KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Podręczny księgozbiór-Politologia


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000301229795 Z.122979 Arabska Wiosna : Libia 2011, Syria 2011-2014 / Kasprzycki, Daniel Damian
2   2000301224004 Z.122400 Cień radykalizmu : pojęcie radykalizmu w świetle teorii ruchów społecznych / Rakusa-Suszczewski, Mikołaj
3   2000300962679 Z.96267 Czarna księga komunizmu : zbrodnie, terror, prześladowania /
4   2000301231361 Z.123136 Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską : historia polityczna 1944-1989 / Eisler, Jerzy
5   2000300912551 Z.91255 Czy Korea będzie zjednoczona do końca XX wieku?. BURDELSKI MARCELI
6   2000301230920 Z.123092 Demokracja w Polsce po 2015 roku /
7   2000301225353 Z.122535 Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy /
8   2000301224011 Z.122401 Dylematy Unii Europejskiej : studia i szkice /
9   2000301232528 Z.123252 Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania upadłości państwa / Totleben, Bartosz.
10   2000301232283 Z.123228 Etykieta zawodowa i protokół dyplomatyczny / Szteliga, Andrzej
11   2000301229641 Z.122964 Euroazjatycka Unia Gospodarcza : system instytucjonalny i prawny / Szewczyk, Paweł Jakub.
12   2000301219024 Z.121902 Europejskie polityki imigracyjne : stare dylematy, nowe wyzwania /
13   2000301132897 Z.113289 Ewolucja terroryzmu na przelomie XX i XXi wieku /
14   2000300991839 Z.99183 Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne / KRÓL, MARCIN
15   2000300905836 Z.90583 Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych, 1815-1945 / Dobrzycki, Wiesław
16   2000301223717 Z.122371 Ideologia w późnej nowoczesności /
17   2000301218195 Z.121819 Instytucja prezydenta : zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych /
18   2000301231378 Z.123137 IRA Hitlera : pakt Trzecia Rzesza - Irlandzka Armia Republikańska / Golec, Radosław.
19   2000300936595 Z.93659 Konflikt globalny : międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990 / BARTLETT CHRISTOPHER
20   2000300954360 Z.95436 Kto jest kim w polityce : świat od roku 1860 / PALMER, ALAN
21   2000300979417 Z.97941 Marketing polityczny / MUSZYŃSKI, JERZY
22   2000301090869 Z.109086 Międzynarodowe stosunki polityczne /
23   2000301214371 Z.121437 Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku /
24   2000301224516 Z.122451 Mniejszości w wyborach - wybory mniejszości : z badań nad partycypacją polityczną mniejszości narodowych i etnicznych /
25   2000300847662 Z.84766 Mocarstwa świata : narodziny, rozkwit, upadek : przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000 / Kennedy, Paul M.
26   2000301230302 Z.123030 Modele aktywności politycznej Polek od XIX do XXI wieku /
27   2000301229665 Z.122966 Nie tylko Fiat : z dziejów stosunków polsko-włoskich 1945-1989 / Pasztor, Maria.
28   2000301215019 Z.121501 Oblicza komunizmu : wybór problemów /
29   2000301213602 Z.121360 Opinia publiczna : elementy teorii i praktyki politycznej / Młyniec, Eugeniusz
30   2000301226039 Z.122603 Państwo w Unii Europejskiej /
31   2000300876785 Z.87678 Partie i system partyjny w Polsce : pierwsza faza przejścia ku demokracji / Antoszewski, Andrzej
32   2000300959662 Z.95966 Partie polityczne a wybory prezydenckie 1995 roku w Polsce. DZIEMIDOK BOŻENA
33   2000301148690 Z.114869 Partie polityczne i systemy partyjne : zarys wykładu / Michalak, Bartłomiej.
34   2000301148713 Z.114871 Politologia : podręcznik akademicki / Gulczyński, Mariusz
35   2000300944217 Z.94421 Polityka międzynarodowa po 1945 roku / CALVOCORESSI, PETER
36   2000301022044 Z.102204 Polityka Unii Europejskiej wobec Europy Środkowej / PŁONKA, BEATA
37   2000301214395 Z.121439 Polska polityka zagraniczna 1989-2014 /
38   2000301218201 Z.121820 Polskie prawo konstytucyjne w zarysie : podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych /
39   2000300921065 Z.92106 Prawie biała księga polskiej sceny politycznej / Krupa, Andrzej
40   2000300944590 Z.94459 Problemy polityczne współczesnego świata. CESARZ ZBIGNIEW
41   2000301225810 Z.122581 Przemiany na Ukrainie po Euromajdanie /
42   2000301232139 Z.123213 Referendum akcesyjne do Unii Europejskiej oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w Szczecinie na tle Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej w latach 2003-2014 : preferencje wyborcze mieszkańców regionów zachodniopomorskiego i lubuskiego / Chrobak, Piotr.
43   2000301232573 Z.123257 Religia w amerykańskich wyborach prezydenckich / Peck, Anna.
44   2000301227548 Z.122754 Serbsko-chorwackie stosunki polityczne na przełomie XX i XXI wieku / Hebda, Wiktor.
45   2000301213558 Z.121355 Siła państw w Unii Europejskiej : pozaformalne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej / Kleinowski, Marcin.
46   2000301119225 Z.111922 Socjotechnika autorytetu politycznego / Ziółkowski, Jacek.
47   2000301193911 Z.119391 Społeczność międzynarodowa wobec Kurdów irackich / Kurpiewska-Korbut, Renata.
48   2000300864508 Z.86450 Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, funkcjonowanie : podręcznik akademicki /
49   2000301105136 Z.110513 Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika /
50   2000300939442 Z.93944 Stosunki Polski ze Wspólnotami Europejskimi od 1989 roku. KAWECKA-WYRZYKOWSKA ELŻBIETA
51   2000300956739 Z.95673 System czy nieład? : bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku / CZAPUTOWICZ, JACEK
52   2000301231552 Z.123155 Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji /
53   2000301232436 Z.123243 Tatarzy krymscy : sytuacja narodu w warunkach zmieniających sie państwowości / Voûcûk, Oksana.
54   2000300974429 Z.97442 Terroryzm w Europie Zachodniej : w imię narodu i lepszej sprawy / GROTOWICZ, VIKTOR
55   2000301131111 Z.113111 Twarze szczecińskiej bezpieki : obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa województwa szczecińskiego : informator personalny /
56   2000301231347 Z.123134 Ukraińska szachownica : kto i po co wywołał wojnę na Ukrainie / Baldwin, Natylie.
57   2000300955961 Z.95596 Ustawa o partiach politycznych / CHMAJ, MAREK
58   2000301218324 Z.121832 Uwarunkowania polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej / Zenderowski, Radosław
59   2000301212230 Z.121223 Vademecum kultury politycznej : personalistyczna koncepcja polityki / Kawecki, Witold
60   2000301231583 Z.123158 Wprowadzenie do konfliktu arabsko-izraelskiego / Jamsheer, Hassan Ali
61   2000301231071 Z.123107 Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej /
62   2000301068301 Z.106830 Współczesne teorie polityczne BEYME, KLAUS von
63   2000301183325 Z.118332 Współczesne zagrożenia terroryzmem /
64   2000301231088 Z.123108 Współczesny ład międzynarodowy : dynamika przemian /
65   2000301128203 Z.112820 Wybory 2007 : partie, programy, kampania wyborcza / Gardziel, Tadeusz
66   2000301147846 Z.114784 Zachowania polityczne. 1 /
67   2000301147853 Z.114785 Zachowania polityczne. 2 /
68   2000300974382 Z.97438 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / CZIOMER, ERHARD
69   2000301092825 Z.109282 Zimna wojna (1946-1989) i jej konsekwencje dla ładu międzynarodowego /
70   2000301224158 Z.122415 Żydzi, Izrael i Palestyńczycy : dzieje, stan obecny, perspektywy /