KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

BG - Podręczny księgozbiór-Geografia i Geologia


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000301220617 Z.122061 25 lat Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego (1990-2015) /
2   2000301225797 Z.122579 Badania osadów dennych akwenów śródlądowych z zastosowaniem metod hydroakustycznych / Osadczuk, Andrzej.
3   2000301188399 Z.118839 Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi w polskiej części dorzecza Odry : Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej / Przytuła, Elżbieta.
4   2000301225018 Z.122501 Czasowa i przestrzenna charakterystyka ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego / Wolski, Tomasz
5   2000301191825 Z.119182 Człowiek wobec zagrożeń pogodowych : konfrontacja i prewencja / Próchniak, Piotr
6   2000301155476 Z.115547 Ćwiczenia z bioklimatologii : wybrane metody opracowań bioklimatu dla potrzeb rekreacji i turystyki / Koźmiński, Czesław
7   2000301169152 Z.116915 Degradacja środowiska przyrodniczego południowego skłonu Wyżyny Meghalaya, Indie / Prokop, Paweł.
8   2000301238810 Z.123881 Drawing geological structures / Kruhl, Jörn H.
9   2000301153533 Z.115353 Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej / Wicki, Ludwik.
10   2000301156114 Z.115611 Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków /
11   2000301169121 Z.116912 Geneza i wiek poziomów próchnicznych w osadach równin zalewowych dolin przedpola Karpat / Budek, Anna.
12   2000301163983 Z.116398 Geochemia osadów powierzchniowych Morza Bałtyckiego /
13   2000301182908 Z.118290 Geodezja fizyczna / Łyszkowicz, Adam
14   2000301194826 Z.119482 Geodezja współczesna / Czarnecki, Kazimierz
15   2000301136154 Z.113615 Geografia : kompendium w zarysie i zadaniach /
16   2000301225094 Z.122509 Geografia ekonomiczna : międzynarodowe struktury produkcji i wymiany / Wróbel, Anna
17   2000301234959 Z.123495 Geografia fizyczna Wyżyny Śląskiej / Dulias, Renata.
18   2000301193423 Z.119342 Geografia gospodarcza : przewodnik do ćwiczeń /
19   2000301136673 Z.113667 Geografia gospodarcza świata : praca zbiorowa /
20   2000301135423 Z.113542 Geografia turystyki Polski / Lijewski, Teofil
21   2000301195199 Z.119519 Geografia urbanistyczna /
22   2000301192167 Z.119216 Geologia dynamiczna / Mizerski, Włodzimierz
23   2000301136727 Z.113672 Geologia i surowce mineralne oceanów / Mizerski, Włodzimierz.
24   2000301211455 Z.121145 Geologia kontynentów / Mizerski, Włodzimierz
25   2000301192174 Z.119217 Geologia Polski / Mizerski, Włodzimierz
26   2000301232290 Z.123229 Geomorfologia dynamiczna z elementami stosowanej : wybrane zagadnienia / Mycielska-Dowgiałło, Elżbieta
27   2000301055516 Z.105551 Historia Ziemi / Stanley, Steven Mitchell
28   2000301181154 Z.118115 Hydrologia ogólna / Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta
29   2000301226169 Z.122616 Hydrologia Polski /
30   2000301221621 Z.122162 Jaskinie polskich Karpat fliszowych : praca zbiorowa : uzupełnienia. 1, Jaskinie Pogórza Śląskiego i Beskidu Śląskiego / Juroszek, Bartłomiej.
31   2000301221638 Z.122163 Jaskinie polskich Karpat fliszowych : praca zbiorowa : uzupełnienia. 2, Jaskinie Pogórza Wielickiego, Beskidu Małego, Beskidu Makowskiego, Beskidu Żywieckiego, Kotliny Żywieckiej, Gorców / Franczak, Paweł.
32   2000301221645 Z.122164 Jaskinie polskich Karpat fliszowych : praca zbiorowa : uzupełnienia. 3, Jaskinie Pogórza Wiśnickiego, Pogórza Rożnowskiego, Pogórza Ciężkowickiego, Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Pogórza Strzyżowskiego / Borek, Edward
33   2000301221652 Z.122165 Jaskinie polskich Karpat fliszowych : praca zbiorowa : uzupełnienia. 4, Jaskinie Beskidu Niskiego, Pogórza Dynowskiego, Gór Sanocko-Turczańskich, Bieszczadów / Mleczek, Tomasz
34   2000301221669 Z.122166 Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego : praca zbiorowa : uzupełnienia. 2 / Luty, Izabella.
35   2000301221676 Z.122167 Jaskinie Wyżyny Olkuskiej : praca zbiorowa. T. 4, Jaskinie okolic Krzeszowic i okolic Olkusza / Polonius, Adam.
36   2000301163785 Z.116378 Jezioro Wigry : historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych /
37   2000301164188 Z.116418 Karpaty i ich przedpole : przewodnik do ćwiczeń terenowych z sedymentologii /
38   2000301161200 Z.116120 Katalog jezior Polski / Choiński, Adam
39   2000301169091 Z.116909 Kompleksy roślinności i krajobrazy roślinne doliny środkowej Wisły / Kowalska, Anna
40   2000301153298 Z.115329 Mchy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obliczu antropogenicznych przemian szaty roślinnej / Fojcik, Barbara.
41   2000301217006 Z.121700 Megality Pomorza Zachodniego : na tropie budowniczych tajemniczych grobowców z epoki kamienia = Megaliths of Western Pomerania : on the track of the builders of the mysterious Stone Age tombs /
42   2000301132378 Z.113237 Meteorologia morska z oceanografią / Trzeciak, Stefan.
43   2000301188771 Z.118877 Metody geoelektryczne w badaniach gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi / Żogała, Bogdan.
44   2000301193041 Z.119304 Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych / Zawadzki, Jarosław
45   2000301209162 Z.120916 Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych : poradnik metodyczny /
46   2000301232276 Z.123227 Moja mapa : tworzenie map w technologiach geoinformacyjnych : przewodnik uzupełniający do laboratoriów z podstaw kartografii / Szafraniec, Joanna.
47   2000301161248 Z.116124 Od płatka śniegu do glacjalnych krajobrazów Polski / Kłysz, Piotr
48   2000301189648 Z.118964 Państwowa służba geologiczna : o gazie w łupkach /
49   2000301193058 Z.119305 Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej / Labus, Małgorzata
50   2000301132170 Z.113217 Podstawy hydrometeorologii / Kossowska-Cezak, Urszula.
51   2000301235628 Z.123562 Polska geografia morza : przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich /
52   2000301221027 Z.122102 Późnoglacjalna i holoceńska historia zmian poziomu południowego Bałtyku zapisana w osadach zbiorników sedymentacyjnych okolic Mrzeżyna / Cedro, Bernard.
53   2000301169145 Z.116914 Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat / Wolski, Jacek
54   2000301153496 Z.115349 Przewodnik do ćwiczeń z geografii fizycznej województwa śląskiego : zestaw ćwiczeń dla studentów II roku geografii /
55   2000301194871 Z.119487 Przewodnik do petrografii : praca zbiorowa /
56   2000301163570 Z.116357 Rola wezbrań sztormowych w kształtowaniu ustroju wodnego układu Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego / Kowalewska-Kalkowska, Halina.
57   2000301187415 Z.118741 Sedymentacja osadów fluwialnych w Dolinie Dolnej Odry rozwijającej się pod wpływem długotrwałego wzrostu poziomu morza / Duda, Tomasz.
58   2000301209049 Z.120904 Skały osadowe Tatr = Sedimentary rocks of the Tatra Mountains /
59   2000301163099 Z.116309 Stan środowiska polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005 : wybrane zagadnienia /
60   2000301187057 Z.118705 Statystyka dla geografów / Jażdżewska, Iwona.
61   2000301218522 Z.121852 Storczyki / Erfkamp, Joachim.
62   2000301238964 Z.123896 Structural geology / Fossen, Haakon
63   2000301161729 Z.116172 Systemy krajobrazowe : struktura - funkcjonowanie - planowanie / Chmielewski, Tadeusz Jan
64   2000301192839 Z.119283 Urbanistyczne wymiary miast / Ziobrowski, Zygmunt.
65   2000301162894 Z.116289 Wieloletnia zmarzlina w wybranych obszarach Tatr, Gór Skandynawskich i Spitsbergenu w świetle kompleksowych badań geofizycznych i analiz klimatologicznych / Dobiński, Wojciech.
66   2000301169114 Z.116911 Wpływ zbiornika wodnego "Klimkówka" na abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego w dolinie Ropy / Wiejaczka, Łukasz.
67   2000301222451 Z.122245 Współczesna ewolucja rzeźby Polski : VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005 /
68   2000301189556 Z.118955 Współczesne problemy badań geograficznych /
69   2000301169107 Z.116910 Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego dolin potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach / Bucała, Anna.
70   2000301157081 Z.115708 Wybrane aspekty popularyzacji wiedzy biologicznej i środowiskowej /
71   2000301198732 Z.119873 Wybrane przemiany geomorfologiczne mis zbiorników wodnych i ocena zanieczyszczeń osadów zbiornikowych w warunkach zróżnicowanej antropopresji (na przykładzie regionu górnośląsko-zagłębiowskiego) / Rzętała, Martyna A.
72   2000301148065 Z.114806 Z badań nad geografią polityczną i gospodarczą /
73   2000301194680 Z.119468 Zaawansowane metody opracowania obserwacji geodezyjnych z przykładami / Wiśniewski, Zbigniew
74   2000301156121 Z.115612 Zarys anatomii i histologii ryb doskonałokostnych / Kilarski, Wincenty Michał
75   2000300032815 Z.3281 Zarys historii odkryć geograficznych / Babicz, Józef
76   2000301163945 Z.116394 Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych /
77   2000301055523 Z.105552 Zasoby Ziemi / Craig, James R.
78   2000301169138 Z.116913 Związki pomiędzy pokrywą śnieżną a roślinnością na przykładzie grądów Białowieskiego Parku Narodowego / Żarnowiecki, Grzegorz