w PRL na tle porównawczym /
2796   2002200083379 Pd.8337 Rozwój twórczej aktywności dziecka /
2797   2002200065696 Pd.6569 Rozwój uczuć społecznych dzieci i młodzieży / Nowacki, Tadeusz Wacław
2798   2002200182690 Pd.18269 Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego / Pluta-Olearnik, Mirosława.
2799   2002200174015 Pd.17401 Rozwój w okresie pokwitania : z uwzględnieniem wpływu czynników dziedzicznych i środowiskowych na wz rastanie i dojrzewanie od urodzenia do dojrzałości / TANNER, JAMES MERVIL
2800   2002200112819 Pd.11281 Rozwój wyobraźni muzycznej a funkcje percepcyjno-motoryczne w młodszym wieku szkolnym : badania muzycznej aktywności umysłowej / Zwolińska, Ewa.
2801   2002200150798 Pd.15079 Różne oblicza podmiotowości we współczesnej Polsce : analiza wybranych problemów w aspekcie pedagogicznym, socjologicznym i aksjologicznym / ORŁOWSKA, MAŁGORZATA
2802   2002200081269 Pd.8126 Różnorodność organizacji i niektórych efektów wychowania w średnim mieście : praca zbiorowa /
2803   2002200175135 Pd.17513 Ruch rozwijający dla wszystkich : efektywność metody Weroniki Sherborne / BOGDANOWICZ, MARTA
2804   2002200150477 Pd.15047 Rysuję, czytam i liczę Cz.2 / CZERNIAWSKA, HENRYKA
2805   2002200150484 Pd.15048 Rysuję, czytam i liczę Cz.3 / CZERNIAWSKA, HENRYKA
2806   2002200150491 Pd.15049 Rysuję, czytam i liczę [Cz.4], Wycinanka / CZERNIAWSKA, HENRYKA
2807   2002200150460 Pd.15046 Rysuję, czytam i liczę : książka dla sześciolatków . Cz.1 / CZERNIAWSKA, HENRYKA
2808   2002200087988 Pd.8798 Rysuję, czytam, piszę : [język polski : ćwiczenia dla klasy I. Z. 3] /
2809   2002200076739 Pd.7673 Rysunek dziecka / Wallon, Philippe
2810   2002200150545 Pd.15054 Rysunek rodziny : projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych / FRYDRYCHOWICZ, ANNA
2811   2002200084659 Pd.8465 Rytmika w wychowaniu i terapii : rozpoznawanie i korygowanie zaburzeń zachowania u dzieci / Klöppel, Renate.
2812   2002200081405 Pd.8140 Rytuały : dawne i współczesne / Maisonneuve, Jean
2813   2002200118552 Pd.11855 Rytuały : komunikacja bez słów / Herriger, Catherine.
2814   2002200175159 Pd.17515 Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie / BOGDANOWICZ, MARTA
2815   2002200108294 Pd.10829 Ryzyko uzależnień / Cekiera, Czesław
2816   2002200192095 Pd.19209 Ryzyko własnego życia : indywidualizacja w późnej nowoczesności / Krzychała, Sławomir.
2817   2002200184922 Pd.18492 Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie / Kwak, Anna.
2818   2002200077347 Pd.7734 Rzetelność testów psychologicznych : dwa ujęcia modelowe / Machowski, Andrzej
2819   2002200117111 Pd.11711 Rzeźby z papieru. DASZYŃSKA MAŁGORZATA
2820   2002200081986 Pd.8198 Sama z dziećmi : poradnik życiowy dla samotnych matek / Bochwic, Teresa
2821   2002200184946 Pd.18494 Samo życie osiemdziesięciolatka : z autobiografią naukową autora / Okoń, Wincenty
2822   2002200077873 Pd.7787 Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli / Janowska, Janina.
2823   2002200147422 Pd.14742 Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli / Janowska, Janina.
2824   2002200186513 Pd.18651 Samobójstwo : studium z socjologii / Durkheim, Émile
2825   2002200084468 Pd.8446 Samodzielna praca nad sobą : wewnętrzna praca ze śniącym ciałem / Mindell, Arnold
2826   2002200128414 Pd.12841 Samodzielna praca uczniów na lekcjach historii / SZYBKA CZESŁAW
2827   2002200081658 Pd.8165 Samorealizacja a uzdolnienia twórcze młodzieży : przegląd koncepcji i studium empiryczne / Górniewicz, Józef Henryk
2828   2002200164207 Pd.16420 Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka / NEWERLY, IGOR
2829   2002200176125 Pd.17612 Samorząd uczniowski we wspólnotach młodzieżowych /
2830   2002200169561 Pd.16956 Samorządy lokalne wobec wdrażania obowiązku edukacyjnego sześciolatków / KAMIŃSKA, KRYSTYNA
2831   2002200151955 Pd.15195 Samotne macierzyństwo i polityka społeczna /
2832   2002200186322 Pd.18632 Samotne ojcostwo / Dudak, Anna.
2833   2002200075305 Pd.7530 Samotność / Rembowski, Józef
2834   2002200154345 Pd.15434 Samouszkodzenia ciała / GARMADA, LUDWIK
2835   2002200084246 Pd.8424 Samoutrudnianie : dobre i złe strony rzucania kłód pod własne nogi / Doliński, Dariusz
2836   2002200115148 Pd.11514 Samowiedza w okowach przywdziewanych masek / Dymkowski, Maciej
2837   2002200177610 Pd.17761 Satanizm, rock, narkomania, seks /
2838   2002200177009 Pd.17700 Scena rockowa w PRL [Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej] : historia, organizacja, znaczenie / ZIELIŃSKI, PRZEMYSŁAW
2839   2002200201513 Pd.20151 Scenariusze godzin wychowawczych : wychowanie a role płciowe / Pankowska, Dorota.
2840   2002200159234 Pd.15923 Scenariusze godzin wychowawczych dla szkoły podstawowej / GRUSZKA, MAGDALENA
2841   2002200129893 Pd.12989 Scenariusze integralnych jednostek tematycznych klasa 1. [2], Październik.
2842   2002200188968 Pd.18896 Scenariusze lekcji biologii w gimnazjum. Cz. 1 / Skirmuntt, Grażyna.
2843   2002200197342 Pd.19734 Scenariusze zajęć dziennych : klasa pierwsza, semestr pierwszy /
2844   2002200157353 Pd.15735 Scenariusze zajęć integralnych dla klas I-III /
2845   2002200111713 Pd.11171 Scenariusze zajęć w przedszkolu z "Zeszytem trzylatka" Marii Janiak. JANIAK MARIA
2846   2002200110761 Pd.11076 Scenariusze zajęć w przedszkolu. BOJAKOWSKA ALINA
2847   2002200138802 Pd.13880 Schemat ciała i orientacja przestrzenna u dzieci z porażeniem mózgowym w młodszym wieku szkolnym / MIHILEWICZ, STANISŁAWA
2848   2002200139786 Pd.13978 Schizofrenia : informator dla chorych i ich rodzin / SZOSTAK, GRAŻYNA E.
2849   2002200096362 Pd.9636 Schizofrenia / Levine, S.
2850   2002200169578 Pd.16957 Segregacje na progu szkoły podstawowej / MURAWSKA, BARBARA
2851   2002200097550 Pd.9755 Sekrety superpamięci / Lorayne, Harry
2852   2002200075978 Pd.7597 Seks : jak wykorzystać go najlepiej? / St. Clair, Barry.
2853   2002200133715 Pd.13371 Seks, miłość, przemoc : psychoterapia sprawców i ofiar / Madanes, Cloé.
2854   2002200067201 Pd.6720 Seksualizm dzieci i młodzieży w Polsce : raport z badań / Izdebski, Zbigniew
2855   2002200198158 Pd.19815 Seksualność w cyklu życia człowieka /
2856   2002200147439 Pd.14743 Sekty religijne w nowożytnej Europie / DROZDOWICZ, ZBIGNIEW
2857   2002200134866 Pd.13486 Sekwencje uczenia się w muzyce : umiejętności, zawartość i motywy : teoria uczenia się muzyki / GORDON EDWIN E.
2858   2002200126687 Pd.12668 Selekcja szkolna w szkolnictwie zawodowym / KOZIEJ SŁAWOMIR
2859   2002200140584 Pd.14058 Selekcje szkolne u progu kształcenia : z badań czynników i skutków doboru uczniów do oddziałów klasy pierwsze j w wielkomiejskich szkołach podstawowych / LISOWSKA, ELŻBIETA
2860   2002200136396 Pd.13639 Selektywne zapamiętywanie informacji jako wskaźnik postaw moralnych / Gołąb, Andrzej
2861   2002200148894 Pd.14889 Selektywność układu słuchowego / JORASZ, URSZULA
2862   2002200075466 Pd.7546 Sen : jak zasnąć bez proszków / Nicol, Rosemary.
2863   2002200167895 Pd.16789 Sen i marzenia senne / Jaroszyński, Jan
2864   2002200191753 Pd.19175 Senior w domu : opieka długoterminowa nad niesprawnym seniorem /
2865   2002200075831 Pd.7583 Sens cierpienia : lecząca konfrontacja z własną duszą / Stettbacher, J. Konrad
2866   2002200170369 Pd.17036 Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej / Klus-Stańska, Dorota.
2867   2002200187121 Pd.18712 Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną
2868   2002200157780 Pd.15778 Sieroctwo : zasięg i wyrównanie / WOJTYNIAK, JÓZEF
2869   2002200140850 Pd.14085 Sieroctwo społeczne i jego kompensacja /
2870   2002200136860 Pd.13686 Siuolaikines svietimo problemos : materiały I Międzynarodowej Naukowej Konferencji : Wilno, 15-17 kwietnia 1998 r. /
2871   2002200117586 Pd.11758 Skala Leonhardt : skala rozwoju niewidomych dzieci w wieku 0-2 lat / Leonhardt, Mercè.
2872   2002200050371 Pd.5037 Skala Wartości (SW) : polska adaptacja Value Survey M.Rokeacha : podręcznik / Brzozowski, Piotr.
2873   2002200193320 Pd.19332 Skale inteligencji dla dorosłych Davida Wechslera WAIS-R oraz WAIS-III / Hornowska, Elżbieta
2874   2002200199827 Pd.19982 Skarbnica edukacji dobrego serca : inteligencja emocjonalna : podstawy, metody i zabawy / Liebertz, Charmaine
2875   2002200127004 Pd.12700 Składanki - bryłki bez kleju. Cz.2 MOSTOWSKI KRZYSZTOF
2876   2002200189552 Pd.18955 Składnia języka polskiego w praktyce szkolnej / poradnik dla nauczycieli. Kaczorowska, Henryka.
2877   2002200095846 Pd.9584 Składnia wypowiedzi emocjonalnych / Grzesiuk, Anna.
2878   2002200169639 Pd.16963 Skojarzenia słowne w psycholeksykologii i onomastyce psycholingwistycznej /
2879   2002200199728 Pd.19972 Skonsumowani : jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli / Barber, Benjamin R.
2880   2002200110518 Pd.11051 Skoro jestem taka wspaniała, to dlaczego wciąż jestem sama. PAGE SUSAN
2881   2002200083386 Pd.8338 Skuteczność kształtowania umiejętności działania praktycznego uczniów klas I-III szkoły podstawowej w procesie nauczania techniki / Gaca, Grzegorz.
2882   2002200141321 Pd.14132 Skuteczność nauczania początkowego w Polsce 1976-1990 T.2 /
2883   2002200141338 Pd.14133 Skuteczność nauczania początkowego w Polsce 1976-1990 T.3 /
2884   2002200141314 Pd.14131 Skuteczność nauczania początkowego w Polsce 1976-1990 : praca zbiorowa . T.1 /
2885   2002200121736 Pd.12173 Skuteczność zapamiętywania tekstów poetyckich w formie wierszy i w formie piosenek / Zwolińska, Ewa.
2886   2002200176514 Pd.17651 Skuteczność zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej po trzech latach reformy : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli / Janicka-Panek, Teresa.
2887   2002200201537 Pd.20153 Skuteczny terapeuta / Kottler, Jeffrey A.
2888   2002200115483 Pd.11548 Słoneczna biblioteka : przewodnik metodyczny dla nauczycieli przedszkoli / CZERWIŃSKA ELŻBIETA
2889   2002200131544 Pd.13154 Słoneczna Biblioteka : zeszyt metodyczny. Nr 5, "Gdzie jest moja czapka?", "Parówka" / Chrzanowska, Irena.
2890   2002200123778 Pd.12377 Słoneczna Biblioteka : zeszyt metodyczny nr 1 : "Balony", "Burza" / Chrzanowska, Irena.
2891   2002200135160 Pd.13516 Słoneczny świat klasa 1 : klasa 1 : ćwiczenia . Cz.1. REJNIAK ZOFIA
2892   2002200135177 Pd.13517 Słoneczny świat klasa 1. Cz.2. REJNIAK ZOFIA
2893   2002200120371 Pd.12037 Słowniczek ilustrowany. Cz.1. TUŁODZIECKA IRENA
2894   2002200120388 Pd.12038 Słowniczek ilustrowany. Cz.2. TUŁODZIECKA IRENA
2895   2002200170635 Pd.17063 Słowniczek obrazkowy / KOWNACKA, DANUTA
2896   2002200079037 Pd.7903 Słowniczek przysłów / Nitecki, Jan.
2897   2002200162210 Pd.16221 Słownik : kierunki, szkoły, terminy literackie / ŻAK, STANISŁAW
2898   2002200199872 Pd.19987 Słownik biograficzny polskiej historii wychowania : praca zbiorowa /
2899   2002200066716 Pd.6671 Słownik gwary uczniowskiej / Czarnecka, Katarzyna
2900   2002200023511 Pd.2351 Słownik malarstwa holenderskiego i flamandzkiego / Genaille, Robert.
2901   2002200068819 Pd.6881 Słownik muzyczny / Jacobs, Arthur
2902   2002200139762 Pd.13976 Słownik organizacji i kierowania w oświacie / STANKIEWICZ, LESZEK
2903   2002200124539 Pd.12453 Słownik ortograficzny dla najmłodszych Profesora Edwarda Polańskiego / Polański, Edward
2904   2002200189675 Pd.18967 Słownik pisarzy skandynawskich /
2905   2002200081993 Pd.8199 Słownik psychologii / Sillamy, Norbert
2906   2002200193351 Pd.19335 Słownik psychologii / Reber, Arthur S.
2907   2002200198134 Pd.19813 Słownik psychologii / Colman, Andrew M.
2908   2002200075268 Pd.7526 Słownik psychologów polskich /
2909   2002200169523 Pd.16952 Słownik społeczny : praca zbiorowa /
2910   2002200116817 Pd.11681 Słownik szkolny - muzyka PONIATOWSKA IRENA
2911   2002200031707 Pd.3170 Słuchanie muzyki w klasach 1-3 : przewodnik do płytoteki / Przychodzińska, Maria
2912   2002200082341 Pd.8234 Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu : model węgierski / Csányi, Yvonne.
2913   2002200156981 Pd.15698 Służyć ludziom : Księga Jubileuszowa w 80-lecie urodzin profesora Stanisława Jedlewskig o /
2914   2002200105347 Pd.10534 Słyszę - ale nie wszystko : dziewczęta i chłopcy z uszkodzonym słuchem w szkołach masowych / Müller, René Jacob
2915   2002200178372 Pd.17837 Smutek dziecka : jak pomóc dziecku przeżyć stratę i żałobę? / Keirse, Manu
2916   2002200031684 Pd.3168 Socjalizacja reedukacyjna wychowanków trudnych / Makowski, Aleksander
2917   2002200184953 Pd.18495 Socjalizacja studentów : badania panelowe studentów z Zielonej Góry / Hajduk, Barbara
2918   2002200184977 Pd.18497 Socjologia dobroczynności : zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich / Królikowska, Jadwiga
2919   2002200174558 Pd.17455 Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej : dylematy teorii i praktyki społecznej /
2920   2002200147446 Pd.14744 Socjologia kultury : zarys zagadnień / FILIPIAK, MARIAN
2921   2002200178686 Pd.17868 Socjologia moralności : zarys zagadnień / Ossowska, Maria
2922   2002200066693 Pd.6669 Socjologia wsi : wprowadzenie / Wesołowski, Aleksander
2923   2002200121712 Pd.12171 Socjologia wsi : wybór tekstów i literatury socjologicznej /
2924   2002200069687 Pd.6968 Socjologia wychowania w Polsce : rozwój problematyki i badań w latach 1928-1988 / Włodarek, Jan.
2925   2002200178273 Pd.17827 Socjologia zmian społecznych / Sztompka, Piotr
2926   2002200120777 Pd.12077 Somatoterapia : ciało w psychoterapii / Meyer, Richard
2927   2002200135283 Pd.13528 Spokój od zaraz : ponad sto skutecznych sposobów na zrelaksowanie umysłu i ciała / Wilson, Paul
2928   2002200094542 Pd.9454 Społeczeństwo i kultura : szkice z antropologii kulturowej / Olszewska-Dyoniziak, Barbara.
2929   2002200186520 Pd.18652 Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne /
2930   2002200192231 Pd.19223 Społeczeństwo informacyjne : problemy rozwoju /
2931   2002200138932 Pd.13893 Społeczeństwo informacyjne przyjazne dla osób specjalnej troski : III Konferencja z cyklu:Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji : praca /
2932   2002200033909 Pd.3390 Społeczne determinanty uczestnictwa w kulturze : (studium metodologiczne) / Gębski, Bogdan.
2933   2002200202053 Pd.20205 Społeczne funkcje szkolnictwa w Finlandii / Gmerek, Tomasz.
2934   2002200155519 Pd.15551 Społeczne mechanizmy kształtowania się systemu wartości [Cz.3] / MISZTAL, MARIA
2935   2002200138383 Pd.13838 Społeczne potrzeby uzupełniania wiedzy naukowej i pozanaukowej / Koptas, Grażyna.
2936   2002200148429 Pd.14842 Społeczne problemy leczenia zaburzeń psychicznych /
2937   2002200200868 Pd.20086 Społeczne światy szkół średnich : od trajektorii marginesu do trajektorii elit / Mikiewicz, Piotr
2938   2002200152044 Pd.15204 Społeczne Towarzystwo Oświatowe / MIKOŁEJKO, ANNA
2939   2002200179188 Pd.17918 Społeczne uczestnictwo młodzieży średniego miasta /
2940   2002200047746 Pd.4774 Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty / Szczepański, Jan
2941   2002200129459 Pd.12945 Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki / Nalaskowski, Aleksander
2942   2002200155038 Pd.15503 Społeczno-kulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce / Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata.
2943   2002200149600 Pd.14960 Społeczno-pedagogiczna działalność Towarzystwa Gniazd Sierocych i Wiosek Kościuszkowskich / Albański, Leszek.
2944   2002200160155 Pd.16015 Społeczno-zawodowa rola pracownika socjalnego : studium z pedagogiki społecznej / Kromolicka, Barbara.
2945   2002200098762 Pd.9876 Społeczność lokalna bezrobotnych : (raport z empirycznych badań socjologicznych mieszkańców północno-zachodniej Polski) / Woźniak, Robert Bernard
2946   2002200152372 Pd.15237 Społeczny świat Drugiego Elementarza : prezentacja wyników badań ewaluacyjnych programu profilaktycznego " D ugi Elementarz czyli program siedmiu kroków" /
2947   2002200084581 Pd.8458 Spontaniczna kultura młodzieżowa : wybrane zjawiska /
2948   2002200185950 Pd.18595 Sport i wychowanie fizyczne w teorii i praktyce : materiały z sesji naukowych Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego /
2949   2002200073448 Pd.7344 Spory o edukację : dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach : zbiór /
2950   2002200105712 Pd.10571 Spory o model lecznictwa : opieka zdrowotna w koncepcjach polskiej polityki społecznej w XIX i XX wieku (do 1948 roku) / Jastrzębowski, Zbigniew.
2951   2002200033800 Pd.3380 Sposoby istnienia : działanie wobec siebie i innych : praca zbiorowa /
2952   2002200054294 Pd.5429 Sposoby kierowania grupą w przedszkolu / Hajnicz, Wanda.
2953   2002200111737 Pd.11173 Sposoby kierowania rozwojem muzycznym dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym /
2954   2002200144414 Pd.14441 Sposoby przeprowadzania interpretacji wyników w kwestionariuszu MMPI / KUCHARSKI, TOMASZ
2955   2002200109048 Pd.10904 Sposoby samokształcenia : ujęcie strukturalno-zadaniowe / RADWIŁOWICZ RYSZARD
2956   2002200132930 Pd.13293 Sposób na bliski związek : zachowania wiążące w procesie kształtowania się i utrzymania więzi w b liskich związkach / KUCZYŃSKA ALICJA
2957   2002200116268 Pd.11626 Spostrzeganie, rzeczywistość, język.
2958   2002200028172 Pd.2817 Spotkania w instruktorskim kręgu / Śliwerski, Bogusław
2959   2002200119511 Pd.11951 Spotkania z Ericksonem. ZEIG JEFFREY K.
2960   2002200131001 Pd.13100 Spotkania z odmiennością : praca zbiorowa /
2961   2002200067386 Pd.6738 Spotkania z podświadomością : hipnoza werbalna i biostymulacja / Szulc, Maria
2962   2002200090018 Pd.9001 Spotkania z podświadomością po latach : hipnoza, psychostymulacja / Szulc, Maria
2963   2002200184151 Pd.18415 Spotkania z przyrodą : podręcznik do przyrody dla klasy 4 /
2964   2002200184175 Pd.18417 Spotkania z przyrodą : zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 4. Cz. 1 / Appelt, Joanna.
2965   2002200184182 Pd.18418 Spotkania z przyrodą : zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 4. Cz. 2, Karty pracy / Appelt, Joanna.
2966   2002200190589 Pd.19058 Spotkania z przyrodą : zeszyt ćwiczeń dla klasy 5 / Appelt, Joanna.
2967   2002200190596 Pd.19059 Spotkania z przyrodą : karty pracy dla klasy 5 / Appelt, Joanna.
2968   2002200190718 Pd.19071 Spotkania z przyrodą : podręcznik do przyrody dla klasy 5 /
2969   2002200101387 Pd.10138 Spożycie alkoholu i polityka wobec alkoholu w ocenie społecznej : raport z badań ankietowych / Sierosławski, Janusz.
2970   2002200041935 Pd.4193 Spółdzielnia uczniowska w szkole / Jundziłł, Irena
2971   2002200156776 Pd.15677 Spór o zagadnienie moralności / Schaff, Adam
2972   2002200189316 Pd.18931 Spór ze szkołą : zapis z lat siedemdziesiątych / Bortnowski, Stanisław
2973   2002200061834 Pd.6183 Sprawdzanie osiągnięć szkolnych z matematyki w klasie III szkoły podstawowej / Wojciechowska, Krystyna
2974   2002200112703 Pd.11270 Sprawdzanie osiągnięć uczniów klas początkowych w czytaniu : testy czytania / PLENKIEWICZ MARIA
2975   2002200078269 Pd.7826 Sprawdź zdolności i inteligencję swojego dziecka / Drouin, Cécile.
2976   2002200178983 Pd.17898 Stałość czy zmienność autorytetów : pedagogiczno-społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie / Wagner, Iwona.
2977   2002200110068 Pd.11006 Stan i koncepcje rozwoju opieki i wychowania w Polsce : praca zbiorowa /
2978   2002200185738 Pd.18573 Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych : praca zbiorowa /
2979   2002200056472 Pd.5647 Stan obecny i kierunki przebudowy kształcenia specjalnego w Polsce /
2980   2002200137041 Pd.13704 Stan założony i rzeczywisty przemian w pracy nauczyciela i szkoły : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Dydaktyk i w listopadzie 1997 roku /
2981   2002200196550 Pd.19655 Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice /
2982   2002200185585 Pd.18558 Standardy wyposażenia i obudowy medialnej przedmiotów ogólnokształcących : szkoła podstawowa /
2983   2002200185608 Pd.18560 Standardy wyposażenia i obudowy medialnej przedmiotów ogólnokształcących : gimnazjum /
2984   2002200137652 Pd.13765 Standarty edukacyjne i uprawnienia ucznia : suplement / DZIERZGOWSKA IRENA
2985   2002200200462 Pd.20046 Stanisław Adamczewski : pedagog - edytor - badacz literatury / Świętosławska, Teresa
2986   2002200082129 Pd.8212 Stany nagłe w psychiatrii / Brown, Tom M.
2987   2002200169318 Pd.16931 Stare i nowe zabawy podwórkowe / Noga, Ewa.
2988   2002200042406 Pd.4240 Starość jako zadanie / Wiśniewska-Roszkowska, Kinga
2989   2002200122641 Pd.12264 Starość pod opieką. FÜSGEN INGO
2990   2002200197359 Pd.19735 Starość w perspektywie studiów pedagogicznych : praca zbiorowa /
2991   2002200185028 Pd.18502 Stary Wachman : opowieść o godności / Kozielecki, Józef
2992   2002200093064 Pd.9306 Starzenie się / Coni, Nicholas.
2993   2002200197557 Pd.19755 Status człowieka niepełnosprawnego w prawie publicznym / Sienkiewicz, Tomasz
2994   2002200182928 Pd.18292 Status metodologiczny nauk pedagogicznych / Gnitecki, Janusz
2995   2002200160117 Pd.16011 Status naukowy technik projekcyjnych / Lilienfeld, Scott O.
2996   2002200130578 Pd.13057 Status prawny osób niepełnosprawnych / Patyk, Jacek.
2997   2002200146531 Pd.14653 Statystyka stosowana nie tylko przez psychologów i pedagogów / MALARSKA, ANNA
2998   2002200105378 Pd.10537 Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem / Paris, Scott G.
2999   2002200069588 Pd.6958 Stefania Skwarczyńska : uczony, nauczyciel, wychowawca /
3000   2002200136402 Pd.13640 Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży : studium empiryczne / WEIGL BARBARA
3001   2002200068185 Pd.6818 Sto pomysłów zabaw i zajęć z Domowego Przedszkola /
3002   2002200093804 Pd.9380 Stosunek do zawodu wśród nauczycieli polskich i USA / Górowska-Fells, Magdalena.
3003   2002200139236 Pd.13923 Stosunki koleżeńskie dzieci z zaburzeniami mowy i ich szkolne uwarunkowania /
3004   2002200125475 Pd.12547 Strategia obrony i rozwoju cywilizacji humanistycznej : zbiór studiów /
3005   2002200081719 Pd.8171 Strategia organizowania materiału a efektywność nauczania ortografii w klasach początkowych / Jakubowicz-Bryx, Anna.
3006   2002200167604 Pd.16760 Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej / RONGIŃSKA, TATIANA
3007   2002200185622 Pd.18562 Strategie reform oświatowych na świecie : szkolnictwo podstawowe i średnie / Pachociński, Ryszard
3008   2002200154581 Pd.15458 Strategie rozwiązywania problemów alkoholowych /
3009   2002200199698 Pd.19969 Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży / Mianowska, Edyta
3010   2002200123839 Pd.12383 Strategie uczenia się i autonomia ucznia w warunkach szkolnych. MICHOŃSKA-STADNIK ANNA
3011   2002200152129 Pd.15212 Straty materialne i szkody moralne szkolnictwa polskiego w okresie okupacji 1939-1945 / Walczak, Marian
3012   2002200150354 Pd.15035 Stres traumatyczny : występowanie, następstwa, terapia / Lis-Turlejska, Maja
3013   2002200182737 Pd.18273 Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa / Grzegorzewska, Maria Katarzyna.
3014   2002200147484 Pd.14748 Stronniczość testów psychologicznych : problemy, kierunki, kontrowersje / HORNOWSKA, ELŻBIETA
3015   2002200193450 Pd.19345 Struktura społeczna / Domański, Henryk
3016   2002200161374 Pd.16137 Strukturalizm / Piaget, Jean
3017   2002200112758 Pd.11275 Strukturalne bariery transformacji i integracji a społeczeństwo Polski. ZAGÓRSKI ZDZISŁAW
3018   2002200098106 Pd.9810 Struktury treści w studiowaniu dydaktyki / Mróz, Tadeusz.
3019   2002200201551 Pd.20155 Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii / Bielska, Ewa
3020   2002200135900 Pd.13590 Studenci o własnym rozwoju : praca zbiorowa studentów I roku SWPS /
3021   2002200189361 Pd.18936 Studenci, studiowanie, kultura /
3022   2002200112925 Pd.11292 Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy . 1 /
3023   2002200148740 Pd.14874 Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy. Z.4, Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt."Drogi do integracji" Siedlce, 16 października 2000 /
3024   2002200149532 Pd.14953 Studia i szkice z socjologii edukacji / Szymański, Mirosław J.
3025   2002200187541 Pd.18754 Studia na odległość w USA i w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Górnikiewicz, Jacek Zbigniew
3026   2002200091312 Pd.9131 Studia nad komunikacją interpersonalną / Grzesiuk, Lidia
3027   2002200166072 Pd.16607 Studia nad pedagogiką XX wieku /
3028   2002200167925 Pd.16792 Studia z psychologii dziecka / PIAGET, JEAN
3029   2002200121316 Pd.12131 Studia z psychologii stresu : radzenie sobie ze stresem, uwarunkowania i strategie : wybrane prace seminaryjne napisane w latach 1991-1995 / TERELAK JAN F.
3030   2002200202008 Pd.20200 Studiuj za granicą / Oniszczuk, Jakub
3031   2002200185042 Pd.18504 Stulecie dziecka / Key, Ellen Karoline
3032   2002200140829 Pd.14082 Stwardnienie rozsiane i rodzina : psychologiczna analiza sytuacji w rodzinach osób dorosłych chorych na stwardnienie rozsiane / OCHOJSKA, DANUTA
3033   2002200124232 Pd.12423 Stwórzmy wspaniałe przedszkole : materiały samokształceniowe dla dyrektorów . Cz.1. ELSNER DANUTA
3034   2002200124249 Pd.12424 Stwórzmy wspaniałe przedszkole. Cz.2. ELSNER DANUTA
3035   2002200077217 Pd.7721 Styl życia a zdrowie : wzór zachowania A / Wrześniewski, Kazimierz
3036   2002200093644 Pd.9364 Styl życia a zdrowie : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Styl życia a zdrowie", Olsztyn 1994 /
3037   2002200093637 Pd.9363 Styl życia a zdrowie : dylematy teorii i praktyki /
3038   2002200151993 Pd.15199 Style życia młodzieży a narkotyki : wyniki badań empirycznych / Fatyga, Barbara
3039   2002200132442 Pd.13244 Style życia w starości / CZERNIAWSKA OLGA
3040   2002200137546 Pd.13754 Stymulacja od podstaw : jak stymulować rozwój osób głęboko wielorako niepełnosprawnych / FRÖHLICH ANDREAS
3041   2002200161466 Pd.16146 Stymulacja procesu czytania : (w młodszym wieku szkolnym) / Włodek-Chronowska, Jadwiga
3042   2002200098458 Pd.9845 Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej /
3043   2002200120401 Pd.12040 Stymulacja umiejętności widzenia słabo widzących dzieci w wieku 0-3.roku życia. WALCZAK GRAŻYNA
3044   2002200062046 Pd.6204 Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej : praca zbiorowa /
3045   2002200093156 Pd.9315 Stymulatory rozwoju aktywności i osobowości twórczej = Stimulators of development of activity and creative personality /
3046   2002200148788 Pd.14878 Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci w przedszkolu / MUCHACKA, BOŻENA
3047   2002200133098 Pd.13309 Sukces emocjonalny. SANTORSKI JACEK
3048   2002200186537 Pd.18653 Sukces i porażka terapii krótkoterminowej / Rakowska, Jadwiga Małgorzata.
3049   2002200118569 Pd.11856 Superlearning 2000 : podręcznik : nowa metoda szybkiego uczenia się i nauczania / OSTRANDER SHEILA
3050   2002200085342 Pd.8534 Superpamięć : jak uczyć się trzy razy szybciej / Brześkiewicz, Zbigniew W.
3051   2002200084956 Pd.8495 Superpotencja w każdym wieku / Flatto, Edwin.
3052   2002200137980 Pd.13798 Swobodne techniki diagnostyczne : wywiad i obserwacja : skrypt dla studentów psychologii /
3053   2002200155823 Pd.15582 Symbole w interakcji / HAŁAS, ELŻBIETA
3054   2002200081665 Pd.8166 Synektyka a zdolności twórcze : eksperymentalne badania stymulowania rozwoju zdolności twórczych z wykorzystaniem aktywności plastycznej / Limont, Wiesława
3055   2002200167345 Pd.16734 System informacji oświatowej : Technologia informacyjna i komunikacyjna w edukacji /
3056   2002200081733 Pd.8173 System kształcenia i doskonalenia nauczycieli : materiały z konferencji naukowej w Bydgoszczy, 11.06.1994 r. /
3057   2002200116091 Pd.11609 System kształcenia pedagogów specjalnych : ciągłość i możliwości zmian /
3058   2002200151412 Pd.15141 System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie /
3059   2002200194686 Pd.19468 System opieki logopedycznej w Polsce i Anglii / Słodownik-Rycaj, Ewa
3060   2002200054263 Pd.5426 System oświatowy na tle porównawczym / Trzebiatowski, Klemens
3061   2002200077477 Pd.7747 System wartości i zdrowie psychiczne /
3062   2002200046619 Pd.4661 System wychowania oraz opieki w szkole i poza szkołą / Muszyński, Heliodor
3063   2002200141178 Pd.14117 System wychowawczy zakładu penitencjarnego dla młodocianych : model organizacji i resocjalizacji / REJMAN, JÓZEF
3064   2002200148580 Pd.14858 Systemologiczne inspiracje pedeutologii / DURAJ-NOWAKOWA, KRYSTYNA
3065   2002200123921 Pd.12392 Systemowe podstawy doboru treści kształcenia / GOFRON BEATA
3066   2002200151696 Pd.15169 Systemy oświatowe państw nadbałtyckich : (Litwy, Łotwy, Estonii) / RUNIEWICZ-JASIŃSKA, RENATA
3067   2002200113007 Pd.11300 Systemy, jakość i standardy kształcenia zawodowego /
3068   2002200143462 Pd.14346 Sytuacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w okresie transformacji systemowej : (na przykładzie byłego województwa katowickiego) / Kowalska-Kantyka, Małgorzata.
3069   2002200084338 Pd.8433 Sytuacja pracownicza kobiet / Jackowiak, Urszula
3070   2002200141345 Pd.14134 Sytuacja szkolna uczniów klas początkowych 1976-1990 : praca zbiorowa . T.4 /
3071   2002200073462 Pd.7346 Sytuacja ucznia w szkole : (jaka jest? : a jaka może być?) / Gęsicki, Janusz
3072   2002200075282 Pd.7528 Sytuacja życiowa dziecka niepełnosprawnego w rodzinie : materiały z konferencji naukowej w Bydgoszczy w dniach 27 i 28.11.1992 roku /
3073   2002200041195 Pd.4119 Sytuacje dydaktyczne w klasach I-III /
3074   2002200000390 Pd.39 Sytuacje psychologiczne człowieka : (wybrane determinanty i konteksty) /
3075   2002200032964 Pd.3296 Sytuacje stresowe w środowisku szkolnym i rodzinnym / materiały z konferencji pod red. Mieczysława Lejmana ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie.
3076   2002200196321 Pd.19632 Sytuacje trudne w życiu dziecka /
3077   2002200148375 Pd.14837 Szalikowcy : o zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych / Piotrowski, Przemysław
3078   2002200163569 Pd.16356 Szanse i bariery polsko-niemieckiego pojednania : konserwatorium Fundacji "Polska w Europie" /
3079   2002200145428 Pd.14542 Szanse i zagrożenia współczesnej rodziny : II Konferencja Środowiskowa, Szczecin 24-25 listopada 2001 /
3080   2002200166409 Pd.16640 Szanse rozwoju w okresie dorastania /
3081   2002200074681 Pd.7468 Szczęście we troje : rozwój dziecka - przewodnik dla rodziców / Jessel, Camilla
3082   2002200093170 Pd.9317 Szepty : rzecz o paranoi / Siegel, Ronald K.
3083   2002200195218 Pd.19521 Sześciolatek : bawię się i uczę. Cz. 1 / Cyrański, Czesław.
3084   2002200195225 Pd.19522 Sześciolatek : bawię się i uczę. Cz. 2 / Cyrański, Czesław.
3085   2002200195232 Pd.19523 Sześciolatek : bawię się i uczę. Cz. 3 / Cyrański, Czesław.
3086   2002200195249 Pd.19524 Sześciolatek : bawię się i uczę. Cz. 4 / Cyrański, Czesław.
3087   2002200195256 Pd.19525 Sześciolatek : bawię się i uczę. Cz. 5 / Cyrański, Czesław.
3088   2002200195379 Pd.19537 Sześciolatek : bawię się i uczę : [przewodnik metodyczny]. Cz. 1, Wrzesień - październik /
3089   2002200195386 Pd.19538 Sześciolatek : bawię się i uczę : [przewodnik metodyczny]. Cz. 2, Listopad - grudzień /
3090   2002200195393 Pd.19539 Sześciolatek : bawię się i uczę : [przewodnik metodyczny]. Cz. 3, Styczeń - luty /
3091   2002200195409 Pd.19540 Sześciolatek : bawię się i uczę : [przewodnik metodyczny]. Cz. 4, Marzec - kwiecień /
3092   2002200195416 Pd.19541 Sześciolatek : bawię się i uczę : [przewodnik metodyczny]. Cz. 5, Maj - czerwiec /
3093   2002200121583 Pd.12158 Szkice o kształtowaniu osobowości /
3094   2002200122368 Pd.12236 Szkice o partycypacji kulturowej : praca zbiorowa /
3095   2002200080644 Pd.8064 Szkice o wychowaniu /
3096   2002200095242 Pd.9524 Szkice z badań nad rodziną / Cudak, Henryk
3097   2002200193917 Pd.19391 Szkice z dziejów Związku Nauczycielstwa Polskiego /
3098   2002200129084 Pd.12908 Szkice z teorii wyobraźni i samorealizacji / GÓRNIEWICZ JÓZEF
3099   2002200199797 Pd.19979 Szklany sufit i ruchome schody : kobiety na rynku pracy / Gawrycka, Małgorzata.
3100   2002200157438 Pd.15743 Szkodliwości wynikające z nadużywania alkoholu i ulegania narkomanii /
3101   2002200197618 Pd.19761 Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Lundine, Vicki
3102   2002200201872 Pd.20187 Szkolne adaptacje literackie : (scenariusze przedstawień inspirowanych twórczością Stanisława Rogali) /
3103   2002200114448 Pd.11444 Szkolne pytania czyli Dylematy nauczania. JEZIORSKA JANINA
3104   2002200137058 Pd.13705 Szkolnictwo artystyczne województwa bydgoskiego w latach 1945-1975 / MICHALSKI ANDRZEJ
3105   2002200132282 Pd.13228 Szkolnictwo niepaństwowe : partnerstwo czy konkurencja : praca zbiorowa /
3106   2002200125550 Pd.12555 Szkolnictwo niepubliczne : bibliografia selekcyjna za lata 1990-1993 /
3107   2002200149648 Pd.14964 Szkolnictwo parafialne Krakowa w XVII wieku / KRUKOWSKI, JAN
3108   2002200083157 Pd.8315 Szkolnictwo polonijne na świecie : zarys syntezy /
3109   2002200173292 Pd.17329 Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej (1944-1956) / MAUERSBERG, STANISŁAW
3110   2002200126281 Pd.12628 Szkolnictwo polskie we Francji (1833-1990). GOGOLEWSKI EDMOND
3111   2002200185646 Pd.18564 Szkolnictwo ponadgimnazjalne powiatu ełckiego : studium przypadku /
3112   2002200149549 Pd.14954 Szkolnictwo prywatne w świecie / Rabczuk, Wiktor.
3113   2002200122221 Pd.12222 Szkolnictwo w miastach zachodnich ziem województwa ruskiego (XVI-XVIII w.). PELCZAR ROMAN
3114   2002200202046 Pd.20204 Szkolnictwo wyższe w krajach skandynawskich : (studium z pedagogiki porównawczej) / Gmerek, Tomasz.
3115   2002200179645 Pd.17964 Szkolnictwo wyższe w Płocku na tle tendencji rozwojowych współczesnej edukacji akademickiej /
3116   2002200191326 Pd.19132 Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach Europy Zachodniej po II wojnie światowej / Nowakowska-Siuta, Renata.
3117   2002200091909 Pd.9190 Szkolnictwo żydowskie w Warszawie 1831-1870 / Borzymińska, Zofia
3118   2002200112598 Pd.11259 Szkolny przewodnik /
3119   2002200143370 Pd.14337 Szkolny system oceniania : praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli /
3120   2002200063791 Pd.6379 Szkoła - instytucja, system, rozwój / Schulz, Roman
3121   2002200126410 Pd.12641 Szkoła : edukacja, dialog, partnerstwo : praca zbiorowa /
3122   2002200080910 Pd.8091 Szkoła a edukacja równoległa (nieszkolna) : poglądy, doświadczenia, propozycje / Trempała, Edmund
3123   2002200084482 Pd.8448 Szkoła alternatywna : z teorii i praktyki szkół waldorfskich /
3124   2002200140423 Pd.14042 Szkoła autonomiczna - nadzieje i zagrożenia : wypisy / SACK, BERNARD
3125   2002200136440 Pd.13644 Szkoła dla rodziców i wychowawców : opracowana w oparciu o koncepcję "Wychowania bez porażek" Thomasa Go ona i książki Adele Faber, Elane Mazlish z cyklu "Jak mówić, żeby dzi ci nas słuchały; jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły". : materiały pomocnicze dla prowadzących zajęcia / SAKOWSKA JOANNA
3126   2002200174787 Pd.17478 Szkoła dla rodziców i wychowawców. Cz.2 : warsztaty umiejętności wychowawczych w oparciu o książkę Adele Faber, la prowadzących zajęcia / PUCHAŁA, EWA
3127   2002200120838 Pd.12083 Szkoła dyskutowania : techniki argumentacji, dyskusje, dialogi / Lemmermann, Heinz
3128   2002200185080 Pd.18508 Szkoła i dziecko / Dewey, John
3129   2002200104012 Pd.10401 Szkoła i rodzina : ich wzajemny stosunek i formy współżycia / Janota Bzowski, Józef
3130   2002200200493 Pd.20049 Szkoła i społeczeństwo / Feinberg, Walter
3131   2002200141208 Pd.14120 Szkoła idealna : rozważania optymistyczne /
3132   2002200140447 Pd.14044 Szkoła jako główne ogniwo zmiany edukacyjnej : wypisy / SACK, BERNARD
3133   2002200083546 Pd.8354 Szkoła jako organizacja / Schulz, Roman
3134   2002200026390 Pd.2639 Szkoła jako środowisko wychowawcze / Smarzyński, Henryk
3135   2002200113830 Pd.11383 Szkoła Lwowsko-Warszawska w polemikach / Woleński, Jan
3136   2002200185097 Pd.18509 Szkoła na miarę : odczyt wygłoszony w auli Uniwersytetu Genewskiego z ramienia Niezależnego Komitetu Reformy Szkolnictwa / Claparède, Édouard
3137   2002200139007 Pd.13900 Szkoła na pograniczach /
3138   2002200094115 Pd.9411 Szkoła na wesoło : dowcipy, anegdoty i przysłowia /
3139   2002200168359 Pd.16835 Szkoła naszych oczekiwań i marzeń, potrzeb, projekcji i działań od Ado Ż / BANACH, CZESŁAW
3140   2002200089722 Pd.8972 Szkoła otwarta... = Die offene Schule... /
3141   2002200124522 Pd.12452 Szkoła przeżycia cywilizacyjnego : praca zbiorowa /
3142   2002200059343 Pd.5934 Szkoła przy zasłoniętych oknach : z dziejów szkolnictwa w czasach okupacji hitlerowskiej na terenie dzisiejszego województwa tarnobrzeskiego /
3143   2002200136877 Pd.13687 Szkoła Sióstr Prezentek w Krakowie w latach 1627-1918. GĄSIOR RENATA
3144   2002200182560 Pd.18256 Szkoła sukcesu czy przetrwania? : szkolnictwo wyższe w Polsce /
3145   2002200191203 Pd.19120 Szkoła szans / Gurnik, Grażyna.
3146   2002200104388 Pd.10438 Szkoła twórcza : podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia "szkoły pracy" / Rowid, Henryk
3147   2002200039307 Pd.3930 Szkoła w opinii społecznej /
3148   2002200188593 Pd.18859 Szkoła w XX wieku : kierunki i próby przebudowy / Kupisiewicz, Czesław
3149   2002200083492 Pd.8349 Szkoła wiejska-dziecko wiejskie : realia i perspektywy : praca zbiorowa /
3150   2002200137089 Pd.13708 Szkoła wobec doświadczeń pozaszkolnych uczniów w dobie elektronicznych środków przekazu / Kowalczyk, Danuta.
3151   2002200191180 Pd.19118 Szkoła wobec wyzwań edukacji biologicznej i środowiskowej w XXI wieku / Cichy, Danuta
3152   2002200178938 Pd.17893 Szkoły autorskie w Polsce : realizacje edukacyjnych utopii / Figiel, Monika.
3153   2002200073417 Pd.7341 Szkoły dialogu : wybór artykułów z miesięcznika "Edukacja i Dialog" z lat 1990-1992 /
3154   2002200149556 Pd.14955 Szkoły na wsi - edukacyjne wyzwanie / Piwowarski, Rafał.
3155   2002200152068 Pd.15206 Szkoły państwowe a szkoły społeczne : dwa światy socjalizacji / PUTKIEWICZ, ELŻBIETA
3156   2002200148658 Pd.14865 Szkoły sióstr Nazaretanek w okresie Polski Ludowej / GROMADA, BARBARA
3157   2002200091329 Pd.9132 Szkoły społeczne in statu nascendi / Jung-Miklaszewska, Joanna.
3158   2002200118453 Pd.11845 Sztuka codziennego życia. BEREZA JAN M.
3159   2002200074599 Pd.7459 Sztuka czytania z twarzy : poznanie człowieka na pierwszy rzut oka / Bierach, Alfred
3160   2002200117302 Pd.11730 Sztuka i czas : podręcznik dla liceum sztuk plastycznych. Cz. 1 / Osińska, Barbara.
3161   2002200117319 Pd.11731 Sztuka i czas. Cz.2. OSIŃSKA BARBARA
3162   2002200101400 Pd.10140 Sztuka i edukacja w epoce ponowoczesnej /
3163   2002200135535 Pd.13553 Sztuka i estetyzacja : studia teoretyczne : praca zbiorowa /
3164   2002200063005 Pd.6300 Sztuka motywacji [czyli Jak wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze] / McGinnis, Alan Loy
3165   2002200078535 Pd.7853 Sztuka pewności siebie / McGinnis, Alan Loy
3166   2002200089210 Pd.8921 Sztuka porozumiewania się / Wright, H. Norman
3167   2002200081894 Pd.8189 Sztuka przebaczania : [czyli o prawdziwym i pozornym przebaczeniu] / Augsburger, David W.
3168   2002200068765 Pd.6876 Sztuka przygotowania się do sprawdzianu : (gra symulacyjna) / ADAMCZUK ELŻBIETA
3169   2002200118804 Pd.11880 Sztuka reklamy / Goślicki, Jan
3170   2002200146555 Pd.14655 Sztuka rozmawiania : analiza zaburzeń . T.1 / SCHULZ VON THUN, FRIEDEMANN
3171   2002200141789 Pd.14178 Sztuka skutecznego porozumiewania się / McKay, Matthew.
3172   2002200133197 Pd.13319 Sztuka uczenia się.
3173   2002200151429 Pd.15142 Sztuka w treściach nauczania : na tropie korelacji i integracji w liceum / Górniok-Naglik, Alina.
3174   2002200199650 Pd.19965 Sztuka wywierania wpływu : jak wprowadzić dowolną zmianę /
3175   2002200133203 Pd.13320 Sztuka życia / McGinnis, Alan Loy
3176   2002200117647 Pd.11764 Szukając rozwiązań... : pomysły na edukowanie /
3177   2002200054799 Pd.5479 Śladami Janusza Korczaka po Warszawie / Falkowska, Maria
3178   2002200140775 Pd.14077 Ślepy zaułek : ścieżka /
3179   2002200084680 Pd.8468 Ślubuję Ci miłość ... : przygotowanie do życia w rodzinie / Sławiński, Stanisław
3180   2002200116039 Pd.11603 Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa / Ostrowska, Antonina.
3181   2002200061384 Pd.6138 Śniące ciało w związkach / Mindell, Arnold
3182   2002200136686 Pd.13668 Środki do tworzenia programów dydaktycznych /
3183   2002200055321 Pd.5532 Środki dydaktyczne w procesie myślenia twórczego / Siemieniecki, Bronisław
3184   2002200123754 Pd.12375 Środowisko społeczno-przyrodnicze klasy 1-3 : Ekoludek proponuje : ćwiczenia i obserwacje ekologiczne / KITLIŃSKA-PIĘTA HALINA
3185   2002200077514 Pd.7751 Środowisko społeczno-przyrodnicze w klasie 3 : materiały metodyczne / Chymuk, Maria.
3186   2002200088879 Pd.8887 Środowisko wokół nas : gry i zabawy dla klasy 2 / Polanowska, Danuta.
3187   2002200088893 Pd.8889 Środowisko wokół nas : gry i zabawy dla klasy 1 / Polanowska, Danuta.
3188   2002200088855 Pd.8885 Środowisko wokół nas : gry, zabawy i ćwiczenia dla klasy III / Polanowska, Danuta.
3189   2002200130004 Pd.13000 Środowisko wychowawcze jako przedmiot badań pedagogicznych : : praca zbiorowa /
3190   2002200053051 Pd.5305 Środowiskowe i wychowawcze uwarunkowania wyboru zawodu przez młodzież niepełnosprawną / Sowa, Józef
3191   2002200121798 Pd.12179 Środowiskowe uwarunkowania zachowań przestępczych nieletnich dziewcząt / BUDREWICZ IRENA
3192   2002200160636 Pd.16063 Środowiskowy program wychowania zdrowotnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej : scenariusze zajęć w klasach IV-VI, szkoła podstawowa /
3193   2002200160650 Pd.16065 Środowiskowy program wychowania zdrowotnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej : założenia, cele, treści, sposób realizacji /
3194   2002200161800 Pd.16180 Środowiskowy program wychowania zdrowotnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej : scenariusze zajęć w klasach I-III : szkoła podstawowa /
3195   2002200082105 Pd.8210 Świadome ja : jak wejść na drogę prowadzącą do prawdziwej przemiany / James, Andy.
3196   2002200151436 Pd.15143 Świadomość, poznanie, naoczność poznania / DĘBOWSKI, JÓZEF
3197   2002200188609 Pd.18860 Świat człowieka - świat kultury / Nowicka-Rusek, Ewa.
3198   2002200129831 Pd.12983 Świat liter : elementarz / REJNIAK ZOFIA
3199   2002200129848 Pd.12984 Świat liter : zeszyt ćwiczeń . Cz.1. REJNIAK ZOFIA
3200   2002200129855 Pd.12985 Świat liter. Cz.2. REJNIAK ZOFIA
3201   2002200064279 Pd.6427 Świat ludziom niepełnosprawnym : Międzynarodowy Rok (1981) i Dekada Narodów Zjednoczonych (1983-1992) Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych /
3202   2002200123785 Pd.12378 Świat ludzkich uczuć /
3203   2002200086974 Pd.8697 Świat noworodka / Maurer, Daphne.
3204   2002200088756 Pd.8875 Świat oczami sześciolatka : (sprawdzian wiadomości) / ZIELIŃSKA BARBARA
3205   2002200166478 Pd.16647 Świat przygody..., świat przyrody..., i coś tam jeszcze, i jeszcze coś tam, i jeszcze coś... /
3206   2002200198059 Pd.19805 Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje / Lech, Adam.
3207   2002200089579 Pd.8957 Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego : analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych / Kozaczuk, Franciszek.
3208   2002200176026 Pd.17602 Świetlice dla uczniów / Wawrzykowska-Wierciochowa, Dionizja
3209   2002200058735 Pd.5873 Świetlice dla uczniów / Wawrzykowska-Wierciochowa, Dionizja
3210   2002200177030 Pd.17703 Tacierzyństwo : zostaniesz tatusiem i wszystko się zmienia / DRISCOLL, DANIEL W.
3211   2002200077637 Pd.7763 Tajemne moce umysłu. ŻĄDŁO LESZEK
3212   2002200122917 Pd.12291 Tajemnica pustki wewnętrznej / Fijewski, Piotr.
3213   2002200122108 Pd.12210 Tajemnica snu /
3214   2002200188319 Pd.18831 Tajemnica zawodowa psychologa / Stepulak, Marian Z.
3215   2002200173681 Pd.17368 Tajemnice ludzkiego mózgu.
3216   2002200124102 Pd.12410 Tajemnice mózgu / Greenfield, Susan.
3217   2002200030328 Pd.3032 Tajemnice wody / Elbanowska-Ciemuchowska, Stefania.
3218   2002200040938 Pd.4093 Tajemnicza liczba e i inne sekrety matematyki / Miś, Bogdan
3219   2002200089821 Pd.8982 Tajemniczy świat snów / Lew-Starowicz, Zbigniew
3220   2002200043649 Pd.4364 Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich : w latach 1940-1944 / Kowalenko, Władysław
3221   2002200117630 Pd.11763 Taka sobie muzyczka : wybór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych do zajęć z dziećmi w młodszy m wieku szkolnym / MISIEWICZ EWA
3222   2002200102407 Pd.10240 Takie same, dłuższe, krótsze : wycinanie, rysowanie, kolorowanie, nalepianie / Rekłajtis-Zawada, Agnieszka.
3223   2002200102438 Pd.10243 Takie same, dłuższe, krótsze : wycinanie, rysowanie, kolorowanie, nalepianie / Siemak-Tylikowska, Alicja Katarzyna.
3224   2002200090636 Pd.9063 Takie same, szersze, węższe : wycinanie, rysowanie, kolorowanie, nalepianie / REKŁAJTIS-ZAWADA AGNIESZKA
3225   2002200087186 Pd.8718 Takie same, większe, mniejsze : wycinanie, rysowanie, kolorowanie, nalepianie / Siemak-Tylikowska, Alicja Katarzyna.
3226   2002200089043 Pd.8904 Takie same, większe, mniejsze : wycinanie, rysowanie, kolorowanie, nalepianie / Rekłajtis-Zawada, Agnieszka.
3227   2002200090643 Pd.9064 Takie same, wyższe, niższe : wycinanie, rysowanie, kolorowanie, nalepianie / Siemak-Tylikowska, Alicja Katarzyna.
3228   2002200131155 Pd.13115 Takie same, wyższe, niższe : (5-7 lat) : wycinanie, rysowanie, kolorowanie, nalepianie / REKŁAJTIS-ZAWADA AGNIESZKA
3229   2002200093446 Pd.9344 Taktyki i techniki negocjacyjne / Zbiegień-Maciąg, Lidia.
3230   2002200096867 Pd.9686 Tam i stamtąd : zjawiska psychologiczne w chorobie alkoholowej / Król-Fijewska, Maria
3231   2002200096232 Pd.9623 Tańce dla dzieci / Stadnicki, Andrzej.
3232   2002200160261 Pd.16026 Teatr w szkole : propozycje zabaw dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat / FLEMMING, IRENE
3233   2002200134446 Pd.13444 Teatr w szkole / MAKSYMIAK ALEKSANDER
3234   2002200073233 Pd.7323 Technika Alexandra / Kędzior, Dorota.
3235   2002200084611 Pd.8461 Techniki graficzne powielane i odbijane / Daszyńska, Małgorzata
3236   2002200124874 Pd.12487 Techniki informatyczne : suplement / WROŃSKI ALEKSANDER
3237   2002200157063 Pd.15706 Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej : wybrane zagadnienia /
3238   2002200139441 Pd.13944 Techniki pracy w terapii zajęciowej /
3239   2002200185660 Pd.18566 Technologia a oświata / Pachociński, Ryszard
3240   2002200168366 Pd.16836 Technologia informacyjna w nowoczesnej szkole : poradnik dla humanistów i innych nauczycieli / STRÓŻYŃSKI, KLEMENS
3241   2002200089746 Pd.8974 Teksty i ćwiczenia do nauki języka rosyjskiego na kierunku pedagogicznym / Żebrowska, Natalia.
3242   2002200067249 Pd.6724 Telefon zaufania w profilaktyce patologii społecznej : materiały II ogólnopolskiego sympozjum z udziałem zagranicznych placów ek pomocy telefonicznej, Częstochowa, 9-11 października 1992 /
3243   2002200196116 Pd.19611 Telenowela a edukacja : studium psychopedagogiczne / Kwiek, Jadwiga.
3244   2002200051682 Pd.5168 Tematy kompleksowe : skrypt do przedmiotu "Pedagogika przedszkolna z metodyką" : dla studentów (studiów dziennych i zaocznych) oraz nauczycieli przedszkoli /
3245   2002200068888 Pd.6888 Temperamentalne uwarunkowania percepcji społecznej / Golińska, Lucyna.
3246   2002200185974 Pd.18597 Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej : studium sytuacji wychowawczej / Ablewicz, Krystyna.
3247   2002200166966 Pd.16696 Teoretyczne i metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy : scenariusze zajęć wychowawczych [5] / GAJEWSKA, GRAŻYNA
3248   2002200134750 Pd.13475 Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji / Ossowski, Roman
3249   2002200143738 Pd.14373 Teoretyczne i praktyczne problemy stosowania ustawy o postępowaniu wsprawach nieletnich /
3250   2002200140485 Pd.14048 Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej : stan i oczekiwania : materiały z Konferencji Naukowej, Kamień Śląski 25-26 września 2000 r. /
3251   2002200076258 Pd.7625 Teoretyczno-metodologiczne podstawy eksploracji technicznych środków wychowania / Sitko, Ignacy.
3252   2002200136945 Pd.13694 Teoretyczno-metodologiczne problemy technologii kształcenia w wyższejuczelni / PAJĄK KAZIMIERZ
3253   2002200166980 Pd.16698 Teoretyczno-metodyczne aspekty korekcji zachowań : programy profilaktyczne [7] / DOLIŃSKI, ARTUR
3254   2002200166928 Pd.16692 Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych [1] / GAJEWSKA, GRAŻYNA
3255   2002200166935 Pd.16693 Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych [2] / GAJEWSKA, GRAŻYNA
3256   2002200166959 Pd.16695 Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży : scenariusze zajęć wychowawczych [4] / GAJEWSKA, GRAŻYNA
3257   2002200166942 Pd.16694 Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych [3] / GAJEWSKA, GRAŻYNA
3258   2002200182591 Pd.18259 Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy : scenariusze zajęć wychowawczych / Gajewska, Grażyna.
3259   2002200112994 Pd.11299 Teoretyczno-metodyczne problemy rozwoju kształcenia zawodowego /
3260   2002200198288 Pd.19828 Teoria dysonansu poznawczego / Festinger, Leon
3261   2002200199612 Pd.19961 Teoria i praktyka : proces stawania się nauczycielem / Perry, Rosemary.
3262   2002200148818 Pd.14881 Teoria i praktyka przygotowania dzieci do szkoły w warunkach rozwojupolskiego przedszkola (druga połowa XIX wieku-1918 rok) / ADAMEK, IRENA
3263   2002200138741 Pd.13874 Teoria i praktyka terminologii logopedycznej / OŻDŻYŃSKI, JAN
3264   2002200136761 Pd.13676 Teoria Piageta : poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka / Wadsworth, Barry J.
3265   2002200198271 Pd.19827 Teoria społecznego uczenia się / Bandura, Albert
3266   2002200062213 Pd.6221 Teoria systemów a pedagogika / Duraj-Nowakowa, Krystyna
3267   2002200183994 Pd.18399 Teoria treści i form samoświadomości / Zaborowski, Zbigniew
3268   2002200185981 Pd.18598 Teoria wychowania : (wybrane problemy) / Górniewicz, Józef Henryk
3269   2002200153867 Pd.15386 Teoria wychowania fizycznego dla pedagogów / Demel, Maciej
3270   2002200132916 Pd.13291 Teoria wychowania i nauczania Kazimierza Sośnickiego w świetle założeń pedagogiki filozoficznej. GAJDAMOWICZ HALINA
3271   2002200094740 Pd.9474 Teoria wychowania, metodyka wychowania : programy studiów na kierunkach: pedagogika, specjalność: wszystkie specjalności pedagogiczne /
3272   2002200169882 Pd.16988 Teorie osobowości : studia przypadków / ASHCRAFT, DONNA
3273   2002200093385 Pd.9338 Terapia / Lodge, David
3274   2002200173612 Pd.17361 Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową / Stadnicka, Janina.
3275   2002200112666 Pd.11266 Terapia kreatywna w pracy z dzieckiem astmatycznym : poradnik metodyczny dla klasy I-III / RORAT MARZENA
3276   2002200157070 Pd.15707 Terapia pedagogiczna /
3277   2002200187251 Pd.18725 Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci
3278   2002200187275 Pd.18727 Terapia pedagogiczna. T.2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć
3279   2002200144742 Pd.14474 Terapia rodziny : [teoria i praktyka] / Satir, Virginia
3280   2002200175210 Pd.17521 Terapia spotkania w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Zakładu Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki UMK /
3281   2002200044172 Pd.4417 Terapia trudności w nauce czytania i pisania u dzieci upośledzonych umysłowo : skrypt do metodyki pracy korekcyjno-wyrównawczej dla studentów pedagogiki specjalnej studiów stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych / Maurer, Alicja.
3282   2002200176101 Pd.17610 Terapia wychowawcza : podstawy teoretyczne pracy wychowawczej nad dziećmi przewlekle chorymi w zakładach leczniczych / Doroszewska, Janina
3283   2002200122467 Pd.12246 Terapia zabawą czyli Usprawnianie psychoruchowe dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego : podręcznik / BARAN JOANNA
3284   2002200174817 Pd.17481 Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody) / PISZCZEK, MARIA
3285   2002200118682 Pd.11868 Terminy i pojęcia z wiedzy o sztuce : słownik szkolny / MIKOCKA-RACHUBOWA, KATARZYNA
3286   2002200050326 Pd.5032 Test Apercepcji dla Dzieci : CAT-A : wersja z postaciami zwierząt : podręcznik / Bellak, Leopold
3287   2002200093828 Pd.9382 Test Apercepcji Tematycznej : przez analizę treści do analizy procesu / Suchańska, Anna.
3288   2002200050340 Pd.5034 Test Apercepcji Tematycznej : podręcznik / Murray, Henry Alexander
3289   2002200154017 Pd.15401 Test Bender-Koppitz dla dzieci od 5 do 10 lat : podręcznik / CHOYNOWSKI, MIECZYSŁAW
3290   2002200139328 Pd.13932 Test myślenia dziecka / MŁYNARSKA, MAŁGORZATA
3291   2002200193405 Pd.19340 Test Rorschacha / Stasiakiewicz, Michał.
3292   2002200161169 Pd.16116 Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych Z Piciem Alkoholu - AUDIT : [przewodnik dla podstawowej opieki zdrowotnej] /
3293   2002200146562 Pd.14656 Testy egzaminacyjne : pedagogika i psychologia : [rok akademicki 2001/2002] /
3294   2002200174701 Pd.17470 Testy i sprawdziany osiągnięć szkolnych w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym : przewodnik metodyczny / SOBOLEWSKA, MARIA
3295   2002200081757 Pd.8175 Testy osiągnięć plastycznych dla młodzieży szkolnej / Goriszowski, Włodzimierz
3296   2002200127691 Pd.12769 Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie : przewodnik metodyczny /
3297   2002200067461 Pd.6746 Thanatos : chory i lekarz w obliczu śmierci / Bréhant, Jacques
3298   2002200144100 Pd.14410 The art of thinking / RUNES, DAGOBERT D.
3299   2002200173346 Pd.17334 The teaching profession in Europe Rep.3, Working conditions and pay /
3300   2002200173353 Pd.17335 The teaching profession in Europe : profile, trends and concerns . Rep.4, Keeping teaching attractive for the 21st ceuntry /
3301   2002200123426 Pd.12342 Toksyczna praca : jak przezwyciężyć stres, przeciążenie i znużenie i jak ożywić swoją karierę zawodową / Reinhold, Barbara Bailey.
3302   2002200112406 Pd.11240 Toksyczne namiętności / Forward, Susan
3303   2002200106900 Pd.10690 Toksyczni rodzice / Forward, Susan
3304   2002200078795 Pd.7879 Toksyczni terapeuci, przemoc religijna, sekty / Boadella, David.
3305   2002200110471 Pd.11047 Toksyczny wstyd : jak uzdrowić wstyd, który cię zniewala / Bradshaw, John
3306   2002200150651 Pd.15065 Tolerancja : materiały dla nauczycieli /
3307   2002200123150 Pd.12315 Toruńska Szkoła Terapeutyczna /
3308   2002200121651 Pd.12165 Totalna komunikacja jako podejście wspomagające rozwój zdolności językowych uczniów głuchych. KORZON ANIELA
3309   2002200191821 Pd.19182 Tożsamościowe uwarunkowania posługiwania się stereotypami / Grzesiak-Feldman, Monika
3310   2002200081917 Pd.8191 Tożsamość a odmienność kulturowa / Boski, Paweł.
3311   2002200196413 Pd.19641 Tożsamość a współczesność : nowe tendencje i zagrożenia /
3312   2002200192286 Pd.19228 Tożsamość człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej /
3313   2002200196352 Pd.19635 Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata : studium socjopedagogiczne / Cybal-Michalska, Agnieszka
3314   2002200148665 Pd.14866 Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej /
3315   2002200128964 Pd.12896 Tożsamość polskiej pedagogiki specjalnej u progu XXI wieku : materiały z konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 75-lecia Wy ższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w dniach 7-8 maja 1997 roku /
3316   2002200147507 Pd.14750 Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju /
3317   2002200121293 Pd.12129 Tradycja i wyzwania : księga pamiątkowa na 75-lecie założenia Studium Pedagogicznego Uniwers ytetu Jagiellońskiego 1921-1996 /
3318   2002200130929 Pd.13092 Tradycja i wyzwania : edukacja, niepodległość, rozwój /
3319   2002200089166 Pd.8916 Traktat o miłości / Ibn al-Árabi
3320   2002200083249 Pd.8324 Transformacja w edukacji - konieczność, możliwości, realia i nadzieje : materiały z II międzynarodowej konferencji naukowej w Bydgoszczy w dniach 29.09.-1.10.1994 r. z cyklu Szkoła i nauczyciel a integracja Europy /
3321   2002200141086 Pd.14108 Transforming educational reality in Poland at the threshold of the 21st Century /
3322   2002200094528 Pd.9452 Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości / Rostowska, Teresa
3323   2002200091350 Pd.9135 Trening asertywności : scenariusz i wykłady / Król-Fijewska, Maria
3324   2002200151443 Pd.15144 Trening ekologiczny w kształtowaniu postaw prośrodowiskowych / KULIK, RYSZARD
3325   2002200113793 Pd.11379 Trening interpersonalny /
3326   2002200175067 Pd.17506 Trening ortograficzny : do pracy z dzieckiem w domu, na lekcjach i zajęciach korekcyjno- kompe nsacyjnych / GŁOWACKA, JOLANTA
3327   2002200073608 Pd.7360 Trening twórczości / Nęcka, Edward
3328   2002200134309 Pd.13430 Trening umysłu : ćwiczenia na doskonalenie pamięci, koncentracji i spostrzegawczości / Stankiewicz, Zenobia.
3329   2002200155410 Pd.15541 Treść i sprawowanie opieki nad małoletnim / MARCINIAK, JULIAN
3330   2002200177627 Pd.17762 Trudna nadzieja / DODZIUK, ANNA
3331   2002200131209 Pd.13120 Trudne macierzyństwo. KOŚCIELSKA MAŁGORZATA
3332   2002200128056 Pd.12805 Trudne problemy dorastającego pokolenia : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez K atedrę Pedagogiki Specjalnej WSP w Bydgoszczy, 21-22 października 1996 /
3333   2002200104876 Pd.10487 Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / ZAKRZEWSKA, BARBARA
3334   2002200201568 Pd.20156 Trudności wychowawcze : być nauczycielem w czasie zmian społeczno-kulturowych / Speck, Otto.
3335   2002200060646 Pd.6064 Trwanie i zmiana wartości moralnych / Promieńska, Halina.
3336   2002200201582 Pd.20158 Trzy pytania do Dobrej Wróżki : jak pomóc dzieciom mówić o krzywdzie / Zubrzycka, Elżbieta
3337   2002200047258 Pd.4725 Trzy rozprawy o Makarence /
3338   2002200136013 Pd.13601 Trzy wymiary programu / Wragg, Edward Conrad
3339   2002200200905 Pd.20090 Trzy wymiary uczenia się : poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się / Illeris, Knud.
3340   2002200149044 Pd.14904 Turniej wiedzy o Fryderyku Chopinie : materiały edukacyjne : szkoły podstawowe i gimnazja . Cz.1 / SZYMAŃSKA, GRAŻYNA
3341   2002200191838 Pd.19183 Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania / Wartecka-Ważyńska, Agnieszka.
3342   2002200198691 Pd.19869 Twoje dziecko jest inne... : informacje i porady praktyczne dla rodziców dzieci zagrożonych niepełnosprawnością bądź dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 0-7 lat /
3343   2002200074520 Pd.7452 Twoje dziecko ma cztery latka : cudowny dzikus / Ames, Louise Bates
3344   2002200127202 Pd.12720 Twoje nadpobudliwe dziecko : poradnik dla rodziców / SERFONTEIN GORDON
3345   2002200089814 Pd.8981 Twoje najskrytsze marzenie czyli Jak władać własną mocą twórczą / Leonard, Jim.
3346   2002200196239 Pd.19623 Tworzenie wiedzy o edukacji w naukach pedagogicznych Gnitecki, Janusz
3347   2002200123341 Pd.12334 Twój psychologiczny autoportret : dlaczego czujesz, kochasz, myślisz, działasz właśnie tak? / OLDHAM JOHN M.
3348   2002200074575 Pd.7457 Twój zegar biologiczny : jak żyć z nim w zgodzie / Waterhouse, James.
3349   2002200187039 Pd.18703 Twórcy dzieciom 1990-2005 : almanach Polskiej Sekcji IBBY = Artists for children : almanc of the IBBY Polish Section /
3350   2002200102599 Pd.10259 Twórcy polskiej pedagogiki opiekuńczej : wybrani przedstawiciele / Badora, Sylwia.
3351   2002200110433 Pd.11043 Twórcza wizualizacja dla dzieci : [sposoby pozytywnego oddziaływania na własne zdrowie] / DAY JENNIFER
3352   2002200187572 Pd.18757 Twórcza zabawa barwami : poradnik metodyczny Karny, Danuta
3353   2002200192125 Pd.19212 Twórczość dzieci we wczesnej edukacji /
3354   2002200168489 Pd.16848 Twórczość metodyczna nauczyciela / KUJAWIŃSKI, JERZY
3355   2002200117890 Pd.11789 Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku 1900-1995. DĄBEK STANISŁAW
3356   2002200132411 Pd.13241 Twórczy i harmonijny rozwój człowieka / STASIAK MAKARY KRZYSZTOF
3357   2002200064187 Pd.6418 Twórczy proces w terapii Gestalt / Zinker, Joseph
3358   2002200106573 Pd.10657 Twórczy rozwój nauczyciela : praca zespołowa /
3359   2002200084703 Pd.8470 Ty także jesteś neurotykiem / Young, Susan F.
3360   2002200053327 Pd.5332 Typy osobowości społecznej a postawy i wartości : studium socjologiczne / Pacholski, Maksymilian
3361   2002200085465 Pd.8546 Typy życiowe czyli Opis i rozpoznanie charakterów osób w twoim otoczeniu / Hirsh, Sandra.
3362   2002200057905 Pd.5790 U początków polskiej teorii wychowania dziecka w wieku przedszkolnym / Lewin, Sabina.
3363   2002200113052 Pd.11305 U podstaw estetyki : główne problemy kantowskiej estetyki w świetle współczesnej filozofii i kultury / Hudzik, Jan Paweł
3364   2002200161329 Pd.16132 U progu / Święcicka, Hanna
3365   2002200155335 Pd.15533 U progu młodości / Miller, Romana
3366   2002200154161 Pd.15416 Ucieczki w subkulturowe grupy : między lękiem a nadzieją : rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych. T.3 / DYMEK-BALCEREK, KRYSTYNA
3367   2002200160278 Pd.16027 Uczenie metodą projektów /
3368   2002200057820 Pd.5782 Uczenie się i nauczanie problemowe / Kulpa, Jan
3369   2002200178853 Pd.17885 Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie : praca zbiorowa /
3370   2002200126519 Pd.12651 Uczenie się od outsidera : perspektywa europejskiej współpracy edukacyjnej : praca zbiorowa /
3371   2002200137577 Pd.13757 Uczenie się przez zmysły : wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej dla rodziców i specjali stów / MAAS VIOLET F.
3372   2002200123211 Pd.12321 Uczenie się w grupach. JAQUES DAVID
3373   2002200191883 Pd.19188 Uczeń z dysleksją w domu : poradnik nie tylko dla rodziców / Bogdanowicz, Marta
3374   2002200191890 Pd.19189 Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla polonistów / Bogdanowicz, Marta
3375   2002200098557 Pd.9855 Uczestnictwo kulturalne młodzieży niepełnosprawnej / Żuraw, Hanna.
3376   2002200070058 Pd.7005 Uczestnictwo młodzieży w kulturze jako element stylu życia : raport z badań : praca zbiorowa /
3377   2002200110099 Pd.11009 Uczestnictwo w kulturze i aspiracje życiowe młodzieży szkolnej / NARKIEWICZ-NIEDBALEC EWA
3378   2002200173131 Pd.17313 Uczę metodą ośrodków pracy : materiały pomocnicze dla nauczycieli / KOSIŃSKA, ANNA
3379   2002200174688 Pd.17468 Uczę się żyć : pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych "wychowanie do życia w rodzin ie" / SALAMON, JADWIGA
3380   2002200080330 Pd.8033 Uczmy się ojczystej mowy : porady dla nauczycieli i rodziców / Balejko, Antoni
3381   2002200046763 Pd.4676 Uczniowie klas I-III jako partnerzy nauczycieli : materiały z konferencji naukowo-metodycznej : [praca zbiorowa] /
3382   2002200147514 Pd.14751 Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych / PALAK, ZOFIA
3383   2002200019866 Pd.1986 Uczniowie trudni i ich resocjalizacja / Makowski, Aleksander
3384   2002200089852 Pd.8985 Uczucia i działania : fragmenty socjologiczne / Pareto, Vilfredo
3385   2002200134910 Pd.13491 Uczucia i profesjonalizm : o formach opieki zastępczej /
3386   2002200173742 Pd.17374 Uczucia w naszym życiu / Gerstmann, Stanisław
3387   2002200126359 Pd.12635 Uczyć - jak to łatwo powiedzieć. KROPIWNICKI JAN
3388   2002200125321 Pd.12532 Uczyliśmy w szkole waldorfskiej : o historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii / Kayser, Martina
3389   2002200091602 Pd.9160 Uczymy dzieci języka polskiego z pomocą "Ilustrowanego słownika języka polskiego dla dzieci" H.Metery, A.Suurny. [Cz.1], Materiały dla ucznia. METERA HELENA
3390   2002200170741 Pd.17074 Uczymy poprawnej wymowy / Sachajska, Elżbieta.
3391   2002200169288 Pd.16928 Uczymy się bawiąc : klasa pierwsza ach I-III / BZOWSKA, LUCYNA
3392   2002200169295 Pd.16929 Uczymy się bawiąc : klasa trzecia ach I-III / BZOWSKA, LUCYNA
3393   2002200125253 Pd.12525 Uczymy się poprawnie mówi : usprawnianie dziecka z mową bezdźwięczną w zakresie głosek: dz, dź, dż / WIŚNIEWSKA BARBARA
3394   2002200125277 Pd.12527 Uczymy się poprawnie mówi : usprawnianie dziecka z mową bezdźwięczną w zakresie głosek: b, bi, d, g, gi / WIŚNIEWSKA BARBARA
3395   2002200134040 Pd.13404 Uczymy się poprawnie mówi poradnik logopedyczny z ćwiczeniami ś, ź, ć, dź / KOMORNICKA ELŻBIETA
3396   2002200067782 Pd.6778 Uczymy się razem /
3397   2002200134590 Pd.13459 Uczymy, jak myśleć FISHER ROBERT
3398   2002200179195 Pd.17919 Udział szkolnych klubów europejskich w promowaniu europejskiego wymiaru edukacji / Cenda-Miedzińska, Klaudia.
3399   2002200061452 Pd.6145 Ukierunkowanie zawodowe człowieka : (ukierunkowanie, struktura i rozwój osobowości zawodowej uczniów zasadniczych szkół zawodowych) / Czarnecki, Kazimierz
3400   2002200140652 Pd.14065 Układy społeczne i ich funkcje socjalizacyjne : (zarys problemów) / HAJDUK, EDWARD
3401   2002200133883 Pd.13388 Ukryta twarz twojej osobowości : 100 pytań, które chcielibyście zadać swojemu psychoanalitykowi i jego 100 odpowiedzi / HOURI CHARLES
3402   2002200150217 Pd.15021 Ukryty program szkolnej rzeczywistości / Nowotniak, Justyna.
3403   2002200151450 Pd.15145 Umiejętności dydaktyczne nauczycieli klas 1-3 : na przykł. realizacji ćwiczeń syntaktycznych / SZADZIŃSKA, EWA
3404   2002200076197 Pd.7619 Umiejętności komunikacyjne i językowe dzieci w wieku przedszkolnym : wybór tekstów rozmów z dziećmi / Porayski-Pomsta, Józef.
3405   2002200121569 Pd.12156 Umiejętność czytania a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych. SZEMPRUCH JOLANTA
3406   2002200159029 Pd.15902 Umiejętność współpracy w grupach Cz.2 / VOPEL, KLAUS W.
3407   2002200159012 Pd.15901 Umiejętność współpracy w grupach : zabawy i improwizacje . Cz.1 / VOPEL, KLAUS W.
3408   2002200101165 Pd.10116 Umierać bez lęku : wstęp do bioetyki kulturowej /
3409   2002200113670 Pd.11367 Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci : teoria i wskazówki praktyczne / GORDON EDWIN E.
3410   2002200134248 Pd.13424 Umysł w środowisku : przegląd problematyki w kontekstach teorii reprezentacji umysłowych / RASZKIEWICZ HENRYK
3411   2002200066723 Pd.6672 Umysł, charakter, osobowość / White, Ellen Gould
3412   2002200175319 Pd.17531 UNESCO a szkolnictwo wyższe : dwugłos w sprawie prywatyzacji szkolnictwa wyższego /
3413   2002200068376 Pd.6837 Uniwersalny stan świadomości : nieśmiertelność za życia / Szyszko-Bohusz, Andrzej
3414   2002200107822 Pd.10782 Uniwersalny wymiar hermeneutyki /
3415   2002200133890 Pd.13389 Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli a psychopedagogiczne czynnikirozwoju ucznia : praca zbiorowa /
3416   2002200185998 Pd.18599 Uniwersytet i tradycja w nauce / Goćkowski, Janusz
3417   2002200179676 Pd.17967 Uniwersytety Trzeciego Wieku w Warszawie / Lubryczyńska-Cichocka, Katarzyna.
3418   2002200028752 Pd.2875 Upośledzenie umysłowe w aspekcie bio-psychospołecznym / Pawlak, Anna
3419   2002200165945 Pd.16594 Upowszechnienie kultury a struktura społeczna / Czerwiński, Marcin
3420   2002200161367 Pd.16136 Uspołecznianie dzieci rozpoczynających naukę szkolną / PELCOWA, MARIA
3421   2002200093613 Pd.9361 Usprawnianie mowy u dzieci specjalnej troski : metodyka postępowania / Sołtys-Chmielowicz, Anna.
3422   2002200145350 Pd.14535 Usprawnienie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym /
3423   2002200093941 Pd.9394 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich wraz ze zbiorem aktów wykonawczych ; Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego /
3424   2002200138789 Pd.13878 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i inne dokumenty.
3425   2002200179201 Pd.17920 Utrata kontroli : jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji / Baumeister, Roy F.
3426   2002200138031 Pd.13803 Uwaga i pamięć /
3427   2002200130240 Pd.13024 Uwaga rodzice! - sekty. PROKOP JOHN
3428   2002200171083 Pd.17108 Uwagi praktyczne dotyczące leczenia dziecka zezującego / Dąbrowska, Danuta
3429   2002200050715 Pd.5071 Uwarunkowania aktywności poznawczej studentów I roku : komunikat z badań / Widota, Elżbieta.
3430   2002200177672 Pd.17767 Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego /
3431   2002200150033 Pd.15003 Uwarunkowania reakcji na utratę pracy : badania mężczyzn w średnim wieku / MANEK, ANNA MARIA
3432   2002200142823 Pd.14282 Uwarunkowania rozwoju somatycznego dzieci łódzkich w okresie osiągania szkolnej dojrzałości edukacyjnej / Malinowski, Andrzej
3433   2002200148917 Pd.14891 Uwarunkowania szans życiowych polskich kobiet na Górnym Śląsku w latach 1848-1939 / Kempa, Grażyna
3434   2002200199841 Pd.19984 Uwarunkowania zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej : eksploracja struktur ukrytych / Nowak, Lilianna.
3435   2002200113564 Pd.11356 Uwierz w siebie. NAYLOR ANNE
3436   2002200103343 Pd.10334 Uwodzicielski urok psychoanalizy czyli Chytrość antyrozumu / Gellner, Ernest
3437   2002200090681 Pd.9068 Uzależnienia : skuteczność programów profilaktycznych / Gaś, Zbigniew Bronisław
3438   2002200154895 Pd.15489 Uzależnienie alkoholowe / KULISIEWICZ, TADEUSZ
3439   2002200131681 Pd.13168 Uzależnienie alkoholowe w rodzinach wiejskich. PECYNA MARIA BOGUMIŁA
3440   2002200078412 Pd.7841 Uzależnienie i łaska : miłość, duchowość, uwolnienie / May, Gerald G.
3441   2002200041775 Pd.4177 Uzależnienie od alkoholu : próby przeciwdziałania podejmowane przez ruch anonimowych alkoholików / Zwierzyński, Leszek.
3442   2002200150736 Pd.15073 Uzdolnienia intelektualne i twórcze : teoria, diagnoza, metodyki : praca zbiorowa : zawiera część materiałów Międzynar. Konf. przepr. w Warszawie -Kons tancinie (15-17 maja 2001) przez Studium Pedagogiki Twórczej APS i Cen trum Ochrony Zasobów Intelekt. Rosji "GLUON" /
3443   2002200039734 Pd.3973 Uzdolnienia pedagogiczne nauczycieli / Nazar, Jan.
3444   2002200096829 Pd.9682 Używanie alkoholu a przemoc w społeczeństwie : przegląd literatury /
3445   2002200192545 Pd.19254 Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów - kandydatów na nauczycieli : raport z badań /
3446   2002200168601 Pd.16860 Vademecum logopedyczne dla studentów pedagogiki / BŁACHNIO, KRYSTYNA
3447   2002200080378 Pd.8037 Vademecum młodego nauczyciela /
3448   2002200199537 Pd.19953 VI Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej : szkolna kultura fizyczna wobec wyzwań cywilizacyjnych : Warszawa, 25-26 października 2004 /
3449   2002200199179 Pd.19917 Vixit cum parentibus : dzieci w wieku do siedmiu lat w rodzinach chrześcijan z Rzymu III-VI wieku / Stawoska-Jundziłł, Bożena.
3450   2002200141765 Pd.14176 W cztery oczy : [rozmowy z twórcami terapii rodzin Haley, Erickson, Szasz, Minuchin, M aturana, Madanes, Satir] / SIMON, RICHARD
3451   2002200192354 Pd.19235 W dialogu sztuki z edukacją / Górniok-Naglik, Alina.
3452   2002200082778 Pd.8277 W dialogu z tobą : małżeństwo nie może być przegraną / Grzybowski, Jerzy
3453   2002200095631 Pd.9563 W domu uczę się czytać i pisać : podręcznik do domowej nauki dziecka 6- i 7-letniego . 1 /
3454   2002200116855 Pd.11685 W drodze do ekorozwoju / Kozłowski, Stefan
3455   2002200090278 Pd.9027 W głębi kontinuum / Liedloff, Jean
3456   2002200110457 Pd.11045 W harmonii z emocjami : jak poznać swój temperament i dobrze go wykorzystać / KINDER MELVYN
3457   2002200127226 Pd.12722 W krainie ortografii : materiały pomocnicze do pracy z uczniem dyslektycznym w starszym wieku szkolnym . Z.1. KASZUBA-LIZUREJ ANNA
3458   2002200127233 Pd.12723 W krainie ortografii. Z.2. KASZUBA-LIZUREJ ANNA
3459   2002200114677 Pd.11467 W krainie schorowanej wyobraźni / Tischner, Józef
3460   2002200124652 Pd.12465 W kręgu narodzin : doświadczenia reinkarnacyjne / MEIER BRUNO
3461   2002200101233 Pd.10123 W kręgu teorii i praktyki edukacji plastycznej /
3462   2002200077781 Pd.7778 W kręgu teorii i praktyki kształcenia wielostronnego : Profesorowi Wincentemu Okoniowi w 80-lecie urodzin : praca zbiorowa /
3463   2002200059312 Pd.5931 W kręgu współczesnych zagadnień wychowawczych : refleksje na tle nowego modelu pedagogiki alternatywnej. Cz. 1 / Michałowski, Stanisław
3464   2002200059909 Pd.5990 W kręgu współczesnych zagadnień wychowawczych : refleksje na tle nowego modelu pedagogiki alternatywnej. Cz. 2 / Michałowski, Stanisław
3465   2002200061926 Pd.6192 W niewoli uczuć : jak wzbogacić własne życie emocjonalne / Cameron-Bandler, Leslie.
3466   2002200093057 Pd.9305 W obliczu narkomanii : nowe spojrzenie / Parcevaux, Pierre de.
3467   2002200053914 Pd.5391 W oceanie / Roux, Charles
3468   2002200177436 Pd.17743 W oczekiwaniu na dziecko : [poradnik dla przyszłych matek i ojców] / EISENBERG, ARLENE
3469   2002200170130 Pd.17013 W poszukiwaniu nowej jakości edukacji jutra = In quest of the new quality of education of tomorrow /
3470   2002200161336 Pd.16133 W poszukiwaniu nowych metod T.8 /
3471   2002200130059 Pd.13005 W poszukiwaniu pedagogii szkoły wiejskiej / CHAŁAS KRYSTYNA
3472   2002200094672 Pd.9467 W poszukiwaniu straconego szczęścia : [jak wychowywać, żeby nie krzywdzić] / Liedloff, Jean
3473   2002200162807 Pd.16280 W poszukiwaniu systemów wychowawczych placówek resocjalizacyjnych dlamłodzieży /
3474   2002200091138 Pd.9113 W poszukiwaniu tożsamości szkoły wiejskiej : nie wykorzystane szanse edukacyjne / Chałas, Krystyna
3475   2002200136655 Pd.13665 W poszukiwaniu wspólnoty : 15 lat spotkań pedagogów z Oldenburga i Torunia /
3476   2002200077705 Pd.7770 W służbie nauki i oświaty : Stanisław Michalski (1865-1949) / Piskurewicz, Jan
3477   2002200084840 Pd.8484 W stronę edukacyjnego dyskursu nowoczesności / Rusakowska, Daniela.
3478   2002200078870 Pd.7887 W tę samą stronę : książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych / Braun-Gałkowska, Maria
3479   2002200078887 Pd.7888 W tę samą stronę : antologia tekstów dla nauczycieli i uczniów do lekcji wychowawczych. [T. 1] /
3480   2002200078894 Pd.7889 W tę samą stronę : antologia tekstów dla nauczycieli i uczniów do lekcji wychowawczych. [T. 2] /
3481   2002200200837 Pd.20083 W trosce o człowieczeństwo : klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego / Nussbaum, Martha Craven
3482   2002200106733 Pd.10673 W trosce o dziecko : poradnik medyczno-pedagogiczny : omówienie chorób, warunki zdrowego rozwoju, wychowanie jako profilaktyka chorób / Goebel, Wolfgang
3483   2002200146937 Pd.14693 W trosce o dziecko : (materiały z I-go posiedzenia dnia 6.kwietnia 1978) /
3484   2002200167673 Pd.16767 W trosce o integralne wychowanie /
3485   2002200103329 Pd.10332 W zgodzie z rodzicami : klucz do wzbogacenia życia i związków z ludźmi / Bloomfield, Harold H.
3486   2002200189248 Pd.18924 W zwierciadle ćwierćwiecza : Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie 1971-1995 /
3487   2002200121507 Pd.12150 Wady wymowy możemy usuną (poradnik logopedyczny) / KOZŁOWSKA KINGA
3488   2002200103855 Pd.10385 Walka o niezawisłość szkoły w Polsce : stosunek duchowieństwa do szkoły i nauczyciela / Bałaban, Józef.
3489   2002200165211 Pd.16521 Walka ze strachem : (strach i odwaga w życiu ludzkim) / PIETER, JÓZEF
3490   2002200199544 Pd.19954 Wanda Szuman : pedagog i andragog specjalny : szkice do portretu /
3491   2002200166973 Pd.16697 Warsztat opiekuna-wychowawcy młodszych dzieci : scenariusze zajęć z zastosowaniem opowieści wychowawczej [6] / GAJEWSKA, GRAŻYNA
3492   2002200136983 Pd.13698 Warsztat pracy zawodowej nauczyciela, jego rozwijanie się i doskonalenie w trakcie studiów zaocznych : (raport z badań nr 202/W/97) / Goriszowski, Włodzimierz
3493   2002200062343 Pd.6234 Wartości a style życia rodzin : socjologiczne badania rodzin miejskich na Górnym Śląsku /
3494