KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Podręczny księgozbiór-Pedagogika


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000301231545 Z.123154 (Nie)codzienność indywidualizacji w przestrzeni wczesnoszkolnej. T. 1, Uczniowie z problemami w nauce i zachowaniu /
2   2000301232078 Z.123207 (Nie)codzienność indywidualizacji w przestrzeni wczesnoszkolnej. T. 2, Inny w ławce szkolnej /
3   2000301217884 Z.121788 (Nie)przypadkowa edukacja / Błajet, Piotr.
4   2000301232504 Z.123250 100 pomysłów, jak dobrze zarządzać klasą / Corneloup, Alain
5   2000300986668 Z.98666 ABC... : program wychowania przedszkolnego XXI wieku /
6   2000301223991 Z.122399 Adepci pedagogiki pracy w projekcjach i eksploracjach naukowych / Baraniak, Barbara.
7   2000301162610 Z.116261 Adopcja i przywiązanie : praktyczny poradnik dla rodziców / Gray, Deborah D.
8   2000301172077 Z.117207 Adopcyjne rodzicielstwo : dylematy, nadzieje, wyzwania /
9   2000301164652 Z.116465 Agresja - socjalizacja - edukacja : refleksje i inspiracje /
10   2000301230906 Z.123090 Agresja : ujęcie narracyjne /
11   2000301161354 Z.116135 Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Pyżalski, Jacek Łukasz.
12   2000301151812 Z.115181 Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Pyżalski, Jacek Łukasz.
13   2000301159504 Z.115950 Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie /
14   2000301164485 Z.116448 Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Urban, Bronisław
15   2000301154561 Z.115456 Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania /
16   2000300987238 Z.98723 Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej / DENEK, KAZIMIERZ
17   2000301162290 Z.116229 Aksjologiczne podstawy pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej : przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej / Cyrański, Bohdan.
18   2000301223892 Z.122389 Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania /
19   2000301231118 Z.123111 Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością : aspekty ekonomiczne i społeczne / Kobus-Ostrowska, Dorota.
20   2000301157654 Z.115765 Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów /
21   2000301223656 Z.122365 Aktywny senior : jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym wieku? / Piekarska, Jolanta
22   2000301230685 Z.123068 Animacja kultury w perspektywie pedagogicznej : studia i szkice / Kubinowski, Dariusz
23   2000301138219 Z.113821 Antypedagogika : być i wspierać zamiast wychowywać / Schoenebeck, Hubertus von
24   2000301155124 Z.115512 Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki / Szulc, Wita.
25   2000301161750 Z.116175 Arteterapia : wykorzystanie technik plastycznych w pracy z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania / Grabowska, Anna
26   2000301132033 Z.113203 Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka /
27   2000301147884 Z.114788 Arteterapia w medycynie i edukacji /
28   2000300978809 Z.97880 Autoedukacja wyzwaniem współczesności / Jankowski, Dzierżymir
29   2000301168575 Z.116857 Autorytet : czy potrzebny w procesie edukacji? /
30   2000301081959 Z.108195 Autorytet prawdy : wychowanie dzieci i młodzieży /
31   2000301158637 Z.115863 Autorytety w opiniach młodzieży / Karwatowska, Małgorzata.
32   2000301231125 Z.123112 Autyzm na co dzień : ponad 150 sprawdzonych sposobów postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu / Beytien, Alyson.
33   2000301156602 Z.115660 Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice / Guziuk, Marta.
34   2000301169862 Z.116986 Badania jakościowe w pedagogice : wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka / Urbaniak-Zając, Danuta
35   2000301229375 Z.122937 Bajkoterapia czyli Bajki-pomagajki dla małych i dużych / Barciś, Artur
36   2000301008765 Z.100876 Bawiąc - uczę się : piłki edukacyjne w kształceniu zintegrowanym / ROKITA, ANDRZEJ
37   2000301159641 Z.115964 Belfer na huśtawce : o autorytecie nauczyciela / Bojarska, Lucyna.
38   2000301161361 Z.116136 Bezpieczne dane osobowe w placówkach oświatowych / Cygan, Tomasz.
39   2000301161767 Z.116176 Bezradność nauczyciela / Polak, Krzysztof
40   2000301161378 Z.116137 BHP w szkole : praktyczny poradnik z dokumentacją / Bukała, Wanda.
41   2000301147730 Z.114773 Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki /
42   2000301166731 Z.116673 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania / Jopkiewicz, Andrzej
43   2000301019839 Z.101983 Bliżej siebie : 10 ważnych tematów / HAMER, HANNA
44   2000301232214 Z.123221 Bobo ; Feralny tydzień ; Spowiedź motyla / Korczak, Janusz
45   2000301165130 Z.116513 Brytyjski system edukacji dzieci do lat 7 - znaczenie reformy z 1988 roku / Pac Meijer, Hanna.
46   2000300895366 Z.89536 C.v. - życiorys profesjonalnie : poradnik dla każdego / OSIŃSKA MAŁGORZATA
47   2000301125912 Z.112591 Całe życie w Sieci /
48   2000300964543 Z.96454 Cele kształcenia w edukacji szkolnej /
49   2000301144876 Z.114487 Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej - społeczne i wychowawcze obszary napięć /
50   2000301127732 Z.112773 Co siedmiolatek wiedzieć powinien / Elschenbroich, Donata
51   2000301155773 Z.115577 Co znaczą rysunki dziecięce ? : znaczenia i potencjał komunikacyjny rysunku dziecka sześcioletniego / Karczmarzyk, Małgorzata.
52   2000301224288 Z.122428 Codzienność edukacyjna : retrospektywa i nowe wyzwania /
53   2000301168605 Z.116860 Cyberprzestrzeń i edukacja /
54   2000301231354 Z.123135 Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 /
55   2000301158330 Z.115833 Czas wolny : refleksje, dylematy, perspektywy /
56   2000301232313 Z.123231 Czas wolny w służbie niepełnosprawnych : wybrane problemy / Orłowska, Małgorzata.
57   2000301151676 Z.115167 Człowiek i zawód : wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy / Jeruszka, Urszula.
58   2000301158545 Z.115854 Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym /
59   2000301072728 Z.107272 Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości LESZCZYŃSKA-REJCHERT, ANNA
60   2000301231132 Z.123113 Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie / Kramkowska, Emilia.
61   2000301146054 Z.114605 Człowiek stary w domu pomocy społecznej : z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej / Mielczarek, Andrzej
62   2000301146962 Z.114696 Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 /
63   2000301167240 Z.116724 Człowiek w pedagogice pracy /
64   2000301210977 Z.121097 Człowiek, media, edukacja /
65   2000301114107 Z.111410 Człowiek, wartości, pedagogika /
66   2000301010713 Z.101071 Czy patologie społeczne... /
67   2000301163105 Z.116310 Czy podejście aktywizujące ma szansę? : pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej : raport /
68   2000301216900 Z.121690 Czytanie dla rozwoju : wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko / Czerska, Aneta.
69   2000301004958 Z.100495 Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nau czyć / DAVIS, RONALD D.
70   2000300988976 Z.98897 Demograficzne i indywidualne starzenie się : wyzwania edukacyjne /
71   2000301213992 Z.121399 Desonoryzacja w dyslalii : analiza artykulacyjna, akustyczna i audytywna / Konopska, Lilianna.
72   2000301132217 Z.113221 Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Niemierko, Bolesław
73   2000301155797 Z.115579 Diagnostyka resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia /
74   2000301011147 Z.101114 Diagnoza dysleksji
75   2000301101824 Z.110182 Diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych /
76   2000301157395 Z.115739 Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki /
77   2000301118266 Z.111826 Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / Wysocka, Ewa.
78   2000301143664 Z.114366 Dobro dziecka w dyskursie państwo-rodzina, inaczej o przemocy domowej / Kamińska, Kamila.
79   2000301227296 Z.122729 Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 1, Ku dobru /
80   2000301227289 Z.122728 Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 2, Przeciw złu /
81   2000301162719 Z.116271 Doktor klaun : terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa / Grzybowski, Przemysław.
82   2000301205454 Z.120545 Dokumentacja kierownicza dyrektora szkoły : zarządzenia, decyzje, pisma / Celuch, Małgorzata.
83   2000300986132 Z.98613 Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii / PASZKOWSKA-ROGACZ, ANNA
84   2000301125097 Z.112509 Doskonalenie usług edukacyjnych : podstawy pomiaru jakości kształcenia / Sztejnberg, Aleksander.
85   2000301166793 Z.116679 Doświadczanie koleżeństwa i przyjaźni przez dzieci z chorobami przewlekłymi / Parczewska, Teresa
86   2000301155155 Z.115515 Doświadczenia małoletnich rodziców : aspekty socjopedagogiczne / Zbierzchowska, Alicja.
87   2000301214234 Z.121423 Doświadczenia niepełnosprawności w przestrzeniach spotkania / Belzyt, Joanna
88   2000300986699 Z.98669 Drama w szkole podstawowej : lekcje języka polskiego w klasach 4-6 / MACHULSKA, HALINA
89   2000301128876 Z.112887 Dręczyciel w klasie / Zubrzycka, Elżbieta
90   2000301164706 Z.116470 Drogowskazy wychowania /
91   2000301011338 Z.101133 Dusza szkoły : o tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi / TUOHY, DAVID
92   2000301156190 Z.115619 Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii / Rocławska-Daniluk, Małgorzata.
93   2000301161392 Z.116139 Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych : (z badań uczniów klas III szkół podstawowych) / Jachimczak, Beata.
94   2000301085421 Z.108542 Dydaktyka : wybrane zagadnienia / Bereźnicki, Franciszek
95   2000301162726 Z.116272 Dydaktyka : podręcznik częściowo programowany / Kupisiewicz, Czesław
96   2000300999262 Z.99926 Dydaktyka dla nauczycieli / PÓŁTURZYCKI, JÓZEF
97   2000301128845 Z.112884 Dydaktyka mediów / Kron, Friedrich W.
98   2000300984299 Z.98429 Dydaktyka ogólna : wyzwania a rzeczywistość : praca zbiorowa /
99   2000300975204 Z.97520 Dydaktyka ogólna / Kupisiewicz, Czesław
100   2000301111878 Z.111187 Dydaktyka ogólna i nauki z nią współdziałające : studia dedykowane prof. Franciszkowi Bereźnickiemu z okazji 70-lecia urodzin i 52-lecia pracy naukowej i dydaktycznej /
101   2000301192365 Z.119236 Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia /
102   2000301216641 Z.121664 Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli / Bereźnicki, Franciszek
103   2000301022662 Z.102266 Dydaktyka twórczości : koncepcje, problemy, rozwiązania /
104   2000300971985 Z.97198 Dydaktyka w dobie przemian edukacyjnych : praca zbiorowa /
105   2000301125790 Z.112579 Dylematy dydaktyki szkoły wyższej : w dialogu i perspektywie /
106   2000301160012 Z.116001 Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia /
107   2000301210519 Z.121051 Dyrektor szkoły liderem - inspiracje i perspektywy / Madalińska-Michalak, Joanna.
108   2000301021696 Z.102169 Dyrektor szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawno-organizacyjny / KOMOROWSKI, TADEUSZ
109   2000301149031 Z.114903 Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum / Iłendo-Milewska, Agnieszka.
110   2000301127756 Z.112775 Dysleksja : problem znany czy nieznany? /
111   2000301128883 Z.112888 Dysleksja : teoria i praktyka /
112   2000301157678 Z.115767 Dysleksja rozwojowa : podstawy diagnozy i terapii / Mickiewicz, Janina.
113   2000301158644 Z.115864 Dysleksja rozwojowa : fakt i tajemnica w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej /
114   2000301168124 Z.116812 Dystans społeczny w teorii i praktyce pedagogicznej /
115   2000301169749 Z.116974 Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej. T. 1, Przyczyny - konsekwencje - przeciwdziałanie /
116   2000301152697 Z.115269 Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna : w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych /
117   2000301165147 Z.116514 Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych problemów i zagrożeń /
118   2000301168322 Z.116832 Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji /
119   2000301154011 Z.115401 Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń / Kurzeja, Anna.
120   2000301229627 Z.122962 Dzieci wszechświata : wychowanie kosmiczne w szkołach podstawowych Montessori / Duffy, Michael
121   2000301169879 Z.116987 Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo : teoria i badania / Pawlak, Piotr
122   2000301165253 Z.116525 Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju /
123   2000301213282 Z.121328 Dzieci z zespołem ADHD w środowisku rodzinnym : studium empiryczne / Dudek, Mieczysław
124   2000301223670 Z.122367 Dziecko i dzieciństwo : wybrane konteksty badań /
125   2000301224868 Z.122486 Dziecko i nauczyciel w procesie poznania i działania /
126   2000301219819 Z.121981 Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji /
127   2000301230296 Z.123029 Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji /
128   2000300519118 Z.51911 Dziecko leworęczne / Spionek-Pelc, Halina
129   2000301114398 Z.111439 Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych : charisteria dla Profesora Janusza Homplewicza /
130   2000300978892 Z.97889 Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja / ZABŁOCKI, KAZIMIERZ JACEK
131   2000301155803 Z.115580 Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu / Kurowska, Barbara.
132   2000301011727 Z.101172 Dziecko w rodzinie i społeczeństwie T.1, Starożytność - Średniowiecze /
133   2000301011734 Z.101173 Dziecko w rodzinie i społeczeństwie T.2, Dzieje nowożytne /
134   2000301216740 Z.121674 Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1 /
135   2000301147013 Z.114701 Dziecko w świecie współczesnym /
136   2000301139216 Z.113921 Dziecko wobec obcości kulturowej CHROMIEC, ELŻBIETA
137   2000301224035 Z.122403 Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej / Papuda-Dolińska, Beata
138   2000301098926 Z.109892 Dziecko z trudnościami w rozwoju
139   2000301099176 Z.109917 Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne /
140   2000301218126 Z.121812 Dziedziny wychowania w klasach początkowych /
141   2000301012519 Z.101251 Dzieła wybrane T.1, Podstawy pedagogiki / HESSEN, SERGIUSZ
142   2000301151980 Z.115198 E-learning : tajniki edukacji na odległość / Plebańska, Marlena.
143   2000301158347 Z.115834 E-learning dla dorosłych / Czarkowski, Jakub Jerzy.
144   2000301166359 Z.116635 Edukacja - stratyfikacja społeczna - tożsamość młodzieży : studium pedagogiki porównawczej i socjologii edukacji /
145   2000301138905 Z.113890 Edukacja - tradycje, rzeczywistość, przyszłość : materiały pokongresowe I Zachodniopomorskiego Kongresu Edukacyjnego : praca zbiorowa /
146   2000301112806 Z.111280 Edukacja : konteksty historyczno-pedagogiczne /
147   2000301224295 Z.122429 Edukacja : w stronę kluczowych wartości : materiały Sekcji VII Dziewiątego Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Białymstoku 2016 /
148   2000301017675 Z.101767 Edukacja aksjologiczna wobec potrzeb współczesności / FRĄCZEK, ZOFIA
149   2000301012953 Z.101295 Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa /
150   2000301022686 Z.102268 Edukacja autorska w szkołach publicznych w Polsce / DUMOWSKA, BOGUMIŁA
151   2000301160029 Z.116002 Edukacja dla bezpieczeństwa /
152   2000301162085 Z.116208 Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności /
153   2000301127770 Z.112777 Edukacja dorosłych : teoria i praktyka w okresie przemian /
154   2000301129774 Z.112977 Edukacja dorosłych : podręcznik akademicki / Knowles, Malcolm Shepherd
155   2000301157708 Z.115770 Edukacja dorosłych w wybranych krajach pozaeuropejskich. T. 2 /
156   2000301077907 Z.107790 Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce /
157   2000300995820 Z.99582 Edukacja i kultura popularna / JAKUBOWSKI, WITOLD
158   2000301227081 Z.122708 Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych - ciągłość i zmiany /
159   2000301147907 Z.114790 Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym / Kirenko, Janusz.
160   2000301161781 Z.116178 Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej /
161   2000301098797 Z.109879 Edukacja informacyjna : neomedia w dydaktyce i działaniach wychowawczo-opiekuńczych /
162   2000301222611 Z.122261 Edukacja informacyjna : technologie informacyjne w ponowoczesnym świecie /
163   2000301161798 Z.116179 Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego : doświadczenia Polski w perspektywie międzynarodowej / Herbst, Mikołaj
164   2000301222420 Z.122242 Edukacja jako dobro publiczne : próba kwantyfikacji / Polcyn, Jan.
165   2000301148577 Z.114857 Edukacja małego dziecka : refleksje, problemy, doświadczenia /
166   2000301148416 Z.114841 Edukacja małych dzieci - standardy, bariery, szanse : raport /
167   2000301168629 Z.116862 Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole / Drzewiecki, Piotr
168   2000301130893 Z.113089 Edukacja międzykulturowa : kreowanie tożsamości dziecka / Nikitorowicz, Jerzy
169   2000301156909 Z.115690 Edukacja międzykulturowa : dokonania, problemy, perspektywy : praca zbiorowa /
170   2000301160661 Z.116066 Edukacja obywatelska w stowarzyszeniu młodzieżowym : studium teoretyczno-empiryczne / Tłuczek-Tadla, Ewa.
171   2000301224219 Z.122421 Edukacja obywatelska w szkole : krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych / Kopińska, Violetta.
172   2000301145545 Z.114554 Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna / Denek, Kazimierz
173   2000301159191 Z.115919 Edukacja przedszkolna : w poszukiwaniu innych rozwiązań / Karwowska-Struczyk, Małgorzata.
174   2000301217341 Z.121734 Edukacja przedszkolna : pytanie o demokrację / Gawlicz, Katarzyna.
175   2000301070021 Z.107002 Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców BULERA, MARIA
176   2000301135553 Z.113555 Edukacja regionalna i międzykulturowa / Nikitorowicz, Jerzy
177   2000301001131 Z.100113 Edukacja religijna : założenia, uwarunkowania, perspektywy rozwoju / ROGOWSKI, CYPRIAN
178   2000300984978 Z.98497 Edukacja religijna współczesnej młodzieży : źródła i cele / BAGROWICZ, JERZY
179   2000301225223 Z.122522 Edukacja seksualna w polskiej szkole : perspektywa uczniów i dyrektorów / Bieńko, Mariola.
180   2000301148461 Z.114846 Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa /
181   2000301159207 Z.115920 Edukacja techniczna w kontekście współczesnych koncepcji uczenia się i technologii informacyjnych : studia, badania, syntezy / Kozielska, Maria.
182   2000301225230 Z.122523 Edukacja w czasach cyfrowej zarazy / Kasprzak, Paweł
183   2000301225247 Z.122524 Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności /
184   2000301150693 Z.115069 Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości /
185   2000301028145 Z.102814 Edukacja wobec integracji europejskiej /
186   2000301225254 Z.122525 Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji /
187   2000301116354 Z.111635 Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : teoria i praktyka pedagogiczna /
188   2000301114152 Z.111415 Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki / Morbitzer, Janusz.
189   2000301027575 Z.102757 Edukacja zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy / SERKOWSKA-MĄKA, JADWIGA
190   2000300978717 Z.97871 Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole /
191   2000301224257 Z.122425 Edukacja, kultura, sztuka - spoistość a integracja /
192   2000301022693 Z.102269 Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych / WILK, TERESA
193   2000301165260 Z.116526 Edukacyjne prowokacje : wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców / Siarkiewicz, Elżbieta
194   2000301160036 Z.116003 Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych : studium społeczno-pedagogiczne / Dyrda, Beata
195   2000301113445 Z.111344 Edukacyjne zastosowania hipermediów / Walat, Wojciech.
196   2000301145606 Z.114560 Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej / Mandrzejewska-Smól, Iwona.
197   2000301177430 Z.117743 Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Jąder, Mariola.
198   2000301145613 Z.114561 Efektywność dydaktyczna zajęć korekcyjno-wyrównawczych / Zwolińska, Ewa.
199   2000301211561 Z.121156 Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / Opora, Robert.
200   2000300965649 Z.96564 Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej /
201   2000301022716 Z.102271 Elementarz dla rodziców : dziecko ryzyka a wychowanie / MINCZAKIEWICZ, ELŻBIETA MARIA
202   2000300839179 Z.83917 Elementarz pierwszej klasy "Ele-mele" : przewodnik metodyczny / Lorek, Maria.
203   2000301166816 Z.116681 Elementarze szkolne w II Rzeczypospolitej / Kochan, Katarzyna.
204   2000301118778 Z.111877 Elementy pedagogiki specjalnej / Szczepanik, Renata.
205   2000301162658 Z.116265 Emancypacja przez wychowanie czyli Edukacja do wolności, równości i szczęścia / Szumlewicz, Katarzyna.
206   2000301225049 Z.122504 Epidemia egoizmu / McCready, Amy.
207   2000301226299 Z.122629 Etos nauczycieli - mit czy rzeczywistość? / Pękala, Joanna.
208   2000301160500 Z.116050 Etyczny i aksjologiczny wymiar sprawności moralnych /
209   2000301155810 Z.115581 Etyka zawodowa nauczycieli : wybrane zagadnienia / Zając, Dariusz.
210   2000301117740 Z.111774 Europejski wymiar edukacji w świetle projektu OBSER-ERASMUS : polscy studenci w uczelniach Europy /
211   2000301165277 Z.116527 Ewaluacja w pracy socjalnej : badania, kształcenie, praktyka /
212   2000301168339 Z.116833 Fabryki dyplomów czy universitas? : o "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej /
213   2000301160487 Z.116048 Filozoficzny i teologiczny wymiar sprawności moralnych /
214   2000301003142 Z.100314 Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku T.1 /
215   2000301003159 Z.100315 Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku T.2 /
216   2000301032722 Z.103272 Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku T.3 /
217   2000300995622 Z.99562 Funkcje szkoły wyższej jako instytucji edukacyjnej / JASKOT, KAZIMIERZ
218   2000301005948 Z.100594 Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia u dzieci słabo widzących / WALKIEWICZ, MAŁGORZATA
219   2000301226824 Z.122682 Funkcjonowanie osobiste i społeczne : przewodnik dla nauczyciela / Borowska-Kociemba, Agnieszka.
220   2000301153687 Z.115368 Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej / Klimkowska, Katarzyna.
221   2000301223694 Z.122369 Funkcjonowanie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych środowiskach i sposoby jego wspierania : praca zbiorowa /
222   2000301164997 Z.116499 Funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych / Chodkowski, Zbigniew.
223   2000301223007 Z.122300 Gdy dziecko ma problemy z czytaniem / Słupek, Kazimierz.
224   2000300859900 Z.85990 Gdy u dziecka rozpoznano zespół Downa : poradnik dla rodziców i wychowawców /
225   2000301211752 Z.121175 Głos ucznia : instrument dobrych zmian w edukacji / Quaglia, Russell J.
226   2000301217686 Z.121768 Godność jako wartość i problem edukacyjny /
227   2000300849581 Z.84958 Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy i uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych / Bober-Pełzowska, Maria.
228   2000301226206 Z.122620 Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych / Czerski, Wojciech.
229   2000301021061 Z.102106 Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich Wilgocka-Okoń, Barbara
230   2000300996582 Z.99658 Grupy / Oyster, Carol K.
231   2000301156633 Z.115663 Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Vopel, Klaus W.
232   2000301156640 Z.115664 Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 3 / Vopel, Klaus W.
233   2000301156657 Z.115665 Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 4 / Vopel, Klaus W.
234   2000301224226 Z.122422 Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej : perspektywa resocjalizacyjna / Michel, Małgorzata
235   2000301216726 Z.121672 Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji / Śliwerski, Bogusław
236   2000300985227 Z.98522 Historia wychowania Cz.2, Średniowiecze / MOŻDŻEŃ, STEFAN
237   2000300985234 Z.98523 Historia wychowania Cz.3, Odrodzenie / MOŻDŻEŃ, STEFAN
238   2000300973361 Z.97336 Historia wychowania [T.1], 1795 - 1918 / MOŻDŻEŃ, STEFAN IGNACY
239   2000300973378 Z.97337 Historia wychowania [T.2], 1918 - 1945 / MOŻDŻEŃ, STEFAN IGNACY
240   2000300985210 Z.98521 Historia wychowania : wybór źródeł . Cz.1, Starożytność / MOŻDŻEŃ, STEFAN
241   2000301120115 Z.112011 Historia wychowania i myśli pedagogicznej : zarys wykładu / Krajewski, Mirosław
242   2000301023355 Z.102335 Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania / Filipiak, Marian
243   2000301158668 Z.115866 Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie /
244   2000301152024 Z.115202 I ty możesz zostać magistrem (licencjatem) / Dorosz, Krzysztof.
245   2000301153359 Z.115335 Imigranci w mojej klasie /
246   2000301113926 Z.111392 Informatyczne przygotowanie nauczycieli : potrzeby, przemiany, perspektywy /
247   2000301224882 Z.122488 Innowacje i eksperymenty pedagogiczne "okresu przełomu" : doświadczenia radzieckie, rosyjskie i ukraińskie / Bybluk, Marian
248   2000301145491 Z.114549 Innowacje w edukacji akademickiej : szkolnictwo wyższe w procesie zmiany /
249   2000301128814 Z.112881 Instrukcja pisania prac dyplomowych i magisterskich : (poradnik dla studentów wychowania fizycznego i studentów zdrowia publicznego) / Sygit, Katarzyna.
250   2000301231521 Z.123152 Instytucje kuratorów a realizacja prawa do sądu w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym / Lisowska-Krakowiak, Sylwia.
251   2000301085445 Z.108544 Integracja nauczania i wychowania : praca zbiorowa /
252   2000301226213 Z.122621 Integracja sensoryczna przez cały rok / Charbicka, Magdalena.
253   2000301226831 Z.122683 Integracja sensoryczna w dialogu : naucz się rozumieć swoje dziecko i pomóż mu w odzyskiwaniu równowagi / Kiesling, Ulla.
254   2000301161422 Z.116142 Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki : wymiary teoretyczny i praktyczny /
255   2000301230937 Z.123093 Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej / Kołomycew, Anna.
256   2000301168667 Z.116866 Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyka /
257   2000301154608 Z.115460 Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych / Korendo, Marta.
258   2000301161835 Z.116183 Jak kształcić dorosłych - refleksje andragoga / Boczukowa, Beata.
259   2000301166847 Z.116684 Jak małe dziecko poznaje rzeczywistość : o zabawie i komunikacji we wczesnym dzieciństwie / Lasota, Agnieszka.
260   2000301157142 Z.115714 Jak osiągać sukcesy w nauce? : uwaga, równowaga i koordynacja / Goddard, Sally
261   2000300872497 Z.87249 Jak pisać pracę magisterską / Boć, Jan
262   2000301007690 Z.100769 Jak pisać? / KUZIAK, MICHAŁ
263   2000300873937 Z.87393 Jak podwoić skuteczność uczenia się : techniki sprawnego zapamiętywania i przywoływania informacji / Dudley, Geoffrey A.
264   2000301223731 Z.122373 Jak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Radwańska, Anna
265   2000300986255 Z.98625 Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa : poradnik dla rodziców i wychowawców / MINCZAKIEWICZ, ELŻBIETA M.
266   2000301219208 Z.121920 Jak pracować z nauczycielami którzy pracują źle, bo są zmęczeni, wypaleni, zaburzeni albo zwyczajnie niekompetentni : książka dla dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych oraz szefów zespołów pedagogicznych / McEwan, Elaine K.
267   2000300906130 Z.90613 Jak przygotować się do lekcji? : wybór materiałów dydaktycznych / WĘGLIŃSKA, MARIA
268   2000301229399 Z.122939 Jak się nie bać gramatyki? : gramatycznych zasad kilka - by je poznać, straczy chwilka / Brykczyński, Marcin
269   2000300989966 Z.98996 Jak uprawiać badania oświatowe : metodologia praktyczna / KONARZEWSKI, KRZYSZTOF
270   2000301127862 Z.112786 Jak usprawniać i udoskonalać polską szkołę / Gawrych, Roman
271   2000301011451 Z.101145 Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych? / PAWLAK, BOŻENA
272   2000301005900 Z.100590 Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych : opracowanie metodyczne dla nauczycieli / BYERS, RICHARD
273   2000301164041 Z.116404 Jak zarobić w Internecie? : portal społecznościowy i jego promocja / Gotwald-Feja, Beata
274   2000301164058 Z.116405 Jak zarobić w Internecie? : dziecko w e-społecznościach / Gotwald-Feja, Beata
275   2000301214241 Z.121424 Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 1 / Sawiński, Julian Piotr.
276   2000301217709 Z.121770 Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2 / Sawiński, Julian Piotr.
277   2000301169541 Z.116954 Jakość edukacji : różnorodne perspektywy /
278   2000301002749 Z.100274 Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym : słownik tematyczny /
279   2000301162139 Z.116213 Jakość szkoleń w oświacie / Fazlagić, Amir Jan
280   2000301148997 Z.114899 Jakość życia a niepełnosprawność : konteksty psychopedagogiczne /
281   2000300991051 Z.99105 Jakość życia na co dzień : o umiejętności kształtowania jakości swego życia / KOLMAN, ROMUALD
282   2000301129392 Z.112939 Jakość życia osób starszych / Zboina, Bożena.
283   2000301147938 Z.114793 Jakość życia rodzinnego : wybrane zagadnienia /
284   2000301148300 Z.114830 Jakość życia seniorów w 21 wieku : ku aktywności /
285   2000301148294 Z.114829 Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej /
286   2000301088637 Z.108863 Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Sadowska, Sławomira.
287   2000301160685 Z.116068 Jakość życia w procesie rozwoju dzieci i młodzieży /
288   2000301146948 Z.114694 Jakość życia współczesnego człowieka : wybrane problemy /
289   2000301160050 Z.116005 Jąkanie w wieku przedszkolnym / Tarkowski, Zbigniew
290   2000301161439 Z.116143 Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną / Krzemińska, Dorota.
291   2000301159528 Z.115952 Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Paszkiewicz, Aneta
292   2000301161842 Z.116184 Kariera szkolna uczniów z ADHD / Paszkiewicz, Aneta
293   2000301232320 Z.123232 Karta Nauczyciela : komentarz praktyczny / Dwojewski, Dariusz.
294   2000301227418 Z.122741 Każdy uczeń jest ważny : indywidualizacja na lekcji języka polskiego /
295   2000301158699 Z.115869 Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie /
296   2000301148614 Z.114861 Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej /
297   2000301228125 Z.122812 Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną / Wójcik, Magdalena
298   2000301113261 Z.111326 Kolonie i obozy : zdrowe - radosne - bezpieczne / Nawara, Henryk
299   2000301117795 Z.111779 Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej / Kozioł, Leszek.
300   2000301148621 Z.114862 Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej /
301   2000301154028 Z.115402 Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela /
302   2000301128821 Z.112882 Kompetencje informatyczno-medialne nauczyciela : diagnozowanie stopnia opanowania wybranych obszarów kompetencji informatyczno-medialnych przez studentów edukacji techniczno-informatycznej / Serdyński, Andrzej
303   2000301166373 Z.116637 Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym / Kuszak, Kinga.
304   2000301191290 Z.119129 Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka /
305   2000301021825 Z.102182 Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej /
306   2000301223083 Z.122308 Kompetencje profilaktyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Śliwa, Sławomir
307   2000301134594 Z.113459 Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami / Karłyk-Ćwik, Anna.
308   2000301169886 Z.116988 Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością /
309   2000301009281 Z.100928 Komputer na zajęciach korekcyjno-wyrównawczych / KACZMAREK, ŻANETTA
310   2000300912612 Z.91261 Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej /
311   2000301007249 Z.100724 Komputerowe wspomaganie edukacji / KOZIELSKA, MARIA
312   2000301153922 Z.115392 Komunikacja i edukacja : ku synergiczności porozumiewania się /
313   2000301217716 Z.121771 Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : nowe trendy i obszary /
314   2000301153700 Z.115370 Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej /
315   2000301011574 Z.101157 Konflikty rodzice - dzieci : dramat czy szansa? / OLUBIŃSKI, ANDRZEJ
316   2000301162740 Z.116274 Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata : diagnoza, możliwości rozwojowe i edukacyjne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie stałości i zmienności w pedagogice specjalnej / Głodkowska, Joanna.
317   2000301164737 Z.116473 Kreatywność / Kaufman, James C.
318   2000301001322 Z.100132 Kreatywność uczniów a ich osiągnięcia szkolne / DOBROŁOWICZ, JUSTYNA
319   2000301017538 Z.101753 Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat / RUMPF, JOACHIM
320   2000301116286 Z.111628 Kształcenie chłopców i dziewcząt : naturalny porządek, nierówność czy dyskryminacja? / Mazurkiewicz, Grzegorz.
321   2000301022778 Z.102277 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dla) edukacji alternatywnej /
322   2000301157739 Z.115773 Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element procesu edukacji pedagogów / Wagner, Jarosław.
323   2000301162146 Z.116214 Kształcenie nauczycieli : modele, tendencje, wyzwania wielokulturowej rzeczywistości : praca zbiorowa /
324   2000301162153 Z.116215 Kształcenie nauczycieli według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona / Zwolińska, Ewa.
325   2000301118242 Z.111824 Kształcenie szkolne : podręcznik skutecznej dydaktyki / Niemierko, Bolesław
326   2000301029180 Z.102918 Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych /
327   2000301232337 Z.123233 Kształtowanie się celów życiowych nastolatków w pieczy instytucjonalnej : model ontologiczno-gnozeologiczny / Szafrańska, Karina
328   2000301138684 Z.113868 Ku dobrej szkole. T. 1, Cywilizacyjne dylematy współczesnej edukacji /
329   2000301138691 Z.113869 Ku dobrej szkole. T. 2, Nauczyciele, technologie kształcenia /
330   2000301159757 Z.115975 Ku integralności edukacji wczesnoszkolnej /
331   2000301168957 Z.116895 Ku odpowiedzialności w studiowaniu pedagogiki / Marek, Lidia.
332   2000301162160 Z.116216 Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszących /
333   2000301168360 Z.116836 Kultura jako przestrzeń edukacyjna - współczesne obszary uczenia się osób dorosłych /
334   2000301223243 Z.122324 Kultura nauczycieli a kultura uczniów : implikacje wychowawcze / Jówko, Ewa.
335   2000301155841 Z.115584 Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny /
336   2000301148645 Z.114864 Kultura regionalna w kształceniu nauczycieli klas początkowych : praca zbiorowa /
337   2000301169558 Z.116955 Kultura zaufania w szkole / Zdziarski, Krzysztof.
338   2000301037628 Z.103762 Kultura, wartości, kształcenie : księga dedykowana Profesorowi Januszowi Gajdzie /
339   2000301231385 Z.123138 Lecznicze środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem / Tygielski, Maciej.
340   2000300847426 Z.84742 Lektura w klasach I-III / Lenartowska, Krystyna.
341   2000301169756 Z.116975 Logopedia : teoria zaburzeń mowy /
342   2000301217150 Z.121715 Logopedia : standardy postępowania logopedycznego : podręcznik akademicki /
343   2000301227579 Z.122757 Logopedia międzykulturowa /
344   2000301171933 Z.117193 Logopedia u progu XXI wieku /
345   2000301212421 Z.121242 Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej /
346   2000301159306 Z.115930 Małżeństwa młodocianych : ciąża, ślub i co dalej...? / Kempińska, Urszula.
347   2000300909209 Z.90920 Masoneria - wielka niewiadoma? : studium z dziejów tzw.tajnych towarzystw w Europie nowożytnej (XVIII-X X w.) / WOJTOWICZ, JERZY
348   2000301211608 Z.121160 Matematyczna edukacja wczesnoszkolna : teoria i praktyka / Semadeni, Zbigniew
349   2000301148393 Z.114839 Mądre wychowanie : 20 lat Konwencji o Prawach Dziecka /
350   2000301226220 Z.122622 Meblowanie szkolnej demokracji / Śliwerski, Bogusław
351   2000301152048 Z.115204 Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie / Widera-Wysoczańska, Agnieszka.
352   2000301151690 Z.115169 Media - dysleksja - terapia pedagogiczna / Nowicka, Ewa
353   2000300996568 Z.99656 Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / GOBAN-KLAS, TOMASZ
354   2000301145712 Z.114571 Media jako wyzwanie wychowawcze /
355   2000301016760 Z.101676 Media w edukacji / GAJDA, JANUSZ
356   2000300986071 Z.98607 Media w służbie osoby : etyka społecznego komunikowania / SAREŁO, ZBIGNIEW
357   2000301125318 Z.112531 Media w służbie polonisty / Ślósarz, Anna
358   2000301158606 Z.115860 Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły / Huk, Tomasz.
359   2000301007133 Z.100713 Merytoryczne i techniczne warunki pisania prac magisterskich / Kubielski, Wiesław.
360   2000301171940 Z.117194 Metoda terapeutyczna DYNA - LINGUA M.S. w leczeniu autyzmu /
361   2000301227340 Z.122734 Metoda wizualizacji kierowanej z muzyką : w kontekście terapeutycznym i edukacyjnym / Stachyra, Krzysztof.
362   2000300839155 Z.83915 Metoda zadaniowo-sytuacyjna w nauczaniu początkowym / RADWIŁOWICZOWA, MARIA
363   2000301148652 Z.114865 Metodologia badań dla autorów prac licencjackich i magisterskich z pedagogiki / Żegnałek, Kazimierz
364   2000301117351 Z.111735 Metodologia badań nad edukacją / Rubacha, Krzysztof
365   2000300978700 Z.97870 Metodologia badań społecznych : wprowadzenie / ZIMNY, ZYGMUNT M.
366   2000301160203 Z.116020 Metodologia badań społecznych : wybór tekstów /
367   2000301005016 Z.100501 Metody badań terenowych / Hammersley, Martyn
368   2000301113827 Z.111382 Metody i formy terapii sztuką /
369   2000300984985 Z.98498 Metody i techniki badań pedagogicznych / Łobocki, Mieczysław
370   2000301125974 Z.112597 Metody i techniki badań pedagogicznych / Maszke, Albert Wojciech
371   2000300980666 Z.98066 Metody nauczania / NALASKOWSKI, STANISŁAW
372   2000301087227 Z.108722 Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza Konopczyński, Marek.
373   2000301158187 Z.115818 Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Czelakowska, Danuta.
374   2000300891382 Z.89138 Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych Cz.3 / STUCKI EDMUND
375   2000300891344 Z.89134 Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych Cz.1 / STUCKI EDMUND
376   2000300891351 Z.89135 Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych Cz.2 / STUCKI EDMUND
377   2000300115174 Z.11517 Metodyka nauczania początkowego Cz.3, Wiadomości o przyrodzie ; Geografia ; Zajęcia praktyczno-techniczne ;Wychowanie plastyczne ; Wychowanie muzyczne ; Wychowanie fizyczne /
378   2000300500895 Z.50089 Metodyka pracy umysłowej : poradnik metodyczny dla studentów / RADECKI, EDWARD
379   2000301054304 Z.105430 Metodyka wychowania fizycznego : zagadnienia wybrane / TATARCZUK, JÓZEF
380   2000301160067 Z.116006 Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych / Rawa, Tadeusz
381   2000301171018 Z.117101 Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu : w poszukiwaniu pozytywów /
382   2000301187521 Z.118752 Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole / Waloszek, Danuta
383   2000301161446 Z.116144 Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Rosalska, Małgorzata.
384   2000301134655 Z.113465 Między tradycją a nowoczesnością : pedagogia integralnego rozwoju człowieka w ujęciu Mieczysława Majewskiego / Wajsprych, Danuta.
385   2000301125998 Z.112599 Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci / Jarosz, Ewa.
386   2000300996841 Z.99684 Międzynarodowy Kongres "O godność dziecka" : Warszawa 18-20 maja 2001 r. /
387   2000301231200 Z.123120 Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej / Wiktorowicz, Justyna.
388   2000301016456 Z.101645 Młodociani mordercy : studia nad agresją i zbrodnią : praca zbiorowa /
389   2000301160326 Z.116032 Młodzi dorośli w dobie globalizacji : szkice psychologiczne / Ledzińska, Maria.
390   2000301169039 Z.116903 Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie : dla terapeutów, nauczycieli, wychowawców i rodziców /
391   2000301013028 Z.101302 Młodzież pogranicza - "świnki", czyli O prostytucji nieletnich / KURZĘPA, JACEK
392   2000301159559 Z.115955 Młodzież w czasie wolnym : między przyjemnością a obowiązkami : z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego /
393   2000301232030 Z.123203 Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych /
394   2000301011406 Z.101140 Młodzież wobec współczesnych zagrożeń /
395   2000301215941 Z.121594 Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wobec życia w małżeństwie i rodzinie / Mach, Aleksandra.
396   2000301159542 Z.115954 Młodzież, rówieśnicy i nowe media : społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków / Tomaszewska, Hanna Barbara.
397   2000301227357 Z.122735 Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania / Skibska, Joanna.
398   2000301221720 Z.122172 Moja samodzielność czyli O tym co może zrobić osoba z niepełnosprawnością intelektualną, aby być bardziej samodzielną / Sochalski, Piotr.
399   2000301217648 Z.121764 Moje prawa : co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o postępowaniach sądowych / Zima-Parjaszewska, Monika.
400   2000301217631 Z.121763 Moje relacje z ludźmi : co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o związkach z innymi ludźmi / Makowiecka, Karolina.
401   2000301011345 Z.101134 Motywowanie uczniów do nauki / BROPHY, JERE
402   2000300998630 Z.99863 Możliwości i ograniczenia w kreowaniu własnej atrakcyjności interpersonalnej : praca zbiorowa /
403   2000301158712 Z.115871 Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży : konteksty edukacyjne i społeczne /
404   2000301156695 Z.115669 Możliwości wsparcia rodzin i osób dysfunkcyjnych przez ośrodki pomocy społecznej / Kowalska-Kantyka, Małgorzata.
405   2000301221737 Z.122173 Mój chłopak, moja dziewczyna : co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powina wiedzieć o związkach uczuciowych / Makowiecka, Karolina.
406   2000300978335 Z.97833 Mój uczeń nie słyszy : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych /
407   2000301129781 Z.112978 Multimedia w kształceniu / Bednarek, Józef.
408   2000301158729 Z.115872 Multimedialne kompetencje nauczycieli / Piecuch, Aleksander Antoni
409   2000301148676 Z.114867 Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli : teoria, badania, praktyka / Bednarek, Józef.
410   2000301009694 Z.100969 Muzyka w nauczaniu zintegrowanym /
411   2000301127237 Z.112723 Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej : studium metodyczno-badawcze / Kisiel, Mirosław.
412   2000301151614 Z.115161 Muzyka, edukacja, terapia : przekraczanie barier /
413   2000301225414 Z.122541 Muzykoterapia : między wglądem a inkluzją /
414   2000301158743 Z.115874 Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. T. 2, Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej /
415   2000301158736 Z.115873 Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. T. 1, Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej /
416   2000301004019 Z.100401 Nadzór nad samorządem zawodowym / RĄCZKA, PIOTR
417   2000301162030 Z.116203 Nadzór pedagogiczny : ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Barszczewska, Bożena.
418   2000301226466 Z.122646 Natura vs kultura : pedagogiczne konteksty sporu w poradnikach wychowawczych / Mysiakowska, Joanna.
419   2000300847747 Z.84774 Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo : mój elementarz / Lovaas, O. Ivar
420   2000301004422 Z.100442 Nauczanie na odległość : wyzwania, tendencje, aplikacje /
421   2000301114206 Z.111420 Nauczanie wychowujące : założenia a szkolna rzeczywistość / Wyżga, Olga.
422   2000301154042 Z.115404 Nauczyciel a uczeń z ADHD / Baranowska, Wanda.
423   2000301090876 Z.109087 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jako człowiek budujący : warunki i możliwości jego kształcenia w uniwersytecie / Korzeniecka-Bondar, Alicja.
424   2000301127107 Z.112710 Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) /
425   2000301127961 Z.112796 Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość /
426   2000301115517 Z.111551 Nauczyciel między tradycją a współczesnością : teoria i praktyka /
427   2000301005924 Z.100592 Nauczyciel szkoły specjalnej : szanse i bariery działalności zawodowej /
428   2000301149307 Z.114930 Nauczyciel w systemie edukacyjnym : teraźniejszość i przyszłość /
429   2000301147037 Z.114703 Nauczyciel w świecie współczesnym /
430   2000301160333 Z.116033 Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej / Szempruch, Jolanta.
431   2000301169824 Z.116982 Nauczyciel wczesnej edukacji - konteksty i wyzwania /
432   2000301156725 Z.115672 Nauczyciel wczesnej edukacji : oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna /
433   2000301224929 Z.122492 Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka /
434   2000301156718 Z.115671 Nauczyciel wczesnej edukacji na drodze do profesjonalnego mistrzostwa /
435   2000301158774 Z.115877 Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej, kulturowej i społecznej /
436   2000301161460 Z.116146 Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów : pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych / Dobrowolska, Barbara
437   2000301134044 Z.113404 Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku. T. 1, Teoretyczne konteksty szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku /
438   2000301113155 Z.111315 Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci /
439   2000301114169 Z.111416 Nauczyciel, tożsamość, rozwój : praca zbiorowa /
440   2000300995370 Z.99537 Nauczyciel, wychowawca, dowódca : poradnik nauczania w centrach oraz w jednostkach wojskowych / ŁUKOWSKI, WOJCIECH
441   2000301000295 Z.100029 Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu /
442   2000301154509 Z.115450 Nauczycielskie perypetie : [o wojnie wszystkich ze wszystkimi] / Chętkowski, Dariusz
443   2000301153779 Z.115377 Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt / Kopciewicz, Lucyna
444   2000301161477 Z.116147 Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami / Szyling, Grażyna.
445   2000301009328 Z.100932 Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / CIESZYŃSKA, JADWIGA
446   2000301156732 Z.115673 Nauka języka obcego w perspektywie ucznia /
447   2000301007447 Z.100744 Nauka o komunikowaniu : podstawowe orientacje teoretyczne /
448   2000301229436 Z.122943 Nauka, edukacja, rynek pracy : przede wszystkim współdziałanie /
449   2000300999279 Z.99927 Nauki pedagogiczne we współczesnej humnistyce /
450   2000301155193 Z.115519 Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania i prawa / Gruca-Miąsik, Urszula.
451   2000301231217 Z.123121 Nie ma złej pogody na spacer : tajemnica szwedzkiego wychowania dzieci / McGurk, Linda Åkeson.
452   2000301226879 Z.122687 Nie-zgrane dziecko dorasta : postępowanie z młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego / Kranowitz, Carol Stock.
453   2000301148683 Z.114868 Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy / Szymański, Andrzej Marcin
454   2000301164751 Z.116475 Niepełnosprawni : z dziejów kształcenia specjalnego / Kulbaka, Jacek.
455   2000301076436 Z.107643 Niepełnosprawni w społeczeństwie : podstawy ortopedagogiki / Speck, Otto.
456   2000301157401 Z.115740 Niepełnosprawność - w zwierciadle dorosłości /
457   2000301161484 Z.116148 Niepełnosprawność, edukacja, dorosłość : studium przypadku osoby ociemniałej / Belzyt, Joanna
458   2000301229672 Z.122967 Niewerbalna komunikacja interpersonalna : doskonalenie przez trening / Sikorski, Wiesław.
459   2000301164768 Z.116476 Noosfera literacka : problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci /
460   2000301012984 Z.101298 Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku /
461   2000301166441 Z.116644 Nowe media w edukacji /
462   2000301155889 Z.115588 Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej : metoda krakowska /
463   2000301149321 Z.114932 Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Petty, Geoffrey.
464   2000301212445 Z.121244 Nowy nauczyciel : nowa edukacja /
465   2000300962006 Z.96200 Nowy słownik pedagogiczny / Okoń, Wincenty
466   2000301011413 Z.101141 O komunikowaniu się w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym /
467   2000301019990 Z.101999 O nowy kształt edukacji / DENEK, KAZIMIERZ
468   2000300976737 Z.97673 O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych : przewodnik praktyczny / WOŹNIAK, KRZYSZTOF
469   2000301127985 Z.112798 O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym / Olbrycht, Katarzyna
470   2000301118990 Z.111899 O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki / Lewowicki, Tadeusz
471   2000301154653 Z.115465 O wychowawcach i wychowaniu : perspektywa myślenia pedagogicznego /
472   2000301232382 Z.123238 Obcy inny : analiza przypadków /
473   2000301216863 Z.121686 Oblicza muzyki Fryderyka Chopina w pedagogice specjalnej /
474   2000301127992 Z.112799 Oblicza niepełnosprawności / Kirenko, Janusz.
475   2000301168940 Z.116894 Oblicza rodziny /
476   2000301168995 Z.116899 Oblicza szkoły /
477   2000301162337 Z.116233 Obniżanie poziomu przemocy i lęku młodzieży gimnazjalnej / Lewicka-Zelent, Agnieszka.
478   2000301014322 Z.101432 Obraz mężczyzny w polskich mediach : prawda, fałsz, stereotyp / ARCIMOWICZ, KRZYSZTOF
479   2000301012915 Z.101291 Obszary uczenia się w przyszłości : perspektywy pedagogiki humanistycznej / Dauber, Heinrich
480   2000301124984 Z.112498 Obszary wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci /
481   2000301004453 Z.100445 Obszary zainteresowań pedagogów społecznych : księga poświęcona pamięci Wiesława Andrzeja Ciczkowskiego /
482   2000301224936 Z.122493 Ocena i wspomaganie zdolności intelektualnych uczniów szkoły specjalnej / Lubińska-Kościółek, Elżbieta.
483   2000301026875 Z.102687 Ocenianie szkolne bez tajemnic / NIEMIERKO, BOLESŁAW
484   2000301231415 Z.123141 Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu : komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury /
485   2000301130961 Z.113096 Ochrona dzieci przed krzywdzeniem : perspektywa globalna i lokalna / Jarosz, Ewa.
486   2000301155896 Z.115589 Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń : wiedza społeczna młodszych uczniów z perspektywy nauczyciela / Nowak-Łojewska, Agnieszka.
487   2000301161644 Z.116164 Oddziaływania wychowawcze w rodzinie : zagadnienia wybrane / Błasiak, Anna
488   2000301128012 Z.112801 Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym / Kirenko, Janusz.
489   2000301160074 Z.116007 Odkrywanie talentów : wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji /
490   2000301152185 Z.115218 Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość : teoria i praktyka /
491   2000301145811 Z.114581 Odpowiedzialność za wychowanie : kontekst edukacyjno-historyczny /
492   2000301155216 Z.115521 Ojciec we współczesnej rodzinie : kontekst pedagogiczny / Sosnowski, Tomasz.
493   2000301230951 Z.123095 Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej : studium socjopedagogiczne / Sosnowski, Tomasz.
494   2000301147006 Z.114700 Opieka i wychowanie : tradycja i problemy współczesne /
495   2000301224783 Z.122478 Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Becker-Pestka, Daria.
496   2000301226480 Z.122648 Opresyjne zachowania uczniów wobec nauczycieli / Mikołajczak-Woźniak, Małgorzata.
497   2000301162597 Z.116259 Optymizm : perspektywa psychologiczna / Czerw, Agnieszka.
498   2000301230968 Z.123096 Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018 : podręcznik akademicki /
499   2000301229405 Z.122940 Ortografia - twardy orzech, ale każdy zgryźć go może / Piotrowska, Eliza.
500   2000301162757 Z.116275 Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji - analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno-wychowawczych / Wrona, Sylwia.
501   2000301161651 Z.116165 Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe / Lejzerowicz, Magda.
502   2000301156268 Z.115626 Osobiste i rodzinne korelaty aktywności zawodowej matek dzieci z niepełnosprawnością / Parchomiuk, Monika.
503   2000300850334 Z.85033 Osobowość a wyniki w nauce : osobowościowe determinanty niskich osiągnięć szkolnych uczniów o intel igencji ponadprzeciętnej /
504   2000300460137 Z.46013 Osobowość nauczyciela : rozprawy J. Wł. Dawida, Z. Mysłakowskiego, St. Szumana, M. Kreutza, St. Baleya /
505   2000300931408 Z.93140 Osobowość wychowawcy / KOSYRZ ZDZISŁAW
506   2000301042844 Z.104284 Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia : teoria, empiria i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej dorosłości /
507   2000301156275 Z.115627 Osoby niepełnosprawne : szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie : praca zbiorowa /
508   2000301160357 Z.116035 Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Kukla, Daniel.
509   2000301164799 Z.116479 Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym / Chodkowska, Maria.
510   2000300988952 Z.98895 Osoby z upośledzeniem umysłowym w sytuacji pracy : psychospołeczne korelaty poziomu kompetencji zawodowej osób z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym / OTRĘBSKI, WOJCIECH
511   2000301155223 Z.115522 Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Chrzanowska, Beata.
512   2000301019846 Z.101984 Oswoić nieśmiałość : scenariusze 22 lekcji wychowawczych w gimnazjum : 17 tematów / HAMER, HANNA
513   2000301232207 Z.123220 Ośrodek kuratorski : ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne / Kozłowski, Paweł.
514   2000301232061 Z.123206 Paradygmaty dydaktyki : myśleć teorią o praktyce / Klus-Stańska, Dorota.
515   2000300903818 Z.90381 Paradygmaty i wizje reform oświatowych / Kupisiewicz, Czesław
516   2000301021191 Z.102119 Pasja czy misja? : o uczeniu filozofii : praca zbiorowa /
517   2000301166465 Z.116646 Patologie w cyberświecie /
518   2000301106485 Z.110648 Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Kozak, Stanisław.
519   2000301012113 Z.101211 Pedagog - terapeuta XXI wieku /
520   2000301168407 Z.116840 Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności /
521   2000301130947 Z.113094 Pedagog społeczny w meandrach środowiska lokalnego /
522   2000301162214 Z.116221 Pedagogia agatologiczna : studium hermeneutyczno-krytyczne projektu etycznego Józefa Tischnera / Wajsprych, Danuta.
523   2000301225940 Z.122594 Pedagogia osoby : personalistyczne spotkania dialogowe w edukacji / Michałowski, Stanisław
524   2000301173623 Z.117362 Pedagogia przeżycia estetycznego w wychowaniu człowieka jako osoby / Lach-Rosocha, Jadwiga.
525   2000301167868 Z.116786 Pedagogiczna rola bibliotekarza w dobie europeizacji / Tomczyk, Danuta.
526   2000301148263 Z.114826 Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą : praca zbiorowa /
527   2000301226497 Z.122649 Pedagogie małych działań : krytyczne studium alternatyw edukacyjnych / Rudnicki, Paweł.
528   2000301024444 Z.102444 Pedagogika T.2 /
529   2000301115623 Z.111562 Pedagogika T.1 Podstawy nauk o wychowaniu
530   2000301115647 Z.111564 Pedagogika T.3 Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej
531   2000301115630 Z.111563 Pedagogika T.2 Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych
532   2000301011314 Z.101131 Pedagogika : podręcznik akademicki . T.1 /
533   2000301152727 Z.115272 Pedagogika : zakorzenienie i transgresja /
534   2000301162795 Z.116279 Pedagogika : kluczowe zagadnienia : podręcznik akademicki / Kron, Friedrich W.
535   2000301211257 Z.121125 Pedagogika : podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym / Hejnicka-Bezwińska, Teresa
536   2000301158965 Z.115896 Pedagogika /
537   2000301012960 Z.101296 Pedagogika alternatywna : dylematy teorii /
538   2000300979011 Z.97901 Pedagogika alternatywna New Age : propozycje pedagogicznej koncepcji osobowości i wychowania / POZNAŃSKA, MARIA WANDA
539   2000301130060 Z.113006 Pedagogika czasu wolnego / Pięta, Jan.
540   2000301098810 Z.109881 Pedagogika informacyjna : media w kształceniu ustawicznym /
541   2000301225667 Z.122566 Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana : konsekwencje metodologiczne /
542   2000301161491 Z.116149 Pedagogika klasycznego liberalizmu : w dwugłosie John Locke i John Stuart Mill / Wrońska, Katarzyna.
543   2000301151485 Z.115148 Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku /
544   2000301112707 Z.111270 Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. 1 /
545   2000301112714 Z.111271 Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. 2 /
546   2000301157821 Z.115782 Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego : praca zbiorowa /
547   2000301152093 Z.115209 Pedagogika ogólna : dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym : praca zbiorowa /
548   2000301216290 Z.121629 Pedagogika ogólna : wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym / Benner, Dietrich
549   2000301118204 Z.111820 Pedagogika ogólna / Hejnicka-Bezwińska, Teresa
550   2000301165871 Z.116587 Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna /
551   2000300965045 Z.96504 Pedagogika ogólna i subdyscypliny /
552   2000301026943 Z.102694 Pedagogika opiekuńcza w zarysie. 1 / Dąbrowski, Zdzisław
553   2000301026950 Z.102695 Pedagogika opiekuńcza w zarysie. 2 / Dąbrowski, Zdzisław
554   2000301118181 Z.111818 Pedagogika pracy / Kwiatkowski, Stefan Michał
555   2000301154660 Z.115466 Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Klim-Klimaszewska, Anna.
556   2000301159566 Z.115956 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje /
557   2000301159825 Z.115982 Pedagogika religii : podręcznik akademicki / Rogowski, Cyprian
558   2000301162887 Z.116288 Pedagogika religii w kontekście edukacyjnym = Pedagogika náboźenstva vo výchovnom kontexte = L'educazione religiosa nel contesto educativo /
559   2000301217587 Z.121758 Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań / Ambrozik, Wiesław
560   2000300880690 Z.88069 Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne / PYTKA LESŁAW
561   2000301172398 Z.117239 Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń /
562   2000301150679 Z.115067 Pedagogika specjalna - tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą... : studia zadedykowane profesorowi Czesławowi Kosakowskiemu /
563   2000301071349 Z.107134 Pedagogika specjalna : aktualne osiągnięcia i wyzwania /
564   2000301127619 Z.112761 Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. T. 1 / Smith, Deborah Deutsch.
565   2000301127626 Z.112762 Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. T. 2 / Smith, Deborah Deutsch.
566   2000301210885 Z.121088 Pedagogika specjalna : od tradycji do współczesności / Chrzanowska, Iwona.
567   2000300828388 Z.82838 Pedagogika specjalna w Polsce : wybrane zagadnienia z przeszłości i współczesności oraz tendencje rozwoju /
568   2000301133580 Z.113358 Pedagogika specjalna w służbie osób niepełnosprawnych : księga jubileuszowa /
569   2000301068660 Z.106866 Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki 1 Marynowicz-Hetka, Ewa
570   2000301037642 Z.103764 Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów /
571   2000301087340 Z.108734 Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. T. 2, Debata /
572   2000301216931 Z.121693 Pedagogika społeczna : zarys problematyki / Cichosz, Mariusz
573   2000301161873 Z.116187 Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro / Kawula, Stanisław
574   2000301118174 Z.111817 Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności / Radziewicz-Winnicki, Andrzej
575   2000301146160 Z.114616 Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku /
576   2000301167301 Z.116730 Pedagogika twórczości / Szmidt, Krzysztof J.
577   2000301099442 Z.109944 Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia / Wyczesany, Janina.
578   2000301054762 Z.105476 Pedagogika w działaniu społecznym
579   2000301162221 Z.116222 Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu : działania i doświadczenia : praca zbiorowa /
580   2000301165536 Z.116553 Pedagogika wczesnej edukacji : dyskursy, problemy, otwarcia /
581   2000301140915 Z.114091 Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania /
582   2000301225957 Z.122595 Pedagogika wczesnoszkolna : rekonstrukcja kluczowych problemów /
583   2000300972562 Z.97256 Pedagogika wobec współczesnych wyzwań /
584   2000301155230 Z.115523 Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów /
585   2000301145583 Z.114558 Pedagogika. T. 4, Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji /
586   2000301172060 Z.117206 Pedeutologia : studium teoretyczno-pragmatyczne / Szempruch, Jolanta.
587   2000301118167 Z.111816 Pedeutologia / Kwiatkowska, Henryka.
588   2000301172084 Z.117208 Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Stelter, Żaneta.
589   2000301166472 Z.116647 Percepcja słuchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Jakoniuk-Diallo, Anna.
590   2000301160364 Z.116036 Piękno w okresie dojrzewania : spostrzeganie własnego ciała i prewencja zaburzeń łaknienia w środowisku szkolnym / Weber, Magdalena
591   2000301157272 Z.115727 Pisanie prac i sztuka ich prezentacji / Grzybowski, Przemysław.
592   2000301001230 Z.100123 Piszę pracę licencjacką i magisterską : praktyczne wskazówki dla studenta / ZBROIŃSKA, BARBARA
593   2000301230982 Z.123098 Poczucie podmiotowości pedagogów szkolnych a ich osobowościowe wyznaczniki pracy / Wierzejska, Joanna.
594   2000301156299 Z.115629 Poczucie sensu i bezsensu życia u wychowanków domów dziecka / Meissner-Łozińska, Justyna.
595   2000300979004 Z.97900 Podmiotowość roli nauczyciela i ucznia (w świetle analizy opinii społecznych) / OLUBIŃSKI, ANDRZEJ
596   2000301137090 Z.113709 Podmiotowy model pracy socjalnej / Stasiak, Makary Krzysztof
597   2000300933815 Z.93381 Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny / Tyszka, Zbigniew
598   2000301158620 Z.115862 Podstawy dydaktyki / Bereźnicki, Franciszek
599   2000301217785 Z.121778 Podstawy gerontologii w zarysie / Sieja, Krzysztof
600   2000301157128 Z.115712 Podstawy kształcenia ogólnego / Bereźnicki, Franciszek
601   2000301140649 Z.114064 Podstawy metodologii badań w pedagogice /
602   2000301166885 Z.116688 Podstawy muzykoterapii /
603   2000301093556 Z.109355 Podstawy pedagogiki pracy / Wiatrowski, Zygmunt
604   2000301159832 Z.115983 Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką / Karbowniczek, Jolanta
605   2000301072551 Z.107255 Podstawy pomiaru, konstruowania i ewaluacji testu dydaktycznego KUBIELSKI, WIESŁAW W.
606   2000301169480 Z.116948 Podstawy poznawcze procesu kształcenia / Szadzińska, Ewa.
607   2000300117062 Z.11706 Podstawy teorii i metodyki wychowania fizycznego : książka pomocnicza dla nauczycieli wychowania fizycznego / Denisiuk, Ludwik.
608   2000300978434 Z.97843 Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych /
609   2000301017552 Z.101755 Podstawy wiedzy o nauczaniu /
610   2000301160081 Z.116008 Pokoleniowe przemiany społecznej świadomości wartości rodziny / Frączek, Zofia.
611   2000301217051 Z.121705 Pokonać dyspraksję : prosty program ćwiczeń poprawiających umiejętności ruchowe w domu i w szkole / Platt, Geoff
612   2000301148027 Z.114802 Pola poznawcze dydaktyki w dialogu i perspektywie /
613   2000301222314 Z.122231 Polityka wyrównywania szans edukacyjnych w III RP / Stępień-Lampa, Natalia.
614   2000301193447 Z.119344 Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki /
615   2000301158828 Z.115882 Pomoc rozwojowa : teoria i polityka / Kopiński, Dominik
616   2000301148430 Z.114843 Pomoc społeczna : procedury i tryb przyznawania świadczeń / Nitecki, Stanisław.
617   2000301157838 Z.115783 Pomoc społeczna wobec rodzin : interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę /
618   2000301026349 Z.102634 Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka . T.1 /
619   2000301081287 Z.108128 Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny /
620   2000301146993 Z.114699 Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Skałbania, Barbara.
621   2000301166489 Z.116648 Poradnictwo socjalne dla rodzin : podręcznik akademicki / Weissbrot-Koziarska, Anna.
622   2000301217846 Z.121784 Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym /
623   2000301113681 Z.111368 Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży / Wołk, Zdzisław.
624   2000301129293 Z.112929 Poradnik dla doktorantów i habilitantów / Kolman, Romuald
625   2000300911080 Z.91108 Poradnik dla doktorantów i habilitantów. KOLMAN ROMUALD
626   2000301011871 Z.101187 Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) / PAJĄK, KAZIMIERZ
627   2000300978359 Z.97835 Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujcych podstawy progr.w zakr.szkoły podst.i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi : praca zbiorowa /
628   2000300478477 Z.47847 Poradnik fonetyczny dla nauczycieli / ROCŁAWSKI, BRONISŁAW
629   2000300978342 Z.97834 Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i [...] : praca zbiorowa /
630   2000300911349 Z.91134 Poradnik twórczego treningu technicznego : dla nauczycieli klas I-III / Kazberuk, Jan.
631   2000301163150 Z.116315 Postawa twórcza a hierarchia wartości młodego pokolenia / Kleszcz, Magdalena.
632   2000301213510 Z.121351 Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły : studium społeczno-pedagogiczne / Dobrowolska, Barbara
633   2000301146191 Z.114619 Postawy osób starszych wobec edukacji : studium teoretyczno-diagnostyczne / Pakuła, Magdalena.
634   2000301131715 Z.113171 Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej /
635   2000301153960 Z.115396 Poszukiwanie (kon)tekstów dla edukacji : migracje słowa i obrazu /
636   2000300978731 Z.97873 Potomkowie Hooligana - szalikowcy : społeczno-kulturowe źródła agresji widowni sportowych / KOWALSKI, RADOSŁAW
637   2000301217068 Z.121706 Powiem ci, jak się uczyć : przewodnik dla ambitnych nauczycieli i rodziców / Szychowska-Gołębiowska, Joanna.
638   2000301168414 Z.116841 Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych : nowe trendy i wyzwania / Gerlach, Ryszard.
639   2000301143688 Z.114368 Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych / Bereźnicki, Franciszek
640   2000301072629 Z.107262 Praca dyplomowa w pedagogice : (koncepcja, konstrukcja, edycja) KUBIELSKI, WIESŁAW WOJCIECH
641   2000301161514 Z.116151 Praca i rodzina : konflikt czy synergia? : konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi - uwarunkowania i znaczenie dla jakości życia kobiet i mężczyzn / Lachowska, Bogusława.
642   2000300965465 Z.96546 Praca opiekuńczo-wychowawcza w teorii i praktyce /
643   2000301224066 Z.122406 Praca socjalna : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość /
644   2000301218577 Z.121857 Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny : przykład podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach / Krasiejko, Izabela.
645   2000301217273 Z.121727 Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna / Kanios, Anna.
646   2000301151720 Z.115172 Praca socjalna, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach / Szczepkowski, Jacek
647   2000301225964 Z.122596 Praca wychowawcza nauczyciela z uczniami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych : co nauczyciel może zaczerpnąć z pracy terapeuty / Ganczarska, Małgorzata.
648   2000301223311 Z.122331 Praca z dzieckiem z ADHD / Walerych, Sylwia.
649   2000301152109 Z.115210 Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą : metoda pracy sekwencjami na lekcjach plastyki / Żabińska, Agnieszka.
650   2000300979547 Z.97954 Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / PUŁŁO, ANDRZEJ
651   2000301130527 Z.113052 Prace magisterskie z pedagogiki / Bereźnicki, Franciszek
652   2000301163112 Z.116311 Pracownicy socjalni : pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym : raport /
653   2000301160722 Z.116072 Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej /
654   2000301178970 Z.117897 Praktyka badań pedagogicznych /
655   2000301212223 Z.121222 Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej : (w poszukiwaniu logiki zmian) / Hejnicka-Bezwińska, Teresa
656   2000300978861 Z.97886 Prasa, radio i telewizja w Polsce : zarys dziejów /
657   2000301232177 Z.123217 Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro - perspektywa korczakowska. T. 1 = The rights of the child yesterday, today and tomorrow - the Korczak perspective. P. 1 /
658   2000301232184 Z.123218 Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro - perspektywa korczakowska. T. 2 = The rights of the child yesterday, today and tomorrow - the Korczak perspective. P. 2 /
659   2000301232191 Z.123219 Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro - perspektywa korczakowska. T. 3 = The rights of the child yesterday, today and tomorrow - the Korczak perspective. | P. 3 /
660   2000300992355 Z.99235 Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby / OLBRYCHT, KATARZYNA
661   2000301160739 Z.116073 Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. T. 1 /
662   2000301160746 Z.116074 Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. T. 2 /
663   2000301217334 Z.121733 Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne / Kozak, Małgorzata.
664   2000301158835 Z.115883 Predyktory przezwyciężania dysleksji rozwojowej : doświadczenia pedagogiczne / Pecyna, Maria Bogumiła.
665   2000301027544 Z.102754 Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej : J.H.Pestalozzi, J.Korczak, A.Makarenko, J.Babicki / PYRZYK, IRENEUSZ
666   2000300980246 Z.98024 Problematyka współczesnych systemów wychowania / KUNOWSKI, STEFAN
667   2000301154059 Z.115405 Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja / Chrzanowska, Iwona.
668   2000301135706 Z.113570 Problemy współczesnej edukacji : dekonstrukcja polityki oświatowej III RP / Śliwerski, Bogusław
669   2000301166496 Z.116649 Problemy współczesnej pedagogiki : teoria i praktyka /
670   2000301227609 Z.122760 Problemy wychowawcze w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie : teoria i praktyczne zastosowania dla szkół ogólnodostępnych i specjalnych /
671   2000301229702 Z.122970 Proces emancypacji kultury szkoły / Czerepaniak-Walczak, Maria.
672   2000301142322 Z.114232 Procesy migracji w społeczeństwie otwartym : perspektywa edukacji międzykulturowej /
673   2000301145859 Z.114585 Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej : konteksty polsko-słowacko-czeskie /
674   2000301157036 Z.115703 Profesjonalna praca socjalna : nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? /
675   2000301168858 Z.116885 Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 1 /
676   2000301168933 Z.116893 Profilaktyka społeczna i resocjalizacja = Social prevention and resocialization /
677   2000301155919 Z.115591 Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 2, Działania /
678   2000301160753 Z.116075 Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych : na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji / Półtorak, Małgorzata.
679   2000301043018 Z.104301 Program nauczania wychowania fizycznego w klasach 4-6 w zreformowanejszkole podstawowej / WRÓBLEWSKI, PIOTR
680   2000301099510 Z.109951 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej Pawlak, Piotr
681   2000301162238 Z.116223 Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym / Wolska-Prylińska, Dorota.
682   2000301154714 Z.115471 Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna / Szefler, Elżbieta.
683   2000301228507 Z.122850 Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci : oparte na dowodach podejście do profilaktyki i interwencji /
684   2000301155926 Z.115592 Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole : program poprawy wzorców zachowania / Crone, Deanne A.
685   2000301012946 Z.101294 Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania : praca zbiorowa /
686   2000300873708 Z.87370 Przemiany oświaty : szkice o ideach i praktyce edukacyjnej / LEWOWICKI TADEUSZ
687   2000301156312 Z.115631 Przemiany pokoleniowe postaw wobec osób upośledzonych umysłowo / Kazanowski, Zdzisław
688   2000301073503 Z.107350 Przemiany systemu polskiej edukacji w warunkach procesu europeizacji KOŚĆ, ILONA
689   2000300972647 Z.97264 Przemiany w polskich programach wczesnoszkolnej edukacji / PARAFINIUK-SOIŃSKA, JANINA
690   2000301155933 Z.115593 Przemoc - w zachowaniu się dzieci i młodzieży : przyczyny, mechanizmy, profilaktyka /
691   2000301119126 Z.111912 Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu /
692   2000301137120 Z.113712 Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania /
693   2000301012670 Z.101267 Przemoc w rodzinie : teoria i rzeczywistość / Mazur, Jadwiga
694   2000301225421 Z.122542 Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne /
695   2000301219260 Z.121926 Przemoc w szkole : program zapobiegania i zwalczania przemocy dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców / O'Moore, Mona.
696   2000301146986 Z.114698 Przemoc w wychowaniu rodzinnym / Maćkowicz, Jolanta.
697   2000301149611 Z.114961 Przemoc, terapia, zadośćuczynienie : z doświadczeń badacza i terapeuty / Dyjakon, Dorota.
698   2000301154721 Z.115472 Przestępczość młodocianych : interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew / Czerwińska-Jakimiuk, Ewa.
699   2000301165062 Z.116506 Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością / Olszewski, Sławomir.
700   2000301160395 Z.116039 Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne : obszary pracy współczesnej szkoły /
701   2000301161019 Z.116101 Przestrzeń edukacyjna : dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne : (w poszukiwaniu wzorów pracy pedagogicznej) /
702   2000301154066 Z.115406 Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych = Educational space versus social challenges and expectations = Obrazovatel'noe prostranstvo v kontekste vyzovov i ožidanij sovremennogo obŝestva /
703   2000301210472 Z.121047 Przyroda : 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane w klasach I-III / Stasica, Jadwiga.
704   2000301229719 Z.122971 Przyszli nauczyciele języków obcych na drodze budowania kompetencji zawodowej : refleksja, uczenie się, rozwój / Szymankiewicz, Krystyna.
705   2000301149369 Z.114936 Psyche i edukacja : emocje, wyobraźnia i nieświadomość w uczeniu się i nauczaniu / Neville, Bernie
706   2000301232412 Z.123241 Psychodrama w teorii i praktyce / Stadler, Christian
707   2000300997831 Z.99783 Psychologia kształcenia / MIETZEL, GERD
708   2000301151447 Z.115144 Psychologia poznania : umysł i świat / Maruszewski, Tomasz
709   2000300984893 Z.98489 Psychologiczne aspekty rehabilitacji zawodowej osób niewidomych zatrudnionych w warunkach pełnej i częściowej integracji / SĘKOWSKI, TOMASZ
710   2000301153823 Z.115382 Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka /
711   2000300824090 Z.82409 Psychopedagogiczne i medyczne studium terminologiczne : wydanie eksperymentalno-pilotowe /
712   2000301158385 Z.115838 Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży /
713   2000301214661 Z.121466 Psychospołeczne uwarunkowania umiejętności pracownika socjalnego /
714   2000301171957 Z.117195 Pułapki wychowania / Krzyżowska, Teresa.
715   2000301168698 Z.116869 Rada rodziców w szkole / Krajewska, Beata.
716   2000301165543 Z.116554 Refleksje nad jakością pracy szkoły = Reflections on the quality of school work /
717   2000301128098 Z.112809 Refleksje nad współczesną pedagogiką w Polsce /
718   2000301164805 Z.116480 Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym : z doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie : przykładowe scenariusze zajęć /
719   2000301166519 Z.116651 Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową /
720   2000301230838 Z.123083 Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych /
721   2000301155940 Z.115594 Rekreacja i czas wolny : studia humanistyczne /
722   2000301154745 Z.115474 Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole / Jegier, Aneta.
723   2000301155957 Z.115595 Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej /
724   2000301224097 Z.122409 Relacje uczeń-nauczyciel we współczesnej szkole /
725   2000301231231 Z.123123 Remote : pracuj zdalnie, biuro jest zbędne / Fried, Jason.
726   2000301100315 Z.110031 Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 /
727   2000301100322 Z.110032 Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 /
728   2000301154073 Z.115407 Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie / Opora, Robert.
729   2000301223328 Z.122332 Resocjalizacja (nie)urojona : o zawłaszczaniu przestrzeni penitencjarnej / Stępniak, Piotr
730   2000300967063 Z.96706 Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie /
731   2000301143695 Z.114369 Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce /
732   2000301224738 Z.122473 Resocjalizować, we współczesnej rzeczywistości społecznej? : ale jak? /
733   2000301164607 Z.116460 Rodzice dzieci z autyzmem / Pisula, Ewa.
734   2000301154134 Z.115413 Rodzice i ich dzieci w tańcu pokoleń / Wrzesień, Witold
735   2000301169930 Z.116993 Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? /
736   2000301226329 Z.122632 Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie /
737   2000301226336 Z.122633 Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny /
738   2000301022945 Z.102294 Rodzina i formy jej wspomagania / BADORA, SYLWIA
739   2000300933440 Z.93344 Rodzina polska u progu XXI wieku : I Sympozjum naukowe zorganizowane przez Mazowiecką Wyższą Szkołę Human istyczno-Pedagogiczną w Łowiczu w dniach 20-21 maja 1996 roku /
740   2000301018467 Z.101846 Rodzina twórcą i przekazicielem kultury / DYCZEWSKI, LEON
741   2000301150501 Z.115050 Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej / Gizicka, Dorota.
742   2000301157876 Z.115787 Rodzina w świecie wartości : religia, praca i czas wolny /
743   2000301157883 Z.115788 Rodzina w świecie współczesnym /
744   2000301158392 Z.115839 Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju /
745   2000301222413 Z.122241 Rodzinna piecza zastępcza - poradnik praktyczny / poradnik praktyczny /
746   2000301168186 Z.116818 Rodzinne formy opieki zastępczej : teoria i praktyka = Family foster care : theory and practice /
747   2000301154752 Z.115475 Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze /
748   2000301146566 Z.114656 Rodzinne uwarunkowania odraczania dorosłości u młodych mężczyzn / Czerka, Eliza
749   2000301146931 Z.114693 Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju /
750   2000301217327 Z.121732 Rok Janusza Korczaka 2012 : nie ma dzieci - są ludzie = The Year of Janusz Korczak 2012 : there are no children, there are people /
751   2000301148775 Z.114877 Rola uczelni w regionie / Marszałek, Anna
752   2000301155254 Z.115525 Rozgryzając tajniki mowy : wiedza o języku polskim dla logopedów / Łuczyński, Edward
753   2000301161910 Z.116191 Rozmowy z rodzicami : poradnik dla nauczyciela / Tkaczyk, Anna.
754   2000301172237 Z.117223 Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej /
755   2000301142360 Z.114236 Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego /
756   2000301177317 Z.117731 Rozwój daje radość : terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim /
757   2000301217181 Z.121718 Rozwój dialogiczny w okresie niemowlęcym : badanie porównawcze interakcji rodziców z niemowlęciem słyszącym oraz rodziców z niemowlęciem z uszkodzonym słuchem w oparciu o elementy dialogowe istotne dla procesu nabywania mowy / Bagan-Wajda, Katarzyna.
758   2000300985098 Z.98509 Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym / MAKRIS, MARIA
759   2000301145897 Z.114589 Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa / Konarska, Joanna.
760   2000301083236 Z.108323 Rozwój teorii i metod polskiej pedagogiki opiekuńczej / Pyrzyk, Ireneusz
761   2000301222260 Z.122226 Rytmika Emila Jaques-Dalcroze'a w edukacji i terapii dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej / Bogdanowicz, Ewa
762   2000301226343 Z.122634 Rzeczywistość dziecka /
763   2000301128111 Z.112811 Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli / Janowska, Janina.
764   2000301165765 Z.116576 Samodzielność małych dzieci z porażeniem mózgowym / Kubiak, Hanna
765   2000301153977 Z.115397 Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie / Grabowiec, Anna.
766   2000300872787 Z.87278 Samoświadomość nauczyciela / Czykwin, Elżbieta
767   2000301225537 Z.122553 Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych / Gudro, Maria
768   2000301162542 Z.116254 Scenariusze przedstawień szkolnych / Bajon, Ewa.
769   2000300993215 Z.99321 Scenariusze zajęć w przedszkolu z "Zeszytem pięciolatka" Marii Radwan / BOJAKOWSKA, ALINA
770   2000300990283 Z.99028 Scenariusze zajęć w przedszkolu z "Zeszytem trzylatka" Marii Janiak / JANIAK, MARIA
771   2000301231033 Z.123103 Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną : nauczycielskie (de)konstrukcje / Jurczyk, Marta.
772   2000301226527 Z.122652 Sens umuzykalniania : o celowości edukacji muzycznej / Zwolińska, Ewa.
773   2000301151492 Z.115149 Skazani na wykluczenie!? : zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną /
774   2000301223885 Z.122388 Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje /
775   2000301231781 Z.123178 Służby społeczne w pracy z uchodźcami na pograniczu polsko-niemieckim /
776   2000301155278 Z.115527 Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego : dorosłość i starość : standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej : przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania /
777   2000301155285 Z.115528 Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego : dzieciństwo i młodość : standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej : przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania /
778   2000301158323 Z.115832 Socjotechnika : sztuka zdobywania władzy nad umysłami / Hadnagy, Christopher.
779   2000301019891 Z.101989 Socjotechnika, między magią a analogią : szkice o masowej perswazji w PRL-u i III RP / BARAŃSKI, JANUSZ
780   2000301218393 Z.121839 Socjoterapia dzieci i młodzieży : diagnoza i metody pracy /
781   2000301214449 Z.121444 Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 2 /
782   2000301226244 Z.122624 Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 3 /
783   2000301222147 Z.122214 Spacerkiem po dziejach polskiej edukacji : (wybór artykułów publicystycznych) / Krowicki, Stanisław L.
784   2000301147044 Z.114704 Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce / Ładyżyński, Andrzej
785   2000301157906 Z.115790 Społeczne wymiary starzenia się /
786   2000301163341 Z.116334 Społeczno-pedagogiczne konteksty niepełnosprawności /
787   2000301160777 Z.116077 Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców / Kozieł, Beata
788   2000301169787 Z.116978 Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej /
789   2000301223496 Z.122349 Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami / Mitchell, David
790   2000301160517 Z.116051 Sprawności moralne w wychowaniu : wyzwania i rzeczywistość /
791   2000301229610 Z.122961 Sprawny senior : jak być aktywnym mimo problemów zdrowotnych / Bukowska, Anna.
792   2000301041311 Z.104131 Spróbujmy mówić razem : program profilaktyki logopedycznej (dla przedszkoli, klas kształcenia / DITTFELD, BOŻENA
793   2000301152130 Z.115213 Stałe cechy osobowości nauczyciela determinantami jakości jego pracy zawodowej / Pituła, Beata.
794   2000301232221 Z.123222 Standardy ochrony praw dziecka /
795   2000301225544 Z.122554 Starość człowieka - szanse i zagrożenia : implikacje pedagogiczne / Wawrzyniak, Joanna.
796   2000301161675 Z.116167 Starość non profit : wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie / Błachnio, Aleksandra
797   2000300839162 Z.83916 Start - szok zawodowy - twórcza praca nauczyciela [klas początkowych] / Jodłowska, Bogusława.
798   2000300966714 Z.96671 Statystyka dla pedagogów : wybrane zagadnienia / KRAJEWSKA ANNA
799   2000301151508 Z.115150 Stereotypy niepełnosprawności : między wykluczeniem a integracją /
800   2000301160593 Z.116059 Stereotypy samobójcze : kulturowe czynniki agresji w życiu społecznym i w organizacji / Sikorski, Czesław
801   2000301168445 Z.116844 Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji /
802   2000301022167 Z.102216 Sto spraw szkoły : mini-encyklopedia prawno-organizacyjna / PIELACHOWSKI, JÓZEF
803   2000301013165 Z.101316 Stres w zawodzie nauczyciela /
804   2000301113049 Z.111304 Struktura i dynamika kompetencji informacyjnych nauczyciela w społeczeństwie sieciowym / Perzycka, Elżbieta.
805   2000301164249 Z.116424 Studenci konsumentami wiedzy akademickiej /
806   2000300857241 Z.85724 Studia z dziejów edukacji /
807   2000301232160 Z.123216 Stulecie polskiej polityki społecznej : 1918-2018 /
808   2000301164829 Z.116482 Style życia, wartości, obyczaje : stare tematy, nowe spojrzenia /
809   2000301012717 Z.101271 Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji ,socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży / JĘDRZEJEWSKI, MAREK
810   2000301154332 Z.115433 Subkultury młodzieżowe : bunt nie przemija / Prejs, Bogdan
811   2000301158873 Z.115887 System integralny w edukacji dziecka : konteksty i konsekwencje zmian : praca zbiorowa /
812   2000301154776 Z.115477 Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa /
813   2000301213701 Z.121370 Systemy edukacji w Europie : prezentacja systemów oświatowych pod kątem różnic i cech wspólnych / Nycz, Grzegorz Władysław.
814   2000301169794 Z.116979 Systemy edukacji w krajach europejskich /
815   2000300987429 Z.98742 Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / Świętochowska, Urszula
816   2000301154783 Z.115478 Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym /
817   2000301156794 Z.115679 Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej / Cęcelek, Grażyna.
818   2000301145927 Z.114592 Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? /
819   2000301151515 Z.115151 Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata / Waloszek, Danuta
820   2000301162566 Z.116256 Szczęśliwi rodzice - szczęśliwe dzieci : praktyczny przewodnik / Łukawska, Krystyna.
821   2000301230388 Z.123038 Sześciolatek w szkolnej ławce : obniżenie obowiązkowego wieku szkolnego w polskim systemie edukacyjnym / Rzymełka-Frąckiewicz, Agata
822   2000301161538 Z.116153 Szkolna edukacja zdrowotna ukierunkowana na doskonalenie jakości życia uczniów / Wolny, Barbara.
823   2000301119249 Z.111924 Szkolnictwo wyższe w Polsce : ustrój, prawo, organizacja /
824   2000301131029 Z.113102 Szkolny doradca zawodowy : fakt czy mit we współczesnej szkole : materiały III konferencji naukowej odbytej 11 grudnia 2007 r. w Lublinie /
825   2000301171988 Z.117198 Szkoła bez agresji : od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania / Prościak, Beata.
826   2000301145934 Z.114593 Szkoła i jej wychowankowie : między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości /
827   2000301156800 Z.115680 Szkoła i nauczyciel a syndrom wypalenia zawodowego / Kocór, Maria.
828   2000301223502 Z.122350 Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym : teoria i praktyka /
829   2000301147020 Z.114702 Szkoła w świecie współczesnym /
830   2000301167455 Z.116745 Szkoła wielokulturowa - organizacja pracy i metody nauczania : wybór tekstów /
831   2000301158880 Z.115888 Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. T. 1, W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego) wymiaru myśli pedagogicznej /
832   2000301158897 Z.115889 Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. T. 2, Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości /
833   2000301166526 Z.116652 Szkoła wspierająca twórczość uczniów : teoria i przykład praktyki / Galewska-Kustra, Marta.
834   2000301148812 Z.114881 Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku /
835   2000301152772 Z.115277 Sztuka i wychowanie : współczesne problemy edukacji estetycznej : monografia zbiorowa /
836   2000300997077 Z.99707 Ścieżka edukacyjna - edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w szkole / WOYNAROWSKA, BARBARA
837   2000301008390 Z.100839 Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian /
838   2000301160111 Z.116011 Środowisko rodzinne w trosce o zdrowie dziecka / Bulska, Joanna.
839   2000301113582 Z.111358 Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe /
840   2000301165772 Z.116577 Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną / Żuchelkowska, Krystyna
841   2000301161545 Z.116154 Świat(y) "upośledzonego" macierzyństwa / Lindyberg, Iwona.
842   2000301160432 Z.116043 Światy i konteksty społeczne /
843   2000301217921 Z.121792 Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Szczepanik, Renata.
844   2000301155964 Z.115596 Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela : nowe wyzwania edukacyjne /
845   2000301230371 Z.123037 Technologie informacyjno-komunikacyjne i E-learning we współczesnej edukacji / Smyrnova-Trybulska, Eugenia.
846   2000301160784 Z.116078 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej /
847   2000300999019 Z.99901 Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej : praca zbiorowa /
848   2000301231323 Z.123132 Teoretyczne konteksty profilaktyki niedostosowania społecznego / Kwiatkowski, Piotr
849   2000301147075 Z.114707 Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej /
850   2000301152239 Z.115223 Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli /
851   2000300995349 Z.99534 Teoria wychowania : bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia / TYRAŁA, PAWEŁ
852   2000300999361 Z.99936 Teoria wychowania : bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia / TYRAŁA, PAWEŁ
853   2000301012885 Z.101288 Teoria wychowania w zarysie / ŁOBOCKI, MIECZYSŁAW
854   2000301116897 Z.111689 Teorie andragogiczne : metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej / Malewski, Mieczysław
855   2000301118129 Z.111812 Teorie i koncepcje wychowania / Nowak, Marian
856   2000301099626 Z.109962 Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej Gunia, Grażyna
857   2000301165079 Z.116507 Terapia pedagogiczna : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Dąbrowska-Jabłońska, Iwona.
858   2000301227913 Z.122791 Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć /
859   2000301168452 Z.116845 Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych / Florczykiewicz, Janina.
860   2000301156817 Z.115681 Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci : matematyka /
861   2000301228415 Z.122841 Terapia zajęciowa /
862   2000301232405 Z.123240 Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną / Bac, Aneta.
863   2000301228408 Z.122840 Terapia zajęciowa w geriatrii / Janus, Edyta.
864   2000301126070 Z.112607 Tolerancja a edukacja /
865   2000301138622 Z.113862 Tolerancja i wielokulturowość - wyzwania XXI wieku /
866   2000301162764 Z.116276 Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 2 /
867   2000301114220 Z.111422 Tradycja, osiągnięcia, perspektywy pedagogiki specjalnej w kontekście zmian edukacyjnych /
868   2000301231040 Z.123104 Trajektoria życia rodziców dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi : formy społecznego wsparcia / Klajmon-Lech, Urszula.
869   2000301223830 Z.122383 Transgresje w edukacji. T. 2, Twórcza edukacja i edukacja do twórczości /
870   2000301223847 Z.122384 Transgresje w edukacji. T. 1, Twórczy nauczyciel i rodzic w procesie (nie)twórczej edukacji formalnej i nieformalnej /
871   2000301162771 Z.116277 Trudne drogi adaptacji : wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim / Cytowska, Beata
872   2000300986804 Z.98680 Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / ZAKRZEWSKA, BARBARA
873   2000301166533 Z.116653 Trudności w czytaniu i pisaniu : rozważania teoretyczne i praktyczne /
874   2000301156374 Z.115637 Twórczość w szkole : rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia /
875   2000301157920 Z.115792 Twórczy pedagogicznie nauczyciele klas młodszych : obszary i panorama problematyki /
876   2000301212926 Z.121292 Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty /
877   2000301154806 Z.115480 Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie = Learning adult in the changing world = Der Lernende Erwachsene in der sich Ändernden Welt /
878   2000301167851 Z.116785 Uczelnia przyjazna niepełnosprawności : pomiędzy stereotypami a rzeczywistością funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie /
879   2000301130411 Z.113041 Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela : XIV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Opole, 26-28 września 2008 r. /
880   2000301130404 Z.113040 Uczenie się i egzamin w oczach uczniów : XIII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Łomża, 5-7 października 2007 /
881   2000301011512 Z.101151 Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej / ŁAWROWSKA, ROMUALDA
882   2000301155322 Z.115532 Uczeń wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku /
883   2000301155339 Z.115533 Uczeń wobec wyzwań współczesności /
884   2000301226268 Z.122626 Uczeń z autyzmem / Prokopiak, Anna.
885   2000301155988 Z.115598 Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej /
886   2000301150457 Z.115045 Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej : przewodnik dla wychowawców i nauczycieli / Seweryńska, Anna Maria.
887   2000301154486 Z.115448 Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Limont, Wiesława
888   2000301161682 Z.116168 Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości /
889   2000300994267 Z.99426 Uczymy inaczej : nauczanie zintegrowane w klasach niższych : poradnik dydaktyczny dla nauczyciela / KOWALIK-OLUBIŃSKA, MAŁGORZATA
890   2000300975228 Z.97522 Uczymy, jak się uczyć / FISHER, ROBERT
891   2000301217983 Z.121798 Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty : doświadczenia studentów pedagogiki / Pauluk, Dorota.
892   2000301114237 Z.111423 Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością : teoria, diagnoza, wspomaganie /
893   2000301161965 Z.116196 Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela /
894   2000301226275 Z.122627 Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / Jegier, Aneta.
895   2000301231620 Z.123162 Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami /
896   2000301012007 Z.101200 Usprawnienie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym /
897   2000301115074 Z.111507 Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju / Wyczesany, Janina
898   2000301171209 Z.117120 Uwarunkowania efektów kształcenia akademickiego /
899   2000301168711 Z.116871 Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej /
900   2000301212643 Z.121264 Uwięziony uczeń wart uwagi : nauczycieli resocjalizujących portret własny w rekonstrukcji ich uczniów / Pecyna, Maria Bogumiła.
901   2000301022235 Z.102223 Vademecum pedagoga szkolnego /
902   2000301214746 Z.121474 W dążeniu do skutecznej resocjalizacji /
903   2000301225322 Z.122532 W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta /
904   2000301227074 Z.122707 W kręgu niepełnosprawności - teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej /
905   2000300857982 Z.85798 W kręgu powinności moralnych nauczyciela. MOLESZTAK ALDONA
906   2000300986910 Z.98691 W kręgu rodziny dawniej i dzisiaj : materiały z konferencji "Jesień życia - blaski i cienie, rodzina - tr dycja i współczesność" /
907   2000301144883 Z.114488 W obliczu nowych wyzwań : dylematy młodej kadry akademickiej /
908   2000301125400 Z.112540 W poszukiwaniu drogi : szanse i problemy edukacji w Polsce / Szymański, Mirosław Józef
909   2000301160463 Z.116046 W poszukiwaniu podstaw pedagogiki humanistycznej : od fenomenologii Edmunda Husserla do pedagogiki fenomenologicznej / Ryk, Andrzej.
910   2000301217990 Z.121799 W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów : badania rekonstrukcyjne / Urbaniak-Zając, Danuta
911   2000301224752 Z.122475 W stronę dobrej edukacji przedszkolnej / Żuchelkowska, Krystyna
912   2000301099640 Z.109964 W trosce o wychowanie w szkole / Łobocki, Mieczysław
913   2000301155353 Z.115535 Wartości kształcenia we współczesnej szkole / Bereźnicka, Małgorzata.
914   2000301088934 Z.108893 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka /
915   2000301232580 Z.123258 Widzę, słyszę, czuję... : zabawy aktywizyjące zmysły kilkulatków / Winczewska, Aneta.
916   2000301214470 Z.121447 Wiedza o języku polskim dla logopedów / Łuczyński, Edward
917   2000301211363 Z.121136 Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych : teoria i scenariusze zabaw / Gispert, Carlos.
918   2000301155414 Z.115541 Wielodzietność we współczesnych rodzinach polskich / Bonisławska, Elwira Anna.
919   2000301166182 Z.116618 Wielokulturowość i problemy edukacji /
920   2000301160128 Z.116012 Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej /
921   2000301161552 Z.116155 Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka /
922   2000301227937 Z.122793 Wiersze i inscenizacje dla przedszkolaków na cały rok / Bacewicz, Sylwia.
923   2000301229061 Z.122906 Wierszyki ćwiczące języki czyli Rymowanki logopedyczne dla dzieci / Galewska-Kustra, Marta.
924   2000301156398 Z.115639 Więzi w małżeństwie i rodzinie - zaufanie, współdziałanie, zależność = Ties in marriage and family - confidence, cooperation, dependence /
925   2000301172091 Z.117209 Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Klim-Klimaszewska, Anna.
926   2000300972883 Z.97288 Wizje zawodu nauczyciela w Polsce u progu trzeciego tysiąclecia / GÓRSKA, LUCYNA
927   2000301155995 Z.115599 Włączanie społeczne w placówce specjalnej / Ploch, Leszek
928   2000301226367 Z.122636 Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy /
929   2000301128180 Z.112818 Wokół szkoły i nauczyciela : skrypt dla studentów filologii polskiej /
930   2000301165093 Z.116509 Wolontariat - młodzież - wychowanie / Braun, Katarzyna.
931   2000301156459 Z.115645 Wolontariat hospicyjny : perspektywa interdyscyplinarna / Stawiarska, Patrycja.
932   2000301168209 Z.116820 Wolontariat w teorii i praktyce /
933   2000301149390 Z.114939 Wpływ planowania na efektywność zmian w systemie oświaty / Szymańska, Maria
934   2000301165291 Z.116529 Wprowadzenie do logopedii / Gunia, Grażyna.
935   2000301154820 Z.115482 Wprowadzenie do zagadnień logopedii wieku rozwojowego / Błachnio, Krystyna.
936   2000301153885 Z.115388 Wsparcie dziecka w rozwoju : konteksty opieki i edukacji / Gajewska, Grażyna.
937   2000301213565 Z.121356 Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych : wirtualne grupy samopomocowe / Kondracka-Szala, Marta.
938   2000301172008 Z.117200 Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością /
939   2000301124359 Z.112435 Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej / Barłóg, Krystyna.
940   2000301192549 Z.119254 Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym / Poćwiardowska, Blanka.
941   2000301225988 Z.122598 Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej : chorzy, cierpiący i umierający jako Inni i Obcy /
942   2000301183943 Z.118394 Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia. T. 1 = Contemporary education space : genesis, transformation, new meanings. | Vol. 1 /
943   2000301183950 Z.118395 Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia. T. 2 = Contemporary education space : genesis, transformation, new meanings. | Vol. 2 /
944   2000301156831 Z.115683 Współczesna rodzina : dylematy teorii i praktyki pedagogicznej : praca zbiorowa /
945   2000301167233 Z.116723 Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych /
946   2000301116910 Z.111691 Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna /
947   2000301155377 Z.115537 Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich /
948   2000301132255 Z.113225 Współczesne dylematy pedagogiczne : media w społeczeństwie informacyjnym ; sekty i nowe ruchy religijne /
949   2000301223854 Z.122385 Współczesne modele i strategie resocjalizacji /
950   2000301155384 Z.115538 Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej /
951   2000301156497 Z.115649 Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej / Krause, Amadeusz.
952   2000301129606 Z.112960 Współczesne problemy pedagogiki specjalnej /
953   2000301117986 Z.111798 Współczesne problemy pedeutologii i edukacji /
954   2000300991501 Z.99150 Współczesne systemy edukacyjne / PACHOCIŃSKI, RYSZARD
955   2000301223861 Z.122386 Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego : specyfika kształcenia małego dziecka /
956   2000301155391 Z.115539 Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka : praca zbiorowa /
957   2000301146955 Z.114695 Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań : perspektywa psychologiczna /
958   2000301160616 Z.116061 Współczesny nauczyciel : studium wypalenia zawodowego / Kirenko, Janusz
959   2000300961825 Z.96182 Wszystko o wychowaniu / OKOŃ WINCENTY
960   2000301231095 Z.123109 Wybór studiów : rola preferencji, kosztów i korzyści /
961   2000301165819 Z.116581 Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich rodziny : (na podstawie założeń i efektów wdrażania pilotażu programu rządowego 2005-2007) / Serafin, Teresa.
962   2000301156404 Z.115640 Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / Bębas, Sylwester
963   2000301156848 Z.115684 Wybrane aspekty pracy wychowawcy klasy : studium teoretyczno-empiryczne / Kocór, Maria.
964   2000301010898 Z.101089 Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / JAROSZ, EWA
965   2000301015824 Z.101582 Wybrane problemy komunikowania się i komunikacji w zjawiskach patologii społecznej : praca zbiorowa /
966   2000301147051 Z.114705 Wybrane problemy osób starszych /
967   2000301155407 Z.115540 Wybrane problemy pedagogiki rodziny = Family pedagogy - selected problems / Frączek, Zofia.
968   2000301154837 Z.115483 Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji /
969   2000301047818 Z.104781 Wybrane problemy wychowania nadal aktualne / ŁOBOCKI, MIECZYSŁAW
970   2000301226794 Z.122679 Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych /
971   2000301151768 Z.115176 Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny : praca zbiorowa /
972   2000301146580 Z.114658 Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności /
973   2000301030681 Z.103068 Wybrane zagadnienia z metodyki pracy umysłowej / PIECZYWOK, ANDRZEJ
974   2000301158927 Z.115892 Wychowanie - nierozłączność teorii i praktyki : w perspektywie historii edukacji oraz pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej / Apanel, Danuta.
975   2000301148843 Z.114884 Wychowanie - opieka - kształcenie : z badań nad wybranymi problemami edukacji w XX i XXI wieku /
976   2000301103033 Z.110303 Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T.1 /
977   2000301103040 Z.110304 Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T.2 /
978   2000301103057 Z.110305 Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T.3 /
979   2000301145569 Z.114556 Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 5, Codzienność w szkole, szkoła w codzienności /
980   2000301227760 Z.122776 Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Skolimowska, Katarzyna.
981   2000301227906 Z.122790 Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Skolimowska, Katarzyna.
982   2000300877256 Z.87725 Wychowanie fizyczne specjalne. Cz.3, Rewalidacja dzieci i młodzieży kalekiej.
983   2000301217792 Z.121779 Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej /
984   2000301226282 Z.122628 Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu /
985   2000301160494 Z.116049 Wychowanie jako mądrość miłości /
986   2000300995837 Z.99583 Wychowanie moralne w zarysie / ŁOBOCKI, MIECZYSŁAW
987   2000300310319 Z.31031 Wychowanie moralne w zespole. MUSZYŃSKI HELIODOR
988   2000300986590 Z.98659 Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej / SŁAWIŃSKI, HENRYK
989   2000301164867 Z.116486 Wychowanie w perspektywie starości : personalistyczne podstawy geragogiki / Uzar-Szcześniak, Katarzyna.
990   2000301146009 Z.114600 Wychowanie w środowisku : między tradycją a wyzwaniami cywilizacji przyszłości /
991   2000301160814 Z.116081 Wychowanie wobec wyzwań współczesności /
992   2000301227944 Z.122794 Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia /
993   2000301171230 Z.117123 Wychowawca a/i rodzic w sytuacjach trudnych wychowawczo : poradnik : praca zbiorowa. T. 1 /
994   2000301148850 Z.114885 Wychowawcza i edukacyjna rola domu dziecka w Polsce / Kamińska, Urszula
995   2000301166922 Z.116692 Wychowawcza rola szkoły /
996   2000301125301 Z.112530 Wychowawcze aspekty "rewolucji informatycznej" / Noga, Henryk
997   2000301157173 Z.115717 Wykładowca doskonały : podręcznik nauczyciela akademickiego /
998   2000301222642 Z.122264 Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego / Hendrych, Kornelia.
999   2000301231514 Z.123151 Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym / Cieślak, Wojciech.
1000   2000301231972 Z.123197 Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą : rozpoznanie zgodne z DSM-5 / Morrison, James R.
1001   2000301145521 Z.114552 Wyznaczniki eutyfronicznego modelu kształcenia nauczycieli / Pituła, Beata.
1002   2000301015770 Z.101577 Wyznaczniki zmiany społecznej : młodzież, lokalność, transformacja / SOSNOWSKI, ADAM
1003   2000301148867 Z.114886 Wyzwania edukacji w dobie ponowoczesności /
1004   2000301023072 Z.102307 Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki SZKUDLAREK, TOMASZ
1005   2000301213572 Z.121357 Wyzwania współczesnej pedagogiki /
1006   2000301227067 Z.122706 Wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej : praktyka edukacyjna i rewalidacyjna /
1007   2000301231330 Z.123133 Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych / Cywiński, Aleksander.
1008   2000301086565 Z.108656 Z dziejów oświaty Pomorza Zachodniego 1945-2002 : praca zbiorowa /
1009   2000301157425 Z.115742 Z dziejów teorii i praktyki wychowania : podręcznik akademicki / Kupisiewicz, Czesław
1010   2000301099701 Z.109970 Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny Skorek, Ewa Małgorzata
1011   2000301228231 Z.122823 Zabawa i zabawka : konteksty, wartość, znaczenia /
1012   2000301099718 Z.109971 Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach Minczakiewicz, Elżbieta Maria.
1013   2000301179014 Z.117901 Zaburzenia artykulacji : teoria i praktyka / Sołtys-Chmielowicz, Anna.
1014   2000301023324 Z.102332 Zaburzenia mowy /
1015   2000301229764 Z.122976 Zaburzenia płynności mowy /
1016   2000301169954 Z.116995 Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania /
1017   2000301008949 Z.100894 Zachowanie młodzieży w sytuacji kontaktu społecznego / BORECKA-BIERNAT, DANUTA
1018   2000301133528 Z.113352 Zadania pracy domowej jako uczenie się w wielostronnym kształceniu ucznia / Kacprzak, Lech.
1019   2000301150570 Z.115057 Zagrożenia dla rodziny : Europa i Polska /
1020   2000300966042 Z.96604 Zagrożenia wychowawcze we współczesnym świecie. CZERNY JANUSZ
1021   2000301058005 Z.105800 Zajęcia dydaktyczne / Kostera, Monika
1022   2000301008956 Z.100895 Zajęcia pozalekcyjne w reformowanej szkole : oczekiwania a rzeczywistość / PANEK, ANNA
1023   2000301110864 Z.111086 Zamiast edukacji : warunki do uczenia się przez działanie / Holt, John Caldwell
1024   2000301225469 Z.122546 Zamiast edukacji przymusowej : apel o przestrzeganie praw dziecka w edukacji / Hartkamp, Peter
1025   2000300987009 Z.98700 Zanim wyślesz dziecko do prywatnej szkoły, zanim zaczniesz płatne studia / Sitkiewicz, Maria.
1026   2000301166588 Z.116658 Zaradnik terapeutyczny : jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej? / Brzezińska, Małgorzata.
1027   2000301163204 Z.116320 Zarys dydaktyki szkolnej / Bereźnicki, Franciszek
1028   2000301090982 Z.109098 Zarys dziejów oświaty : skrypt / Pawlak, Marian
1029   2000301232092 Z.123209 Zarys metodologii dydaktyki obronnej i dydaktyki wojskowej / Leśniewski, Zbigniew
1030   2000301010867 Z.101086 Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / KAMIŃSKA, URSZULA
1031   2000300964772 Z.96477 Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dzi ecka / KAJA BARBARA
1032   2000300998418 Z.99841 Zarządzanie reformowaną szkołą : wybrane problemy teoretyczno-praktyczne / WITEK, STEFAN
1033   2000301146269 Z.114626 Zarządzanie szkołą XXI wieku : perspektywa menedżerska / Bednarska-Wnuk, Izabela.
1034   2000301136703 Z.113670 Zasady badań pedagogicznych : strategie ilościowe i jakościowe / Pilch, Tadeusz
1035   2000301231286 Z.123128 Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych / Jaworska, Anetta.
1036   2000301008383 Z.100838 Zawodowe i społeczno-polityczne orientacje nauczycieli / WIŁKOMIRSKA, ANNA
1037   2000301226534 Z.122653 Zawodowe kompetencje nauczycielskie w perspektywie biograficznej / Kutrowska, Barbara.
1038   2000301169800 Z.116980 Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji : wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej / Krasiejko, Izabela.
1039   2000301231590 Z.123159 Zawód czy kompetencje? : wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery /
1040   2000301168759 Z.116875 Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim : propozycje rozwiązań metodycznych dla nauczycieli / Karbowniczek, Jolanta
1041   2000300935970 Z.93597 Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 1, Od wychowania pierwotnego do końca XVIII stulecia /
1042   2000301127312 Z.112731 Żyć z autyzmem : dobro osoby z autyzmem : naukowe, społeczne i prawne aspekty rehabilitacji /
1043   2000301091002 Z.109100 Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Bartnikowska, Urszula.