KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

BG - Podręczny księgozbiór - Geografia i Geologia


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000301220617 Z.122061 25 lat Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego (1990-2015) /
2   2000301244897 Z.124489 A dictionary of geology and earth sciences /
3   2000300796342 Z.79634 Agricultural classifications : a review of methodology / Kostrowicki, Jerzy
4   2000301161057 Z.116105 Analiza struktury przestrzennej i czasoprzestrzennej maksymalnych opadów dobowych w Polsce w latach 1956-1980 / Stach, Alfred Henryk
5   2000301136949 Z.113694 Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej / Młodak, Andrzej
6   2000301203931 Z.120393 Antropogeniczne przeobrażenia krajobrazu opolskiego odcinka doliny Odry w XX wieku / Wróbel, Radosław
7   2000300844111 Z.84411 Antropogeniczne przeobrażenia środowiska geograficznego na terenie miasta Torunia = Geographical environment anthropogenic transformations in the area of Toruń city / Fedorowicz, Jerzy
8   2005040025141 K.2514 Atlas świata /
9   2000300671885 Z.67188 Austria / Lijewski, Teofil
10   2000300766796 Z.76679 Azja Zachodnia / Rościszewski, Marcin
11   2000301225797 Z.122579 Badania osadów dennych akwenów śródlądowych z zastosowaniem metod hydroakustycznych / Osadczuk, Andrzej.
12   2000301011246 Z.101124 Badanie kultury : elementy teorii antropologicznej /
13   2000300719020 Z.71902 Bałtyk południowy : praca zbiorowa /
14   2000301188399 Z.118839 Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi w polskiej części dorzecza Odry : Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej / Przytuła, Elżbieta.
15   2000301248413 Z.124841 Blue biotechnology : production and use of marine molecules. Vol. 1 /
16   2000301248420 Z.124842 Blue biotechnology : production and use of marine molecules. Vol. 2 /
17   2000301210458 Z.121045 Brzeg morski : procesy fizyczne obszaru płytko- i nadwodnego / Pruszak, Zbigniew.
18   2000301114121 Z.111412 Budowa geologiczna i rzeźba Bieszczadzkiego Parku Narodowego / Haczewski, Grzegorz
19   2000301167950 Z.116795 Charakter i funkcjonowanie zagłębień bezodpływowych w krajobrazie strefy młodoglacjalnej (Pomorze Zachodnie, górna Parsęta) / Major, Maciej
20   2000301172589 Z.117258 Cyberprzestrzeń w geograficznych badaniach środowiska człowieka / Retkiewicz, Wojciech
21   2000300972746 Z.97274 Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni : zmiany strukturalne metropolii polskich /
22   2000301225018 Z.122501 Czasowa i przestrzenna charakterystyka ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego / Wolski, Tomasz
23   2000301031442 Z.103144 Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. 2, Środowisko abiotyczne /
24   2000300986705 Z.98670 Cztery strony świata [T.2], Od Kioto do Rawalpindi /
25   2000300990474 Z.99047 Cztery strony świata [T.3], Od Stambułu do Kapsztadu /
26   2000300993642 Z.99364 Cztery strony świata [T.4], Od Alaski do przylądka Horn /
27   2000301161071 Z.116107 Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską / Churski, Paweł
28   2000301165444 Z.116544 Daleko i blisko / Zieliński, Piotr
29   2000301087654 Z.108765 Das Berufsfeld des Industrie-Mineralogen /
30   2000301169152 Z.116915 Degradacja środowiska przyrodniczego południowego skłonu Wyżyny Meghalaya, Indie / Prokop, Paweł.
31   2000301071684 Z.107168 Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej - perspektywa wybranych państw UE : wnioski dla Polski /
32   2000301218034 Z.121803 Delta Wisły : ogólne mechanizmy tworzenia się delt i estuariów rzecznych / Pruszak, Zbigniew.
33   2000301098988 Z.109898 Deutsche Forschung in der Antarktis : wissenschaftlicher Fortschritt und Perspektiven : Denkschrift /
34   2000301247317 Z.124731 Diatom nanotechnology : progress and emerging applications /
35   2000301238629 Z.123862 Diatoms : fundamentals and applications /
36   2000301099053 Z.109905 Die Unterdevonflora des Rheinlandes : mit 24 Tafeln sowie 95 Abbildungen und 5 Tabelln im Text und 5 Beilagen. Teil 1 / Schweitzer, Hans-Joachim.
37   2000301246563 Z.124656 Dinozaury odkryte na nowo : jak rewolucja naukowa rewiduje historię / Benton, Michael
38   2000301238810 Z.123881 Drawing geological structures / Kruhl, Jörn H.
39   2000300809523 Z.80952 Dydaktyczne funkcje rysunku w podającym i aktywizującym ucznia nauczaniu geografii / Licińska, Danuta
40   2000301174460 Z.117446 Dział Geografii Roślin Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu : przewodnik geobotaniczny / Jańczyk-Węglarska, Jolanta.
41   2000301188382 Z.118838 Działalności twórcze a rozwój miast : przykład Wrocławia / Namyślak, Beata.
42   2000301144456 Z.114445 Earth environments : past, present and future / Huddart, David
43   2000301098742 Z.109874 Earth Observing System. Vol. 2, From pattern to process: the strategy of the earth observing systems : Eos Science Steering Committee report /
44   2000301032319 Z.103231 Edukacja geograficzna w reformowanej szkole : teoria i praktyka /
45   2000301174231 Z.117423 Ekologiczne podstawy kształtowania ekosystemów łąkowych Babiogórskiego Parku Narodowego = Ecological principles of meadow ecosystem management in the Babia Góra National Park, Western Carpathians / Zarzycki, Jan
46   2000301219673 Z.121967 Encyclopedia of marine geosciences /
47   2000301129910 Z.112991 Engineering geology : principles and practice / Price, David G.
48   2000301238667 Z.123866 Era dinozaurów : od narodzin do upadku / Brusatte, Stephen L.
49   2000301227005 Z.122700 Estymacja właściwości hydraulicznych gleb Niżu Polskiego / Kaźmierowski, Cezary.
50   2000300975129 Z.97512 Europa : regiony i państwa historyczne /
51   2000300981229 Z.98122 Ewolucja geosystemów nadmorskich południowego Bałtyku /
52   2000301098971 Z.109897 Exkursionsführer : Erdgeschichte des Nordsee- und Ostseeraumes /
53   2000301161125 Z.116112 Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji glacjalnej i glacjofluwialnej lobu Odry / Górska-Zabielska, Maria.
54   2000300877171 Z.87717 Fitogeografia części świata. T. 1, Europa, Azja, Afryka / Podbielkowski, Zbigniew
55   2000300877188 Z.87718 Fitogeografia części świata. T. 2, Ameryka, Australia i Oceania, Antarktyda / Podbielkowski, Zbigniew
56   2000301194772 Z.119477 Fizyczne, biologiczne i chemiczne badania morskich osadów dennych /
57   2000300911127 Z.91112 Fizyka morza dla geografów / Gurgul, Henryk
58   2000301130008 Z.113000 Fundamentals of the physical environment / Smithson, Peter.
59   2000300919222 Z.91922 Funkcjonowanie systemu fluwialnego wyżynnej części dorzecza Wieprza w zlodowaceniu Wisły = Development of the fluvial system of the Wieprz river upland part drainage basin in the Vistulian / Superson, Józef
60   2000301255800 Z.125580 Gabinet dinozaurów / Brownridge, Lucy.
61   2000301148928 Z.114892 Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym /
62   2000301044749 Z.104474 Geneza i rozwój wałów piaszczystych Bramy Świny w świetle badań morfometrycznych i sedymentologicznych / Osadczuk, Krystyna.
63   2000301169121 Z.116912 Geneza i wiek poziomów próchnicznych w osadach równin zalewowych dolin przedpola Karpat / Budek, Anna.
64   2000301161149 Z.116114 Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. T. 3 /
65   2000301161163 Z.116116 Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. T. 5 /
66   2000301163983 Z.116398 Geochemia osadów powierzchniowych Morza Bałtyckiego /
67   2000301129958 Z.112995 Geochemical sediments and landscapes /
68   2000301182908 Z.118290 Geodezja fizyczna / Łyszkowicz, Adam
69   2000301194826 Z.119482 Geodezja współczesna / Czarnecki, Kazimierz
70   2000301136154 Z.113615 Geografia : kompendium w zarysie i zadaniach /
71   2000300964338 Z.96433 Geografia biosfery : biogeografia dynamiczna lądów Kostrowicki, Andrzej Samuel
72   2000301107086 Z.110708 Geografia ekonomiczna : ujęcie dynamiczne / Domański, Ryszard
73   2000301225094 Z.122509 Geografia ekonomiczna : międzynarodowe struktury produkcji i wymiany / Wróbel, Anna
74   2000301136208 Z.113620 Geografia ekonomiczna /
75   2000301068561 Z.106856 Geografia fizyczna Polski /
76   2000301040703 Z.104070 Geografia fizyczna świata / Makowski, Jerzy
77   2000301234959 Z.123495 Geografia fizyczna Wyżyny Śląskiej / Dulias, Renata.
78   2000300906055 Z.90605 Geografia gleb / Bednarek, Renata Maria
79   2000301193423 Z.119342 Geografia gospodarcza : przewodnik do ćwiczeń /
80   2000300979141 Z.97914 Geografia gospodarcza Polski : praca zbiorowa /
81   2000301136673 Z.113667 Geografia gospodarcza świata : praca zbiorowa /
82   2000301186982 Z.118698 Geografia historyczna : zarys problematyki / Tyszkiewicz, Jan
83   2000301108250 Z.110825 Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie /
84   2000301023850 Z.102385 Geografia ludności i osadnictwa : przewodnik metodyczny / Rajman, Jan
85   2000301136734 Z.113673 Geografia osadnictwa / Szymańska, Daniela
86   2000300978144 Z.97814 Geografia państw świata /
87   2000300919802 Z.91980 Geografia polityczna : geopolityka, państwo, ekopolityka / Otok, Stanisław
88   2000300998234 Z.99823 Geografia polityczna : geopolityka, państwo, ekopolityka / Otok, Stanisław
89   2000301094188 Z.109418 Geografia polityczna : geopolityka, ekopolityka, globalistyka / Otok, Stanisław
90   2000301248802 Z.124880 Geografia polityczna : geopolityka, ekopolityka, globalistyka / Otok, Stanisław
91   2000301129705 Z.112970 Geografia polityczna / Blacksell, Mark
92   2000300853274 Z.85327 Geografia Polski : mezoregiony fizyczno-geograficzne / Kondracki, Jerzy
93   2000300887989 Z.88798 Geografia Polski : społeczno-ekonomiczna / Leszczycki, Stanisław
94   2000300935246 Z.93524 Geografia Polski Marcina Kromera / Marchwiński, Roman.
95   2000301136680 Z.113668 Geografia polskiej wsi / Bański, Jerzy
96   2000301115579 Z.111557 Geografia przemysłu / Wieloński, Andrzej
97   2000300622665 Z.62266 Geografia regionalna Ameryki Łacińskiej /
98   2000300998142 Z.99814 Geografia regionalna Polski / KONDRACKI, JERZY
99   2000301075262 Z.107526 Geografia regionalna świata : wielkie regiony /
100   2000301136130 Z.113613 Geografia rolnictwa Polski / Bański, Jerzy
101   2000301075897 Z.107589 Geografia roślin / Kornaś, Jan
102   2000301066000 Z.106600 Geografia różnorodności - różnorodność w geografii : praca zbiorowa /
103   2000301100537 Z.110053 Geografia społeczna miast : uwarunkowania społeczno-przestrzenne / Węcławowicz, Grzegorz
104   2000301107109 Z.110710 Geografia społeczno-gospodarcza Polski /
105   2000301154998 Z.115499 Geografia świata. [2], Społeczeństwo i gospodarka /
106   2000301010508 Z.101050 Geografia turystyczna / Mazur, Eugeniusz
107   2000300846672 Z.84667 Geografia turystyczna świata. Cz. 1 /
108   2000300996438 Z.99643 Geografia turystyki Polski / Lijewski, Teofil
109   2000301195199 Z.119519 Geografia urbanistyczna /
110   2000301176693 Z.117669 Geografia w ujęciu humanistycznym : wybór prac Krystyny Rembowskiej / Rembowska, Krystyna.
111   2000301136604 Z.113660 Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości : praca zbiorowa /
112   2000301076542 Z.107654 Geograficzne badania środowiska przyrodniczego /
113   2000301065973 Z.106597 Geograficzne uwarunkowania rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce / WERNER, PIOTR
114   2000300934638 Z.93463 Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego na przykładzie makroregionu dolnej Wisły = Geographic-economic factors influencing production in individual farms of the lower Vistula macroregion / Rudnicki, Roman
115   2000301222543 Z.122254 Geography in the face of modern world challenges /
116   2000301098896 Z.109889 Geologia dla studentów geografii / Ciesielczuk, Justyna.
117   2000301087203 Z.108720 Geologia dynamiczna / Mizerski, Włodzimierz
118   2000301192167 Z.119216 Geologia dynamiczna / Mizerski, Włodzimierz
119   2000301244071 Z.124407 Geologia Europy / Mizerski, Włodzimierz
120   2000301074579 Z.107457 Geologia historyczna dla geografów / Mizerski, Włodzimierz
121   2000301136727 Z.113672 Geologia i surowce mineralne oceanów / Mizerski, Włodzimierz.
122   2000301211455 Z.121145 Geologia kontynentów / Mizerski, Włodzimierz
123   2000301192174 Z.119217 Geologia Polski / Mizerski, Włodzimierz
124   2000301074586 Z.107458 Geologia Polski dla geografów / Mizerski, Włodzimierz
125   2000301055509 Z.105550 Geologia regionalna kontynentów / Mizerski, Włodzimierz
126   2000300750474 Z.75047 Geologia regionalna Polski / Stupnicka, Ewa
127   2000301058937 Z.105893 Geologiâ sungitonosnyh vulkanogenno-osadocnyh obrazovanij proterozoâKarelii /
128   2000301058920 Z.105892 Geologiâ, petrografiâ : operativno-informcionnye materialy za 1980 g. /
129   2000301081218 Z.108121 Géologie de l'Europe : du Précambrien aux bassins sédimentaires post-hercyniens = Geology of Europe : from Precambrian to post-hercynian sedimentary basins : texte intégral du colloque C 6 : Géologie de l'Europe du 26me C.G.I. [Congrès Géologique International]
130   2000301232290 Z.123229 Geomorfologia dynamiczna z elementami stosowanej : wybrane zagadnienia / Mycielska-Dowgiałło, Elżbieta
131   2000301129941 Z.112994 Geomorphometry : concepts, software, applications /
132   2000301108021 Z.110802 Geopolityka w myśli i praktyce politycznej Ameryki Łacińskiej / Gawrycki, Marcin Florian
133   2000301129897 Z.112989 Geostatistics for environmental scientists / Webster, Richard.
134   2000300622092 Z.62209 Geosystemy miast : bilateralna polsko-niemiecka konferencja naukowa, Poznań, 7-9.X.1985 : materiały konferencyjne - streszczenia referatów i objaśnienia do wystawy "posterowej" = Stadtgeosysteme : Bilaterale Polnisch-Deutsche Wissenschaftliche Konferenz. Konferenzmaterialen
135   2000301098643 Z.109864 Geotechnologien : das "System Erde" : vom Prozessverständnis zum Erdmanagement /
136   2000301161170 Z.116117 Głazy rzeźbione przez wiatr jako wskaźniki różnowiekowych stref peryglacjalnych ostatniego zlodowacenia w Polsce Zachodniej / Antczak-Górka, Barbara
137   2000301132187 Z.113218 Historia geografii polskiej /
138   2000301055516 Z.105551 Historia Ziemi / Stanley, Steven Mitchell
139   2000301161194 Z.116119 Hydrogeomorfologia obszarów źródliskowych (dorzecze Parsęty, Polska NW) / Mazurek, Małgorzata
140   2000301181154 Z.118115 Hydrologia ogólna / Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta
141   2000301226169 Z.122616 Hydrologia Polski /
142   2000301140922 Z.114092 Identyfikacja, wiek i przyczyny holoceńskich ingresji i regresji Bałtyku na polskim wybrzeżu środkowym / Rotnicki, Karol.
143   2000301199180 Z.119918 Illustrated hand-book /
144   2000301087555 Z.108755 Indian Gondwana : Sahni volume /
145   2000301196998 Z.119699 Interdyscyplinarność w naukach o Ziemi : studia przypadków. T. 1 /
146   2000301245214 Z.124521 Introduction to coastal processes and geomorphology / Davidson-Arnott, Robin.
147   2000301221621 Z.122162 Jaskinie polskich Karpat fliszowych : praca zbiorowa : uzupełnienia. 1, Jaskinie Pogórza Śląskiego i Beskidu Śląskiego / Juroszek, Bartłomiej.
148   2000301221638 Z.122163 Jaskinie polskich Karpat fliszowych : praca zbiorowa : uzupełnienia. 2, Jaskinie Pogórza Wielickiego, Beskidu Małego, Beskidu Makowskiego, Beskidu Żywieckiego, Kotliny Żywieckiej, Gorców / Franczak, Paweł.
149   2000301221645 Z.122164 Jaskinie polskich Karpat fliszowych : praca zbiorowa : uzupełnienia. 3, Jaskinie Pogórza Wiśnickiego, Pogórza Rożnowskiego, Pogórza Ciężkowickiego, Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Pogórza Strzyżowskiego / Borek, Edward
150   2000301221652 Z.122165 Jaskinie polskich Karpat fliszowych : praca zbiorowa : uzupełnienia. 4, Jaskinie Beskidu Niskiego, Pogórza Dynowskiego, Gór Sanocko-Turczańskich, Bieszczadów / Mleczek, Tomasz
151   2000301221669 Z.122166 Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego : praca zbiorowa : uzupełnienia. 2 / Luty, Izabella.
152   2000301221676 Z.122167 Jaskinie Wyżyny Olkuskiej : praca zbiorowa. T. 4, Jaskinie okolic Krzeszowic i okolic Olkusza / Polonius, Adam.
153   2000301163785 Z.116378 Jezioro Wigry : historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych /
154   2000301164188 Z.116418 Karpaty i ich przedpole : przewodnik do ćwiczeń terenowych z sedymentologii /
155   2000301132057 Z.113205 Katalog zasolenia i stanów wody polskiego wybrzeża Bałtyku = Catalogue of salinity and water levels at the Polish Balitic coast / Girjatowicz, Józef
156   2000301105648 Z.110564 Katalog zlodzenia i warunków termicznych polskiego wybrzeża = Catalogue of ice conditions and thermic conditions on the Polish coast / Girjatowicz, Józef
157   2000301139575 Z.113957 Katalogi wezbrań i obniżeń sztormowych poziomów morza oraz ekstremalne poziomy wód na polskim wybrzeżu / Wiśniewski, Bernard.
158   2000301169091 Z.116909 Kompleksy roślinności i krajobrazy roślinne doliny środkowej Wisły / Kowalska, Anna
159   2000301134099 Z.113409 Litostratygrafia i paleotektonika kenozoiku podplejstoceńskiego Wielkopolski / Widera, Marek.
160   2000300145119 Z.14511 Mały słownik : pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych / Staszewski, Józef
161   2000301122898 Z.112289 Mechanizmy depozycji w strefie glacimarginalnej zlodowacenia Wisły : studium sedymentologiczne z Pomorza Zachodniego i Jutlandii / Pisarska-Jamroży, Małgorzata.
162   2000301217006 Z.121700 Megality Pomorza Zachodniego : na tropie budowniczych tajemniczych grobowców z epoki kamienia = Megaliths of Western Pomerania : on the track of the builders of the mysterious Stone Age tombs /
163   2000301132378 Z.113237 Meteorologia morska z oceanografią / Trzeciak, Stefan.
164   2000301133740 Z.113374 Meteoryt Morasko - osobliwość obszaru Poznania : czas i skutki upadku / Stankowski, Wojciech
165   2000301098902 Z.109890 Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze / Runge, Jerzy
166   2000301188771 Z.118877 Metody geoelektryczne w badaniach gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi / Żogała, Bogdan.
167   2000301193041 Z.119304 Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych / Zawadzki, Jarosław
168   2000301209162 Z.120916 Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych : poradnik metodyczny /
169   2000300102396 Z.10239 Metodyka nauczania geografii : praca zbiorowa /
170   2000301112844 Z.111284 Między geografią i biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego : tom dedykowany prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin : zbiór prac /
171   2000301232276 Z.123227 Moja mapa : tworzenie map w technologiach geoinformacyjnych : przewodnik uzupełniający do laboratoriów z podstaw kartografii / Szafraniec, Joanna.
172   2000301136611 Z.113661 Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej : praca zbiorowa /
173   2000301244163 Z.124416 Nazewnictwo geograficzne o polskiej genezie na świecie / Telecka, Małgorzata.
174   2000300906031 Z.90603 Nowe spojrzenie na starą planetę : zmienne oblicze Ziemi / Van Andel, Tjeerd Hendrik
175   2000301092047 Z.109204 Oceanografia biologiczna /
176   2000300978793 Z.97879 Od Las Palmas do Pekinu /
177   2000301161248 Z.116124 Od płatka śniegu do glacjalnych krajobrazów Polski / Kłysz, Piotr
178   2000301087791 Z.108779 Państwa i terytoria zależne : ujęcie geograficzno-polityczne / Sobczyński, Marek.
179   2000300879557 Z.87955 Państwa świata : historia, polityka, geografia, dane statystyczne, mapy i flagi /
180   2000301189648 Z.118964 Państwowa służba geologiczna : o gazie w łupkach /
181   2000300968695 Z.96869 Perspektywy geologii złożowej i ekonomicznej w Polsce : tom poświęcony jubileuszowi profesora Erasta Konstantynowicza /
182   2000300645688 Z.64568 Petrologia skał metamorficznych / Kozłowski, Kazimierz
183   2000301245061 Z.124506 Physical oceanography and climate / Karnauskas, Kris.
184   2000301091743 Z.109174 Pływy i prądy pływowe / Skóra, Kazimierz.
185   2000300961603 Z.96160 Podręczny leksykon państw świata : charakterystyka wszystkich państw świata : mapy, flagi, informacje /
186   2000301142643 Z.114264 Podstawy geochemii środowiska / Migaszewski, Zdzisław M.
187   2000300958832 Z.95883 Podstawy geografii ekonomicznej : praca zbiorowa /
188   2000301136932 Z.113693 Podstawy geografii ekonomicznej : praca zbiorowa /
189   2000301131319 Z.113131 Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej : wykład teoretyczny / Tkocz, Jan
190   2000301109868 Z.110986 Podstawy geografii turystycznej / Wacław, Cabaj
191   2000301229511 Z.122951 Podstawy geologii : przewodnik do ćwiczeń / Witak, Małgorzata.
192   2000301100551 Z.110055 Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi / Szamałek, Krzysztof
193   2000301157166 Z.115716 Podstawy geologii strukturalnej : struktury fałdowe / Kuzak, Ryszard.
194   2000301193058 Z.119305 Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej / Labus, Małgorzata
195   2000301132170 Z.113217 Podstawy hydrometeorologii / Kossowska-Cezak, Urszula
196   2000301155247 Z.115524 Pojęcia w nauczaniu geografii fizycznej / Cabaj, Wacław
197   2000300840922 Z.84092 Polska : podręczny leksykon geograficzny / Kwiatek, Jerzy.
198   2000301235628 Z.123562 Polska geografia morza : przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich /
199   2000300728053 Z.72805 Polska na zdjęciach lotniczych i satelitarnych : praca zbiorowa /
200   2000301095925 Z.109592 Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości / Downarowicz, Jerzy.
201   2000300820122 Z.82012 Postglacjalny rozwój dolin rzek środkowej części północnego skłonu Pomorza / Florek, Wacław
202   2000301221027 Z.122102 Późnoglacjalna i holoceńska historia zmian poziomu południowego Bałtyku zapisana w osadach zbiorników sedymentacyjnych okolic Mrzeżyna / Cedro, Bernard.
203   2000301244187 Z.124418 Późnoglacjalny i holoceński rozwój dolinek erozyjno-denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w krajobrazie młodoglacjalnym Polski Północnej / Jaworski, Tomasz
204   2000301220013 Z.122001 Procesy diagenetyczne w wybranych piaskowcach Dolnego Śląska i ich znaczenie dla romańskiej architektury południowej Wielkopolski / Szczepaniak, Małgorzata
205   2000300975136 Z.97513 Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi / Allen, Philip A.
206   2000301169145 Z.116914 Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat / Wolski, Jacek
207   2000301075309 Z.107530 Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski : studium z geografii społeczno-gospodarczej / Węcławowicz, Grzegorz
208   2000301153496 Z.115349 Przewodnik do ćwiczeń z geografii fizycznej województwa śląskiego : zestaw ćwiczeń dla studentów II roku geografii /
209   2000300697960 Z.69796 Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej : praca zbiorowa /
210   2000300951864 Z.95186 Przewodnik do ćwiczeń z oceanografii fizycznej / Girjatowicz, Józef
211   2000301194871 Z.119487 Przewodnik do petrografii : praca zbiorowa /
212   2000301169466 Z.116946 Przystropowa strefa gazonośna w utworach karbonu południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - występowanie, parametry zbiornikowe węgla oraz możliwości pozyskania metanu / Kędzior, Sławomir.
213   2000301245221 Z.124522 Remote Sensing of Ocean and Coastal Environments /
214   2000300863907 Z.86390 Repetytorium z geografii gospodarczej : praca zbiorowa /
215   2000301225742 Z.122574 Reprezentacja nauki o geoinformacji w wybranych językach informacyjno-wyszukiwawczych / Gajos-Gržetić, Małgorzata.
216   2000301112929 Z.111292 Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr /
217   2000301163570 Z.116357 Rola wezbrań sztormowych w kształtowaniu ustroju wodnego układu Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego / Kowalewska-Kalkowska, Halina.
218   2000300616282 Z.61628 Rozwój poznania budowy geologicznej Polski w latach 1918-1939 : badania geologiczne, ich organizacja oraz związane z nimi problemy ochrony przyrody nieożywionej / Skoczylas, Janusz
219   2000300482535 Z.48253 Rytm ziemskich żywiołów / Balandin, Rudolʹf Konstantinovič
220   2000301161309 Z.116130 Rzeźba i osady czwartorzędowe obszarów współczesnego i plejstoceńskiego zlodowacenia półkuli północnej : wybrane problemy /
221   2000301129996 Z.112999 Scale and geographic inquiry : nature, society, and method /
222   2000301129880 Z.112988 Sedimentary processes, environments and basins : a tribute to Peter Friend /
223   2000301187415 Z.118741 Sedymentacja osadów fluwialnych w Dolinie Dolnej Odry rozwijającej się pod wpływem długotrwałego wzrostu poziomu morza / Duda, Tomasz.
224   2000301209049 Z.120904 Skały osadowe Tatr = Sedimentary rocks of the Tatra Mountains /
225   2000301151904 Z.115190 Słownik angielsko-polski polsko-angielski : geologia / Migaszewski, Zdzisław M.
226   2000300881734 Z.88173 Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski /
227   2000300952601 Z.95260 Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski /
228   2000300898084 Z.89808 Słownik geograficzny Hutchinsona /
229   2000301252298 Z.125229 Słownik geografii społeczno-gospodarczej / Wrona, Jerzy
230   2000301074623 Z.107462 Słownik geologiczny / Mizerski, Włodzimierz
231   2000300929078 Z.92907 Słownik geologii dynamicznej / Jaroszewski, Wojciech
232   2000300245949 Z.24594 Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej. Cz. 1, Polsko-niemiecka / Rospond, Stanisław
233   2000300245956 Z.24595 Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej. Cz. 2, Niemiecko-polska, uzupełnienia / Rospond, Stanisław
234   2000301163099 Z.116309 Stan środowiska polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005 : wybrane zagadnienia /
235   2000301187057 Z.118705 Statystyka dla geografów / Jażdżewska, Iwona
236   2000301075866 Z.107586 Statystyka dla studentów geografii : wybrane zagadnienia / Górska, Małgorzata
237   2000301238964 Z.123896 Structural geology / Fossen, Haakon
238   2000301144449 Z.114444 Student atlas of world geography / Allen, John Logan
239   2000301086305 Z.108630 Surowce mineralne mórz i oceanów /
240   2000301161729 Z.116172 Systemy krajobrazowe : struktura - funkcjonowanie - planowanie / Chmielewski, Tadeusz Jan
241   2000301159887 Z.115988 Szczecin wczesnośredniowieczny : Nadodrzańskie centrum / Kowalska, Anna Bogumiła.
242   2000301097882 Z.109788 Szczeciński ośrodek geograficzny / Musielak, Stanisław
243   2000300505845 Z.50584 Szkolny słownik geograficzny / Flis, Jan
244   2000301197551 Z.119755 Środowisko przyrodnicze i przestrzenna struktura społeczno-ekonomiczna miasta i gminy Wolin : monografia geograficzna = Town and commune of Wolin : a geographical monography : praca zbiorowa /
245   2000300798490 Z.79849 Tatry Polskie : przewodnik geologiczny dla turystów / Bac-Moszaszwili, Maria
246   2000301151294 Z.115129 The dictionary of human geography /
247   2000301244880 Z.124488 The new science of geology : studies in the earth sciences in the age of revolution / Rudwick, M. J. S.
248   2000301072704 Z.107270 Turystyka a świadomość ekologiczna BOHDANOWICZ, PAULINA
249   2000301163921 Z.116392 Urban regions as engines of development /
250   2000301107048 Z.110704 Urbanizacja na świecie / Szymańska, Daniela
251   2000301074340 Z.107434 Uwarunkowania rozwoju małych miast = Conditions of small towns' development /
252   2000300511136 Z.51113 W głąb ziemi / Wille, Hermann Heinz
253   2000300767489 Z.76748 Wędrujące kontynenty - fantazja czy rzeczywistość? / Duèl', Igor' Il'ič
254   2000301162894 Z.116289 Wieloletnia zmarzlina w wybranych obszarach Tatr, Gór Skandynawskich i Spitsbergenu w świetle kompleksowych badań geofizycznych i analiz klimatologicznych / Dobiński, Wojciech.
255   2000300447879 Z.44787 Wnętrze Ziemi kształtuje jej powierzchnię / Czechowski, Leszek
256   2000301127664 Z.112766 World geography of travel and tourism : a regional approach / Lew, Alan A.
257   2000301161330 Z.116133 Wpływ cyrkulacji atmosferycznej oraz temperatury i wilgotności powietrza na występowanie dni z burzą na obszarze Polski / Kolendowicz, Leszek
258   2000301075927 Z.107592 Wpływ rozwoju nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce /
259   2000301169114 Z.116911 Wpływ zbiornika wodnego "Klimkówka" na abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego w dolinie Ropy / Wiejaczka, Łukasz.
260   2000300672493 Z.67249 Wprowadzenie do fizjografii osadnictwa / Racinowski, Roman
261   2000301096526 Z.109652 Wprowadzenie do geografii humanistycznej / Jędrzejczyk, Dobiesław
262   2000301222451 Z.122245 Współczesna ewolucja rzeźby Polski : VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005 /
263   2000301069193 Z.106919 Współczesna gospodarka światowa : główne centra gospodarcze /
264   2000301189556 Z.118955 Współczesne problemy badań geograficznych /
265   2000301139278 Z.113927 Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej /
266   2000300789214 Z.78921 Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce : praca zbiorowa /
267   2000301169107 Z.116910 Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego dolin potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach / Bucała-Hrabia, Anna.
268   2000300855414 Z.85541 Współczesny rozwój strefy brzegowej morza bezpływowego w świetle badań teledetekcyjnych południowych wybrzeży Bałtyku / Furmańczyk, Kazimierz.
269   2000300740505 Z.74050 Wstęp do geografii fizycznej / Flis, Jan
270   2000300908141 Z.90814 Wstęp do geologii kenozoiku ze szczególnym odniesieniem do terytorium Polski / Stankowski, Wojciech
271   2000301198732 Z.119873 Wybrane przemiany geomorfologiczne mis zbiorników wodnych i ocena zanieczyszczeń osadów zbiornikowych w warunkach zróżnicowanej antropopresji (na przykładzie regionu górnośląsko-zagłębiowskiego) / Rzętała, Martyna A.
272   2000300713295 Z.71329 Wybrzeże Gdańskie : teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych / Ludynia, Władysław.
273   2000301148065 Z.114806 Z badań nad geografią polityczną i gospodarczą /
274   2000300866380 Z.86638 Z dziejów Ziemi Stargardzkiej : praca zbiorowa /
275   2000301194680 Z.119468 Zaawansowane metody opracowania obserwacji geodezyjnych z przykładami / Wiśniewski, Zbigniew
276   2000301159078 Z.115907 Zagadnienia morfogenezy Niziny Północnopodlaskiej / Banaszuk, Henryk
277   2000301042035 Z.104203 Zalew Szczeciński : środowiskowe warunki współczesnej sedymentacji lagunowej / Osadczuk, Andrzej.
278   2000301115562 Z.111556 Zamarznięta Ziemia : historia dawnych i przyszłych epok lodowcowych / Macdougall, Doug
279   2000301042554 Z.104255 Zanieczyszczenia mórz i oceanów : źródła i substancje / WAWRZYNIAK, WAWRZYNIEC
280   2000300921058 Z.92105 Zarys dydaktyki geografii /
281   2000301136956 Z.113695 Zarys ekologii i ochrony mórz. Cz. 1 / Wolnomiejski, Norbert
282   2000300859481 Z.85948 Zarys geografii historycznej i politycznej cywilizacji : podstawy metodologiczne / Bohdanowicz, Jadwiga
283   2000300032815 Z.3281 Zarys historii odkryć geograficznych / Babicz, Józef
284   2000300506767 Z.50676 Zarys oceanologii / Thurman, Harold V.
285   2000300841707 Z.84170 Zasady geografii społeczno-ekonomicznej / Domański, Ryszard
286   2000301163945 Z.116394 Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych /
287   2000301055523 Z.105552 Zasoby Ziemi / Craig, James R.
288   2000300647200 Z.64720 Zastosowania geografii fizycznej / Bartkowski, Tadeusz
289   2000301069834 Z.106983 Ze Stargardu nad Iną do Nowego Warpna : puszcze, osady, miasta /
290   2000301069834 Z.106983 Ze Stargardu nad Iną do Nowego Warpna : puszcze, osady, miasta /
291   2000301019808 Z.101980 Ziemia : liczby, fakty, ilustracje : ludność i gospodarka /
292   2000300665273 Z.66527 Ziemia jakiej nie znamy / Niedzicki, Wiktor
293   2000301069377 Z.106937 Ziemia Stargardzka z bliska OLSZEWSKI, EDWARD
294   2000301249168 Z.124916 Zjawisko Fringe Belt w strukturze morfologicznej miast polskich na przykładzie Radomia / Deptuła, Magdalena.
295   2000301169138 Z.116913 Związki pomiędzy pokrywą śnieżną a roślinnością na przykładzie grądów Białowieskiego Parku Narodowego / Żarnowiecki, Grzegorz