KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

BG - Podręczny księgozbiór-Matematyka. Podręczniki akademickie


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002300200638 N.20063 50 teorii matematyki, które powinieneś znać / Crilly, Anthony James.
2   2002300188660 N.18866 Algebra / GLEICHGEWICHT, BOLESŁAW
3   2002300080728 N.8072 Algebra / Lang, Serge
4   2002300196313 N.19631 Algebra / Białynicki-Birula, Andrzej
5   2002300176919 N.17691 Algebra abstrakcyjna w zadaniach / Rutkowski, Jerzy
6   2002300194463 N.19446 Algebra i geometria analityczna w zadaniach / Arodź, Henryk
7   2002300188677 N.18867 Algebra liniowa 1 : definicje, twierdzenia, wzory JURLEWICZ, TERESA
8   2002300188684 N.18868 Algebra liniowa 1 : kolokwia i egzaminy
9   2002300191943 N.19194 Algebra liniowa 1 : przykłady i zadania / Jurlewicz, Teresa.
10   2002300188707 N.18870 Algebra liniowa 2 : definicje, twierdzenia, wzory JURLEWICZ, TERESA
11   2002300188714 N.18871 Algebra liniowa 2 : przykłady i zadania JURLEWICZ, TERESA
12   2002300160390 N.16039 Algebra liniowa i geometria / Kostrikin, Aleksej Ivanovič
13   2002300085839 N.8583 Algebra liniowa wraz z geometrią wielowymiarową / Efimov, Nikolaj Vladimirovič
14   2002300180817 N.18081 Algebra liniowa z elementami geometrii / GANCARZEWICZ, JACEK
15   2002300192384 N.19238 Algebra współczesna z zastosowaniami / Gilbert, William J.
16   2002300192216 N.19221 Algebra z geometrią analityczną / Kajetanowicz, Przemysław.
17   2002300210972 N.21097 Algebra z geometrią dla fizyków / Górniewicz, Lech
18   2002300178173 N.17817 Analiza funkcjonalna / RUDIN, WALTER
19   2002300192735 N.19273 Analiza funkcjonalna w zadaniach / Prus, Stanisław
20   2002300174380 N.17438 Analiza matematyczna T.2. | Cz.1 Funkcje i odwzorowania wielu zmiennych / MUSIELAK HELENA
21   2002300182965 N.18296 Analiza matematyczna Cz.3 / SOŁTYSIAK, ANDRZEJ
22   2002300180435 N.18043 Analiza matematyczna T.2 / BORZYMOWSKI, ANDRZEJ
23   2002300164572 N.16457 Analiza matematyczna : wykłady z matematyki dla studentów fizyki. Cz. 2 / Sołtysiak, Andrzej.
24   2002300180343 N.18034 Analiza matematyczna : funkcje jednej zmiennej / KRASIŃSKI, TADEUSZ
25   2002300180411 N.18041 Analiza matematyczna : skrypt . T.1 / SOSULSKI, WŁADYSŁAW
26   2002300182972 N.18297 Analiza matematyczna : [skrypt przeznaczony dla studentów I roku matematyki i fizyki] . Cz.1 / SOŁTYSIAK, ANDRZEJ
27   2002300184563 N.18456 Analiza matematyczna : funkcje wielu zmiennych / BIRKHOLC, ANDRZEJ
28   2002300208993 N.20899 Analiza matematyczna : funkcje jednej zmiennej / Krasiński, Tadeusz.
29   2002300196351 N.19635 Analiza matematyczna / Kołodziej, Witold
30   2002300188745 N.18874 Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania Gewert, Marian.
31   2002300188738 N.18873 Analiza matematyczna 1 : kolokwia i egzaminy / Gewert, Marian.
32   2002300209037 N.20903 Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Gewert, Marian.
33   2002300188752 N.18875 Analiza matematyczna 2 : definicje, twierdzenia, wzory Gewert, Marian.
34   2002300188776 N.18877 Analiza matematyczna 2 : przykłady i zadania Gewert, Marian.
35   2002300188769 N.18876 Analiza matematyczna 2 : kolokwia i egzaminy /
36   2002300170818 N.17081 Analiza matematyczna dla fizyków Cz.2, Wybrane zagadnienia / DRUŻKOWSKI LUDWIK M.
37   2002300210996 N.21099 Analiza matematyczna dla fizyków. T. 2 / Górniewicz, Lech
38   2002300205350 N.20535 Analiza matematyczna w zadaniach. 1 / Krysicki, Włodzimierz
39   2002300205367 N.20536 Analiza matematyczna w zadaniach. 2 / Krysicki, Włodzimierz
40   2002300153866 N.15386 Analiza matematyczna. T. 1, cz. 1, Ciągi, szeregi i funkcje / Musielak, Helena.
41   2002300156065 N.15606 Analiza matematyczna. T.1, cz. 2, Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej / Musielak, Helena.
42   2002300111835 N.11183 Analiza matematyczna. T.1 / Kleiner, Witold
43   2002300143386 N.14338 Analiza matematyczna. T.2 / Kleiner, Witold
44   2002300188844 N.18884 Analiza na rozmaitościach : nowoczesne podejście do klasycznych twierdzeń zaawansowanej analizy SPIVAK, MICHAEL
45   2002300180473 N.18047 Analiza rzeczywista i zespolona / Rudin, Walter
46   2002300196955 N.19695 Analiza zespolona w zadaniach / Ganczar, Andrzej.
47   2002300147612 N.14761 Analiza. Cz. 1, Elementy / Maurin, Krzysztof
48   2002300147629 N.14762 Analiza. Cz. 2, Ogólne struktury, funkcje algebraiczne, całkowanie, analiza tensorowa / Maurin, Krzysztof
49   2002300147636 N.14763 Analiza. Cz. 3, Analiza zespolona, dystrybucje, analiza harmoniczna / Maurin, Krzysztof
50   2002300181920 N.18192 Arytmetyka : podręcznik dla licencjatów / GANCARZEWICZ, JACEK
51   2002300170573 N.17057 Co to jest matematyka? / Courant, Richard
52   2002300067972 N.6797 Ćwiczenia z analizy matematycznej z zastosowaniami : praca zbiorowa. T. 1 /
53   2002300064858 N.6485 Ćwiczenia z analizy matematycznej z zastosowaniami : praca zbiorowa. T. 2 /
54   2002300165654 N.16565 Diamenty matematyki. CIESIELSKI KRZYSZTOF
55   2002300210064 N.21006 Elementy analizy tensorowej / Sokołowski, Leszek M.
56   2002300210040 N.21004 Elementy analizy wektorowej : teoria, przykłady, zadania / Gewert, Marian.
57   2002300064582 N.6458 Elementy analizy zespolonej / Krzyż, Jan
58   2002300085877 N.8587 Elementy geometrii różniczkowej z zadaniami / Gdowski, Bogusław
59   2002300164497 N.16449 Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach / Marek, Wiktor.
60   2002300045086 N.4508 Elementy probabilistyki / Plucińska, Agnieszka
61   2002300119862 N.11986 Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej / Hellwig, Zdzisław
62   2002300192117 N.19211 Elementy statystyki w zadaniach / KUKUŁA, KAROL
63   2002300001495 N.149 Funkcje rzeczywiste. T. 2 / Sikorski, Roman
64   2002300115079 N.11507 Funkcje rzeczywiste. T. 1 / Sikorski, Roman
65   2002300188783 N.18878 Funkcje zespolone : teoria, przykłady, zadania DŁUGOSZ, JOLANTA
66   2002300189414 N.18941 Funkcje zespolone : wstęp do teorii funkcji analitycznych wielu zmiennych LEJA, FRANCISZEK
67   2002300173673 N.17367 Geometria : przegląd wybranych zagadnień dla uczniów i studentów / BŁACH ANNA
68   2002300137781 N.13778 Geometria : skrypt dla studentów kierunku nauczycielskiego / Fudali, Stanisław
69   2002300008869 N.886 Geometria / Sieklucki, Karol
70   2002300174748 N.17474 Geometria dla licealistów i kandydatów na wyższe uczelnie LEITNER ROMAN
71   2002300172614 N.17261 Geometria różniczkowa / ALEXIEWICZ ANDRZEJ
72   2002300211481 N.21148 Geometria różniczkowa / Jankowski, Andrzej
73   2002300117745 N.11774 Geometria różniczkowa / Gancarzewicz, Jacek
74   2002300184570 N.18457 Geometria różniczkowa i jej zastosowania / OPREA, JOHN
75   2002300209785 N.20978 Grafy i sieci / Wojciechowski, Jacek
76   2002300209792 N.20979 Granice i pochodne : metody rozwiązywania zadań / Niedziałomski, Kamil.
77   2002300210507 N.21050 Historia obliczeń : od rachunku na palcach do maszyny analitycznej / Bondecka-Krzykowska, Izabela.
78   2002300085358 N.8535 Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa / Gerstenkorn, Tadeusz.
79   2002300211245 N.21124 Krótkie wprowadzenie do równań różniczkowych cząstkowych / Strzelecki, Paweł
80   2002300192346 N.19234 Kryptografia : w teorii i w praktyce / Stinson, Douglas Robert
81   2002300167368 N.16736 Liczby i geometria / Więsław, Witold
82   2002300175721 N.17572 Logika matematyczna / Słupecki, Jerzy
83   2002300205459 N.20545 Matematyka : dla studentów i kandydatów na wyższe uczelnie : repetytorium / Kowalczyk, Robert
84   2002300200140 N.20014 Matematyka a fizyka / Maurin, Krzysztof
85   2002300178807 N.17880 Matematyka dyskretna / ROSS, KENNETH A.
86   2002300163971 N.16397 Matematyka konkretna / Graham, Ronald L.
87   2002300198560 N.19856 Matematyka olimpijska. [2] , | Cz. 1 / Geometria. Bogdańska, Beata.
88   2002300210309 N.21030 Matematyka olimpijska. 1, Algebra i teoria liczb / Neugebauer, Adam.
89   2002300210316 N.21031 Matematyka olimpijska. 2, Planimetria / Bogdańska, Beata.
90   2002300210323 N.21032 Matematyka olimpijska. 3, Kombinatoryka / Bogdańska, Beata.
91   2002300192377 N.19237 Matematyka w biologii / Foryś, Urszula.
92   2002300186802 N.18680 Matematyka w przykładach i zadaniach dla kierunku wychowanie techniczne / Fudali, Stanisław
93   2002300157529 N.15752 Matematyka. Cz.3.
94   2002300186437 N.18643 Matematyka. Cz.4, Równania różniczkowe ; Funkcje zmiennej zespolonej ; Przekształceniacałkowe.
95   2002300209273 N.20927 Modern statistics for the life sciences / Grafen, Alan.
96   2002300210958 N.21095 O pojęciu dowodu w matematyce / Wójtowicz, Krzysztof
97   2002300172805 N.17280 Ochrona środowiska jako problem globalny. BUDNIKOWSKI ADAM
98   2002300196344 N.19634 Okruchy matematyki / Górnicki, Jarosław
99   2002300124408 N.12440 Opowieści matematyczne / Szurek, Michał
100   2002300209822 N.20982 Podstawy algebry ogólnej i teorii krat / Walendziak, Andrzej.
101   2002300168921 N.16892 Podstawy analizy matematycznej. RUDIN WALTER
102   2002300194401 N.19440 Prawdopodobieństwo i miara / Billingsley, Patrick
103   2002300179262 N.17926 Probabilistyka : rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, procesy stochast yczne / PLUCIŃSKA, AGNIESZKA
104   2002300179194 N.17919 Przestrzenie metryczne w zadaniach / JĘDRZEJEWSKI, JACEK M.
105   2002300192452 N.19245 Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego / Jakubowski, Jacek
106   2002300169058 N.16905 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach Cz.1, Rachunek prawdopodobieństwa /
107   2002300169065 N.16906 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach Cz.2, Statystyka matematyczna /
108   2002300181906 N.18190 Rachunek prawdopodobieństwa wspomagany komputerowo - MAPLE / OMBACH, JERZY
109   2002300168600 N.16860 Rachunek różniczkowy i całkowy : funkcje jednej zmiennej / Kuratowski, Kazimierz
110   2002300000771 N.77 Rachunek różniczkowy i całkowy : ze wstępem do równań różniczkowych / Leja, Franciszek
111   2002300062915 N.6291 Rachunek różniczkowy i całkowy. T.1 / Fihtengol'c, Grigorij Mihajlovic
112   2002300062953 N.6295 Rachunek różniczkowy i całkowy. T.2 / Fihtengol'c, Grigorij Mihajlovic
113   2002300062939 N.6293 Rachunek różniczkowy i całkowy. T.3 / Fihtengol'c, Grigorij Mihajlovic
114   2002300044881 N.4488 Rachunek wariacyjny / Gelʹfand, Izrailʹ Moiseevič
115   2002300209266 N.20926 Real analysis / Thomson, Brian Sheriff
116   2002300197617 N.19761 Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej. Cz. 1 / Radożycki, Tomasz
117   2002300210071 N.21007 Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej. Cz. 2 / Radożycki, Tomasz
118   2002300211269 N.21126 Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej. Cz. 3 / Radożycki, Tomasz
119   2002300168709 N.16870 Równania całkowe : elementy teorii i zastosowania / PISKOREK ADAM
120   2002300151152 N.15115 Równania różniczkowe cząstkowe w zagadnieniach fizyki i techniki / Kącki, Edward
121   2002300172317 N.17231 Równania różniczkowe zwyczajne : teoria i metody numeryczne z wykorzystaniem komputerowego systemu obli czeń symbolicznych / PALCZEWSKI, ANDRZEJ
122   2002300192247 N.19224 Równania różniczkowe zwyczajne : teoria, przykłady, zadania / Gewert, Marian.
123   2002300191851 N.19185 Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych / Koronacki, Jacek
124   2002300064551 N.6455 Statystyka matematyczna : modele i zadania / Greń, Jerzy.
125   2002300187144 N.18714 Szeregi rzeczywiste / Prus-Wiśniowski, Franciszek.
126   2002300209907 N.20990 Teoria ciał uporządkowanych / Kula, Mieczysław.
127   2002300197037 N.19703 Teoria reprezentacji grup skończonych / Browkin, Jerzy
128   2002300194388 N.19438 Wektory, pochodne, całki / Korczak, Wiesława
129   2002300165050 N.16505 Wnioskowanie statystyczne : modele i metody / GAJEK LESŁAW
130   2002300205541 N.20554 Wprowadzenie do algorytmów /
131   2002300192926 N.19292 Wprowadzenie do kryptografii / Buchmann, Johannes A.
132   2002300186369 N.18636 Wstęp do algebry Cz.1, Podstawy algebry / KOSTRIKIN, ALEKSEJ IVANOVIC
133   2002300186475 N.18647 Wstęp do algebry Cz.2, Algebra liniowa / KOSTRIKIN, ALEKSEJ IVANOVIC
134   2002300192148 N.19214 Wstęp do algebry 3 Podstawowe struktury algebraiczne KOSTRIKIN, ALEKSIEJ IVANOVIČ
135   2002300183320 N.18332 Wstęp do analizy I : dla studentów studiów zaocznych / JĘDRZEJEWSKI, JACEK M.
136   2002300194173 N.19417 Wstęp do analizy nieliniowej. Cz. 1, Teoria stopnia / Gulgowski, Jacek.
137   2002300210545 N.21054 Wstęp do analizy zespolonej w zadaniach / Chądzyński, Jacek
138   2002300211276 N.21127 Wstęp do geometrii różniczkowej / Bowszyc, Cezary
139   2002300189117 N.18911 Wstęp do matematyki : zbiór zadań / Guzicki, Wojciech.
140   2002300190458 N.19045 Wstęp do matematyki / Kraszewski, Jan
141   2002300160987 N.16098 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa / Kolmogorov, Andrej Nikolaevič
142   2002300189124 N.18912 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. 1 / Feller, William
143   2002300196337 N.19633 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. T. 2 / Feller, William
144   2002300192476 N.19247 Wstęp do teorii grup / Bagiński, Czesław.
145   2002300120691 N.12069 Wstęp do teorii równań różniczkowych. Cz. 1, Wstęp do teorii równań zwyczajnych i równań cząstkowych pierwszego rzędu / Pelczar, Andrzej
146   2002300148503 N.14850 Wstęp do teorii równań różniczkowych. Cz. 2, Elementy jakosciowe teorii równań różniczkowych / Pelczar, Andrzej
147   2002300153804 N.15380 Wybrane działy matematyki wyższej z ćwiczeniami / Kącki, Edward
148   2002300065046 N.6504 Wybrane rozdziały analizy matematycznej / Kołodziej, Witold
149   2002300205497 N.20549 Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki / Bryll, Grzegorz.
150   2002300191868 N.19186 Wykład analizy matematycznej dla słuchaczy studiów matematycznych / Złotkiewicz, Eligiusz.
151   2002300209716 N.20971 Wykłady z geometrii algebraicznej / Białynicki-Birula, Andrzej
152   2002300192469 N.19246 Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami / Misiewicz, Jolanta K.
153   2002300174304 N.17430 Wykłady z równań różniczkowych wspomagane komputerowo - Maple. OMBACH JERZY
154   2002300178241 N.17824 Wykłady z teorii prawdopodobieństwa / KRZYŚKO, MIROSŁAW
155   2002300050189 N.5018 Wykłady z topologii algebraicznej / Greenberg, Marvin J.
156   2002300164695 N.16469 Wykłady ze statystyki matematycznej / Bartoszewicz, Jarosław
157   2002300189155 N.18915 Wykłady ze wstępu do matematyki : wprowadzenie do teorii mnogości GUZICKI, WOJCIECH
158   2002300210057 N.21005 Zadania i problemy z matematyki / Skoczylas, Zbigniew.
159   2002300210552 N.21055 Zadania z algebry liniowej / Nabiałek, Ireneusz
160   2002300184921 N.18492 Zadania z analizy matematycznej / LASSAK, MAREK
161   2002300189179 N.18917 Zadania z analizy matematycznej. [T.] 1, Liczby rzeczywiste, ciągi i szeregi liczbowe / Kaczor, Wiesława
162   2002300189193 N.18919 Zadania z analizy matematycznej. 2, Funkcje jednej zmiennej - rachunek różniczkowy / Kaczor, Wiesława
163   2002300189223 N.18922 Zadania z analizy matematycznej. 3, Całkowanie / Kaczor, Wiesława
164   2002300171990 N.17199 Zadania z matematyki wyższej Cz.1 / LEITNER, ROMAN
165   2002300186406 N.18640 Zadania z matematyki wyższej Cz.2 / LEITNER, ROMAN
166   2002300151510 N.15151 Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej / Gdowski, Bogusław
167   2002300186352 N.18635 Zadania z teorii mnogości, logiki matematycznej i teorii algorytmów / LAVROV, IGOR' ANDREEVIC
168   2002300172362 N.17236 Zarys matematyki wyższej dla studentów Cz.3 / LEITNER, ROMAN
169   2002300168556 N.16855 Zarys matematyki wyższej dla studentów. Cz.2.
170   2002300168686 N.16868 Zarys matematyki wyższej dla studentów. Cz.1 LEITNER ROMAN
171   2002300138719 N.13871 Zarys teorii wektorów i tensorów / Karaśkiewicz, Edmund.
172   2002300192131 N.19213 Zbiór zadań z algebry
173   2002300142037 N.14203 Zbiór zadań z algebry i geometrii analitycznej dla fizyków / Arodź, Henryk
174   2002300184198 N.18419 Zbiór zadań z analizy matematycznej / BANAŚ, JÓZEF
175   2002300157765 N.15776 Zbiór zadań z analizy matematycznej. T. 3 / Demidovič, Boris Pavlovič
176   2002300151176 N.15117 Zbiór zadań z analizy matematycznej. T. 1 / Demidovič, Boris Pavlovič
177   2002300154214 N.15421 Zbiór zadań z analizy matematycznej. T. 2 / Demidovič, Boris Pavlovič
178   2002300174144 N.17414 Zbiór zadań z analizy matematycznej. BERMAN G.N.
179   2002300167573 N.16757 Zbiór zadań z geometrii analitycznej. RADZISZEWSKI ZBIGNIEW
180   2002300175820 N.17582 Zbiór zadań z matematyki /