KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Podręczny księgozbiór - Biologia i Ochrona Środowiska


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000301210175 Z.121017 Addendum opracowane przez Beatę Tokarz-Deptułę do książki pt. "Mikrobiologia i Immunologia w Uniwersytecie Szczecińskim (1988/89-2014)" - autorstwa B. Hukowskiej-Szematowicz i W. Deptuły - czyli relacja z konferencji pt. "Zjawiska immunologiczne i mikrobiologiczne - Diagnostyka mikrobiologiczna" połączonej z 25-leciem Mikrobiologii i Immunologii w Uniwersytecie Szczecińskim oraz 40-leciem pracy zawodowej prof. dr hab. Wiesława Deptuły /
2   2000301221355 Z.122135 Analiza wpływu zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych na stan czystości wód powierzchniowych na przykładzie zlewni Przemszy / Pistelok, Franciszek.
3   2000301229801 Z.122980 Atlas naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych : 120 najpiękniejszych minerałów i skał / Żaba, Jerzy.
4   2000301161064 Z.116106 Autotroficzny pikoplankton w zbiornikach wodnych zachodniej Polski : występowanie, struktura i znaczenie w mikrobiologicznej sieci troficznej : podsumowanie dotychczasowych badań / Szeląg-Wasielewska, Elżbieta.
5   2000300975150 Z.97515 Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie / Singleton, Paul
6   2000301159962 Z.115996 Bibliografia roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego / Ciaciura, Marian
7   2000301233549 Z.123354 Biochemia / Ferrier, Denise R.
8   2000301218492 Z.121849 Biochemia i biologia molekularna w zarysie / Matthews, Harry Roy
9   2000301217532 Z.121753 Biologia Campbella / Campbell, Neil A.
10   2000301154950 Z.115495 Biologia molekularna /
11   2000301217549 Z.121754 Biologia molekularna bakterii / Baj, Jadwiga
12   2000301157449 Z.115744 Biologia molekularna w medycynie : elementy genetyki klinicznej /
13   2000301156022 Z.115602 Biologia odporności roślin na patogeny i szkodniki / Kozłowska, Monika.
14   2000301215767 Z.121576 Biologia roślin ozdobnych : wybrane zagadnienia /
15   2000301154288 Z.115428 Błonkówki : pszczoły, osy i mrówki środkowej Europy / Bellmann, Heiko
16   2000301154202 Z.115420 Botanika leśna / Tomanek, Jakub.
17   2000301229818 Z.122981 Bursztyn w Polsce i na świecie = Amber in Poland and in the world / Kosmowska-Ceranowicz, Barbara
18   2000301159122 Z.115912 Charakterystyka fenotypowa i genotypowa klinicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa / Wolska, Marzena Katarzyna.
19   2000301225346 Z.122534 Człowiek, media, środowisko naturalne, ekologiczny wymiar komunikacji /
20   2000301161088 Z.116108 Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej dla studentów biologii /
21   2000301194925 Z.119492 Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej : skrypt dla studentów biologii. Cz. 1, Teoretyczna / Różalski, Antoni
22   2000301194932 Z.119493 Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej : skrypt dla studentów biologii. Cz. 2, Praktyczna /
23   2000301155728 Z.115572 Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej /
24   2000301191832 Z.119183 Doświadczalnictwo ekologiczne - metody wybrane / Sporek, Kazimierz.
25   2000301148898 Z.114889 Drawieński Park Narodowy /
26   2000301164690 Z.116469 Drobnoustroje w biotechnologii / Zmysłowska, Izabella.
27   2000301220266 Z.122026 Drzewa zielony kapitał miast : jak zwiększyć efektywność pracy drzew? / Szczepanowska, Halina B.
28   2000301215804 Z.121580 Drzewo w krajobrazie kulturowym / Zaraś-Januszkiewicz, Ewa.
29   2000301174873 Z.117487 Dylematy ochrony czynnej w parkach narodowych : [materiały z konferencji], Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza, 17-18.06.2003.
30   2000301152680 Z.115268 Działalność gospodarcza a procesy przyrodnicze / Michałowski, Artur
31   2000301174910 Z.117491 Edukacja na terenach chronionych : edukacja jako narzędzie ochrony przyrody : materiały pokonferencyjne /
32   2000301226442 Z.122644 Edukacja przyrodnicza drogą podwyższania świadomości środowiskowej społeczeństwa /
33   2000301154882 Z.115488 Ekologia : eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności / Krebs, Charles John
34   2000301132194 Z.113219 Ekologia molekularna / Freeland, Joanna.
35   2000301229634 Z.122963 Ekologistyka : teoria i praktyka / Szymonik, Andrzej.
36   2000301210649 Z.121064 Ekotoksykologia : rośliny, gleby, metale : monografia /
37   2000301165635 Z.116563 Ekstremizm ekologiczny : źródła, przejawy, perspektywy / Posłuszna, Elżbieta.
38   2000301158149 Z.115814 Entomologia. 2, Entomologia szczegółowa / Bunalski, Marek.
39   2000301158132 Z.115813 Entomologia. 1, Entomologia ogólna / Bunalski, Marek.
40   2000301158156 Z.115815 Fitopatologia. T. 1, Podstawy fitopatologii /
41   2000301158163 Z.115816 Fitopatologia. T. 2, Choroby roślin uprawnych /
42   2000301183134 Z.118313 Fizjologia roślin : od teorii do nauk stosowanych /
43   2000301157456 Z.115745 Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej. T. 1, Zagadnienia podstawowe, wzrost i kwitnienie /
44   2000301157463 Z.115746 Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej. T. 2, Plonowanie i udział różnych czynników w tym procesie /
45   2000301171537 Z.117153 Flora roślin naczyniowych województwa zachodniopomorskiego. Cz. 1 /
46   2000301173036 Z.117303 Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. Cz. 1 / Chmiel, Julian
47   2000301173043 Z.117304 Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. Cz. 2, Atlas rozmieszczenia roślin / Chmiel, Julian
48   2000301204068 Z.120406 Genetyka zwierząt w teorii i praktyce : praca zbiorowa / Gruszczyńska, Joanna.
49   2000301229849 Z.122984 Geologia historyczna / Mizerski, Włodzimierz
50   2000301229856 Z.122985 Geozagrożenia / Mizerski, Włodzimierz
51   2000301154219 Z.115421 Gospodarka a środowisko i ekologia /
52   2000301130251 Z.113025 Gospodarka leśna a ochrona przyrody /
53   2000301162115 Z.116211 Gospodarowanie zasobami środowiska : podstawy ekonomiki ochrony środowiska : praca zbiorowa /
54   2000301183738 Z.118373 Grzyby z rodzaju Septoria w Polsce / Wołczańska, Agata.
55   2000301154226 Z.115422 Herbologia : podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów / Woźnica, Zenon.
56   2000301193676 Z.119367 Historia roślin jadalnych / Molenda, Jarosław
57   2000301228439 Z.122843 Immunologia : dla studentów wydziałów medycznych i lekarzy / Bryniarski, Krzysztof.
58   2000301145156 Z.114515 Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych /
59   2000301217242 Z.121724 Instrukcje do ćwiczeń z fizjologii roślin /
60   2000301183578 Z.118357 Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza /
61   2000301229450 Z.122945 Izotopowy zapis przeszłości Ziemi / Burchart, Jan
62   2000301171872 Z.117187 Klucz do oznaczania mchów i wątrobowców wodnych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce / Jusik, Szymon
63   2000301171728 Z.117172 Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce /
64   2000301161217 Z.116121 Komórki roślinne w warunkach stresu. T. 1, | Cz. 1, Komórki in vivo. | Warunki naturalne /
65   2000301161224 Z.116122 Komórki roślinne w warunkach stresu. T. 2, Komórki in vitro /
66   2000301161231 Z.116123 Krystalografia dla biologów / Jaskólski, Mariusz.
67   2000301199951 Z.119995 Księga pamiątkowa z okazji 25-lecia Katedry Mikrobiologii i Katedry Immunologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie oraz 40-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. Wiesława Deptuły / Hukowska-Szematowicz, Beata
68   2000301167806 Z.116780 Księga Puszczy Bukowej : praca zbiorowa. T. 1, Środowisko przyrodnicze /
69   2000301228446 Z.122844 Langman embriologia / Sadler, Thomas William.
70   2000301225926 Z.122592 Mchy w biomonitoringu środowiska / Kłos, Andrzej
71   2000301209346 Z.120934 Metody ochrony zachodniego wybrzeża Polski i ich wpływ na zmiany brzegu w latach 1938-2011 / Dudzińska-Nowak, Joanna.
72   2000301220099 Z.122009 Metody wykonywania waloryzacji przyrodniczych : podręcznik metodyczny i przewodnik do zajęć terenowych /
73   2000301225407 Z.122540 Między przyrodą a cywilizacją / Kutrowski, Szczepan.
74   2000301207427 Z.120742 Międzynarodowa ochrona środowiska / Becla, Agnieszka.
75   2000301156985 Z.115698 Mikologia laboratoryjna : przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka /
76   2000301026103 Z.102610 Mikrobiologia : różnorodność, chorobotwórczość i środowisko / SALYERS, ABIGAIL A.
77   2000301233662 Z.123366 Mikrobiologia / Murray, Patrick R.
78   2000301027926 Z.102792 Mikrobiologia ogólna / Schlegel, Hans Günter
79   2000301169633 Z.116963 Mikrobiologia w ochronie zdrowia człowieka i środowiska : 46. międzynarodowa konferencja naukowa, Bydgoszcz, 3-6 czerwca 2012 /
80   2000301115012 Z.111501 Mikrobiologia w towaroznawstwie żywności /
81   2000301229467 Z.122946 Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności / Laganà, Pasqualina.
82   2000301152901 Z.115290 Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych / Grabińska-Łoniewska, Anna.
83   2000301229474 Z.122947 Minerały świata : z systemem szybkiego oznaczania / Schumann, Walter
84   2000301230647 Z.123064 Naturalnie : zbiór biuletynów WFOŚiGW w Szczecinie. T. 1, nr 00/2008-10/2011 /
85   2000301230654 Z.123065 Naturalnie : zbiór biuletynów WFOŚiGW w Szczecinie. T. 2, nr 11/2011-19/2014 /
86   2000301230661 Z.123066 Naturalnie : zbiór biuletynów WFOŚiGW w Szczecinie. T. 3, nr 20/2014-30/2016 /
87   2000301216245 Z.121624 Nauka o szkodnikach roślin uprawnych / Boczek, Jan
88   2000301188214 Z.118821 Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej : opracowanie, optymalizacja, walidacja i zastosowanie w mikrobiologii : rozprawa habilitacyjna / Krawczyk, Beata.
89   2000301151867 Z.115186 Obliczenia biochemiczne / Zgirski, Alojzy
90   2000301184193 Z.118419 Ocena i wycena zasobów przyrodniczych /
91   2000301162207 Z.116220 Ochrona krajobrazu / Żarska, Barbara.
92   2000301229498 Z.122949 Ochrona prawna zasobów naturalnych /
93   2000301194840 Z.119484 Ochrona przyrody / Symonides, Ewa.
94   2000301216467 Z.121646 Ochrona przyrody na Pomorzu Zachodnim - stan aktualny i perspektywy : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w ramach XIV Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki /
95   2000301165284 Z.116528 Ochrona przyrody terenów otwartych : murawy - łąki - wrzosowiska - skały / Kapuściński, Ryszard.
96   2000301130244 Z.113024 Ochrona przyrody w lasach. 1, Ochrona zwierząt /
97   2000301216283 Z.121628 Ochrona środowiska : współczesne problemy / Karaczun, Zbigniew.
98   2000301147990 Z.114799 Ochrona środowiska / Boć, Jan
99   2000301154448 Z.115444 Organizacja ochrony środowiska /
100   2000301219093 Z.121909 Ośrodki rehabilitacji płazów i gadów / Lik, Monika.
101   2000301158194 Z.115819 Owady minujące Polski : klucz do oznaczania na podstawie min / Beiger, Maria
102   2000301229412 Z.122941 Paradoks trucizn : substancje chemiczne przyjazne i wrogie / Timbrell, John.
103   2000301174354 Z.117435 Parki narodowe w Polsce / Rąkowski, Grzegorz
104   2000301216092 Z.121609 Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich : przewodnik botaniczny / Rejewski, Marian
105   2000301229504 Z.122950 Pochodzenie węgla nieorganicznego w wodach podziemnych strefy hipergenezy w warunkach naturalnych i przekształconych antropogenicznie na przykładzie poligonów Pożary i Otwock / Porowska, Dorota.
106   2000301158200 Z.115820 Podstawy bioinformatyki / Xiong, Jin.
107   2000301161712 Z.116171 Podstawy biologii roślin / Kopcewicz, Jan
108   2000301155018 Z.115501 Podstawy biotechnologii /
109   2000301229511 Z.122951 Podstawy geologii : przewodnik do ćwiczeń / Witak, Małgorzata.
110   2000301155520 Z.115552 Podstawy mikrobiologii przemysłowej : ćwiczenia laboratoryjne /
111   2000301170332 Z.117033 Podstawy projektowania ogrodów : podręcznik / Alexander, Rosemary.
112   2000301192440 Z.119244 Podstawy renaturyzacji rzek / Żelazo, Jan.
113   2000301229528 Z.122952 Podstawy toksykologii : kompendium dla studentów szkół wyższych : praca zbiorowa /
114   2000301185114 Z.118511 Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych : praca zbiorowa /
115   2000301219116 Z.121911 Polityka ekologiczna Polski po akcesji do Unii Europejskiej / Strus, Dorota.
116   2000301230357 Z.123035 Polityka surowcowa państwa : projekt /
117   2000301210908 Z.121090 Polskie zioła lecznicze i uzdrawiające / Wasilewska, Grażyna Joanna.
118   2000301165314 Z.116531 Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej : analiza porównawcza Polski i Niemiec ze spisem unijnych aktów prawnych : stan na dzień 1 stycznia 2009 roku / Tkaczyński, Jan Wiktor
119   2000301219802 Z.121980 Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce /
120   2000301211264 Z.121126 Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem / Ciechanowicz-McLean, Janina
121   2000301210465 Z.121046 Problemy dynamiki i ochrony brzegu morskiego / Pruszak, Zbigniew.
122   2000301229559 Z.122955 Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym / Rup, Kazimierz
123   2000301229566 Z.122956 Proekologiczne odnawialne źródła energii : kompendium / Lewandowski, Witold M.
124   2000301158217 Z.115821 Proteomika i metabolomika /
125   2000301221690 Z.122169 Przepławki dla ryb : projektowanie, wymiary i monitoring /
126   2000301158224 Z.115822 Przewodnik do badań archeobotanicznych / Lityńska-Zając, Maria
127   2000301229573 Z.122957 Przewodnik do ćwiczeń z biochemiczno-biofizycznych podstaw rozwoju roślin ; Laboratory workshop guide for biochemical and biophysical basis of plant development / Banaś, Antoni
128   2000301193898 Z.119389 Przewodnik do ćwiczeń z biochemii /
129   2000301229580 Z.122958 Przewodnik do ćwiczeń z geologii /
130   2000301209308 Z.120930 Przewodnik do ćwiczeń z hodowli roślin i nasiennictwa / Orzeszko-Rywka, Aleksandra.
131   2000301148348 Z.114834 Przyroda Pomorza Zachodniego - badania i ochrona /
132   2000301014506 Z.101450 Przyroda Pomorza Zachodniego /
133   2000301206512 Z.120651 Ratownictwo i ochrona środowiska na obszarach śródlądowych : edukacja, prewencja i strategia /
134   2000301223786 Z.122378 Regulacje użytkowania zwierząt / Mroczkowski, Sławomir.
135   2000301193553 Z.119355 Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych = reclamation and revitalization of demoted areas : praca zbiorowa /
136   2000301224332 Z.122433 Rekultywacja terenów zdegradowanych : II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, 10-11 kwietnia 2003 r. /
137   2000301159085 Z.115908 Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie : formularz nominacyjny = Biosphere Reserve Tuchola Forest : nomination form /
138   2000301204259 Z.120425 Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki /
139   2000301174972 Z.117497 Roślinność obszarów piaszczystych = Vegetation of sandy areas /
140   2000301219994 Z.121999 Rośliny alpejskie / Lippert, Wolfgang
141   2000301161903 Z.116190 Rośliny rolnicze /
142   2000301178109 Z.117810 Rośliny trujące : w domu, w ogrodzie i w naturze / Kremer, Bruno P.
143   2000301174927 Z.117492 Rośliny w życiu człowieka i ochronie środowiska / Anioł-Kwiatkowska, Jadwiga
144   2000301174880 Z.117488 Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin ginących w Wielkopolsce /
145   2000301174309 Z.117430 Roztoczański Park Narodowy : praca zbiorowa /
146   2000301195021 Z.119502 Skorupiaki Bałtyku / Szaniawska, Anna.
147   2000301158262 Z.115826 Słodkowodne skorupiaki planktonowe : klucz do oznaczania gatunków / Rybak, Jan Igor
148   2000301187439 Z.118743 Sozologia systemowa. T. 6, Noosfera : człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym /
149   2000301187453 Z.118745 Sozologia systemowa. T. 5, Ekosfera : człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym /
150   2000301171551 Z.117155 Stan środowiska przyrodniczego podstawowym warunkiem zdrowotności społeczeństwa /
151   2000301175870 Z.117587 Sytuacja populacji łosia w Polsce : [materiały z konferencji], Osowiec Twierdza 22-23.10.2004] /
152   2000301158279 Z.115827 Tabele biologiczne kręgowców / Aulak, Władysław
153   2000301174811 Z.117481 Tajemnice energii drzew / Chrzanowska, Alicja
154   2000301154240 Z.115424 Toksykologia środowiska człowieka. Cz. 1 / Wiąckowski, Stanisław Kazimierz
155   2000301183554 Z.118355 Trawy : właściwości, występowanie i wykorzystanie /
156   2000301205126 Z.120512 Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko jako instytucja prawa ochrony środowiska / Haładyj, Anna
157   2000301159894 Z.115989 Ustawa o ochronie przyrody : komentarz / Radecki, Wojciech
158   2000301220457 Z.122045 W obronie zwierząt /
159   2000301174965 Z.117496 Wartości botaniczne wybranych pasm Sudetów = Botanical value of some ranges of the Sudeten Moutains[!] /
160   2000301154271 Z.115427 Ważki : łatwe oznaczanie gatunków Europy Środkowej / Bellmann, Heiko
161   2000301207984 Z.120798 Wirusologia : przewodnik do ćwiczeń /
162   2000301230364 Z.123036 Wpływ zrzutów wód kopalnianych na odpływ rzek Górnośląskiego Zagłębia Węglowego / Matysik, Magdalena.
163   2000301184247 Z.118424 Wprowadzenie do ekofilozofii / Najder-Stefaniak, Krystyna.
164   2000301232306 Z.123230 Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników / Łomnicki, Adam
165   2000301158286 Z.115828 Wprowadzenie do zoologii bezkręgowców / Moore, Janet
166   2000301161989 Z.116198 Wybrane instrumenty ochrony środowiska / Niemiec, Witold.
167   2000301152796 Z.115279 Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w turystyce / Niemiec, Witold.
168   2000301225452 Z.122545 Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej lasu /
169   2000301159146 Z.115914 Wykłady z biochemii ogólnej / Leszczyński, Bogumił
170   2000301221249 Z.122124 Wytwarzanie granulatu z komunalnych osadów ściekowych i popiołów lotnych w celu ich przyrodniczego (nawozowego) odzysku / Rosik-Dulewska, Czesława
171   2000301184322 Z.118432 Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji / Janka, Ryszard Marian.
172   2000301180829 Z.118082 Zarys ekologii wód / Chojnacki, Juliusz C.
173   2000301215965 Z.121596 Zarys wiedzy o roślinach leczniczych / Jędrzejko, Krzysztof
174   2000301162016 Z.116201 Zarządzanie środowiskiem w Polsce / Poskrobko, Bazyli.
175   2000301166595 Z.116659 Zaskroniec zwyczajny : biologia i ochrona / Najbar, Bartłomiej
176   2000301208028 Z.120802 Zbiór zadań i pytań z genetyki /
177   2000301224998 Z.122499 Zielona energia w Polsce /
178   2000301218416 Z.121841 Zoologia. T. 3, cz. 1, Szkarłupnie - płazy /
179   2000301218423 Z.121842 Zoologia. T. 2, | Cz. 2, Stawonogi. | Tchawkodyszne /
180   2000301191474 Z.119147 Zrównoważony rozwój : naturalny wybór / Burchard-Dziubińska, Małgorzata.
181   2000301212384 Z.121238 Żmija zygzakowata / Najbar, Bartłomiej
182   2000301019730 Z.101973 Życie w wodzie i na lądzie /