KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

BG - Podręczny księgozbiór - Fizyka. Podręczniki akademickie


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002300192919 N.19291 50 teorii fizyki, które powinieneś znać / Baker, Joanne.
2   2002300209198 N.20919 Atomy i kwanty : wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej / Haken, Hermann
3   2002300162578 N.16257 Chaos : narodziny nowej nauki / Gleick, James
4   2002300187793 N.18779 Ciało stałe / Holden, Alan.
5   2002300088779 N.8877 Czasoprzestrzeń i grawitacja / Kopczyński, Wojciech
6   2002300191059 N.19105 Droga do rzeczywistości : wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem / Penrose, Roger
7   2002300209860 N.20986 Eksperymentalne metody magnetochemii / Pękała, Marek
8   2002300205404 N.20540 Elektrodynamika kwantowa / Beresteckij, Vladimir Borisovič
9   2002300205411 N.20541 Elektrodynamika ośrodków ciągłych / Landau, Lev Davidovič
10   2002300109092 N.10909 Elektryczność i magnetyzm / Âvorskij, Boris Mihajlovič
11   2002300118353 N.11835 Elektryczność, materia i promieniowanie / Piekara, Arkadiusz Henryk
12   2002300182422 N.18242 Elementy mechaniki kwantowej dla nauczycieli /
13   2002300190106 N.19010 Encyclopedia of physics. Vol. 1, A-L /
14   2002300190113 N.19011 Encyclopedia of physics. Vol. 2, M-Z /
15   2002300098266 N.9826 Fale grawitacyjne / Davies, Paul
16   2002300193084 N.19308 Feynman radzi : Feynmana wykłady z fizyki ; suplement do Feynmana wykładów z fizyki o metodach rozwiązywania zadań / Feynman, Richard Phillips
17   2002300192643 N.19264 Feynmana wykłady z fizyki : rozwiązania zadań / Feynman, Richard Phillips
18   2002300002775 N.277 Fizyczne podstawy mikroelektroniki /
19   2002300154894 N.15489 Fizyka : krótki kurs / Bobrowski, Czesław.
20   2002300170320 N.17032 Fizyka 1 dla technikum na podbudowie zsz [zasadniczej szkoły zawodowej]. HERCMAN KAROL
21   2002300112337 N.11233 Fizyka ciała stałego / Ashcroft, Neil W.
22   2002300164701 N.16470 Fizyka ciała stałego / Ibach, Harald
23   2002300194470 N.19447 Fizyka dla inżynierów. Cz. 1, Fizyka klasyczna / Massalski, Jerzy Michał
24   2002300194487 N.19448 Fizyka dla inżynierów. Cz. 2, Fizyka współczesna / Massalski, Jerzy Michał
25   2002300115222 N.11522 Fizyka doświadczalna : podręcznik dla studentów szkół wyższych . Cz.1, Mechanika i akustyka / Szczeniowski, Szczepan
26   2002300115260 N.11526 Fizyka doświadczalna : podręcznik dla studentów szkół wyższych. Cz. 5, Fizyka atomu / Szczeniowski, Szczepan
27   2002300115277 N.11527 Fizyka jądra i cząstek elementarnych : podręcznik dla studentów szkół wyższych / Szczeniowski, Szczepan
28   2002300087505 N.8750 Fizyka kwantowa atomów, cząsteczek, ciał stałych, jąder i cząstek elementarnych / Eisberg, Robert Martin.
29   2002300171891 N.17189 Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej. HAKEN HERMANN
30   2002300061246 N.6124 Fizyka półprzewodników / Šalimova, Klavdiâ Vasil'evna.
31   2002300205435 N.20543 Fizyka statystyczna. Cz. 2 Teoria materii skondensowanej / Lifšic, Evgenij Mihajlovič
32   2002300156843 N.15684 Fizyka. T. 2 / Orear, Jay
33   2002300153828 N.15382 Fizyka. T. 1 / Resnick, Robert
34   2002300153835 N.15383 Fizyka. T. 2 / Resnick, Robert
35   2002300162721 N.16272 Fizyka. T. 1 / Orear, Jay
36   2002300162547 N.16254 Fotoelektryczne badania półprzewodników / Wojas, Józef
37   2002300209730 N.20973 Grawitacja : wprowadzenie do ogólnej teorii względności Einsteina / Hartle, James B.
38   2002300211764 N.21176 Historia fizyki : od czasów najdawniejszych do współczesności / Wróblewski, Andrzej Kajetan
39   2002300057508 N.5750 Holografia optyczna : podstawy fizyczne i zastosowania /
40   2002300160116 N.16011 Holograficzne elementy optyczne / Jagoszewski, Eugeniusz
41   2002300194425 N.19442 Hydrodynamika / Landau, Lev Davidovič
42   2002300205770 N.20577 Introduction to quantum optics : from the semi-classical approach to quantized light / Grynberg, Gilbert
43   2002300116328 N.11632 Istota teorii względności / Einstein, Albert
44   2002300209235 N.20923 Kinetyka fizyczna / Lifšic, Evgenij Mihajlovič
45   2002300182446 N.18244 Klasyczna teoria pola / MEISSNER, KRZYSZTOF A.
46   2002300065435 N.6543 Koloidy / Sonntag, Hans.
47   2002300149876 N.14987 Kwantowa teoria oddziaływań elektromagnetycznych / Bechler, Adam
48   2002300192896 N.19289 Kwantowa teoria pola w zadaniach / Radovanović, Voja.
49   2002300208894 N.20889 Magnetyzm i nadprzewodnictwo /
50   2002300105100 N.10510 Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej. T. 1 / Byron, Frederick William.
51   2002300105117 N.10511 Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej. T. 2 / Byron, Frederick William.
52   2002300188967 N.18896 Mechanika / Landau, Lev Davidovič
53   2002300205596 N.20559 Mechanika i ciepło / Demtröder, Wolfgang
54   2002300057515 N.5751 Mechanika klasyczna / Ingarden, Roman Stanisław
55   2002300190533 N.19053 Mechanika klasyczna. 1 Taylor, John Robert
56   2002300190540 N.19054 Mechanika klasyczna. 2 Taylor, John Robert
57   2002300208658 N.20865 Mechanika kwantowa : teoria nierelatywistyczna / Landau, Lev Davidovič
58   2002300148039 N.14803 Mechanika kwantowa / Davydov, Aleksandr Sergeevič
59   2002300102574 N.10257 Mechanika ogólna / Piekara, Arkadiusz Henryk
60   2002300060089 N.6008 Mechanika podstawy fizyki cząsteczkowej i termodynamiki /
61   2002300209143 N.20914 Mechanika teoretyczna / Rubinowicz, Wojciech
62   2002300090062 N.9006 Mechanika teoretyczna / Wilde, Piotr
63   2002300184419 N.18441 Metody doświadczalne fizyki ciała stałego / Oleś, Andrzej
64   2002300057980 N.5798 Metody doświadczalne fizyki jądrowej / England, J. B. A.
65   2002300184860 N.18486 Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki / Nizioł, Józef
66   2002300067729 N.6772 Mikroskopia optyczna / Pluta, Maksymilian
67   2002300108552 N.10855 Optyka falowa / Petykiewicz, Jan
68   2002300166286 N.16628 Podstawy elektrodynamiki / Apanasewicz, Stanisław
69   2002300172430 N.17243 Podstawy fizyki Cz.2, Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne / MORAWIEC, JÓZEF
70   2002300186833 N.18683 Podstawy fizyki Cz.3, Fale sprężyste i elektromagnetyczne / MORAWIEC, JÓZEF
71   2002300210149 N.21014 Podstawy fizyki atomu / Leś, Zofia.
72   2002300189049 N.18904 Podstawy fizyki statystycznej HUANG, KERSON
73   2002300123395 N.12339 Podstawy fizyki współczesnej / Acosta, Virgilio
74   2002300210767 N.21076 Podstawy fizyki. 2 / Halliday, David
75   2002300210750 N.21075 Podstawy fizyki. 1 / Halliday, David
76   2002300006148 N.614 Podstawy fotometrii / Helbig, Erich.
77   2002300182989 N.18298 Podstawy magnetycznego rezonansu jądrowego / HENNEL, JACEK W.
78   2002300149210 N.14921 Podstawy spektroskopii molekularnej / Kęcki, Zbigniew
79   2002300187342 N.18734 Podstawy teorii ciała stałego / WANNIER, GREGORY H.
80   2002300065008 N.6500 Pola / Januszajtis, Andrzej
81   2002300109108 N.10910 Procesy falowe, optyka, fizyka atomowa i jądrowa / Âvorskij, Boris Mihajlovič
82   2002300169966 N.16996 Przewodnik do wykładów z fizyki / Nowak, Marian
83   2002300186697 N.18669 Repetytorium z fizyki / KAJTOCH, CZESŁAW
84   2002300100983 N.10098 Równania fizyki matematycznej / Bicadze, Andrej Vasil'evič
85   2002300172409 N.17240 Spektrometria mas. HOFFMANN EDMOND de
86   2002300154047 N.15404 Spektroskopia laserowa / Demtröder, Wolfgang
87   2002300171419 N.17141 Strzałka czasu i punkt Archimedesa. PRICE HUW
88   2002300178845 N.17884 Teoria kwantów : mechanika falowa / BIAŁYNICKI-BIRULA, IWO
89   2002300194364 N.19436 Teoria pola / Landau, Lev Davidovič
90   2002300058581 N.5858 Teoria pomiarów /
91   2002300172027 N.17202 Teoria pól kwantowych [T.1], Podstawy / WEINBERG STEVEN
92   2002300175554 N.17555 Teoria pól kwantowych. [2], Nowoczesne zastosowania / Weinberg, Steven
93   2002300180770 N.18077 Teoria pól kwantowych. [3], Supersymetria / Weinberg, Steven
94   2002300192902 N.19290 Teoria sprężystości / Landau, Lev Davidovič
95   2002300176742 N.17674 Termodynamika. GUMIŃSKI KAZIMIERZ
96   2002300045642 N.4564 Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego / Ginter, Jerzy
97   2002300171969 N.17196 Wstęp do fizyki ciała stałego / Kittel, Charles
98   2002300209815 N.20981 Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych : wykłady / Skrzypczak, Ewa
99   2002300152319 N.15231 Wstęp do fizyki laserów / Shimoda, Koichi
100   2002300112283 N.11228 Wstęp do fizyki laserów / Kaczmarek, Franciszek
101   2002300210859 N.21085 Wstęp do fizyki materii skondensowanej / Spałek, Józef
102   2002300192650 N.19265 Wstęp do fizyki wysokich energii / Perkins, Donald H.
103   2002300090031 N.9003 Wstęp do fizyki. Tom 1 / Wróblewski, Andrzej Kajetan
104   2002300135091 N.13509 Wstęp do fizyki. T. 2. | Cz. 1 / Wróblewski, Andrzej Kajetan
105   2002300149050 N.14905 Wstęp do fizyki. T. 2, cz. 2 / Wróblewski, Andrzej Kajetan
106   2002300120660 N.12066 Wstęp do mechaniki kwantowej / Liboff, Richard L.
107   2002300160437 N.16043 Wstęp do ogólnej teorii względności / Schutz, Bernard F.
108   2002300184518 N.18451 Wstęp do spektroskopii laserowej / ABRAMCZYK, HALINA
109   2002300189131 N.18913 Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych / Stankowski, Jan
110   2002300129342 N.12934 Wykłady z elektrodynamiki / Piłat, Maksymilian
111   2002300191073 N.19107 Wykłady z grawitacji / Feynman, Richard P.
112   2002300160017 N.16001 Wykłady z mechaniki kwantowej / Granowski, Jakow.
113   2002300190496 N.19049 Zadania z fizyki z rozwiązaniami i komentarzami / Bujko, Andrzej.
114   2002300101072 N.10107 Zarys krystalografii / Penkala, Tadeusz
115   2002300175233 N.17523 Zarys teorii jądra atomowego. NERLO-POMORSKA BOŻENA
116   2002300170504 N.17050 Zasady ruchu falowego, akustyka i optyka. T.1, Zasady ruchu falowego. NOWAK STANISŁAW