KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

BG - Podręczny księgozbiór - Psychologia


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000301134587 Z.113458 "Kocha się raz?" : miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych /
2   2000301225513 Z.122551 Abstynencja czy ograniczanie picia? : znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia / Modrzyński, Robert.
3   2000301130916 Z.113091 ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców /
4   2000301115449 Z.111544 Adopcja dziecka : psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn / Jarmołowska, Anna.
5   2000301047412 Z.104741 Agresja /
6   2000301025182 Z.102518 Agresja u dzieci : szkoła porozumienia / DANILEWSKA, JOANNA
7   2000301224370 Z.122437 Aleksytymia i dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk potraumatycznych / Zdankiewicz-Ścigała, Elżbieta.
8   2000301218775 Z.121877 Analiza zachowania : vademecum / Bąbel, Przemysław
9   2000301072315 Z.107231 Argumentacja, perswazja, manipulacja : [wykłady z teorii komunikacji] / Tokarz, Marek.
10   2000301233280 Z.123328 Asertywność : sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych / Alberti, Robert E.
11   2000301155131 Z.115513 Autyzm : epidemiologia, diagnoza i terapia /
12   2000301162641 Z.116264 Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Frith, Uta
13   2000301162801 Z.116280 Autyzm : od badań mózgu do praktyki psychologicznej / Pisula, Ewa
14   2000301193997 Z.119399 Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Pisula, Ewa
15   2000301219178 Z.121917 Autyzm : przełom w podejściu : program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie / Kaufman, Raun Kahlil
16   2000301226183 Z.122618 Autyzm : zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia dla rodziców / Melillo, Robert.
17   2000301016821 Z.101682 Autyzm czy nie autyzm? : problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci / KRUK-LASOCKA, JOANNA
18   2000301226176 Z.122617 Autyzm i problemy natury sensorycznej / Grandin, Temple
19   2000301224387 Z.122438 Autyzm i rodzina /
20   2000300975464 Z.97546 Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia / PISULA, EWA
21   2000301113513 Z.111351 Badanie osobowości w kontekście sytuacyjnym / Rongińska, Tatiana.
22   2000301087173 Z.108717 Biologiczne podstawy psychologii / Kalat, James W.
23   2000301244255 Z.124425 Biologiczne podstawy psychologii / Kalat, James W.
24   2000301155148 Z.115514 Bulimia od A do Z : kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli i wychowawców / Mroczkowska, Dorota.
25   2000301216894 Z.121689 Chłopiec z Saturna : jak dziecko autystyczne widzi świat / Schmidt, Peter
26   2000301246099 Z.124609 Co osoby z autyzmem mówią nam o sobie : raport z badań / Błeszyński, Jacek
27   2000301252403 Z.125240 Cyberpsychologia : media, użytkownicy, zastosowania / Ogonowska, Agnieszka.
28   2000301241643 Z.124164 Czerwona księga : tekst / Jung, Carl Gustav
29   2000301148539 Z.114853 Człowiek i uzależnienia /
30   2000301245283 Z.124528 Człowiek istota społeczna / Aronson, Elliot
31   2000301182175 Z.118217 Człowiek w l@biryncie sieci /
32   2000301153663 Z.115366 Decyzje : perspektywa psychologiczna i ekonomiczna / Tyszka, Tadeusz
33   2000301227272 Z.122727 Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Skarbek, Karolina
34   2000301149024 Z.114902 Diagnoza psychoanalityczna / McWilliams, Nancy.
35   2000301118235 Z.111823 Diagnoza psychologiczna : proces, narzędzia, standardy / Paluchowski, Władysław Jacek
36   2000301239251 Z.123925 Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji : standardy dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych / Krasowicz-Kupis, Grażyna Maria.
37   2000301147419 Z.114741 Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym. T. 1 /
38   2000301226589 Z.122658 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu /
39   2000301228248 Z.122824 Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz. 1 / Wójtowicz-Szefler, Małgorzata.
40   2000301164683 Z.116468 Dialog Motywujący w teorii i praktyce : motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii /
41   2000301224554 Z.122455 Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy /
42   2000301236298 Z.123629 Dziecko pod opieką grupy roboczej : diagnoza i opracowanie planu pomocy : poradnik praktyczny / Jadczak-Szumiło, Teresa.
43   2000301164492 Z.116449 Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / Olechnowicz, Hanna
44   2000301219192 Z.121919 Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa / Kulesza, Wojciech
45   2000301225384 Z.122538 Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu /
46   2000301240332 Z.124033 Emocjonalne pułapki w związkach : jak przełamać negatywne wzorce zachowań? / Stevens, Bruce A.
47   2000301118365 Z.111836 Empatia : co potrafią lustrzane neurony / Bauer, Joachim.
48   2000301224042 Z.122404 Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii / Najda, Magdalena.
49   2000301118310 Z.111831 Etyka zawodu psychologa /
50   2000301240349 Z.124034 Ewolucja pożądania : jak ludzie dobierają się w pary / Buss, David M.
51   2000301113193 Z.111319 Ewolucyjna psychologia umysłu / Łukasik, Andrzej
52   2000301096328 Z.109632 Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Szarota, Zofia
53   2000301165840 Z.116584 Harmonizując napięcie : nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień / Bylica, Jacek
54   2000301145323 Z.114532 Historia polskiej myśli psychologicznej : gałązki z drzewa Psyche / Rzepa, Teresa
55   2000301240431 Z.124043 Historia polskiej myśli psychologicznej / Rzepa, Teresa
56   2000301118280 Z.111828 Historia współczesnej psychologii / Benjamin, Ludy T.
57   2000301218348 Z.121834 Homoseksualizm męski i kobiecy w perspektywie psychologicznej / Janicka, Iwona
58   2000301232153 Z.123215 Instytucjonalne i psychospołeczne aspekty więzienia = Institutional and psychosocial aspects of prisons / Poklek, Robert.
59   2000301165642 Z.116564 Integracja emocjonalna : jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać / Terruwe, Anna Alberdina Antoinette
60   2000301233839 Z.123383 Intelektualna i afektywna sfera osobowości studenta neofilologa / Janaszek, Krystyna.
61   2000301162498 Z.116249 Inteligencja / Deary, Ian J.
62   2000301225100 Z.122510 Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna dla praktyków / Have-de Labije, Josette ten
63   2000301159245 Z.115924 Internet w psychologii - psychologia w Internecie /
64   2000301159511 Z.115951 Interpersonalna trauma : mechanizmy i konsekwencje /
65   2000301156503 Z.115650 Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych / Kubacka-Jasiecka, Dorota
66   2000301229085 Z.122908 Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły / Faber, Adele
67   2000300848614 Z.84861 Jak pisać prace naukowe z psychologii : poradnik dla studentów i badaczy / Nęcka, Edward
68   2000300964635 Z.96463 Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdać egzamin z psychologii / Morison, Murray.
69   2000300991402 Z.99140 Jak pisać prace z psychologii : poradnik dla studentów i badaczy / NĘCKA, EDWARD
70   2000301229658 Z.122965 Jak powstają emocje : sekretne życie mózgu / Barrett, Lisa Feldman.
71   2000301184292 Z.118429 Jak umysł rośnie w siłę gdy mózg się starzeje / Goldberg, Elkhonon
72   2000301158354 Z.115835 Jak walczyć z uzależnieniami? / Augustynek, Andrzej.
73   2000301155179 Z.115517 Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie / Oleś, Maria
74   2000301223076 Z.122307 Jedzenie pod wpływem emocji / Czepczor-Bernat Kamila.
75   2000301236212 Z.123621 Jestem inny : moje wskazówki dla aspich, ich rodzin i terapeutów / Robison, John Elder
76   2000301242534 Z.124253 Kiedy trauma innych staje się własną : negatywne i pozytywne konsekwencje pomagania osobom po doświadczeniach traumatycznych / Ogińska-Bulik, Nina.
77   2000301164553 Z.116455 Konflikty między ludźmi / Wilmot, William W.
78   2000301236229 Z.123622 Konteksty psychiatrii /
79   2000301231897 Z.123189 Kreatywność : mózg w dobie innowacji / Goldberg, Elkhonon
80   2000301228170 Z.122817 Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5® /
81   2000301241957 Z.124195 Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice : jak wyznaczać granice i budować zdrowe relacje / Allen, David M.
82   2000301240219 Z.124021 Kryzys psychiczny : odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna / Bronowski, Paweł.
83   2000301217143 Z.121714 Kto wyłączył mój mózg? : kontrolowanie toksycznych myśli i emocji / Leaf, Caroline
84   2000301157746 Z.115774 Leczenie alkoholików i członków ich rodzin : perspektywa badawcza i praktyczna /
85   2000301224233 Z.122423 Lęk i zamartwianie się u nastolatków : poradnik z ćwiczeniami / Schab, Lisa M.
86   2000301228132 Z.122813 Lęk u dzieci : poradnik z ćwiczeniami / Rapee, Ronald M.
87   2000301228361 Z.122836 LGB : zdrowie psychiczne i seksualne / Kowalczyk, Robert
88   2000301169763 Z.116976 Małżeństwo, rodzina, rozwód /
89   2000301127596 Z.112759 Manipulacja i wywieranie wpływu na ludzi : [podstawy, metody, techniki, przykłady] / Jarmuła, Anna.
90   2000301229603 Z.122960 Medycyna stylu życia /
91   2000301244217 Z.124421 Metodologia badań psychologicznych / Brzeziński, Jerzy
92   2000300997824 Z.99782 Metody badawcze w psychologii / SHAUGHNESSY, JOHN J.
93   2000301243814 Z.124381 Metody w psychoterapii dzieci i młodzieży oparte na dowodach /
94   2000301129729 Z.112972 Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach / Mandal, Eugenia.
95   2000301226862 Z.122686 Młodzież między ochroną a ryzykiem : wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek /
96   2000301145767 Z.114576 Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Wycisk, Jowita
97   2000301020897 Z.102089 Molestowanie moralne : perwersyjna przemoc w życiu codziennym / Hirigoyen, Marie-France
98   2000301020927 Z.102092 Molestowanie w pracy / Hirigoyen, Marie-France
99   2000301011369 Z.101136 Mosty zamiast murów : o komunikowaniu się między ludźmi : praca zbiorowa /
100   2000301143671 Z.114367 Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich / Różańska-Kowal, Joanna.
101   2000301227838 Z.122783 Mózg a ciało w psychoterapii / Sikorski, Wiesław.
102   2000301216962 Z.121696 Mózg autystyczny : podróż w głąb niezwykłych umysłów / Grandin, Temple
103   2000301227845 Z.122784 Mutyzm wybiórczy : strategie pomocy dziecku i rodzinie / Ołdakowska-Żyłka, Barbara.
104   2000301236052 Z.123605 Mutyzm wybiórczy : kompendium wiedzy / Johnson, Maggie
105   2000301241872 Z.124187 My - rodzice dorosłych dzieci / Woydyłło, Ewa
106   2000301156701 Z.115670 Na pomoc dzieciom : jak walczyć ze złem, które dotyka dzieci / Bertacco, Alessandro.
107   2000301235093 Z.123509 Nagroda, informacja czy wyraz radości, czyli Dlaczego matki chwalą swoje dzieci? / Szymanik, Anna.
108   2000301026776 Z.102677 Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie / ROGERS, PETER DENNY
109   2000301158767 Z.115876 Nastolatek w terapii rodzin : modele pracy psychoterapeutycznej / Kubiak, Iwona Anna.
110   2000301239992 Z.123999 Nastolatki zdolne, ale rozkojarzone : skuteczny trening umiejętności / Guare, Richard.
111   2000301219505 Z.121950 Nasz zegar biologiczny : jak wykorzystać swój naturalny potencjał w walce z dolegliwościami / Smolensky, Michael H.
112   2000301223953 Z.122395 Nawracające zaburzenia depresyjne : etiologia, diagnoza i terapia /
113   2000301231927 Z.123192 Neuroanatomia kliniczna / Young, Paul A.
114   2000300496280 Z.49628 Neurotyczna osobowość naszych czasów / Horney, Karen
115   2000301232368 Z.123236 Niebinarne i wielowarstwowe pojęcie płci : próba inkluzji danych o osobach interpłciowych i niebinarnych / Ziemińska, Renata
116   2000301233273 Z.123327 Niekoniecznie depresja : zrozum swoje emocje i odzyskaj wewnętrzną równowagę dzięki metodzie trójkąta zmiany / Jacobs Hendel, Hilary.
117   2000301244293 Z.124429 Nienawiść w przestrzeni publicznej /
118   2000301130909 Z.113090 Niepełnosprawność : wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne /
119   2000301166434 Z.116643 Niepełnosprawność intelektualna : etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia /
120   2000301134693 Z.113469 Nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD / Dudek, Mieczysław.
121   2000301237264 Z.123726 Nietypowi użytkownicy bibliotek : poradnik psychologiczny / Karzewska, Bożena.
122   2000301232559 Z.123255 Niezabliźniona rana Narcyza : dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoanalizy /
123   2000301224417 Z.122441 Niezwyczajni ludzie : nowe spojrzenie na autyzm / Prizant, Barry M.
124   2000300979981 Z.97998 Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / ZAJĄCZKOWSKI, KRZYSZTOF
125   2000301140885 Z.114088 Nowe idee w psychologii : psychologia XXI wieku /
126   2000301134709 Z.113470 Nowe oblicza uzależnień /
127   2000301214388 Z.121438 O prawdziwej pracy psychologa : spotkania z praktykami /
128   2000300976669 Z.97666 O sztuce słuchania : terapeutyczne aspekty psychoanalizy / FROMM, ERICH
129   2000301153953 Z.115395 Oblicza psychopatii : obraz kliniczny i kategorie diagnostyczne / Groth, Jarosław
130   2000301020637 Z.102063 Osobowość : teoria i badania / PERVIN, LAWRENCE A.
131   2000301133047 Z.113304 Osobowość antyspołeczna / Radochoński, Mieczysław.
132   2000301057602 Z.105760 Osobowość dorosłego człowieka : perspektywa teorii pięcioczynnikowej / McCRAE, ROBERT R.
133   2000301233921 Z.123392 Pasja mediacji : tłumaczenie jako metaoperacja we francuskich przekładach Maryli Laurent / Mitura, Magdalena.
134   2000301165161 Z.116516 Patologia analfabetyzmu emocjonalnego : przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i w środowisku pracy / Kozak, Stanisław.
135   2000301223304 Z.122330 Patologia mowy /
136   2000301152079 Z.115207 Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Kozak, Stanisław.
137   2000301118259 Z.111825 Patologie społeczne / Pospiszyl, Irena
138   2000301245375 Z.124537 PDM-2 : podręcznik diagnozy psychodynamicznej. T. 3 /
139   2000301245351 Z.124535 PDM-2 : podręcznik diagnozy psychodynamicznej. T. 1 /
140   2000301245368 Z.124536 PDM-2 : podręcznik diagnozy psychodynamicznej. T. 2 /
141   2000301218782 Z.121878 Pedofilia : psychoanaliza i świat pedofila / Schinaia, Cosimo
142   2000301230975 Z.123097 Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych : o metapercepcji i poczuciu transparentności / Stojanowska, Elżbieta.
143   2000301119232 Z.111923 Perspektywy psychologii pracy /
144   2000301208400 Z.120840 Poczucie sensu życia osób starszych : inspiracje do edukacji w starości / Pikuła, Norbert
145   2000301093051 Z.109305 Podstawy gerontologii i geriatrii : przewodnik dydaktyczny dla studentów / Początek, Michał.
146   2000301004460 Z.100446 Podstawy psychologii Junga : od psychologii głębi do psychologii integralnej / DUDEK, ZENON WALDEMAR
147   2000301023515 Z.102351 Podstawy psychoterapii / KRATOCHVIL, STANISLAV
148   2000301158378 Z.115837 Podstawy statystyki dla psychologów : podręcznik akademicki / Szymczak, Wiesław.
149   2000301230999 Z.123099 Podstawy statystyki dla psychologów : podręcznik akademicki / Szymczak, Wiesław.
150   2000301228156 Z.122815 Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin alkoholowych : praktyczny przewodnik / Robinson, Bryan E.
151   2000301227852 Z.122785 Poradnik opiekuna seniora : pogoda na starość /
152   2000301237356 Z.123735 Potencjał osób w starości : poczucie jakości życia w procesie starzenia się / Błachnio, Aleksandra
153   2000301241100 Z.124110 Potęga obecności : jak obecność rodziców wpływa na to, kim stają się nasze dzieci, i kształtuje rozwój ich mózgów / Siegel, Daniel J.
154   2000301240127 Z.124012 Poznajemy uczucia : poznawczo-behawioralna terapia lęku dla osób z zespołem Aspergera / Attwood, Tony
155   2000301240134 Z.124013 Poznajemy uczucia : poznawczo-behawioralna terapia złości dla osób z zespołem Aspergera / Attwood, Tony
156   2000301217426 Z.121742 Praktyczny podręcznik psychoonkologii dorosłych /
157   2000301217433 Z.121743 Praktyczny podręcznik psychoonkologii dzieci i nastolatków /
158   2000301235550 Z.123555 Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w kontekście psychologicznym / Marzec, Arkadiusz.
159   2000301239848 Z.123984 Prognozowanie psychologiczno-kryminologiczne / Stukan, Jarosław.
160   2000301020705 Z.102070 Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / BADURA-MADEJ, WANDA
161   2000301217907 Z.121790 Przestępczy seks /
162   2000301217938 Z.121793 Przestępstwa seksualne : ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne /
163   2000300986767 Z.98676 Przewodnik po psychologii społecznej / DOMACHOWSKI, WALDEMAR
164   2000301231644 Z.123164 Psychiatria / Gałecki, Piotr
165   2000301159573 Z.115957 Psychodrama w psychoterapii : ujęcie poznawczo-behawioralno-społeczne / Stankiewicz, Sylwia
166   2000301115463 Z.111546 Psycholog jako zawód zaufania społecznego / Stepulak, Marian Z.
167   2000300922802 Z.92280 Psychologia : typy życiowe : osobowość, charakter i predyspozycje zawodowe / Hirsh, Sandra.
168   2000301117511 Z.111751 Psychologia : jak ślimak piął się pod górę / Augustynek, Andrzej.
169   2000301117672 Z.111767 Psychologia : podręcznik akademicki. T. 1 /
170   2000301117689 Z.111768 Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2 /
171   2000301116934 Z.111693 Psychologia : mózg, człowiek, świat / Kosslyn, Stephen Michael
172   2000301145231 Z.114523 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 1], Podstawy psychologii / Zimbardo, Philip G.
173   2000301145248 Z.114524 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 2], Motywacja i uczenie się / Zimbardo, Philip G.
174   2000301145347 Z.114534 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 3], Struktura i funkcje świadomości / Zimbardo, Philip G.
175   2000301147617 Z.114761 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 4], Psychologia osobowości / Zimbardo, Philip G.
176   2000301148492 Z.114849 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 5], Człowiek i jego środowisko / Zimbardo, Philip G.
177   2000301022075 Z.102207 Psychologia / Myers, David G.
178   2000301165741 Z.116574 Psychologia / Butler, Gillian.
179   2000301210892 Z.121089 Psychologia / Ciccarelli, Saundra K.
180   2000301242510 Z.124251 Psychologia biznesu : psychologia w biznesie /
181   2000301160401 Z.116040 Psychologia czasu wolnego / Migdał, Kazimierz.
182   2000301154905 Z.115490 Psychologia człowieka dorosłego : ciągłość - zmiana - integracja / Oleś, Piotr
183   2000301238575 Z.123857 Psychologia dla bystrzaków / Cash, Adam.
184   2000301010041 Z.101004 Psychologia dla nauczycieli / FONTANA, DAVID
185   2000301118341 Z.111834 Psychologia dysleksji / Krasowicz-Kupis, Grażyna.
186   2000301068691 Z.106869 Psychologia dziecka / Schaffer, H. Rudolph
187   2000301118150 Z.111815 Psychologia emocji / Łosiak, Władysław
188   2000301243562 Z.124356 Psychologia emocji pokolenia Digital Natives / Gawda, Barbara.
189   2000301014353 Z.101435 Psychologia ewolucyjna / BUSS, DAVID M.
190   2000301231941 Z.123194 Psychologia hejtu, czyli Jak radzić sobie z krytyką w życiu osobistym i zawodowym / Grzesiak, Mateusz
191   2000301223977 Z.122397 Psychologia i praktyka zmiany organizacyjnej / Celińska, Sylwia
192   2000301138134 Z.113813 Psychologia i życie / Zimbardo, Philip G.
193   2000301130923 Z.113092 Psychologia języka dziecka /
194   2000301242169 Z.124216 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży /
195   2000301035808 Z.103580 Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia : wybrane zagadnienia /
196   2000301229726 Z.122972 Psychologia kochania / Olesiński, Piotr.
197   2000301128081 Z.112808 Psychologia konsumenta : psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich / Jachnis, Anna.
198   2000301162351 Z.116235 Psychologia miejsca / Lewicka, Maria
199   2000301244590 Z.124459 Psychologia muzyki /
200   2000301162368 Z.116236 Psychologia narracyjna : tożsamość, dialogowość, pogranicza /
201   2000301151898 Z.115189 Psychologia nauczania : ujęcie poznawcze : podręcznik akademicki / Ledzińska, Maria.
202   2000301111168 Z.111116 Psychologia nie dla psychologów / Sybilski, Zdzisław
203   2000301165895 Z.116589 Psychologia odżywiania się : od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych / Ogden, Jane
204   2000301244040 Z.124404 Psychologia osobowości : nurty, teorie, koncepcje / Gasiul, Henryk
205   2000301039509 Z.103950 Psychologia osobowości / PERVIN, LAWRENCE A.
206   2000301214418 Z.121441 Psychologia penitencjarna /
207   2000301231002 Z.123100 Psychologia pisma : poznawcza teoria związku psychika-pismo / Gawda, Barbara.
208   2000300991822 Z.99182 Psychologia poznania / MARUSZEWSKI, TOMASZ
209   2000301068769 Z.106876 Psychologia poznawcza / Nęcka, Edward
210   2000301164591 Z.116459 Psychologia poznawcza w praktyce : ekonomia, biznes, polityka /
211   2000301118143 Z.111814 Psychologia pozytywna / Trzebińska, Ewa
212   2000301118358 Z.111835 Psychologia pozytywna w praktyce /
213   2000301017569 Z.101756 Psychologia pracy i organizacji /
214   2000301214425 Z.121442 Psychologia przyjaźni : doświadczenia kobiet i mężczyzn / Olejniczak, Anna
215   2000301117924 Z.111792 Psychologia rehabilitacji / Kowalik, Stanisław
216   2000301231958 Z.123195 Psychologia relacji, czyli Jak budować świadome związki z partnerem, dziećmi i rodzicami / Grzesiak, Mateusz
217   2000300997848 Z.99784 Psychologia rodzaju : [kobiety i mężczyźni: podobni czy różni] / BRANNON, LINDA
218   2000301041229 Z.104122 Psychologia rodziny : teoria i badania / PLOPA, MIECZYSŁAW
219   2000301192242 Z.119224 Psychologia rodziny /
220   2000301238636 Z.123863 Psychologia rodziny /
221   2000301149376 Z.114937 Psychologia rozwojowa : podstawowe pojęcia / Schaffer, H. Rudolph.
222   2000301213534 Z.121353 Psychologia rozwoju : od dziecka do dorosłości / Shaffer, David Reed
223   2000301154912 Z.115491 Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki /
224   2000301040109 Z.104010 Psychologia rozwoju człowieka / Bee, Helen L.
225   2000301211431 Z.121143 Psychologia rozwoju człowieka / Brzezińska, Anna
226   2000300997817 Z.99781 Psychologia społeczna / KENRICK, DOUGLAS T.
227   2000301025564 Z.102556 Psychologia społeczna / MYERS, DAVID G.
228   2000301156442 Z.115644 Psychologia społeczna / Wojciszke, Bogdan
229   2000301211219 Z.121121 Psychologia społeczna / Crisp, Richard J.
230   2000300979189 Z.97918 Psychologia społeczna w zastosowaniach : od teorii do praktyki /
231   2000301154936 Z.115493 Psychologia starzenia się i starości / Steuden, Stanisława
232   2000301227869 Z.122786 Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia / Błachnio, Aleksandra
233   2000300976867 Z.97686 Psychologia stosunków międzyludzkich / ARGYLE, MICHAEL
234   2000301171896 Z.117189 Psychologia stresu : korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego / Heszen-Niejodek, Irena
235   2000301118136 Z.111813 Psychologia stresu / Łosiak, Władysław
236   2000301159580 Z.115958 Psychologia sukcesu / Leary-Joyce, Judith.
237   2000301224424 Z.122442 Psychologia szczęścia : kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli Nowa odsłona teorii cebulowej / Czapiński, Janusz
238   2000301039516 Z.103951 Psychologia środowiskowa /
239   2000301224363 Z.122436 Psychologia środowiskowa / Formański, Jacek.
240   2000301157524 Z.115752 Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki /
241   2000301214258 Z.121425 Psychologia w biznesie : nowe perspektywy /
242   2000301146979 Z.114697 Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania / Kubicka, Dorota.
243   2000301151430 Z.115143 Psychologia wspomagania rozwoju : zrozumieć świat życia człowieka / Kaja, Barbara
244   2000301057763 Z.105776 Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość /
245   2000301024628 Z.102462 Psychologia współczesna / RATHUS, SPENCER A.
246   2000301245115 Z.124511 Psychologia wychowania : wybrane problemy /
247   2000301019877 Z.101987 Psychologia zaburzeń Vol.1 / CARSON, ROBERT C.
248   2000301019884 Z.101988 Psychologia zaburzeń Vol.2 / CARSON, ROBERT C.
249   2000301224394 Z.122439 Psychologia zaburzeń : DSM - 5 / Butcher, James Neal
250   2000300971657 Z.97165 Psychologia zdrowia : wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia / SHERIDAN, CHARLES L.
251   2000301242725 Z.124272 Psychologia zdrowia / Heszen-Niejodek, Irena
252   2000301165901 Z.116590 Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna /
253   2000301129545 Z.112954 Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji /
254   2000300632053 Z.63205 Psychologiczna teoria samowiedzy / Kozielecki, Józef
255   2000301217624 Z.121762 Psychologiczne aspekty menopauzy / Bielawska-Batorowicz, Eleonora.
256   2000301232122 Z.123212 Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej : charakterystyka sprawców / Rode, Danuta.
257   2000301159337 Z.115933 Psychologiczne portrety młodych obywateli : rozwojowe i podmiotowe uwarunkowania aktywności obywatelskiej młodzieży / Zalewska, Anna
258   2000301144920 Z.114492 Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie : charakterystyka sprawców / Rode, Danuta.
259   2000301036744 Z.103674 Psychopatologia / MEYER, ROBERT
260   2000301214265 Z.121426 Psychopatologia / Cierpiałkowska, Lidia
261   2000301142346 Z.114234 Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego /
262   2000301114718 Z.111471 Psychospołeczne determinanty niedostosowania społecznego oraz nowatorskie prądy działań zaradczych /
263   2000301225759 Z.122575 Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby /
264   2000301191948 Z.119194 Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku / Pichalski, Ryszard
265   2000301236748 Z.123674 Psychospołeczne uwarunkowania potrzeb młodzieży z rodzin niepełnych / Bochniarz, Agnieszka.
266   2000301157593 Z.115759 Psychoterapia : podręcznik akademicki. [5], Problemy pacjentów /
267   2000301157609 Z.115760 Psychoterapia : podręcznik akademicki. [4], Integracja /
268   2000301157616 Z.115761 Psychoterapia : podręcznik akademicki. [6], Szkoły i metody /
269   2000301230005 Z.123000 Psychoterapia / Engel, Lilianna.
270   2000301228194 Z.122819 Psychoterapia analityczna : procesy i zjawiska grupowe /
271   2000301223984 Z.122398 Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej : od psychopatologii do estetyki kontaktu /
272   2000301167288 Z.116728 Psychoterapia i poradnictwo : podręcznik akademicki. 1 /
273   2000301167295 Z.116729 Psychoterapia i poradnictwo : podręcznik akademicki. 2 /
274   2000301244842 Z.124484 Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży : przewodnik praktyka /
275   2000301143923 Z.114392 Psychoterapia skoncentrowana na emocjach : wprowadzenie do praktyki i szkolenia psychoterapeutów /
276   2000301239381 Z.123938 Psychoterapia sprzyjająca mózgowi / Sikorski, Wiesław.
277   2000301223595 Z.122359 Rehabilitacja neuropsychologiczna : procesy poznawcze i emocjonalne / Pąchalska, Maria
278   2000301231965 Z.123196 Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się / Adler, Ronald Brian
279   2000301164812 Z.116481 Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka /
280   2000300884407 Z.88440 Rodzina a uzależnienia / Gaś, Zbigniew Bronisław
281   2000301240257 Z.124025 Rodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą. Cz. 1 /
282   2000301240264 Z.124026 Rodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą. Cz. 2 /
283   2000301226886 Z.122688 Rozłączone dzieci : program Brain Balance dla dzieci z autyzmem, ADHD, dysleksją i innymi zaburzeniami neurologicznymi / Melillo, Robert.
284   2000301117948 Z.111794 Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej / Suchańska, Anna.
285   2000300986675 Z.98667 Rozwój człowieka / TURNER, JEFFREY S.
286   2000301183448 Z.118344 Rozwój dziecka : od 3 do 6 lat / Brazelton, T. Berry
287   2000301111489 Z.111148 Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość / Schaffer, H. Rudolph
288   2000301187903 Z.118790 Różnice indywidualne : historia, determinanty, zastosowania / Strelau, Jan
289   2000301210403 Z.121040 Ryzyko samobójstwa u młodzieży : diagnoza, terapia, profilaktyka / Gmitrowicz, Agnieszka Justyna
290   2000301243579 Z.124357 Samotne ciało: doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców /
291   2000301146207 Z.114620 Samotność młodzieży / Wasilewska, Katarzyna Maria.
292   2000301164973 Z.116497 Seksualność człowieka / Bancroft, John
293   2000301228385 Z.122838 Seksuologia /
294   2000300979998 Z.97999 Sekty - religijny supermarket : krótki poradnik psychologiczny / GAJEWSKI, MARIUSZ
295   2000301229443 Z.122944 Sen Alicji czyli Jak działa mózg / Vetulani, Jerzy
296   2000301054045 Z.105404 Skuteczna pomoc psychologiczna /
297   2000301238865 Z.123886 Skuteczne działanie w stresie : osobisty niezbędnik / Popiel, Agnieszka.
298   2000301226909 Z.122690 Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka /
299   2000301252304 Z.125230 Socjoterapia młodzieży / studium psychologiczno-pedagogiczne / Jankowiak, Barbara
300   2000301226251 Z.122625 Spektrum autyzmu i strategie deeskalacji : praktyczny przewodnik po pozytywnych interwencjach behawioralnych dla dzieci i młodzieży / Brown, Steven
301   2000301160760 Z.116076 Społeczne, psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu /
302   2000301162627 Z.116262 Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna / Kołakowski, Artur.
303   2000301227630 Z.122763 Stosowana psychologia rehabilitacji / Kowalik, Stanisław
304   2000301130862 Z.113086 Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Litzcke, Sven
305   2000301192297 Z.119229 Świadome i nieświadome przetwarzanie emocji w mózgu : modelowanie w ramach teorii detekcji sygnałów / Szczepanowski, Remigiusz Aleksander.
306   2000301240141 Z.124014 Świat po omacku : etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności / Pietrowiak, Kamil
307   2000301213671 Z.121367 Teoria zła : o empatii i genezie okrucieństwa / Baron-Cohen, Simon
308   2000301039769 Z.103976 Teorie osobowości / HALL, CALVIN S.
309   2000301159603 Z.115960 Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania / Suchowierska-Stephany, Monika.
310   2000301241971 Z.124197 Terapia grupowa w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie / Opora, Robert.
311   2000301243791 Z.124379 Terapia interdyscyplinarna : wybrane problemy /
312   2000301057886 Z.105788 Terapia nastolatków / Ribner, Neil G.
313   2000301224400 Z.122440 Terapia schematów dzieci i młodzieży /
314   2000301236755 Z.123675 Terapia stanów pogranicza : lecząca moc wyobraźni / Dudek, Zenon Waldemar.
315   2000301227654 Z.122765 Testy psychologiczne : teoria i praktyka / Hornowska, Elżbieta
316   2000301130466 Z.113046 Trafność i rzetelność testów psychologicznych : wybór tekstów /
317   2000301243999 Z.124399 Transdiagnostyczna terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń emocjonalnych : podręcznik terapeuty / Barlow, David H.
318   2000301244002 Z.124400 Transdiagnostyczna terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń emocjonalnych : poradnik / Barlow, David H.
319   2000301229733 Z.122973 Trening pamięci i koncentracji dla seniorów : przykłady zajęć dla prowadzących warsztaty / Sokół-Stanisławska, Agnieszka.
320   2000301236021 Z.123602 Trudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole Aspergera : inne doświadczenia sensoryczne - inne światy percepcyjne / Bogdashina, Olga
321   2000301016876 Z.101687 Twój nastolatek : zachowanie, rozwój emocjonalny i poznawczy /
322   2000301217099 Z.121709 Uczę się ciebie, człowieku... : z praktyki psychologa / Borys, Bogusław.
323   2000301235543 Z.123554 Uwarunkowania zachowań ryzykownych u młodzieży leczonej w szpitalach warszawskich / Sadowska-Mazuryk, Joanna.
324   2000301240363 Z.124036 Uważne współczucie / Gilbert, Paul
325   2000301137182 Z.113718 Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Woronowicz, Bohdan Tadeusz
326   2000301233525 Z.123352 Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom / Alter, Adam.
327   2000301213121 Z.121312 Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży : teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia /
328   2000301244118 Z.124411 Uzależnienie od alkoholu : oblicza problemu / Cierpiałkowska, Lidia
329   2000301166205 Z.116620 Vademecum terapeuty rodzinnego / Kubicki, Jacek
330   2000301156824 Z.115682 W kręgu psychologii społecznej /
331   2000301149048 Z.114904 W małym ciele duży zuch : skuteczny program zapobiegania depresji u dzieci / Seligman, Martin E. P.
332   2000301240387 Z.124038 W pułapce myśli : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem : terapia ACT / Hayes, Steven C.
333   2000301234164 Z.123416 W pułapce schematów? : wczesne nieadaptacyjne schematy Jeffreya Younga a funkcjonowanie psychospołeczne osób dorosłych / Mącik, Dorota.
334   2000301019860 Z.101986 Wielkie pytania psychologii / ŁUKASZEWSKI, WIESŁAW
335   2000300826773 Z.82677 Wprowadzenie do psychologii : podręcznik dla nauczycieli / Włodarski, Ziemowit
336   2000301029142 Z.102914 Wprowadzenie do psychologii / SOWIŃSKA, ANNA
337   2000301154813 Z.115481 Wprowadzenie do psychologii / Terelak, Jan Feliks
338   2000301232801 Z.123280 Wprowadzenie do psychologii / Augustynek, Andrzej.
339   2000301227890 Z.122789 Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera : poradnik dla rodziców i terapeutów / Mikołajczak, Małgorzata
340   2000301218065 Z.121806 Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii : wybrane zagadnienia z teorii i praktyki /
341   2000301225148 Z.122514 Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej /
342   2000301137199 Z.113719 Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i niechemicznych /
343   2000301128869 Z.112886 Wszystko o romansie w sieci : psychologia związków internetowych / Whitty, Monica T.
344   2000301182816 Z.118281 Wyłącz, zanim będzie za późno : uzależnienie od komputera i internetu / Schuhler, Petra
345   2000301162528 Z.116252 Wyobraźnia w psychoterapii / Lazarus, Arnold A.
346   2000301223380 Z.122338 Wypalenie zawodowe : źródła, mechanizmy, zapobieganie / Mańkowska, Beata.
347   2000301195052 Z.119505 Wypalenie zawodowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Makowski, Łukasz
348   2000301240394 Z.124039 Wypalona mama : co zrobić, kiedy masz zwyczajnie dość? / Ziegler, Sheryl.
349   2000301162009 Z.116200 Wywiad motywujący z młodzieżą i młodymi dorosłymi / Naar-King, Sylvie.
350   2000301151829 Z.115182 Wywiad psychologiczny. 1, Wywiad jako postępowanie badawcze /
351   2000301151836 Z.115183 Wywiad psychologiczny. 2, Wywiad jako spotkanie z człowiekiem /
352   2000301151843 Z.115184 Wywiad psychologiczny. 3, Wywiad w różnych kontekstach praktycznych /
353   2000300855636 Z.85563 Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / Cialdini, Robert B.
354   2000301229023 Z.122902 Za zasłoną złości / Zubrzycka, Elżbieta
355   2000301013219 Z.101321 Zabawa w psychoterapii ]] | Synteza wyników kontroli w częściach budżetu państwa oraz w Państwowych Funduszach Celowych / KADUSON, HEIDI
356   2000301154851 Z.115485 Zaburzenia psychiczne i emocjonalne : przewodnik popularnonaukowy / Imielski, Wojciech Jerzy
357   2000301224677 Z.122467 Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość /
358   2000301168490 Z.116849 Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka /
359   2000301182687 Z.118268 Zachowania ryzykowne i uzależnienia : zjawisko i uwarunkowania = Risk-taking behaviors and addiction : the phenomenon, its context and determinants / Jędrzejko, Mariusz.
360   2000301223564 Z.122356 Zachowania ryzykowne seniorów : uwarunkowania, profilaktyka / Kościńska, Elżbieta.
361   2000301252342 Z.125234 Zapobieganie samobójstwom : motywacja zachowań samobójczych /
362   2000301011895 Z.101189 Zarys psychologii rozwoju : podręcznik dla nauczycieli / MATCZAK, ANNA
363   2000301161705 Z.116170 Zastosowanie psychoterapii psychodynamicznej w opiece, wychowaniu i resocjalizacji / Seredyńska, Anna.
364   2000301126667 Z.112666 Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych w psychologicznej praktyce klinicznej i sądowej /
365   2000301162450 Z.116245 Zespół Aspergera : jak z nim żyć, jak pomagać, jak prowadzić terapię / Preissmann, Christine.
366   2000301011383 Z.101138 Zespół ostrego stresu : teoria, pomiar, terapia / BRYANT, RICHARD A.
367   2000301111311 Z.111131 Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań /
368   2000301151577 Z.115157 Zmęczenie przewlekłe u nastolatków : charakterystyka psychologiczna / Kulik, Agnieszka
369   2000301217112 Z.121711 Zmysły w komunikacji : wszystkie zmysły prowadzą do mózgu /
370   2000300965205 Z.96520 Zniewolone dzieciństwo : ukryte źródło tyranii / MILLER ALICE
371   2000301011321 Z.101132 Zrozumieć emocje / OATLEY, KEITH
372   2000301168513 Z.116851 Zrozumieć nieśmiałość : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / Zabłocka, Małgorzata.
373   2000301140823 Z.114082 Zrozumieć siebie i innych : psychologia poznania społecznego / Moskowitz, Gordon B.
374   2000301241087 Z.124108 Źródło : jak zmienić swoje życie na lepsze / Swart, Tara.
375   2000301230265 Z.123026 Żeby nie było zgorszenia : ofiary mają głos / Nowak, Artur