KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Podręczny księgozbiór-Bezpieczeństwo


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000301216979 Z.121697 "Na ostrzu miecza stoją nasze sprawy..." : studia o służbach specjalnych, wojnie i bezpieczeństwie Polski, Europy i świata : z okazji 70-lecia profesora doktora habilitowanego Wiesława Wróblewskiego /
2   2000301223175 Z.122317 Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej : studium teoretyczno-empiryczne / Grzebyk-Dulak, Iwona.
3   2000301231705 Z.123170 Antyczna sztuka wojenna. T. 1, Persja, Grecja, Macedonia / Delbrück, Hans
4   2000301168230 Z.116823 Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna /
5   2000301168247 Z.116824 Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa /
6   2000301222741 Z.122274 Bezpieczeństwo : wybrane aspekty /
7   2000301230180 Z.123018 Bezpieczeństwo : zarys teoretyczny / Trubas, Michał.
8   2000301223182 Z.122318 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne : świadomość społeczna i edukacja /
9   2000301183349 Z.118334 Bezpieczeństwo dla rozwoju : komunikacja międzykulturowa w operacjach reagowania kryzysowego : wydanie pokonferencyjne /
10   2000301225209 Z.122520 Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności : bezpieczeństwo, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, technologia, zarządzanie /
11   2000301229979 Z.122997 Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku : energia - środowisko - klimat / Młynarski, Tomasz
12   2000301217518 Z.121751 Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego / Hołyst, Brunon
13   2000301207809 Z.120780 Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby / Bogdalski, Piotr.
14   2000301231293 Z.123129 Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku /
15   2000301214630 Z.121463 Bezpieczeństwo obiektów, osób i imprez masowych w świetle zagrożeń terrorystycznych i przestępczych : wybrane aspekty / Cupryjak, Marek.
16   2000301206840 Z.120684 Bezpieczeństwo społeczeństwa / Hołyst, Brunon
17   2000301231798 Z.123179 Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 2 /
18   2000301224844 Z.122484 Bezpieczeństwo w świecie przedstawionym a kultura bezpieczeństwa /
19   2000301218997 Z.121899 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej / Lis, Wojciech
20   2000301176815 Z.117681 Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej : od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi / Marczuk, Karina Paulina.
21   2000301213626 Z.121362 Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa /
22   2000301225278 Z.122527 Bezpieczeństwo, edukacja, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, prawo, technologie /
23   2000301192334 Z.119233 Biotechnologie i biobezpieczeństwo w prawie międzynarodowym / Krajewski, Piotr.
24   2000301227814 Z.122781 Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa /
25   2000301213732 Z.121373 Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw / Lakomy, Miron.
26   2000301231156 Z.123115 Demograficzne i globalizacyjne aspekty bezpieczeństwa personalnego / Drabik, Krzysztof.
27   2000301220297 Z.122029 Doskonalenie lokalne w Policji a współpraca z podmiotami zewnętrznymi : efekt synergii / Stawnicka, Jadwiga.
28   2000301231828 Z.123182 Dylematy współczesnej obronności Polski. 1, Polityczne i militarne aspekty obronności państwa /
29   2000301194949 Z.119494 Działania psychologiczne w Siłach Zbrojnych RP / Kacała, Tomasz.
30   2000301225261 Z.122526 Energetyka w odsłonach : ochrona środowiska, logistyka, OZE, technika, finanse, bezpieczeństwo /
31   2000301228910 Z.122891 Europa Środkowa i Wschodnia wobec wybranych problemów bezpieczeństwa energetycznego / Wojcieszak, Łukasz
32   2000301220440 Z.122044 Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony : aspekty prawne i polityczne / Barcik, Jacek.
33   2000301221041 Z.122104 Geopolityka energetyczna współczesnych państw / Kochanek, Ewelina.
34   2000301223014 Z.122301 Handel ludźmi : przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna /
35   2000301231767 Z.123176 Hezbollah i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe / Domeracki, Krzysztof.
36   2000301224325 Z.122432 Implikacje doktryny militarnej Federacji Rosyjskiej na obszarze postradzieckim / Romańczuk, Michał.
37   2000301231880 Z.123188 Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność w badaniach polemologicznych / Palczewska, Milena.
38   2000301213329 Z.121332 Jednostki, grupy i społeczeństwa. 1 /
39   2000301213336 Z.121333 Jednostki, grupy i społeczeństwa. 2 /
40   2000301213343 Z.121334 Jednostki, grupy i społeczeństwa. 3 /
41   2000301223878 Z.122387 Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych / Surdyk, Krzysztof.
42   2000301230418 Z.123041 Konflikty militarne i niemilitarne na Bałkanach w XX i XXI wieku w perspektywie polemologicznej /
43   2000301228378 Z.122837 Medyczne skutki terroryzmu / Guła, Przemysław.
44   2000301223250 Z.122325 Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa /
45   2000301230487 Z.123048 Miasta trwogi : terroryzm na obszarze zurbanizowanym /
46   2000301194116 Z.119411 Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego /
47   2000301230715 Z.123071 Negocjacje w sytuacjach kryzysowych / Aksamitowski, Andrzej.
48   2000301223113 Z.122311 Nielegalna imigracja zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 / Lubiewski, Paweł.
49   2000301232047 Z.123204 Nowożytna sztuka wojenna / Delbrück, Hans
50   2000301009762 Z.100976 Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP : podręcznik dla studentek i studentów /
51   2000301217389 Z.121738 Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym / Prucnal-Wójcik, Marta.
52   2000301231651 Z.123165 Ochrona granicy państwowej : wybrane aspekty /
53   2000301219079 Z.121907 Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski / Wywiał, Przemysław.
54   2000301223120 Z.122312 Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe / Rysz, Stanisław.
55   2000301230449 Z.123044 Państwo wobec współczesnych zagrożeń /
56   2000301223755 Z.122375 Państwo, prawo, bezpieczeństwo. T. 3 /
57   2000301224967 Z.122496 Państwo, prawo, bezpieczeństwo. T. 2 /
58   2000301216825 Z.121682 Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego /
59   2000301230579 Z.123057 Polacy w misjach poza granicami kraju : doświadczenia, wspomnienia, perspektywy /
60   2000301177232 Z.117723 Policja na świecie / Hołyst, Brunon
61   2000301222567 Z.122256 Polityka bezpieczeństwa : Polska, Ukraina /
62   2000301231675 Z.123167 Praca operacyjna policji / Sprengel, Bolesław
63   2000301230548 Z.123054 Prawne i historyczne ujęcie wojny i terroryzmu /
64   2000301213527 Z.121352 Przegląd bezpieczeństwa narodowego w planowaniu strategicznym Polski / Kamiński, Sławomir
65   2000301216337 Z.121633 Przez PZ do terroryzmu. T. 1 / Zubrzycki, Waldemar.
66   2000301216344 Z.121634 Przez PZ do terroryzmu. T. 2 /
67   2000301231026 Z.123102 Rola policji w zapewnianiu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej w ujęciu sieciowym / Dobrowolska-Opała, Magdalena.
68   2000301183356 Z.118335 Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym : aspekt narodowy i międzynarodowy / Sobolewski, Grzegorz.
69   2000301150624 Z.115062 Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa /
70   2000301230517 Z.123051 Służby państwowe, organizacje rządowe i samorządowe wobec zagrożeń współczesności /
71   2000301230555 Z.123055 Służby specjalne i inne podmioty w systemie bezpieczeństwa państwa /
72   2000301230456 Z.123045 Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa : przeszłość - teraźniejszość - przyszłość : materiały i studia. T. 1 /
73   2000301230463 Z.123046 Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa : przeszłość - teraźniejszość - przyszłość : materiały i studia. T. 2 /
74   2000301176785 Z.117678 Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski /
75   2000301215095 Z.121509 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : pierwsze 25 lat /
76   2000301224523 Z.122452 Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej / Brysiewicz, Jarosław
77   2000301224318 Z.122431 Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku. T. 2 /
78   2000301227555 Z.122755 System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw / Mickiewicz, Piotr
79   2000301221270 Z.122127 Systemowe i obywatelskie uwarunkowania bezpieczeństwa /
80   2000301230500 Z.123050 Szczecińscy weterani misji pokojowych /
81   2000301230623 Z.123062 Teoretyczne i praktyczne aspekty walki z terroryzmem i przestępczością : studia i materiały /
82   2000301229740 Z.122974 W kręgu nauki o bezpieczeństwie /
83   2000301230531 Z.123053 Wielowymiarowe ujęcie bezpieczeństwa społecznego : prawo, przestępczość, terroryzm /
84   2000301230470 Z.123047 Wielowymiarowy charakter współczesnego bezpieczeństwa /
85   2000301227685 Z.122768 Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego / Banasik, Mirosław.
86   2000301231668 Z.123166 Wojna hybrydowa na Ukrainie / Pacek, Bogusław
87   2000301214487 Z.121448 Wojna XXI wieku : początki wojny "trzeciej fali" / Antczak-Barzan, Anna.
88   2000301226572 Z.122657 Wojna, wojsko, bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki : studia i materiały. T. 2 /
89   2000301223366 Z.122336 Wojny Zachodu : interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie /
90   2000301214982 Z.121498 Wojsko Polskie w Iraku 2003-2011 / Ciechanowski, Grzegorz
91   2000301194864 Z.119486 Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa państwa 1945-2010 / Kajetanowicz, Jerzy.
92   2000301226657 Z.122665 Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne = Contemporary ecological security /
93   2000301213985 Z.121398 Współczesne oblicza bezpieczeństwa /
94   2000301230616 Z.123061 Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa /
95   2000301230562 Z.123056 Wybrane zagadnienia współczesnego bezpieczeństwa społecznego /
96   2000301230586 Z.123058 Wywiad i kontrwywiad w świecie : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Uniwersytecie Szczecińskim przez KNP "Pro Res Publica" i Katedrę Badań nad Konfliktami i Pokojem w dniach 25-26 maja 2009 /
97   2000301172954 Z.117295 Zagrożenia ładu społecznego. [1] / Hołyst, Brunon
98   2000301223397 Z.122339 Zasady bezpieczeństwa : standardy europejskie / Gołębiewski, Jan.
99   2000301230609 Z.123060 Zwalczanie piractwa, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej : aspekty historyczne, prawne i praktyczne /
100   2000301224837 Z.122483 Zwalczanie przestępczości : wybrane metody i narzędzia / Mądrzejowski, Wiesław.
101   2000301230432 Z.123043 Zwalczanie zagrożeń współczesnego świata /
102   2000301230401 Z.123040 Żołnierze z Pomorza Zachodniego w Afganistanie /