KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

BG - Podręczny księgozbiór - Socjologia


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000301224301 Z.122430 "Poławiacze pereł" czyli Eurobezdomność w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych = Pearl hunters euro homelessness in new socio-economic condition / Łukasiewicz, Roland.
2   2000301233044 Z.123304 Analiza dyskursu publicznego : przegląd metod i perspektyw badawczych /
3   2000301116590 Z.111659 Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów /
4   2000301240066 Z.124006 Aporia wolności : krytyka teorii społecznej / Kaczmarczyk, Michał
5   2000301168568 Z.116856 Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur młodzieżowych / Wawrzczak-Gazda, Anna Wanda.
6   2000301166052 Z.116605 Badania jakościowe. T. 1, Podejścia i teorie /
7   2000301166045 Z.116604 Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia /
8   2000301025205 Z.102520 Barbie jako ikona kultury / Rogers, Mary Frances
9   2000301011000 Z.101100 Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Kwiatkowski, Eugeniusz
10   2000301018160 Z.101816 Bezrobocie i zatrudnienie w małym mieście : socjologiczne studium zachowań bezrobotnych / URBANIK, WALDEMAR
11   2000301015749 Z.101574 Bezrobocie na świecie i w Polsce / Budnikowski, Tomasz
12   2000301004927 Z.100492 Bezrobocie wśród niepełnosprawnych : (studium pedagogiczno-społeczne) / Nowak, Anna
13   2000301232948 Z.123294 Biała księga - blockchain / Oksanowicz, Paweł
14   2000301168582 Z.116858 Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne /
15   2000301235895 Z.123589 Cenzuro wróć? : mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 roku /
16   2000301235987 Z.123598 Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 1 /
17   2000301235994 Z.123599 Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 2 /
18   2000301157135 Z.115713 Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 4 /
19   2000301194567 Z.119456 Człowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych /
20   2000301233761 Z.123376 Czy można żyć bez Facebooka? : rola serwisów społecznościowych w sieciowym społeczeństwie informacyjnym / Popiołek, Malwina.
21   2000301236007 Z.123600 Designerzy : rola zawodowa projektanta w oglądzie socjologicznym / Rojek-Adamek, Paulina
22   2000301165833 Z.116583 Dojrzewanie w Second Life : antropologia człowieka wirtualnego / Boellstorff, Tom
23   2000301131036 Z.113103 Doradztwo zawodowe w epoce ponowoczesnej : szanse i zadania : materiały II konferencji naukowej odbytej 16 maja 2007 r. w Lublinie /
24   2000301134471 Z.113447 Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej / Wiatrowski, Zygmunt
25   2000301237325 Z.123732 Dostęp do prawa : ujęcie socjologiczne / Winczorek, Jan.
26   2000301223663 Z.122366 Dostrzegać bezdomność : bezdomność w perspektywie pomocy społecznej / Zaborowska, Agnieszka.
27   2000301236311 Z.123631 Dyskryminacja a przestępczość : przestępstwa motywowane uprzedzeniami /
28   2000301223939 Z.122393 Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Sielska, Alicja.
29   2000301190934 Z.119093 Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych : socjologiczna analiza interakcji grupowych / Chomczyński, Piotr
30   2000301182878 Z.118287 Dzieci jako ofiary handlu ludźmi / Janoszka, Krzysztof
31   2000301070007 Z.107000 Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. T. 1, Telewizja i inne mass media w życiu dziecka - wyzwaniem dla edukacji medialnej /
32   2000301110918 Z.111091 Dziecko w świecie mediów i konsumpcji /
33   2000301050665 Z.105066 Ego : socjologia jednostki /
34   2000301232740 Z.123274 Factfulness : dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą / Rosling, Hans
35   2000301223212 Z.122321 Gra peryferyjna : polska politologia w globalnym polu nauk społecznych / Warczok, Tomasz.
36   2000301166274 Z.116627 Grupy kultowe : uwarunkowania społeczne /
37   2000301142742 Z.114274 Grupy nieformalne młodzieży funkcjonujące na terenie gimnazjum / Fudali, Maria.
38   2000301179069 Z.117906 Gry z tożsamością : tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim / Dziuban, Agata
39   2000300994533 Z.99453 Historia myśli socjologicznej / Szacki, Jerzy
40   2000301117788 Z.111778 Homo sociologicus w strukturze wartości / Podgórski, Ryszard Adam
41   2000300937950 Z.93795 Inni to także my : mniejszości narodowe w Polsce : Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi : program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej /
42   2000301224899 Z.122489 Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku : między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing / Trafiałek, Elżbieta
43   2000301231873 Z.123187 Instytucja medialna przez pryzmat płci / Gober, Greta.
44   2000301027117 Z.102711 Integracja czy dyskryminacja? : polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowości /
45   2000301138738 Z.113873 Jacy jesteśmy i czym się kierujemy w sytuacjach społecznych? /
46   2000301233778 Z.123377 Jakość życia w mieście : poglądy interdyscyplinarne /
47   2000301225391 Z.122539 Kobiety w sferze publicznej : perspektywy interdyscyplinarne problemu /
48   2000301233631 Z.123363 Kod młodości : młodomowa w kontekstach społeczno-kulturowych / Wileczek, Anna.
49   2000301168308 Z.116830 Kontrola społeczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku mediów elektronicznych : studium porównawcze na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski / Łuszczek, Krzysztof
50   2000301025519 Z.102551 Krzywe zwierciadło : o manipulacji w mediach / IŁOWIECKI, MACIEJ
51   2000301243838 Z.124383 Ku kulturze dialogu : geneza i dzień dzisiejszy dialogu społecznego w Polsce / Adamczyk, Sławomir.
52   2000301127909 Z.112790 Kultura - młodzież - edukacja /
53   2000301135195 Z.113519 Kulturowe ramy zachowań społecznych : podręcznik psychologii międzykulturowej / Boski, Paweł.
54   2000301010928 Z.101092 Kwestionariusze w socjologii : budowa narzędzi do badań surveyowych /
55   2000300876587 Z.87658 Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze / Dyczewski, Leon
56   2000301227821 Z.122782 Mediacje : teoria i praktyka /
57   2000301129743 Z.112974 Metoda socjologii / Znaniecki, Florian
58   2000301166397 Z.116639 Między ludźmi... : oczekiwania, interesy, emocje /
59   2000301235086 Z.123508 Między wolnością a nadzorem : internet w zmieniającym się społeczeństwie / Juza, Marta.
60   2000301139070 Z.113907 Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie /
61   2000301237745 Z.123774 Migracje i kryzys uchodźczy w Europie : rzeczywistość i wyzwania /
62   2000301237332 Z.123733 Młodzi i wykształceni w procesie przemian polskiej wsi / Matysiak, Ilona.
63   2000301168391 Z.116839 Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji / Kleszcz, Magdalena.
64   2000300941971 Z.94197 Mniejszości narodowe w Polsce : praktyka po 1989 roku : praca zbiorowa /
65   2000301004750 Z.100475 Mniejszości narodowe w sferze publicznej : reprezentacje, praktyki i regulacje medialne / Klimkiewicz, Beata.
66   2000301231996 Z.123199 Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku / Golinowska, Stanisława.
67   2000301235918 Z.123591 Monitoring wolności mediów w Europie / Jaskiernia, Alicja.
68   2000301029050 Z.102905 Na ścieżkach subkultury : praca zbiorowa /
69   2000301125226 Z.112522 Nazwisko : tożsamość i więzi rodzinne : interdyscyplinarne konteksty socjologii rodziny / Boruta, Mirosław.
70   2000301212971 Z.121297 Niedokończone tożsamości społeczne : szkice socjologiczne /
71   2000301152062 Z.115206 Niedostosowanie społeczne nieletnich : działania, zmiana, efektywność / Siemionow, Justyna.
72   2000301240455 Z.124045 Niepokój społeczny : wyobrażenia i problemy /
73   2000301222024 Z.122202 Nierówności społeczne : w trosce o otwarcia horyzontów edukacji /
74   2000301126001 Z.112600 Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych /
75   2000301153786 Z.115378 Nowe inspiracje socjologii wsi /
76   2000301146146 Z.114614 Nowe perspektywy teorii socjologicznej : wybór tekstów /
77   2000301156749 Z.115674 Nowe społeczne wymiary dzieciństwa /
78   2000301232771 Z.123277 O polskiej biedzie w latach 1990-2015 : definicje, miary i wyniki / Golinowska, Stanisława.
79   2000301120801 Z.112080 Oblicza bezdomności /
80   2000301230814 Z.123081 Oblicza kultury : człowiek - poznanie - twórczość /
81   2000301153793 Z.115379 Oblicza patologii społecznych /
82   2000301168506 Z.116850 Obszary zagrożeń człowieka w realiach współczesności /
83   2000301231774 Z.123177 Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa pracy / Serafin, Katarzyna.
84   2000301030599 Z.103059 Od hipisów do satanistów / Wójcik, Jerzy Wojciech
85   2000301127572 Z.112757 Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów /
86   2000301119010 Z.111901 Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności /
87   2000301237608 Z.123760 Otwierając głowy : migracje i kompetencje społeczne / Grabowska-Lusińska, Izabela.
88   2000300492046 Z.49204 Patologia życia społecznego / Podgórecki, Adam
89   2000301167653 Z.116765 Podręcznik streetworkera bezdomności /
90   2000301050894 Z.105089 Podstawy socjologii : mikrostruktury społeczne / MIELICKA, HALINA
91   2000301160555 Z.116055 Podstawy statystyki dla socjologów. T. 1, Opis statystyczny / Lissowski, Grzegorz.
92   2000301160562 Z.116056 Podstawy statystyki dla socjologów. T. 2, Zależności statystyczne / Lissowski, Grzegorz.
93   2000301160579 Z.116057 Podstawy statystyki dla socjologów. T. 3 , Wnioskowanie statystyczne / Lissowski, Grzegorz.
94   2000300963973 Z.96397 Polityka społeczna : zarys wykładu / Frąckiewicz, Lucyna
95   2000300978380 Z.97838 Polityka społeczna : wybrane problemy porównań międzynarodowych / Księżopolski, Mirosław
96   2000301160388 Z.116038 Polityka społeczna : wybrane aspekty / Skinder, Marcin.
97   2000301160371 Z.116037 Polityka społeczna jako zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych / Bednarz, Marek.
98   2000301142292 Z.114229 Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty /
99   2000301230258 Z.123025 Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych / Kanios, Anna.
100   2000301233235 Z.123323 Potencjał zmiany : rezultaty działania ruchu społecznego na przykładzie aktywizmu LGBT* w Polsce / Bielska, Beata
101   2000301168681 Z.116868 Potrzeby młodzieży niedostosowanej społecznie, a funkcjonowanie wybranych subkultur młodzieżowych / Kałdon, Barbara.
102   2000301240004 Z.124000 Praca socjalna : 30 wykładów /
103   2000301106706 Z.110670 Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych /
104   2000301237202 Z.123720 Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce : rekonstrukcja codzienności / Sikorska, Małgorzata
105   2000301090111 Z.109011 Problemy społeczeństwa informacyjnego : monografia : praca T. 1 /
106   2000301090135 Z.109013 Problemy społeczeństwa informacyjnego : monografia : praca T. 2 /
107   2000301118303 Z.111830 Prowadzenie badań jakościowych / Silverman, David
108   2000301134778 Z.113477 Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się /
109   2000301234119 Z.123411 Przyszłość nie może się zacząć : polski dyskurs transformacyjny w perspektywie teorii modernizacji i teorii czasu / Lewicki, Mikołaj.
110   2000301076610 Z.107661 Region Zachodniopomorski : kolaż socjologiczny /
111   2000301004491 Z.100449 Reguły działania w społeczeństwie i w nauce : szkice socjologiczne / JAŁOWIECKI, BOHDAN
112   2000301235925 Z.123592 Relacje, media, konteksty : praktyka komunikowania się /
113   2000301231019 Z.123101 Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych /
114   2000301143701 Z.114370 Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych /
115   2000301124991 Z.112499 Rodzina i mikrostruktury społeczne w socjologicznym lustrze /
116   2000301054038 Z.105403 Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków : przemiany, zagrożenia, potrzeba działań / BALCERZAK-PARADOWSKA, BOŻENNA
117   2000301225438 Z.122543 Rodzina transnarodowa : konteksty i implikacje / Walczak, Bartłomiej
118   2000301094058 Z.109405 Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim /
119   2000301028657 Z.102865 Rodzina we współczesnym świecie / Tyszka, Zbigniew
120   2000300910779 Z.91077 Rodzina, społeczeństwo, państwo / Dyczewski, Leon
121   2000301218584 Z.121858 Rodziny wielokulturowe / Sowa-Behtane, Ewa.
122   2000301021450 Z.102145 Rzecz o socjologii : lektura pierwsza / ZAJĄCZKOWSKI, ANDRZEJ
123   2000301156473 Z.115647 Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną : psychologiczne uwarunkowania / Bajcar, Beata.
124   2000301177331 Z.117733 Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku / Komorowska-Pudło, Marta.
125   2000300853267 Z.85326 Sekty : studium socjologiczno-historyczne /
126   2000300991228 Z.99122 Sekty destrukcyjne : studium metodologiczno-kryminalistyczne / Szostak, Maciej.
127   2000301233143 Z.123314 Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw / Urbaniak, Bogusława.
128   2000300996650 Z.99665 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
129   2000301091255 Z.109125 Socjologia : wczoraj, dziś, jutro : kompendium wiedzy socjologicznej / Podgórski, Ryszard Adam
130   2000301128135 Z.112813 Socjologia : mikrostruktury : podręcznik akademicki / Podgórski, Ryszard Adam
131   2000301142377 Z.114237 Socjologia : wprowadzenie do socjologii turystyki / Gulda, Mieczysław
132   2000301162047 Z.116204 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
133   2000301023492 Z.102349 Socjologia / BIAŁYSZEWSKI, HENRYK
134   2000301161521 Z.116152 Socjologia / Suwalski, Andrzej.
135   2000301151911 Z.115191 Socjologia ciała / Shilling, Chris.
136   2000301110758 Z.111075 Socjologia codzienności /
137   2000300984596 Z.98459 Socjologia dla prawników i politologów / Wódz, Jacek.
138   2000301149086 Z.114908 Socjologia i przestrzeń miejska / Majer, Andrzej.
139   2000301235123 Z.123512 Socjologia internetu / Jemielniak, Dariusz.
140   2000301117962 Z.111796 Socjologia miasta : nowe dziedziny badań /
141   2000301007256 Z.100725 Socjologia młodzieży / KOVALEVA, ANTONINA IVANOVNA
142   2000301023508 Z.102350 Socjologia ogólna / BOLESTA-KUKUŁKA, KRYSTYNA
143   2000300979660 Z.97966 Socjologia polityki / Wiatr, Jerzy Józef
144   2000301235130 Z.123513 Socjologia pracy w zarysie / Budnik, Monika.
145   2000301145255 Z.114525 Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Szlendak, Tomasz
146   2000300216628 Z.21662 Socjologia rodziny / Tyszka, Zbigniew
147   2000301129736 Z.112973 Socjologia wsi polskiej / Bukraba-Rylska, Izabella
148   2000300998883 Z.99888 Socjologiczne oblicza europejskości Pomorza Zachodniego /
149   2000300920181 Z.92018 Socjologiczne teorie młodzieży : wprowadzenie / Griese, Hartmut M.
150   2000301239145 Z.123914 Społeczeństwo wielokulturowe z perspektywy pogranicza / Sadowski, Andrzej
151   2000301154165 Z.115416 Społeczeństwo wobec "Innego" : kategoria "Innego" w naukach społecznych i życiu publicznym /
152   2000301145286 Z.114528 Społeczne aspekty nowych mediów : analiza społeczeństwa sieci / Dijk, Jan van
153   2000301160104 Z.116010 Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce : perspektywa socjologii starości / Czekanowski, Piotr
154   2000301166281 Z.116628 Społeczne piętno eurosieroctwa / Trusz, Sławomir.
155   2000301213374 Z.121337 Społeczne skutki migracji zarobkowych : na podstawie opinii mieszkańców Podkarpacia / Skoczyńska-Prokopowicz, Barbara.
156   2000301156350 Z.115635 Społeczno-edukacyjne problemy rodzin bezrobotnych / Lubińska-Bogacka, Magdalena.
157   2000301022143 Z.102214 Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży /
158   2000301154769 Z.115476 Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne : materiały z konferencji naukowej "Starość, zależność, samotność-konsekwencje społeczno-rodzinne" /
159   2000301070175 Z.107017 Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich : praca zbiorowa /
160   2000301211875 Z.121187 Starość jest piękna : manifest przeciwko kultowi młodości / Vilar, Esther
161   2000301126711 Z.112671 Stereotypy a rzeczywistość : na przykładzie wybranych kategorii społecznych /
162   2000301026141 Z.102614 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H.
163   2000301015633 Z.101563 Studia do portretu naukowego socjologa : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Robertowi B. Woźniakowi /
164   2000301100469 Z.110046 Studia z metodologii badań jakościowych : teoria ugruntowana / Konecki, Krzysztof.
165   2000301235499 Z.123549 System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości : studium diagnostyczne / Urbanek, Arkadiusz.
166   2000301160982 Z.116098 Świat społeczny bezdomnych kobiet / Szluz, Beata.
167   2000301232443 Z.123244 Techniki negocjacyjne / Kałucki, Krzysztof.
168   2000301026011 Z.102601 Techniki prezentacji : o sztuce przemawiania, angażowania i przekonywania /
169   2000301232917 Z.123291 Teksty ezoteryczne w mediach w świetle krytycznej analizy dyskursu / Sokół-Klein, Anna.
170   2000301002695 Z.100269 Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku /
171   2000301003203 Z.100320 Teoria socjologiczna i struktura społeczna / Merton, Robert K.
172   2000301169367 Z.116936 Tożsamości i różnice : inny w wybranych kontekstach analizy socjopedagogicznej /
173   2000301160456 Z.116045 Tożsamość w społeczeństwie współczesnym : pop-kulturowe (re)interpretacje /
174   2000301235727 Z.123572 Transnarodowe życie rodzin : na przykładzie polskich migrantów w Norwegii / Ślusarczyk, Magdalena
175   2000301213466 Z.121346 U podstaw socjoglobalistyki : koncepcje i zagrożenia / Woźniak, Robert Bernard
176   2000301126094 Z.112609 Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym / Żuraw, Hanna.
177   2000301164850 Z.116485 W kręgu zagadnień pracy socjalnej /
178   2000300979257 Z.97925 W ślepym zaułku wolności : dzieci ulicy / FREY, JANA
179   2000301231569 Z.123156 Wielka czwórka - fouŕ : ukryte DNA : Amazon, Apple, Facebook i Google / Galloway, Scott
180   2000301221188 Z.122118 Wielkie struktury społeczne / Markowski, Daniel
181   2000301160470 Z.116047 Wielowymiarowość komunikacji społecznej i bezpieczeństwa w edukacji /
182   2000301221201 Z.122120 Wprowadzenie do metod i technik socjologii gospodarczej / Krzykała, Franciszek.
183   2000301119348 Z.111934 Wprowadzenie do metodologii badań społecznych : problemy konstruowania modeli jakościowych badanych zjawisk / Gębski, Bogdan.
184   2000301008543 Z.100854 Wprowadzenie do socjologii religii / Kehrer, Günter
185   2000301129590 Z.112959 Współczesna młodzież wobec problemu wolności : studium socjologiczno-pedagogiczne / Kopińska, Violetta.
186   2000301041502 Z.104150 Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa /
187   2000301084455 Z.108445 Współczesne teorie socjologiczne. 1 /
188   2000301084462 Z.108446 Współczesne teorie socjologiczne. 2 /
189   2000301224431 Z.122443 Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast w kontekście przemian społeczno-gospodarczych = Selected Issues in Revitalization of Cities in the Context of Socio-Economic Changes /
190   2000301134914 Z.113491 Z zagadnień społecznych przełomu wieków / Skawińska, Mirosława.
191   2000301168735 Z.116873 Zachowania społecznie destruktywne : profilaktyka i resocjalizacja T. 1 /
192   2000301168742 Z.116874 Zachowania społecznie destruktywne : profilaktyka i resocjalizacja T. 2 /
193   2000301169831 Z.116983 Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej /
194   2000301072711 Z.107271 Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych /
195   2000301181697 Z.118169 Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni : teoria - badania - praktyka /
196   2000301146030 Z.114603 Zróżnicowania warunków życia : polskie rodziny i społeczności lokalne / Zagórski, Krzysztof