KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

BG - Podręczny księgozbiór - Biologia i Ochrona Środowiska


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000301239459 Z.123945 Algologia : praktyczny przewodnik / Czerwik-Marcinkowska, Joanna.
2   2000300786435 Z.78643 Ani Wschód ani Zachód / Giełżyński, Wojciech
3   2000301229801 Z.122980 Atlas naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych : 120 najpiękniejszych minerałów i skał / Żaba, Jerzy.
4   2000301161064 Z.116106 Autotroficzny pikoplankton w zbiornikach wodnych zachodniej Polski : występowanie, struktura i znaczenie w mikrobiologicznej sieci troficznej : podsumowanie dotychczasowych badań / Szeląg-Wasielewska, Elżbieta.
5   2000300975150 Z.97515 Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie / Singleton, Paul
6   2000301159962 Z.115996 Bibliografia roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego / Ciaciura, Marian
7   2000301243241 Z.124324 Bioanalityka w nauce i życiu. 1, Nowe wyzwania w bioanalizie klinicznej i ocenie naturalnych surowców leczniczych /
8   2000301243258 Z.124325 Bioanalityka w nauce i życiu. 2, Nowe strategie analityczne i rozwiązania aparaturowe /
9   2000301233549 Z.123354 Biochemia / Ferrier, Denise R.
10   2000301218492 Z.121849 Biochemia i biologia molekularna w zarysie / Matthews, Harry Roy
11   2000301217532 Z.121753 Biologia Campbella / Campbell, Neil A.
12   2000301154950 Z.115495 Biologia molekularna / Turner, Philip C.
13   2000301217549 Z.121754 Biologia molekularna bakterii / Baj, Jadwiga
14   2000301156022 Z.115602 Biologia odporności roślin na patogeny i szkodniki / Kozłowska, Monika.
15   2000301215767 Z.121576 Biologia roślin ozdobnych : wybrane zagadnienia /
16   2000301154288 Z.115428 Błonkówki : pszczoły, osy i mrówki środkowej Europy / Bellmann, Heiko
17   2000301154202 Z.115420 Botanika leśna / Tomanek, Jakub
18   2000301229818 Z.122981 Bursztyn w Polsce i na świecie = Amber in Poland and in the world / Kosmowska-Ceranowicz, Barbara
19   2000301225346 Z.122534 Człowiek, media, środowisko naturalne, ekologiczny wymiar komunikacji /
20   2000301161088 Z.116108 Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej dla studentów biologii /
21   2000301191832 Z.119183 Doświadczalnictwo ekologiczne - metody wybrane / Sporek, Kazimierz.
22   2000301148898 Z.114889 Drawieński Park Narodowy /
23   2000301164690 Z.116469 Drobnoustroje w biotechnologii / Zmysłowska, Izabella.
24   2000301220266 Z.122026 Drzewa zielony kapitał miast : jak zwiększyć efektywność pracy drzew? / Szczepanowska, Halina B.
25   2000301215804 Z.121580 Drzewo w krajobrazie kulturowym / Zaraś-Januszkiewicz, Ewa.
26   2000301174873 Z.117487 Dylematy ochrony czynnej w parkach narodowych : [materiały z konferencji], Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza, 17-18.06.2003.
27   2000301152680 Z.115268 Działalność gospodarcza a procesy przyrodnicze / Michałowski, Artur
28   2000301174910 Z.117491 Edukacja na terenach chronionych : edukacja jako narzędzie ochrony przyrody : materiały pokonferencyjne /
29   2000301226442 Z.122644 Edukacja przyrodnicza drogą podwyższania świadomości środowiskowej społeczeństwa /
30   2000301153533 Z.115353 Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej / Wicki, Ludwik.
31   2000301154882 Z.115488 Ekologia : eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności / Krebs, Charles John
32   2000301132194 Z.113219 Ekologia molekularna / Freeland, Joanna.
33   2000301229634 Z.122963 Ekologistyka : teoria i praktyka / Szymonik, Andrzej.
34   2000301210649 Z.121064 Ekotoksykologia : rośliny, gleby, metale : monografia /
35   2000301165635 Z.116563 Ekstremizm ekologiczny : źródła, przejawy, perspektywy / Posłuszna, Elżbieta.
36   2000301158149 Z.115814 Entomologia. 2, Entomologia szczegółowa / Bunalski, Marek.
37   2000301158132 Z.115813 Entomologia. 1, Entomologia ogólna / Bunalski, Marek.
38   2000301239770 Z.123977 Enzymologia : podstawy / Strumiło, Sławomir.
39   2000301183134 Z.118313 Fizjologia roślin : od teorii do nauk stosowanych /
40   2000301243845 Z.124384 Fizjologia roślin /
41   2000301156114 Z.115611 Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków /
42   2000301171537 Z.117153 Flora roślin naczyniowych województwa zachodniopomorskiego. Cz. 1 /
43   2000301204068 Z.120406 Genetyka zwierząt w teorii i praktyce : praca zbiorowa / Gruszczyńska, Joanna.
44   2000301229849 Z.122984 Geologia historyczna / Mizerski, Włodzimierz
45   2000301229856 Z.122985 Geozagrożenia / Mizerski, Włodzimierz
46   2000301154219 Z.115421 Gospodarka a środowisko i ekologia /
47   2000301130251 Z.113025 Gospodarka leśna a ochrona przyrody /
48   2000301183738 Z.118373 Grzyby z rodzaju Septoria w Polsce / Wołczańska, Agata.
49   2000301154226 Z.115422 Herbologia : podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów / Woźnica, Zenon.
50   2000301193676 Z.119367 Historia roślin jadalnych / Molenda, Jarosław
51   2000301228439 Z.122843 Immunologia : dla studentów wydziałów medycznych i lekarzy / Bryniarski, Krzysztof.
52   2000301145156 Z.114515 Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych /
53   2000301183578 Z.118357 Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza /
54   2000301229450 Z.122945 Izotopowy zapis przeszłości Ziemi / Burchart, Jan
55   2000301237257 Z.123725 Jak uratować świat? / Szpura, Areta
56   2000301161200 Z.116120 Katalog jezior Polski / Choiński, Adam
57   2000301171872 Z.117187 Klucz do oznaczania mchów i wątrobowców wodnych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce / Jusik, Szymon
58   2000301171728 Z.117172 Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce /
59   2000301161217 Z.116121 Komórki roślinne w warunkach stresu. T. 1, | Cz. 1, Komórki in vivo. | Warunki naturalne /
60   2000301161224 Z.116122 Komórki roślinne w warunkach stresu. T. 2, Komórki in vitro /
61   2000301146702 Z.114670 Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach Natura 2000 / Kaługa, Ireneusz.
62   2000301161231 Z.116123 Krystalografia dla biologów / Jaskólski, Mariusz
63   2000301167806 Z.116780 Księga Puszczy Bukowej : praca zbiorowa. T. 1, Środowisko przyrodnicze /
64   2000301225926 Z.122592 Mchy w biomonitoringu środowiska / Kłos, Andrzej
65   2000301153298 Z.115329 Mchy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obliczu antropogenicznych przemian szaty roślinnej / Fojcik, Barbara.
66   2000301209346 Z.120934 Metody ochrony zachodniego wybrzeża Polski i ich wpływ na zmiany brzegu w latach 1938-2011 / Dudzińska-Nowak, Joanna.
67   2000301220099 Z.122009 Metody wykonywania waloryzacji przyrodniczych : podręcznik metodyczny i przewodnik do zajęć terenowych /
68   2000301225407 Z.122540 Między przyrodą a cywilizacją / Kutrowski, Szczepan
69   2000301207427 Z.120742 Międzynarodowa ochrona środowiska / Becla, Agnieszka.
70   2000301026103 Z.102610 Mikrobiologia : różnorodność, chorobotwórczość i środowisko / Salyers, Abigail A.
71   2000301233662 Z.123366 Mikrobiologia / Murray, Patrick R.
72   2000301027926 Z.102792 Mikrobiologia ogólna / Schlegel, Hans Günter
73   2000301169633 Z.116963 Mikrobiologia w ochronie zdrowia człowieka i środowiska : 46. międzynarodowa konferencja naukowa, Bydgoszcz, 3-6 czerwca 2012 /
74   2000301115012 Z.111501 Mikrobiologia w towaroznawstwie żywności /
75   2000301229467 Z.122946 Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności / Laganà, Pasqualina.
76   2000301244286 Z.124428 Mikroplastiki w środowisku wodnym / Wąsowski, Jacek.
77   2000301229474 Z.122947 Minerały świata : z systemem szybkiego oznaczania / Schumann, Walter
78   2000301173333 Z.117333 Natura 2000 nad Zalewem Szczecińskim / Olszewska-Torbé, Małgorzata.
79   2000301230647 Z.123064 Naturalnie : zbiór biuletynów WFOŚiGW w Szczecinie. T. 1, nr 00/2008-10/2011 /
80   2000301230654 Z.123065 Naturalnie : zbiór biuletynów WFOŚiGW w Szczecinie. T. 2, nr 11/2011-19/2014 /
81   2000301230661 Z.123066 Naturalnie : zbiór biuletynów WFOŚiGW w Szczecinie. T. 3, nr 20/2014-30/2016 /
82   2000301216245 Z.121624 Nauka o szkodnikach roślin uprawnych / Boczek, Jan
83   2000301234539 Z.123453 Obce gatunki inwazyjne - identyfikacja zagrożeń w celu ochrony bioróżnorodności = Invasive alien species - identification of threats to protect biodiversity /
84   2000301151867 Z.115186 Obliczenia biochemiczne / Zgirski, Alojzy
85   2000301184193 Z.118419 Ocena i wycena zasobów przyrodniczych /
86   2000301245016 Z.124501 Ocena oddziaływania na środowisko : teoria i praktyka / Krystek, Jacek.
87   2000301162207 Z.116220 Ochrona krajobrazu / Żarska, Barbara.
88   2000301229498 Z.122949 Ochrona prawna zasobów naturalnych /
89   2000301194840 Z.119484 Ochrona przyrody / Symonides, Ewa.
90   2000301216467 Z.121646 Ochrona przyrody na Pomorzu Zachodnim - stan aktualny i perspektywy : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w ramach XIV Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki /
91   2000301165284 Z.116528 Ochrona przyrody terenów otwartych : murawy - łąki - wrzosowiska - skały / Kapuściński, Ryszard
92   2000301130244 Z.113024 Ochrona przyrody w lasach. 1, Ochrona zwierząt /
93   2000301216283 Z.121628 Ochrona środowiska : współczesne problemy / Karaczun, Zbigniew.
94   2000301147990 Z.114799 Ochrona środowiska / Boć, Jan
95   2000301154448 Z.115444 Organizacja ochrony środowiska /
96   2000301158194 Z.115819 Owady minujące Polski : klucz do oznaczania na podstawie min / Beiger, Maria
97   2000301229412 Z.122941 Paradoks trucizn : substancje chemiczne przyjazne i wrogie / Timbrell, John.
98   2000301113100 Z.111310 Park Narodowy Bory Tucholskie u progu nowej dekady /
99   2000301174354 Z.117435 Parki narodowe w Polsce / Rąkowski, Grzegorz
100   2000301216092 Z.121609 Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich : przewodnik botaniczny / Rejewski, Marian
101   2000301229504 Z.122950 Pochodzenie węgla nieorganicznego w wodach podziemnych strefy hipergenezy w warunkach naturalnych i przekształconych antropogenicznie na przykładzie poligonów Pożary i Otwock / Porowska, Dorota.
102   2000301158200 Z.115820 Podstawy bioinformatyki / Xiong, Jin.
103   2000301161712 Z.116171 Podstawy biologii roślin / Kopcewicz, Jan
104   2000301155018 Z.115501 Podstawy biotechnologii /
105   2000301170332 Z.117033 Podstawy projektowania ogrodów : podręcznik / Alexander, Rosemary.
106   2000301192440 Z.119244 Podstawy renaturyzacji rzek / Żelazo, Jan.
107   2000301229528 Z.122952 Podstawy toksykologii : kompendium dla studentów szkół wyższych : praca zbiorowa /
108   2000301185114 Z.118511 Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych : praca zbiorowa /
109   2000301219116 Z.121911 Polityka ekologiczna Polski po akcesji do Unii Europejskiej / Strus, Dorota.
110   2000301230357 Z.123035 Polityka surowcowa państwa : projekt /
111   2000301210908 Z.121090 Polskie zioła lecznicze i uzdrawiające / Wasilewska, Grażyna Joanna.
112   2000301195892 Z.119589 Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klimatycznych / Kępka, Katarzyna
113   2000301165314 Z.116531 Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej : analiza porównawcza Polski i Niemiec ze spisem unijnych aktów prawnych stan na dzień 1 stycznia 2009 roku / Tkaczyński, Jan Wiktor
114   2000301219802 Z.121980 Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce /
115   2000301211264 Z.121126 Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem / Ciechanowicz-McLean, Janina
116   2000301210465 Z.121046 Problemy dynamiki i ochrony brzegu morskiego / Pruszak, Zbigniew.
117   2000301229559 Z.122955 Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym / Rup, Kazimierz
118   2000301229566 Z.122956 Proekologiczne odnawialne źródła energii : kompendium / Lewandowski, Witold M.
119   2000301242558 Z.124255 Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów / Błaszczyk, Mieczysław K.
120   2000301158224 Z.115822 Przewodnik do badań archeobotanicznych / Lityńska-Zając, Maria
121   2000301229580 Z.122958 Przewodnik do ćwiczeń z geologii /
122   2000301174255 Z.117425 Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych : [praca zbiorowa /
123   2000301148348 Z.114834 Przyroda Pomorza Zachodniego - badania i ochrona /
124   2000301014506 Z.101450 Przyroda Pomorza Zachodniego /
125   2000301173326 Z.117332 Przyroda wokół Zalewu Szczecińskiego / Olszewska-Torbé, Małgorzata.
126   2000301240691 Z.124069 Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej : ujęcie proekologiczne / Przewoźniak, Maciej
127   2000301240943 Z.124094 Ptaki w mieście... czyli Birdwatching po polsku / Kaczorowski, Michał.
128   2000301206512 Z.120651 Ratownictwo i ochrona środowiska na obszarach śródlądowych : edukacja, prewencja i strategia /
129   2000301223786 Z.122378 Regulacje użytkowania zwierząt / Mroczkowski, Sławomir.
130   2000301193553 Z.119355 Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych = reclamation and revitalization of demoted areas : praca zbiorowa /
131   2000301224332 Z.122433 Rekultywacja terenów zdegradowanych : II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, 10-11 kwietnia 2003 r. /
132   2000301159085 Z.115908 Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie : formularz nominacyjny = Biosphere Reserve Tuchola Forest : nomination form /
133   2000301204259 Z.120425 Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki /
134   2000301174972 Z.117497 Roślinność obszarów piaszczystych = Vegetation of sandy areas /
135   2000301219994 Z.121999 Rośliny alpejskie / Lippert, Wolfgang
136   2000301161903 Z.116190 Rośliny rolnicze /
137   2000301178109 Z.117810 Rośliny trujące : w domu, w ogrodzie i w naturze / Kremer, Bruno P.
138   2000301174927 Z.117492 Rośliny w życiu człowieka i ochronie środowiska / Anioł-Kwiatkowska, Jadwiga
139   2000301118396 Z.111839 Skarby przyrody i krajobrazu Polski / Olaczek, Romuald
140   2000301195021 Z.119502 Skorupiaki Bałtyku / Szaniawska, Anna.
141   2000301187439 Z.118743 Sozologia systemowa. T. 6, Noosfera : człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym /
142   2000301187453 Z.118745 Sozologia systemowa. T. 5, Ekosfera : człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym /
143   2000301171551 Z.117155 Stan środowiska przyrodniczego podstawowym warunkiem zdrowotności społeczeństwa /
144   2000301243944 Z.124394 Strategie zarządzania przedsiębiorstwem i środowiskiem naturalnym /
145   2000301244323 Z.124432 Szkodliwe substancje w żywności : pochodzenie działanie zagrożenia zdrowotne /
146   2000301146764 Z.114676 Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa = Environmental determinants of settlement location /
147   2000301174811 Z.117481 Tajemnice energii drzew / Chrzanowska, Alicja
148   2000301154240 Z.115424 Toksykologia środowiska człowieka. Cz. 1 / Wiąckowski, Stanisław Kazimierz
149   2000301183554 Z.118355 Trawy : właściwości, występowanie i wykorzystanie /
150   2000301159894 Z.115989 Ustawa o ochronie przyrody : komentarz / Radecki, Wojciech
151   2000301220457 Z.122045 W obronie zwierząt /
152   2000301154271 Z.115427 Ważki : łatwe oznaczanie gatunków Europy Środkowej / Bellmann, Heiko
153   2000301236274 Z.123627 Wirusologia /
154   2000301230364 Z.123036 Wpływ zrzutów wód kopalnianych na odpływ rzek Górnośląskiego Zagłębia Węglowego / Matysik, Magdalena.
155   2000301184247 Z.118424 Wprowadzenie do ekofilozofii / Najder-Stefaniak, Krystyna.
156   2000301232306 Z.123230 Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników / Łomnicki, Adam
157   2000301158286 Z.115828 Wprowadzenie do zoologii bezkręgowców / Moore, Janet
158   2000301157081 Z.115708 Wybrane aspekty popularyzacji wiedzy biologicznej i środowiskowej /
159   2000301161989 Z.116198 Wybrane instrumenty ochrony środowiska / Niemiec, Witold.
160   2000301152796 Z.115279 Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w turystyce / Niemiec, Witold.
161   2000301225452 Z.122545 Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej lasu /
162   2000301159146 Z.115914 Wykłady z biochemii ogólnej / Leszczyński, Bogumił
163   2000301184322 Z.118432 Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji / Janka, Ryszard Marian.
164   2000301180829 Z.118082 Zarys ekologii wód / Chojnacki, Juliusz C.
165   2000301215965 Z.121596 Zarys wiedzy o roślinach leczniczych / Jędrzejko, Krzysztof
166   2000301162016 Z.116201 Zarządzanie środowiskiem w Polsce / Poskrobko, Bazyli.
167   2000301224998 Z.122499 Zielona energia w Polsce /
168   2000301218416 Z.121841 Zoologia. T. 3, cz. 1, Szkarłupnie - płazy /
169   2000301218423 Z.121842 Zoologia. Cz. 2, Tchawkodyszne /
170   2000301191474 Z.119147 Zrównoważony rozwój : naturalny wybór / Burchard-Dziubińska, Małgorzata.
171   2000301019730 Z.101973 Życie w wodzie i na lądzie /