KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

BG - Podręczny księgozbiór - Literaturoznawstwo i Językoznawstwo


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000301229788 Z.122978 1600 postaci literackich / Makowiecki, Andrzej Zdzisław
2   2000301234065 Z.123406 57 problemów zarządzania oświatą /
3   2000301232665 Z.123266 Alcestis barcelońska oraz centon Alcesta : późnoantyczne spojrzenie na mit i gatunek / Wasyl, Anna Maria
4   2000301230722 Z.123072 Autorzy naszych lektur na nowo odczytani : studia /
5   2000300698080 Z.69808 Barok / Sajkowski, Alojzy
6   2000300927043 Z.92704 Barok / Hernas, Czesław
7   2000301095475 Z.109547 Barok /
8   2000301107529 Z.110752 Barok /
9   2000301239909 Z.123990 Biblioteka Narodowa 1919-2019 : księga jubileuszowa serii /
10   2000301231811 Z.123181 Bieguni / Tokarczuk, Olga
11   2000301232955 Z.123295 Bruno Schulz i krytycy : recepcja twórczości Brunona Schulza w latach 1921-1939 / Sitkiewicz, Piotr
12   2000301233594 Z.123359 Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie / Szadura, Joanna
13   2000301229917 Z.122991 Czytania : szkice krytyczne o książkach / Iwasiów, Sławomir
14   2000300973828 Z.97382 Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 1, A-H /
15   2000301050122 Z.105012 Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 3, Mia-R /
16   2000301016869 Z.101686 Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 2, I-Me /
17   2000301025243 Z.102524 Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 4, S-T /
18   2000301119973 Z.111997 Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 5, U-Ż, uzupełnienia, indeksy /
19   2000301231576 Z.123157 Diarystki : tekst i egzystencja / Czerska, Tatiana.
20   2000301236700 Z.123670 Dostojewski w utworach politycznych Conrada / Majewska, Monika
21   2000301219017 Z.121901 Dwa wątki / Dąbrowski, Mieczysław
22   2000301219550 Z.121955 Dwanaście dramatów. 2 / Shakespeare, William
23   2000301219512 Z.121951 Dwanaście dramatów. 1 / Shakespeare, William
24   2000301219567 Z.121956 Dwanaście dramatów. 3 / Shakespeare, William
25   2000300941742 Z.94174 Dwudziestolecie międzywojenne - II wojna światowa. T. 1 /
26   2000300997022 Z.99702 Dwudziestolecie międzywojenne - II wojna światowa. T. 2 /
27   2000301095444 Z.109544 Dwudziestolecie międzywojenne. Cz. 2 /
28   2000301095437 Z.109543 Dwudziestolecie międzywojenne. Cz. 1 /
29   2000301216665 Z.121666 Dyskont słów / Nasiłowska, Anna
30   2000301235888 Z.123588 Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów / Loewe, Iwona.
31   2000301240981 Z.124098 Dziennikarstwo / Chyliński, Marek.
32   2000300874507 Z.87450 Encyklopedia "drugiej płci" / Kopaliński, Władysław
33   2000300808410 Z.80841 Encyklopedia języka polskiego /
34   2000300963126 Z.96312 Encyklopedia językoznawstwa ogólnego /
35   2000300974771 Z.97477 Epoki literackie : od antyku do współczesności /
36   2000301242336 Z.124233 Eutoryka : rzecz o dobrej (roz)mowie / Korwin-Piotrowska, Dorota.
37   2000301232672 Z.123267 Fantazmatyczny świat Brunona Schulza : wokół Xięgi bałwochwalczej / Fauchereau, Serge
38   2000301246068 Z.124606 Fast text : jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę / Wrycza, Joanna.
39   2000301246068 Z.124606 Fast text : jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę / Wrycza, Joanna.
40   2000301246105 Z.124610 Filologia wobec wyzwań komunikacji specjalistycznej : od współpracy z biznesem po kształcenie nauczycieli / Gajewska, Elżbieta.
41   2000300426881 Z.42688 Fonetyka i fonologia języka polskiego / Wierzchowska, Bożena
42   2000301216696 Z.121669 Genetyka tekstów / Biasi, Pierre-Marc de
43   2000300428151 Z.42815 Główne problemy wiedzy o literaturze / Markiewicz, Henryk
44   2000301009816 Z.100981 Gramatyka historyczna języka polskiego / Długosz-Kurczabowa, Krystyna
45   2000300973491 Z.97349 Gramatyka historyczna języka polskiego z ćwiczeniami / Rospond, Stanisław
46   2000300368785 Z.36878 Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami T.1, Fonetyka, słowotwórstwo /
47   2000300368792 Z.36879 Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami. T. 1, Fonetyka, części mowy, słowotwórstwo /
48   2000300944682 Z.94468 Gramatyka polska : wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia / STRUTYŃSKI JANUSZ
49   2000300964673 Z.96467 Gramatyka polska : wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia / Strutyński, Janusz
50   2000301233600 Z.123360 Granice interpretacji / Brożek, Bartosz
51   2000300979448 Z.97944 Grupy literackie w Polsce 1945-1989 : leksykon / Głębicka, Ewa
52   2000301234706 Z.123470 Herbert w listach : (auto)portret wieloraki /
53   2000300937530 Z.93753 Historia języka polskiego / Klemensiewicz, Zenon
54   2000301235666 Z.123566 Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych /
55   2000300989959 Z.98995 Historia literatury : od antyku do współczesności /
56   2000301217723 Z.121772 Historia według poetów : myślenie metahistoryczne w literaturze polskiej (1764-1848) / Waśko, Andrzej
57   2000301238735 Z.123873 Historia, biografia, literatura : studia i szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku /
58   2000301246112 Z.124611 Historie biotyczne : pomiędzy estetyką a geotraumą / Ubertowska, Aleksandra.
59   2000300556526 Z.55652 Historyczna stylistyka języka polskiego : przekroje / Skubalanka, Teresa
60   2000301240318 Z.124031 Ilustrowany słownik terminów literackich : historia, anegdota, etymologia /
61   2000301234096 Z.123409 Imperium tekstu : prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego / Matczak, Marcin
62   2000301232108 Z.123210 Jak pisać dobrą poezję / Sweeney, Matthew
63   2000301242305 Z.124230 Języczni : co język robi naszej głowie / Ratajczak, Jagoda.
64   2000301028329 Z.102832 Język - Historia - Kultura : (wykłady, studia, analizy) / DUBISZ, STANISŁAW
65   2000301234744 Z.123474 Język poezji Leopolda Staffa / Białoskórska, Mirosława
66   2000301232696 Z.123269 Język polski : wykłady z metodyki : akademicki podręcznik myślenia o zawodzie szkolnego polonisty / Kłakówna, Zofia Agnieszka
67   2000301240325 Z.124032 Język w biegu życia /
68   2000301233624 Z.123362 Języki / Anderson, Stephen R.
69   2000301225551 Z.122555 Joanny Kulmowej "poezja otwarta" : problemy odbiorcze - opera aperta / Książek-Szczepanikowa, Aniela
70   2000300204977 Z.20497 Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko : szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia / Kostkiewiczowa, Teresa
71   2000301218676 Z.121867 Klucze do kultury : z perspektywy niemieckiej o literaturze polskiej / Olschowsky, Heinrich
72   2000301233808 Z.123380 Kobieta w zwierciadle języka i kultury /
73   2000300166473 Z.16647 Komunikacja językowa i literatura / Lalewicz, Janusz
74   2000301232702 Z.123270 Komunikacja międzykulturowa : przekład, komparatystyka, teoria i historia literatury : księga jubileuszowa dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej /
75   2000301232719 Z.123271 Konstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII / Zbróg, Piotr.
76   2000301233648 Z.123364 Konteksty stylistyki : od orędzia do mowy noblowskiej / Sękowska, Elżbieta.
77   2000300841097 Z.84109 Koty w worku czyli z dziejów pojęć i rzeczy / Kopaliński, Władysław
78   2000301230234 Z.123023 Królestwo małoznaczącości : Miron Białoszewski a trauma, codzienność i queer / Niżyńska, Joanna.
79   2000301232726 Z.123272 Książki z dobrej półki / Paszyński, Włodzimierz
80   2000300944279 Z.94427 Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku /
81   2000301232979 Z.123297 Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych / Laskowska, Małgorzata
82   2000301232344 Z.123234 Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne / Markowski, Andrzej
83   2000301241186 Z.124118 Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego : wstęp do kulturoznawstwa glottodydaktycznego / Kajak, Piotr.
84   2000301236236 Z.123623 Kultura zachowań językowych w internecie / Naruszewicz-Duchlińska, Alina.
85   2000301231903 Z.123190 Laboratorium Reportażu : metoda, praktyka, wizja /
86   2000301226022 Z.122602 Leksykalno-pragmatyczne aspekty komunikowania się w mediach : (na przykładzie wybranych audycji Radia Szczecin) / Szlachta, Agnieszka.
87   2000300940592 Z.94059 Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej : dla szkół podstawowych i średnich / Miłkowski, Tomasz
88   2000300920044 Z.92004 Leksykon pisarzy świata XX wieku /
89   2000300929962 Z.92996 Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1, A-M / Kuncewicz, Piotr
90   2000300929979 Z.92997 Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 2, N-Ż / Kuncewicz, Piotr
91   2000301241674 Z.124167 Lektury w ręku nauczyciela : perspektywa polska i zagraniczna /
92   2000300097036 Z.9703 Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864 : zarys rozwoju, wybór materiałów / Kaniowska-Lewańska, Izabela
93   2000300190362 Z.19036 Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918 : zarys monograficzny, materiały / Kuliczkowska, Krystyna
94   2000300142750 Z.14275 Literatura i podkultura dziecięca / Cieślikowski, Jerzy
95   2000301001926 Z.100192 Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku : przewodnik encykolopedyczny / Brzozowski, Tadeusz.
96   2000300758807 Z.75880 Literatura Odrodzenia / Ziomek, Jerzy
97   2000301107215 Z.110721 Literatura polska : epoki literackie, prądy i kierunki, dzieła i twórcy /
98   2000301245450 Z.124545 Literatura polska 1939-2009 / Burkot, Stanisław
99   2000300997244 Z.99724 Literatura polska w latach 1939-1999 / Burkot, Stanisław
100   2000301232023 Z.123202 Literatura polska wobec ludobójstwa : rekonesans / Morawiec, Arkadiusz.
101   2000301110550 Z.111055 Literatura polska XX wieku / Kaniewska, Bogumiła.
102   2000300920617 Z.92061 Literatura powszechna / Tomkowski, Jan
103   2000301219307 Z.121930 Literatura w Szczecinie 1945-2015 : książki siedemdziesięciolecia /
104   2000301095505 Z.109550 Literatura współczesna (1939-1956) /
105   2000300997039 Z.99703 Literatura współczesna. T. 2 /
106   2000301233846 Z.123384 Lokalne oddziaływanie kultury : szkic do portretu twórców i edukatorów kultury w województwie zachodniopomorskim / Kowalewski, Maciej
107   2000301238261 Z.123826 Maszyna do myślenia : studia o nowoczesnej literaturze i filozofii / Franczak, Jerzy
108   2000301242213 Z.124221 Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej / Wójcicka, Marta.
109   2000301239206 Z.123920 Metaforyczność w dyskursie genderowym polskiego literaturoznawstwa po 1989 roku / Lisowska, Katarzyna
110   2000301239824 Z.123982 Mgławica Pessoa : literatura portugalska od romantyzmu do współczesności / Łukaszyk, Ewa
111   2000301232993 Z.123299 Mitologia grecka i rzymska : spotkania ponad czasem / Marciniak, Katarzyna
112   2000300907687 Z.90768 Młoda Polska / Marx, Jan
113   2000300816460 Z.81646 Młoda Polska /
114   2000300954384 Z.95438 Młoda Polska. HUTNIKIEWICZ ARTUR
115   2000301107567 Z.110756 Modernizm /
116   2000301217495 Z.121749 Monstruarium nowoczesne / Marcela, Mikołaj
117   2000301236243 Z.123624 Narratologia / Tkaczyk, Paweł
118   2000301218164 Z.121816 Narzędzia analizy przekładu / Majdzik, Katarzyna
119   2000300905720 Z.90572 Nauka o języku dla polonistów /
120   2000301232351 Z.123235 Negacja w języku, tekście, dyskursie /
121   2000301237066 Z.123706 NICponie : pokolenie roczników 70. i wczesnych 80. w młodej polskiej prozie oraz filmie fabularnym / Wójcik, Grzegorz
122   2000301232375 Z.123237 Niepopularnie o popularnej : o narzędziach badań literatury / Lichański, Jakub Zdzisław
123   2000301230289 Z.123028 Nowa Kobieta - figury i figuracje /
124   2000301213640 Z.121364 Nowa poezja polska wobec tradycji /
125   2000301241575 Z.124157 Nowe, nowsze, najnowsze : o zmianach we współczesnej polszczyźnie / Kołodziejek, Ewa.
126   2000301221546 Z.122154 Obraz małżeństwa w "antyfeministycznych" utworach Bartosza Paprockiego na tle obyczajowych, religijnych oraz literackich zjawisk XVI i pierwszej połowy XVII wieku / Stuchlik-Surowiak, Beata.
127   2000300906178 Z.90617 Od awangardy do postmodernizmu /
128   2000301218270 Z.121827 Od epiki romantycznej do teatru science fiction : studia i szkice / Dybizbański, Marek
129   2000301213923 Z.121392 Odkrywanie znaczeń w języku /
130   2000300925957 Z.92595 Oświecenie / Klimowicz, Mieczysław
131   2000301107536 Z.110753 Oświecenie /
132   2000301095482 Z.109548 Oświecenie. Cz. 1 /
133   2000301095499 Z.109549 Oświecenie. Cz. 2 /
134   2000301233914 Z.123391 Pamięć w ujęciu lingwistycznym : zagadnienia teoretyczne i metodyczne /
135   2000301233006 Z.123300 Papierowi bandyci : wypisy z polskojęzycznych powieści obiegu brukowego do 1939 roku /
136   2000301213657 Z.121365 Piękny styl : [przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku] / Pinker, Steven
137   2000300974276 Z.97427 Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności : przewodnik / Borkowska, Grażyna
138   2000300944866 Z.94486 Pisarze świata : słownik encyklopedyczny /
139   2000301230876 Z.123087 Poetologie postrukturalne : szkice krytyczne / Madejski, Jerzy
140   2000300692446 Z.69244 Poetyka stosowana / Chrząstowska, Bożena
141   2000300974481 Z.97448 Poetyka teoretyczna : zagadnienia języka / Mayenowa, Maria Renata
142   2000300820610 Z.82061 Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze /
143   2000300875047 Z.87504 Polscy pisarze współcześni 1939-1991 : leksykon / Bartelski, Lesław Marian
144   2000301244637 Z.124463 Polska literatura socrealistyczna / Mazurkiewicz, Adam
145   2000301240684 Z.124068 Polski reportaż książkowy : przemiany i adaptacje / Frukacz, Katarzyna.
146   2000301217419 Z.121741 Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX : procesy i gatunki, sytuacje i tematy /
147   2000301100681 Z.110068 Polszczyzna na co dzień /
148   2000300903504 Z.90350 Polszczyzna płata nam figle : poradnik językowy dla każdego /
149   2000301233396 Z.123339 Polszczyzna spolegliwa : o języku "Dzienników" Marii Dąbrowskiej / Markowski, Andrzej
150   2000301229542 Z.122954 Poradnik profesora Markowskiego / Markowski, Andrzej
151   2000301245504 Z.124550 Porzekadła / Bralczyk, Jerzy
152   2000301218096 Z.121809 Potrzeba początku : kategoria dzieciństwa w polskiej współczesnej prozie wspomnieniowej (1987-2014) / Rąbkowska, Ewelina.
153   2000301237769 Z.123776 Potyczki z polszczyzną : poradnik językowy PWN / Kołodziejek, Ewa.
154   2000300406791 Z.40679 Powinowactwa literatury : studia i szkice / Ziomek, Jerzy
155   2000300941261 Z.94126 Pozytywizm - Młoda Polska. T. 1 /
156   2000300040865 Z.4086 Pozytywizm / Kulczycka-Saloni, Janina
157   2000300947768 Z.94776 Pozytywizm / Markiewicz, Henryk
158   2000301095536 Z.109553 Pozytywizm /
159   2000301107550 Z.110755 Pozytywizm, realizm, naturalizm /
160   2000300882786 Z.88278 Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny : nie tylko dla młodzieży /
161   2000300908301 Z.90830 Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych / Cienkowski, Witold
162   2000301246150 Z.124615 Prawie to samo : o doświadczeniu przekładu / Eco, Umberto
163   2000300235452 Z.23545 Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa /
164   2000300012176 Z.1217 Problemy teorii literatury /
165   2000300750702 Z.75070 Problemy teorii literatury. Ser. 3, Prace z lat 1975-1984 /
166   2000300937981 Z.93798 Problemy teorii literatury. Ser. 4, Prace z lat 1985-1994 /
167   2000301229283 Z.122928 Przekładanie obrazu świata : językowy obraz świata w przekładzie artystycznym / Gicala, Agnieszka
168   2000301242206 Z.124220 Przemiany fleksji nominalnej w polszczyźnie przełomu wieków XX i XXI : (na przykładzie imion i nazwisk oraz appellativów) / Kurek, Halina
169   2000301245412 Z.124541 Przestrzenie totalitarnego zniewolenia : doświadczenie wojny i okupacji w twórczości Józefa Mackiewicza / Bałżewska, Katarzyna.
170   2000301233952 Z.123395 Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości /
171   2000301233969 Z.123396 Przyszłość semiotyki = The future of semiotics = Il futuro della semiotica / Eco, Umberto
172   2000301060107 Z.106010 Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji /
173   2000301095468 Z.109546 Renesans /
174   2000301107512 Z.110751 Renesans /
175   2000301243883 Z.124388 Res publica [post] litteraria : od poetyki wspólnoty do postliteratury / Kaszowska-Wandor, Barbara.
176   2000300829057 Z.82905 Retoryka opisowa / Ziomek, Jerzy
177   2000301234584 Z.123458 Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego i wybrane powieści XX wieku (Fowles - Rosendorfer - Gretkowska) / Janoszka, Maria.
178   2000300301348 Z.30134 Romantyzm / Straszewska, Maria
179   2000300923717 Z.92371 Romantyzm / Witkowska, Alina
180   2000301107543 Z.110754 Romantyzm /
181   2000301237677 Z.123767 Romantyzm i kino : idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990 / Maron, Marcin.
182   2000301230319 Z.123031 Romantyzm i polityka /
183   2000301095512 Z.109551 Romantyzm. Cz. 1 /
184   2000301095529 Z.109552 Romantyzm. Cz. 2 /
185   2000301239138 Z.123913 Rozliczenie z totalitaryzmem? : rosyjska krytyka literacka w okresie pieriestrojki : (wybrane spory) / Gemziak, Łukasz.
186   2000301235949 Z.123594 Rzetelne dziennikarstwo : aksjologia i deontologia / Kononiuk, Tadeusz.
187   2000301232849 Z.123284 Sensy błądzenia : La Mancha i jej peryferie / Barbaruk, Magdalena
188   2000301239435 Z.123943 Serce Pinokia : włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989 / Biernacka-Licznar, Katarzyna.
189   2000301232856 Z.123285 Siły większe niż chaos : tajemnica Przedwiośnia Stefana Żeromskiego / Falkowski, Stanisław
190   2000300944057 Z.94405 Składnia współczesnego języka polskiego / Saloni, Zygmunt
191   2000301232863 Z.123286 SlovoSlavia : studia z etnolingwistyki słowiańskiej / Aǰdačić, Deǰan
192   2000301242268 Z.124226 Słowa klucze : różne języki - różne kultury / Wierzbicka, Anna
193   2000301234409 Z.123440 Słowianie, kultura, język : wybrane zagadnienia z języków, literatur i kultur słowiańskich i germańskich /
194   2000301217464 Z.121746 Słownictwo mentalne w historii polszczyzny : studium słowotwórczo-leksykalne / Wąsińska, Kinga
195   2000300146376 Z.14637 Słownik etymologiczny języka polskiego / Brückner, Aleksander
196   2000300974368 Z.97436 Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku / Gazda, Grzegorz
197   2000300282807 Z.28280 Słownik frazeologiczny języka polskiego. R/Ż / Skorupka, Stanisław
198   2000300282586 Z.28258 Słownik frazeologiczny języka polskiego. A/P / Skorupka, Stanisław
199   2000300960910 Z.96091 Słownik gatunków literackich / Bernacki, Marek
200   2000301166649 Z.116664 Słownik literatury polskiej XIX wieku /
201   2000300829071 Z.82907 Słownik literatury polskiej XX wieku /
202   2000300957774 Z.95777 Słownik literatury staropolskiej : średniowiecze, renesans, barok /
203   2000301238834 Z.123883 Słownik miejsc wyobrażonych / Manguel, Alberto
204   2000300992072 Z.99207 Słownik ojczyzny polszczyzny / Miodek, Jan
205   2000300979332 Z.97933 Słownik postaci literackich / Makowiecki, Andrzej Zdzisław
206   2000300807239 Z.80723 Słownik symboli / Kopaliński, Władysław
207   2000300975396 Z.97539 Słownik symboli / Cirlot, Juan-Eduardo
208   2000300934041 Z.93404 Słownik synonimów MIKA TOMASZ
209   2000300932146 Z.93214 Słownik synonimów i antonimów / Pawlus, Marta.
210   2000300872022 Z.87202 Słownik terminów literackich / Sierotwiński, Stanisław
211   2000300943531 Z.94353 Słownik terminów literackich /
212   2000300944668 Z.94466 Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku / Kopaliński, Władysław
213   2000300807093 Z.80709 Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych / KOPALIŃSKI, WŁADYSŁAW
214   2000301107482 Z.110748 Starożytność /
215   2000300494910 Z.49491 Studia o narracji /
216   2000300273263 Z.27326 Studia z teorii literatury : archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego". 1 /
217   2000300750771 Z.75077 Studia z teorii literatury : archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego". 2 /
218   2000301242527 Z.124252 Stulecie poetek polskich : przekroje, tematy, interpretacje /
219   2000301232894 Z.123289 Subiektywizm w języku /
220   2000301232900 Z.123290 Szekspir bez cenzury : erotyczny żart na scenie elżbietańskiej / Limon, Jerzy
221   2000301233174 Z.123317 Szkice językoznawczo-prasoznawcze / Kajtoch, Wojciech
222   2000301245429 Z.124542 Szkice o literaturze XX wieku / Tomkowski, Jan
223   2000301238728 Z.123872 Sztuka mediów : o świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych / Ślawska, Magdalena
224   2000300875078 Z.87507 Średniowiecze / Michałowska, Teresa
225   2000301095451 Z.109545 Średniowiecze /
226   2000301107499 Z.110749 Średniowiecze. Cz. 1 /
227   2000301107505 Z.110750 Średniowiecze. Cz. 2 /
228   2000301236526 Z.123652 Świat arabski w języku, literaturze i kulturze /
229   2000301245078 Z.124507 Światowa historia literatury polskiej : interpretacje /
230   2000301235239 Z.123523 Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego : teoria, praktyka, leksykografia / Batko-Tokarz, Barbara.
231   2000301235482 Z.123548 Teorie newsa : historia, definicje, konteksty, dyskursy newsa w kręgu kultury zachodniej / Palczewski, Marek.
232   2000301232924 Z.123292 Tłumacz między innymi : szkice o przekładach, językach i literaturze / Jarniewicz, Jerzy
233   2000301238889 Z.123888 Tożsamość po pogromie : świadectwa i interpretacje Marca '68 /
234   2000301232450 Z.123245 Tożsamość tekstu, tożsamość literatury /
235   2000301236014 Z.123601 Tropienie Miłosza : hermeneutyczna "bio-grafia" poety / Bernacki, Marek
236   2000301236359 Z.123635 Tropy konfliktu : retoryka pamięci kulturowej we współczesnej powieści północnoirlandzkiej / Drong, Leszek.
237   2000301238339 Z.123833 Tropy Prousta : problemy recepcji literackiej w literaturze polskiej po 1945 roku / Jarmuszkiewicz, Anna.
238   2000301231057 Z.123105 Twórcze pisanie na gruncie polskim : tradycje normatywne a wyzwania współczesności / Sieja-Skrzypulec, Hanna
239   2000301236267 Z.123626 Ucha, fochy, tarapaty czyli Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o polszczyźnie i o co nie baliście się zapytać / Hącia, Agata.
240   2000301107574 Z.110757 Wiek dwudziesty /
241   2000301233068 Z.123306 Wokół "300 tysięcy polskich słów" : wstęp do hasłownikologii /
242   2000301233075 Z.123307 Wpadki : grzechy językowe w mediach / Kielczyk, Marta
243   2000301230869 Z.123086 Współczesna francuska literatura kobieca w kształceniu literackim na studiach filologicznych : perspektywa socjokrytyczna / Lange-Henszke, Magdalena.
244   2000301233082 Z.123308 Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami /
245   2000301217013 Z.121701 Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze /
246   2000301237165 Z.123716 Współczesny i dawny obraz rodziny w języku /
247   2000300851652 Z.85165 Współczesny język polski /
248   2000300575558 Z.57555 Wymiary dzieła literackiego / Markiewicz, Henryk
249   2000301217488 Z.121748 Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej /
250   2000301240479 Z.124047 Z polskiego na nasze czyli Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny / Magierowa, Barbara
251   2000300944002 Z.94400 Zarys gramatyki polskiej : (ze słowotwórstwem) / Nagórko, Alicja
252   2000300602377 Z.60237 Zarys leksykologii i leksykografii polskiej / Kania, Stanisław
253   2000301240486 Z.124048 Zaufanie i utopia : eseje o literaturze / Musiał, Łukasz
254   2000301242596 Z.124259 Znaki na uwięzi : od semiologii do semiotyki mediów / Lisowska-Magdziarz, Małgorzata.
255   2000301232238 Z.123223 Źródła : z dziejów myśli polskiej. T. 1, Budowniczowie nadpowietrznych katedr / Urbankowski, Bohdan
256   2000301232245 Z.123224 Źródła : z dziejów myśli polskiej. T. 2, Rycerze nadpowietrznej walki / Urbankowski, Bohdan
257   2000301232252 Z.123225 Źródła : z dziejów myśli polskiej. T. 3, Strażnicy niewidzialnych arsenałów / Urbankowski, Bohdan
258   2000301232269 Z.123226 Źródła : z dziejów myśli polskiej. T. 4, Tłumacze narodowych testamentów / Urbankowski, Bohdan