KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

BG - Podręczny księgozbiór-Bezpieczeństwo


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000301216979 Z.121697 "Na ostrzu miecza stoją nasze sprawy..." : studia o służbach specjalnych, wojnie i bezpieczeństwie Polski, Europy i świata : z okazji 70-lecia profesora doktora habilitowanego Wiesława Wróblewskiego /
2   2000301223175 Z.122317 Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej : studium teoretyczno-empiryczne / Grzebyk-Dulak, Iwona.
3   2000301236786 Z.123678 Analiza realizacji polityki zagranicznej państwa na przykładzie Wielkiej Brytanii czasu II wojny światowej : fakty i mity / Kochanowski, Piotr.
4   2000301231712 Z.123171 Antyczna sztuka wojenna. T. 2, Republika Rzymska / Delbrück, Hans
5   2000301231705 Z.123170 Antyczna sztuka wojenna. T. 1, Persja, Grecja, Macedonia / Delbrück, Hans
6   2000301231729 Z.123172 Antyczna sztuka wojenna. T. 3, Cesarstwo Rzymskie i Germanie / Delbrück, Hans
7   2000301168230 Z.116823 Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna /
8   2000301168247 Z.116824 Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa /
9   2000301233228 Z.123322 Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku /
10   2000301238223 Z.123822 Bałkańska szachownica : geopolityczne i geostrategiczne studia o Bałkanach w XX i XXI wieku /
11   2000301240073 Z.124007 Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja. T. 6, Ustrojowa powinność państwa zapewnienia bezpieczeństwa w kontekście działań antyterrorystycznych /
12   2000301222741 Z.122274 Bezpieczeństwo : wybrane aspekty /
13   2000301230180 Z.123018 Bezpieczeństwo : zarys teoretyczny / Trubas, Michał.
14   2000301234379 Z.123437 Bezpieczeństwo a wyzwania współczesności /
15   2000301223182 Z.122318 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne : świadomość społeczna i edukacja /
16   2000301183349 Z.118334 Bezpieczeństwo dla rozwoju : komunikacja międzykulturowa w operacjach reagowania kryzysowego : wydanie pokonferencyjne /
17   2000301225209 Z.122520 Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności : bezpieczeństwo, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, technologia, zarządzanie /
18   2000301229979 Z.122997 Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku : energia - środowisko - klimat / Młynarski, Tomasz
19   2000301217518 Z.121751 Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego / Hołyst, Brunon
20   2000301167790 Z.116779 Bezpieczeństwo imprez masowych : praca zbiorowa /
21   2000301238858 Z.123885 Bezpieczeństwo imprez masowych : leksykon / Drozd, Krzysztof
22   2000301238445 Z.123844 Bezpieczeństwo jako wartość konstytucyjna / Brzeziński, Michał.
23   2000301207809 Z.120780 Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby / Bogdalski, Piotr.
24   2000301239176 Z.123917 Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Żurawski, Przemysław Piotr
25   2000301239497 Z.123949 Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej /
26   2000301231293 Z.123129 Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku /
27   2000301214630 Z.121463 Bezpieczeństwo obiektów, osób i imprez masowych w świetle zagrożeń terrorystycznych i przestępczych : wybrane aspekty / Cupryjak, Marek.
28   2000301234812 Z.123481 Bezpieczeństwo państwa polskiego : rozważania w kontekście historycznych doświadczeń / Kośmider, Tomasz
29   2000301206840 Z.120684 Bezpieczeństwo społeczeństwa / Hołyst, Brunon
30   2000301231798 Z.123179 Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 2 /
31   2000301235529 Z.123552 Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 1 /
32   2000301224844 Z.122484 Bezpieczeństwo w świecie przedstawionym a kultura bezpieczeństwa /
33   2000301233686 Z.123368 Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym : wybrane obszary / Leszczyński, Marek
34   2000301239183 Z.123918 Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki / Ścibiorek, Zbigniew
35   2000301218997 Z.121899 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej / Lis, Wojciech
36   2000301176815 Z.117681 Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej : od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi / Marczuk, Karina Paulina.
37   2000301213626 Z.121362 Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa /
38   2000301225278 Z.122527 Bezpieczeństwo, edukacja, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, prawo, technologie /
39   2000301192334 Z.119233 Biotechnologie i biobezpieczeństwo w prawie międzynarodowym / Krajewski, Piotr.
40   2000301233693 Z.123369 Cel: walka : obraz terroryzmu czeczeńskiego w polskich dziennikach / Stańco-Wawrzyńska, Alicja.
41   2000301242114 Z.124211 Charakterystyka obiektów imprez masowych : aspekt modeli ekonomicznych i bezpieczeństwa / Jedel, Joanna.
42   2000301233341 Z.123334 Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu /
43   2000301227814 Z.122781 Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa /
44   2000301213732 Z.121373 Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw / Lakomy, Miron.
45   2000301231156 Z.123115 Demograficzne i globalizacyjne aspekty bezpieczeństwa personalnego / Drabik, Krzysztof.
46   2000301220297 Z.122029 Doskonalenie lokalne w Policji a współpraca z podmiotami zewnętrznymi : efekt synergii / Stawnicka, Jadwiga.
47   2000301231828 Z.123182 Dylematy współczesnej obronności Polski. 1, Polityczne i militarne aspekty obronności państwa /
48   2000301194949 Z.119494 Działania psychologiczne w Siłach Zbrojnych RP / Kacała, Tomasz.
49   2000301225261 Z.122526 Energetyka w odsłonach : ochrona środowiska, logistyka, OZE, technika, finanse, bezpieczeństwo /
50   2000301240233 Z.124023 Etyczność funkcjonariusza policji / Piwowarski, Juliusz
51   2000301239701 Z.123970 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Itrich-Drabarek, Jolanta.
52   2000301236410 Z.123641 Europa 2018 : wobec wyzwań i zagrożeń / Kłusak, Miron
53   2000301228910 Z.122891 Europa Środkowa i Wschodnia wobec wybranych problemów bezpieczeństwa energetycznego / Wojcieszak, Łukasz
54   2000301236618 Z.123661 Europa w obliczu islamskiego terroryzmu : dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać / Michalczak, Tomasz.
55   2000301220440 Z.122044 Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony : aspekty prawne i polityczne / Barcik, Jacek.
56   2000301221041 Z.122104 Geopolityka energetyczna współczesnych państw / Kochanek, Ewelina.
57   2000301223014 Z.122301 Handel ludźmi : przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna /
58   2000301231767 Z.123176 Hezbollah i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe / Domeracki, Krzysztof.
59   2000301235062 Z.123506 Humanitarny wymiar użycia sił zbrojnych : teoria i praktyka operacji humanitarnych / Marszałek, Maciej.
60   2000301224325 Z.122432 Implikacje doktryny militarnej Federacji Rosyjskiej na obszarze postradzieckim / Romańczuk, Michał.
61   2000301210557 Z.121055 Imprezy masowe : organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki / Parszowski, Sergiusz.
62   2000301236427 Z.123642 Instytucje edukacyjne, zagrożenia, bezpieczeństwo : konteksty prawne, społeczne, edukacyjne i zdrowotne /
63   2000301231880 Z.123188 Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność w badaniach polemologicznych / Palczewska, Milena.
64   2000301213329 Z.121332 Jednostki, grupy i społeczeństwa. 1 /
65   2000301213336 Z.121333 Jednostki, grupy i społeczeństwa. 2 /
66   2000301213343 Z.121334 Jednostki, grupy i społeczeństwa. 3 /
67   2000301171438 Z.117143 Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : zagrożenia podczas imprez masowych /
68   2000301223878 Z.122387 Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych / Surdyk, Krzysztof.
69   2000301230418 Z.123041 Konflikty militarne i niemilitarne na Bałkanach w XX i XXI wieku w perspektywie polemologicznej /
70   2000301236960 Z.123696 Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku : przebieg - uwarunkowania - implikacje / Czornik, Katarzyna.
71   2000301236816 Z.123681 Kontrolowanie w dowodzeniu wojskami lądowymi na poziomie taktycznym - uwarunkowania organizacyjne i funkcjonalne /
72   2000301237578 Z.123757 Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa / Chodak, Paweł.
73   2000301228378 Z.122837 Medyczne skutki terroryzmu / Guła, Przemysław.
74   2000301223250 Z.122325 Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa /
75   2000301235079 Z.123507 Metody techniki narzędzia nauk o bezpieczeństwie / Dawidczyk, Andrzej.
76   2000301230487 Z.123048 Miasta trwogi : terroryzm na obszarze zurbanizowanym /
77   2000301238360 Z.123836 Misja wojska : strategia i bezpieczeństwo państwa : szkice o siłach zbrojnych /
78   2000301236885 Z.123688 Misje cywilne Unii Europejskiej w procesie europeizacji ad extra / Wojnicz, Luiza.
79   2000301238643 Z.123864 Mudżahedini, talibowie i opium / Demczuk, Ryszard.
80   2000301194116 Z.119411 Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego /
81   2000301230715 Z.123071 Negocjacje w sytuacjach kryzysowych / Aksamitowski, Andrzej.
82   2000301236830 Z.123683 Nie : państwo, wojna, bezpieczeństwo / Piątek, Jarosław
83   2000301242619 Z.124261 Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa /
84   2000301223113 Z.122311 Nielegalna imigracja zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 / Lubiewski, Paweł.
85   2000301232047 Z.123204 Nowożytna sztuka wojenna / Delbrück, Hans
86   2000301089382 Z.108938 O bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym / Kwiatkowski, Stanisław
87   2000301236441 Z.123644 Oblicza bezpieczeństwa we współczesnym świecie /
88   2000301166854 Z.116685 Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej / Krynojewski, Franciszek R.
89   2000301239299 Z.123929 Obrona cywilna w Polsce : współczesność i perspektywy / Pilżys, Jan.
90   2000301009762 Z.100976 Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP : podręcznik dla studentek i studentów /
91   2000301217389 Z.121738 Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym / Prucnal-Wójcik, Marta.
92   2000301231651 Z.123165 Ochrona granicy państwowej : wybrane aspekty /
93   2000301233051 Z.123305 Ochrona ludności : wybrane problemy / Michailiuk, Bogdan.
94   2000301236458 Z.123645 Operacje specjalne w świetle teorii adm. McRavena /
95   2000301232788 Z.123278 Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe / Kitler, Waldemar
96   2000301219079 Z.121907 Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski / Wywiał, Przemysław.
97   2000301223120 Z.122312 Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe / Rysz, Stanisław.
98   2000301233013 Z.123301 Państwo teoretyczne / Sienkiewicz, Bartłomiej
99   2000301230449 Z.123044 Państwo wobec współczesnych zagrożeń /
100   2000301223755 Z.122375 Państwo, prawo, bezpieczeństwo. T. 3 /
101   2000301224967 Z.122496 Państwo, prawo, bezpieczeństwo. T. 2 /
102   2000301233815 Z.123381 Partie i ugrupowania polityczne wobec polityki bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : założenia i realizacja wybranych programów politycznych /
103   2000301233495 Z.123349 Patologie gier cyfrowych : studium z zakresu polityki kryminalnej / Kasprzak, Wojciech Andrzej.
104   2000301239534 Z.123953 Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską /
105   2000301216825 Z.121682 Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego /
106   2000301202675 Z.120267 Podstawy bezpieczeństwa energetycznego państwa / Kochanek, Ewelina.
107   2000301238476 Z.123847 Pogranicza cywilizacji : wpływ dylematów tożsamościowych na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej / Leŝenko, Larisa.
108   2000301230579 Z.123057 Polacy w misjach poza granicami kraju : doświadczenia, wspomnienia, perspektywy /
109   2000301177232 Z.117723 Policja na świecie / Hołyst, Brunon
110   2000301222567 Z.122256 Polityka bezpieczeństwa : Polska, Ukraina /
111   2000301231675 Z.123167 Praca operacyjna policji / Sprengel, Bolesław
112   2000301230548 Z.123054 Prawne i historyczne ujęcie wojny i terroryzmu /
113   2000301241254 Z.124125 Prewencja antyterrorystyczna państwa demokratycznego / Cupryjak, Marek.
114   2000301213527 Z.121352 Przegląd bezpieczeństwa narodowego w planowaniu strategicznym Polski / Kamiński, Sławomir
115   2000301216337 Z.121633 Przez PZ do terroryzmu. T. 1 / Zubrzycki, Waldemar.
116   2000301216344 Z.121634 Przez PZ do terroryzmu. T. 2 /
117   2000301231026 Z.123102 Rola policji w zapewnianiu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej w ujęciu sieciowym / Dobrowolska-Opała, Magdalena.
118   2000301233976 Z.123397 Siły powietrzne Federacji Rosyjskiej w świetle zmian w środowisku bezpieczeństwa Rosji / Dochniak, Marcin.
119   2000301183356 Z.118335 Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym : aspekt narodowy i międzynarodowy / Sobolewski, Grzegorz.
120   2000301150624 Z.115062 Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa /
121   2000301230517 Z.123051 Służby państwowe, organizacje rządowe i samorządowe wobec zagrożeń współczesności /
122   2000301230555 Z.123055 Służby specjalne i inne podmioty w systemie bezpieczeństwa państwa /
123   2000301230456 Z.123045 Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa : przeszłość - teraźniejszość - przyszłość : materiały i studia. T. 1 /
124   2000301230463 Z.123046 Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa : przeszłość - teraźniejszość - przyszłość : materiały i studia. T. 2 /
125   2000301243364 Z.124336 Sojusz Północnoatlantycki w środowisku niepewności i zmiany : dwadzieścia lat członkostwa Polski /
126   2000301234898 Z.123489 Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka / Gierszewski, Janusz.
127   2000301176785 Z.117678 Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski /
128   2000301215095 Z.121509 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : pierwsze 25 lat /
129   2000301224523 Z.122452 Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej / Brysiewicz, Jarosław
130   2000301184452 Z.118445 Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku. T. 1 /
131   2000301224318 Z.122431 Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku. T. 2 /
132   2000301227555 Z.122755 System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw / Mickiewicz, Piotr
133   2000301179540 Z.117954 System bezpieczeństwa państwa : konteksty teoretyczne i praktyczne / Wiśniewski, Bernard
134   2000301241414 Z.124141 System zarządzania kryzysowego w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej / Górski, Paweł
135   2000301221270 Z.122127 Systemowe i obywatelskie uwarunkowania bezpieczeństwa /
136   2000301230500 Z.123050 Szczecińscy weterani misji pokojowych /
137   2000301232603 Z.123260 Średniowieczna sztuka wojenna. T. 1, Wczesne średniowiecze / Delbrück, Hans
138   2000301237905 Z.123790 Środowisko bezpieczeństwa europejskiego w świetle zagrożeń militarnych ze strony Rosji / Grenda, Bogdan.
139   2000301242312 Z.124231 Tajemnice wywiadu wewnętrznego / Słoń, Marek.
140   2000301230623 Z.123062 Teoretyczne i praktyczne aspekty walki z terroryzmem i przestępczością : studia i materiały /
141   2000301233792 Z.123379 Użycie siły zbrojnej między państwami w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego / Kleczkowska, Agata.
142   2000301229740 Z.122974 W kręgu nauki o bezpieczeństwie /
143   2000301230531 Z.123053 Wielowymiarowe ujęcie bezpieczeństwa społecznego : prawo, przestępczość, terroryzm /
144   2000301230470 Z.123047 Wielowymiarowy charakter współczesnego bezpieczeństwa /
145   2000301236168 Z.123616 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie : geneza - rozwój - współczesność / Pałgan, Jan.
146   2000301226572 Z.122657 Wojna - wojsko - bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki : studia i materiały. T. 2 /
147   2000301227685 Z.122768 Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego / Banasik, Mirosław.
148   2000301231668 Z.123166 Wojna hybrydowa na Ukrainie / Pacek, Bogusław
149   2000301214487 Z.121448 Wojna XXI wieku : początki wojny "trzeciej fali" / Antczak-Barzan, Anna.
150   2000301223366 Z.122336 Wojny Zachodu : interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie /
151   2000301236175 Z.123617 Wojska Obrony Terytorialnej wczoraj i dziś / Horyń, Wojciech.
152   2000301237721 Z.123772 Wojska Specjalne Sił Zbrojnych RP / Pacek, Bogusław
153   2000301214982 Z.121498 Wojsko Polskie w Iraku 2003-2011 / Ciechanowski, Grzegorz
154   2000301194864 Z.119486 Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa państwa 1945-2010 / Kajetanowicz, Jerzy.
155   2000301236656 Z.123665 Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń / Stawicki, Roman.
156   2000301226657 Z.122665 Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne = Contemporary ecological security /
157   2000301239237 Z.123923 Współczesne bezpieczeństwo Polski : międzynarodowy wymiar instytucjonalny /
158   2000301213985 Z.121398 Współczesne oblicza bezpieczeństwa /
159   2000301230616 Z.123061 Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa /
160   2000301238346 Z.123834 Współpraca regionalna w polityce bezpieczeństwa Szwecji / Domagalski, Józef.
161   2000301230562 Z.123056 Wybrane zagadnienia współczesnego bezpieczeństwa społecznego /
162   2000301230586 Z.123058 Wywiad i kontrwywiad w świecie : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Uniwersytecie Szczecińskim przez KNP "Pro Res Publica" i Katedrę Badań nad Konfliktami i Pokojem w dniach 25-26 maja 2009 /
163   2000301233754 Z.123375 Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego : wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego /
164   2000301172954 Z.117295 Zagrożenia ładu społecznego. [1] / Hołyst, Brunon
165   2000301223397 Z.122339 Zasady bezpieczeństwa : standardy europejskie / Gołębiewski, Jan.
166   2000301230609 Z.123060 Zwalczanie piractwa, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej : aspekty historyczne, prawne i praktyczne /
167   2000301224837 Z.122483 Zwalczanie przestępczości : wybrane metody i narzędzia / Mądrzejowski, Wiesław.
168   2000301230432 Z.123043 Zwalczanie zagrożeń współczesnego świata /
169   2000301230401 Z.123040 Żołnierze z Pomorza Zachodniego w Afganistanie /